Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 15 april 2016

Kan man verkligen bli sjuk av vindkraft?

Debatten om hur bullret från vindkraftverken påverkar närboende har tagit fart igen, samtidigt som verkens propellrar allt oftare står stilla på grund av att det blåser för lite. Skeppsgossen har vid åtskilliga tillfällen refererat de undersökningar som gjorts om infraljud och hälsa. Men frånsett ett antal artiklar av medicinskt kunniga som omedelbart avfärdats av vindkraftsmaffian har vi fortfarande inga definitiva resultat. Handlar det rätt och slätt om s.k. inbillningssjuka?

En grupp läkare i Wien har nyligen publicerat en press release i ämnet. I denna refereras till “omfattande studier” som gett vid handen att säkerhetsavståndet från bostäder måste ökas (i Tyskland vill man nu ha 15 km avstånd vilket gör det allt svårare för exploatörerna att hitta lämplig lokalisering i detta tättbebyggda land). De medicinska experterna framhåller att dagens jätteturbiner har en bladdiameter lika stor som en fotbollsplan och en hastighet vid bladspetsarna på nästan 300 km/h. Självfallet skapar detta lågfrekventa ljud som är skadliga för både människor och djur. Hörselskador är ofrånkomliga vid lång exponering, liksom psykiska besvär och sömnstörningar, hävdar läkargruppen.

“Vi kan inte längre ignorera att en tredjedel av dem som bor i trakter med stora vindkraftsanläggningar är ljudskadade och lider av allvarliga hälsoproblem”, skriver de tyska vindkraftsmotståndarna på www.windwahn.de  

Tyska läkare betonar att besvär av den här typen uppträder först efter exponering under ett antal år. De påminner också om att ungefär hälften av den tyska befolkningen lider av stressjukdomar som psykiska besvär, högt blodtryck, svindel, tinnitus etc. och att man måste ta hänsyn till hur alla dessa människor kan påverkas av infraljudet från vindkraftverken.

Vindkraftsförespråkarna och media har å sina sida ofta bagatelliserat problemen. Det heter att vi utsätts för infraljud när vi åker bil och när det stormar och åskar, men i sådana fall handlar det om tidsbegränsade exponeringar. I närheten av ett vindkraftverk utsätts du för ett konstant lågfrekvent buller som jämförts med ”akustisk tortyr” och i vissa fall har de drabbade tvingats att ta ofrivilliga semestrar på en garanterat tyst ort. Vanligen försvinner besvären under bortavaron men återkommer så snart man kommit tillbaka.

Besvären har också fått ett vetenskapligt namn, ”Wind Turbine Syndrome” (WTS). Som en förklaring anges bl.a. pulserande tryckförändringar i hörselgångarna som man känner men inte hör och som är svåra att mäta. Andra som forskat i WTS menar att besvären är resultatet av ”förväntningar” – du tror att du ska må illa av ljudet och därför gör du det. Det kallas för övrigt ”nocebo-effekten” som man också hänvisat till när människor lider av elektrosensibilitet, elallergi etc.

I likhet med läkargruppen i Wien och många andra tillåter sig Skeppsgossen att tvivla starkt på den sistnämnda typen av förklaringar. Men så länge det finns stora pengar att tjäna på vindkraft är människors hälsa och välbefinnande tyvärr av underordnad betydelse.

Läs mer om vindkraft och infraljud på    
http;//klimatsans.com/2016/04/14/vindkraft-och-folkhälsa


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare