Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

måndag 30 maj 2016

Hur ser världen ut om 100 år?

Metropolis som Fritz Lang tänkte sig framtiden.

Människan har alltid älskat att se in i framtiden. Idag är det väl mest klimatet som lockar till de vildaste spekulationer i vetenskapens namn men vid exempelvis det förra sekelskiftet fokuserade spåmännen oftare på tekniska landvinningar och samhällsutvecklingen i stort.

En av dem som gjorde det var civilingenjören John Elfreth Watkins, Jr. i Amerika. Han gjorde en idag rätt roande sammanställning i tidskriften Ladies’ Home Journal, grundad på förutsägelser som gjorts av “Amerikas mest lärda och konservativa vetenskapsmän och filosofer”. Väldigt många av hans förutsägelser har faktiskt slagit in.

Inom ett sekel, före år 2001, skrev denne Watkins att vi skulle kunna resa och kommunicera över stora avstånd. Han talade också om GMO och “ärter stora som betor och jordgubbar stora som äpplen”.

Några vilda djur skulle det inte finnas längre annat än i menagerier. Råttor och möss skulle vara utrotade liksom myggor och kackerlackor. Hästen skulle också vara så gott som försvunnen med undantag för en del ädla raser som användes för kapplöpningar, jakter och nöjesridning – vem behövde väl hästar när automobilerna tagit över? Nötkreatur och får avlades hornlösa och skulle röra sig ”långsammare än ett välgött svin”. All deras energi skulle gå åt till att producera kött, mjölk, ull och andra sådana nyttigheter. Det är ju inte utan att man kommer att tänka på Belgian Blue och andra missfoster avsedda för konsumtion.

Den gode Watkins förutsåg också dagens fixering vid motion och träning. Alla människor kommer att promenera en och en halv mil om dagen, skrev han. Redan som mycket små får barnen träna upp sina muskler med hjälp av lämpliga leksaker och lekar. I skolan kommer gymnastik att vara obligatoriskt ämne. Alla städer har träningshallar. En man eller kvinna som inte kan gå en och en halv mil betraktas som en vekling.

Befolkningen i Amerika och dess besittningar förväntades uppgå till mellan 350 miljoner och 500 miljoner år 2000, en siffra som ligger nära sanningen – man räknar idag med ca 300 miljoner amerikaner. Den genomsnittliga livslängden ökar från 35 till 50 år på grund av att människor flyttat ut från städerna och bor i förorter med ren luft och utan buller. 


Några andra förutsägelser som görs i artikeln:

Det kommer att finnas trådlösa telefoner runtom i världen. Tack vare dem kan också bilder i naturliga färger och med ljud förmedlas – från krigsskådeplatser eller från de stora operahusen och allt däremellan.

Rörpost införs och används för alla beställningar och leveranser av varor.

Ur speciella kranar får framtidens människor varm och kall luft. Ingen behöver längre stiga upp tidigt för att göra upp eld i spisar och kaminer.

Färdiglagad mat kommer att levereras från inrättningar liknande dagens bagerier. Dessa inrättningar liknar dock mer laboratorier än kök och är utrustade med elspisar, skåp med flytande luft för förvaring av livsmedel, diskmaskiner och torkskåp.

Bokstäverna C, X eller Q tas bort ur alfabetet eftersom de är onödiga.

Flygande krigsfartyg och rullande fort kommer att utvecklas. Stora kanoner med en räckvidd på flera mil avfyrar kartescher som kan förinta hela städer. Flygande farkoster används också för civila transporter och av vetenskapsmän som studerar jorden från hög höjd.

Att resa från New York till Liverpool kommer man att kunna göra på ett par dygn med eldrivna ”svävare” som dyker när det stormar och kommer upp till ytan igen när stormen bedarrat.               

Varje man och kvinna får gratis universitetsutbildning efter skolan.

Läkarvetenskapen utvecklas med bland annat mediciner som läggs direkt på huden i stället för piller och med ”osynligt ljus” med vars hjälp läkarna  kan se rakt in i hjärtat.

Odling av grönsaker kan ske året om i stora växthus eller på friland tack vare elkablar som grävs ner i jorden.

Det råder ingen tvekan om att civilingenjören John Elfreth Watkins, Jr var en ovanligt framsynt person. De flesta av hans förutsägelser har ju faktiskt slagit in.

(Bilderna ovan är hämtade ur en fransk serie från slutet av 1800-talet och visar hur tecknarna tänkte sig framtiden.)  


söndag 29 maj 2016

Utkiken v. 22: Tundra, regn, skitsnack och vindkraft

Luneburger Heide idag... en våt dröm för de gröna.

Länge nu har det pratats om att tundran vid en global uppvärmning skulle förvandlas till en buskslätt som skulle absorbera mer solljus som i sin tur skulle skynda på uppvärmningen (Skeppsgossen ber om ursäkt för denna långa mening men hoppas att den är begriplig). Forskare vid universitetet i Alberta i Kanada har emellertid kommit fram till att mer buskvegetation tvärtom kan sakta ner den globala uppvärmningen. Förklaringen till det är att när buskarna brer ut sig reflekteras solstrålningen i högre grad. Det innebär att 40 procent mindre energi kommer att absorberas i tundraområdena.

Därmed har forskningen slagit hål på ännu en myt som miljöorganisationerna omhuldat. Naturen klarar sig med andra ord alldeles utmärkt på egen hand. Ett varmare klimat betyder för Kanadas del att skogarna kan återhämta sig efter svåra insektsangrepp, att tillgången till föda för fiskarna ökar i haven, att den kanadensiska älgen får det lättare att överleva och att öknarna bokstavligen kommer att grönska.

Har det regnat mer eller har det regnat mindre i världen sedan 1850-talet? Det har ett par fysiker i Toronto tagit reda på åt oss. De har jämfört 1000 mätstationer runtom vårt klot och kommit fram till att det regnat ungefär lika mycket under den här perioden. Skillnaderna rör sig om ”plus minus några få procent per århundrade”. Vilket väl kan vara någon till tröst.

Men på sikt kommer Sverige att drabbas av mer nederbörd, fler översvämningar och åskväder till följd av den globala uppvärmningen, enligt Erik Kjellström, klimatforskare vid SMHI. Årsmedeltemperaturen i Sverige har ökat med en grad sedan åren 1961–1990, den referensperiod som SMHI använder sig av. Och varmare kommer det att bli, spår Erik Kjellström.

– Vi befinner oss i en klimatförändring och har släppt ut så mycket koldioxid så även om vi tvärt slutar med utsläppen i dag kommer klimatförändringarna att pågå i flera decennier, säger han till TT.

I en uttömmande artikel i facktidskriften MRS Energy & Sustainability skriver Cambridge-professorn M.J. Kelly att alla hittills gjorda åtgärder för att minska de fossila utsläppen inte har lett till någon större minskning – och att de i en del fall till och med har försämrat situationen.  Han menar att det är omöjligt att komma bort från fossilberoendet utan att kraftigt minska vår levnadsstandard.

”De allt högre ropen på att ställa om energin till 80 procent förnybart år 2050 kan bara leda till att stora delar av befolkningen sjunker ner i fattigdom, elände eller svält eftersom de förnybara energikällorna inte kan producera tillräckligt med energi för att hålla samhället igång.”

Han noterar också att det nu har gått 40 år sedan dagens förnybara energi började utvecklas och ändå är det bara en bråkdel av energin i världen som skapas av vind, sol och biomassa tillsammans och andelen stiger inte märkbart. Enligt BP:s rapport om världens energi 2014 står dessa tre energislag för ungefär 3 procent.
 
Kelly’s argument är att det kommer att ta mycket längre tid att skrota de fossila bränslena än en del experter säger. Bättre är, skriver han, att utveckla fossilanvändningen samtidigt som man fortsätter arbetet på alternativa lösningar.

"Jag är orolig över om vi ska hinna avvärja de värsta följderna av klimatförändringarna”, sa avgående chefen för FN:s klimatkommission Christina Figueres. ”Det är en kapplöpning mot tiden.”

Skeppsgossen trodde i sin oskuld att Parisavtalet var just den räddningsplanka världen behövde för att klara klimatet, men när de högsta hönsen fortsätter att uttrycka sina farhågor så undrar man.

Men länge nu har vi varnats för den kommande katastrofen. Elizabeth May, språkrör för de gröna i Kanada, sa i mars 2009 att det handlade om timmar innan den var över oss. Storbritanniens dåvarande premiärminister stämde in samma år och påstod att vi hade 50 dagar på oss att rädda världen. Prins Charles var lite generösare och pratade om 96 månader. Samma år – 2009 – hade vi enligt WWF fem år på oss att rädda världen.

Betydligt mer realistisk var den gröne gurun James Lovelock som 2010 menade att klimatförändringarna inte går lika fort som många tror och att vi kanske har 1000 år på oss att komma tillrätta med dem.

En riktig olyckskorp var Mostafa Tolba, chef för FN:s miljöprogram (UNEP). År 1982 profeterade han om en ekologisk katastrof lika ödesdiger som ett atomkrig. Den skulle inträffa inom ett par årtionden… Ännu har vi inte sett några tecken på att hans eller de andras förutsägelser gått i uppfyllelse så Skeppsgossen satsar en tjuga på Lovelock eftersom ingen nu levande kommer att kunna håva in pengarna.

År 1934 påstod forskarna att Arktis höll på att smälta och att allt smältvatten skulle dränka Manhattan. Idag, 82 år senare, ser Manhattan ut som det alltid har gjort. Allt medan "forskarna" fortsätter med samma skräckscenario. Nu heter det att New York, London, Rio de Janeiro och Shanghai kan drabbas år 2100 på grund av en global temperaturhöjning på 2 grader och att havet kommer att stiga flera meter inom 50 till 150 år. Hur orkar "vetenskapen" tugga samma skit år ut och år in?

Så till en glädjande nyhet: Polen har antagit en ny lag som förbjuder bygget av vindkraftverk i närheten av bebyggelse och friluftsområden. Enligt de nya bestämmelserna måste “säkerhetszonen” till ett vindkraftverk vara minst 10 gånger höjden på vindsnurran eller i realiteten 1,5 till 2 km. Dessutom kommer egendomsskatten att höjas för vindkraftföretagen och markägarna.

Den polska vindkraftföreningen gnäller förstås högljutt. “Detta innebär att vindkraftverken kommer att försvinna från det polska landskapet”, säger en talesman. CEZ, det tjeckiska bolag som bygger vindkraftverken i Polen, säger att man nu måste skriva ned värdet på en del av tillgångarna och att företaget kommer att begära kompensation av polska staten. Skeppsgossen applåderar. 

Idag utgör den förnybara energin i Polen 12 procent av totalproduktionen. EU:s regler säger att den siffran måste höjas till 15 procent år 2020.

Till slut ett bra inlägg av Martin Degerman i FB-gruppen Öppen debatt om Svensk Vindkraft:

 ”Det är ett faktum att markägare är de som Vindkraftindustrin först smörjer. Utan markägare som är positiva så blir det ingen vindkraft. När markägare har blivit mutade försöker man muta politiker med löften om jobb och utveckling. Om det behövs mutar man kommunmedlemmar med löften om bygdepeng. Det är pengar som driver Vindindustrins skövling. Det är medborgarnas skattepengar som vindindustrin vill åt och som används för mutor till markägare.”


onsdag 25 maj 2016

Islam - våldsideologi eller stridbar religion?

Detalj ur Juan Bravos stora muralmålmning i Cuzco, Peru.

Är islam en våldsbejakande ideologi som gömmer sig bakom en religiös täckmantel eller en religion vars ”missionärer” använder samma grymma metoder som de spanska conquistadorerna på 1500-talet? Är syftet detsamma – att underkuva och erövra ny mark?

Frågan har aktualiserats av ett föredrag i det tjeckiska parlamentet nyligen. Föredragshållaren var Klára Samková, en välkänd advokat i Tjeckien, och ämnet var ”Ska vi vara rädda för islam?” Bland de inbjudna gästerna fanns en rad ambassadörer från muslimska länder. Bloggaren Luboš Motl (www.thereferenceframe) berättar att flera av dessa lämnade föreläsningen i protest, och det kan man kanske förstå efter att ha läst den översättning till engelska som han består med.

Skeppsgossen har tagit sig friheten att översätta en del av texten och presenterar här en sorts sammanfattning. Sällan har jag läst en så svidande och orädd uppgörelse med islam. Nu finns det också en film från händelsen med engelsk översättning …

Klára Samková gick ut hårt redan från start:

”Dagens ämne är: Ska vi vara rädda för islam? Mitt raka svar på den frågan är: Nej, vi ska absolut inte vara rädda för islam. Vi ska bemöta islam på samma sätt som den europeiska civilisationen har bemött alla totalitära och omänskliga regimer under mer än 2000 år. Vi ska bekämpa islam, besegra den och förhindra att den sprider sig, precis som vi har gjort med tidigare monstruösa ideologier, förklara islams själva existens som en brottslig handling som vägrar att acceptera våra värderingar och friheter…

För det är exakt vad islam gör.

Det var likadant med nazismen, fascismen och kommunismen. Islam är i alla stycken jämförbar trots att den döljer sig bakom religionens täckmantel. I själva verket handlar det i första hand om en brottslig ideologi (såväl i den meningen att den begår brott som att den styrs av kriminella) och om ett system för kontroll som inte låter sig reformeras.”

Just jämförelserna mellan islam och andra människofientliga ideologier är väl det mest uppseendeväckande och utmanande i Klára Samkovás resonemang. Som jurist framhåller hon islams ständiga, målmedvetna och framgångsrika missbruk av det västliga legala systemet och de värden som grundas på den judeokristna traditionen.

”Det finns ingenting bättre eller mer effektivt än att missbruka sin fiendes värdesystem, särskilt när man inte delar det. Och det är exakt vad islam gör. Det vill bli skyddat i enlighet med vår tradition men vägrar att uppträda enligt våra normer. Islam hävdar att våra traditioner är viktiga, samtidigt som man i lönndom skrattar åt oss och våra värderingar.”

Klára Samková anser att jämförelsen med totalitära regimer är adekvat. Kärnan i islam är enligt henne sharialagarna, medan religiösa och etiska regler är sekundära. Därför är den västerländska åsikten att religionen är en privatsak helt oacceptabel. Islam förkastar varje individuell uppfattning om gud och enligt totalitärt mönster får det inte finnas några tvivel om vem som är den högste.

”Om någon menar att vi tjecker inte har rätt att avgöra vad som är totalitarism, vill jag bara erinra om att i ett land som haft främmande regenter under 300 år och levt 48 år i frihet efter 78 år av totalitärt styre, är våra känselspröt väl upptränade för att känna igen mönstren. Vi har både rätten och förmågan att identifiera dem och fördöma dem.”

Juristen Klára Samková framhåller också att islam och dess sharialagar är inkompatibla med principerna i den europeiska lagstiftningen, särskilt med de rättigheter som räknas upp i 1950 års Europakonvention om mänskliga rättigheter (och friheter). Hur kommer det sig att våra lagexperter inte ser denna konflikt? frågar hon sig. Hur kommer det sig att de är så tysta? Hur kommer det sig att de godkänner alla krav från muslimer som hänvisar till artikel 9 i nämnda konvention i vilken människor garanteras rätten att tänka fritt oavsett religion? Och hur är det möjligt att muslimerna i vår värld begär att bli skyddade enligt detta dokument medan vårt juridiska system inte tycks erbjuda samma skydd för dem som har andra åsikter, idéer och en annan tro som inte överensstämmer med islam?

En artikel i denna konvention som kan ses som en nyckel till de problem islam skapar är artikel 17 som lyder:
”Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där.”

”Denna artikel infördes i konventionen av Winston Churchill personligen. Han gjorde det av en speciell anledning, nämligen som ett skydd mot totalitära regimer. Han tänkte uppenbarligen på de system som var aktuella vid den tiden, alltså kommunistregimerna. Jag tänker på islam som är lika totalitär och hotande som de regimer Winston Churchill bekämpade och besegrade. Artikel 17 kan användas som skydd mot varje ideologi och det faktum att de europeiska länder som skrivit under konventionen inte har brytt sig om att utnyttja texten betyder inte att de saknar viljan att göra det. Dessa länder är bara för snälla och välvilliga, alltför medvetna om priset de måste betala… och alltför tålmodiga…”

Klára Samková raljerar över denna undfallenhet som tar sig uttryck i frågor som: “Vill ni leva bland oss?”

”Detta är den viktigaste frågan idag och inte vår rädsla för islam”, säger hon, ”och det är en fråga som bara muslimerna själva kan besvara…
Hittills verkar det inte som om muslimerna vill fredligt dela vår planet med resten av världen (den icke-muslimska). Deras terroristhandlingar, begångna i islams namn vilket de högljutt framhåller, antyder att de inte är intresserade av broderskapet mellan nationer och folk. De gastar om islams överhöghet och sitt legala system och de utgår från att det är vår skyldighet att underkasta oss. Vi hittar inga bevis på att muslimerna inte känner sig överlägsna oss andra – icke-muslimer eller kvinnor eller homosexuella eller några andra som inte strikt följer koranens bud.”

Mot slutet av sin föreläsning biter Klára Samková till rejält. Då omformulerar hon frågan till att lyda: VILL NI LEVA?    

”Vill ni muslimer överleva? För om islams anhängare inte vill leva i fred, kommer Europa och Amerika att göra vad de gjort två gånger tidigare när de hotades av ideologier som angrep själva grunden för mänskligheten: vi kommer att starta ett krig och krossa fienden… det kommer att innebära det definitiva slutet för den muslimska ideologin.”

Den följande slutklämmen är väl magstark till och med för en härdad Skeppsgosse och utelämnas här.
     
Om detta är ett relevant framtidsscenario eller inte kan bara framtiden utvisa. Men Skeppsgossen uppskattar Klára Samkovás mod att kritisera islam så hårt inför både parlament och muslimska gäster. I Sverige skulle det ha varit otänkbart. Patriarken av Moskva talade för några dagar sedan om ett kristenhetens heliga krig mot islam – kanske är det från länder som länge levt under en diktatur vi får höra sanningen numera.söndag 22 maj 2016

Utkiken v. 21: Vulgärpropaganda, lögner och kondensstrimmor


”Unbearable” är det vitsiga namnet på en vandringsutställning som sponsras av bl.a. WWF (Världsnaturfonden). Den skapades för klimatmötet i Paris och har nu hittat till Köpenhamn. Det mest uppseendeväckande föremålet i utställningen är en sju meter hög skulptur som placerats utanför Folketinget. Med hjälp av ett rör från en oljeledning har konstnären Jens Galschiøt återgett den stigande CO2-halten i atmosfären från 1850 fram tills nu – och som kronan på verket låtit röret genomborra buken på en isbjörn.

Skulpturen är typisk för den vulgärpropaganda som WWF ägnar sig åt. Som Skeppsgossen många gånger berättat att isbjörnarna inte alls hotade och definitivt inte av stigande CO2-halter i atmosfären…

Många kritiker har också undrat om det är till sådana här jippon som WWF-medlemmarnas pengar ska användas. Enbart förvaring och transport av den här skulpturen måste kosta massor av pengar. Tidigare satsade WWF på ett omskrivet program för att skydda befolkningen i Hudson Bay-området mot isbjörnsangrepp. Idag ägnar man sig tydligen mest åt PR för den egna saken och låter politikerna ta hand om eventuella lösningar på klimatförändringarna. WWF fortsätter att sprida myten om isbjörnarnas utsatthet trots att fakta talar emot deras lögner. Det borde få dem som göder organisationen att tänka om. 

När vi nu ändå är inne på den ständigt aktuella frågan om polarisens utbredning i Arktis – eller kanske rättare den påstådda avsmältningen – kan det finns anledning att erinra om att man redan 1925 konstaterade att området uppvisade kraftiga klimatförändringar. I en tidningsartikel från det året kan vi läsa att temperaturen i Golfströmmen ökat med 4-5 grader sedan år 1900 då den för första gången uppmättes av Nansen. Ett synligt bevis på förändringarna, skriver tidningen, är att glaciärerna krympt påtagligt, ett tecken på att den höjda temperaturen luckrat upp dem under lång tid.  

Idag är det Nasa som i samarbete med NOAA (USA:s centrum för havs- och atmosfärforskning) som består oss med alla larmrapporter. En man vid NOAA, Thomas Karl, intog dock 1989 en avvaktande hållning till skrämselpropagandan. Enligt honom skedde den största höjningen av den globala medeltemperaturen mellan åren 1881 och fram till 1919, alltså innan CO2-halten i atmosfären ökade. Efter 1921 började temperaturen sjunka och gjorde så fram till 1979. Uppenbarligen föll det inte hans chefer på läppen och efter en pudel har vi inte hört mer av Thomas Karl.  

En amerikansk studie visar att jordbruket svarar för de flesta av de ohälsosamma luftföroreningarna i USA, Europa och Kina. Boven är ammoniakångor från kväverika gödselmedel och animalisk gödsel, som blandas med avgaser och annat och bildar mikroskopiskt små fasta partiklar eller aerosoler. Därför, menar forskarna bakom studien, är det viktigt att fortsätta arbetet på att få ner utsläppen från bilar, traktorer, industri m.m. I takt med att denna faktor minskas finns det också utrymme för den fördubbling av användningen av konstgödsel som projekterats i framtidscenarierna utan att luftkvaliteten påverkas negativt.

Om du bor i en landsända med stor flygtrafik korsas himlen ofta av kondensstrimmor efter jetmotorerna. När de här strimmorna löses upp bildar de tunna cirrusmoln på den blå himlen som inte längre är så klarblå. Om vi bortser från de lätt sinnesförvirrade personer som hävdar att strimmorna ingår som ett led i en universell komplott med syfte att långsamt förgifta mänskligheten, finns det faktiskt visst fog för påståendet att ”contrails” påverkar klimatet, åtminstone lokalt.
  
De båda tyska forskarna dr Ulrike Burkhardt och dr Bernd Kärcher vid Institutet för atmosfärisk fysik hävdade redan 2011 att kondensstrimmorna bidrar mer till den globala uppvärmningen än all den koldioxid som flyget släppt ut under mer än ett sekel.

Förklaringen skulle vara att “contrails” bildar en typ av cirrusmoln när den heta och fuktiga luften från jetmotorerna fryser till iskristaller i kallare och torrare luft. Molnen fångar upp den långvågiga strålningen från jorden och bidrar på så sätt till en uppvärmning av atmosfären. I studien använde Burkhardt och Kärcher sig av satellitfoton av “contrails” och kom fram till att deras påverkan på klimatet är långt ifrån försumbar. Koldioxidutsläppen från luftfarten uppgår till ca 3 procent av de totala utsläppen.

Nu har vi till leda hört påståendena om att 97 procent av forskarna är eniga om att människan påverkat klimatet negativt. Bakom påståendet ligger en undersökning från 2013. John Cook vid universitetet i Queensland i Australien gick igenom 11 994 rapporter publicerade mellan 1991 och 2011 som innehöll begreppen ”global uppvärmning” och ”global klimatförändring”.

Han fann att endast 32,6 procent av artiklarna ansåg att människan var orsak till den globala uppvärmningen. I den gruppen menade 97 procent att den pågående uppvärmningen var till största delen orsakad av människan. Därmed fastslog media och politiker att det fanns en koncensus på 97 procent i forskarvärlden.

Så föddes en lögn som fått förödande konsekvenser över hela jorden och som fortfarande används i den gröna propagandan. Av detta kan vi lära att i  dagens värld ska man inte ta något för givet och sant. Det gäller i särskilt hög grad för alla påståenden som har med klimatförändringarna att göra.

Skeppsgossen har i likhet med många andra funderat en del över varför klimatnarrarna gång på gång understryker att klimatförändringarna är mänsklighetens viktigaste fråga. Uppriktigt sagt så tror jag allt mindre på att det är annat än ett sätt att dölja deras verkliga syften – nämligen att göra slut på orättvisorna i världen och skapa jämställdhet och allt annat som ingår i vad bloggaren Daniel Greenfield så träffande döpt till Homo progressivus.

Om Homo progressivus förlorar kampen om klimatet så är det en mycket svår förlust, ja troligen ett katastrofalt nederlag. Då får dessa progressiva personer fortsätta med rena sabotagehandlingar modell Greenpeace. Greenpeace-aktivister har vandaliserat provodlingar av GMO-ris som kan rädda tiotusentals barn från blindhet och en för tidig död. Tonvis med genmodifierade betor har bränts upp av dem. I Australien har Greenpeace brutit sig in på en experimentgård och förstört GMO-vete, och på Hawaii har man huggit ner genmodifierade papayaträd samtidigt som det pågår en debatt om huruvida odling av dessa ska tillåtas eller förbjudas.

Om dessa ”aktivister” förlorar klimatförändringarna förlorar de nästan allt som hållit dem uppe och de får se sin agenda flyta som en död fisk i strömmen. Det är orsaken till att de ”gröna” människorna slår på trumman och kallar klimatförändringarna för vår tids viktigaste fråga. Att de någon gång ska erkänna sitt nederlag är knappast troligt förrän halva jorden frusit till is.

torsdag 19 maj 2016

En religiös utvikning om 72 jungfrur och Noaks ark i Kentucky

Det finns av förklarliga skäl inga bilder från paradiset
så vi får nöja oss med en klassisk teckning.
Säga vad man vill om Narrskeppet, men här ombord är i alla fall jämlikheten fullt genomförd. Här finns varken jude eller grek, vit eller svart, kvinna eller man, bara idel dårar. 

Skeppsgossen hade tänkt skriva en liten essä om de imamer och shejker som springer runt på övre däck och i tid och otid förkunnar att Allah är större (till och med större än Antje Jackelén som ändå är ärkebiskop i svenska kyrkan) och att det väntar 72 jungfrur i paradiset på den muhammedan som begår jihad och spränger sig själv till hundmat. Just som han satt sig vid datorn kom en ängel och knackade honom på axeln: "Om du tänker racka ned på galna muslimer bör du i jämställdhetens namn skriva något om galna kristna också." 

Jag tror att denna ängel var utsänd av Richard Dawkins, för det är på hans Facebooksidor som jag hittat stoff till denna lilla betraktelse över människans dårskap. 

Muslimska män uppmuntras att betrakta sina jordiska äktenskap som tillfälliga. Den saudiske imamen Muhammad Al-Munajid säger att de 90 fot långa (ca 275 cm) islamiska jungfrurna är att föredra framför muslimska kvinnor. "Medan kvinnorna i den här världen lider dag och natt av menstruation, blödningar 40 dagar efter barnafödseln, vaginala blödningar och andra sjukdomar - är kvinnorna i Paradiset rena, obefläckade, fria från menstruation, fria från avföring, urin, slem, barn". 

Vidare får de inte lämna tälten i likhet med de saudiska kvinnorna. De är "hårlösa" och blir aldrig äldre än "flickor".  Deras hud är så "ljus att den gör en förvirrad" och utgör faktiskt en spegel så att "man kan se sin egen bild i hennes kind". På ett annat ställer heter det att "märgen i benen i deras ben kan ses genom ben och kött". 

Dessa kvinnor utgör alltså islams idealkvinnor. Frånsett deras bisarra egenskaper är islams paradis en fantasiversion av Saudiarabien eller IS där kvinnor inte är något annat än ägodelar. Och de 90 fot långa jungfrurna protesterar aldrig, rymmer aldrig eller begår aldrig självmord. De väntar tysta och lystna på varje jihadist. 

Enligt en annan religiös ledare i Saudiaraben, Muhammed Ali Shanqiti, har varje 90 fot lång jungfru 70 tjänarinnor. Varje muslimsk man som hellre gifter sig med jordiska kvinnor i stället för jihad, kan alltså räkna med att tilldelas 70 jättejungfrur för varje fru. Enligt Muhammed själv ropar en svartögd jungfru ovanifrån "Oh Allahs tjänare, får inte vi del av dig?" så snart mannen betäcker sin hustru.  

Räknar man ihop alla dessa kvinnor blir det 19 604 stycken. Men enligt den palestinske deputeraden Sheik Ahmad Bahr finns det 500 portar i det islamiska paradiset, "var och en med 5 000 väntande svartögda jungfrur. Bröder, 500 gånger 5 000 är 2,5 miljoner." Så varför ska en jihadist nöja sig med saudiernas futtiga 19 604 kvinnor när han kan få Hamas 2,5 miljoner 90 fot långa jungfrur?  

Några jordiska kvinnor lär inte få plats i islams paradis. Muhammed själv sa att han sett "helvetets eldar och i dem dvaldes mest kvinnor".  Den egyptiske imamen Abu Mu'adh Al-Dardiri har till och med siffror på fördelningen: "Av varje 100 som återfinns i helvetet är 30 män och 70 kvinnor. Med andra ord, på tre män i helvetet går det sju kvinnor". Slutsatsen av resonemanget blir att muslimska kvinnor ska stanna inne och laga mat - i väntan på resan ner till slutstationen som för deras del bara kan bli helvetet. Ken Ham med hustru framför Noaks ark.

Hur vuxna människor och därtill många med hög utbildning kan tro på sådana groteska sagor var egentligen ämnet för den här betraktelsen. Men så kom då Richard Dawkins ängel och viskade om kreationisten Ken Ham och hans bolag "Answers in Genesis" som håller till i Kentucky och har skapat en fullskalemodell av Noaks ark. Denne Ken Ham påstår på fullt allvar att såväl enhörningar som dinosaurier seglade med Noak.

En skriftlärd "doktor" som heter Elizabeth Mitchell håller med. "Att tro att den bibliska enhörningen är ett fantasidjur är att förneka Guds ord, som är sant i varje detalj," säger hon. "Bibeln refererar till enhörningen i ett sammanhang där en rad välkända djur förekommer, som påfåglar, lamm, oxar, lejon, getter, åsnor, hästar, hundar, örnar och kalvar (Job 39:9-12). I Job 38-41 påminner Gud Job om hur olika de olika djur Han skapat ser ut."

Denna bibliska skriftlärda fortsätter: "Moderna läsare har problem med Bibelns enhörning eftersom vi glömmer att djur med ett enda horn inte alls är ovanliga i Guds meny över djurdesign. (Tänk bara på noshörningen och narvalen.) Bibeln beskriver att enhörningar hoppar som kalvar, rör sig som oxar och blöder när de dör (Jesaja 34:7). Att detta kraftfulla, självständiga djur har ett enda starkt horn ska påminna läsaren om styrka och kraft... Bibeln beskriver utan tvivel ett verkligt djur. Det är ingen fantasiskapelse."

I en video på Youtube talar Ken Ham om dinosaurierna. Han säger: "Gud berättar för oss att Han skapade alla landdjur samma dag som han skapade människan för ungefär 6000 år sedan. Så det är självklart att det fanns dinosaurier i Noaks ark eftersom Gud sade till Noak att ta ombord ett par av alla landlevande djur. Dinosaurier är inget mysterium alls om man accepterar Bibelns skapelseberättelse."

2,5 miljoner 90 fot långa jungfrur som ropar efter karlar i paradiset och dinosaurier och enhörningar som seglar ombord på en ark kan väl gå på ett ut, tycker Skeppsgossen. Narrskeppet är fullt av den här sortens sagor, som jämlika dårar berättar för varandra när de inte slåss om vem som sitter inne med den större sanningen.   


måndag 16 maj 2016

Från utkiken v. 20: Klimathotet - en blandning av marxism, naturromantik och kapitalism

Den tyske fysikern professor Horst-Joachim Lüdecke tillhör de forskare som är mest kritiska mot AGW-hypotesen, alltså påståendena om att människan påverkat klimatet negativt. Han säger i en intervju att allt handlar om en ideologi, “en blandning av välkänd marxism, naturromantik och intressen hos mäktiga investerare och politiker… inte alls om det goda utan snarare om en brutal diktator som vill bestämma över vilka lampor vi ska använda, att vi inte mer ska tillåtas äta kött – kort sagt hur vi ska leva… Ekologin blir bara ett instrument.”

Den pensionerade professorn kritiserar också media som förmedlar alla larmrapporter hur idiotiska de än är och vägrar ge tid eller spaltutrymme åt kritikerna. Så snart en förutsägelse visar sig felaktig ”kommer alarmisterna med en ny, som att havet håller på att försuras”. Lüdecke är heller inte nådig mot Tysklands satsning på att minska CO2-utsläppen. Han anser att den är absurd med tanke på att landets utsläpp bara utgör en liten bråkdel av de totala utsläppen i världen. Resultatet blir på sin höjd en temperatursänkning på några tusendelar av en grad under de närmaste 20 åren, säger han.

Den holländske geologen Gerrit van der Lingen har nyligen publicerat en bok med titeln “The Fable of a Stable Climate, the writings and debates of a climate realist”. Skeppsgossen har inte läst den, men recensionerna har varit intressanta att ta del av. Van der Lingen menar som de flesta vettiga klimatforskare (inkl. ovannämnde Horst-Joachim Lüdecke) att den globala uppvärmningen inte är något annat än ett ideologiskt påfund utan vetenskaplig förankring. 

Ryssland har ju intagit en avvaktande hållning till FN:s olika rapporter och vägrat ratificera Kyotoprotokollet. Gång på gång har ansvariga i Ryssland velat få till stånd en internationell klimatkonferens i Moskva där de kunnat få svar på sina frågor, men förslaget har mötts av totalt ointresse. När ryssarna skickade tio frågor till IPCC utlovades svar inom några dagar – men något svar kom aldrig. Däremot fick man på omvägar veta att några svar inte var nödvändiga. 

När konferensen så småningom kom till stånd gjorde framför allt den brittiska delegationen allt för att sabotera den, berättar den ryske ekonomen Andrej Illarionov i boken. Ett av de brittiska kraven var att inga klimatskeptiker skulle släppas fram i  talarstolen. “Vi har fått nog av totalitära ideologier under 1900-talet,” kommenterar Illiaronov. 

Gerrit van der Lingen instämmer: “När framtida historiker kommer att studera dagens globala masshysteri kring klimatet, kommer de troligen att skaka på huvudet åt denna otroliga soppa. De kan med all rätt jämföra den med andra historiska vansinnigheter som tulipomanin i Holland på 1600-talet… Genom att påstå att klimatvetenskapen är faktabaserad och inte öppen för vidare diskussion erkänner man indirekt att hypotesen om AGW inte är grundad på verklig vetenskap utan att den är en neo-marxistisk och intolerant ideologi.”

Den förödande skogsbranden i Kanada fick de gröna narrarna här ombord att jubla. ”Vad var det vi sa?” var den stående kommentaren. För dem är det självklart att branden som ödelade ett område enligt vissa källor stort som Chicago hade sin orsak i den globala uppvärmningen. Detsamma gäller alla stormar, översvämningar och torrperioder igår, idag och i framtiden. Klimatförändringarna gör allt på jorden sämre och en dag ska vi alla dö.

Att just staden Fort McMurray drabbades gläder de gröna, eftersom den ligger i hjärtat av de hatade oljesandfälten. Frackning och andra sätt att utvinna olja och naturgas bränslen har blivit svarta skynken för dem – det nya mantrat i Sverige och annorstädes lyder ju ”låt de fossila bränslena bli kvar i jorden”. I fortsättningen ska vi leva på vind- och solkraft, hurra!  

        söndag 15 maj 2016

Den 6:e juni - en ödesdag för klimatet?


Den 6 juni är inte bara Sveriges nationaldag. Den kan också bli en dag som markerar början till slutet för vår planet. Det säger i alla fall dr Paul Fraser vid Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (Csiro). Omkring detta datum kommer nämligen koncentrationen av koldioxid i atmosfären att nå 400 ppm (delar per miljon).

Det var väl ingen nyhet, säger du kanske. Man har ju mätt upp 400 ppm tidigare… Javisst, men den stora skillnaden är att nu är det stationen på Cape Grim i Tasmanien som väntas registrera värdet. Och just där finns den renaste luften I hela världen.

Värdet 400 ppm kommer – om förutsägelserna stämmer – att ha uppnåtts på bara tre årtionden efter den ”säkra” noteringen 350 ppm. ”När CO2-halten når 400 ppm vid Cape Grim är det inte troligt att den sjunker under detta värde”, säger dr Fraser som kallar ökningen för ”en psykologisk tipping-point” i kampen mot den globala uppvärmningen.

”Tidigare steg CO2-halten med lite över en del per miljon om året. Nu ökar den med 3 ppm per år.”

Cape Grim är en av de tre stora s.k. Baseline Air Pollution Stations i världen, de andra finns i Alaska och på Hawaii.  När de nordamerikanska stationerna mätt 400 ppm vid tidigare tillfällen anses det ha berott på årstidsvariationer och sedan har halterna sjunkit igen. Den allra säkraste mätstationen är alltså Cape Grim i Tasmanien.

Som alltid finns det ett litet hopp för mänskligheten. Om vi fortsätter att hålla nere utsläppen från fossila bränslen, om vi övergår till vegankost och om vi i allt lyder besserwissrarna i FN, Greenpeace och andra organisationer – då kan vi kanske hejda CO2-ökningen i atmosfären. ”Men”, säger dr Fraser, ”det kan ta 100 år innan andelen CO2 kryper under värdet 400 ppm igen.”


Så hissa den svenska flaggan och andas in den koldioxidmättade luften som gläder allt liv på jorden utom dr Fraser och andra klimatorakel. 


torsdag 12 maj 2016

Till "skräpmatens" försvar

Begreppet "skräpmat" används föraktfullt om mat som innehåller mycket socker, fett och kanske salt, på bekostnad av proteiner, fibrer, mineraler och vitaminer. Det är sådan onyttig mat vi får McDonalds och de andra hamburgerhaken och det anses vara dåligt käk.

Bloggaren Luboš Motl menar att sådana definitiva påståenden kan betraktas som pseudo-vetenskapliga. Om man ser till näringsvärdet i de maträtter som serveras skiljer sig snabbmatställena inte så mycket från vad vanliga restauranger erbjuder och det vi äter hemma. Numera finns det ju också som regel en salladsbar på snabbmatställena för den som föredrar vegetariska måltider.    

Men alla tillsatserna då? Det finns faktiskt inga bevis för att maten på t.ex. McDonalds innehåller fler kemikalier eller andra tillsatser än det vi får oss till livs på vanliga restauranger, skriver Motl. Dessutom är resonemanget ologiskt, eftersom såväl våra kroppar som vår miljö består av en massa kemikalier och varje organism kan betecknas som en jättestor kemisk fabrik.

Ett än mer kontroversiellt uttalande av Luboš Motl är detta: ”Det är inte heller sant att socker, fett och salt är onyttigt för oss. Socker och fett är vad våra kroppar söker efter i födan, de är essensen och det huvudsakliga skälet till att vi alls äter. Jämfört med dessa ingredienser är allt annat grädden på moset. Vi behöver först och främst energi eller kalorier och det hittar vi nästan enbart i kolhydrater och fetter”. 

Sedan har vi det farliga saltet. Alla hälsoprofeter försöker inbilla oss att det finns vetenskapliga bevis för att stora mängder salt i kosten skapar hjärtkärlproblem. Var finns dessa bevis som man ständigt refererar till? Många av de undersökningar som gjorts har tvärtom antytt motsatsen. Lite mer salt i kosten tycks vara bra, särskilt för äldre personer.

Luboš Motl summerar: ”Den som tror att han mår bättre av att minska saltintaget med en eller annan nypa kan jämföras med den som tror på det som står i dagstidningens horoskop. Vi bombarderas dagligen med massor av sådana här vidskepligheter. De flesta av oss har varken tid eller kunskaper att kunna sätta sig in ämnet och avgöra om det vi läser är rätt eller fel. Det är mycket enkelt för kroppen att göra sig av med extra salt och om kroppen höjer blodtrycket är det vanligen snabbt och övergående. En annan myt är just att högt blodtryck betyder problem - visst finns det ett samband mellan högt blodtryck och hjärtkärlproblem men det ska inte tolkas som att detta alltid är skadligt för kroppen; det kan finnas en helt naturlig förklaring till att kroppens mekanismer behöver höja trycket under en viss tid.”

Kontroversiellt så det förslår men ännu en indikation på att vi bör ta vedertagna påståenden med just en nypa salt.


onsdag 11 maj 2016

Ständigt aktuell: Myten om "ozonhålet"


Kommer ni ihåg det stora världsomspännande larmet om ozonhålet över Antarktis, orsakat av freon och andra klor-fluor-karboner CFC som användes som drivgaser i sprejer, kylmedel m.m.? Nu har den stridbare kanadensaren dr Tim Ball avslöjat att detta larm inte var något annat än en generalövning i hur man missbrukar vetenskapen för att nå politiska mål.  

Så här skriver SMHI: ”Ozonhålet över Antarktis dök upp i slutet av 1970-talet som en följd av våra utsläpp av framförallt klor-fluor-karboner (CFC), i Sverige kända som freoner. Redan efter en tio år var hålet stort som hela den antarktiska kontinenten. Storleken och formen av hålet är starkt beroende av den atmosfäriska cirkulationen över Antarktis i form av den så kallade polära virveln (polar vortex). Vissa år är virveln mindre andra år större. Formen på virveln varierar också under den tid som ozonhålet existerar.”


Enligt Tim Ball använde miljörörelsen sådana naturliga variationer i ozonlagret som ett bevis på att vi människor förstör vår miljö ända upp i atmosfären. Även ett uttryck som ”ozonhålet” bidrog till att skapa en helt felaktig bild av vad det egentligen handlade om, nämligen en temporär uttunning av det "självläkande" ozonskiktet.

”Termen ’hål’ antyder en skada, en läcka, en reva i himlavalvet. Genom att använda just det uttrycket kunde man skylla på människan för ett naturligt fenomen och kräva åtgärder för att rädda vår planet,” skriver Tim Ball.

Hysterin började med miljörörelsens hypotes om att freonerna förstörde ozonlagret i stratosfären. Ett par forskare, Molina och Rowland, som senare fick ett Nobelpris för sitt arbete, publicerade resultat av laboratoriestudier som visade att freoner definitivt förstörde ozon. De simulerade inte de atmosfäriska förhållandena i ozonlagret, men det spelade ingen roll. Nu handlade det om ideologi och de båda forskarna var beslutna att bevisa hypotesen.

Tim Ball: ”När brittiska forskare mätte ozonförekomsten i Antarktis kunde de slå fast att halterna var lägre jämfört med dem som uppmätts 1957. James Lovelock, pappa till Gaia-hypotesen, varnade för en övertolkning av detta, men han talade för döva öron.”

”Från början utgick man felaktigt ifrån antagandet att UV-nivån är konstant,” fortsätter Tim Ball. ”Vi vet nu att UV-strålningen naturligt kan variera så mycket som 200 procent i förhållande till ett medelvärde. I larmrapporterna hette det också att CFC skulle stanna i atmosfären ända upp till 100 år och att det skulle ta lång tid för ozonet att återhämta sig.”

Det var alldeles fel. Men på supermiljöbloggen.se kan man läsa: ”Hålen i ozonlagret, som orsakats av våra utsläpp av freoner, kommer de kommande decennierna att variera kraftigt tror NASA. 2011 var exempelvis ozonhålet nära att slå rekord i storlek, medan ozonhålet 2012 var ovanligt litet. Det beror dock inte på att våra utsläpp förändras från år till år, utan på väderskillnader. Först när våra freonutsläpp faller under 1990 års nivåer kan vi räkna med att ozonhålet långsamt börjar återhämta sig, något som NASA tror kommer ske någon gång mellan 2015 och 2030.”

Självklart håller ”miljöinfekterade” UR skola med och fyller på med riskerna med ett ozonhål: ”Hål i ozonlagret leder till att ultravioletta strålar tränger igenom atmosfären, vilket bland annat ökar risken för cancer, och kan leda till skador på växter och minska tillväxten av plankton i haven.”

Tim Ball menar i stället att hudcancern fortsätter att öka därför att vi lever längre. Han påtalar också det faktum att vår mani att undvika solexponering betyder att skrofler (en form av tbc), engelska sjukan och andra bensjukdomar blir allt vanligare. Barn och andra som pliktskyldigast smörjer in sig med solskyddskrämer får inte tillräckligt med UV-strålning för att vitamin D ska bildas och drabbas i högre utsträckning av de nämnda sjukdomarna.  


”De grundlösa påståendena i Montrealprotokollet anses fortfarande som dagsens sanning. Användningen av miljön som ett medel att nå totalitär kontroll har en lång historia.” 

måndag 9 maj 2016

Utkiken v. 19: Biomassa, isbjörnar, Erika Bjerström, David MacKay och lite tillSka bli biomassa?
Härom dagen kom Skeppsgossen i samspråk med en tekniskt bevandrad person, som trots sina gedigna kunskaper hamnat ombord på Narrskeppet. Jag frågade honom inte varför han gått ombord utan lyssnade i stället på hans resonemang om klimatgalenskapen.

Han berättade bland annat för mig att EU inte rapporterar någon nedsmutsning av atmosfären när man eldar med ved. Detsamma gäller för fällning av träd som ska användas för produktion av biomassa. Grunden till detta är att hanteringen anses vara kolneutral, vilket i sig är ett tveksamt påstående.

I USA bygger man nu upp en omfattande pelletsindustri, vars produkter ska användas för att elda kraftverk. Den grundas på Europas alla subventioner som tillkommit för att möta klimatmålen. Under tiden avverkas enorma mängder skog i Nordamerika. Handeln med pellets skulle inte existera utan dessa subventioner; trots det kan pellets prismässigt inte konkurrera med vare sig kol eller gas.

Isbjörnarna har använts som någon sorts “kanariefåglar i gruvan” sedan början på 2000-talet, då det talades vitt och brett om minskande isar och problem för isbjörnarna att hitta föda. Nu slår en rad forskare fast att det inte finns några bevis för de dystra profetiorna. Tvärtom är det mycket som tyder på att stammen vuxit något sedan 1993. Då uppskattades antalet till 28 000; 2015 har antalet beräknats till 31 000 st.


Nyss hemkommen från några sköna timmar i majsolen slog Skeppsgossen på statstelevisionen. I rutan möttes han av Erika Bjerström som nu är STV:s klimatreporter (hon har ju arbetat för miljöpartiet vilket är en stor merit i sammanhanget).  Hon rapporterade från ett torrt Chile, där avocadoodlarna råkat ut för halverade skördar på grund av den globala uppvärmningen och – som en brasklapp – El Niño-effekten. För att riktigt understryka den globala uppvärmningens följder visades bilder av de snötäckta Anderna vars glaciärer krymper.

Statstelevisionen fortsätter med andra ord att varna oss för den globala uppvärmningen trots att det snart har gått 19 år utan påtagligt högre temperaturer i atmosfären. Varför kan inte Erika Bjerström berätta detta?
Redan 2012 kom en rapport om snöläget i södra Anderna i vilken ett antal forskare jämförde dagens situation med tidigare perioder i historien. De kom fram till att avsmältningen idag inte är onormalt stor. Varför förmedlade Erika Bjerström inte dessa fakta?

Svaret blir förstås att alla iakttagelser som inte stämmer med IPCC:s skräckscenario förtigs av Erika Bjerström och hennes kolleger. Den svenska statstelevisionen och andra mediabolag fortsätter oförtrutet att föra tittare och läsare bakom ljuset. 


De förenade arabemiraten satsar stort med palmöarna utanför Dubai och inomhusskidbacken i Mall of the Emirates. Mindre omskrivet är emiratens försök att styra vädret genom flygbombning av molnen med kaliumklorid, natriumklorid och magnesium för att öka nederbörden. Hur bra det lyckats har inte meddelats, men under förra året spenderades 588 000 dollar på projektet. Nu funderar man på skapa mer moln genom att bygga ett jätteberg i öknen! 400 000 dollar har redan avsatts för att närmare studera hur högt ett sådant berg bör vara och hur det ska vara utformat för bästa effekt.  


Professor David MacKay - som avled i april - var en sansad bedömare av möjligheterna att ersätta konventionell energi med förnybart. Enligt honom förbrukar varje engelsman dagligen i genomsnitt 125 kWh. Ungefär en tredjedel går till uppvärmning och mat, en tredjedel till elanvändning och en tredjedel till transporter. Det innebär att hela nationen behöver runt 300 GW och kanske 500 GW på vintern. Hur ska man kunna möta detta enorma elbehov? frågade sig MacKay.

Vårt moderna samhälle är helt beroende av en stabil tillgång till elektricitet och det kan aldrig den förnybara energin leverera. Att tro att batteripriserna kan falla så mycket att vind- och solenergi kan bli konkurrenskraftiga är en illusion. Dessutom kräver dessa båda energislag enorma landytor. Solenergi fungerar inte i Storbritannien eftersom effekten är 9 gånger lägre på vintern jämfört med sommartid.  

Varför satsar då Tyskland så hårt på sin “Energiewende”? I realiteten bygger tyskarna upp två infrastrukturer för sin energiproduktion – en förnybar och en backup baserad på fossila bränslen. Nyligen har man t.ex. uppfört 19 moderna koleldade kraftverk för att utjämna dipparna i leveranser av vind- och solkraft. Ska de därtill möta de grönas krav på utfasning av all kärnkraft måste det byggas ännu fler kolkraftverk.


torsdag 5 maj 2016

Sluta låtsas, det blir inte bättre!


Den tyske konstnären René Schute är med sina enkla surrealistiska målningar kanske den som bäst speglar vår samtids dilemma. Hans tavla ”The Pretender” – mannen som låtsas – är en otäck påminnelse om vad som väntar den som vägrar se verkligheten och fortsätter att tro och hoppas.

De flesta är väl överens om att det gamla Europa håller på att läggas i ruiner på grund av invandringen från framför allt Mellanöstern och Nordafrika. Fortfarande klänger sig européerna fast vid upplysningstidens frihetsideal i en naiv tro att även kulturer med helt andra värderingar ska anamma dem. I länder där man 2016 hugger av händer på tjuvar kan ju våra ideal endast uppfattas som mjäkigt mossiga.

I spåren på den muslimska invandringen har följt en otäck antisemitism som vi inte sett motsvarigheten till sedan före 1930-talet. Den är till stor del grundad på Muhammeds läror och även på den ständiga konflikten mellan palestinier och israeler. Oavsett orsaken, är det en motbjudande form av antirasism.

Det finns de som menar att vi står inför ett tredje världskrig eller redan är uppe i det. Det är ett lågintensivt krig där Västerlandet ständigt utsätts för attacker i form av sprängattentat och självmordsbombare. Västerlandet står handfallet, för ett sådant här krig har aldrig utkämpats förut, det ligger alltför långt från våra traditionella föreställningar om vad ett krig är.

Skeppsgossen har aldrig trott på domedagsprofeter men den senaste utvecklingen har börjat rubba hans uppfattning. Bilderna från exempelvis Bryssel och Paris får honom att undra om det längre finns plats för turister och lugna kaféstunder någonstans i det nya Europa.

Det finns vänner här på nätet som uppmanar oss att bunkra upp inför det tredje världskriget. Med plastbackar fyllda med konserver och basförnödenheter och dunkar med vatten som man påstås kunna lagra i sex månader. Tidigare har jag smålett åt dem och kallat dem stollar. Men idag är jag inte lika säker på att de gör skäl för den benämningen.

Tecknen på ett kommande Harmageddon samlas ju i skyn, till och med i form av "chemtrails" som påstås förgifta oss. Människan har alltid varit mottaglig för domedagsprofetior (jämför klimatförändringarna) och hittills aldrig sett dem uppfyllas. Är det månne dags nu?

Men det är inte ett hot som kommer från rymden - såvida inte en asteroid finner för gott att utplåna hela planeten. Nej, det är ett hot som kommer från oss själva och från alla narrar som fortsätter att tro på en Högre Makt, en sketen gud som skapat en sketen värld befolkad av sketna människor. 

Tecken i skyn


<

måndag 2 maj 2016

Utkiken v. 18: Isfusk, Moder Sol och opåtlitlig vindkraft
De isfria somrarna i Arktis dröjer...

Inte nog med att havet höjer sig med några millimeter om året på grund av klimatförändringarna – nu säger en rapport från National Center for Atmospheric Research (NCAR) att syrehalten i havsvattnet minskar i en del områden, vilket kommer att märkas än tydligare mellan 2030 och 2040. Mindre syre i vattnet innebär att det marina livet långsamt kvävs till döds.

Havsvattnet tar upp syre dels från atmosfären och dels från fytoplankton som avger syre genom fotosyntes. Ju varmare ytvattnet är desto mindre syre kan upptas och desto sämre blir syresättningen av de djupa delarna. Detta är en naturlig process men nu tycks det som den påskyndas av klimatförändringarna i bland annat södra Indiska oceanen och delar av Atlanten.

Den dystra prognosen för sjöstjärnor, bläckfiskar och andra havslevande varelser baseras på datorberäkningar, eftersom det förekommer få riktiga provtagningar av syrehalten i haven. Så Skeppsgossen tar rapporten med en stor nypa salt.

En orsak till det är att det fortfarande rapporteras om grovt fusk med klimatdata av framför allt amerikanska myndigheter som dansar efter Obamas pipa. NSIDC – National Snow and Ice Data Center – publicerar officiell statistik om exempelvis isutbredningen i Arktis, en statistik som väl egentligen bara isbjörnar och sälar kan ha någon nytta av. Men naturligtvis älskas den av klimatnarrar som hävdar att det är vi människor som får polarisen att smälta.

I många år nu har de sagt att vi kan räkna med isfria somrar i Arktis. Al Gore nämnde årtalen 2007, 2008 och 2009 och senast 2013, fast vi nu kan se att isen växt till sig ända sedan 2009. För att rädda ansiktet har NSIDC för ett antal veckor sedan påstått att den över 5 år gamla isen i alla fall krympt betydligt.

Som bevis för det har man lagt ut en karta samtidigt som man raderat alla gamla publicerade kartor. På den nya kartan har 50 procent av havsisen som borde finnas där raderats. Som tur är har en och annan kritiker sparat de gamla kartorna och kan därför konstatera hur också officiella organ försöker manipulera fakta för att få dem att överensstämma med den politiska agendan.

Med andra ord måste man ta också sådana rapporter med en stor nypa salt.

Tim Ball, professor i klimatologi, hävdar att de globala temperaturerna fallit sedan millennieskiftet, vilket fått de inblandade att ersätta termen "global uppvärmning" med "klimatförändringar". Det har också aktivisterna tagit till sig och ägnar nu mer tid att varna för tornadon, torka, kalla perioder och värmeböljor. Även när det gäller sådana väderfenomen visar emellertid statistiken att det sällan varit så få sådana historiskt sett som under den påstådda globala uppvärmningen.

Marc Morano som bland annat producerat den i USA mycket omdiskuterade filmen “Climate Hustle” bekräftar att IPCC:s rapporter “justerats” för att passa den ideologiska och politiska kampanj som bedrivs. Den startade redan 1995 men självklart finns det inga dokument som styrker det.


Solen har sin gång brukar det heta liksom att även solen har sina fläckar. Men det har varit dåligt med fläckar under lång tid nu och det betyder att solen inte är så aktiv som förväntat. I mars observerades 54,9 solfläckar enligt officiell statistik, vilket innebär ca 2/3 av medelvärdet (82,5) för den här månaden i innevarande cykel. Närmar vi oss kanske ett s.k. Maunder minimum som föregår en istid?  

En annan fråga är om detta innebär att vi kan slippa “solstormar”? Vid universitetet i Aarhus har Christoffer Karoff och hans forskarlag undersökt saken och kommit fram till att det mycket väl kan inträffa soleruptioner ändå. Det finns belägg för att en enorm sådan inträffade år 775 och att den var mycket kraftigare än t.ex. supersolstormen ”Carrington-Event” 1859 som fick det slå gnistor om telegraftrådarna. Om en sådan storm träffar jorden idag kan den slå ut alla våra energi- och kommunikationssystem för lång tid framåt, säger forskarna.

Kan vi gardera oss, får vi kanske en förvarning? Jodå, om det plötsligt uppträder en jättestor solfläck vet vi att något är på gång. Men vi kan ändå  inte göra något åt saken. I jämförelse med solen är människan väldigt liten och ynklig.

Nu till det kära och outtömliga ämnet vindkraft. Rapporter från Tyskland visar att eftersom elnätet är överbelastat så måste alltfler vindkraftverk kopplas bort.Det har beräknats att detta kostar nätföretagen 100 miljoner euro. Men vind- och solenergiprofitörerna får ändå betalt för den ej producerade elströmmen.

Detalj över den konventionella produktionens fördelning på energislag. Notera hur dominerande brunkol är. Diagram Rolf Schuster

Det här diagrammet har vi lånat från sajten Klimatsans som varje månad publicerar analyser av den tyska energiomställningen och dess konsekvenser. Brunkol fortsätter att dominera produktionen trots all upphaussning av de förnybara energislagen.

Så här skriver Sture Åström, sekreterare i nätverket Klimatsans: ”Det är alltså orealistiskt att tro att Tyskland skulle gå med på att Vattenfall slår igen sin verksamhet med brunkol. Landet klarar sig inte utan den. Därför har ledarna för koalitionsregeringens partier den 1 juli 2015 kommit överens om att säkerställa kapacitet från brunkol genom att subventionera verksamheten, då den inte får leverera och på så sätt blir utan intäkter. Sol- och vindkraft har privilegiet att få leverera all sin produktion till garanterade priser. Detta innebär att den nyckfulla och därför minst värdefulla kraften parasiterar på den pålitliga och därför mest värdefulla kraften.”

“Irre Zustände”, galenskap, sa näringsminister Sigmar Gabriel.

Till slut kan Skeppsgossen berätta att två öar, Tasmanien och El Hierro i Kanarieöarna, har misslyckats kapitalt i sina försök att satsa på enbart ”grön” energi. Så nu har man återgått till dieselgeneratorer som är säkrare och ger billigare ström. Det meddelar Institute for Energy Research (IER) och kommenterar:

“En av de främsta anledningarna till att naturgas, olja och kol är världens mest använda energiresurser är att de är så otroligt pålitliga. Därför kan inte den opålitliga vindkraften konkurrera.”

Tasmanien får sedan ett århundrade tillbaka största delen av sin elproduktion tillgodosedd av idag 30 vattenkraftverk. Dessa kompletterades med tre vindkraftanläggningar som inte alls levt upp till förväntningarna. Kabeln mellan Australien och Tasmanien förstördes i december förra året, och läget förvärrades ytterligare av bristen på regn; idag finns bara ca 15 procent kvar av vattenreserverna. För att hålla industrin gående måste man därför köpa in 20 dieselgeneratorer för 44 miljoner dollar.

El Hierro hade ett större dieseldrivet kraftverk som ersattes med ett s.k. hybridvindkraftverk anslutet till en anläggning för vattenkraftsdriven ellagring. Systemet kopplades in 2015 men fungerade inte alls efter ritningarna. När det blåste som bäst levererade det strax över 50 procent av öns energibehov – under en vindstilla period i december genererade det bara 18,5 procent av elbehovet. Därför har man återgått till dieselkraften. Kostnaderna för anläggningen är så höga att det kommer att ta 84 år innan enbart kapitalkostnaderna är täckta.

En talesman för IER kommenterar: “Att gå över till 100% ‘förnybart’ är bra PR, men dåligt för de människor som drabbas av konsekvenserna i form av högre energikostnader och opålitlig strömförsörjning.”

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare