Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

söndag 2 september 2012

Hemliga rökstrimmor hotar vår hälsa!

”Geoengineering” eller vädermanipulering tycks inspirera narrarna till de mest fantastiska konspirationsteorier. Särskilt Facebook har blivit en tummelplats för dem. Ingen av alla dem som lägger ut bilder på diverse molnformationer och påstår att det är ”chemtrails” övertrumfar dock signaturen S. Svensson. Han har skrivit ett brev till Forum för vetenskap och folkbildning som går utanpå det mesta Skeppsgossen läst i ämnet.


”Jag, som en av representanterna för Sveriges medborgare, vill påkalla Din uppmärksamhet på något MYCKET allvarligt och som nu sker runt större delen av planeten inklusive Sverige och som berör oss ALLA.”

Sen följer påståenden om att Sverige ingått hemliga avtal med USA och Nato och deras HAARP-program, som ju (officiellt) handlar om studier av norrsken. Den svenska anläggningen LOIS i Växjö består enligt brevskrivaren av 10 000 antenner som genom ”elektromagnetisk strålning… påverkar naturen och människor MYCKET negativt”.

Enligt S. Svensson och hans lärjungar är det inte bara aluminium, barium, magnesium etc. som sprids i atmosfären i syfte att skapa artificiella moln utan också otrevligheter som virus, bakterier och svampsporer. I Sverige har besprutningen bara pågått ett par tre år, men ändå ”har förfallet i den svenska naturen gått oerhört snabbt”. Bevis på det är bl.a. att bina håller på att försvinna liksom getingarna, att maskrosorna nästan försvunnit (!) och att 10 000-tals fåglar har dött de senaste åren.

De kalla åren 2010 och 2011 skylls också på vädermanipulationen liksom extremväder lite överallt i världen. Svenssons enkla förklaring är att HAARP-anläggningarna tillsammans med chemtrails styr jetströmmarna mot ”önskade mål”. Den här sommaren har exempelvis alla högtryck styrts bort från Sverige – till Island och den smältande havsisen utanför Grönland!

”VARJE DAG, vecka, månad och även år, sprutar alltså hundratals militära flygplan ut MASSIVA GIFTER såsom metaller (nanopartiklar), bakterier och virus runt hela planeten i vår atmosfär, som vi människor och djur sedan inandas! Forskare är fullständigt eniga rörande, att nanopartiklar är MYCKET SKADLIGA FÖR HÄLSAN hos både människor och djur!!! Eftersom dessa partiklar är så små, kan de lätt passera genom våra kroppar och lägga sig i blodbanorna och därefter skapa en hög koncentration av dessa partiklar, som sedan fastnar i blodet, i kroppens fettvävnad och i hjärnan, vilket kan orsaka blodproppar, hjärt- och kärlsjukdomar, men även besvär med lungorna såsom astma och bronkit är MYCKET vanligt förekommande!! Även cancer och sjukdomar i hjärnan såsom Parkinsons och Alzheimers har kunnat påvisats och som härrör från dessa nanopartiklar som ingår i chemtrail-besprutningarna.”

Nu kommer en för Skeppsgossen mycket intressant teori:

”Fler och fler forskare höjer dessutom nu sina röster och menar att klimathotet och den ’globala uppvärmningen’ enbart är en FABRICERAD LÖGN och som skapades av USA för att få alla regeringar i världen att gå med på detta väderprojekt, i tron att dom bidrog till att minska ’den globala uppvärmningen’. I själva verket arbetar fler och fler experter efter hypotesen, att USA har en ’dold agenda’ och det är att USA vill få totalt monopol över vädret över hela planeten, för att kunna användas i ex.vis krig, såsom att orsaka torka, översvämningar, jordbävningar, orsaka skadliga virusepidemier i ett visst land och rent allmänt användas som ett påtryckningsmedel, för att få olika länder att ’inrätta sig i ledet’ och att målet är en ’One World Government’”…

”Oavsett vilket/vilka syften den amerikanska regeringen har med detta gigantiska väderprojekt, så har det inneburit att tusentals människor har dött, förlorat sina hem i jordbävningar, tsunamis, skogsbränder, skyfall, extremtorka och som troligtvis orsakats i många fall av detta manipulerande med jetströmmar, skapande av artificiella elektroniska moln (som pågår DAGLIGEN) och det kontinuerliga nedsmältandet av havsisen i Nordpolen. Fåglar, fiskar, insekter, blomarter, träd har dött och är på utdöende på grund av att jorden, haven är förgiftade och även luften vi andas är starkt förgiftad!”

Snacket om att USA skulle kunna påverka klimatet på jorden – eller ens ha något intresse av att göra det – faller ju på sin egen orimlighet. Hittills har man i alla fall inte kunnat hejda vare sig orkanen Katrina eller nu senast Isaac, och sommarens lokala torka i Mellanvästern kan väl knappast vara orsakad av det amerikanska försvaret?

Men visst är det spännande med konspirationsteorier och visst är verkligheten mycket tråkigare. Ändå kan det vara på sin plats att införa lite faktabaserad kunskap som avslutning på detta inlägg.

Kondensstrimmor uppstår när de varma avgaserna från flygplanet blandas med den omgivande kalla luften och bildar ispartiklar. I torr luft dunstar ispartiklarna snabbt och försvinner. I fuktigare luft kan kondensstrimmorna däremot bestå i flera timmar. De kan dessutom växa till genom att ispartiklarna tar upp vatten från den omgivande luften. Bildandet av kondensstrimmor är i hög grad beroende av de lokala atmosfäriska förhållandena och även en mindre förskjutning av flygvägen kan motverka att kondensstrimmor blir långvariga.

Det finns de som hävdar att flygets utsläpp kan orsaka en ökning av cirrusmoln. Det kan dels vara kondensstrimmor som inte försvinner utan utvecklas till cirrusmoln vid vissa atmosfäriska förhållanden, dels kan partiklarna från flyget påverka bildandet av cirrusmoln om atmosfärens sammansättning ändras så att moln kan bildas. Dessutom kan aerosolerna från flyget påverka existerande cirrusmoln och förändra dess livslängd och sammansättning. Men detta är ett forskningsområde som är långt ifrån genomlyst.

1 kommentar:

  1. S.Svensson (Svenne Svensson kan det vara ett alias?) är väl miljöpartist kan man tro? De brukar ju få saker och ting grovt om bakfoten och vara snabba med att få på sig foliehatten.

    SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare