Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 6 april 2010

Vårvindar skumma...


Nu våras det för de svenska vindkraftskojarna! Med löften om lättförtjänta miljoner försöker man lura markägare att skriva på arrendeavtal så att vindkraftoperatören kan få förfula miljön för minst 20 år framåt. Bladet som återges här kom nedramlande i min brevlåda och luktar bondfångeri lång väg.

Vad det inte sägs ett knyst om är att vindkraftverken producerar så lite el är det är försumbart ur nationalekonomisk synpunkt. Effektiviteten ligger i bästa fall på 20 procent. När det inte blåser ingen el. När det blåser står aggregaten ofta stilla på grund av haveri eller andra driftstörningar. När vi behöver som mest el – på vintern – blåser det minst.

Här talas om ett minimiavstånd på 500 meter till närmaste bostadshus. Det räcker med att titta (och lyssna) på alla de filmsekvenser som lagts ut på youtube för att man ska inse att vindkraftverken är en både visuell och akustisk plåga för dem som vistas i deras närhet.

Skadorna på djurlivet är långt ifrån utredda på ett seriöst sätt. Men vi vet att hundratals fåglar mals till köttfärs vid kollisioner med bladen. Fladdermöss sprängs av infraljudet. Insekter som fastnar på bladen stör funktionen och måste spolas bort med jämna mellanrum. En snöig vinter samlas is på bladen som antingen kastas omkring i omgivningen eller kräver stopp.

Allt detta sammantaget innebär att satsningen på vindkraft är det mest idiotiska påfundet i den påhittade energikrisens spår. Uppbackade av en korrumperad energiminister och lika korrumperade organisationer som Naturskyddsföreningen, Greenpeace och Miljöpartiet ser bondfångarna sin chans att kamma hem storkovan genom sådana här erbjudanden.

Vad händer när de går i konkurs? I Kalifornien som förstört stora delar av sin vackra natur med tiotusentals vindkraftverk kan man se resultatet. De gamla kraftverken är inte ens värda skrotet och ingen vill ta ner dem.

Så gå inte på lögnerna! Låt inte snikenheten gå före omtanken för miljön! Lyssna inte på exploatörernas lockrop utan be dem dra dit där de hör hemma!

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare