Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 31 maj 2014

Barnamord och rovfågelslakt

För hundra år sen föddes Rachel Carson, kvinnan som utlovade oss en tyst vår och lurade världen att sluta använda DDT. Hennes rödgröna idéer var grundade på minst sagt tvivelaktig vetenskap. Hon sade sig måna om fertiliteten hos de stora rovfåglarna och hennes prat om tunna äggskal och annat på grund av DDT-användningen har i efterhand fördömts av många biologer. ”Om vi levt efter miss Carsons läror skulle vi ha varit tillbaka i medeltiden, och insekter, sjukdomar och skadedjur skulle ha fått härja fritt”, säger professor Robert H. White-Stevens vid Rutgers University.


Men Rachel Carson – som väl tillhör förgrundsfigurerna inom dagens miljörörelse – kan i stället betecknas som en av de värsta massmördarna i mänsklighetens historia. Ingen vet exakt hur många barn i de fattiga tropiska länderna som fått sätta livet till – det talas ofta om tiotals miljoner under de gångna 40 åren sedan förbudet mot DDT började införas. Därpå blev det fritt fram för malaria och andra moskitburna sjukdomar, som inte bara kräver liv utan också hämmar den ekonomiska utvecklingen. En studie från universitetet I Harvard har kommit fram till att malarian kostat drabbade länder 1,3 procent i minskad tillväxt per år, vilket innebär att de fattigaste länderna idag är 40 procent fattigare än om malariabekämpningen fått fortgå med DDT.

Rachel Carsons testamente är en av det förra seklets allra största tragedier.


Något av en ödets ironi är det att samma rovfåglar som hon värnade om numera är hotade av världens alla vind- och solkraftverk. De verkliga dödstalen sopas under mattan eftersom sådana uppgifter tillhör de ”obekväma sanningarna” (för att låna ett uttryck av självaste Al Gore). Ändå inser alla utom de mest rabiata nykommunisterna/miljövännerna att satsningen på förnybar energi utgör ett hot mot allt från insekter till stora rovfåglar och förstör enorma naturvärden. Om ett sekel kommer förmodligen också den att betecknas som en av det här århundradets stora tragedier…   

onsdag 28 maj 2014

Vem blir SD:s Lord Monckton?

Lord Monckton har skäl att glädjas 

En av dem som gläds över UKIP:s framgångar i det brittiska EU-valet är klimatkämpen (i positiv mening) lord Monckton. Men så är det också han själv som formulerat partiets klimatpolitik. Han redovisade den redan 2009 för den församlade pressen, som i vanlig ordning rapporterade om de kätterska lärorna med ett överseende hånleende. Nu är de inte så stora i käften längre.

Men det tog lång tid för partiets ledning att våga anta ett klimatpolitiskt program som gick stick i stäv mot PK-etablissemangets. “Jag framhöll att vi inte hade något att förlora på en policy som var både sann och dittills inte representerad i brittisk politik”, säger lord Monckton.

Han jämför EU med den ryska duman under tsarväldet. Parlamentet saknar makt och kan inte ens lägga fram ett lagförslag, för den rätten har endast de icke folkvalda ”kommissarierna”. Han betecknar de sistnämnda som en liten hemlig klick som är de verkliga makthavarna i EU och regerar bakom stängda dörrar. ”Kommissarierna har också – bisarrt nog – makten att förkasta den valda dumans röster”, säger lord Monckton. ”Och duman får inte ens rösta utan deras tillstånd. Mycket demokratiskt, inte sant?”

Och som – Lord Monckton mycket riktigt påpekar – den avgående ”Hauptkommissar” Manuel Barroso är maoist och som alla naiva vänsterextremister en man som bidrar till att Europa går mer eller mindre bankrutt. Vad gäller klimatpolitiken sade samme Barroso nyligen att det råder 99 procent konsensus bland klimatforskarna, fast det i själva verket handlar om så där en 0,5 procent!

Nu tror för all del samme lord Monckton att UKIP:s invalda parlamentsledamöter knappast kommer att göra någon skillnad för EU:s fortsatta existens – förutom att deras egna bankkonton förstås kommer att svälla ordentligt under de närmaste fem åren. Skeppsgossen delar hans åsikt vad gäller Sverigedemokraternas platser men hoppas ändå att de kan de röra upp en och annan liten virvel i dammet. Personligen hoppas jag också att en man som SD:s Josef Fransson är mogen att ikläda sig rollen som Sveriges lord Monckton och att han får SD att profilera sig som det enda partiet i Sverige som vågar utmana alla rödgröna virrpannor på klimatområdet. 

SD har i likhet med UKIP allt att vinna på en klart definierad klimatpolitik!      

fredag 23 maj 2014

Lågenergilamporna förstör dina ögon

Lampa att vara rädd om


När EU bestämde att vi inte skulle få ha kvar Edisons pålitliga glödlampa längre, var det många som protesterade. Men demokrati råder som bekant inte i EU, denna överstatliga koloss som detaljstyr allt möjligt i vår vardag. Därför får vi idag betala dyrt för ”lågenergilampor” som ger mycket sämre ljus och innehåller både argon och kvicksilverånga. När gasen hettas upp avger den ultraviolett ljus, som absorberas av den speciella beläggningen inne i lampan så att den börjar lysa. På det ska vi spara 80 procent elektricitet heter det – men vad vi ska göra med all el som vi sparar, det har vi aldrig fått veta.

Professorn i oftalmologi vid University College i London John Marshall ogillar starkt att vi utsätter våra ögon för en del av det ljus som lågenergilamporna avger. Ljus är ju en form av strålning, och det är de korta våglängderna som han särskilt varnar för. Det handlar om toppar av blått och ultraviolett ljus som i princip är lika farliga som starkt solljus. ”Vi vet att vår hud inte mår bra av att utsättas för långvarig solbestrålning. Men vi ömsar skinn var femte dag. Näthinnan däremot följer dig livet igenom.”

Följden av att utsätta ögonen för ljus av det här slaget är att näthinnan skadas och att risken för t.ex. starr ökar. Också gula fläcken påverkas. Normalt sker sådana förändringar på äldre dagar, men förloppet kan påskyndas av lågenergiljuset.   

En expert på hudsjukdomar, professor John Hawk vid King’s College har tittat närmare på hur vår hud påverkas av ljuset från lågenergilampor. Han menar att det idag finns ovedersägliga bevis för att huden skadas vid bestrålning på nära håll, t.ex. från läslampor, skador som med tiden kan ge upphov till hudcancer.  

Amerikanska undersökningar visar att personer som lider av lupus (en autoimmun sjukdom som bl.a. skadar lederna) mår klart sämre när de utsätts för UV-ljus. Hela 2/3 upplever ljuset från lågenergilampor som irriterande. Även patienter med migrän och epilepsi berättar om obehag. EU har erkänt att strålning från den här typen av lampor innebär vissa hälsorisker, men bara vid ”lång exponering på avstånd kortare än 20 cm”.

De här professorerna och många andra har för säkerhets skull bunkrat upp med vanliga glödlampor i olika storlekar så att det räcker deras livstid ut. Det har Skeppsgossen också – men rätt vad det är så fattas det någon liten klar 25-wattare som utgått ur sortimentet och får en att svära högt över det förbannade EU.
   


tisdag 20 maj 2014

Kampen om den absoluta makten förenar vänstern och islamSamma sorts gaphalsar här som där
Skeppsgossen har i likhet med många andra undrat över vad det är som får vänsterfolket (eller ”nykommunisterna” som jag föredrar att kalla dem) att lockas till islam och dess utövare. På ytan har ju de båda ideologierna inte mycket gemensamt. Vänstern kallar sig progressiv, den värnar om homosexuella, feminism, mångfald och allt möjligt annat som omhuldas av PK-anhängarna. Deras profet Karl Marx kallade till och med religionen ett opium för folket. I den islamska världen tillåts varken homosexualitet eller åsiktsfrihet, och kvinnans rättigheter är satta på undantag.

En som försökt finna svaret på denna besynnerliga symbios är bloggaren Daniel Greenfield. Han menar att vänstern är progressiv bara under sin första revolutionära fas. I Sovjetunionen och i Kina hade staten I stort sett samma inställning till homosexuella som exempelvis Iran har idag. Före och efter andra världskriget hyllades det kommunistiska Sovjet av intellektuella liberaler över hela världen som frihetens stamort på jorden, medan USA utmålades som den stora ”folkefienden”. Att miljoner människor med avvikande åsikter samtidigt kastades i fängelse eller avrättades tycktes inte bekymra dem.

Daniel Greenfield ger många fler exempel. Modern konst var lika ”degenererad” i det gamla Sovjet som i Nazi-Tyskland och detsamma gällde litteraturen. Kvinnoarbete uppmuntrades därför att det behövdes mer arbetskraft, men skilsmässor kunde leda till uteslutning ur kommunistpartiet. Men allt detta och mycket annat bekymrade aldrig vänstersympatisörerna (och gör det inte idag heller). Men när de kommer till makten förbjuder de precis allt det som de påstod sig kämpa för – och det första de förbjuder är rätten att vara avvikande och ha en annan åsikt än de styrande.

Daniel Greenfield igen: ”Detta för oss tillbaka till islam. Det har aldrig rått något motsatsförhållande mellan vänstern och de islamiska regimer som hänger homosexuella offentligt. Därför att om vänstern skulle få absolut makt i västerlandet så skulle dess anhängare också mörda dem som avviker. Och 90 procent av alla idioter som ställer upp i anti-krigsdemonstrationer skulle sluta sina dagar framför en arkebuseringspluton. Tycker du att det låter överdrivet? Historien visar att så gott som varje kommunistregim gjorde så på sin tid.”

Islamister och vänsteranhängare har samma mål: absolut makt. Medlet att vinna denna absoluta makt heter islam eller kommunism. Det är därför dessa ideologier är så farliga. Deras mål är att skapa absoluta tyrannier grundade på ideologier som utlovar en bättre värld. Ideologierna är det som för dem till makten medan nyttiga idioter mördar och dör i deras namn, övertygade om att de kämpar för ett utopiskt samhälle där alla (utom de som dödades av dem) lever lyckliga.

Vänstern inbillar sina anhängare att de är smartare och besitter en högre moral än vanliga människor. I själva verket är dessa personer dummare och villigare att offra sig för den stora saken. Islamisterna inbillar sina anhängare att de är modigare och mer religiösa än vanligt folk. Den gemensamma nämnaren är inte svår att hitta. Vänstern är Västerlandets islam. Och islam är Mellanösterns vänster.

“Två sidor av samma mynt”, skriver Daniel Greenfield. ”Janus, med ett huvud som ser tillbaka på Muhammeds omöjliga förgångna och med det andra huvudet vänt mot kommunismens än mer omöjliga framtid. Båda lika ointresserade av nuet som ännu tillåter människor att vara lyckliga och fria.”

Läs hela artikeln i original på http://sultanknish.blogspot.se/2010/06/islam-and-left-two-sides-of-same-coin.html#sthash.QGy6738Y.dpuf


måndag 19 maj 2014

Vegetarianerna mår inte alls bra

Inte alls någon väg till god hälsa och ett långt liv
Häromdagen blev Skeppsgossen uppmärksammad på en mycket intressant undersökning av de påstådda fördelarna med att äta vegetariskt. Den publicerades i våras av universitetet i Graz och avlivar effektivt myten om att vegetarianer lever längre och är friskare än köttätare. Förhållandet är snarare det motsatta.

Enligt den här rapporten är vegetarianer oftare sjuka och har en allmänt sett lägre livskvalitet än människor som äter kött. Bland annat drabbas vegetarianerna oftare av både cancer och hjärtinfarkter. Psykiska störningar är också vanligare hos vegetarianerna, som enligt de österrikiska forskarna totalt sett utgör en större belastning på sjukvården.

Rapporten grundas på data från den österrikiska vårdintervjuundersökningen (AT-HIS), som ingår i ett större EU-projekt (European Health Interview Survey). Forskarna undersökte totalt 1320 personer, uppdelade i fyra grupper som alla var jämförbara vad beträffar kön, ålder och socioekonomisk status. Studien tog också hänsyn till rökning och fysisk aktivitet. BMI låg inom det normala området för alla fyra grupperna. Mer än tre fjärdedelar av deltagarna var kvinnor. Det enda som skiljde mellan grupperna var kosten – helt vegetarisk, blandkost med kött och enbart kött. 

Många av resultaten är direkt sensationella men har naturligtvis i stort sett tigits ihjäl av PK-media. Vegetarianer har dubbelt så många allergier som de som äter mycket kött (30.6% mot 16.7%) och förekomsten av cancer är högre (4.8% mot 1.8%). Vegetarianer drabbas också i högre utsträckning av hjärtinfarkter (1.5% mot 0.6%). Astma, diabetes, migrän och benskörhet är andra sjukdomar som förekommer oftare hos vegetarianer än hos köttätare.

En annan påtaglig skillnad är att vegetarianer löper två gånger så stor risk att drabbas av ångest eller depression i jämförelse med oss som frossar i kött (9.4% mot 4.5%). Det är för övrigt ett resultat som bekräftas av en tysk studie, som funnit att vegetarianer i betydligt högre utsträckning lider av depressioner, ångest, ätstörningar och psykosomatiska föreställningar.

Graz-studien är inte den första som avlivar myten om att man håller sig friskare och lever längre om man stryker animaliska produkter ur kosten. Världens största nutritionsstudie (EPOS) indikerade också att vegetarianer i allmänhet har en tendens att dö tidigare.

Det är med andra ord ren propaganda som förmedlas av miljöpartister och andra gröna organisationer. Det handlar om ideologi, okunskap och dåligt underbyggda påståenden. Jämförelsen med klimatförändringarna ligger snubblande nära.

Men – och det är kanske den mest intressanta kopplingen – en övervägande del av vegetarianerna är ofta radikala miljöaktivister som är hysteriskt besatta av tron på att planeten är på väg att gå under. Tänk om det till stor del handlar om att dessa ”världsförbättrare” äter ohälsosamt och bara av den orsaken känner sig allmänt otrygga på jorden?


Animaliska produkter förlänger livet och får oss att må bra

söndag 18 maj 2014

Flum i parti och minut


"Hur ska vi kunna stoppa miljöpartiet?" Så löd rubriken på ett inlägg här på Narrskeppet som har några år på nacken men som till stora delar är aktuellt idag inför det stundande EU-valet. Skeppsgossen har inte brytt sig om att korrigera och aktualisera texten utan publicerar inlägget som det var. 

Med förfäran läser Skeppsgossens att miljöpartiet blivit allt populärare bland svenskarna trots att många sympatisörer inte ens vet vad partiet står för och vill åstadkomma. Därför kan det vara på sin plats med en sammanfattning som förhoppningsvis kan öppna ett och annat öga.

Enligt Wikipedia ivrar miljöpartiet för vad de själva kallar ”sinnenas revolution” och ett ekologiskt hållbart samhällssystem. Det låter lagom flummigt, och rörelsens ideologi är också ett mischmasch av kristendom, kommunism och ”rädda världen”-filosofi i största allmänhet.

Eftersom varken MP eller ”de gröna” i andra länder tar officiell ställning till olika religioner sägs det ingenstans rent ut, men en grundpelare i deras lära är ändå bibelns påstående att Gud skapade människan till sin avbild. Med människan på jorden behövde han själv inte slå sig ner där utan kunde på bekvämt avstånd konstatera att mänskligheten lydde hans påbud om att föröka sig och uppfylla jorden. Det har vi som bekant också gjort med besked. Alla de sex miljarderna som idag bebor planeten är oavsett hudfärg och religion Guds barn, satta att ta hand om jorden åt honom.

Trots att Djurrättsalliansen utgör en del av MP är dess medlemmar anti-darwinister som förnekar den berömda tesen om ”survival of the fittest”. Som goda kristna anser de att vi människor ska ta hand om varann och även om allt annat levande. I likhet med kreationisterna betraktar de jorden som en sorts Noaks ark där alla djur alltid har funnits och sett likadana ut. Om någon av alla de djurarter vi känner idag hotas av utdöende är det en katastrof inte bara för arten i sig utan också för människorna (möjligen görs undantag för giftspindlar och krokodiler). Låter vi detta ske har vi inte tagit hand om djuren så som vår himmelske herre befallt oss att göra och vi riskerar ett kännbart straff.

I kristendomen är synden ett centralt begrepp och ett effektivt instrument att hålla människor i andligt slaveri. De gröna påstår att vi människor syndat ända sen den dag vi började utnyttja jordens resurser och att det nu är hög tid att göra bot och bättring. Eftersom de har ett så kort perspektiv på tillvaron utgår de från att det är vår plikt att ta på sig tagelskjortan (trots att vår stund på jorden i geologiskt avseende motsvarar tjockleken på det yttersta färgskiktet högst uppe på Eiffeltornet, för att citera Mark Twain).

Politiskt har miljörörelsen skickligt utnyttjat samma strategi som användes av exempelvis nazisterna och kommunisterna. Man läser av stämningar hos den breda massan och förstärker dem för egna syften. På 1960-talet kom Rachel Carson med sin bok om den tysta våren, och under de följande årtiondena fick vi debatter om exempelvis skogsdöd och kärnkraft. Nu bildades också organisationer som WWF, Greenpeace, Sierrarörelsen i Kalifornien m.fl. vilka idag fungerar som miljörörelsens stormtrupper. Alla dessa organisationer bildar ett globalt nätverk med enorma ekonomiska resurser, samtidigt som de tigger hundralappar av allmänheten till skydd av pandor, isbjörnar, orangutanger och bengaliska tigrar.

Det yttersta målet för miljörörelsen (och därmed också MP) är att skapa ett kontrollsamhälle (nazisterna kallade det ”Gleichschaltung”), där medborgarna är förbjudna att tänka fritt och avvika från de gröna normerna. I princip handlar det om samma typ av samhällssystem som fanns i Östtyskland och Rumänien före Berlinmurens fall.

Enligt Wikipedia hade Miljöpartiet 9 600 medlemmar år 2006. Det är en skrattretande låg siffra för ett parti som numera sitter i både riksdagen och EU (fast de är motståndare till denna institution). Men skrattet fastnar i halsen när man betänker att MP kan få ända upp till kanske tio procent av rösterna i valet 2010 om dagens popularitetssiffror håller i sig. MP i regeringsställning skulle få direkt förödande konsekvenser för det samhälle som tidigare generationer byggt upp.

Det räcker med en kort tillbakablick för att visa vad som väntar. Under en lång period lyckades miljörörelsen stoppa utbyggnaden av kärnkraften i Sverige, vilket lett till att vi nu har brist på energi och att inga nya och moderna reaktorer ersatt de gamla. De gröna förhindrade också utbyggnaden av älvar i Norrland ”för att rädda naturvärden”, medan de idag bidrar till att förstöra naturen och landskapsbilden överallt i Sverige med tusentals ineffektiva vindkraftverk.

Internationellt har de gröna under decennier propagerat för att vi ska sluta köra bil, vilket lett till en global kris för den västerländska bilindustrin med ty åtföljande massarbetslöshet – och även till att tusentals svenskar håller på att förlora sina jobb eller redan har gjort det. I Östtyskland fick invånarna en gång vänta upp till tio år på sin Trabant – i MP:s Sverige kommer ingen att kunna köpa en bil och bensinen att kosta 20–30 kronor litern.

Sedan bluffen om koldioxidhotet mer eller mindre smulats sönder av oberoende klimatforskare, ligger MP lågt inom detta område. I stället talar de nu allt högljuddare om en kommande brist på fossila bränslen, om försurning av haven, om skogsskövling och annat som kan ge vanliga människor dålig nattsömn. Argumenten är lika illa underbyggda som argumenten för den globala uppvärmningen, och som alla propagandister vädjar man till oss att tänka på våra barns och barnbarns framtid. Det är den klassiska censurfilosofin: vi vuxna klarar av att se hemskheter på film men våra barn gör det inte.

Alla sådana skräckscenarion är tacksamt stoff för okritiska dagstidningar. Trots att ingen tänkande människa längre kan tro på den globala uppvärmningen, ses den fortfarande som en etablerad sanning av majoriteten av svenska media. Trots att ingen idag levande person kan med säkerhet förutsäga om eller när oljan och andra fossila bränslen tar slut, ses det som ett ovedersägligt faktum att vi står utan dessa energitillgångar om bara ett par decennier. Trots att koldioxidens inverkan på klimatet är minimal, har de gröna genomdrivit koldioxidskatter
som kan leda till att också vår utandningsluft mäts och beskattas.

Med hjälp av ogrundade påståenden och direkta lögner undergräver miljörörelsen de västerländska demokratierna och kommer på sikt att ersätta dem med ett totalitärt samhällssystem som får Orwells 1984 att blekna. Finns det ännu en möjlighet att stoppa dem?

lördag 17 maj 2014

Varning för Lipitor (och andra statiner)

Livsfarliga piller?
Har du haft en hjärtattack eller en stroke och ordinerats Lipitor för att sänka de förmodat farliga blodfetterna? I så fall bör du veta att preparatet just nu är föremål för fyra stämningar i USA. Det handlar om alla de minst sagt otrevliga biverkningar som Lipitor orsakar i form av diabetes typ 2, muskelsvaghet och njur- eller leverskador. Om detta har det mig veterligt inte skrivits eller talats alls i svenska media.

Bakom stämningarna ligger allt starkare bevis för att Lipitor har dessa allvarliga biverkningar, vilka fått amerikanska läkemedelsverket FDA att kräva tydligare varningar på bipacksedlarna. En advokatbyrå som heter Bernstein Liebhard LLP erbjuder nu alla som upplevt sig ha fått sådana skador av Lipitor att ta kontakt för en kostnadsfri utvärdering.

Lipitor eller atorvastatin introducerades 1996 av Warner-Lambert Company, som senare köptes upp av Pfizer. Innan patentet gick ut 2011 var Lipitor det mest sålda läkemedlet i historien, använt av miljoner människor över hela världen.

I februari 2012 krävde FDA ny varningstext på bipacksedeln för Lipitor och andra statiner beträffande risken för förhöjda blodsockervärden. Varningen grundades bland annat på en amerikansk studie som visade att äldre kvinnor löpte en 48 procent högre risk att utveckla diabetes och en brittisk studie som påvisade 22 procent högre risk för diabetes hos alla patienter som åt Lipitor.

I bipacksedeln talas det också om att Lipitor kan leda till svåra skador i muskelvävnaderna som i sin tur leder till att myoglobin samlas i blodet och i värsta fall ger så svåra njurskador att det krävs regelbunden dialys. Enligt en artikel i British Medical Journal löpte patienter som ordinerats Lipitor en 30 procent större risk att läggas in på sjukhus för akuta njurproblem inom fyra månader efter påbörjad behandling. Bland biverkningarna har Pfizer av FDA också tvingats lägga till risken för minnesstörningar och förvirringstillstånd.


Tro nu inte bara att Lipitor och andra statiner har blivit indragna från marknaden. Läkare världen över fortsätter gladeligen att skriva ut de här preparaten för att sänka blodfetterna hos patienter som befinner sig i riskzonen för att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke – eller som redan haft det ena eller det andra. Och som Skeppsgossen skrivit många gånger förr är bevisen för att det finns ett samband mellan högt kolesterol och hjärt-kärlproblem minst sagt tveksamma eller rentav obefintliga. Det handlar i grunden om en bluff lika stor som sambandet mellan CO2 och klimatförändringarna – men den ger klirr i kassan hos massor av företag och läkarna fungerar i fallet Lipitor som de berömda ”nyttiga idioterna”. 

Svårt med äpplen och päron

Landning på LAX om 200 år?
Rockström, Romsson, Axelsson och de andra svenska miljöstollarna i all ära, men frågan är om inte Kaliforniens guvernör Jerry Brown ändå tar priset. Han tror nämligen på fullt allvar att Los Angeles flygplats LAX kommer att ligga under vatten inom 200 år. Han grundar detta på ett par rapporter som visar att Antarktis glaciäris har börjat kollapsa, vilket enligt samma rapporter kan leda till att haven på jorden stiger med fyra meter!

Det är till viss del sant att några glaciärer i det enorma Antarktis är på väg ut i havet, men ingen vet idag hur lång tid avsmältningen kommer att ta och hur stora volymer det handlar om. Anständiga forskare menar att det troligen dröjer flera hundra år innan isarna kanar ner i havet i större omfattning. Om all is i Antarktis smälte på en gång – vilket naturligtvis är helt otroligt - skulle det enligt NASA:s katastrofscenario  innebära en höjning av världshaven med 5 meter

Flygplatsen i Los Angeles ligger för övrigt 125 fot över havsytan vilket motsvarar 38 100 mm. Enligt USA:s havsforskningsinstitut NOAA höjs havsytan utanför Kalifornien med 0,83 mm per år. Det tar alltså 45 903 år innan LAX kan ta emot sjöflygplan endast…

Det finns emellertid en förklaring till guvernör Browns knäppa kalkyl: en reporter som heter Susanne Goldenberg och skriver i The Guardian översatte utan att blinka 4 fot till 4 meter (som motsvarar 13 fot).


Tänk om britter och amerikaner kunde inse att det räcker med ett universellt måttsystem i vår förvirrade värld! Annars kan det ju hända att någon läser läkarboken och dör av tryckfel som Mark Twain så fint formulerade problemet. 

tisdag 13 maj 2014

Efter CO2 kan det vara vattnets tur

Ingen bristvara

På senare tid har Skeppsgossen haft många anledningar att fundera över H.L. Menckens ord: “Målsättningen för all praktisk politik är att skrämma upp folk så att de låter sig räddas med hot om att annars drabbas av en oändlig rad hemskheter, alla rena påhitten”.

Det är en uppfattning som också delas av dr Tim Ball, välkänd klimatdebattör. Han påpekar att IPCC misslyckades med att skrämma folk med koldioxidhotet (även om det lever kvar inte minst i Sverige och fortsätter att göda en hel drös politiker och miljönarrar). Alltså måste andra miljönarrar söka efter nya hot, men varken ozonhål, surt regn, stigande hav eller ökenutbredningen har riktigt fått samma genomslag som just CO2-hotet.

Nu har dessa stollar kommit på att vatten kanske kan fungera. Alla inser ju att ingenting kan leva utan vatten. Och ju fler människor vi blir här på jorden, desto större kommer behovet av rent vatten att bli. Vad skrämselpropagandan dock inte säger är att vattnets kretslopp är omöjligt att mäta och att vi därför inte kan påstå att vattnet på jorden någonsin tar slut.

Men, säger Tim Ball, när fokus riktas mot ett visst område så ropas det snart på kontroll från FN:s sida. Miljöorganet UNEP har gjort upp en handlingsplan kallad ”Water for Life: 2005-2015”. Och självaste Ban Ki-Moon har slagit fast att vatten både är nyckeln till en hållbar utveckling och en ömtålig och ändlig resurs. Men av FN:s egna beräkningar framgår att det inte är kvantiteten utan kvaliteten på vattnet som måste kontrolleras. Förklaringen till det är förstås att även den mest inskränkta miljönarr inser att det inte råder någon vattenbrist i världen. Det finns områden på jorden som saknar vatten och andra som har för mycket av samma vara, men skillnaderna utjämnas över tiden.

Dr Tim Ball: “Som klimatolog fick jag tidigt lära mig att torka är den mest förödande av alla klimathändelser. Av 1900-talets värsta väderkatastrofer dominerar torka, med översvämningar på andra plats… Vid en konferens 2011 i Washington frågade någon vad nästa ’miljökatastrof’ förväntades bli. Jag sade att överbefolkning skulle fortsätta att vara grundtemat, vilket det varit alltsedan Malthus, Romklubben och Agenda 21, men att vatten stod närmast på tur.”
  
I FN:s Agenda 21 har vattnet fått ett eget kapitel. Där talar författarna om en utbredd brist på vatten och en allt kraftigare nedsmutsning i många områden. Sådana påståenden används som motivering för en strikt kontroll av färskvattentillgången i framtiden. Enligt Tim Ball är slutsatserna totalt felaktiga, i likhet med många andra antaganden som rör miljö och vetenskap och ingår i den politiska agendan.   

Alla termer som användes i samband med CO2 används nu ifråga om vattnet. Man använder begrepp som fotavtryck för att beteckna hur mycket vatten som går åt för att tillverka en produkt – enligt Tim Ball “ett fullständigt meningslöst mått som skapats för att ge människor dåligt miljösamvete”. Det har till och med talats om ”Peak Water”, alltså en punkt där vattentillgången börjar avta, vilket är lika påhittat som en gång ”Peak Oil”. ”Världsvattendagen” är ett annat idiotiskt påfund vars enda syfte är att skrämma människor.

Miljömedvetenhet var ett begrepp som snabbt togs över av kontrollglada politiker med rötterna i kommunism och liknande totalitära läror. Målet var att ta kontroll över individerna och deras rättigheter, till en början genom FN och numera i kanske än högre grad genom EU. Så lyckades IPCC ta kontrollen över alla nationella väderorgan och därmed deras nationella policy med hjälp av FN:s World Meteorological Organization (WMO). När alltfler insett lögnerna är det vattnets tur, menar Tim Ball, och precis som med CO2 gömmer man sig bakom självrättfärdighetens gröna mantel – för vem vill inte ha ren luft och rent vatten?

I sin bok ”True Enough: Learning to Live in a Post-fact Society” skriver den amerikanske journalisten Farhad Manjoo: ”Varför har experternas påståenden ersatt nyheterna på senare tid? Varför tycks lögnerna leva kvar så länge i människors undermedvetna fastän de har blivit avslöjade? Och varför, när fler människor än någonsin dokumenterar sanningen med sina laptops och digitalkameror, fortsätter grundlösa påståenden och falsk propaganda att fungera så bra?”

Läs mer på Tim Balls blogg: www.drtimball.com

söndag 11 maj 2014

Nya lögner från IPCC - hur orkar de?

Beviset på global uppvärmning?


Den nya IPCC-rapportens amerikanska upplaga inleds med en mycket dramatisk bild av ett isberg som rasar ner i havet från en kalvande glaciär. Bildtexten lyder: “Inlandsisarna på Grönland och Antarktis smälter och bidrar till den globala havsnivåhöjningen.”

Grönland är ett älskat exempel bland klimatnarrarna eftersom isen där har smält under ett par årtionden nu. Ungefär lika länge har isen på Antarktis växt till, men det har förstås inte lett till några rubriker. Och vad vi inte får veta är att ismassan på Antarktis är 9 gånger så stor som den på Grönland – samt att Antarktis ensamt inehåller runt 90 procent av all havsis på vårt klot.

Detta faktum måste naturligtvis kamoufleras i en rapport som den här, och National Snow & Ice Data Center (NSIDC) i USA påpekar snusförnuftigt att tillsammans innehåller Grönlands och Antarktis istäcken över 99 procent av jordens sötvattensis. Det är inte utan att Skeppsgossen drar sig till minnes en formulering som brukar tillskrivas Mark Twain: “Det finns tre sorters lögner: lögner, förbannade lögner och statistik”.

Här är mer skrämselpropaganda. Trots att det inte funnits så mycket is på Antarktis sedan man började kolla den med hjälp av satelliter för 36 år sedan, påstår ovanstående institution att vi sett en avsmältning – ett påstående som grundas på en ifrågasatt studie från 2012. Nåväl, den smältande isen på Grönland och Antarktis anses vara skyldig till en höjning av världshaven med hela 11 millimeter sedan 1992! Ska vattnet stiga lika mycket eller lite fortare handlar det om en höjning med hela 30 centimeter fram till nästa millennieskifte.

En av dem som angripit den nya rapporten är dr Judith Curry vid Georgia Institute of Technology. Hon skriver: “Min huvudslutsats efter att ha läst rapporten är denna: uttrycket ‘klimatförändring’ är numera officiellt betydelselöst. I grunden skyller de som författat rapporten alla klimatförändringar på oss människor och hävdar att extrema väderhändelser är liktydiga med klimatförändringar…”

Det värsta är ändå, menar kritikerna, att Obama fortsätter sitt arbete på att rasera det amerikanska samhället (jämförelsen med Reinfeldt och Sverige ligger onekligen nära till hands). I en biografi har en av Obamas beundrare skrivit att ”världen tycks göra honom besviken”.


Det är en formulering som säger det mesta.


torsdag 8 maj 2014

Media fortsätter att mörka fågelslakten vid vindkraftverken

Fjädrar från örnar som dödats av vindkraftverk blir indianska huvudbonader i Colorado

Åtskilliga gånger nu har Skeppsgossen och andra naturvänner varnat för den masslakt av fåglar, fladdermöss och insekter som pågår vid vindkraftverken runtom i världen – och inte minst i Sverige. ”Det är inte så farligt, jämfört med hur många fåglar som dör i trafiken eller som dödas av huskatter” är det vanliga motargumentet från miljönarrarna som ler saligt så fort de får se en vindsnurra (och helst många tillsammans). Nu har det kommit nya uppgifter från USA, där man faktiskt tar det här problemet på allvar, även om vindkraftskapitalisterna där fortsätter att mörka den verkliga omfattningen av masslakten.

Det handlar om en studie över dödligheten vid Altamont norr om San Francisco, som ju är ett skräckexempel på hur ett landskap totalt industrialiserats av 1000-tals vindkraftverk. Där har man på senare år ersatt en del av de gamla rostiga snurrorna med stora 2,3 MW-turbiner. Enligt den här studien är dödligheten tack vare de långa och långsamgående bladen så liten som 65 fåglar och 19 fladdermöss, alla påträffade inom ett sökområde på 105 m från propellerbladen. Några få kadaver hittades utanför ett sökområde med en omkrets på ett par hundra meter.

Siffrorna stämmer dåligt med uppgifter från vindfarmer i östra USA, vad gäller både antalet offer och fyndplatserna. I undersökningarna därifrån ligger de flesta av offren mycket nära tornen och sällan längre bort än ca 50 meter från dem. Skillnaderna förklaras troligen av vem som bekostat undersökningen; i fallet Altamont var det exploatörerna själva. 

En man som heter Jim Wiegand menar att exploatörerna mycket väl känt till slakten och gjort allt för att dölja den. Han har besökt Eagle Depository i Denver, där man varje år tar hand om mer än 2 500 döda örnar. Det rör sig inte om fåglar som krockat med kraftledningar eller fordon utan enbart om vindkraftens offer. Centralen etablerades redan i mitten på 1990-talet just därför att så många örnar strök med när de kom för nära propellerbladen. De vackra fjädrarna samlas in och rengörs innan de blir huvudbonader åt indianerna. Varje fågel dokumenteras med bild och data över fyndplatsen.

Den ineffektiva vindkraften fortsätter under alla förhållanden att höja elpriserna och förstöra landskapet i såväl USA som Europa. Miljönarrarna tror fortfarande att vi måste ha “förnybar” energi för att stoppa klimatförändringarna och försvarar fågeldöden med att fåglarna skulle ha dött i alla fall på grund av den kommande globala uppvärmningen. Som någon sagt är det ett resonemang lika vansinnigt som att en diabetiker ska hugga av en arm eller ett ben eftersom han eller hon kanske ändå blir tvungen att amputera dem senare i livet.

Faktum är att vi inte kan skapa eller bibehålla en hållbar natur utan fåglar, fladdermöss eller insekter. Landskapet kommer att dö långsamt. Det är skrämmande hur miljörörelsen och naturvårdande organisationer går i hand i hand med vindkraftsindustrin mot en ekologisk katastrof i ”hållbarhetens” namn.


måndag 5 maj 2014

Husdjur och insekter på framtidens meny?

I Kina föder man upp hundar för slakt...

På morgondagens meny kan det stå både hundar och katter och feta insekter! Genom att käka upp våra sällskapsdjur och odla mjölmask i skafferit kan vi nämligen minska koldioxidutsläppen och rädda jordens växande befolkning från svält.

Det är tidningen The Guardians skribent Erik Assadourian som anser att det är dags att slakta och konsumera Amerikas 179 miljoner hundar och katter. Två schäferhundar äter lika mycket på ett år som en invånare i Bangladesh, påpekar Assadourian. Han är medveten om att hans blygsamma förslag är minst  lika kontroversiellt som en gång Swifts essä om att vi skulle äta spädbarn för att stoppa svälten på Irland. Under en övergångsperiod tycker han därför att det bör införas en begränsning på en hund per hushåll och att man kan införa hund- och kattpooler (ungefär som i Japan) där man får hyra ett sällskapsdjur t.ex. över ett veckoslut.

I en kommentar på nätet har Erik Assadourian utvecklat sina tankar. Han skriver där att sällskapsdjuren tydligen inte får diskuteras – ”att de är söta och mjuka behöver inte betyda att vi alla ska äga ett eller två eller fler”. Överbefolkningen och överkonsumtionen måste stoppas, det är hög tid att offra en massa av det vi tror vi inte kan vara utan, inklusive våra husdjur. Det är ett budskap som alla nykommunister/miljönarrar älskar att föra fram. Trots att det snart gått 18 år utan minsta tecken på global temperaturhöjning…

Kanske bär det en och annan emot att servera katt eller hund till middag – men hur är det med en fet mask eller en näve gräshoppor? Det är bland annat FN som rekommenderar oss att äta mera insekter som ju innehåller en massa nyttigt lågfettsprotein.
 
Får det vara en tallrik rostade syrsor? 

Enligt förespråkarna är insekter betydligt mer etiska som föda än exempelvis kyckling, fläsk och nötkött. De menar att det är otroligt ineffektivt att odla foderväxter och utfodra djur med dem så att vi kan äta köttet. Boskapsskötseln motsvarar enligt dem hela 18 procent av utslaäppen av växthusgaser. Då har man också räknat in metanet i avgaserna.

Nej hellre då satsa på uppfödning av mjölmask och gräshoppor. De kräver inga stora arealer, de är kallblodiga och behöver därför mindre föda per enhet kroppsvikt – och sist men inte minst kan vi äta dem hela så att vi slipper ”slaktrester”. Och djurvännerna kan trösta sig med att insekter förmodligen inte känner smärta vid slakten i motsats till fyrbeningarna och kycklingarna.

Näringsvärdet är också högre än i köttprodukter. Livsviktiga vitaminer som B12 förekommer i rikt mått, vilket bör vara ett plus för vegetarianer som annars inte får i sig dem. Därtill kommer alla nyttigheter som finns i skalen i form av järn, zink m.m.

Sen har vi det där som brukar kallas tradition. Västerlänningar vill inte äta häst eller hund. I Indien äter man inte kor men gärna getter. I Kina äter man hundar. Traditioner och tabun kan brytas. Delar av insekter och malda insekter används redan inom livsmedelsindustrin utan att vi vet om det, och i New York har ett företag lanserat proteingodis som består av malda gräshoppor och annat smaskens.

Det är inte omöjligt att progressiva personer snart kommer att börja odla mjölmask för frukostbordet. Skeppsgossen minns med viss fasa hur en svart algerier en gång fiskade fram en stöddig nattfjäril ur jackfickan och framhöll att den skulle grillas till kvällsvarden… Bon appetit! sa jag.   

  

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare