Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

söndag 30 december 2012


Folk i gemen här i landet känner väldigt dåligt till de verkliga kostnaderna för det vi kallar ”förnybara” energislag som vindkraft, solkraft och etanol. Trots att det är du och jag som får betala eländet i form av högre elkostnader och högre bränsleförbrukning när det gäller etanol som drivmedel.

Tyvärr tycks det vara lika illa ställt världen över. Vindkraften i USA har exempelvis subventionerats med 12 miljarder dollar per år, men nu finns det inte pengar att förlänga bidragssystemet. Vindkraftsindustrin skriker i högan sky förstås och påstår att en förlängning av systemet skulle ge 37 000 nya jobb. Som någon påpekat skulle varje sådant jobbat kosta 327 000 dollar! Och trots alla subventioner förlorade vindkraftsindustrin  10 000 jobb mellan 2009 och 2010.

Vindkraftens förespråkare är samma charlataner som gapar om att CO2 orsakar global uppvärmning, fast den inte spelar någon som helst roll för klimatet, skriver bloggaren Alan Caruba. ”Den framhålls också som miljövänlig, men det kan de försöka inbilla alla de tusentals fågel- och fladdermusarter som vindsnurrorna dödar varje år.”Nu har USA fått en utrikesminister som utgör ett direkt hot också mot landets energiförsörjning. John Kerry har varit med ända sen Vietnamprotesternas tid och har av många ansetts minst lika ”grön” som Al Gore. Han deltog i det första klimatmötet i Rio 1992. Senast i augusti jämförde han klimathotet med hotet från nya krigshärdar. Vid Köpenhamnskonferensen 2009 var Kerry först på plats och höll hemliga möten med Kina och Indien innan Hilary Clinton och Obama anlände.

John Kerrys personliga livsstil har ifrågasatts vid åtskilliga tillfällen. Han är gift med arvtagerskan till Heinz-imperiet som äger fem lyxvillor och ett eget jetplan. Hennes förmögenhet uppskattas till 1,2 miljarder dollar. Nyligen köpte Kerry en 25 meters jakt för 7 miljoner, men när journalisterna ställde frågor om den flydde senatorn i sin suv.

De fossila bränslena får ju numera bära hundhuvudet för det mesta som är fel här på jorden. En m som heter Indur Goklany vid Cato Institute i USA har försökt hitta sanningen om deras nytta och skadlighet i en bok med titeln Humanity Unbound: How Fossil Fuels Saved Humanity from Nature and Nature from Humanity.

Den har legat på Skeppsgossens nattduksbord i kajutan ett bra tag nu och ger en fascinerande inblick i allt vad vi har att tacka de fossila bränslena för. Från år 1 e.Kr. till 1750 var den förväntade medellivslängden globalt i stort densamma eller i genomsnitt 20–25 år. Inte heller levnadsstandarden höjdes påtagligt under perioden och större delen av mänskligheten levde i fattigdom.

Allt detta ändrades i ett slag tack var den industriella revolutionen. Från 1750 till 2009 mer än fördubblades den förväntade medellivslängden från 26 till 69 år, befolkningen på jorden blev åtta gånger större från 760 miljoner till 6,8 miljarder och medelinkomsten ökade 11 gånger.

De fossila bränslena är den viktigaste energikällan i det moderna samhället. I sin bok visar Indur Goklany att ökade utsläpp av CO2 direkt hänger samman inte bara med användningen av fossila bränslen utan också med den förväntade livslängden och inkomsten per capita. Den viktigaste faktorn för framstegen är förstås den ökade produktionen av livsmedel per capita. Skördarna blir större genom användning av gödselmedel och bekämpningsmedel, och genom bättre tillgång på vatten och moderna jordbruksmaskiner. Var och en av dessa faktorer är direkt eller indirekt beroende av fossila bränslen – som råvaror, inom tillverkningsindustrin och som drivmedel för maskiner och vattenpumpar.

Ett exempel är Haber-Bosch processen som används vid tillverkning av kvävegödselmedel. Dessa utgör förutsättningen för att uppskattningsvis 48 procent av jordens befolkning får mat. Bekämpningsmedlen har minskat de skördeskador som orsakas av insektsangrepp med 26-40 procent och genom konstbevattning blir skördarna i genomsnitt 3,6 gånger större jämfört med grödor som bara bevattnas från himlen.

Goklany visar också att den ökade produktiviteten inom jordbruket är bra inte bara för oss människor utan också för hela naturen. Om vi skulle bibehålla dagens fossilbaserade produktion av grödor skulle det krävas att vi odlade upp ytterligare 2,3 miljarder hektar. Det motsvarar ett område lika stort som hela USA, Kanada och Indien tillsammans. Med tanke på de hot som existerande 1,5 miljarder hektar utgör mot ekosystem och biodynamisk mångfald ter sig 3,8 miljarder hektar som en katastrofal siffra.

Inte nog med det – de extra 2 miljarderna jordbruksland förutsätts i exemplet vara lika produktiva som de 1,5 miljarder hektar som är uppodlade idag. Det är långt ifrån troligt eftersom de bästa bitarna redan är utnyttjade.

Den vansinniga skräckpropagandan mot CO2 håller på att förstöra ekonomierna i allt fler länder, vars välstånd bygger på olja, naturgas och kol. Vi anar redan följderna i Tyskland och England. Om Obama tillåts fortsätta att stänga kolgruvorna i USA står landet snart utan hälften av sin elenergiförsörjning.

Till sist några ord på vägen in i det nya året av bloggaren Steven Goddard:

■ Folk som kör bil dödar runt en miljon människor om året, av dem hundratusentals oskyldiga barn. Alltså bör bilkörning förbjudas.

■ AIDS dödar över en miljon människor om året, av dem hundratusentals oskyldiga barn. Förbjud sex mellan människor av samma kön.

■ Hjärt/kärlsjukdomar orsakar varje år miljoner dödsfall. Förbjud folk att äta så mycket.

■ Depressioner orsakar hundratusentals dödsfall varje år. Hur många av dessa kan direkt knytas till professionella skräckspridare som Al Gore?
På väg mot 2013

fredag 21 december 2012

Den som lever får se...

Skräckgubbe i repris...
För ett par veckor sedan blev det tvärstopp i den stora globala uppvärmningsmaskinen. Kvar i Doha satt alla de tusentals politiker, teknokrater och miljögalningar som utnämnt sig själva till jordens räddare och undrade vad de skulle hitta på härnäst.


Vilka lögner ska de nu försöka slå i medborgarna? Ingenting pekar ju på att den blygsamma uppvärmningen i slutet av 1900-talet orsakade några verkliga problem – antalet översvämningar och orkaner har minskat, isutbredningen vid polerna är normal, pratet om svår torka har visat sig överdrivet etc. Med andra ord borde det inte finnas så mycket kvar att diskutera. Men de troende låter sig förstås inte övertygas av fakta.

Att de inte låter sig rubbas en enda tum beror till stor del på att det påthittade klimathotet gett upphov till en global megaindustri som omsätter miljarder och åter miljarder dollar. Skulle ”ambassadörerna” börja tvivla på CO2-budskapet blir de av med sina jobb. När hörde någon senast en byråkrat säga att han inte längre behövdes? Och så länge medborgarna och skattebetalarna fortsätter att utan knot avlöna dem kan de försöka få igång uppvärmningsmaskinen igen och förbereda nästa års klimatmöte i lämplig lyxmiljö någon annanstans i världen.

Den 20 april 1947 kunde tidningen Sunday Times berätta att på Grönland var medellivslängden för män 23 år och för kvinnor 28 år. Eskimåerna – som de hette på den tiden – levde i de grönas drömvärld (fast den var vit) och satte inga CO2-avtryck att tala om. Tidningen rapporterade också att väldigt många manliga inuiter drunknade under jaktturerna i sina smala kajaker – av dem hade 97 procent jylfen (eller motsvarande ”lucka”) öppen!

Don’t drink and drive som det heter på nysvenska.

Apropå Grönland kan Skeppsgossen förtälja att dagens isbjörnsmödrar i Kanadas polarområden är magrare än sina mödrar eftersom isarna smälter och gör det svårare för dem att jaga. På sikt kommer det att leda till att ungarna också blir magrare, så magra att de inte längre kan fortplanta sig. Det säger i alla fall WWF som ju är duktiga att berätta skrönor. Skeppsgossen tycker därför att alla djurvänner ska åka till Nordpolen och mata de gulliga nallarna med t.ex. säldoftande chips och valkött av tofu… Den som kommer levande tillbaka bör få Naturskyddsföreningens stora pris ur H.M. Konungens hand.

Kinesiska vetenskapsmän har för övrigt vederlagt påståendena om att det varmare klimatet under medeltiden var en isolerad europeisk företeelse, vilket Mann hävdat med sitt berömda diagram typ ”hockeyklubba”. Enligt kineserna var uppvärmningen global och utan motstycke i historien. Det har forskarna kommit fram till genom att studera bottensediment i insjöar med begränsad cirkulation, exempelvis krater- och bergssjöar.

En av de sjöar som studerats närmare ligger i ett vulkaniskt område i provinsen Jilin i nordöstra Kina. Undersökningarna ger vid handen att somrarna då var längre och vårar och höstar kortare än de är idag. Men framför allt visar de att perioden 1150 – 1200 var den varmaste på minst 1000 år.Vid kallt väder och högtryck fungerar inte vindkraften. Den som inte tror på denna ofta upprepade sanning kan kontrollera bilden ovan som är ett utdrag ur Svenska Kraftnäts kraftbalans en torsdag i förra veckan. Vindkraften gav då cirka 7 % av den installerade vindkraftseffekten. Inte ens en ynka procent av den totala produktionen lyckades man pressa ur vindkraften när den så väl behövdes. Kärnkraften gav ca 89 % och vattenkraften ca 93 % . I Danmark gick det lite bättre för vindkraften då den gav ca 27 %. Där tvingas man emellertid ha backupkraft för hela den installerade vindkrafteffekten. Man minns gärna miljörörelsens indignation för ett par år sedan när kärnkraftens kapacitet var ”låg”. Då var kärnkraftens kapacitetsfaktor ca 65 % av den installerade effekten. Det är onekligen en viss klasskillnad, eller hur, Romsson?

I England har man nu börjat upptäcka vindkraftens problematik och börjar gå vidare utan nya vindkraftssatsningar. Energisekreterare Edward Davey lyfte i torsdags förbudet mot borrning för skiffergas, ett förbud som instiftades efter att det första projektet nära Lancashire orsakade vånda förra året. Det nya beslutet kommer att tillåta bolagen att utforska denna nya energikälla i många delar av England.

Så till en annan intressant fråga. Om man hugger ned ett träd i skogen, kan de vilda djuren då höra det? Och vilken inverkan har avverkningen på djurlivet?

Det är organisationen Wildlife Conservation Society (WCS) i USA som gjort modeller för hur ljud sprids i landskapet och hur de påverkar arter och ekosystem. Modellerna tar hänsyn till ett stort antal faktorer som vegetationstyper, terrängförhållanden och väder m.m. Med hjälp av dem kan forskarna undvika att djur stressas vid vägbyggen och andra mänskliga aktiviteter som kräver att en skog glesas ut.

Enligt modellerna påverkar ljudet från en landsväg ugglor inom ett 45 procent större område än det vi människor upplever som störande ljud. Förhoppningsvis kan de här modellerna också användas för att visa skadeeffekten hos de bullrande vindkraftverken.

I morgon är det dags för den stora apokalypsen. Fortfarande finns det ju miljoner och åter miljoner människor som tror på sådana här undergångssagor. Kanske beror det på att vi innerst inne är medvetna om att jorden som vi känner den idag en gång kommer att gå under. Bill McKibben och 350.org skyller på CO2 och våra fossila bränslen. Deras skräckscenario är så läskigt att Skeppsgossen ryser när han läser om en sorts köttätande svampar som kallas Apophysomyces och som kan krypa in i våra kroppar i ett sår. Normalt lever svamparna fredligt i jorden men av någon anledning ilsknar de till när det inträffar en naturkatastrof. Efter tornadon i Joplin förra året drabbades 13 människor av dessa svampar – fem av dem dog.

I Amerika oroar man sig inte bara för översvämningar utan i lika hög grad för torrlagda vattendrag. Mississippi har lägre vattenstånd än på många år och det får svåra ekonomiska följder för trafiken på floden. Lika illa ser det ut för Coloradofloden, som är en viktig leverantör av dricksvatten i de västra staterna.

Den som lever får se, brukar det heta. Läser du det här i morgon lever du. Och det kan väl vara ett glatt budskap såväl som något inför julen 2012.torsdag 13 december 2012

Lord Monckton - hjälten från Doha

Fiaskot för den 18 klimatkonferensen i Doha är ett faktum. Till en större eller mindre del tillskrivs misslyckandet Lord Moncktons kupp, då han intog Myanmars plats och berättade för de okunniga klimatnarrarna att det inte skett någon global uppvärmning under de senaste 16 åren. Det hade de förstås ingen a-a-a-ning om – och ville inte bli upplysta om det heller eftersom de körde ut den gode klimatförnekaren efter bara någon minuts anförande (som finns på Youtube).


Men tydligen hann Lord Monckton ändå så visst tvivel bland de närvarande, eftersom allt man kunde enas om var att låta det meningslösa Kyotoprotokollet gälla fram till 2020. Fram till dess ska också de rika länderna hosta upp 100 miljarder dollar för att hjälpa de fattiga och av klimatförändringarna ”drabbade” länderna.

Det gillade förstås inte Greenpeace, WWF och de andra klimatnarrarna. De talade om ”att gå i sömnen mot en katastrof” och betecknade Doha som ”en plats där idéerna dog”. Och vad politikerna här hemma än säger, så blev COP18 ett misslyckande som inte kommer att leda till minskade CO2-utsläpp. Endast 37 av 194 länder har skrivit på förlängningen av Kyoto, och enligt klimatkramarna svarar dessa 37 för omkring 15 procent av utsläppen av växthusgaser. Varifrån de 100 miljarderna ska tas är inte heller bestämt. Svenska skattebetalare bör dock räkna med att stå för en del.

Doha-floppen gynnar annars oss vanliga människor, som i allt större utsträckning ha börjat inse att hela CO2-historien är en enda stor lögn från början till slut. Politikerna har ännu inte hämtat sig från katastrofen i Köpenhamn 2009. Någon har jämfört hela spektaklet med vad alkoholister brukar säga till sig själva: ”Nästa vecka ska jag sluta dricka. Men nästa vecka säger han detsamma…”

Skeppsgosen har också läst en studie från ett amerikanskt klimatcenter som hävdar att höga CO2-halter i atmosfären inte alls stressar jordens ekosystem. “Sådana påståenden har ingen grund i de vetenskapliga rapporter som hittills framlagts”, säger dr Craig Idso. ”Växtvärlden är inte alls hotad och mår faktiskt bättre nu än för 100 eller 50 år sen, trots skogsbränder, avskogning och förändrade förhållanden ifråga om nederbörd och temperatur.”

Dr Idso har detaljgranskat 1000-tals rapporter och bland annat kommit fram till att satellitbilderna visar att produktiviteten ökat med 6–13 procent sedan 1980-talet just på grund av högre CO2-halter. Sedan 1940-talet har också CO2-upptaget ökat i motsvarande grad. Slutsatsen blir att jordens biosfär kommer att fortsätta grönska i många årtionden framåt.

En annan intressant fråga är varifrån Grönlandsisen egentligen kommer? Den aktualiserades nyligen när man hittade stridsflygplan från andra världskriget 75 meter ner i istäcket. Följdfrågan blir förstås varför den här isen inte har smält sedan dess?

Det handlar om sex amerikanska jaktplan Lockheed Lightning och två Flygande fästningar som kraschlandade på Grönland efter starten från Reykjavik på Island den 15 juli 1942. Nu ska en expedition från Atlanta i Georgia spränga hål ner i isen för att ta upp flygplanen som brukar kallas "The Lost Squadron". Sen hoppas expeditionsledaren att man så småningom ska kunna flyga ut ett par av planen…

Professor emeritus Nils-Axel Mörner har lagt fram en ny rapport om den påstådda havshöjningen. Han avfärdar pratet om stigande havsnivåer som ren propaganda och säger att i genomsnitt höjs havsytan med 5-7 centimeter per århundrade – om den överhuvudtaget höjs. Det är en slutsats man kan dra av de satellitmätningar som gjorts.

Därmed faller också varningarna att vissa ögrupper i Stilla havet som Maldiverna och Tuvalu och kustområdena i Bangladesh skulle dränkas om si och så många år. I den mån det inte handlar om obrukbara modeller, är sådana scenarior ingenting annat än rena propagandalögner

Till sist ett par tänkvärda rader av bloggaren Steven Goddard: “När jag var barn svälte bokstavligen tiotals miljoner människor i kommunist-Kina ihjäl. Sedan började onda amerikanska konsumenter köpa varor från Asien och idag blomstrar Kina. Vänsterfolket anser att konsumtionssamhället är av ondo – därför att de hatar sig själva och därför att de hatar alla andra.”lördag 8 december 2012

Blandade klimatkarameller


Narrspelet i Doha fortsätter. Häcklaren Lord Christopher Monckton såg inte bara till att en del delegater fick prova ”andningsmasker” mot CO2-utsläpp inför tv-kamerorna – när han ifrågasatte den globala uppvärmningen vid en sammankomst för de trogna förpassades han illa kvickt ur sessionssalen av FN-vakterna som tog hans passertillstånd.


Redan innan mötet avslöjade för övrigt klimatdrottningen Christina Figueres enligt New York Times att hon formulerat slutorden för konferensen: “Jag ska säga att det här är ännu ett steg i rätt riktning, men vägen fram till målet är lång.”

Det kunde hon väl ha sagt utan föregående klimatkonferens, eller hur? Uttalandet är ytterligare ett bevis för hur vansinnigt det här jippot är.

En gång skapades FN för att jordens länder skulle börja samarbeta och sluta föra krig mot varann. Men idag är FN en organisation som tycks ha till uppgift att bryta ner suveräniteten hos de enskilda medlemsländerna och ta över kontrollen av deras invånare. Det gör man genom med långtgående fördrag som steg för steg innebär en maktförflyttning enligt samma metod som EU använder sig av.

I en ny bok av den amerikanska geologen E. Kirsten Peters, “The Whole Story of Climate: What Science Reveals About the Nature of Endless Change”, skriver hon att jordbruket under de senaste 5000 åren inte bara har gett människorna mat på bordet utan också fördröjt starten på den kommande nya istiden genom en ökning av CO2-halten i atmosfären som grödorna gett upphov till. Hur länge istiden försenats, det vet förstås ingen. Kanske handlar det om 50 år, kanske om 100 eller 200… Men en dag är den här och då står alla AGW-alarmister och huttrar.

I ett tidigare inlägg har Skeppsgossen skrattat gott åt kändisen Robert Redfords “djupa” klimatengagemang. I PK-bladet ”Rolling Stone” har nyligen en av tidningens klimatkramare som heter Mark Binelli sagt att CO2 utgör “ett allvarligt hot” mot Amerikas COWBOYS!

Det hade Skeppsgossen inte en aning om och inte heller visste han att folket därute i ödemarken skiter i klimatförändringarna (för det gör de enligt samma källa). För att få ranchägare och cowboys att inse problemets allvar krävs kanske att de som värnar om jordens framtid täcker vildmarken med vindsnurror innan CO2 förstör landskapet?

För övrigt kan Skeppsgossen meddela att vädret i Europa inte har blivit extremare under de senaste 250 åren. Det skriver i alla fall ”European Physical Journal”. Tvärtom har vädret varit stadigare i Centralmassivet under de senaste 30 åren jämfört med föregående 30-årsperiod.

Hur kan man nu påstå det? Därför att inget område på jorden har så tätt med mätstationer som just de södra delarna av Centraleuropa. Slutsatsen kan – enligt de forskare vid meteorologiska institutet i Wien som sammanställt rapporten – bara bli att den påstådda växthuseffekten snarare lett till ett stabilare klimat i området.

Ett 100-tal klimatforskare med vettet i behåll har för övrigt skickat ett öppet brev till Ban-Ki-Moon och påtalat att han strött en massa väderfloskler omkring sig inför COP18. Till exempel: ”Extremväder på grund av klimatförändringar är numera normalt…” Eller ”Forskningsvärlden står enad, vi ska inte slösa mer tid på att debattera klimatförändringarna”. Undertecknarna av brevet poängterar att det inte finns några som helst belägg för sådana uttalanden.

Inte ens Storbritanniens skamfilade Met Office kan längre förneka att den globala uppvärmningen upphört under de senaste 16 åren. Under denna period har koncentrationen av CO2 stigit med nästan 9 procent och utgör nu 0,039 procent av atmosfären. Om det nu är så att den globala uppvärmningen avstannat kan den knappast skyllas för de senaste årens stormar och oväder.

I stället för att slösa miljarder och åter miljarder på “klimatåtgärder” borde världens länder hjälpa till att förbättra infrastrukturen i de områden som drabbats och kommer att drabbas av naturkatastrofer och orkaner, menar undertecknarna av brevet.

”Mot denna bakgrund ber vi er att sluta exploatera de umbäranden som drabbade offren för den tropiska stormen Sandy genom ogrundade påståenden om att stormen orsakats av mänskliga aktiviteter. Detta är alldeles fel. Vi ber er också att inse att FN:s arbete för att minska utsläppen av CO2 troligen inte kommer att ha någon inverkan på det globala klimatet i framtiden.”

Tyvärr har Al Gore och hans anhang fått ett så stort genomslag för sina profetior om den stundande klimatkatastrofen att barnen i västvärlden börjat drömma mardrömmar om en smältande jord orsakad av oss människor. Det finns enligt amerikanska uppgifter både vuxna och barn som tror att de inte har någon framtid, att glaciärerna smälter, att haven stiger och att isbjörnarna svälter ihjäl.

Många barn reagerar på de här sagorna genom att försöka omvända sina tvivlande föräldrar och andra vuxna till att bli “klimattroende”. Unicef, Unesco och andra FN-organ arbetar aktivt för att lära ut klimatevangeliet till barnen, som sedan blir en sorts “klimatförändringsagenter”. Fy fan, säger Skeppsgossen som är motståndare till varje form av indoktrinering, vare sig den är religiös eller klimatisk.

Till sist några rader om miljörörelsens sorgebarn elbilarna.

För några veckor sen aviserade Nissan den stora invignngen av sin skattefinansierade fabrik för elbilen Leaf i Smyrna, Tennessee. Men det blev ingen invigning på grund av “en konflikt mellan ägarintressena” (= de amerikanska skattebetalarna).

Nissan har trots sådana här festligheter och trots intensiva reklamkampanjer sålt mycket dåligt av sin Leaf. Genom att slå ihop elpåsarna med Renault räknade japanerna med att sälja 1,5 miljoner elbilar till 2016. Men det bidde bara en tumme. I slutet av oktober hade Nissan sålt endast 6 791 Leaf i USA, vilket betyder ett minus på 16 procent jämfört med förra året.

Lika illa är det med konkurrenten Ford Focus Electric, vars batterisats kostar 12 000-15 000 dollar bara den. Återförsäljarna är kallsinniga och hade det inte varit för generösa lånegarantirer från staten på nära 6 miljarder dollar så hade det nog inte producerats en enda Focus Electric.

Nej du, Mattias Goldmann och andra gröna ”bilister”, elbilen är och förblir en dröm vad ni än fantiserar om.Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare