Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 29 april 2014

Apokalyps i kristallkulan

Vid Arizona State University finns en professor i disciplinen naturvetenskap och samhälle(?) som heter Daniel Sarewitz. Han har nyligen stirrat i kristallkulan och presenterat förutsägelser för de kommande 20 åren som Skeppsgossen gärna vill förmedla till sina läsare. Det är en dyster läsning, så dyster att man väl inte kan låta bli att skratta och undra över hur många stollar det finns i den akademiska världen. Texten återges här i sammandrag.


”Naturkatastrofer som översvämningar, orkaner och tyfoner, jordbävningar och långvarig torka kommer att drabba fler människor än någonsin, till högre kostnader än någonsin, i fattiga länder såväl som i rika.

Epidemier av smittsamma sjukdomar kommer att hota stora befolkningsgrupper och kan till och med komma att spridas över stora delar av världen.

Skördar kommer att slå fel och människor kommer att svälta.

Skogsbränder, förstörelse av den biologiska mångfalden, skogar som dör och andra tecken på stress hos det globala ekosystemet kommer att bli allt vanligare.

Inbördeskrig kommer att flamma upp runtom I världen, en del förutsedda, andra oväntade, och hundratusentals människor kommer att migrera utan att andra stater kan göra något åt det eftersom de har vare sig ekonomiska eller praktiska möjligheter att avhjälpa katastroferna.

Tillgången på drickbart vatten kommer att minska på många platser på jorden.

Nya extremtemperaturer och andra väderfenomen kommer att uppmätas på allt fler ställen.

Det är så: Miljoner kommer att dö; ännu fler kommer att vara på flykt; nationer och ekonomier kommer att stå inför en katastrof samtidigt som populistiska demagoger träder fram, stabiliteten i områden sätts på prov och miljön förstörs alltmer.”

Så långt denne olycksprofet vars svartsyn säkert delas av många s.k. klimatdebattörer. Till hans försvar bör dock sägas att han menar att det är fel att enbart skylla den framtida apokalypsen på klimatförändringarna och att vi tror att den kan undvikas om vi slutar använda fossila bränslen. Daniel Sarewitz vill sätta in jordens undergång i ett större perspektiv. Att koncentrera sig på en enda orsak till den förväntade katastrofen som många forskare och media gör är direkt idiotiskt, säger han. Och det skriver Skeppsgossen gärna under på.   

I ett tidigare inlägg har Skeppsgossen apostroferat medgrundaren av Greenpeace, Patrick Moore. På äkta stalinistiskt manér har hans namn numera strukits ur rullorna och till och med foton där han förekommer tillsammans med andra Greenpeaceledare har retuscherats. Men Patrick Moore ger inte upp och är idag en av organisationens argaste kritiker. Så här berättar han i en intervju i tyska nättidningen Novo Argumente:

“Greenpeace har förvandlats från en sammanslutning som arbetade inte bara för miljön utan också för människorna till en organisation som betraktar människorna som jordens fiender… I stället har vi fått en vänstervriden, anti-amerikansk och anti-marknadsekonomisk politik som fört hela miljörörelsen in i en återvändsgränd.”
 
I likhet med Daniel Sarewitz ovan och många andra miljökämpar anser Patrick Moore att den stora utmaningen idag är fattigdomen, bristen på rent vatten, kalhuggningen av skogarna etc. Genom att bekämpa fattigdomen räddar man både människa och miljö, säger han.

I intervjun tar han upp ett minst sagt talande exempel på hur organisationen förändrats. När han och andra Greenpeace-aktivister seglade till Alaska med Rainbow Warrior för att protestera mot kärnvapenproven hade man inga kärnvapen ombord, Men när Greenpeace senast anföll en rysk oljeplattform gjorde man det i en båt som kostat 32 miljoner och drevs av en dieselmotor på 5000 hästkrafter. ”Det visar om inte annat vilken drömvärld de här människorna lever i.”

Läs hela intervjun på http://notrickszone.com/2014/04/25/german-interview-of-patrick-moore-greenpeace-living-in-an-absolute-dream-world-poverty-is-biggest-threat/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#sthash.vlxIpMBq.dpuf

”Att vänsteraktivisten av hela sitt hjärta längtar efter ett centralstyrt samhälle inser vem som helst. Nog för att han eller hon kan motsätta sig vissa maktyttringar men gränserna för dessa är flytande…”

Det skriver Jack Kerwick på FrontPage Magazine (http://www.frontpagemag.com). Han fortsätter med att framhålla vänsterns förakt för nationalstaten, vilket han menar har sin grund i att den sätter en gräns för hur stor en Världsregering kan växa sig. Frågan om klimatförändringarna passar perfekt in i denna världsbild. ”Den globala uppvärmningen rymmer hot om död och förstörelse av episka proportioner… Den är en sekulär motsvarighet till Helvetet eller Harmageddon och framkallar de gräsligaste visioner för framtiden. Ingen kommer undan – såvida man inte vänder sig… inte till den allsmäktige guden utan till den allsmäktiga världsregeringen.”


Och eftersom uppvärmningen är global erbjuder den ett gyllene tillfälle för världens stater att gå samman för att bekämpa den. I en sådan situation måste nationalstaten och den individuella friheten skjutas åt sidan. ”Den globala uppvärmningen är den gåva som vänstern alltid önskat sig. Därför kommer vänstern aldrig att ge upp den.”

onsdag 23 april 2014

Vindkraft, etanol och WikipediaHar ni märkt hur tyst det har blivit om vindkraften I media? Kanske finns det lite hopp om att denna vansinniga satsning på ett energislag som inte fungerar är på väg att självdö. Så är det i alla fall i USA där till och med vindkraftkapitalisternas egen organisation AWEA erkänner att tillväxten 2013 minskade med hela 92 procent!

Orsaken är som Skeppsgossen berättat tidigare att industrin inte vet hur det blir med framtida subventioner. Fram till årsskiftet uppgick de till absurda 2,3 cent per producerad kWh. Subventionerna har varit generösa i över ett decennium, och hela tiden har industrin lovat att vindkraften snart ska bli lönsam. I en fri marknadsekonomi har vindkraften inte en chans att hävda sig, kan vi läsa Investor's Business Daily (http://news.investors.com/ibd-editorials/042214-697939-wind-industry-in-trouble-despite-massive-subsidies.htm#ixzz2zjZfKqiq).

Den gröna lobbyn menar att den allt lönsammare och allt billigare oljan och gasen också får subventioner. En sammanställning gjord av Institute for Energy Research visar emellertid att vind- och solenergi får mer än 10 gånger i bidrag jämfört med de fossila producenterna. Satsningen på förnybar energi kom till för att minska CO2-utsläppen i landet, men gaskraftverken har bevisat att de är mycket effektivare också i det avseendet. 

Lösningen är enkel, skriver Investor’s Business Daily. Låt marknaden sköta energin. Därmed slipper vi alla vansinniga investeringar av skattemedel i företag som Solyndra och Fisker.

I förra veckan kom också en sensationell USA-rapport om etanol. Enligt denna så ger etanol som motorbränsle högre utsläpp av CO2 och andra växthusgaser än bensin! Studien har finansierats av Obamaregimen och resultaten publicerats i ansedda Nature Climate Change. Man har jämfört utsläppen från vanlig bensin med biobränslen framställda av majs och det visar sig att de sistnämnda ger 7 procent högre utsläpp.

Så sent som i förra veckan meddelade New York Times att producenterna av biobränslen såg fram emot en vändpunkt 2016. Då skulle minnsann växthusgaserna från trafiken börja minska ordentligt. Efter att ha slängt ut en halv miljon dollar bara på den här rapporten har Obama all anledning att se bekymrad ut. Det är inte mycket som går hans väg…

CBS-medarbetaren Lawrence Solomon upptäckte redan för åtskilliga år sedan att man inte kan lita på Wikipedia när det gäller klimatförändringarna. Där gäller fortfarande ”konsensus” ifråga om den annalkande domedagen. Al Gores och IPCC:s propagandamaskin har skaffat sig total dominans över denna viktiga informationskälla, som har mer än 50 miljoner besökare I månaden.

Solomon bestämde sig för att korrigera de totalt galna uppgifterna om Naomi Oreskes, kvinnan som en gång påstod att det inte fanns en enda rapport som ifrågasatte den globala uppvärmningen och som med all rätt fick lida mycken smälek för detta i fackkretsar. Men i Wikipedia hyllas hon fortfarande som ett sanningsvittne. Wikipedia påstår till och med att en av hennes argaste kritiker, Benny Peiser, fått krypa till korset och göra avbön. Varken Solomons eller Peisers korrigeringar har tagits in – och i de få fall de har publicerats har de nästan omgående raderats igen. Taktiken är densamma som inom andra starkt ifrågasatta områden.

Det har visat sig att mannen bakom censuren heter William Connolley, med ett förflutet inom British Antarctic Survey och det brittiska miljöpartiet. Enligt Lawrence Solomon torde denne Connolley vara den mest inflytelserika personen I klimatdebatten näst Al Gore. Han drar sig inte för smäda och förtala forskare som inte tror på den globala uppvärmningen och tillsammans med sina gröna ”redaktörer” ser han till att alla som söker efter sanningen på Wikipedia matas med den ena lögnen efter den andra.


Varningsflaggen är hissad!
måndag 21 april 2014

Klimatspökets dag

Klimatspöket dyker fortfarande upp med jämna mellanrum i media, trots att det bevisligen inte har skett några förändringar i den globala medeltemperaturen på snart två decennier. Men klimatpanelen IPCC och klimatprofeten Al Gore ger inte upp – ”vänta bara så får ni se hur rätt vi haft hela tiden!”

”Det är som med befolkningsexplosionen, resistenta bekämpningsmedel, fågelinfluensan, mobilstrålningen, galna kosjukan etc.” skriver medarbetaren på Fox News John Stossel. Men han säger också att det ju faktiskt inte är media som hittar på alla dessa larm utan ”seriösa forskare” (det sistnämnda uttrycket får stå för hans del – Skeppsgossens anmärkning). Han fortsätter: ”Journalisterna inser dock inte att dessa vetenskapsmän i likhet med specialisterna på fågelinfluensa har allt att tjäna på att överdriva riskerna. Om deras datormodeller (som hittills varit felaktiga) förutsäger katastrofer, får forskarna både uppmärksamhet och pengar. Om de säger ’Jag är inte säker’ så får de ingenting.”

Resonemanget gäller i hög grad IPCC, som ju är lika genomkorrumperat som sin moderorganisation och helt styrt av politiska virrpannor och byråkrater. 

I ett av John Stossels tv-program nyligen var den danske professorn Björn Lomborg gäst (till vänster). Han framhöll att luftföroreningarna dödar 4,3 miljoner människor varje år, därför att de är fattiga och saknar annat bränsle än kodynga i sina eldstäder. Trots det fortsätter miljöfascisterna att protestera mot all utbyggnad av energiproduktionen. I stället övertalar man politikerna att spendera miljarder dollar på vad Lomborg kallar ”symbolisk ’förnybar’ energi”.
 
”Ett förbluffande stort antal människor har aldrig fått höra att även om man lägger ihop alla solceller och alla vindkraftverk i världen, så har de tillsammans reducerat CO2-utsläppen mindre än vad USA lyckats göra genom att övergå till ’frackning’ för olje- och gasutvinning.” Och detta trots miljövännernas kompakta motstånd!

För miljövännerna betyder kostnaderna uppenbarligen inget alls. I USA satsar man 7 miljarder dollar på subventioner till elektriska bilar (som det enligt Obamas prognoser ska finnas över en miljon av på landets vägar redan 2015). Hur mycket kommer en sådan satsning att hejda den påstådda globala uppvärmningen? undrade John Stossel. 

”Med en timme,” konstaterade Björn Lomborg torrt i tv-programmet. ”Det är inget annat än en symbolisk handling.”

Jordens Dag i morgon
Skeppsgossen har i likhet med många många andra tänkande människor insett att vurmandet för miljön utvecklats till en religion. Det märks inte minst på domedagsprofetiorna om vad som händer ifall vi människor inte gör allt vi kan för att rädda vår planet. Instundande ”Jordens dag” 22 april är en sådan religiös högtid för de nykommunistiska klimatnarrarna, instiftad i USA på 1970-talet och tyvärr numera också firad av en del troende svenskar.


Apropå jordens undergång så har den förutspåtts av miljöaktivisterna i flera decennier nu. På bloggen Climate Depot finns en sammanställning som manar till eftertanke. 1982 hade vi enligt FN bara 10 år på oss att rädda klimatet och sju år senare var tidsgränsen också 10 år. En taleskvinna för Kanadas miljöparti tog dock priset då hon i mars 2009 påstod att vi bara hade timmar på oss förhindra en klimatkatastrof, medan Gordon Brown i Storbritannien förlängde tidsfristen till 50 dagar. Och prins Charles räknade samma år med en bortre tidsgräns på 96 månader. Då var Gaia-gurun James Lovelock mer förtröstansfull när han i juni 2010 menade att klimatkatastrofen låg så där tusen år framåt i tiden.

torsdag 17 april 2014

Komma till insikt?

James Lovelock hedras med en utställning i London
En ny utställning på Science Museum i London hyllar en av vår tids mest framstående vetenskapsmän, den 95-årige James Lovelock, mest känd som mannen bakom Gaia-teorin. Han har alltid varit kontroversiell och fortsätter att vara det i en intervju som publicerats i tidskriften Nature. Skeppsgossen saxar några delar av den (läst hela intervjun på Natures hemsida).

James Lovelock håller fast vid att Gaia, vår planet, kommer att drabbas hårt av klimatförändringarna. Men han erkänner nu att kopplingen mellan temperaturhöjning och CO2 var felaktig. Bland annat räknade man inte med att världshaven lagrar tusen gånger mer värme än atmosfären och jordytan, säger han. Därför måste man räkna med en kraftig fördröjning innan vi ser eventuella effekter. 

 

En naturlig följdfråga blir då vad som kommer att hända under de närmaste 100 åren.

Lovelocks svar blir att ingen vet. Men själv tror han att det inte alls blir den klimatkatastrof som IPCC talar om. Inte heller tror han att det finns en politisk lösning på klimatförändringen. Däremot varnar han för att mänskligheten i framtiden kommer att sakna tillräckligt med livsmedel för att försörja den snabbt växande befolkningen. 

I intervjun ställs också frågan om han tror att kärnkraften kommer att spela en roll i framtiden, trots olyckan i Fukushima? Han svar blir ett rungande ja. Samtidigt undrar han hur media lyckats göra Fukushima-haveriet till en kärnkraftsolycka. ”Tjugosextusen människor dödades av en jordbävning med magnituden 9 på Richterskalan och den följande tsunamin. Hur många dödades av olyckan i kärnkraftverket? Ingen.”

 

Han hänvisar också till kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i sin bok A Rough Ride to the Future.

“Då spreds de mest fantastiska lögner och de sprids fortfarande och många människor fortsätter att tro på dem… Trots minst tre undersökningar som gjorts av framstående läkare har man inte kunnat påvisa någon mätbar ökning av dödsfallen i östra Europa”, konstaterar Lovelock.
I stället, säger han, har vi fått se en massa investeringar i grön teknik, som i princip varit rena rama bluffen, hur gott ändamålet än kan ha varit.
Skeppsgossen har länge sett med misstänksamhet på James Lovelocks Gaia-teori, särskilt som den till stora delar anammats av nykommunistiska flummare. Men oavsett vad man tycker om den så har denne uppkäftige nestor kommit till insikt på äldre dagar, och det är värt att uppmärksamma.
Å andra sidan finns det många exempel på högt uppsatta personer som bara blir dummare och dummare ju äldre de blir. Eller vad sägs om den brittiska klimatministern Lady Verma?
En dam som har svårt för gaser?
 Nu är det bevisat att den globala uppvärmningen gör människor galna, skriver en bloggare. Enligt Lady Verma bör engelsmännen (som påstås äta mer bönor än något annat folk på jorden) sluta att fylla magarna med sådan föda eftersom bönorna ger så mycket gaser. De inte bara förpestar luften i vår omgivning, de påskyndar också klimatkatastrofen! Om du trodde att detta var ett skämt så kan Skeppsgossen gå i god för det finns narrar överallt och i alla samhällsklasser.

Fast det finns ju bot åtminstone för den närmaste vänkretsen. Det är det brittiska företaget Shreddies som skapat speciella kalsonger och trosor med förmågan att filtrera bort obehagliga lukter. Det sker med hjälp av någon sorts kolfilter i själva textilmaterialet kallat zorflex. Annars kan man alltid försöka med koltabletter som ju är ett beprövat medel mot gaser.

Nu när metanet är på tapeten igen, kan det kanske vara på sin plats att erinra om kopplingen mellan växthusgaser och de grönskande skogar som klimatnarrarna värnar så mycket.  Redan 2006 rapporterade ett forskarlag vid Max Planck-institutet i Heidelberg att de omhuldade skogarna runtom på jorden inte bara suger åt sig CO2 (vilket naturligtvis anses som något positivt), utan att de också står för 10 – 30 procent av alla metanutsläpp i atmosfären och det gillas förstås inte av nykommunisterna. Än värre - ju varmare det är och ju mer solen skiner, desto större är utsläppen. Vem kunde väl tro att "jordens lunga" Amazonas bidrar till den globala uppvärmningen…

För några veckor sedan hittade kustbevakningen i norra Kanada nio döda blåvalar som frusit inne i ett sund därför att isen är så tjock att de inte kunnat ta sig igenom den. Det är för all del inte första gången det händer, men att så många av de här bjässarna förolyckats vid ett och samma tillfälle tillhör ändå ovanligheterna, säger de som vet.

Demonstration i Berlin - men hur är det med uppslutningen nu för tiden?

Greenpeace påstår sig ju annars veta allt om alla djur, som enligt denna organisation samtliga hotas av den globala uppvärmningen i någon utsträckning. Att valarna klarat betydligt varmare perioder säger man förstås inget om, inte heller har vi hört ett knyst om att valar frusit ihjäl till följd av den pågående avkylningen på jorden. Det stämmer inte riktigt med den bild Greenpeace målar upp, men vem tror längre på dessa stollar?


GLAD PÅSK till alla läsare!

lördag 12 april 2014

Livsstil och kost har inget med hjärt/kärlsjukdomar att göra!

Rutan lånad ur tidskriften Illustrerad Vetenskap

I den ledande amerikanska dagstidningen Washington Post har man kunnat läsa följande: "Statliga myndigheter måste ständigt utfärda rekommendationer baserade på ofullständig men plausibel bevisning och när det finns någon form av konsensus.”

Vad handlar texten om? Den pågående debatten om klimatförändringarna? Nej. Den är hämtad ur en ledare från 1980 och ämnet är inte koldioxidens påverkan på klimatet utan hur kolesterolmängden i blodet kan påverka din hälsa. Vid den här tiden var alla ense om att mättade fetter och kolesterol hade ett samband och att om man skar ned på fettintaget så sänkte man kolesterolvärdena. 

Det ledde fram till en “konsensuskonferens” 1984. För att bekämpa övervikt och hjärt/kärlsjukdom skulle människor äta fettsnålt. Det dröjde inte heller länge förrän marknaden översvämmades av så kallade fettsnåla produkter samtidigt som myndigheterna gick ut med ”kostråd”. En naturprodukt som smör var farligt men en kemisk produkt full av tillsatser som margarin var bra - och allra bäst var förstås Becel!

Nu har lyckligtvis argumenten börjat ifrågasättas alltmer. Så sent som i förra månaden publicerades en meta-analys av 76 studier i ansedda tidskriften Annals of Internal Medicine. Studien visar att det inte finns något tydligt samband mellan fett – och inte ens mättat fett – och en ökad risk för hjärt/kärlsjukdomar.

En del fristående forskare – alltså sådana som inte betalas av läkemedelsföretagen – menar till och med att den fettsnåla kosten resulterat i en ökning av övervikt och en ökad risk för hjärt/kärlproblem. Förklaringen skulle vara att människor ersätter fettet i kosten med kolhydrater. Dessa orsakar hastiga förändringar i insulinproduktionen som inte alls är bra för kroppen och leder till högre halter av triglycerider, vilka i sin tur orsakar åderförkalkning och att man går upp i vikt.

Där står vi idag, åtminstone enligt forskarna i Harvard. Skeppsgossen vågar emellertid sticka ut hakan och fråga efter de oantastliga bevisen för att triglycerider verkligen orsakar åderförkalkning. Enligt en mycket intressant artikel i tidskriften Illustrerad Vetenskap nr 5/2014 har ett forskarlag studerat ett större antal mumier från olika tidsepoker och olika delar av världen och funnit att över en tredjedel av dem uppvisade påtagliga kärlförändringar, i stort sett oberoende av ålder och kostvanor (se ovan).  

Resultaten stämmer väl överens med vad andra specialister kommit fram till, nämligen att hjärt/kärlförändringar är en del av det naturliga åldrandet som inte har ett dyft med vår kost och livsstil att göra. När dessa förändringar sätter in (om de gör det) tycks vara en del av det genetiska arvet och ingenting annat. Ett så kontroversiellt påstående bekräftas av det faktum att människor i medelhavsområdet som lever på påstått nyttig olivolja, fisk och skaldjur har lika höga kolesterol- och triglyceridnivåer i blodet som hamburgermumsande västerlänningar. Troligen är det medelhavsfolkens genuppsättning som gör att förekomsten av hjärt/kärlsjukdomar påstås vara så låg. Jag säger ”påstås” eftersom resultaten av undersökningarna i flera fall kan ifrågasättas.

För egen del vill Skeppsgossen nu gå så långt som att påstå att kolesterol inte har det minsta med uppkomsten av hjärt/kärlsjukdomar att göra. Tvärtom tycks det vara så att höga halter av kolesterol i blodet minskar risken för skador på hjärta och kärl eftersom kolesterolet i huvudsak fungerar som ett skydd mot skador i blodkärlen och inget annat. Att med olika preparat som statiner sänka kolesterolvärdet till av myndigheter fastslagna maximinivåer är därför direkt farligt – det finns till och med indikationer på att statinerna kan orsaka (eller i varje fall bidra)  till åldersrelaterade sjukdomar som demens och Alzheimers, just därför att hjärnans celler behöver stora mängder kolesterol för att fungera normalt.


Parallellerna mellan CO2-bluffen och kolesterolmyterna är som Skeppsgossen vid flera tillfällen tidigare påpekat uppenbara. Idag är de anständiga klimatforskarna överens om att den minimala mängden CO2 i atmosfären inte alls driver uppvärmningen utan att en ökande halt CO2 tvärtom är resultatet av en stigande temperatur. Överfört till våra egna kroppar kan det enkelt uttryckas som att hjärt/kärlförändringar är en del av åldrandet och att våra kroppar försöker motverka dem genom att producera mer kolesterol som hjälper till att reparera skador i kärlväggarna. 

torsdag 10 april 2014

Kan koskiten avgöra jordens framtid?

60 miljoner bisonoxar lyckades inte värma upp jorden på 1850-talet
Efter allt skitprat om att CO2 skulle orsaka en global uppvärmning har miljönarrarna i USA nu riktat uppmärksamheten mot metan (som ju är en annan “växthusgas”). Orsaken är, enligt bloggaren Alan Caruba, diskussionerna om s.k. fracking, alltså utvinning av gas och olja ur skifferlager med hjälp av hydraulik. Obama gör allt för att stoppa en sådan trots att den skulle göra USA mer eller mindre oberoende av importerad olja, skapa jobb och sänka bensin- och elpriserna. Om det inte vore för metanutsläppen…

Så nu mobiliserar nykommunisterna inom miljörörelsen diverse potentater som står på deras sida i den inflammerade debatten. En av dem har i Washington Post hävdat att metan är en 84 gånger potentare växthusgas än CO2 sett på 20 års sikt. Trots att den globala medeltemperaturen sjunkit kommer metanet att påverka klimatet under många år framöver. Det räcker med andra ord inte att bekämpa CO2-utsläppen längre, nu måste vi ta itu med metanet också!

Frågan är nu hur man ska tackla kornas fisande och rapande som enligt förståsigpåarna ska minskas med 25 procent till 2020 (för annars går nog jorden under, eller hur?).


Så här sager Sierra Clubs taleskvinna Deborah Nardone: “President Obamas plan att minska metanutsläppen är ett viktigt steg I att tygla en industri som agerar utan hänsyn till allmänhetens hälsa. Men även om vi kan kontrollera metanutsläppen räcker det inte för att minska vårt beroende av de smutsiga och klimatpåverkande fossila bränslena.” Det är som att höra Åsa Romsson och Gustav Fridolin utgjuta sig över all energiproduktion som inte emanerar från sol och vind.

Nu tycks det med andra ord vara dags att stoppa nötkreaturens skitande och rapande i stället för att tysta nykommunisternas skitprat.

I USA fanns det vid mitten av 1800-talet uppskattningsvis over 60 miljoner bisonoxar. Det borde med andra ord ha släppts ut en helsikes massa metan då med, och idag har vi enorma hjordar av gnuer och andra gräsätare i Afrika som tydligen inte räknas. För att nu inte tala om termiterna som enligt uppgift släpper ut ett mikrogram metan per dygn. Uppskattningsvis handlar det om över 20 miljoner ton årligen.  

Lite enkel matematik som tydligen övergår de grönas fattningsförmåga men som får miljoner människor att inbilla sig att lite mindre koskit kan rädda klimatet på jorden. Det är sorgligt men tyvärr också sant.lördag 5 april 2014

I år börjar en ny liten istid

"Vi människor har ingen möjlighet att påverka klimatet på jorden. Med tanke på att det inte skett någon uppvärmning på över 17 år bör vi i stället rikta uppmärksamheten mot vad en kommande istid innebär." Det skriver tidigare Nasa-forskaren och rådgivaren till Vita huset John L. Casey i en krönika som publicerats i Orlando Sentinel.

Enligt John L. Casey  - som idag är verksam inom Space and Science Research Corporation (SSRC) - avfärdade han Al Gores skräckpropaganda redan 2007
efter att ha samlat in mängder av data om solaktiviteten. Hans förutsägelser om en kommande istid som skulle få allvarliga följder för mänskligheten mottogs av Vita huset, kongressen och PK-media med småleenden och huvudskakningar. Idag börjar alltfler acceptera dem i och med att klimatet på jorden bevisligen börjar bli kyligare. Temperaturen i världshaven har sjunkit under de senaste tio åren och temperaturen i atmosfären följer samma trend sedan sju år tillbaka.  

"Enligt hårda klimatdata och inte enligt det politiska dravlet om klimatförändringar upphörde den globala uppvärmningen för flera år sedan, precis som den antogs göra i enlighet med solens naturliga cykler", skriver John L. Casey. "Kommande klimatförändring mot en lång och kall era kan mycket väl omskapa mänsklighetens framtid genom missväxt, sociala oroligheter och svält. Den ryska vetenskapsakademin har sagt att en ny 'liten istid' börjar i år och SSRC och många andra forskare världen över anser att vi nu står inför den värsta köldperioden på mer än 200 år."

John L. Casey drar en parallell till den förra liknande istiden 1793-1830. Under den inträffade några av de värsta jordbävningarna och vulkanutbrotten. "Solen styr mycket mer än vad vi tror", slutar han sin artikel.

Källa: http://iceagenow.info/2014/03/cold-sun

Mot den här bakgrunden är det förfärande hur blint regeringar och lobbyister fortsätter arbetet på att "stoppa klimatförändringarna" (läs: den globala uppvärmningen). Över 500 nya lagar har stiftats i de värsta "utsläppsländerna" bland annat Kina och Mexiko, medan Japan och Australien går mot strömmen och slutar att slösa pengar på ingenting. Hur skulle det vara om fler nationer följde deras exempel och började förbereda sig för mer kylslaget väder?


Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare