Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 28 september 2012

Si, iskarlen kommer!


I ett inlägg nyligen nämnde jag något om en kommande istid, ett ämne som jag tycker förtjänar att behandlas mer ingående. Så håll tillgodo – iskarlen kommer!


Enligt klimatnarrarna har mänskligheten fått uppleva allt fler ”superstormar” sedan vintern 2010. Om detta är sanning eller inte kan alltid diskuteras. ”Efter en hektisk start har antalet tornados i USA under 2012 minskat till klart under en förväntad normal”, skriver NOAA.

Men alarmisterna skyller förstås allt på den globala uppvärmningen eller som den numera ska kallas klimatförändringarna. Så finns det andra ”forskare” som på fullt allvar hävdar att stormarna ska skyllas på HAARP, det halvhemliga forskningsprojekt som ynglat av sig över hela världen i form av väldiga antennansamlingar (finns också i Sverige).

För egen del tror Skeppsgossen mer på att det är solen som styr vårt klimat och våra livsbetingelser överhuvudtaget. Det är inte heller otroligt att solen påverkar den s.k. magnetosfären – en del menar att jordens magnetfält håller på att förflyttas och att det är upphovet till ”superstormarna”. Ett färskt exempel på en sådan är det oväder som drabbats England och Skottland i veckan.

Att vi människor skulle kunna bidra till klimatförändringar är en befängd tanke – och till och med Nasa har ju motvilligt erkänt att det nog är solen som betyder mest. Och just nu håller solen på att svalna, något som innebär att vi närmar oss en ny istid.

Återstår då frågan om det rör sig om en liten och “snäll” istid eller om en stor istid som varar i 100 000 år eller mer kan förstås ingen besvara. Men de flesta räknar med en kortare istid på knappt ett århundrade eller så. Tro nu inte bara att en sådan inte skulle få katastrofala följder för mänskligheten.En av dem som varnar för istidens följder är chefen för Space and Science Research Center, John L. Casey. Han ser glad ut på bilden, fast han säger att vi kommer att drabbas av brist på både mat och drivmedel under de kommande årtiondena. Och det är vi som bor i norr som kommer att få känna av bristen allra mest.

Hör bara – en del av länderna i norr måste överges när isen tränger på från Arktis, energiproduktionen avbryts och de allt kortare växtperioderna orsakar hungersnöd, upplopp, regionala konflikter och massdöd. Vissa områden kommer att drabbas av svår torka och i USA torkar Mississippi ut samtidigt som salt havsvatten från Mexikanska golfen svämmar över deltat.

Att solen svalnar förutsägs i en långtidsprognos från Nasa som ju vet allting bäst. Den gäller fram till 2022. George Kukla, professor emeritus i paleoklimatologi vid Columbiauniversitet, är inte förvånad och framhåller att istiderna går miljontals år tillbaka i tiden, med korta avbrott för varmare perioder.

Robert Felix, som skrivit böcker om istiderna, varnar: “Nästa istid kan börja när som helst. I nästa vecka, nästa månad, nästa år… det är inte frågan om utan när. En dag vaknar du – eller snarare vaknar du inte – begravd under nio våningar snö. Och allt beror på en naturlig cykel som ger en istid vart 11,500:e år.”

Nu har det gått 11,500 år sen sist. När iskarlen kommer slår skördarna fel, somrarna blir kortare och blötare och svalare. Hungersnöd drabbar alla jordens stora jordbruksbälten från södra Kanada till Ukraina och södra Ryssland. Även Kina kommer att påverkas liksom världen i övrigt.”

Kanske kan modern teknik och moderna jordbruksmetoder minska följderna, åtminstone initialt. Men översvämningar och ett kyligare klimat kommer till slut att resultera i krympande skördar och allt högre priser. När bristen på livsmedel blir permanent faller regeringarna.

Redan nu kan vi se tecknen, påstår pessimisterna. Oron i Mellanöstern, Afrika, Storbritannien och delar av Asien beror mer av brist på livsmedel och allt högre priser än på den politiska agenda som media rapporterar om. Samtidigt uppmanar de förutseende människor i städerna att börja odla sina egna livsmedel. Men det är bara en kortsiktig lösning på ett kommande jätteproblem som ytterst leder till mänsklighetens undergång.

Skeppsgossen intar en försiktigare ståndpunkt. Men när stormen sliter i tackel och tåg på Narrskeppet är det inte utan att man undrar vart vi är på väg. Så drick ur ditt glas, si döden på dig väntar!

Tur att vi har mobiltelefoner när istiden kommer...

Bara Barack kan rädda jorden

Bianca själv
Vi skulle alla gå en fruktansvärd död till mötes någon gång på 1980-talet när civilisationen rasade ihop. Så hette det på 1970-talet men inget katastrofalt hände. Nu är det dags för oss att gå samma öde till mötes igen.


Fast nu gäller katastrofen perioden fram till år 2030. Till dess kommer över 100 miljoner att dö om vi inte tar itu på allvar med klimatförändringarna. Det kan vi läsa i en rapport som beställts av 20 regeringar. Men James Hansen & Co. påstår att det redan är för sent att göra något. Och FN:s klimatsakkunniga håller med honom – tiden rann ut redan år 2000.

En annan som håller med är miljökämpen Bianca Jagger. “Om någon sagt till mig för 20 år sen att världens sammanlagda utsläpp skulle ha ökat med nästan 50 procent år 2012, att en miljard människor skulle gå omkring hungriga och att subventionerna till fossila bränslen skulle uppgå till 1 triljon dollar – då skulle jag varit skräckslagen.”

Det skriver Bianca Jagger på sin blogg. Som bevis anför hon bland annat den smältande isen runt Grönland och att vissa stationer där mätt upp CO2-halter på över 400 ppm, varifrån hon nu fått den uppgiften.

Kanske kommer den från professor Peter Wadham som Skeppsgossen skrev om i ett tidigare inlägg. Han varnar för ett isfritt Arktis 2015-16 och väldiga metanutsläpp när permafrosten smälter. Professor James Hansen, chefen för Nasas Goddard Institute, instämmer och säger att det överenskomna 2-gradersmålet inte är tillräckligt.

Obama och pressen
Men allt hopp är ändå inte ute, det är det aldrig när klimatalarmisterna håller låda. Vi kan skapa ett globalt program för återställande av klimatet, men det måste ske nu, säger Bianca Jagger. Och enligt henne är det bara Barack Obama som kan åstadkomma denna nödvändiga förändring. Han lovade ju att reducera CO2-utsläppen med 80 procent till 2050, samtidigt som han skulle investera 150 miljarder dollar i förnybar energi. Både Bill Clinton och Jimmy Carter hejade på.

Löftena har inte gett någon vidare utdelning, annat än i form av solenergiskandaler, ett misslyckat elbilsprogram, ett jättelikt budgetunderskott och en arbetslöshet på rekordhög nivå. Så det finns all anledning att instämma med Bianca Jagger då hon säger: ”Jag är ingen alarmist. Det är situationen som är alarmerande.”
Fast då pratar vi förstås inte om samma saker.

torsdag 27 september 2012

Månskensbubblor


I Barcelona arbetar den tyske arkitekten André Broessel. Han har utvecklat ett solenergisystem som kan läggas in i husväggar och fungera både som fönster och som energikällor. Och det är inte bara energi från solen som skapas genom de här glaskulorna – systemet, som kallas ß.torics, är så effektivt att det till och med kan omvandla månsken till elektricitet!


Enligt uppfinnaren kan glassfärerna koncentrera månljuset så att det tillför energi. Fan tro’t, säger den alltid skeptiske Skeppsgossen, som emellertid håller med om att glassfärerna i alla fall ser mer dekorativa ut än konventionella solcellspaneler. Företaget som ska marknadsföra systemet heter Rawlemon och påstår att kulorna genom sin form kan förstärka ljuset upp till 10 000 gånger, vilket gör det 35 procent effektivare än vanliga solceller.

En del av den ekonomiska krisen i Spanien beror på alla de vansinniga satsningar på förnybar energi som gjorts i landet under det senaste decenniet. Utbyggnaden av sol- och vindenergi har visat sig vara en katastrof, som inte bara kostat enorma pengar utan också lett till ökad arbetslöshet (i stället för alla de gröna jobb som regeringen utlovat).

ß.torics är troligen bara en avknoppning av alla dessa utopiska idéer – eller rentav en bluff? Förr eller senare brukar ju bubblorna spricka…onsdag 26 september 2012

Tro inte på allt du läser!

Hur tusan ska jag nu komma över till min tjej?


Världshavens yta fortsätter att sjunka. Envisat som håller koll på havsnivåerna från rymden rapporterar en sänkning på 5 mm under vart och ett av de senaste två åren. Det är något att glädjas åt, mr Gore!

Frågan blir då vart tar allt det här vattnet vägen?

Det stannar på land i form av snö och is, säger de som vet. Förra vintern fick särskilt de västra delarna av USA rekordmycket snö. Och redan nu ligger snön meterdjup i både Colorado och Minnesota – och Karpaterna har drabbats av riktiga snöoväder.

Det är så en istid börjar, säger de som tror att en sådan är i antågande. I så fall kommer det att fortsätta snöa och innehållet i världshaven att minska i motsvarande grad.

Tanken är ju inte alldeles befängd. Det har gått 11 000 år sedan den senaste istiden, så kanske är det dags igen.

Fast det här med snövintrar förbryllar alla klimatforskare. 2011 påstod de att vi kommer att få mer snö i framtiden enligt scenariot ovan, men i år säger andra att framtidens vintrar blir snöfattiga. Och värst är australiensarna som trots en ovanligt snörik vinter hävdar att 2020 är det för alltid snöfritt på kontinenten.

Lika förbryllande tycks den krympande isen vid Arktis vara. Medan en expert på just Arktis (se tidigare inlägg) säger att fenomenet är inget att oroa sig för, varnar en annan för att sommarisen kring Nordpolen kommer att vara helt borta inom fyra år. Den nu aktuella olyckskorpen heter Peter Wadham och är professor vid Cambridgeuniversitetet.

Han talar om “en global katastrof” som kräver omedelbara insatser. Och då räcker det enligt honom inte bara med reducering av CO2-utsläppen utan vi måste också använda våra kunskaper i geoengineering. En metod skulle kunna vara att göra molnen vitare så att en större mängd av solstrålningen reflekteras, en annan att vi häller i en massa mineral i världshaven så att de tar upp mer CO2.

”I många år har jag sagt att sommarisen i Arktis kommer att försvinna”, säger han. ”Orsaken är ingen annan än den globala uppvärmningen.”

Det positiva med den minskade isutbredningen är enligt Wadham att Nordostpassagen kan vara öppen under längre tid och att det blir lättare att utvinna Arktis olje- och gasreserver. Samtidigt påskyndas den globala uppvärmningen, varnar han, och resultatet av den blir att stora mängder metan frigörs när permafrosten smälter – något som förstärker den onda cykeln..

Må så vara. Men häromdagen kom nya rapporter som berättar att larmrapporterna saknar substans. Nasa medger nu att det var en arktisk cyklon som började 5 augusti som ”rev upp havsistäcket”. Det är inte första gången. Samma sak hände 2007. Vad media rapporterade då och vad de rapporterat nu är bara halva sanningen, säger en polarforskare

Så tro inte på allt du läser. Inte ens på Skeppsgossens kommentarer i en värld av narrar.

tisdag 25 september 2012

Vad kostar omställningen till elfordon?

Enligt Reuters kommer USA-regeringens satsning på elbilar att kosta 7,5 miljarder dollar fram till 2019. Effekten på den totala bensinkonsumtionen i landet blir trots det ”obetydlig”. Det säger kongressens budgetkontor CBO i en rapport som lades fram förra veckan.


Ungefär en fjärdedel av summan utgörs av de skatterabatter som elbilarnas kunder får. Resten av kostnaden fördelar sig på 2,4 miljarder dollar i garantier till batteritillverkarna och 3,1 miljarder till bilföretag som bygger bränslesnåla fordon.

Tanken med skatterabatterna är ju att öka försäljningen av i första hand rena elbilar och hybrider, men också extremt bränslesnåla konventionella bilar får del av dem. Det är skälet till att den sammanlagda bensinkonsumtionen förbli densamma under många år framåt.

CBO har också räknat på statens kostnader per gallon sparad bensin och kommit fram till att denna kan ligga mellan 3 och 7 dollar, en förskräckande hög siffra tycker Skeppsgossen.

Men rabatten på 7 500 dollar är ändå för liten för att överbrygga priset mellan en konventionell och en el- eller hybridbil. Den borde – enligt CBO – ligga på minst 12 000 dollar för att locka fler köpare.

Skeppsgossen undrar i likhet med många andra om denna miljardrullning kan anses vettig i ett land som dras med ett enormt budgetunderskott och en arbetslöshet på ca 8 procent. Obamas politik påminner inte så lite om de idiotiska idéer som centern ger luft åt i Sverige genom uttalanden som att partiet vill ”göra den svenska fordonsflottan fossiloberoende till 2030”.söndag 23 september 2012

Motbjudande propaganda

Vem ska städa upp här?


Just nu kör Telge Energi en reklamfilm för solenergi, som är så motbjudande att man mår illa. Med startbilder av ett diande spädbarn matas tittaren i fortsättningen med bilder av kalvande isar, oljeskadade fåglar etc. som bevis för vad fossila bränslen ställer till med. Nej, solenergi ska det vara – fast det inte finns särskilt mycket av den varan på våra breddgrader och fast hela solenergikomplexet håller på att säcka ihop världen över.


Att det går så dåligt för solenergin beror först och främst på att subventionerna dras in eftersom ekonomin inte tillåter att skattepengar slösas på ingenting. Ett annat fenomen som dykt upp är de embryon till handelskrig som vi ser, i första hand mellan USA och Kina men även mellan EU och Kina.

Som Skeppsgossen skrivit i tidigare inlägg är Tyskland det europeiska land som satsat mest på solenergi och länge varit ledande inom tillverkningen av solceller. Idag finns hälften av världens totala solcellsinstallationer i Tyskland. Men enligt tekniske chefen för EON, Klaus Dieter Maubach, kommer hela den tyska solcellsindustrin att försvinna inom fem år. Det beror till en del på att subventionerna upphör men till en del också på att kineserna fortsätter att dumpa priserna på solpanelerna. Risk lär finnas för en kommande handelsblockad mot Kina.

Men Maubach framhåller också att kineserna lider av samma marknadsproblem som alla sina konkurrenter. Ännu så länge håller kinesiska staten solcellsindustrin under armarna, men när tillverkarna i landet tappar stora marknader som Europa och USA är risken stor för nedläggningar i hemlandet.

Att EU nu rustar för “solcellskrig” mot Kina ser många bedömare som en upprepning av förra årets fajt mellan USA och Kina. Obama fick inte mandat att ge mera bidrag till amerikanska Solyndra, som då gick i konkurs och skyllde på billiga importer från Kina. Varpå USA svarade med importtullar på ända upp till 250 procent! Kineserna satsade då i stället på Europa för att bli av med sina stora lager.

Många menar dock att allt inte ska skyllas på kineserna. Kina lider av en överproduktion inom området som beror på att regimen varit generös med subventioner och lån. Solcellsindustrin prioriterades som en ”strategisk tillväxtindustri”. Nu tycks emellertid solen börja gå ner över Kina också och då gör man allt för att bli av med lagren så att tillverkarna får tillbaka åtminstone materialkostnaderna. De fem ledande tillverkarna i landet har alla rapporterat stora förluster.

Hela marknaden för “förnybar energi” är sjuk, anser Skeppsgossen. Bevis på det har vi i Spanien där nu alla subventioner är borta till följd av den ekonomiska krisen. I Italien måste staten hosta upp motsvarande 450 miljarder kronor under de kommande två decennierna för att betala utlovade investeringar i solkraft. I Storbritannien gjordes försök att spara in på de vanvettiga investeringarna i solenergi – men det kunde man inte göra utan att få hela energietablissemanget på halsen i form av konkurser.

I alla västländer är den förnybara energisektorn helt beroende av statliga stödåtgärder och kan inte fungera i en fri marknadsekonomi. Därför har vi fått se företeelser som överkapacitet, protektionism och ytterst handelskrig. Det finns ingen marknad för vare sig vind- eller solkraft, men trots det driver miljöpartier och andra kommunismens arvtagare på nya satsningar.

Enligt FN:s miljöorgan UNCTAD uppgick världens sammanlagda investeringar i förnybar energi till 257 miljarder dollar under 2011, vilket kan jämföras med de 302 miljarder som investerades i vatten- och kolkraft. Samtidigt gjorde de fem största oljebolagen en vinst på 140 miljarder dollar. De producerade över 15 miljoner fat om dagen utan några som helst subventioner, medan vind- och solkraft tillsammans kom upp i ca 3 procent av världens totala elproduktion. Även om jämförelsen haltar ger den en bild av hur illa ställt det är för den ”gröna” energin.

Mot den bakgrunden är det både skamligt och ohederligt av svenska elföretag som Telge Energi och Bixia att pusha för energilösningar som bara kostar pengar och driver upp elpriserna för oss konsumenter.

söndag 16 september 2012

Dålig fart på elbilarna i USA

Som presidentkandidat 2008 deklarerade Barack Obama att han ville se en miljon el- och hybridbilar på vägarna 2015. En miljon låter mycket, men faktum är att det är mindre än en procent av det amerikanska bilbeståndet. Verkligheten har emellertid visat att siffran inte kommer att hålla, trots att regeringen satsat många miljoner skattemedel på utvecklingen av elfordon. Ungefär 300 000 elbilar 2015 är en mer realistisk siffra, heter det i en analys från CBS News.


Enligt prognoserna från energidepartementet skulle General Motors producera 120 000 hybrid Volt 2012. Hittills har GM sålt strax över 21 000 Volt-bilar. Regeringen har bjudit köparna på 7 500 dollar i skattesubventioner och köpt in några tusen bilar till bland annat Pentagon och marinkåren. Utvecklingskostnaden för Volt var 1,2 miljarder, och GM förlorar 10 000-tals dollar på varje såld bil.

Prognoserna för den andra stora elbiltillverkaren Nissan var lika optimistiska. I stället för en produktion på 25 000 elbilar har företaget bara sålt 14 000 Leaf på USA-marknaden. Och detta trots att amerikanska staten garanterat företaget ett lån på 1,5 miljarder dollar.

Som Skeppsgossen tidigare rapporterat har GM vid ett par tillfällen stoppat produktionen i väntan på nya kunder – som inte finns där. För närvarande erbjuder man köparna rejäla rabatter, och det sägs att med dem förlorar bolaget 50 000 dollar för varje såld bil.

Som bekant har Fiskers elbilar haft en tendens att fatta eld på grund av överhettning, vilket lett till att några tusen av dem återkallats. GM Volt har också fått dåligt rykte efter några tillbud där folk från räddningstjänsten och brandmän varit nära att dö av elchock de använt sina hydrauliska klippverktyg.

Den usla försäljningen har i sin tur lett till att den upphaussade batteriutvecklingen stannat av. Företaget A123, som fått 263 miljoner dollar i produktionsstöd av staten, har köpts upp av ett kinesiskt företag. En annan batteritillverkare, Ener1, gick i konkurs med 55 miljoner dollar i skuld till staten och har sålts till en rysk storkapitalist.

USA:s skattebetalare har fått ut väldigt lite av statens satsningar på elbilar – inte har det blivit så många nya jobb och inte har koldioxidutsläppen minskat. Obamas filosofi att ”tillverkas det bara elbilar så kommer kunderna” var rena önsketänkandet. En myt som kostat oerhörda summor i skattmedel.

Hur Saab-efterträdaren Nevs ska kunna få ekonomi på sin planerade produktion återstår att se. Eller är tanken att svenska skattebetalare ska rycka in för att subventionera deras elbilar på samma sätt som amerikanerna fått göra det?Edison 1913 - ingen succé då heller.

lördag 15 september 2012

Skuggor över solkraften

Marginellt energitillskott i USA

Queensland Competition Authority (QCA) i Australien har föreslagit att hushåll som köpt solcellsanläggningar ska få betala ordinarie marknadspris för den el de genererar. Det skulle betyda att de tvingas sälja producerad el till kraftbolagen för ca 8 cent per kWh och sedan köpa tillbaka den för runt 20–30 cent/kWh.


“Det här förslaget innebär döden för alla solcelsinstallationer”, säger en konsument och jämför det med att man inte får äta sina egenodlade grönsaker utan måste sälja dem till någon grossist och köpa dem till fullt pris i butik.

Men det finns också de som applåderar tanken. Subventionerna till solkraften har betalats av vanligt folk som inte haft råd att installera några solceller, vilket de anser är både brottsligt och omoraliskt.

Skeppsgossen kan tänka sig att något liknande borde införas i Sverige för vindkraftsel så att vi slapp se så många propellrar förstöra landskapet i framtiden. Ett litet steg åt det hållet har ju redan tagits, men det behövs statliga krafttag mot t.ex. vindkraftskollektiven som ju består av samma sorts näriga miljökramare som nu riskerar att klämmas åt i Australien.

Apropå solkraft har det amerikanska energidepartementet gett ut en skrift med titeln “Solkraften har en ljus framtid”. Enligt den kommer solgenererad el att svara för 18 000 MW per dag nästa år (idag är den upe i 16 700 MW per dag i USA). Det kan låta mycket, men faktum är att det bara motsvarar 0,14 procent av den totala mängden genererad och förbrukad el i juni 2012.

0,14 procent! Smaka på den...

Ser man till första halvåret 2012 är andelen solenergi ännu blygsammare eller 0,09 procent. En expert framhåller att man måste försöka se realistiskt på vad den ”förnybara” energin verkligen åstadkommer. Och hittills har den inte betytt särskilt mycket för den amerikanska energimarknaden, som domineras av kol- och naturgaseldade kraftverk till ca 70 procent.

Utan subventioner!fredag 14 september 2012

Hett som i helvete


Den 13 september 1922 uppmättes världens högsta temperatur i El Azizia i Libyen: 58°C! Det har gått 90 år sen dess och ingen annan plats på jorden har ens kommit i närheten av denna rekordnotering. Vilket inte är så konstigt, visar det sig nu. För så varmt kan det inte bli nånstans på jorden. Trots den pågående uppvärmningen...


Det är World Meteorological Organization (WMO) som nu meddelat att rekordvärmen i Libyen beror på flera mätfel. Det största av dem var att temperaturen uppmättes på en kringbyggd gård med mörk ”asfaltliknande” beläggning. Lägg därtill att personen som gjorde mätningen var ovan vid förfarandet och den använda termometern.

Därför blev det hela 7°C för mycket. Det för tillfället gällande värmerekordet är från Death Valley i Kalifornien, där man 10 juli 1913 uppmätte 56.7°C – och det är ju rätt mycket, det också.

Men nu har forskare installerat avancerad mätutrustning på en plats i Death Valley som heter Badwater. Förutsättningarna för att Libyenrekordet kommer att slås uppges vara goda. Risken finns att ett nytt toppvärde utnyttjas av de Gore-trogna som ett bevis på den globala uppvärmningen eller ännu värre att libyerna känner sig kränkta och ställer till upplopp i Benghazi…torsdag 13 september 2012

Vindkramarnas våta dröm


Forskare vid Stanforduniversitet har tillsammans med kolleger vid universitetet i Delaware tagit fram en avancerad klimatmodell som visar att det blåser tillräckligt på jorden för att möta hela världens energibehov med enbart vindkraft. Redan 2030 skulle man kunna klara hälften av energibehovet om man började utbyggnaden nu.


Enligt den här klimatmodellen skulle det till och med gå att få ut flera gånger så mycket el som mänskligheten behöver med vindkraftverk på land och utmed kusterna. Det handlar om över 250 TW totalt, säger de ansvariga. Fyra miljoner vindsnurror på 100 meters höjd med 5 MW effekt kan förse världen med 7,5 TW el (mer än hälften av energibehovet) utan att klimatet skulle påverkas negativt.

”Men det är lång väg dit”, suckar forskarna. ”Idag har vi installerat bara lite över 1 procent av behovet.”

Hälften av vindkraftverken bör placeras ute till havs och resterande 2 miljoner på land. Det skulle uppta en yta motsvarande halva Alaska. Men det bästa är förstås att sprida ut anläggningarna där det blåser mest, exempelvis i Gobiöknen, på USA:s prärier och i Sahara.

Men kostnaderna för denna vindkraftkramarnas våta dröm har inte beräknats. Utgångspunkten har varit att vindkraftverk kan byggas var som helst, utan hänsyn till miljön, den bofasta befolkningen etc. Alltså densamma som gäller idag.måndag 10 september 2012

Vindkraftverken = vår tids beläten

En holländsk analys visar att vindkraften reducerar CO2-utsläppen och minskar användningen av fossila bränslen med endast 1,6 procent jämfört med direktgenererad el från fossila bränslen. En annan slutsats är att en betydande del av den producerade elen från stora vindkraftanläggningar ofta går förlorad eftersom elnätet som inte alltid kan ta emot intermittenta leveranser. Detta leder i sin tur till att fossileldade kraftverk måste köras oftare.”Vindkraftsatsningar är ett slöseri med pengar som inte alls bidrar till minskade CO2-utsläpp eller minskad användning av fossila bränslen för elproduktion.”

Vindkraftverken i Nederländerna har en “märkeffekt” på 100 MW (Megawatt) men producerar i runda tal endast 23 MW i genomsnitt. Från denna siffra ska dras 4,6 MW (20%) motsvarande de erforderliga investeringarna. Av aktuella produktionssiffror kan man då räkna fram att 27 procent av dessa 23 MW = 6,17 MW utgör den faktiska besparingen av fossila bränslen och den faktiska minskningen av CO2-utsläpp.

Men stopp där, säger analysen. Vi måste också dra ifrån mängden energi som investerats i bygget, alltså 4,6 MW. Nettoresultatet blir alltså 6,17 - 4,6 = 1,57 MW utslaget på ett år. Det motsvarar ungefär 1,6 procent av installerad kapacitet. Inte mycket till besparing, eller hur?

Så vad händer nu i Nederländerna? Enligt planerna ska utbyggnaden av vindkraften fortsätta med 8 GW på land och 4 GW “offshore”. Idag uppges på officiellt håll att vindkraften svarar för ca 15 procent av landets elbehov eller ungefär 14 GW. Skulle siffran överstiga 20 procent krävs nya och kostsamma investeringar i kraftnätet, eftersom det inte längre klarar topparna när vindkraften går för fullt. Så är det redan nu i Danmark och Irland. Besparingarna blir då negativa – och den här studien visar att Nederländerna är på väg åt samma håll.

Skeppsgossen önskar att någon av alla de vindkraftvänner som det vimlar av inom politik och industri gjorde en motsvarande analys av vindkraftens verkliga kostnader i Sverige – och hur lite den egentligen tillför vår totala elproduktion (som ju dessutom är i stort sett utsläppsfri redan idag). Det behövs inte så många grå celler för att inse det men som en annan bloggare skriver:


“Avsikten med vindkraftverken är inte att minska CO2-utsläppen utan att främja handeln med utsläppsrätter så att bankerna kan tjäna mer pengar och så att de styrande inom EU kan lägga på medborgarna nya skatter. För politikernas del kan varje vindfarm jämföras med Påsköns statyer – den är en symbol för den styrande elitens makt medan arbetarna lydigt sliter med “gröna” jobb.”

söndag 9 september 2012

Al Gore - världens frälsare och hans apostlar

Det ser mörkt ut för solenergin - också...

Apropå Al Gore och Barack Obama så har Skeppsgossen från säker källa som det brukar heta fått veta att klimatprofeten Gore nu gjort allvar av sina planer på att frälsa inte bara USA utan hela världen genom att skicka ut ett gäng lärjungar. En av dem heter Christoffer Bach. Han kommer från Helsingborg och i en kort intervju i HD avslöjar han att han fått en veckolång utbildning i San Francisco av bland annat Al Gore himself.

Intervjuaren Richard Glantz inleder med frågan om han var trevlig, Al Gore. ”Absolut!” utbrister hans svenska lärjunge. ”Han var mycket personlig och visade hur man kan lägga fram budskap på ett attraktivt sätt. Jag ingick som en av få skandinaviska deltagare i ’The Climate Reality Project’. Det handlar om att kunna presentera fakta kring vad uppvärmningen av klimatet gör med världen. Om hur vi i vardagen kan minska våra koldioxidutsläpp och om hur vi som nation kan förbättra oss avsevärt.”

Nästa fråga blir hur Christoffer Bach tänker omsätta sina kunskaper i Sverige. ”Jag tänker presentera de fakta som kom fram under veckan i USA till de förhållanden som råder i Norden. Hur vi i vardagen kan minska våra koldioxidutsläpp. Jag ska åka ut och prata i skolor, på företag och för organisationer.”

Ligger vi inte ganska långt framme i Sverige när det gäller att få ned koldioxidutsläppen? blir intervjuarens sista fråga. Och svaret: ”Inte så långt som man skulle kunna hoppas. Tyskland är ett föregångsland när det gäller solenergi. Vid ett tillfälle i somras bestod deras energiframställning till 50 procent av återvinningsbara källor.”

Intervjuoffret är så hjärntvättat att man kan tro att han suttit i ett kinesiskt omskolningsläger i ett halvår i stället för att ha gått en veckoutbildning hos mr Gore. Hans uttalanden om Tyskland är typiskt för klimatnarrarna – ”vid ett tillfälle i somras” klarade jätteinvesteringarna i solkraft och vind 50 procent av energiförsörjningen! Det måste ha varit en ovanligt solig och blåsig dag, för normalt eldar man numera brunkol av bara sjutton i Tyskland för att landet inte ska stå utan elström. Snacka om utsläpp!

Vem som helst – och förhoppningsvis också Christoffer Bach – borde inse att en dags elförsörjning på halvfart inte räcker till för att hålla ett samhälle och alla dess funktioner igång. Skeppsgossen utgår från att Gorelärjungen informerar om detta när han håller sina föredrag om miljövänlig energipolitik.

lördag 8 september 2012

Trollkarlen Obama lovar fixa klimatet men Gore är sur


På demokraternas kongress saknas den globala uppvärmningens domedagsprofet Al Gore (om han är saknad vet vi dock inte). Det beror på att han blivit osams med Obama därför att denne inte drivit kravet på handel med utsläppsrätter hårdare. Gore blev inte behandlad med den respekt han anser sig förtjäna av Obamas kampanjstab, rapporteras det, så nu hämnas han genom att inte komma.


Men Gores frånvaro betyder förstås inte att klimatbluffen försvunnit från agendan. Barack Obama har ju hållit AGW-läran vid liv och gett miljömyndigheterna fria händer att angripa energisektorn i landet.

Samma kväll som Obama blev vald till presidentkandidat sa han bland annat att “detta var den stund då havens höjning skulle börja avta och vår planet börja läkas”, ett påstående som bara det borde ha fått väljarna att dra öronen åt sig. Härom dagen fick han det stoppat i halsen av Mitt Romney som sa att han i stället lovade hjälpa den enskilde medborgaren och hans familj.

I sitt tal på konventet förklarade Obama att amerikanerna “kan göra något åt” extremvädret genom att rösta på honom. Så här sa han: “Och ja, min plan innebär en fortsatt minskning av de fossila utsläpp som värmer upp vår planet – för klimatförändringen är inget påhitt. Allt fler torrperioder och översvämningar och skogsbränder är inga skämt. De utgör ett hot mot våra barns framtid. Och med detta val kan ni göra något åt det.”

Kommentarer överflödiga. Eller som en bloggare skriver: ”Om Franklin D. Roosevelt hade påstått att han kunde hejda den stora torkan i USA på 1930-talet så skulle han ha hamnat på mentalsjukhus.”

Obamas administration har annars blivit ökänd för alla de miljarder den har satsat på “gröna jobb” och ”grön energi”. Till ingen nytta. Trots det har flera av de företag som satsade på Obamas kampanj förra gången nu krävt att klimatfrågan förs upp på dagordningen igen, annars blir det inga pengar till den här kampanjen.

fredag 7 september 2012

Ett sekel av domedagsprofetior
Jehovas vittnen och andra religiösa fanatiker predikar gärna om den förestående katastrofen som i ett slag ska utplåna allt liv på jorden. Harmageddon skulle enligt deras profeter ha kommit redan 1914 men blev av någon anledning uppskjutet – aktuellt datum vet jag inte. Nu handlar det mest om 21 december 2012, slutdatum för den gamla Maya-kalendern.

Men som jag skrivit tidigare, de religiösa narrarna har inte monopol på apokalypsen. Ekonomen Robert Heilbroner sade 1974: ”Utsikterna för människosläktet är enligt min åsikt fyllda av lidande och svårigheter, kanske desperata…” och ekologen Paul Ehrlich förkunnade redan 1968 att ”kampen om födan är redan över”. På 1970-talet skulle världens drabbas av hungersnöd och hundratals miljoner människor svälta ihjäl (det ändrades sedan till 1980-talet i senare utgåvor av hans bok). Och Jimmy Carter sade 1977 att oljan i världen skulle ta slut i slutet på 1980-talet.

I mer än fem årtionden har domedagsprofetiorna avlöst varandra. Det har handlat om varningar för överbefolkning, världssvält, pandemier, kamp om vattentillgångar, slut på oljan, uttunnat ozonlager, sura regn, nukleär vinter, galna kosjukan, stigande havsnivåer, fisk som byter kön, hjärntumörer orsakade av mobilelefoner, klimatkatastrofer… Inget av allt detta har lett till Den Slutliga Katastrofen.

Amerikanske kolumnisten Matt Ridley har inspirerats av berättelsen om apokalypsens fyra ryttare och delat in katastroferna i fyra ämnesområden: kemikalier, sjukdomar, överbefolkning och naturtillgångar.

“Silent Spring” av Rachel Carsons utgjorde själva startskottet för den moderna miljörörelsen. Denna olyckskorp påstod att DDT inte bara innebar en massdöd av djurlivet utan att de syntetiska gifterna också orsakade en cancerepidemi bland människor. Vilket naturligtvis skulle bevisas. Ännu har ingen lagt fram några bevis, men förbudet mot DDT har inneburit döden för miljoner människor i malaria.

Sedan skulle solljuset minska med 50 procent till följd av luftföroreningarna och ansiktsmasker bli obligatoriska redan på 1980-talet. Knappt hade en stor del av detta hot undanröjts förrän det var dags för sura regn som tog död på skogarna och insjöarna. Senare avskrevs den katastrofen och allt fler undersökningar visade att skogarna mådde bättre än på länge – och det berodde inte på att svavelutsläppen från kraftverken minskat som miljönissarna påstod.

Minns ni ozonhålet över Antarktis? När det växte berodde det på användningen av fluorkolväten i kylskåp och sprejburkar. Grodorna i regnskogen dog, allt fler människor fick melanom och enligt Al Gore drabbades såväl kaniner som laxar av blindhet. Nya lögner förstås: grodorna dog av en svampsjukdom, dödstalen för melanom sjönk och om kaniner och laxar hörde vi aldrig något mer. Kolvätena förbjöds 1996 men redan dessförinnan hade ozonhålet börjat krympa igen. Det växer fortfarande varje vår utan någon rimlig förklaring.

Pandemier är också populära undergångsberättelser. 1976 kom svininfluensan som ledde till vaccinationer av miljoner människor världen över. Troligen dog fler av vaccinet än av själva sjukdomen. Aids var ju ett reellt hot när det blev känt några år senare. Då förutspåddes att en av fem heterosexuella skulle dö på 1990-talet. Viruset har skördat flest dödsoffer i Afrika, men idag är epidemin på tillbakagång också där.

På 1980-talet dog både kor och människor av galna kosjukan i England. En patolog varnade för hundratusentals offer – 176 personer har hittills dött i sjukdomen. Alla minns vi väl SARS och lite senare fågelinfluensan som enligt WHO skulle kräva upp till 7 miljoner döda 2007 (vilket är åtskilligt fler än de 200 personer som dukade under för pandemierna).

“Människan är en sjukdom, en kräftsvulst på denna planet”, säger Agent Smith i filmen Matrix. Han får medhåll av miljöaktivisterna som menar att världens befolkning måste minska till mindre än en miljard. Annars hotar världssvält. Såvida den inte längre kunde undvikas som Denis Hayes, initiativtagaren till Earth Day, påstod 1970. Utvecklingen har ju gått åt rakt motsatt håll – trots en fördubblad befolkning har livsmedelsproduktionen per capita ökat, samtidigt som födelsetalen går ner på alla kontinenter.

Alla spådomar ifråga om olje- och gasproduktion har också kommit på skam. IEA anser att det kommer att finnas naturgas för minst 250 år framåt. Och det finns bedömare som säger att oljepriset kommer att sjunka dramatiskt efter 2015 med tanke på att vi då får en överproduktion.

För 40 år sedan varnade den famösa Romklubben för att vi inte skulle ha vare sig bly, zink, tenn, guld eller silver i början på 1990-talet. Sedan kunde vi alla hälsa hem.

“Varför ska människor acceptera det katastrofscenario som klimatnarrarna fortfarande målar upp?” frågar sig Matt Ridley. ”För när allt kommer omkring markerar 2012 en apokalyptisk deadline inte bara för Maya-folket utan också för en prominent figur i vår egen tid: Rajendra Pachauri, chef för IPCC, som 2007 sade att ”om vi inte vidtar åtgärder före 2012 så är det för sent…”

I klimatdebatten, menar Matt Ridley, har det skett en kraftig polarisering mellan dem som tror att slutet är oundvikligt och dem som anser att allt bara är en bluff. Vi släpper inte fram de moderata rösterna, de ”ljumma”, som anser att vi kanske få en höjning av medeltemperaturen på jorden med 1 eller 2 grader, att isen på Grönland kanske kommer att smälta men inte fortare än idag med 1 procent per århundrade, att koldioxidkoncentrationen leder till ökad jordbruksavkastning och att ekosystemen överlevt plötsliga temperaturkast många gånger tidigare.

Skeppsgossen instämmer i princip, samtidigt som jag personligen har svårt för alla ”ljumma”. Försök att övertyga miljöpropagandisterna om sanningshalten i påståendena ovan – och de kastar sig över dig med näbbar och klor och IPCC och Pär Holmgren och alla andra klimatkramare ”som sitter inne med sanningen”!söndag 2 september 2012

Hemliga rökstrimmor hotar vår hälsa!

”Geoengineering” eller vädermanipulering tycks inspirera narrarna till de mest fantastiska konspirationsteorier. Särskilt Facebook har blivit en tummelplats för dem. Ingen av alla dem som lägger ut bilder på diverse molnformationer och påstår att det är ”chemtrails” övertrumfar dock signaturen S. Svensson. Han har skrivit ett brev till Forum för vetenskap och folkbildning som går utanpå det mesta Skeppsgossen läst i ämnet.


”Jag, som en av representanterna för Sveriges medborgare, vill påkalla Din uppmärksamhet på något MYCKET allvarligt och som nu sker runt större delen av planeten inklusive Sverige och som berör oss ALLA.”

Sen följer påståenden om att Sverige ingått hemliga avtal med USA och Nato och deras HAARP-program, som ju (officiellt) handlar om studier av norrsken. Den svenska anläggningen LOIS i Växjö består enligt brevskrivaren av 10 000 antenner som genom ”elektromagnetisk strålning… påverkar naturen och människor MYCKET negativt”.

Enligt S. Svensson och hans lärjungar är det inte bara aluminium, barium, magnesium etc. som sprids i atmosfären i syfte att skapa artificiella moln utan också otrevligheter som virus, bakterier och svampsporer. I Sverige har besprutningen bara pågått ett par tre år, men ändå ”har förfallet i den svenska naturen gått oerhört snabbt”. Bevis på det är bl.a. att bina håller på att försvinna liksom getingarna, att maskrosorna nästan försvunnit (!) och att 10 000-tals fåglar har dött de senaste åren.

De kalla åren 2010 och 2011 skylls också på vädermanipulationen liksom extremväder lite överallt i världen. Svenssons enkla förklaring är att HAARP-anläggningarna tillsammans med chemtrails styr jetströmmarna mot ”önskade mål”. Den här sommaren har exempelvis alla högtryck styrts bort från Sverige – till Island och den smältande havsisen utanför Grönland!

”VARJE DAG, vecka, månad och även år, sprutar alltså hundratals militära flygplan ut MASSIVA GIFTER såsom metaller (nanopartiklar), bakterier och virus runt hela planeten i vår atmosfär, som vi människor och djur sedan inandas! Forskare är fullständigt eniga rörande, att nanopartiklar är MYCKET SKADLIGA FÖR HÄLSAN hos både människor och djur!!! Eftersom dessa partiklar är så små, kan de lätt passera genom våra kroppar och lägga sig i blodbanorna och därefter skapa en hög koncentration av dessa partiklar, som sedan fastnar i blodet, i kroppens fettvävnad och i hjärnan, vilket kan orsaka blodproppar, hjärt- och kärlsjukdomar, men även besvär med lungorna såsom astma och bronkit är MYCKET vanligt förekommande!! Även cancer och sjukdomar i hjärnan såsom Parkinsons och Alzheimers har kunnat påvisats och som härrör från dessa nanopartiklar som ingår i chemtrail-besprutningarna.”

Nu kommer en för Skeppsgossen mycket intressant teori:

”Fler och fler forskare höjer dessutom nu sina röster och menar att klimathotet och den ’globala uppvärmningen’ enbart är en FABRICERAD LÖGN och som skapades av USA för att få alla regeringar i världen att gå med på detta väderprojekt, i tron att dom bidrog till att minska ’den globala uppvärmningen’. I själva verket arbetar fler och fler experter efter hypotesen, att USA har en ’dold agenda’ och det är att USA vill få totalt monopol över vädret över hela planeten, för att kunna användas i ex.vis krig, såsom att orsaka torka, översvämningar, jordbävningar, orsaka skadliga virusepidemier i ett visst land och rent allmänt användas som ett påtryckningsmedel, för att få olika länder att ’inrätta sig i ledet’ och att målet är en ’One World Government’”…

”Oavsett vilket/vilka syften den amerikanska regeringen har med detta gigantiska väderprojekt, så har det inneburit att tusentals människor har dött, förlorat sina hem i jordbävningar, tsunamis, skogsbränder, skyfall, extremtorka och som troligtvis orsakats i många fall av detta manipulerande med jetströmmar, skapande av artificiella elektroniska moln (som pågår DAGLIGEN) och det kontinuerliga nedsmältandet av havsisen i Nordpolen. Fåglar, fiskar, insekter, blomarter, träd har dött och är på utdöende på grund av att jorden, haven är förgiftade och även luften vi andas är starkt förgiftad!”

Snacket om att USA skulle kunna påverka klimatet på jorden – eller ens ha något intresse av att göra det – faller ju på sin egen orimlighet. Hittills har man i alla fall inte kunnat hejda vare sig orkanen Katrina eller nu senast Isaac, och sommarens lokala torka i Mellanvästern kan väl knappast vara orsakad av det amerikanska försvaret?

Men visst är det spännande med konspirationsteorier och visst är verkligheten mycket tråkigare. Ändå kan det vara på sin plats att införa lite faktabaserad kunskap som avslutning på detta inlägg.

Kondensstrimmor uppstår när de varma avgaserna från flygplanet blandas med den omgivande kalla luften och bildar ispartiklar. I torr luft dunstar ispartiklarna snabbt och försvinner. I fuktigare luft kan kondensstrimmorna däremot bestå i flera timmar. De kan dessutom växa till genom att ispartiklarna tar upp vatten från den omgivande luften. Bildandet av kondensstrimmor är i hög grad beroende av de lokala atmosfäriska förhållandena och även en mindre förskjutning av flygvägen kan motverka att kondensstrimmor blir långvariga.

Det finns de som hävdar att flygets utsläpp kan orsaka en ökning av cirrusmoln. Det kan dels vara kondensstrimmor som inte försvinner utan utvecklas till cirrusmoln vid vissa atmosfäriska förhållanden, dels kan partiklarna från flyget påverka bildandet av cirrusmoln om atmosfärens sammansättning ändras så att moln kan bildas. Dessutom kan aerosolerna från flyget påverka existerande cirrusmoln och förändra dess livslängd och sammansättning. Men detta är ett forskningsområde som är långt ifrån genomlyst.

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare