Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 29 april 2016

Olyckskorpar och falska profeter


Många tror fortfarande att mänskligheten kommer att dö ut till följd av klimatförändringarna någon gång i framtiden. Under alla de år som Skeppsgossen ägnat åt att rapportera om de faror som hotar Narrskeppet på dess gungiga färd mot framtiden har det framträtt en rad olyckskorpar som högljutt kraxat i vetenskapens namn.

Särskilt på 1970-talet var det vanligt med sådana här domedagsprofetior. Nu – 30-40 år senare – sitter vi med det berömda facit i hand och kan konstatera att profeterna hade så fel att de borde ställa sig i skamvrån och skämmas. 

En av de här narrarna var Nobelpristagaren och biologen dr George Wald. Han sa 1970 att vår civilisation snart skulle gå under om vi inte omedelbart tog itu med alla problem som hotar människosläktet. Tidpunkten för dödsfallet är nu passerad med 16 år.

Mer specifik var bland andra dr Paul Ehrlich som förutsade att världen skulle drabbas av massvält. Från 1970 räknat kommer varje år 100-200 miljoner människor att dö av svält, påstod han, och särskilt England av alla länder skulle drabbas så hårt att nationen skulle gå under 1980. Hur står det egentligen till i hjärnvindlingarna hos dessa s.k. forskare som har höga poster vid stora universitet och okritiskt citeras i media?

England må så vara, Albion ingen fara, men Indien då? En viss professor Peter Gunter var övertygad om att svälten skulle börja i Indien och därifrån sprida sig till andra asiatiska länder. År 2000 skulle katastrofen drabba Central- och Sydamerika. Idag är Indien en av världens största exportörer av jordbruksprodukter och de flesta invånare kan äta sig mätta.

Sedan var det luftföroreningarna. Enligt olyckskorparna skulle alla storstadsmänniskor bli tvungna att gå omkring med gasmasker och hälften av det infallande solljuset skulle stängas ute på grund av all industrirök och alla bilavgaser. Enligt WHO har luftkvaliteten förbättrats överallt i världen så också på den punkten fick forskarna tji.

”Peak oil” var ett kärt ämne på undre däck. Enligt en massa professorer och miljövänner hade vi nått gränsen för hur mycket olja Moder Jord ville dela med sig. Ekologen Kenneth Watt målade upp en dyster framtid: ”Du åker in på macken och ber om full tank och får till svar att tyvärr finns det ingen mer bensin”. Detta skulle utspelas redan år 2000. Idag vet vi att det finns ett överflöd av olja och att USA är i det närmaste självförsörjande medan andra oljenationer har svårt att bli av med sin olja på världsmarknaden.

Nästa gång du hör ”forskarna” förutspå att då och då är katastrofen här så gör du bäst i att slå dövörat till. Deras agenda är inte längre att försöka förklara och vägleda utan numera är de direkt eller indirekt avlönade av mäktiga miljöorganisationer som Greenpeace, WWF, Jordens vänner och allt vad de heter. Forskarnas uppgift blir att ge trovärdighet åt de överdrivna påståenden som de gröna ”räddarna” slänger ur sig för att kunna ta kontroll över människor och resurser och skapa en ny världsomfattande diktaturstat – eller New World Order som den brukar kallas.  


(Ett underlag till den här artikeln är Andrew Folletts krönika ”7 Enviro Predictions From Earth Day 1970 That Were Just Dead Wrong” publicerad av Daily Caller News Foundation www. dailycallernewsfoundation.org)

Don Quijote behövs


Ända sedan 2009 har Skeppsgossen likt en sentida Don Quijote kämpat mot de moderna väderkvarnar som kallas vindkraftverk och påstås ge oss elektricitet utan förhatliga och för hela mänskligheten farliga utsläpp av växthusgaser. "Älska vind!" och "Vinden är gratis" är några av de infantila paroller som vindkraftsprofitörerna tutat i oss. Inte utan framgång heller, för åtminstone till att börja med var det många svenskar som trodde på sagorna och till och med tyckte att ett vindkraftverk var en prydnad i landskapet. Värre var dock att de fick medhåll av organisationer som påstår sig slå vakt om den svenska naturen.

Men så blev de roterande prydnaderna i jordbruks- och skogslandskap fler och fler, med hjälp av skattemedel som i sådana här sammanhang kallas "subventioner" för att vilseleda dem som ofrivilligt får stå för fiolerna. En och annan närboende - varmed menas personer som har sitt hem en halvmil eller en mil bort från vindsnurran - började klaga över det ständiga brummandet och de irriterande ljusreflexerna från propellerbladen.

Då ryckte forskare med de rätta åsikterna fram till vindkraftsprofitörernas försvar. De påstod att det mest är motståndare till vindkraft som drabbas av sömnstörningar, huvudvärk och yrsel. När folk väl vant sig både vid anblicken och vid infraljudet skulle alla sådana besvär försvinna av sig själva. Naturvårdsverket konstaterade också att det saknas belägg för att vindkraftverk genererar högre infraljudsnivåer än många andra i samhället vanliga ljudkällor eller att vindkraftsljud är hälsoskadligt. Lyss till det vindkraftverk som gör dig illamående och var nöjd.


Sedan började det talas om att vindkraftverken slaktade allt från fåglar till fladdermöss och insekter. Hastigt och lustigt plockade vindkraftens vänner fram en undersökning från 2005, gjord i Norge. I den framgick det att det visserligen hände att en och annan fridlyst havsörn fick vingarna avklippta, men antalet dödade fåglar var så litet att det inte kunde jämföras med alla de tusentals som krockade med husfasader och bilar.

Notera att detta gällde för våra nordiska länder. I exempelvis USA räknade man till ansenliga mängder slaktade rovfåglar på marken runt vindkraftverken och detsamma gällde i Spanien. Men svenska ornitologer brydde sig inte ens om att göra en opartisk inventering av kadavren utan litade på att våra fåglar hade förstånd nog att inte närma sig vassa propellerblad som snurrar med en hastighet på 300 km/h i spetsarna.

I Skåne och andra delar av södra Sverige skedde utbyggnaden i stort utan protester, och det var egentligen bara försvarsmakten som begränsade den med hänsyn till flyget. Men i Norrland började samerna knota när det ena vindkraftverket efter det andra restes intill deras betesmarker. Folket i skogstrakterna vaknade också när tjogtals vindkraftverk en dag styckade utsikten över vackra skogklädda åsar och förvandlade deras livsmiljö till vad som med rätta kan betecknas som ett "industrilandskap".


Ungefär där befinner vi oss nu. Särskilt i Norrland samlas människor och försöker stoppa vidare utbyggnad. Nu har också bullerproblemet tagits upp på agendan igen. Charlotte Unger, vd för Svensk Vindenergi, har avfärdat påståendena om att infraljud skulle vara skadligt för människor eftersom det inte är bevisat i några undersökningar. Hon har fått svar på tal av bland andra distriktsläkaren Eje Åhlander i Kälarne: ”Slutsatsen blir som alla andra gånger tidigare att det finns mycket evidens om medicinska skador och fortfarande avsaknad av kunskaper om hur man ska komma till rätta med dem. Den enda rimliga åtgärden att införa ett moratorium i vindkraftutbyggnaden tills kunskapsläget är bättre och visar om fortsatt utbyggnad är möjlig och hur den i så fall ska se ut.”

Fast den viktigaste frågan borde ändå vara: Gör alla dessa propellrar som sakta och mullrande vrider sig i vinden (när de inte står stilla) någon nytta? Bidrar de till vårt lands energiförsörjning?

Svaret på den sista frågan är lätt att hitta. Enligt officiell statistik från Svensk Energi bidrar vindkraften med ca 12 procent av vår elanvändning. Beakta då att för att åstadkomma dessa 12 procent behövdes det totalt 3 270 vindkraftverk (alla siffror från 2015). Hur många vindkraftverk det skulle behövas för att täcka t.ex. 30 procent av vårt elbehov får du själv räkna ut. Klart är i alla fall att då skulle man inte se skogen för alla vindsnurror.

Bakom utbyggnaden av vindkraft finns inget uttalat behov, allra minst i vårt land med dess effektiva vattenkraft. Skeppsgossen hade velat tillägga kärnkraft, men denna håller som bekant på att skrotas genom vansinniga politiska beslut. Och det är just politiska beslut som lett till att vi och många andra länder går mot vad som kallas "energifattigdom". När traditionella kraftverk - antingen de drivs av kol, naturgas eller kärnenergi - har förklarats icke önskvärda av miljörörelsen ska de enligt samma rörelse ersättas med grön och förnybar energi i form av sol- och vindkraft. Efter mer än ett par decennier står det klart att vindkraften aldrig kan ge mer än ett marginellt energitillskott och att den alltid måste kompletteras med reservkraft från andra energislag eftersom vindkraften är intermittent och det inte finns några möjligheter att lagra den el som stundvis produceras.    

Men lögnerna om den förnybara energins välsignelser fortsätter att spridas av dem som skär guld i sol och vind, medan gemene man får stå för en allt dyrare elnota. Övergången till grön energi har ju framför allt i Tyskland och England lett till så stora elprishöjningar att många inte har råd att betala räkningarna på vintern och tvingas frysa i sina bostäder, ibland till och med ihjäl. Dit har vi ännu inte kommit i Sverige och Skeppsgossen tycker sig nu se något av ett tillnyktrande bland människorna ute i landet när de inser att vindkraften bara för med sig ett förfulat landskap och ohälsa.

Don Quijote behövs.   


måndag 25 april 2016

Femårsplanernas återkomst

I förra veckan skrev bloggaren Luboš Motl med anledning av undertecknandet av klimatavtalet i New York: “Vladimir Lenin skulle ha firat sin födelsedag igår så helt följdriktigt samlades hans sanna efterföljare – som vill förstöra världsekonomin under en stor del av 2000-talet, på samma sätt som han gjorde 100 år tidigare – i New York för att skriva under det vansinniga Paris-avtalet om klimatet”.

Motl fortsätter: “Det är ett avtal enligt vilket gröna aktivister i varje nation uppfinner en godtycklig femårsplan och hjälper sina kamrater i andra länder att utöva anti-industriell terror mot alla andra. De hittar på en ny konvention vart femte år då deras konspiration förväntas bli uppdaterad. Om detta arrangemang kommer att skada någon kan diskuteras. Vad som inte behöver diskuteras är det ökande antalet smutsiga parasiter i klimatbyråkratin världen över och den lögnaktiga propaganda på vilken dessa parasiter lever”.

I Motls hemland Tjeckoslovakien anser de flesta att hela avtalet är ett sätt att skinna vanliga människor. Själv har han heller inget till övers för småpåvarna i FN och allra minst för storpåven själv, Ban Ki-Moon. Denne poängterade i ett tal att vi måste tänka på följderna av vår konsumtion. Det är att sätta sig på höga hästar, menar Luboš Motl. ”Om han tror att han är någon sorts diktator som kan tala om för miljoner, om inte miljarder människor vad de ska konsumera om de ens ska få konsumera något alls, då tar han grundligt miste.”   

Tjeckiska media har nämnt ceremonin, säger Motl, men intresset hos tittare och läsare har varit minst sagt svalt. På sajten iDNES.cz har han noterat endast 65 kommentarer vilket ska jämföras med de tusentals som skrivs när ett ämne som den illegala invandringen tas upp. Hans slutkläm är värd att återge:

“Nästan alla som kommenterat menar att detta är en ritual för dumma får, en grov stöld av skattebetalarnas pengar, ingen vet vad som händer med den globala temperaturen och varför, de styrande kan inte göra något åt en hop araber men låtsas som om de kan kontrollera hela planeten, och EU ser ut att bli den största idioten som kommer att knäcka sig på detta vansinniga självmordsavtal.”

Läs hela originaltexten på engelska här:
https://www.blogger.com/blog-this.g


Skrämma till tystnad

Man Rays allseende öga

“Klimatförändringarna drabbar oss alla. Nästan alla tror på dem. Självklart. Ibland övergår en solig dag i regn, ibland byts snöfallet mot snöblandat regn. På tisdagen blåser det så att grenar knäcks, på onsdagen är det kav lugnt och inte en krusning på sjön. Mark Twain noterade att det finns företeelser som vi människor inte kan ändra på och att alla talar om vädret men ingen gör något åt det.”

Så inleder Wesley Pruden, f.d. chefredaktör på The Times, en artikel om de inskränkningar i yttrandefriheten som börjar drabba USA sedan ett 20-tal "state attorney generals" slagit sig samman med Al Gore. Syftet är att tysta dem som ifrågasätter klimatförändringarna och kampen mot CO2, vilket Skeppsgossen berättat om i ett tidigare inlägg. Självutnämnd ledare är Virgin Islands Claude Walker. Han vill skrämma och eventuellt dra kritikerna inför domstol, med hot om böter och till och med fängelse.

Claude Walker vilar inte på hanen. Härom veckan fick han en domstol att utfärda ett föreläggande som tvingar tankesmedjan Competitive Enterprise Institute i Washington att lämna över alla dokument som rör institutets forskning kring klimatförändringarna, växthusgaser, beskattning av fossila bränslen – dokument, email, annonser, brev till tidningar, studier m.m. Vad han särskilt vill åt är CEO:s påstådda samarbete med Exxon Mobil.

På det här sättet försöker Walker uppenbarligen skaffa de bevis mot Exxon som han påstod sig ha redan när gruppen bildades.

“Alla tror inte på påståendena om att jorden blir varmare,” konstaterade en professor i juridik vid universitet i Tennessee i en artikel i USA Today. ”Bland de som tror att det är så, är alla inte heller överens om hur stor uppvärmningen är och många av dem tror inte att lagar och bestämmelser gör någon skillnad. Ändå tycks det som om denna grupp av åklagare ser på tvivlarna som mer eller mindre kriminella.”

En “state attorney general” har inte mycket att säga till om i rättsliga frågor utan hoppas mest på att skapa så mycket publicitet kring sin person att han eller hon kan ställa upp i val till en guvernörspost eller kongressen. Hela den här affären har uppenbarligen väldigt lite med den globala uppvärmningen att göra utan syftet är att visa att det är staten som bestämmer och att staten besitter medel att tysta bråkmakarna och kritikerna, så att staten ostört kan få fortsätta med det som staten vill.

“Avsikten är inte bara att tysta oss,” säger en talesperson för CEO, ”utan också att stoppa alla ekonomiska bidrag till oss och andra grupper som inte har den politiskt korrekta inställningen till klimatförändringarna. Det har varit ett problem för oss ganska länge, men nu har frågan lyfts ett snäpp. Nu måste vi möta alla maktmedel som staten förfogar över.”

“Men”, skriver Wesley Pruden, “för att kunna knäcka institutet måste man upphäva First Amendment, den sakrosankta garantin som ger alla medborgare rätt att säga vad de tycker. Undanröjer man denna grundläggande rättighet så kan ju staten husera som den vill.”

Yttrandefriheten är inte alls lika stark i Sverige som i USA. Inte heller är klimatdebatten lika intensiv varför risken att Skeppsgossen och andra kritiker skulle hotas med juridiska åtgärder för sitt skrivande är rätt liten. Att uttrycka en divergerande uppfattning i andra aktuella samhällsfrågor är betydligt farligare och har redan lätt till viss självcensur. 

Det är en skrämmande utveckling som vi ser exempel på i så gott som alla västerländska demokratier. I FN talade nyligen skådespelaren Alec Baldwin om vikten av att bevara världens skogar. I en efterföljande intervju med AFP framhöll han också att de som förnekar klimatförändringarna är mentalt störda. Alla har rätt till en åsikt, men vad sådana beskyllningar mot oliktänkande kan leda till har vi sett fruktansvärda prov på i 1930-talets Tyskland och Sovjetunionen.


måndag 18 april 2016

Glöm tvågradersmålet när världen nyktrar till!

Det här vill man inte se i Bayern
Ända sedan slutet på 2015 har det varit ett upprört surrande bland Vindkraftens vänner här ombord på Narrskeppet. Orsaken till det var att ministerpresidenten i fria delstaten Bayern, den stridbare Horst Seehofer, då genomdrev en bestämmelse kallad 10H. Den innebär att avståndet till närmaste bebyggelse måste vara 10 gånger så stort som vindkraftverkets höjd. I praktiken betyder det att exempelvis ett 200 meter högt kraftverk inte får byggas närmare än 2 km från bebyggelse. Lagen stoppade omedelbart upp planerna på nya kraftverk i regionen, och i väntan på den rättsliga processen (som kan blir klar under sommaren) är det kört för vidare nyexploatering.

Idag uppgår elproduktionen från vindkraften i Bayern till ca 1,6 Gigawatt, vilket är futtigt med tanke på landytan. Nu ska det dock tillfogas att Bayern ligger på första plats ifråga om solenergi med en produktion på 11 Gigawatt. Innan lagen trädde i kraft fanns det emellertid tillstånd klara för uppförandet av 20-30 nya vindkraftverk i kvartalet, så en betydande del av det vackra landskapet kommer ändå att förstöras av snurrande propellrar.

I Holland har man kommit underfund med att 100-tals vindkraftverk går med förlust på grund av de låga elpriserna. Det kostar mer att underhålla turbinerna än de ger i intäkter och flera ägare överväger nu att skrota dem. Det är framför allt de mindre och äldre vindkraftverken som inte visar lönsamhet, men även en del nyare har svårt att klara sig till följd av minskade subventioner. Därmed är den beslutade övergången till förnybara energikällor i fara, gnäller de gröna.

Som bekant är Tysklands ”Energiewende” ingen succé trots att omställningen har kostat över 200 miljarder euro sedan år 2000 enligt Wall Street Journal. Systemet med subventioner och krav på att elbolagen köper förnybar el till överpriser har lett till en boom inom vind- och solenergin, som nu står för 1/3 av den totala tyska elproduktionen. Staden Berlin är illa ute eftersom de styrande förbundit sig att 45 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2025. Nu planerar myndigheterna för ett anbudsförfarande där lägsta bud får rätten att bygga vindkraft, något som man hoppas kan få ner kostnaderna. Samtidigt utestänger man nya företag från budgivningen, åtminstone så länge det finns firmor som säljer solenergi.

”Vindkraften är den billigaste formen av grön energi i Tyskland”, skriver tidningen. ”Genom att favorisera solenergi väljer Berlin den dyraste och mest problematiska formen av förnybar elproduktion. Solenergin kräver de högsta subventionerna – minst 116 miljarder euro i dagens priser för all installerad solkraft under perioden 2000-2014. Tyskland har ett klimat och ett geografiskt läge med ungefär lika många soltimmar som Alaska…”

Så långt Wall Street Journal. Skeppsgossen kan bara instämma. Den tyska energiomställningen har lett till massor av förlorade arbetstillfällen, till höga elpriser, till ökade utsläpp från kolkraftverken som garanterar jämn elförsörjning och till kostnader som kan uppgå till över 1 biljard euro under de närmaste årtiondena. Vansinnet känner inga gränser.

Den gröna propagandan har firat triumfer också i utvecklingsländerna, men med åren har man på allt fler håll i världen insett att receptet på förnybar  
energi lovar mer än det håller och kostar mer än det smakar.

Enligt en rapport från International Renewable Energy Agency (IRENA) som hamnat på Skeppsgossens bord planerar länder som Brasilien, Etiopien, Kenya och Nigeria ingen utbyggnad av de anläggningar för  biomassa man redan har utan satsar i stället på fossila bränslen för att klara en stigande efterfrågan. Bilden är densamma i Indonesien, Kina, Indien och Mexiko – överallt krymper andelen förnybart till förmån för billig och effektiv fossil energi. Faktum är att den förnybara energin (undantaget vattenkraft) ökade sin andel av världens energikonsumtion med ynka 0,2 procent under 2014 (från 2,2 till 2,4 procent).

Hur går det då med det s.k. tvågradersmålet som narrarna ombord ständigt tjatar om? Med tanke på den allmänna tillnyktringen från det gröna ruset ser det illa ut med den saken. Någon har räknat ut att om detta mål ska uppnås så måste satsningen på förnybart ske sex gånger snabbare än idag.

Det klarar varken Obama eller Romson. För egen del ser Skeppsgossen fram emot ett bra mycket varmare klimat om så där en 100 år.   


lördag 16 april 2016

Ditt liv hänger inte på fiktiva kolesterolvärden

Skeppsgossen har då och då skrivit kritiska inlägg om andra företeelser än klimatet och någon enstaka gång fått en kommentar… Ett ämne som ligger honom varmt om hjärtat (ifall vitsen tillåts) är sambandet mellan högt kolesterol och hjärtinfarkter. De flesta av dagens läkare tror på ett sådant samband, men det finns också läkare som går mot strömmen och något förenklat menar att först kommer hjärtinfarkten och då sätter kroppen till alla klutar inklusive kolesterol för att reparera skadorna.

Ibland dyker det upp rapporter som bekräftar att det egentligen inte finns något samband mellan högt intag av fetter och höga kolesterolhalter. Den som övergått till omättade fetter (vegetabiliska) får visserligen lägre kolesterolvärden men det innebär inte per automatik att risken för hjärtkärlproblem minskar och att man lever längre.

Om detta kan man läsa i ett färskt nummer av British Medical Journal (se länk nedan). I artikeln refereras en studie från universitetet i North Carolina där en forskargrupp gått igenom resultaten av en 45 år gammal studie kallad The Minnesota Coronary Experiment (MCE). I den följdes 9,423 patienter vid statliga mentalsjukhus och vårdhem under en period på upp till fyra och ett halvt år. En grupp åt endast mat tillagad med majsolja medan kontrollgruppen fick en diet som var rik på mättat fett.

Nu kommer det intressanta – de deltagare som hade de lägsta kolesterolvärdena I blodet löpte också en större risk att dö i förtid än personerna med höga kolesterolvärden.

Detta är i och för sig inte sensationellt eftersom andra studier kommit till samma resultat. År 2013 genomfördes en liknande undersökning kallad The Sydney Diet Heart Study i Australien och den visade också på att högt kolesterol inte leder till för tidig död.  

De amerikanska forskarna gav sig inte utan fortsatte att leta upp liknande studier och fann att alla pekade åt samma håll, men att de ofta aldrig publicerats eller diskuterats i fackpressen. Man kan ju undra varför… North Carolina-forskarna summerar: ”Detta visar på att det inte finns några fördelar med att ersätta mättat fett med vegetabiliska oljor som är rika på linolsyra. Påståendet att det skulle vara det tycks i huvudsak grundat på ej publicerade studier.”
  
Forskarna säger också att ett litet intag av linolsyra är viktigt för vår hälsa men att stora mängder inte är naturligt i vår kost – och att det också finns studier som påvisar ett samband mellan biprodukter av linolsyra och exempelvis kroniska smärttillstånd.

Forskning som denna tas inte emot med öppna armar av läkemedelsbolagen som dragit in miljarder och åter miljarder på obehövliga kolesterolsänkande preparat och självklart inte heller av margarinindustrin som länge försökt inbilla oss att margarin är nyttigare för hjärtat än smör. Är du själv en av dem som ängslas över höga kolesterolvärden tycker Skeppsgossen att du ska hänvisa till den här studien och alla andra undersökningar som visar på samma resultat när du träffar din läkare nästa gång.

Ditt liv hänger inte på några fiktiva kolesterolvärden.    


fredag 15 april 2016

Kan man verkligen bli sjuk av vindkraft?

Debatten om hur bullret från vindkraftverken påverkar närboende har tagit fart igen, samtidigt som verkens propellrar allt oftare står stilla på grund av att det blåser för lite. Skeppsgossen har vid åtskilliga tillfällen refererat de undersökningar som gjorts om infraljud och hälsa. Men frånsett ett antal artiklar av medicinskt kunniga som omedelbart avfärdats av vindkraftsmaffian har vi fortfarande inga definitiva resultat. Handlar det rätt och slätt om s.k. inbillningssjuka?

En grupp läkare i Wien har nyligen publicerat en press release i ämnet. I denna refereras till “omfattande studier” som gett vid handen att säkerhetsavståndet från bostäder måste ökas (i Tyskland vill man nu ha 15 km avstånd vilket gör det allt svårare för exploatörerna att hitta lämplig lokalisering i detta tättbebyggda land). De medicinska experterna framhåller att dagens jätteturbiner har en bladdiameter lika stor som en fotbollsplan och en hastighet vid bladspetsarna på nästan 300 km/h. Självfallet skapar detta lågfrekventa ljud som är skadliga för både människor och djur. Hörselskador är ofrånkomliga vid lång exponering, liksom psykiska besvär och sömnstörningar, hävdar läkargruppen.

“Vi kan inte längre ignorera att en tredjedel av dem som bor i trakter med stora vindkraftsanläggningar är ljudskadade och lider av allvarliga hälsoproblem”, skriver de tyska vindkraftsmotståndarna på www.windwahn.de  

Tyska läkare betonar att besvär av den här typen uppträder först efter exponering under ett antal år. De påminner också om att ungefär hälften av den tyska befolkningen lider av stressjukdomar som psykiska besvär, högt blodtryck, svindel, tinnitus etc. och att man måste ta hänsyn till hur alla dessa människor kan påverkas av infraljudet från vindkraftverken.

Vindkraftsförespråkarna och media har å sina sida ofta bagatelliserat problemen. Det heter att vi utsätts för infraljud när vi åker bil och när det stormar och åskar, men i sådana fall handlar det om tidsbegränsade exponeringar. I närheten av ett vindkraftverk utsätts du för ett konstant lågfrekvent buller som jämförts med ”akustisk tortyr” och i vissa fall har de drabbade tvingats att ta ofrivilliga semestrar på en garanterat tyst ort. Vanligen försvinner besvären under bortavaron men återkommer så snart man kommit tillbaka.

Besvären har också fått ett vetenskapligt namn, ”Wind Turbine Syndrome” (WTS). Som en förklaring anges bl.a. pulserande tryckförändringar i hörselgångarna som man känner men inte hör och som är svåra att mäta. Andra som forskat i WTS menar att besvären är resultatet av ”förväntningar” – du tror att du ska må illa av ljudet och därför gör du det. Det kallas för övrigt ”nocebo-effekten” som man också hänvisat till när människor lider av elektrosensibilitet, elallergi etc.

I likhet med läkargruppen i Wien och många andra tillåter sig Skeppsgossen att tvivla starkt på den sistnämnda typen av förklaringar. Men så länge det finns stora pengar att tjäna på vindkraft är människors hälsa och välbefinnande tyvärr av underordnad betydelse.

Läs mer om vindkraft och infraljud på    
http;//klimatsans.com/2016/04/14/vindkraft-och-folkhälsa


onsdag 13 april 2016

Det är många som borde skämmas


Media Research Center (MRC) är en organisation på den amerikanska högerkanten som tagit som sin uppgift att kritiskt granska liberala media. Man må tycka vad man vill om detta, men i USA liksom i Sverige har vänstertyckandet gett journalistiken en tydlig och obehaglig slagsida. Kanske borde svenska journalister följa de råd som MRC ger när det gäller rapportering om miljöaktivism och kändisars samhällsengagemang.

• Behandla kändisarna hederligt: Kändisskapet innebär inte per automatik att en kändis ska ha en plattform för sina miljöåsikter. Journalisterna måste inse att bara för att någon är en kändis så är han eller hon också väl insatt i ämnet. Deras påståenden måste utvärderas och granskas lika noggrant som alla andras.

• Välj inte ut dina nyheter: Enligt de amerikanska journalisternas "Code of Ethics" bör journalisten "arbeta för ett öppet utbyte av åsikter, inklusive sådana som befinns motbjudande". Det är en journalistisk skyldighet att analysera gruppers och enskildas bakgrund över politikens hela spektrum. 

• Var en riktig journalist och granska kritiskt de kändisar som deltar i klimatdebatten. Låt dig inte bländas av deras kändisskap. Media ska låta dem ta ansvar för sina handlingar som alla andra och inte blunda när deras livsstil motsäger deras offentliga uttalanden.

Dessa punkter har MRC haft som ledstjärna när de granskade Hollywoods klimataktivister. Tolv av dem som påstår sig kämpa för jordens överlevnad och mot den globala uppvärmning som vi inte sett något av på snart två decennier har klätts av inpå bara skinnet: Leonardo DiCaprio, James Cameron, John Travolta, Al Gore, Arianna Huffington, Matt Damon, Ian Somerhalder, Woody Harrelson, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo och Cameron Diaz.   

Men, säger de som jobbat med rapporten, alla hycklare finns inte med här. En man som Arnold Schwarzenegger pendlade t.ex. 45 mil flera gånger i veckan med sitt privata jetplan, och Paul McCartney lät en gång flyga in en Lexus hybrid-bil från Japan till England. Strings fru Trudie Styler erkände faktiskt 2008 att gruppen Police smutsade ner jorden värre än de flesta under sin jorden-runt-turné. 

I Sverige har vi väl inte riktigt samma debatt när det gäller klimatet (den får Johan Rockström numera sköta alldeles på egen hand, tycks det) men väl ifråga om invandringen. Henrik Schyffert har ju trampat i klaveret – eller snarare pizzan – när han påstod att en flykting inte kostar den enskilde medborgaren mer än några pizzor och Malena Ernman har svårt att hålla tyst mellan ariorna. Ingen av dem lever som de lär i sina lyxvillor och paradvåningar långt från flyktingförläggningarna.  

En gång hette det just ”lev som du lär” men det är ett talesätt som helt fallit ur glömska i dagens kändisvärld.
tisdag 12 april 2016

Klimatsmart frukost på nyfångade gräshoppor


På Narrskeppet ryktas det om att Naturskyddsföreningens Svante Axelsson i sommar ska bjuda sina såta vänner Åsa Romson och Gustav Fridolin på en frukost i det gröna med nyfångade gräshoppor, fjärilslarver och spyflugor på menyn. Kanske får Mattias Goldman och Greenpeaces Annika Jacobson också vara med på kalaset. 

Huvudskälet till denna nytolkning av Manets berömda tavla är de ständigt återkommande larmen om metanets påverkan på klimatet. Enligt experter som FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan är ju rött kött onyttigt för människor och för klimatet enär det ger cancer och avgaser från kor och spillning. Det lär finnas 1 900 arter av ätbara och näringsriktiga insekter och över en miljard människor som dagligen tuggar på dem.

Tillsammans med koldioxid är metan en av de kraftigaste växthusgaserna, säger FN:s klimatvetare. Trots att halten i atmosfären uppgår till endast 1,7 ppm. Helium finns det tre gånger så mycket av och koldioxid 230 gånger mer av. Av metanet kommer 19 procent från naturgas och kolanvändning, medan jordbruket svarar för 33 procent, varav 12 procent från risodling och 21 procent från köttproduktion. Fyllnadsmassor och avlopp skickar upp 11 procent i atmosfären och eldning av ved och dynga står för 8 procent. I princip kan metanet i atmosfären liknas vid den berömda pissen i Mississippi.  
Insektstallrik 

Trots det menar Barack Obama, Al Gore & Co att vi måste minska utsläppen för att stoppa den galopperande globala uppvärmningen (som vi för övrigt inte har sett några tecken på under snart två decennier). Avsikten med dessa skräckrapporter är självklart att den amerikanska regeringen vill ta kontroll över både olje- och den petrokemiska industrin. Från USA sprids budskapet att ansvarsfulla regeringar kan styra världens klimat genom att minska utsläppen av koldioxid och metan - och tyvärr finns det starka krafter inom miljörörelsen som backar upp denna idioti. Bloggaren Paul Driessen har kallat detta "ett stort bedrägeri". Han har också föreslagit rostade kackerlackor som en av rätterna på Vita husets middagar och Skeppsgossen vidarebefordrar härmed förslaget till såväl hovet som Nobelstiftelsen.
söndag 10 april 2016

Rapport från utkiken v. 15: Solcellsindustrin backar, mindre förnybart i Tyskland och brittisk stålindustri slår igenDe gröna fortsätter att rasera den brittiska ekonomin. Senast handlar det om stålindustrin i Wales, där indiska Tata Steel har en jätteanläggning som man nu tänker stänga. Handeln med utsläppsrätter är en orsak, men i det här fallet spelar landets gröna skatter också en stor roll. Enligt Tata är energikostnaderna i Storbritannien 25 procent högre jämfört med Tyskland och 50 procent högre än i Frankrike. Så nu försvinner troligen närmare 1000 jobb till priset av lägre utsläpp. I stället blir Kina huvudsaklig stålleverantör till den brittiska industrin. ”De skeppar jobben och CO2-utsläppen till Kina och tänker inte på alla som mister sin inkomst. Ännu ett exempel på de gröna dårarnas självmordspolitik”, skriver en bloggare.

I den allt aktuellare “1984” av George Orwell uttrycker karaktären Syme på Sanningsministeriet sin beundran för den krympande nya ordboken: “Det är vackert detta, att förstöra ord”. Dagens politiker gör också sitt bästa och talar allt oftare om kolskatter som ska hejda nedsmutsningen av miljön, vilket naturligtvis för tanken till svart sot och liknande partiklar. Men det är ju inte alls det som klimatnarrarna pratar om utan om koldioxid, denna osynliga luktlösa gas som får växterna att växa. Någon har gjort jämförelsen med champagne som enligt samma logik inte är något annat än vitt vin spetsat med smutsigt kol…

Har ”klimatjournalisterna” förmågan att tänka? De skriver om hur korallerna bleks och dör på grund av klimatförändringarna för att ge oss som aldrig sett ett korallrev dåligt samvete och få oss att skicka pengar till WWF och Greenpeace. Nu visar en undersökning från Scripps Institute att det finns en massa korallrev som trivs alldeles utmärkt och troligen ser likadana ut idag som de gjorde för 1000-tals år sen. De skador man sett är begränsade till områden där det bor många människor som skitar ner vattnen och river sönder reven med sina stora lustjakter. Att skylla på varmare hav och El Nino är med andra ord rena nyset. 

Skeppsgossen har tidigare berättat om statsjuristerna (State Attorney General) i USA som har gått samman för att backa upp Al Gore och hans maffia. Efter att ha lovprisat “min hjälte” Al Gore (och kallat honom “vice-president”) har Virgin Islands Claude Walker påstått att han har dokument som visar att oljebolagen är medvetna om att deras produkt förstör vår jord och att de utvecklat strategier för att kunna dra nytta av polarkalotternas avsmältning för framtida oljeborrningar. Hur någon kan tro på detta går utanför Skeppsgossens horisont som ändå är ganska vid och öppen.  

Solenergin ställer till det i Kalifornien. Den levererar ofta så mycket att elnätet överbelastas, vilket i sin tur leder till strömavbrott. Senaste gången det hände var i slutet på mars då man måste stänga av installationerna på grund av att produktionen var så mycket högre än förbrukningen. Nu vill energimyndigheten koppla in sig på Oregons nät som har stabil strömförsörjning från koleldade kraftverk ifall det egna nätet skulle slås ut igen.


Ingen succé i Amerika
I Kalifornien liksom på andra håll är elkonsumtionen högst efter solnedgången när människor kommer hem från sina arbeten och vid den tiden producerar solkraftverken inte energi nog. Det gör inte heller den intermittenta vindkraften. Enda lösningen blir att koppla in konventionella kraftverk som drivs av kol, naturgas och kärnkraft. Detta har naturligtvis fått miljönarrarna att gå i taket (Skeppsgossen önskar att de kunde stanna där för gott). 

Annars är det kris också bland de amerikanska företag som säljer solceller till privatpersoner. Tre av dem hotas av konkurs trots alla subventioner och skattekrediter. För fem år sen var det Barack Obamas omhuldade Solyndra som kastade in handsken, sen var det Abengoa, nu följer SunEdison, Sunrun och SolarCity efter.

Ännu så länge kan vi svenskar glädjas åt låga elpriser. På kontinenten har priserna gått upp med 63 procent mellan 2005 och 2014 enligt en ny studie från National Bureau of Economic Research i Storbritannien. Största ökningarna har skett i de länder som anammat ”den gröna linjen”, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Nu avspeglas detta inte bara på konsumenternas elräkningar. Kostnaderna för produktion av basvaror och service ökar i motsvarande grad.
Studien visar också att människor med låga inkomster drabbas hårdare av satsningarna på förnybara energislag än bättre bemedlade – i direkta tal handlar det om mellan 1,4 och 4 gånger så mycket.

Intressant är också att under perioden 2005-2014 minskade Europa sina CO2-utsläpp med 600 miljoner ton per år. Under samma period ökade de sammanlagda utsläppen från Kina, Indien, Indonesien och Brasilien med 4,7 miljarder(!) ton per år. 

                            

Glädjande nog har tyskarna nu börjat tröttna på allvar på den förnybara energin och dess konsekvenser. Ekonomiministern Sigmar Gabriel har aviserat ett stopp för vidare utbyggnad så att maximalt 40-45 procent av elenergin år 2025 får levereras av vind- och solkraft (i slutet av 2015 var den faktiska siffran 33 procent). Skälet är att rädda elnätet från farlig överbelastning. Detta innebär, klagar de gröna, att det inte kan bli någon planerad utbyggnad av vindkraften efter 2018, ve och fasa! I värsta fall kan det till och med bli aktuellt med skrotning av existerande snurror och att hela vindindustrin får en (välbehövlig) nådastöt.

I Tyskland har man för övrigt myntat begreppet Dunkelflaute för att beskriva vad som händer när solen inte skiner och vinden inte blåser. Dunkel betyder “mörk”, Flaute “vindstilla”.

I enlighet med Symes uttalande ovan försöker de som propagerar för biomassa vilseleda allmänheten genom att tala om grön energi och förnybar energi som likvärdiga begrepp. En kanadensisk bloggare menar att träd inte alls är vare sig förnybara eller gröna. I British Columbia skryter man exempelvis med att den stora anläggningen där hittills bara malt ner döda träd som gallrats ut efter de enorma angreppen av barkborrar. Men nu tycks det som om kvantiteten döda träd minskar i oroväckande fart och då måste man förstås övergå till levande träd. Då handlar det alltså om verkligt grön energi, samtidigt som stora skogsområden har börjat avverkas för att hålla kraftverken med bränsle. Man kan ju fråga sig om det bidrar till minskade koldioxidutsläpp?

Till slut några visdomsord av den amerikanske samhällskritikern H.L. Mencken: “Den farligaste människan för någon regering är den som kan tänka självständigt… utan hänsyn till rådande vidskepelse eller tabun. Det är nästan oundvikligt att denna person kommer till slutsatsen att det styre under vilket han eller hon lever är ohederligt, vansinnigt, outhärdligt.”

torsdag 7 april 2016

“Die Lügenpresse”

“Die Lügenpresse” (lögnpressen) kallar demonstranterna i Dresden de vinklade eller direkt falska nyhetsrapporter som allmänheten matas med i tidningar och tv. Varje måndag protesterar tusentals tyskar mot medias likriktning och brist på objektivitet. Några motsvarande protestaktioner ser vi ju sällan i Sverige, där i stället ”alternativa media” som Avpixlat, Fria tider och Exponerat får alltfler läsare.


En som uppmärksammat ”lögnpressen” är dr Klaus L. E. Kaiser, forskare med kemi som specialitet och flitig debattör i bland annat klimatfrågor. Som exempel på medias förfalskning av verkligheten nämner han ett foto som publicerats i Frankfurter Allgemeine Zeitung – fotot illustrerar en artikel med rubriken “Ingen vill ha brunkol” och visar ett kolkraftverk i Brandenburg. Bildtexten lyder: ”Fotot visar tydligt hur smutsiga kolkraftverk är – och den elenergi de producerar!”


“Är det verkligen så att kyltornen på det här kraftverket släpper ut en massa svart rök som syns milsvida omkring?” frågar sig Klaus Kaiser. ”Avgör själv sedan du tittat på en bild av samma kraftverk från Google Earth Pro… Den visar inga svarta rökmoln utan idel vit vattenånga.”

Varför gör media så här? Syftet är naturligtvis ett led i den universella kampanjen mot fossila bränslen som ju påstås utgöra ett hot mot vårt klimat och hela mänskligheten. Vem kommer inte ihåg den photoshoppade bilden av den ensamma isbjörnen på isflaket som WWF försökte inbilla oss var klippt ur verkligheten?   

Manipulerade bilder i propagandans tjänst är ju ingen nyhet. Några kända exempel är männen som äter lunch på en stålbalk 30 våningar upp i Rockefeller Center (med ett golv någon meter nedanför), flagghissningen på Iwo Jima med en noga regisserad bildkomposition och Robert Capas berömda foto av en spansk regeringssoldat som träffas av en kula, också den troligen regisserad… Och härom året förfasade vi oss över den lilla pojken Alan Kurdi som låg död på stranden mellan några klippor men flyttades till en öppen strandsträcka för en bättre
bild.

IS har också varit skickliga i att utnyttja framför allt filmbilder för att enrollera nya medlemmar och illustrera vad som händer när man inte underkastar sig Allahs påbud. Ett annat fenomen är vad som kallas ”Pallywood”. Det är Hamas som låter spela in ”reportage” som de påstår visar israelernas framfart på Gazaremsan. Statister använder fejkat blod, en ambulans finns alltid klar att hämta skadade och handkameran förmedlar den rätta dokumentära känslan (googla ”Pallywood” om du vill se exempel).

Idag kan vi inte ens lita på omskrivna avslöjanden som de nu aktuella ”Panama-dokumenten”. Vem har betalat alla dessa grävande journalister för deras långa och idoga arbete? På Narrskeppet viskas det om Henry Ford Foundation, Rockefeller Foundation och Kellogg Foundation. Och främst George Soros och hans Open Society Foundations. Vad har dessa storkapitalister för intresse av att kartlägga andra och mindre bemedlade kapitalisters undanstoppade skatter?


För att travestera Shakespeare är det inte bara Danmark som stinker ruttet. ”Die Lügenpresse” är numera så etablerad att det blir allt omöjligare att skilja mellan vad som är sanning och fakta och vad som är lögn och förbannad dikt.   

måndag 4 april 2016

Propaganda och åsiktscensur


I flera länder har polisen kopplats in för att skrämma eller lagföra personer
 som uttryckt icke accepterade åsikter.  

Efter landpermissionen på soliga breddgrader har Skeppsgossen nu återvänt till Narrskeppet – och kunnat konstatera att alla de gamla stollarna fortsätter att slå i oss sina lögner om klimatförändringarna och det Armageddon som hotar oss. Fantasin är det sannerligen inget fel på när det gäller att hitta på nya larmrapporter.

Du som följt mina skriverier kommer kanske ihåg historierna om den hemska bidöden på Oahu som påstods vara orsakad av en sorts bekämpningsmedel som kallas neonicotinoider. Nu har det visat sig att bisamhällena drabbats av en pest som odlarna känt till i massor av år.

Men skräckrubrikerna om "bikalypsen" fortsätter att publiceras. Det beror på, skriver bloggaren Paul Driessen, att de grupper som tagit på sig uppgiften att rädda oss från allt vad bekämpningsmedel heter är väl organiserade och har gott om pengar för att bekosta sina kampanjer. Till hjälp har de också en hord av lata och okunniga journalister som sväljer propagandan med hull och hår (katastrofrubriker säljer som bekant tidningar).

Paul Driessen menar att de här grupperna använder sig av en taktik som lanserades på 1960-talet av en herre vid namn Saul David Alinsky. Alinsky var enligt Wikipedia en social aktivist och författare och är numera någon sorts guru inom miljövänstern. En av hans teser var att man kan nå politiska mål genom att manipulera vetenskapliga rön och upptäckter. Plocka fram en ”vetenskaplig studie” som förutsäger en epidemi eller något liknande med följder för den stora allmänheten och se till att media får del av den innan hederliga forskare hinner analysera och kritisera den. Lägg fram en ”statlig lösning” på problemet och i tillämpliga fall utöva tryck på tillverkarna så att de tvingas sluta sälja den farliga produkten.

Paul Driessen sammanfattar: ”När aktivister och politiker tillåts stå för vetenskapen, då får både vetenskapen och samhället betala ett högt pris.”

Ett förskräckande exempel på detta är DDT-förbudet. Det gav miljöfolket större makt och inflytande, till priset av att miljoner barn och föräldrar dog i malaria – huvudsaken var ju att de inte utsattes för de överdrivna eller påhittade riskerna att dö av DDT. Idag är det i huvudsak GMO som påstås vara en fara för hela mänskligheten, trots att samma mänsklighet ägnat sig åt genmanipulation i tusentals år för att få rikare och bättre skördar. Skillnaden tycks vara att på den tiden fanns inte förkortningen GMO och inte heller Monsanto.

När klimatet lunkar på i sina gamla banor och den globala temperaturen ligger still, växer irritationen bland narrarna här ombord. Nyligen har de amerikanska klimatkämparna samlats i vad som betecknas som en modern inkvisition. Det är sexton statsadvokater som påhejade av Al ”Torquemada” Gore lovat att undersöka och åtala företag som inte arbetar mot klimatförändringarna. ”Vi kan inte fortsätta att låta den fossila industrin eller någon annan industri att behandla vår atmosfär som vore den en öppen kloak eller vilseleda allmänheten om hur det påverkar såväl människornas som hela planetens hälsa”, hotade han vid en presskonferens.

Som någon tvivlare sagt: “Vi måste alla tro på klimatprofetiorna och ångra våra kolsynder, annars kommer en stor flod, helvetets eldar, hungersnöd och pest att drabba oss. Det är gamla och välkända begrepp som alla religioner använder för att hålla de troende i schack.”

Vad vi ser är en vidrig utveckling mot ett kontrollsamhälle där människors åsikter måste godkännas innan de får framföras offentligt. Den som bryter mot censuren kan förlora jobbet och får inga anslag om han eller hon är forskare. Också den vanlige medborgaren drabbas ifall han eller hon vågar skriva av sig sin frustration i sociala medier och skräms till tystnad av polisbesök eller åtal. Beskyllningar om ”rasism” och ”främlingsfientlighet” är några av de slagträn som flitigt svingas i dagens offentliga debatt. När en man som Mark Zuckerberg på Facebook låter sig påverkas av Angela Merkel sitter yttrandefriheten lika trångt som i det land där Merkel växte upp.

Steg för steg ersätts demokratin och yttrandefriheten av en åsiktsdiktatur av den modell som George Orwell varnade för i sina böcker – och det värsta är att den tysta majoriteten låter det ske.  

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare