Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 31 januari 2012

Tro inte på deras spökhistorier!
Redan den gamle journalisten och samhällskritikern H.L. Mencken skrev att politikens yttersta mål är att skrämma upp allmänheten med ändlösa serier av spökhistorier i avsikt att få samma allmänhet att sätta sitt hopp till politikerna.


Miljörörelsen har med framgång använt sig av denna taktik och fått miljoner människor att tro på en stundande katastrof som bara miljöfascisterna kan rädda dem från.

Det är t.ex. därför som folk bär iväg med urdiskade mjölkpaket till återvinningsstationen, de riktigt hoppas på att få chansen att glänsa med hur mycket svett och tårar de lagt ner på sån skit, för att kunna "bevisa" hur "goda" de varit. Men hur mycket hjälper detta egentligen miljön?

Rent psykologiskt är det exakt samma beteende som när t.ex. indianfolk brände sitt guld, sin mat och sina kvinnor, för att blidka gudarna. Offer gav status. Precis samma reptilhjärnebeteende styr de primitiva miljömupparna.

Ovanstående är ett citat som Skeppsgossen tagit sig friheten att låna från en annan blogg eftersom det knappast kan sägas bättre.

Industrin och kapitalet har naturligtvis inte varit sena att haka på trenden. De har dragit in miljarder och åter miljarder genom att tillverka ”miljöbilar” med låga koldioxidutsläpp för att rädda ett klimat som inte behöver räddas. Andra exempel på det omoraliska för att inte säga rent snuskiga samarbetet mellan politiker och miljöfascister är sopsorteringen och utfasningen av de ofarliga glödlamporna till förmån för giftiga lågenergilampor.

Kostnaderna för all denna galenskap läggs förstås på konsumenterna, i form av skatter och andra avgifter. Det värsta är väl att så många tror på spökhistorierna och ”uppoffrar sig” av omtanke om jorden, mänskligheten och barnbarnen.

Samtidigt är dessa miljökramare blinda och döva för alla argument som talar emot deras tro och övertygelse. Enligt undersökningar i Sverige tror majoriteten av svenskarna på att klimatet är på väg att bli varmare på grund av våra utsläpp, att oljan snart tar slut, att världshaven kommer att stiga när polarisarna smälter etc. I många andra länder har människorna blivit alltmer skeptiska till larmrapporterna.

Det står nu helt klart att den lilla uppvärmning som uppmätts under de senaste 15 åren avstannat. Temperaturkurvan är på väg nedåt, vilket av en del forskare tolkas som att jorden håller på att avkylas på grund av minskande solaktivitet. Fortsätter denna avkylning, finns det risk för att vi häruppe på det norra halvklotet kommer att få uppleva början på ”liten istid” någon gång i mitten på seklet.

Oavsett hur klimatet förändras, kan vi människor inte göra något åt det annat än vänta och se. Men vi ska komma ihåg att människan är mycket anpassningsbar och kan leva i områden med polarklimat lika väl som i de hetaste öknar.

Skillnaden mellan en sann miljövän och en förnekare är, enligt den framstående flygplanskonstruktören Burt Rutan, att den förre blir glad över att isens utbredning följer de normala årstidsvariationerna. Han blir glad över nya data som visar att larmrapporterna tycks felaktiga. Förnekaren, om han är en eko/politisk aktivist, förnekar alltid data som visar att vår planet mår bra. Media definierar för det mesta förnekare som personer som inte tror på forskarnas datormodeller. Benämningen passar emellertid bättre in på människor som förnekar uppmätta klimatdata.lördag 28 januari 2012

Årets mesta narrskeppVid det här laget har ett nytt narrskepp avseglat från Argentina med kurs på Antarktis. Ombord finns ett antal av världens allra narraktigaste narrar: Al Gore, James Hansen och Richard Branson (han med Virgin ni vet). Sällskapet består av 100 personer som på ort och ställe ska studera vad klimatförändringarna ställt till med. Som alltid när Al Gore ska någonstans slår kylan till – det har i flera veckor nu varit betydligt isigare än normalt för pingvinerna.

En riktig narr!
James Hansen är Nasa-man och har av miljötidskriften Effekt kallats ”USA:s kanske främste klimatforskare”. Skeppsgossen vill i sammanhanget erinra om att samme Hansen 1988 spådde att en del av Manhattan skulle ligga under vatten på grund av havsnivåhöjningen år 2008. Så blev nu inte fallet och därför skjuter Hansen fram katastrofen till 2100 (då slipper han skämmas ifall han inte blir 147 år).
Det är samme Hansen som menade att havsnivåerna skulle stiga med 5 meter eller mer under det här seklet. Det innebär en höjning med 5 mm per månad under återstående 88 år!

Så mycket ger Skeppsgossen för den klimatforskaren!

Varning för lågenergilamporna!
Lågenergilamporna är och förblir en fullständigt onödig hälsofara i våra bostäder. Det finns flera undersökningar som visar detta men de avfärdas av miljövännerna som ovederhäftiga. Här är några fakta.

En trasig lågenergilampa avger 300 gånger mer kvicksilver än det gränsvärde som den amerikanska miljömyndigheten EPA ställt upp. En tysk undersökning visar att också hela lågenergilampor frigör gaser vid tändningen som innehåller cancerframkallande ämnen som fenoler och styrener. Därför är det direkt livsfarligt att byta ut glödlampan i t.ex. en sänglampa med tanke på att lampan hamnar så nära huvudet.

Om man nu råkar tappa en lågenergilampa i golvet och den går sönder, gäller det att kvickt öppna fönstret för att vädra ut de farliga kvicksilverångorna. Splittret får inte vidröras med bara händerna utan man måste använda gummihandskar. Dammsug inte eftersom det kan sprida giftigt damm i rummet. Och skulle glas från lampan hamna på t.ex. sängkläderna måste de kastas, enligt EPA.

Övergången till ”miljösparande” lågenergilampor gynnar inga andra än de stora lamptillverkarna. Philips, Sylvania m.fl. har vilselett inte bara politikerna utan också konsumenterna med argument som visat sig helt felaktiga.

Brinntiden brukar anges till 10 000 timmar, vilket skulle motsvara ca 9,5 års användning. Men när man tänder och släcker en lågenergilampa förkortas livslängden med minst 30 procent. Som de flesta vet dröjer det flera minuter innan en sådan här lampa lyser för fullt. Vid tester har det visat sig att ljusflödet minskar med runt 30 procent redan efter mindre än halva livstiden.

Enligt brittiska tester ger en 11 watt lågenergilampa bara 58 procent av ljusflödet hos en vanlig 60 watt glödlampa. De grönas argument att vanliga glödlampor utstrålar 90 procent värme må vara riktigt, men det innebär samtidigt att man kan spara på andra typer av uppvärmning i våra bostäder.

Mitt råd blir att fortsätta hamstra glödlampor så att det räcker livet ut. På stormarknaderna brukar man kunna köpa dem till lågpris fast de är värda sin vikt i guld!

fredag 27 januari 2012

Var lugn - oljan räcker i minst 150 år till!

Klimatkramarna har på sistone fått allt svårare att få gehör för sina argument. Nu har två professorer med hemvist i USA resp. England manat fram det gamla oljespöket igen ur Kjell Alekletts garderob i Uppsala. De menar att när oljan tar slut så måste världens stater stå redo att möta nya energiutmaningar.


I en artikel i tidskriften Nature tycker sig de båda herrarna finna att oljeproduktionen var som störst år 2005, med en dagsproduktion på 75 miljoner fat. (Enligt BP nåddes en topp om 85 miljoner fat år 2010.) Sedan dess har marknaden varit skakig och trots priser på över 100 dollar per fat “tycks tillgången ha varit mindre än efterfrågan”. De nämner termen “peak oil” men är försiktigare än Uppsalas olyckskorpar var för en del år sen.

“Det kommer att ta decennier att genomföra en nödvändig energiomställning”, skriver artikelförfattarna som uppmanar till en allmän övergång till ”grön energi” plus kärnkraft!

Men vid närmare skärskådande är dessa herrar professorer lika ute på hal is som Aleklett & Co. Under förra året kunde vi läsa om nya enorma oljefyndigheter utanför Norge och Brasilien, och i USA har stora fyndigheter gjorts i North Dakota. Lägg därtill de omdebatterade tjärsandfälten i Kanada. Det finns också rapporter som talar om att ny teknologi gör det enklare och lättare att öka produktionen i befintliga oljefält i USA, Kina och Ryssland. Under de senaste 20 åren har tillgången på olja räckt för att tillgodose behovet hos Kina och Indien, som nu importerar mer olja än vad som konsumeras i Tyskland och Japan.

Enligt många bedömare har världen konsumerat en triljon fat olja fram till idag. Oanvända reserver är ungefär lika stora. Men det kommer med all säkerhet att kosta mer att få upp dem. Vi ska inte heller stirra oss blinda på dagens höga oljepriser. Ett pris på 100 dollar per fat idag motsvarar faktiskt priset 1981 om man tar hänsyn till inflationen.

Den kommande oljebristen är en annan myt som de gröna miljöfascisterna gör allt för att vi ska tro på. Eventuella prisökningar i produktionsledet kan lätt kompenseras med lägre energiskatter för konsumenterna – fortfarande kostar en liter bensin endast ca 7 kronor i Sverige om man räknar bort skatterna. tisdag 24 januari 2012

Varför ljuger du, Johan Tell?Idag damp Vi i villa ner i brevlådan. Johan Tell har en egen sida i den, full med goda råd för "klimatsmarta". I det här numret drar han sig inte för att blåljuga om klimatet under rubriken "Johans tre enkla val". Där inleder han med följande rader: "År 2011 blev det tionde varmaste året sedan man började mäta den globala medeltemperaturen runt 1850. De 13 varmaste åren har inträffat under de senaste 15 åren. Den arktiska isens volym har aldrig varit så låg som i fjol."

Alla dessa påståenden är inget annat än ren och skär lögn. För det första var 2010 det varmaste året enligt Nasas mätningar och inte 2011. Men det handlar om gradskillnader på någon hundradel. Dessutom säger Johan Tell inget om att 1850 markerade slutet på "Lilla istiden" och att det därför är helt naturligt att det skett en global uppvärmning sedan dess.

Vad gäller den arktiska isen ljuger denne miljönarr lika friskt. Under 2011 noterades den största isbildningen hittills i Arktis - idag är istäcket 3 meter tjockt!

Genom att sprida lögner som dessa fortsätter Tell & Co. att skrämma upp allmänheten inför hot som överhuvudtaget inte existerar. Förebilden är förstås Supernarren Al Gore som nu ska bege sig till Nordpolen för att på ort och ställe studera is, isbjörnar och kalvande glaciärer. Skeppsgossen hoppas att han druttar ner i en vak och blir uppäten av isbjörn. Det vore ett passande slut för en jubelidiot som han!

fredag 20 januari 2012

Elbilen en jätteflopp!

Nissan Leaf är en elbil som ingen vill ha
Glädjande nog har intresset för elbilar och hybrider börjat svalna världen över. De extremt höga inköpspriserna rättfärdigar inte alls eventuella bränslebesparingar. Enligt amerikanska ekonomer tar det ända upp till 25 år innan den som kör 1500 mil om året tjänat in merkostnaden för en hybrid som Toyota Prius, jämfört med till exempel en snåldiesel.

Toyota Prius är för övrigt källan till några av de värsta föroreningarna i Nordamerika, enligt en skribent. Det tar mer kombinerad energi att tillverka en Prius än som går åt till en Hummer. Det beror på det komplicerade drivsystemet och på nickelbatterierna. De sistnämnda tillverkas av nickel från Kanada som raffineras i Europa för vidare transport till Kina – och därifrån till Japan. Snacka om miljöfarliga och kostsamma transporter!

Mattias Goldmann tillhör de narrar
som tycker att vi ska köra elbilar
 i framtiden för att "rädda mijön".
Enligt Teknikens Värld har de elbilar som sålts i Sverige nu börjat komma ut på begagnatmarknaden. Efter bara 100 – 300 mils körning har de sjunkit i pris med nästan 100 000 kronor! Det betyder en milkostnad på 313 kr milen… Men förlusterna står skattebetalarna för eftersom nästan alla sålda elbilar köpts av kommuner och landsting.

I England har de gröna lobbat framgångsrikt för en övergång till elbilar. Men sedan 2006 har det bara sålts 2 150 elbilar trots att staten ger inköpsbidrag med hela 5000 pund. Enligt transportdepartementet finns det idag 2 500 laddstationer i hela landet, vilket innebär att det finns fler ställen att ladda bilarna än bilar.

Nytt om kostnaderna för sol- och vindenergi

Ett slöseri utan all like, kallar tyska der Spiegel de installationer av solcellspaneler som landet begåvats med. För nu är det vinter och då behagar panelerna sluta generera elektricitet samtidigt. Av det enkla skälet att det ligger för mycket snö på dem.
För att kompensera tappet måste Tyskland nu importera stora mängder elektricitet från kärnkraftverken i Frankrike och Tjeckien. Ansvarig för leveranserna av el till konsumenterna är Tennet, som nu också startat ett gammalt oljeeldat kraftverk i Graz i Österrike.

Tyska konsumenter betalar redan idag det näst högsta priset i Europa för sin el. Der Spiegel konstaterar till slut att satsningen på solenergi troligen kommer att bli Tysklands dyraste misstag inom miljöpolitiken.

Apropå energislöseriet kan vi berätta att ägarna till brittiska vindkraftverk fått en ersättning på sammanlagt 1 miljon pund för att de tvingades stänga av sina snurror när det stormade som värst under julen.

Anledningarna var två. Den ena var att flera vindkraftverk blåste sönder i stormbyarna, den andra att de som snurror som var igång producerade så mycket el att nätet inte klarade att överföra det. Vilka som fått betala kalaset? Konsumenterna förstås. Och ju fler vindfarmer som byggs desto mer statliga pengar måste utbetalas för sådana här driftstopp utöver de vanliga subventionerna – omkring 2020 har kostnaden för kompensation av vindkraften i England beräknats till otroliga 5 miljarder pund om året!onsdag 18 januari 2012

Centerns narrar fortsätter att glappa - kan ingen be dem hålla truten?
Narrskeppet har begåvats med två nya kvinnliga narrar – och ingen av dem är så rolig som Eva Rydberg! Pajaserna ifråga heter Anna-Karin Hatt och Lena Eek, båda centerpartister och båda lika glappkäftade som sin företrädare. Se bara vad Hatt kläckt ur sig:

”Satsar vi inte i dag för att nå tvågradersmålet så kommer chansen att nå det gå förlorad. Och då måste alla ansträngningar därefter handla om anpassning till effekterna: kollapsade ekosystem, hungersnöd och flyktingströmmar. Och det till en högre kostnad än nu.”

Tvågradersmålet är ett politiskt påhittat mål som tjänar IPCC:s syften och inget annat. Vid det här laget borde de flesta vara medvetna om att människan inte på något sätt kan påverka jordens klimat och att det nu tycks som om jorden är inne i en fas där det håller på att bli kallare och inte varmare. Och snacket om klimatflyktingar hörde vi redan 2005, då FN påstod att det skulle finnas 50 miljoner klimatflyktingar 2010. Nu finns länken med denna lögn inte längre kvar på nätet!

Nattmössan Hatt antyder vad centern vill när hon säger: ”Våra viktigaste instrument för att styra dit är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet. De straffar det fossila och ändliga och främjar det förnybara och hållbara.” Just det, högre drivmedelsskatter och mer bidrag till vindkraft!

Och Lena Eek – som ju efterträtt en annan pratminister – berättade i teve häromdagen att biltrafiken måste minskas för att stoppa klimatförändringarna. Om bilisterna inte begriper det själva så är centern inte främmande för kraftiga höjningar av bensin och diesel.

Hur kan ett litet skitparti som centern överhuvudtaget få lov att påverka Sveriges politik inom något område? Eller tycker dessa båda kvinnliga buskiskomiker (förlåt Eva Rydberg!) att de ska hoppa på det miljöfascistiska tåget som Sjöstedt och kommunisterna nyss gjort i hopp om att vinna nya väljare på Södermalm? Skeppsgossen skulle helst se att hela det här gänget sattes i livbåtarna utanför någon öde ö där de kunde fortsätta sitt ”miljöarbete” utan att ställa till elände för oss vanliga medborgare.måndag 16 januari 2012

Tung kritik av vindkraften och GreenpeaceSå här vackert kan det bli på många platser i Sverige också om vindkraftexploatörerna och  
miljövännerna får som de vill. Bilden från Tehachapi i södra Kalifornien.

Dr Patrick Moore, en av Greenpeaces grundare, har nu sällat sig till världens vindkraftsmotståndare. I ett anförande vid universitetet i Guelph i Ontario, Kanada, sade han att vindkraftsindustrin urholkar välståndet och påverkar ekonomin negativt. Den förstör fler arbetstillfällen än den skapar och leder till högre energipriser.

Det är naturligtvis bra för jordbrukarna att de kan tjäna royaltypengar på de vindgeneratorer som uppförs på deras marker, menade han. Men för konsumenterna leder det till högre elpriser, framför allt i form av högre skatter. ”Om inte skattebetalarna stod för räkningen skulle det inte finnas några vindfarmer i sydvästra Ontario.”

”De är löjeväckande kostsamma och fungerar bara till 50 procent. Och hur många som än byggs kan de aldrig ersätta gas-, vatten- och kärnkraft, av det enkla skälet att vinden är så opålitlig.” Moore framhöll också att utvecklingen av praktiskt användbara solceller gått i stå och att vindkraften står på tur att göra detsamma.

Moore kallar sig idag för en ”förnuftig miljökämpe” och arbetar för en organisation som heter Greenpeace Strategies. Om Greenpeace, som grundades i British Columbia, sade han att organisationen åtminstone borde basera sin verksamhet på vetenskapliga fakta.

”Det är ju rent löjligt av dem att kalla klor för djävulens grundämne och PVC för en giftig plast. Faktum är ju att de flesta av våra läkemedel baseras på klor.”

I föredraget, som hölls inför ett tusental jordbrukare i samband med en mässa, gav han också Greenpeace kritik för att de motsätter sig användningen av genmodifierat ”gyllene ris” som enligt honom skulle kunna rädda en halv miljon barn från blindhet och för motståndet mot laxodling. ”Det är fattigdomen som är dagens största miljöproblem,” slutade dr Moore.

söndag 8 januari 2012

Lycklig den som tror, vis den som tvivlar...

I en insändare i Aftonbladet med rubriken ”Vårt eget fel att det stormar” skriver en viss Kristina Salén, medlem i klimataktion Rönninge, att ”extremt väder, med stormar, torka och skyfall blir allt vanligare på grund av klimatförändringen, enligt forskarna”.
   Vilka forskare? Al Gore, Rajendra Pachauri, David Attenborough och Pär Holmgren? Syjuntan i Rönninge verkar inte särskilt insatt i de senare årens klimatdebatt, där människans påverkan på klimatet konstaterats vara i stort sett obefintlig. Av forskare som gör skäl för namnet och vet vad de talar om.
    Sen fortsätter Kristina Salén med det vanliga tjafset om att vi svenskar producerar sju ton växthusgaser per person och år – ”fast jorden bara tål två ton”. Vem har räknat ut det? FN:s klimatpanel förstås. Läsaren får också vet att returresan Stockholm–Bangkok ger sex ton klimatförstörande gaser.
    Vulgärpropagandan om människans inverkan på klimatet fortsätter att spridas av slaskpressen. Dess syfte är att ge den vanliga människan dåligt samvete för i stort sett allt den gör och få henne att sätta sitt hopp till att Storebror i FN och EU ska ställa allt till rätta genom skatter och pålagor. Dumheten känner inga gränser och flottan av narrskepp bara växer och växer.lördag 7 januari 2012

Komik på högsta nivå
Så här i början på året har Sverige begåvats med en ny narr – eller kanske ska vi kalla honom pajas. Han heter Gunnar Fredriksson och är vice vd i Svensk Vindenergi. Denna pajas visades upp i Rapport tillsammans med ett paraply och skroderade om att blåsten under vecka 52 resulterat i en fantastisk ökning av vindkraftverkens produktion. Han påstod också (oemotsagd förstås) att vindkraften dämpar elpriserna, framför allt i södra Sverige.

Vad han inte berättade var att vindkraften trots de gynnsamma förhållandena svarade för endast 6 procent av den totala elproduktionen under vecka 52. Och att det var milt väder, välfyllda vattenmagasin och levererande kärnkraftverk som var orsaken till att vi fick ett överskott av el just då.

I pressen har samma pajas beklagat sig över elpriset är för lågt för att göra vindkraften lönsam. Komik på högsta nivå, skulle Skeppsgossen vilja kalla herr Fredrikssons clownakt.

onsdag 4 januari 2012

Blandade nyårskarameller


För ett år sen invigde BBC-reportern Brian Milligan det nya året med att köra en eldriven Mini från London till Edinburgh. Längs vägen finns det en mängd statsfinansierade laddningsstationer. Bilfärden tog honom fyra dagar, vilket gav en genomsnittshastighet på 10 km/h. Det motsvarar inte ens den fart som en diligens höll i mitten på 1800-talet. Men för miljövännerna var Milligans resa en triumf.

I Tyskland arbetar man som bäst med att färdigställa Nordsee Ost vindkraftpark, cirka 30 kilometer norr om ön Helgoland i Nordsjön. Det tråkiga är bara att elektriciteten från snurrorna inte kommer att kunna tas tillvara, eftersom utbyggnaden av kablar från anläggningen är nära nog ett år försenad. Vindkraftparkens operatör måste likt förbannat hålla känslig utrustning i enheterna, nav och rotorblad i ständig rörelse, vilket kräver att man kör aggregaten med dieseldrivna generatorer. Med andra ord, innan Tyskland kan hänföras av den förnybara energieran, som miljöminister Norbert Röttgen så ofta hyllar, måste landet bränna stora mängder fossila bränslen ute i Nordsjön. – Der Spiegel

IPCC:s prognoser då? Hur tillförlitliga är de? Eller är de helt värdelösa? Eller är det t.o.m. så att de inte är prognoser? Hittills är det ingen som har visat att klimatmodellerna kan göra prognoser.
När en klimatmodellerare säger att en dubbling av koldioxiden kommer att medföra att jordens medeltemperatur ökar 2-3 grader menar han egentligen att hans simulering visar att en dubbling av koldioxid i hans modell ökar temperaturen 2-3 grader jämfört med en simulering med konstant koldioxidhalt.
Politiker vräker miljarder till forskare för att de ska modellera klimatet. Resultatet (som är värdelöst som prognoser) används sen av politikerna för att höja skatterna och kontrollera individen. Ingen Riksrevision finns här som granskar nyttan av satsningarna. Det borde det finnas. Regeringen Reinfeldt har ansvaret för detta slöseri med skattebetalarnas pengar.
- Per Welander på bloggen The Climate Scam

söndag 1 januari 2012

Vi Ekdahlare

Inför 2012 finns ingen anledning till optimism inom något samhällsområde.

”Klimaträddarna” har redan övertaget trots tiotusentals bevis för att deras påståenden är lögn och förbannad dikt. Vi sitter redan i deras klor och tvingas sopsortera, köpa oanvändbara glödlampor, betala allt högre energiskatter, se landskapet förstöras av onödiga vindsnurror och tusen andra idiotier. Med klimat och miljö som förevändningar har Sveriges minoritetsregering tillsammans med kryptokommunisterna i miljörörelsen lyckats omvandla en trots allt hyggligt fungerande demokrati till vad som numera med fog kan kallas en demokratur där oppositionella utsätts för mer eller mindre öppen förföljelse.

Det mest skrämmande är att det svenska folket idag är så indoktrinerat att majoriteten tror på propagandan från regeringskansliet och dess lydiga nyhetskanaler. Utan att ifrågasätta lyder människorna påbuden som deras folkvalda spottar ur sig i en strid ström.

Vid sidan av klimathysterin är invandringspolitiken det mest flagranta exemplet på alliansregeringens hänsynslösa agerande. Sverige behöver invandrare, Sverige är skapat av invandrare, mångkultur är berikande – det är några av de floskler som upprepats så länge av tidigare och nuvarande regeringar att många infödda svenskar idag accepterar dem som sanningar.

Verkligheten är en annan. Majoriteten av invandrarna är flyktingar från länder som Afghanistan, Irak och Somalia som inte tillför det svenska samhället annat än enorma kostnader. Medan svenska ungdomar tvingas bo hemma därför att det inte finns bostäder att hyra ges alla dessa flyktingar förtur till lediga lägenheter. Eftersom de inte kan svenska och ofta inte heller kan läsa och skriva blir de helt beroende av dina och mina skattepengar för sitt uppehälle.

Om detta får man inte tala i dagens Sverige. De som vågar ha synpunkter tystas eller beskylls för rasism. Ännu så länge finns det fria forum där inopportuna meningar kan framföras, till exempel Avpixlat, och ännu så länge kan Sverigedemokraterna glädjas åt ökande opinionssiffror – men risken finns att alltför högljudda regimkritiker en dag kastas i fängelse eller ”omskolas” efter känt mönster.

Att integrera människor som har en så totalt annorlunda bakgrund som dagens flyktingar är självfallet en utopi. Begrepp som klantillhörighet och hedersvåld är ju helt främmande för oss svenskar. Och lika främmande är den livsåskådning och samhällsuppfattning som predikas i Koranen. Redan nu pyr konflikthärdarna i de områden där nysvenskarna dominerar – det kan bara bli värre framöver.

USA framhålls ofta som ett exempel på hur människor av olika raser (får man säga så?) lever sida vid sida och arbetar för landets bästa. Men fullt så idylliskt är inte detta föredöme. Till och med en turist möter ju företeelser som Chinatown, Little Japan, Little Russia och Harlem, där de olika invandrargrupperna lever strikt åtskilda och slår vakt om sin kultur. När Skeppsgossen bodde i Florida på 1980-talet besökte han den lilla staden Fort Worth, som vid den tiden dominerades av invandrade finländare som vägrade att lära sig amerikanska och i stort sett bara umgicks med landsmän.

Den stora gruppen mexikaner är inte heller välintegrerad i det amerikanska samhället och intar en tydlig pariaställning. Mexikanerna – som ju ofta är illegala ”flyktingar” – gör skitjobben åt medelklassens vita och är i exempelvis Kalifornien en betydelsefull och billig arbetskraftsreserv utan sociala rättigheter.

Tidigt insåg emellertid USA:s styrande att de olika invandrargrupperna måste indoktrineras att tro på det nya landet, sak samma hur eländigt deras fortsatta liv skulle bli. Symbolen för detta drömmarnas land var flaggan och därför inleds såväl skoldagar som allehanda evenemang med att man svär trohet mot flaggan och att man sjunger nationalsången. Så länge man gör det är man accepterad i myndigheternas ögon, även om det inte är någon garanti för att rasmotsättningarna inte ska flamma upp i våldsamma konfrontationer.

En motsvarande ritual skulle aldrig få gehör i lagomlandet Sverige, där patriotism och nationell tillhörighet sedan länge är suspekta begrepp. Därför kommer vi med all säkerhet att se vårt land lösas upp inifrån och delas upp i en politisk och ekonomisk överklass, en knegande medelklass som lydigt drar in skatt till staten och en underklass som består av infödda arbetslösa svenskar och invandrargrupper som utnyttjar all den ekonomiska hjälp som endast de anses berättigade till.

Nej, Skeppsgossen kan inte känna någon optimism inför det kommande årets utveckling i Sverige. Troligen är han inte ensam om det. I likhet med fabrikör Gustav Adolf Ekdahl i Ingmar Bergmans ”Fanny och Alexander” blir till slut den egna familjen det enda som är värt att värna om. Vi Ekdahlare måste hålla samman och slå vakt om vårt. Och fan ta den som försöker riva denna sista borg!


Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare