Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

söndag 30 december 2012


Folk i gemen här i landet känner väldigt dåligt till de verkliga kostnaderna för det vi kallar ”förnybara” energislag som vindkraft, solkraft och etanol. Trots att det är du och jag som får betala eländet i form av högre elkostnader och högre bränsleförbrukning när det gäller etanol som drivmedel.

Tyvärr tycks det vara lika illa ställt världen över. Vindkraften i USA har exempelvis subventionerats med 12 miljarder dollar per år, men nu finns det inte pengar att förlänga bidragssystemet. Vindkraftsindustrin skriker i högan sky förstås och påstår att en förlängning av systemet skulle ge 37 000 nya jobb. Som någon påpekat skulle varje sådant jobbat kosta 327 000 dollar! Och trots alla subventioner förlorade vindkraftsindustrin  10 000 jobb mellan 2009 och 2010.

Vindkraftens förespråkare är samma charlataner som gapar om att CO2 orsakar global uppvärmning, fast den inte spelar någon som helst roll för klimatet, skriver bloggaren Alan Caruba. ”Den framhålls också som miljövänlig, men det kan de försöka inbilla alla de tusentals fågel- och fladdermusarter som vindsnurrorna dödar varje år.”Nu har USA fått en utrikesminister som utgör ett direkt hot också mot landets energiförsörjning. John Kerry har varit med ända sen Vietnamprotesternas tid och har av många ansetts minst lika ”grön” som Al Gore. Han deltog i det första klimatmötet i Rio 1992. Senast i augusti jämförde han klimathotet med hotet från nya krigshärdar. Vid Köpenhamnskonferensen 2009 var Kerry först på plats och höll hemliga möten med Kina och Indien innan Hilary Clinton och Obama anlände.

John Kerrys personliga livsstil har ifrågasatts vid åtskilliga tillfällen. Han är gift med arvtagerskan till Heinz-imperiet som äger fem lyxvillor och ett eget jetplan. Hennes förmögenhet uppskattas till 1,2 miljarder dollar. Nyligen köpte Kerry en 25 meters jakt för 7 miljoner, men när journalisterna ställde frågor om den flydde senatorn i sin suv.

De fossila bränslena får ju numera bära hundhuvudet för det mesta som är fel här på jorden. En m som heter Indur Goklany vid Cato Institute i USA har försökt hitta sanningen om deras nytta och skadlighet i en bok med titeln Humanity Unbound: How Fossil Fuels Saved Humanity from Nature and Nature from Humanity.

Den har legat på Skeppsgossens nattduksbord i kajutan ett bra tag nu och ger en fascinerande inblick i allt vad vi har att tacka de fossila bränslena för. Från år 1 e.Kr. till 1750 var den förväntade medellivslängden globalt i stort densamma eller i genomsnitt 20–25 år. Inte heller levnadsstandarden höjdes påtagligt under perioden och större delen av mänskligheten levde i fattigdom.

Allt detta ändrades i ett slag tack var den industriella revolutionen. Från 1750 till 2009 mer än fördubblades den förväntade medellivslängden från 26 till 69 år, befolkningen på jorden blev åtta gånger större från 760 miljoner till 6,8 miljarder och medelinkomsten ökade 11 gånger.

De fossila bränslena är den viktigaste energikällan i det moderna samhället. I sin bok visar Indur Goklany att ökade utsläpp av CO2 direkt hänger samman inte bara med användningen av fossila bränslen utan också med den förväntade livslängden och inkomsten per capita. Den viktigaste faktorn för framstegen är förstås den ökade produktionen av livsmedel per capita. Skördarna blir större genom användning av gödselmedel och bekämpningsmedel, och genom bättre tillgång på vatten och moderna jordbruksmaskiner. Var och en av dessa faktorer är direkt eller indirekt beroende av fossila bränslen – som råvaror, inom tillverkningsindustrin och som drivmedel för maskiner och vattenpumpar.

Ett exempel är Haber-Bosch processen som används vid tillverkning av kvävegödselmedel. Dessa utgör förutsättningen för att uppskattningsvis 48 procent av jordens befolkning får mat. Bekämpningsmedlen har minskat de skördeskador som orsakas av insektsangrepp med 26-40 procent och genom konstbevattning blir skördarna i genomsnitt 3,6 gånger större jämfört med grödor som bara bevattnas från himlen.

Goklany visar också att den ökade produktiviteten inom jordbruket är bra inte bara för oss människor utan också för hela naturen. Om vi skulle bibehålla dagens fossilbaserade produktion av grödor skulle det krävas att vi odlade upp ytterligare 2,3 miljarder hektar. Det motsvarar ett område lika stort som hela USA, Kanada och Indien tillsammans. Med tanke på de hot som existerande 1,5 miljarder hektar utgör mot ekosystem och biodynamisk mångfald ter sig 3,8 miljarder hektar som en katastrofal siffra.

Inte nog med det – de extra 2 miljarderna jordbruksland förutsätts i exemplet vara lika produktiva som de 1,5 miljarder hektar som är uppodlade idag. Det är långt ifrån troligt eftersom de bästa bitarna redan är utnyttjade.

Den vansinniga skräckpropagandan mot CO2 håller på att förstöra ekonomierna i allt fler länder, vars välstånd bygger på olja, naturgas och kol. Vi anar redan följderna i Tyskland och England. Om Obama tillåts fortsätta att stänga kolgruvorna i USA står landet snart utan hälften av sin elenergiförsörjning.

Till sist några ord på vägen in i det nya året av bloggaren Steven Goddard:

■ Folk som kör bil dödar runt en miljon människor om året, av dem hundratusentals oskyldiga barn. Alltså bör bilkörning förbjudas.

■ AIDS dödar över en miljon människor om året, av dem hundratusentals oskyldiga barn. Förbjud sex mellan människor av samma kön.

■ Hjärt/kärlsjukdomar orsakar varje år miljoner dödsfall. Förbjud folk att äta så mycket.

■ Depressioner orsakar hundratusentals dödsfall varje år. Hur många av dessa kan direkt knytas till professionella skräckspridare som Al Gore?
På väg mot 2013

fredag 21 december 2012

Den som lever får se...

Skräckgubbe i repris...
För ett par veckor sedan blev det tvärstopp i den stora globala uppvärmningsmaskinen. Kvar i Doha satt alla de tusentals politiker, teknokrater och miljögalningar som utnämnt sig själva till jordens räddare och undrade vad de skulle hitta på härnäst.


Vilka lögner ska de nu försöka slå i medborgarna? Ingenting pekar ju på att den blygsamma uppvärmningen i slutet av 1900-talet orsakade några verkliga problem – antalet översvämningar och orkaner har minskat, isutbredningen vid polerna är normal, pratet om svår torka har visat sig överdrivet etc. Med andra ord borde det inte finnas så mycket kvar att diskutera. Men de troende låter sig förstås inte övertygas av fakta.

Att de inte låter sig rubbas en enda tum beror till stor del på att det påthittade klimathotet gett upphov till en global megaindustri som omsätter miljarder och åter miljarder dollar. Skulle ”ambassadörerna” börja tvivla på CO2-budskapet blir de av med sina jobb. När hörde någon senast en byråkrat säga att han inte längre behövdes? Och så länge medborgarna och skattebetalarna fortsätter att utan knot avlöna dem kan de försöka få igång uppvärmningsmaskinen igen och förbereda nästa års klimatmöte i lämplig lyxmiljö någon annanstans i världen.

Den 20 april 1947 kunde tidningen Sunday Times berätta att på Grönland var medellivslängden för män 23 år och för kvinnor 28 år. Eskimåerna – som de hette på den tiden – levde i de grönas drömvärld (fast den var vit) och satte inga CO2-avtryck att tala om. Tidningen rapporterade också att väldigt många manliga inuiter drunknade under jaktturerna i sina smala kajaker – av dem hade 97 procent jylfen (eller motsvarande ”lucka”) öppen!

Don’t drink and drive som det heter på nysvenska.

Apropå Grönland kan Skeppsgossen förtälja att dagens isbjörnsmödrar i Kanadas polarområden är magrare än sina mödrar eftersom isarna smälter och gör det svårare för dem att jaga. På sikt kommer det att leda till att ungarna också blir magrare, så magra att de inte längre kan fortplanta sig. Det säger i alla fall WWF som ju är duktiga att berätta skrönor. Skeppsgossen tycker därför att alla djurvänner ska åka till Nordpolen och mata de gulliga nallarna med t.ex. säldoftande chips och valkött av tofu… Den som kommer levande tillbaka bör få Naturskyddsföreningens stora pris ur H.M. Konungens hand.

Kinesiska vetenskapsmän har för övrigt vederlagt påståendena om att det varmare klimatet under medeltiden var en isolerad europeisk företeelse, vilket Mann hävdat med sitt berömda diagram typ ”hockeyklubba”. Enligt kineserna var uppvärmningen global och utan motstycke i historien. Det har forskarna kommit fram till genom att studera bottensediment i insjöar med begränsad cirkulation, exempelvis krater- och bergssjöar.

En av de sjöar som studerats närmare ligger i ett vulkaniskt område i provinsen Jilin i nordöstra Kina. Undersökningarna ger vid handen att somrarna då var längre och vårar och höstar kortare än de är idag. Men framför allt visar de att perioden 1150 – 1200 var den varmaste på minst 1000 år.Vid kallt väder och högtryck fungerar inte vindkraften. Den som inte tror på denna ofta upprepade sanning kan kontrollera bilden ovan som är ett utdrag ur Svenska Kraftnäts kraftbalans en torsdag i förra veckan. Vindkraften gav då cirka 7 % av den installerade vindkraftseffekten. Inte ens en ynka procent av den totala produktionen lyckades man pressa ur vindkraften när den så väl behövdes. Kärnkraften gav ca 89 % och vattenkraften ca 93 % . I Danmark gick det lite bättre för vindkraften då den gav ca 27 %. Där tvingas man emellertid ha backupkraft för hela den installerade vindkrafteffekten. Man minns gärna miljörörelsens indignation för ett par år sedan när kärnkraftens kapacitet var ”låg”. Då var kärnkraftens kapacitetsfaktor ca 65 % av den installerade effekten. Det är onekligen en viss klasskillnad, eller hur, Romsson?

I England har man nu börjat upptäcka vindkraftens problematik och börjar gå vidare utan nya vindkraftssatsningar. Energisekreterare Edward Davey lyfte i torsdags förbudet mot borrning för skiffergas, ett förbud som instiftades efter att det första projektet nära Lancashire orsakade vånda förra året. Det nya beslutet kommer att tillåta bolagen att utforska denna nya energikälla i många delar av England.

Så till en annan intressant fråga. Om man hugger ned ett träd i skogen, kan de vilda djuren då höra det? Och vilken inverkan har avverkningen på djurlivet?

Det är organisationen Wildlife Conservation Society (WCS) i USA som gjort modeller för hur ljud sprids i landskapet och hur de påverkar arter och ekosystem. Modellerna tar hänsyn till ett stort antal faktorer som vegetationstyper, terrängförhållanden och väder m.m. Med hjälp av dem kan forskarna undvika att djur stressas vid vägbyggen och andra mänskliga aktiviteter som kräver att en skog glesas ut.

Enligt modellerna påverkar ljudet från en landsväg ugglor inom ett 45 procent större område än det vi människor upplever som störande ljud. Förhoppningsvis kan de här modellerna också användas för att visa skadeeffekten hos de bullrande vindkraftverken.

I morgon är det dags för den stora apokalypsen. Fortfarande finns det ju miljoner och åter miljoner människor som tror på sådana här undergångssagor. Kanske beror det på att vi innerst inne är medvetna om att jorden som vi känner den idag en gång kommer att gå under. Bill McKibben och 350.org skyller på CO2 och våra fossila bränslen. Deras skräckscenario är så läskigt att Skeppsgossen ryser när han läser om en sorts köttätande svampar som kallas Apophysomyces och som kan krypa in i våra kroppar i ett sår. Normalt lever svamparna fredligt i jorden men av någon anledning ilsknar de till när det inträffar en naturkatastrof. Efter tornadon i Joplin förra året drabbades 13 människor av dessa svampar – fem av dem dog.

I Amerika oroar man sig inte bara för översvämningar utan i lika hög grad för torrlagda vattendrag. Mississippi har lägre vattenstånd än på många år och det får svåra ekonomiska följder för trafiken på floden. Lika illa ser det ut för Coloradofloden, som är en viktig leverantör av dricksvatten i de västra staterna.

Den som lever får se, brukar det heta. Läser du det här i morgon lever du. Och det kan väl vara ett glatt budskap såväl som något inför julen 2012.torsdag 13 december 2012

Lord Monckton - hjälten från Doha

Fiaskot för den 18 klimatkonferensen i Doha är ett faktum. Till en större eller mindre del tillskrivs misslyckandet Lord Moncktons kupp, då han intog Myanmars plats och berättade för de okunniga klimatnarrarna att det inte skett någon global uppvärmning under de senaste 16 åren. Det hade de förstås ingen a-a-a-ning om – och ville inte bli upplysta om det heller eftersom de körde ut den gode klimatförnekaren efter bara någon minuts anförande (som finns på Youtube).


Men tydligen hann Lord Monckton ändå så visst tvivel bland de närvarande, eftersom allt man kunde enas om var att låta det meningslösa Kyotoprotokollet gälla fram till 2020. Fram till dess ska också de rika länderna hosta upp 100 miljarder dollar för att hjälpa de fattiga och av klimatförändringarna ”drabbade” länderna.

Det gillade förstås inte Greenpeace, WWF och de andra klimatnarrarna. De talade om ”att gå i sömnen mot en katastrof” och betecknade Doha som ”en plats där idéerna dog”. Och vad politikerna här hemma än säger, så blev COP18 ett misslyckande som inte kommer att leda till minskade CO2-utsläpp. Endast 37 av 194 länder har skrivit på förlängningen av Kyoto, och enligt klimatkramarna svarar dessa 37 för omkring 15 procent av utsläppen av växthusgaser. Varifrån de 100 miljarderna ska tas är inte heller bestämt. Svenska skattebetalare bör dock räkna med att stå för en del.

Doha-floppen gynnar annars oss vanliga människor, som i allt större utsträckning ha börjat inse att hela CO2-historien är en enda stor lögn från början till slut. Politikerna har ännu inte hämtat sig från katastrofen i Köpenhamn 2009. Någon har jämfört hela spektaklet med vad alkoholister brukar säga till sig själva: ”Nästa vecka ska jag sluta dricka. Men nästa vecka säger han detsamma…”

Skeppsgosen har också läst en studie från ett amerikanskt klimatcenter som hävdar att höga CO2-halter i atmosfären inte alls stressar jordens ekosystem. “Sådana påståenden har ingen grund i de vetenskapliga rapporter som hittills framlagts”, säger dr Craig Idso. ”Växtvärlden är inte alls hotad och mår faktiskt bättre nu än för 100 eller 50 år sen, trots skogsbränder, avskogning och förändrade förhållanden ifråga om nederbörd och temperatur.”

Dr Idso har detaljgranskat 1000-tals rapporter och bland annat kommit fram till att satellitbilderna visar att produktiviteten ökat med 6–13 procent sedan 1980-talet just på grund av högre CO2-halter. Sedan 1940-talet har också CO2-upptaget ökat i motsvarande grad. Slutsatsen blir att jordens biosfär kommer att fortsätta grönska i många årtionden framåt.

En annan intressant fråga är varifrån Grönlandsisen egentligen kommer? Den aktualiserades nyligen när man hittade stridsflygplan från andra världskriget 75 meter ner i istäcket. Följdfrågan blir förstås varför den här isen inte har smält sedan dess?

Det handlar om sex amerikanska jaktplan Lockheed Lightning och två Flygande fästningar som kraschlandade på Grönland efter starten från Reykjavik på Island den 15 juli 1942. Nu ska en expedition från Atlanta i Georgia spränga hål ner i isen för att ta upp flygplanen som brukar kallas "The Lost Squadron". Sen hoppas expeditionsledaren att man så småningom ska kunna flyga ut ett par av planen…

Professor emeritus Nils-Axel Mörner har lagt fram en ny rapport om den påstådda havshöjningen. Han avfärdar pratet om stigande havsnivåer som ren propaganda och säger att i genomsnitt höjs havsytan med 5-7 centimeter per århundrade – om den överhuvudtaget höjs. Det är en slutsats man kan dra av de satellitmätningar som gjorts.

Därmed faller också varningarna att vissa ögrupper i Stilla havet som Maldiverna och Tuvalu och kustområdena i Bangladesh skulle dränkas om si och så många år. I den mån det inte handlar om obrukbara modeller, är sådana scenarior ingenting annat än rena propagandalögner

Till sist ett par tänkvärda rader av bloggaren Steven Goddard: “När jag var barn svälte bokstavligen tiotals miljoner människor i kommunist-Kina ihjäl. Sedan började onda amerikanska konsumenter köpa varor från Asien och idag blomstrar Kina. Vänsterfolket anser att konsumtionssamhället är av ondo – därför att de hatar sig själva och därför att de hatar alla andra.”lördag 8 december 2012

Blandade klimatkarameller


Narrspelet i Doha fortsätter. Häcklaren Lord Christopher Monckton såg inte bara till att en del delegater fick prova ”andningsmasker” mot CO2-utsläpp inför tv-kamerorna – när han ifrågasatte den globala uppvärmningen vid en sammankomst för de trogna förpassades han illa kvickt ur sessionssalen av FN-vakterna som tog hans passertillstånd.


Redan innan mötet avslöjade för övrigt klimatdrottningen Christina Figueres enligt New York Times att hon formulerat slutorden för konferensen: “Jag ska säga att det här är ännu ett steg i rätt riktning, men vägen fram till målet är lång.”

Det kunde hon väl ha sagt utan föregående klimatkonferens, eller hur? Uttalandet är ytterligare ett bevis för hur vansinnigt det här jippot är.

En gång skapades FN för att jordens länder skulle börja samarbeta och sluta föra krig mot varann. Men idag är FN en organisation som tycks ha till uppgift att bryta ner suveräniteten hos de enskilda medlemsländerna och ta över kontrollen av deras invånare. Det gör man genom med långtgående fördrag som steg för steg innebär en maktförflyttning enligt samma metod som EU använder sig av.

I en ny bok av den amerikanska geologen E. Kirsten Peters, “The Whole Story of Climate: What Science Reveals About the Nature of Endless Change”, skriver hon att jordbruket under de senaste 5000 åren inte bara har gett människorna mat på bordet utan också fördröjt starten på den kommande nya istiden genom en ökning av CO2-halten i atmosfären som grödorna gett upphov till. Hur länge istiden försenats, det vet förstås ingen. Kanske handlar det om 50 år, kanske om 100 eller 200… Men en dag är den här och då står alla AGW-alarmister och huttrar.

I ett tidigare inlägg har Skeppsgossen skrattat gott åt kändisen Robert Redfords “djupa” klimatengagemang. I PK-bladet ”Rolling Stone” har nyligen en av tidningens klimatkramare som heter Mark Binelli sagt att CO2 utgör “ett allvarligt hot” mot Amerikas COWBOYS!

Det hade Skeppsgossen inte en aning om och inte heller visste han att folket därute i ödemarken skiter i klimatförändringarna (för det gör de enligt samma källa). För att få ranchägare och cowboys att inse problemets allvar krävs kanske att de som värnar om jordens framtid täcker vildmarken med vindsnurror innan CO2 förstör landskapet?

För övrigt kan Skeppsgossen meddela att vädret i Europa inte har blivit extremare under de senaste 250 åren. Det skriver i alla fall ”European Physical Journal”. Tvärtom har vädret varit stadigare i Centralmassivet under de senaste 30 åren jämfört med föregående 30-årsperiod.

Hur kan man nu påstå det? Därför att inget område på jorden har så tätt med mätstationer som just de södra delarna av Centraleuropa. Slutsatsen kan – enligt de forskare vid meteorologiska institutet i Wien som sammanställt rapporten – bara bli att den påstådda växthuseffekten snarare lett till ett stabilare klimat i området.

Ett 100-tal klimatforskare med vettet i behåll har för övrigt skickat ett öppet brev till Ban-Ki-Moon och påtalat att han strött en massa väderfloskler omkring sig inför COP18. Till exempel: ”Extremväder på grund av klimatförändringar är numera normalt…” Eller ”Forskningsvärlden står enad, vi ska inte slösa mer tid på att debattera klimatförändringarna”. Undertecknarna av brevet poängterar att det inte finns några som helst belägg för sådana uttalanden.

Inte ens Storbritanniens skamfilade Met Office kan längre förneka att den globala uppvärmningen upphört under de senaste 16 åren. Under denna period har koncentrationen av CO2 stigit med nästan 9 procent och utgör nu 0,039 procent av atmosfären. Om det nu är så att den globala uppvärmningen avstannat kan den knappast skyllas för de senaste årens stormar och oväder.

I stället för att slösa miljarder och åter miljarder på “klimatåtgärder” borde världens länder hjälpa till att förbättra infrastrukturen i de områden som drabbats och kommer att drabbas av naturkatastrofer och orkaner, menar undertecknarna av brevet.

”Mot denna bakgrund ber vi er att sluta exploatera de umbäranden som drabbade offren för den tropiska stormen Sandy genom ogrundade påståenden om att stormen orsakats av mänskliga aktiviteter. Detta är alldeles fel. Vi ber er också att inse att FN:s arbete för att minska utsläppen av CO2 troligen inte kommer att ha någon inverkan på det globala klimatet i framtiden.”

Tyvärr har Al Gore och hans anhang fått ett så stort genomslag för sina profetior om den stundande klimatkatastrofen att barnen i västvärlden börjat drömma mardrömmar om en smältande jord orsakad av oss människor. Det finns enligt amerikanska uppgifter både vuxna och barn som tror att de inte har någon framtid, att glaciärerna smälter, att haven stiger och att isbjörnarna svälter ihjäl.

Många barn reagerar på de här sagorna genom att försöka omvända sina tvivlande föräldrar och andra vuxna till att bli “klimattroende”. Unicef, Unesco och andra FN-organ arbetar aktivt för att lära ut klimatevangeliet till barnen, som sedan blir en sorts “klimatförändringsagenter”. Fy fan, säger Skeppsgossen som är motståndare till varje form av indoktrinering, vare sig den är religiös eller klimatisk.

Till sist några rader om miljörörelsens sorgebarn elbilarna.

För några veckor sen aviserade Nissan den stora invignngen av sin skattefinansierade fabrik för elbilen Leaf i Smyrna, Tennessee. Men det blev ingen invigning på grund av “en konflikt mellan ägarintressena” (= de amerikanska skattebetalarna).

Nissan har trots sådana här festligheter och trots intensiva reklamkampanjer sålt mycket dåligt av sin Leaf. Genom att slå ihop elpåsarna med Renault räknade japanerna med att sälja 1,5 miljoner elbilar till 2016. Men det bidde bara en tumme. I slutet av oktober hade Nissan sålt endast 6 791 Leaf i USA, vilket betyder ett minus på 16 procent jämfört med förra året.

Lika illa är det med konkurrenten Ford Focus Electric, vars batterisats kostar 12 000-15 000 dollar bara den. Återförsäljarna är kallsinniga och hade det inte varit för generösa lånegarantirer från staten på nära 6 miljarder dollar så hade det nog inte producerats en enda Focus Electric.

Nej du, Mattias Goldmann och andra gröna ”bilister”, elbilen är och förblir en dröm vad ni än fantiserar om.torsdag 29 november 2012

Narrfesten i Doha


Havsnivåerna höjs 60 procent fortare än vad FN-experterna räknat med i sina prognoser och nu hotas alla låga kuster från Miami till Maldiverna!


Sådana lögner pumpas ut från dårhuset i Doha i Qatar, där klimatnarrarna gör allt för att övertrumfa varann med nya påhittade faror för mänskligheten.

Hur är det då med havens höjning i verkligheten? Enligt IPCC skulle den uppgå till max. 59 cm år 2100. Också den siffran var minst sagt rundligt tilltagen, eftersom t.ex. Coloradouniversitet som gärna spär på statistiken anger höjningen till 3,1 mm om året.

Lika mörk ser framtiden ut när det gäller klimatförändringarna i övrigt. Temperaturen ökar snabbare än beräknat, heter det, fast alla klimatforskare utanför FN-maffian är överens om att den inte stigit alls under de senaste 15-16 åren. Och CO2-hotet är större än nånsin, trots att denna arma gas inte har ett dyft att göra med planetens temperatur eftersom det är solen som driver klimatet och inget annat!

I motsats till vid tidigare konferenser i FN-regi läcker det inte ut så mycket information från dårhuset i Doha. Ytterst handlar det ju om att överföra pengar från industriländerna till tredje världen – “och tjuvar föredrar att arbeta i mörker” konstaterar bloggaren Alan Caruba. Vad man nu försöker göra är att skapa en ny ”grön klimatfond” av samma modell som i Kytoto 1997.

Som samme Alan Caruba så riktigt påpekar är koldioxiden nödvändig för livet på jorden. Utan CO2 skulle allt levande förgås och i 4,5 miljarder år har jorden upprätthållit den nödvändiga balansen mellan CO2-utsläppen genom upplagring av överskottet i kolsänkor. “Om det funnes någon sanning i påståendena att CO2 värmer upp jorden måste man bortse från alla istider och de efterföljande varmare perioderna, inklusive den senaste lilla istiden från ca 1300 – 1850.

All den goja som vi matas med i teve och media under rubrikerna “nu måste vi rädda jorden” har inget annat syfte än bryta ner den tekniska standard vi uppnått och förflytta oss tillbaka till stenåldern. Många kritiker har kallat hela CO2-vansinnet för tidernas största bedrägeri – och förvisso är det många som sett och ser till att berika sig.

En av dem är regissören och skådespelaren Robert Redford, som nyligen pratat en massa klimatsmörja i en intervju med tidningen The Hollywood Reporter. Han hävdar bland annat att de som inte tror på den globala uppvärmningen är ideologiska och trångsynta extremister. Det är inte första gången han vädrar sin klimatövertygelse. Den här gången drar han sig inte för att kasta skit på alla som tvivlar på klimatalarmen.

”Det tar tid för världen att fatta, särskilt som det fortfarande finns personer med åsikter som hör hemma på 1950-talet. De är så förstockade och så ideologiskt drivna att vi knappast kan förvänta oss några förändringar i deras ställningstaganden.”

Självklart finns det inga ideologiska drivkrafter hos dem som tror på klimatförändringarna. De tror att en snörik vinter eller en het sommar beror på klimatförändringarna. Detsamma gäller kraftiga stormar – och en snöfattig vinter eller en värmebölja i augusti. Allt beror på människans inverkan på klimatet.

Men redan för några år sen fick Robert Redford på skallen av en grupp färgade präster för att han motsatte sig fortsatt borrning efter olja och gas i Utahs vildmarker. De klistrade etiketten ”de fattigas fiende” på honom och demonstrerade utanför den biograf i Salt Lake City där Redford håller sin Sundance Festival! Ett stopp för fortsatt prospektering leder till ökade värmekostnader för statens låginkomsttagare, menade prästerskapet.

De påpekade också att det är lätt för en man som Redford att lägga sig i sådant som inte drabbar hans egen välfyllda plånbok och kallade till och med hans agerande för rasism. ”Robert Redford har råd att värma upp sin 1300 kvadratmeter stora herrgård hur mycket energikostnaderna än stiger”, sa en av prästerna.

Det där med att leva som man lär är lika svårt för mr Redford som för mr Gore och de andra profeterna. ”Missionärernas” utsläpp ska av någon anledning inte räknas.Att matpriserna stiger vet vi men alla vet kanske inte att en viktig orsak till detta är satsningen på biobränslen. I en intervju från i somras som knappast gett eko i svenska media säger Nestlés styrelseordförande Peter Brabeck-Letmathe rent ut: “Om inte födoämnen användes för att framställa fordonsbränsle skulle matpriserna helt klart sjunka igen.”Han framhöll också att biobränslena aldrig skulle kunna hävda sig på marknaden utan kraftiga subventioner eller olika typer av skattelättnader. Enligt Nestlé-chefen fattar inte politikerna att mat- och oljemarknaden egentligen är en och samma – båda handlar med kalorier. Enda skillnaden är att det krävs 2 500 kalorier per person och dag av födoämnen, medan energimarknaden kräver 50 000 kalorier per person och dag.

När politikerna sa att de ville ersätta 20 procent av de fossila bränslena med biobränslen, betydde det enligt Brabeck-Letmathe att skördarna måste tredubblas. Redan nu går större delen av världens sockerproduktion till produktion av biobränslen.

En annan viktig aspekt är vattenanvändningen vid produktionen av biobränslen. Jordbruket står för 70 procent av vattenkonsumtionen i världen och allmänheten måste inse sambandet, tillade Brabeck-Letmathe. Det går åt cirka 4 600 liter vatten för att tillverka en liter ren etanol från sockerrör och 1 900 liter om man utgår från palmolja.

Så nog finns det viktigare och mer närliggande problem att diskutera än klimatet där borta i dårarnas Doha.

måndag 26 november 2012

Hoppfullt för de svenska örnarna

Ingen havsörn men lika majestätisk

Vindkraften orsakar enorma miljöskador. Den kräver stora mängder råmaterial och mark för turbiner, den kräver backup och långa kraftledningar. Enbart utvinningen av de sällsynta jordmetallerna förstör värdefull jordbruksmark och leder till hälsoproblem för dem som arbetar med brytningen, särskilt i Kina.


Här i Väst hotar vindkraftverken många fågelarter och fladdermöss som vi under årtionden har försökt rädda från utrotning med stora ansträngningar och till stora kostnader. Det handlar inte om sparvar och duvor som våra katter tar utan om fladdermöss som äter insekter och skyddar våra skördar. Det handlar om ståtliga rovfåglar, hägrar, tranor och svanar.

Enligt den amerikanska fågelskyddsorganisationen American Bird Conservancy (ABC) dödas varje år över 500 000 fåglar och ett oräkneligt antal fladdermöss av vindkraftverken i USA.

De stora örnarna är särskilt utsatta. Det finns uppskattningar som säger att närmare 1 000 örnar slaktas varje år. Altamont Pass öster om San Francisco var en gång ett viktigt habitat för örnar, men på de senaste 20 åren har inga par häckat i området. På andra håll finns det en verklig risk att stammen av prärietranor decimeras och måste söka sig andra häckningsplatser.

Vindkraftsindustrin ser till att de officiella dödssiffrorna hålls på en “acceptabelt låg” nivå genom att bara söka under stillastående turbiner eller i direkt anslutning till vindsnurrorna. På så sätt kommer inte fåglar som orkat flaxa en bit innan de störtat till marken med i statistiken. Vidare sker inventeringen med två till fyra veckors mellanrum så att de döda fåglarna hinner tas om hand av rävar och andra rovdjur. Hundar används inte vid söken och skadade fåglar räknas inte med i statistiken.

Mottot tycks vara ”hugg sönder, skyffla iväg och håll käften”.

ABC:s vindenergispecialist Kelly Fuller framhåller också att det ofta är omöjligt att komma nära en större vindfarm på grund av de höga stängslen, varför oberoende analyser inte kan göras. De siffror som offentliggörs är tillrättalagda och manipulerade.

Fish and Wildlife Service åtalade tillsammans med justitiedepartementet ett oljebolag för 28 dödade fåglar i North Dakota, och ExxonMobil har fått böta 600 000 dollar för att de oavsiktligt orsakat 85 fåglars död. Men hittills har inte ett enda vindkraftsbolag åtalats i USA. Det har nu gått så långt att myndigheterna tillåter att ett visst antal örnar ”offras” för nya vindfarmer.

I Sverige har Skeppsgossen och andra fågelvänner försökta skapa opinion mot tillkomsten av nya vindkraftverk. Siffror som de som anges ovan bemöts tyvärr med skepsis eller kallas direkt lögnaktiga av motståndarna som hänvisar till en gammal undersökning från Naturvårdsverket. Inte heller de ornitologiska föreningarna verkar särskilt intresserade av den pågående slakten och har i varje fall inte tagit några initiativ till egna undersökningar.

Ett litet glädjande tecken är emellertid att Oskarshamns kommun på rekommendation av Naturvårdsverket stoppat bygget av tre vindkraftverk på Ävrö. Dessa skulle utgöra ett hot mot de havsörnar som häckar i området (det finns bara 500 par i hela Sverige). Men hur många glador, hökar, ugglor och andra fåglar och hur många fladdermöss som slaktas av de redan byggda vindkraftverken runtom i landet, det tycks vi aldrig få veta.fredag 23 november 2012

Ömsom varmt, ömsomt kalltLarmrapporterna om mänsklighetens och jordens förväntade undergång fortsätter att strömma in. Antingen kommer vi att kokas ihjäl eller också är det stora frysrummet som väntar. 

Skeppsgossen har vid åtskilliga tillfällen framhållit att klimatalarmismen alltmer fått smak av religion. Nu har de katolska biskoparna haft ett symposium i USA, där de enligt en kalifornisk biskop ”har sett de skador som klimatförändringarna åstadkommer både ute i världen och hemma i Amerika”. Självaste påven har ju uppmanat sina anhängare att ta det moraliska ansvaret att mildra effekterna på miljön. Och biskopen av Papua Nya Guinea talade förstås med darr på rösten om invånarna på Carteret Islands som har kallats ”världens första klimatflyktingar” (en lika tveksam benämning som ”ensamkommande flyktingbarn” enligt Skeppsgossens syn på saken).

Barack Obama hann knappt bli varm i kläderna efter omvalet innan han började yra om alla de klimatåtgärder som står på hans agenda. Vid en presskonferens härförleden påstod han utan att rodna att ”vi vet att den globala temperaturen ökar snabbare än vad som förutsågs för 10 år sen”. Tydligen har det gått honom (liksom Världsbanken) spårlöst förbi att temperaturhöjningen avstannat sen 16 år tillbaka. Det förstärker ju bara bilden av denne narr som en notorisk lögnare.

”Jag tror helt och fullt på klimatförändringarna, att de beror av våra aktiviteter och utsläppen av koldioxid. Därför anser jag att vi är skyldiga kommande generationer att göra något åt dem.”      

Så talar en sann statsman. Samtidigt har Obama tvingats(?) protestera mot EU:s föreslagna skatt på flygets utsläpp – tillsammans med Indien, Kina och en rad andra länder. Risken för ett globalt handelskrig tycks nu emellertid vara undanröjd i och med att EU-narrarna vikt sig. ”Jag har rekommenderat EU:s medlemsstater att stoppa nedräkningen”, förklarade Connie Hedegaard i en intervju.

Men bara tillfälligt. Om inte FN godkänner en plan som ska begränsa flygtrafikens utsläpp till nästa årsskifte så kommer skatten att återinföras, varnade hon.

Klimatnarren nr 1, Al Gore, har vaknat till liv igen och börjat ”höra röster”, rapporterar en bloggare. ”Moder Natur talar starkt och tydligt”, säger han. ”Fysikens lagar gäller och när vi varje dag släpper ut 90 miljoner ton föroreningar i atmosfären så binds en väldig massa värme.” Skeppsgossen undrar: Gäller fysikens lagar också för allt skitsnack som den mannen levererar?

Nu över till en positiv nyhet. Arktis håller på att frysa till igen, helt enligt tidtabellen. Isbjörnar strosar omkring i trakterna kring samhällena Ulukhaktok och Clyde River där det ännu finns öppet vatten. Men inom några veckor fryser vattnet till där också och då lufsar björnarna ut på isarna igen. Till allas glädje får man hoppas, för i Ulukhaktok och Clyde River bor det med all säkerhet inga WWF-vänner.

Meddelas kan också att solen fortsätter att lysa över Sahara men att den planerade jätteanläggningen för solenergi nu lagts i malpåse. Siemens, Bosch och andra intressenter i  Desertec har dragit sig ur.Kallt kommer det i alla fall att bli över hela jorden om man får tro en viss doktor Norman Page. “Jorden är på väg in i kallare fas som troligen kommer att vara runt 30 år eller kanske mer”, skriver han och grundar förutsägelsen på geologiska data. Han säger också att det inte skett någon nettouppvärmning sedan 1997 trots att CO2-innehållet i atmosfären ökat med 8,5 procent.

Vad som driver klimatet är havsytans temperatur (SST) som i sin tur bestäms av solen, hävdar doktor Page. Det finns en god korrelation mellan solcyklerna och SST, men det finns också en fördröjning på 10-12 år innan ändringarna märks.

“Ett tecken på att en klimatförändring är på gång ’gungbrädeseffekten’ mellan havsisens utbredning i Arktis resp. Antarktis. I Arktis ser vi fortfarande reminiscenser av uppvärmningen i den låga isutbredningen under sommaren. Första indikationen på en kommande avkylning utgör det faktum att isen runt Antarktis växt till kraftigt.”


torsdag 22 november 2012

Hör Gud världsbanken?

När Världsbanken, Romklubben och Johan Rockström m.fl. kucklar ihop ett nytt katastrofscenario ger det ett öronbedövande eko över hela Narrskeppet.

Jordens klimat håller på att bli fyra grader varmare och därmed dränks halva världen (medan Narrskeppet med passagerare givetvis kommer att klara sig). ”Vi talar inte om en framtid som är farlig för mänskligheten, utan om en framtid som är katastrofal för mänskligheten”, säger miljöprofessorn Johan Rockström till Ekot.


Som vanligt hugger miljönarrarna i media direkt på betet, trots att författarna till rapporten reserverar sig för att det där med temperaturhöjningen ännu så länge bara är spekulationer. Avsikten är förstås att skrämma människor inför det stundande klimatmötet i Doha.

Professor Rahmstorf tar sig ett dopp i det stigande världshavet...

Författare till rapporten är för övrigt supernarren Stefan Rahmstorf vid Potsdaminstitutet, en riktig domedagsprofet modell Gore som påstod att Golfströmmen skulle stanna för så där en tio år sen. Bara det borde ju få journalisterna att ifrågasätta trovärdigheten i hans profetior, men icke. De dreglar över alla nyheter av den här sorten och sväljer dem okritiskt.

Till hyllningskören har nu sällat sig FN:s klimatchef Christiana Figueres, som säger att vi står inför en revolution lika stor som den industriella – men med den väsentliga skillnaden att nu väntar en övernationellt styrd förändring, ”som kommer att göra tillvaron för alla och envar mycket annorlunda”. Det luktar Romklubbens universalfascism lång väg, inte sant?

Men de kritiska rösterna är många. Ingen global uppvärmning har skett under de senaste 15-16 åren. I USA Today skriver en kommentator att “den här rapporten är ovetenskaplig”. Världsbankens rekommendation att ge ytterligare pengar till sol- och vindenergi avfärdas också och kan göra mer skada än nytta i utvecklingsländerna.

David Kreutzer, ekonom vid Heritage Foundation, skriver: "Att föreslå växande ekonomier att de ska satsa på grön teknik är som att råda en hungrig att börja banta därför att han eller hon riskerar att bli överviktig om 90 år.”

Några viktigare överenskommelser lär det väl inte bli den här gången heller. Intressant är att överste klimatnarren själv, järnvägsingenjören Rajendra K. Pachauri, och hans IPCC inte har inbjudits till COP18 i Doha. Varför säger han sig inte veta. Ett gott tecken är det i alla fall, fast det kanske också förebådar att andra onda krafter med direktlinjer till Romklubben har ”tagit över” klimatet.torsdag 15 november 2012

Hör Gud bön?


Efter att ha blivit vald till president förra gången lovade Barack Obama att hejda översvämningarna och rädda hela vår jord. Det lyckades som bekant dåligt till och med på hemmaplan.


Annat var det på Bushs tid. När orkanen Katrina slog till mot New Orleans var det många som menade att skadorna åtminstone delvis berodde på Bushadministrationens brist på miljöpolitik. ”Bush struntar i internationellt beslutade klimatåtgärder därför att han anser att det skulle få negativa konsekvenser för den amerikanska ekonomin,” skrev Tysklands gröna miljöminister Jürgen Tritten. ”Han blundar för de kostnader i människoliv och förstörd egendom som både det egna landet och hela världsekonomin åsamkas av naturkatastrofer som Katrina.”

Filmregissören Oliver Stone tror (på fullt allvar) att orkanen Sandy var Guds straff för att Amerika inte gjort några allvarliga försök att stoppa klimatförändringarna. ”Moder Natur får inte nonchaleras”, upplyser han oss om. ”Gör vi det så straffar Gud mänskligheten med katastrofer som Sandy.”

”Och jag som trodde att fint väder var Guds belöning till mig för att jag inte är homosexuell”, skriver en besviken bloggare.

”Dessa idioter kommer snart att kräva att vi offrar några jungfrur för att kontrollera klimatet”, skriver en annan.

Kontrollera klimatet – hör inte narrarna själva hur vansinnigt det låter? Vilken knapp ska man trycka på för att hejda klimatförändringarna, undrar Skeppsgossen. Eller hjälper det inte längre att be till Gud som man gjort i några tusen år – med klent resultat? Jag håller med en annan bloggare som nyktert konstaterar att Sandy var Guds sätt att påpeka för människorna att de byggt sina hus för nära vattnet.

Apropå Sandy så har internationell press inte gjort något stort nummer av att 16 elektriska Fisker Karma-bilar dränktes i hamnen i Newark – och fattade eld! Riktigt hur det gick till vet man inte, för enligt tillverkaren var bilarnas batterier inte laddade vid tillfället. Rätt skumt verkar det i alla fall vara, särskilt som det inte är första gången elbilar brinner. Tål de inte vatten heller?

Enligt en ny rapport var solaktiviteten mot slutet av 1900-talet den högsta på 9 400 år. Vem som helst utom pundhuvuden som Al Gore et consortes bör vid det här laget inse att just solen är den viktigaste klimatstyrande faktorn.

Jag har vid åtskilliga tillfällen framhållit att klimatalarmismen alltmer fått smak av religion. Nu har de katolska biskoparna haft ett symposium i USA, där de enligt en kalifornisk biskop ”har sett de skador som klimatförändringarna åstadkommer både ute i världen och hemma i Amerika”. Självaste påven har ju uppmanat sina anhängare att ta det moraliska ansvaret för att mildra effekterna på miljön. Och biskopen av Papua Nya Guinea talade förstås med darr på rösten om invånarna på Carteret Islands som har kallats ”världens första klimatflyktingar” (en lika tveksam benämning som ”ensamkommande flyktingbarn” enligt Skeppsgossens syn på saken).

Barack Obama hann knappt bli varm i kläderna efter omvalet innan han började yra om vilka klimatåtgärder som står på hans agenda. Vid en presskonferens i veckan påstod han utan att rodna att ”vi vet att den globala temperaturen ökar snabbare än vad som förutsågs för 10 år sen”. Tydligen har det gått honom spårlöst förbi att temperaturhöjningen avstannat sen 16 år tillbaka. Det förstärker ju bara bilden av denne narr som en notorisk lögnare.

”Jag tror helt och fullt på klimatförändringarna, att de beror av våra aktiviteter och utsläppen av koldioxid. Därför anser jag att vi är skyldiga kommande generationer att göra något åt dem.”

Så talar en sann statsman. Samtidigt har Obama i alla fall protesterat mot EU:s föreslagna skatt på flygets utsläpp – tillsammans med Indien, Kina och en rad andra länder. Risken för ett globalt handelskrig tycks nu emellertid vara undanröjd i och med att EU-narrarna vikt sig. ”Jag har rekommenderat EU:s medlemsstater att stoppa nedräkningen”, förklarade Connie Hedegaard i en intervju.

Men bara tillfälligt. Om inte FN godkänner en plan som ska begränsa flygtrafikens utsläpp till nästa årsskifte så kommer skatten att återinföras, varnar hon.

Klimatnarren nr 1, Al Gore, har vaknat till liv igen och börjat ”höra röster”, rapporterar en bloggare. ”Moder Natur talar starkt och tydligt”, säger han. ”Fysikens lagar gäller och när vi varje dag släpper ut 90 miljoner ton föroreningar i atmosfären så binds det en väldig massa värme.”

I tidningen The Nation har kolumnisten och förkämpen för global rättvisa Naomi Klein medgett att klimatskeptikerna har rätt när de ser socio-politiska motiv bakom klimatalarmismen.

”Klimatförnekarna har inte kommit fram till att klimatförändringarna är en vänsterkonspiration genom att avslöja någon hemlig socialistisk komplott. De har kommit fram till det genom att noggrant studera vilka åtgärder som måste till för att minska de globala utsläppen så drastiskt och så hastigt som klimatforskarna kräver. Detta skulle i så fall enligt dem innebära att vi måste ändra våra ekonomiska och politiska system bort från tron på ’den fria marknaden’. Den brittiske bloggaren James Delingpole har formulerat det så här: ‘Den moderna miljörörelsen lyfter fram många av vänsterns hjärtefrågor som omfördelning av rikedomarna, högre skatter och större makt åt staten’.

Vilket får Skeppsgossen att erinra sig detta citat av Winston Churchill: “Socialismen är en misslyckandets filosofi, en okunnighetens lära och ett avundens evangelium, vars enda medfödda dygd är en jämn fördelning av elände.”

Bloggaren Steven Goddard har gett oss receptet för hur man bäst lurar allmänheten att tro på alla de klimatlögner som virvlar runt i media. Om den globala temperaturen inte vill öka så kan man:

1. Se till att det var svalare förr och göra det varmare idag.

2. Förklara för folk att det var bättre väder förr.

3. Berätta för folk att vädret kan bli bättre igen om de ger upp sin frihet och betalar.

4. Stjäla så mycket pengar man kan från allmänheten och säga att man gör det för deras eget bästa.

5. Skapa en generation av drönare som inte kan tänka själva.

Dessa åtgärder, tillägger Steven Goddard, är formulerade och godkända av den amerikanska staten. Skeppsgossen vill gärna vara lite mer internationell och hävdar att receptet är giltigt också inom EU.

Med de orden återgår Skeppsgossen till den stillsamma sysslan att skura däck.tisdag 13 november 2012

Ökande motstånd mot norsk vindkraft

Norskt landskap


Motståndet mot vindkraftens utbyggnad växer också i Norge. Under parollen "Nei til vindmøller og ja til natur" slåss man där mot planerna på vindfarmer i Lister, Eigersund och Dalane.

”I söder är Listaheiene för alltid förstört av Fred Olsens vindmöllor,” kan man läsa på en hemsida. ”Betalningen för ’jobbet’ är 388 miljoner norska kronor som redaren kan stoppa i sin redan tjocka plånbok med hälsningar från oss skattebetalare.” Nu befarar motståndarna att gratisfesten ska fortsätta i övriga delar av området.


De ”gröna” certifikaten kommer att kosta norrmännen mellan 30 och 40 miljarder. Det är pengar som kunde ha satsats på skolor och sjukvård, skriver upprörda motståndare.

Vindkraften bidrar ju heller inte till att minska (de ofarliga) CO2-utsläppen så länge produktionen av kol, olja och gas ökar ute i Europa. Norska Statnett planerar att dra fyra nya kablar till Europa, men varken Tyskland eller andra EU-länder vill köpa den dyra vindkraftströmmen. Däremot vill Tyskland mer än gärna köpa mer gas från Norge allt eftersom de egna kärnkraftverken avvecklas. Men hittills har de tre norska gaskraftverken i Tyskland också haft svårt att bli av med den el de producerar.

Till slut kan man förstås undra varför “forskare” är så pigga på att manipulera data och överdriva olika väderfenomen i syfte att skuldbelägga de fossila bränslena och människan. Den som går tillbaka i historien hittar snart förklaringar som borde få varje tänkande människa att förfäras. Miljörörelsen har konsekvent infiltrerat det demokratiska samhället och målmedvetet arbetat mot upprättandet av en grön diktatur som utgör ett hot mot allt vad västerlandet står för. I en kommentar på The Climate Scam har signaturen ”bom” på ett utmärkt sätt formulerat mp:s agenda::

”Vi måste inse att miljöpartisterna är dom som sov på mattelektionerna och sedan slank in på journalist-socionom-juristbanorna. De kan inte räkna som vi som fick stort A och blev ingenjörer. De kan inte ens laga en punkterad cykelslang. De går på primitivt enkla tumregler ’vinden är ju gratis’ (och solen) och så ’är de de goda’ och så skall de ’rädda oss alla’. Det har de hållit på med nu i trettio år utan att ha lärt sig något nytt. Vi som förstår måste försöka öppna deras ögon och öron men de är förblindade av sin religion och beroende av den politiska rikliga köttgrytan de snaskar i sig av. Se bara på bloggen Fredman på Kvarnberget och dennes analys av utfallet mot både Förbifart Stockholm och Österleden som är ett av deras senaste stolleprov. Miljöpartiet är farligt för Sverige eftersom de i en halv vågmästarroll mellan m och s kan diktera vilkoren för sitt stöd. sd är nu tredje största parti men det finns trots allt fyra till åtta procent som tror på mp. Vi verkar ha tröttnat på Reinfeldts fasoner och börjat luta mot s enligt en ny säkert gravt manipulerande undersökning. En minoritetsregering s+mp 2014 vore verkligen ur askan i elden. Vi får hoppas att vindkraften konkat innan 2014 annars får vi skiten i knäet ännu mer. Måtte bankerna kräva in sina vindkraftslån snarast!”


måndag 12 november 2012

Elbils-eländetAv president Obamas vision om en miljon elbilar på de amerikanska vägarna år 2015 bidde det bara en tumme. I mars 2009 försökte han rättfärdiga satsningen och den generösa kreditgivningen genom att säga att det inte bara handlade om att göra Amerika oberoende av importerad olja utan också om att skapa nya jobb för amerikanerna.


Tre år senare, med facit i hand som det brukar heta, sticker kongressens budgetkontor hål på bubblan och säger att alla satsade miljarder inte kommer att påverka den totala bensinanvändningen och utsläppen under många år framåt. I rapporten kom man också fram till att elbilarna trots alla subventioner är dåliga köp för konsumenterna, med betydligt högre driftskostnader än bensinbilarna.

Som Skeppsgossen tidigare berättat har Toyota, världens största biltillverkare, insett detta och nöjt sig med en provserie på 100 exemplar av redan mycket omskrivna modellen iQ. Vice verkställande direktören Takeshi Uchiyamada säger: “Dagens elektriska bilar fyller inte samhällets behov varken i fråga om körsträcka eller kostnader eller hur lång tid det tar att ladda batterierna.”

Kvar för Toyotas del blir nu helelektriska RAV4 som ska tillverkas i USA av Tesla Motors. De räknar med att kunna sälja 2 600 bilar under de kommande tre åren! Tesla har redan fått ett lån på 465 miljoner dollar av energidepartementet men har nyligen begärt omförhandling av villkoren – för andra gången!

Lite bättre har det gått för Toyotas hybrider. I USA har tillverkaren sålt ca 178 000 sådana. På hemmamarknaden har det varit så mycket trögare. Av beräknade 40 000 Prius plug-in hybrider har försäljningen uppgått till knappa 10 000.

Under de kommande tio åren räknar analytikerna med att elbilsförsäljningen globalt kommer att stanna en bra bit under 10 procent av totalförsäljningen. Det är bara Nissan som envisas med att påstå att 2020 så kommer en tiondel av alla sålda bilar att vara eldrivna. Modellen Leaf har dock bara sålts i 38 000 exemplar sedan tillverkningen började i slutet av 2010 och kurvorna pekar inte uppåt. Lanseringen i Sverige i höst lär inte hjälpa upp försäljningsstatistiken med tanke på hur dålig räckvidden är i kalla klimat.

Lite bättre har det gått för Chevrolet Volt med sin bensinmotor som backup. Siffrorna för första halvåret 2012 innebär en tredubbling jämfört med 2011, men färre än 22 000 bilar har sålts sedan produktionsstarten 2010. Prognosen var 40 000 sålda bilar i år men i verkligheten har man sålt knappt 15 000. Inte ens de desperat leasingerbudandena har lyckats övertyga amerikanerna att köra Volt.

Enligt Reuters förlorar GM 49 000 dollar på varje Volt som säljs för 40 000 dollar. Fast det vill GM-topparna inte riktigt erkänna. ”Visst förlorar vi pengar på Volt, men det kommer att vända och när vi får ut Gen 2 får vi tillbaka pengarna.” Men det är något som många analytiker betvivlar – ”GM kommer aldrig att få tillbaka sina pengar på den modellen”.

Nu spelar det vl inte så stor roll eftersom det är de amerikanska skattebetalarna som står för gungorna. General Electric har visserligen sagt att bolaget tänker köpa 50 000 bilar, men de kommer att generera stora pengar åt GE som tänker bygga vind- och soldrivna laddningsstationer – naturligtvis kraftigt subventionerade av skattebetalarna de också!

En direkt skandal är Fisker-affären. USA:s vicepresident Joe Biden såg till att elbilstillverkaren Fisker fick ett lån på 529 miljoner dollar mot att de övertog den nedlagda GM-fabriken  i Delaware. En dag skulle de 2 000 permitterade bilarbetarna få jobb vid fabriken igen. Nu har Fisker avskedat och sagt upp avtal med ett stort antal underleverantörer. Orsaken är att man måste omförhandla de statliga lånen och de 850 miljoner man lånat av privata investerare.

Nu vet vi att Fisker Karma aldrig var tänkt att tillverkas i Delaware utan i Finland. Den modell som skulle byggas i GM-fabriken hette Atlantic. Men sedan energidepartementet frusit de 336 miljoner dollar som Fisker inte gjort av med har företaget meddelat att det nog inte blir någon tillverkning av Atlantic heller i USA.

Fiskerskandalen har lett till batterileverantören A123 permitterat och ansökt om rekonstruktion. Och Fisker skyller på att A123 levererat undermåliga batterier som lett till uppmärksammade bränder.

För att kunna prångla ut fler elbilar som ingen vill köpa och rädda ansiktet skärper Obama kraven på bensindrivna bilar. Inte ens hybriderna kommer att kunna klara dem, men det skiter myndigheterna i och håller fast vid att 2025 ska medelförbrukningen ligga på 54,5 miles per gallon. Det kräver enligt experterna så lätta och små bilar att det inte blir plats för en familj.

Uppgifterna i den här artikeln har Skeppsgossen hämtat ur tidskriften Forbes. Där ställs till slut denna fråga:

”Är det inte något som är alldeles galet när våra skattepengar används till att muta konsumenterna att köpa fordon som staten vill att vi ska köpa men som inte motsvarar kundernas krav eller önskemål…och när statliga bestämmelser och reglementen avgör vad som ska tillverkas snarare än de fria marknadskrafterna”.

Uppenbarligen är det så det nya Obama-Amerika vill ha det. Annars kunde de faktiskt ha rösta för en helt annan politik.

lördag 10 november 2012

I orkanen Sandys spår
Orkanen Sandy fortsätter att förfölja amerikanska media, presidentvalet till trots. Det hjälper föga att sansade meteorologer och klimatforskare förklarar att Sandy bara var ett exempel på vad som händer när Stilla havet kyls av och Atlanten fortfarande är varm. Så var fallet på 1950-talet då ovädren avlöste varandra i Nordamerika. Det handlar helt enkelt om naturliga cykler. Och eftersom uppvärmningen nu stannat av kan det ju inte bildas sådana här oväder längre, vilket också bevisas av att den tropiska cyklonaktiviteten avtagit påtagligt. Det började den för övrigt göra kort efter det att Al Gore och hans hejdukar fått Nobelpriset!


Det finns faktiskt “experter” som kopplar ihop Sandys framfart med det krympande istäcket i Arktis. Men 1974 års förödande storm i Berings hav ansågs tvärtom bero på att istäcket var för stort! Hela området kring Nome i Alaska drabbades den gången av enorma översvämningar, med vattendjup på över 1,5 meter i de lågt liggande delarna av staden.

En gång trodde ”befolkningsgurun” Paul Ehrlich att jordens avkylning skulle innebära att England blev obeboligt år 2000. Mycket riktigt inträdde en period av kallare klimat, men tråkigt nog för honom lever människor i England fortfarande. Under tiden har samme Paul Ehrlich övergått till gänget som förutspår en global uppvärmning... Hans senaste förutsägelse är att en ökning av den globala temperaturen med 2°C innebär miljarder döda på jorden!

När Moder Natur bestämde sig för att bli varmare 1980, föddes en ny religion med sin egen kyrka FN, sitt påvedöme IPCC och ett gäng kardinaler som kallade sig “klimatforskare”. Rika och själviska människor i de länder som smutsade ner världen skulle tvingas att köpa avlatsbrev. Om de inte gjorde det så skulle våra barn och barnbarn få uppleva helvetet på jorden. På så sätt kunde fundamentalisterna kassera in miljarder och åter miljarder från naiva regeringar som anammat den nya tron.

Den ”gröna” ekonomin ingår som en väsentlig del i den nya läran. Tråkigt nog är det de fattiga som drabbas av kostnaderna för planetens räddning. Välståndet blir en fråga för de välbesuttna, och de svaga som eventuellt stryker med blir lärans martyrer. För övrigt, till vem ska de klaga? Alla politiska partier bekänner sig ju till den nya religionen.

På senare tid har dock så många profetior visat sig osanna att läran skakats i grunden. Många av anhängarna har förlorat sina jobb och i värsta fall sina rikedomar också. Och än värre är det förstås att kättare inom vetenskapen har avslöjat lögnerna i den nya IPCC-bibeln. Som alla heliga skrifter kan den visserligen tolkas på olika sätt; skeptikerna har nog tolkat den fel. När temperaturen i atmosfären sjunkit i stället för ökat hänvisas tvivlarna till att världshaven blivit lite varmare och stiger några millimeter om året.

Trots allt börjar nu intresset för “klimatfrågan” avta hos gemene man och det måste till uttalanden som det ovan citerade av Paul Ehrlich för att få folk att vakna igen och kanske börja bränna skeptikerna på bål. Vilket skapar nya problem, eftersom varje häxbål måste anses öka CO2-utsläppen…

Men vad alla klimatlögner ytterst handlar om har egentligen väldigt lite med just klimatet att skaffa. De är till stor fabricerade med ett enda syfte: att skapa en ny världsordning karakteriserad av politisk och ekonomisk kontroll över alla länder på jorden. Det låter som en dårhusdröm, men dagens narrar är maktgalna och beredda att ljuga sig blåa i synen om det tjänar ett högre syfte.  

Maurice Strong, rådgivare till Kofi Annan, och en av männen bakom det numera ökända Kyotoprotokollet från 1992 års Riokonferens, erkänner utan omsvep:
“Vi kommer kanske till en punkt där enda sättet att rädda världen blir att låta den industriella civilisationen kollapsa... är det inte vår uppgift att se till att det blir så?”

Eller läs det här uttalandet från Romklubben där “miljökämpen” Anders Wijkman spelar en framträdande roll:

“I sökandet efter en ny gemensam fiende kom vi upp med idén att nedsmutsning, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, hungersnöd ochsådant skulle passa bra… Alla dessa faror är orsakade av människan... och följaktligen är ‘den verkliga fienden’ mänskligheten själv… tror att mänskligheten behöver en samlad motivation, nämligen en gemensam motståndare för att det ska kunna skapas världsstyre. Det spelar ingen roll om denna fiende är ‘verklig eller uppfunnen för att tjäna ändamålet.”

Eller till slut det här citatet av medgrundaren av Greenpeace Paul Watson: “Det spelar ingen roll vad som är sanning, det enda som betyder något är vad människor tror är sant.”

Ack ja, narrarna här ombord förnekar sig inte. I en intervju i samband med G20-mötet sa den italienske riksbankchefen att ”världsbanken nu återtagit kommandot över klimatet. Under en viss period från 2001 släppte vi taget”.

fredag 2 november 2012

Många narrar och en riktig hjälte
Självklart har miljörörelsen i USA utnyttjat Sandy och kallat superstormen för ett resultat av “klimatförändringarna”. På så sätt hoppas de kunna hålla liv i de alltmer urvattnade påståendena om att vi människor höjer temperaturen på jorden och på sikt förstör livsbetingelserna. En röst i kören var Bill Clinton, som hånade Mitt Romney för att han hånat Barack Obamas kamp mot den globala uppvärmningen, en kamp som för övrigt kostat amerikanska skattebetalare runt 90 miljarder dollar hittills.


En bloggare har undrat hur mycket mindre skadeverkningarna blev tack vare Obamas insatser och en annan menar att nu fick New York-borna uppleva flera dagars Earth Hour…

Några dagar innan Sandy slog till tog den gamle klimatnarren David Attenborough till orda. Han sa sig på fullt allvar hoppas på att Nordamerika ska drabbas av en naturkatastrof så att den mäktigaste nationen i världen vaknar och tar itu med klimatet.

”Katastrof. Det är hemskt att behöva säga det. Men inte ens katastrofer tycks kunna få folk att ändra sig. De fortsätter att hävda att det som händer inte har något med klimatförändringara att göra. Det är klart att det har det.”

Visserligen har den lätt senile ex-darwinisten förklarat att han numera tror att det kan finnas en gud; uppenbarligen är det en hämnande gammaltestamentlig gud för någon kristlig medkänsla kan ju den som uttrycker sig så inte besitta.

Brittiska Met Office erkänner till slut att medeltemperaturen på jorden inte har höjts under de senaste 15 åren. Men tillägger att sådana pauser inte är ovanliga. Det ökända IPCC-gänget påstod att mänsklighetens utsläpp av växthusgaser började påverka klimatet under perioden 1960 till 1980. Perioden före var det enligt samma “experter” enbart naturliga faktorer som påverkade temperaturen. Och till yttermera visso – mellan 1940 och 1980 tog klimatförändringarna också en paus. Efter 1980 skedde en uppvärmning fram till 1996.

Den gröna energipolitiken slår hårt runtom i Europa. Tyskland har exempelvis nu det näst högsta energipriset efter Danmark. Uppgifter finns om att 800 000 tyska hushåll inte längre har råd att betala sina elräkningar – och nästa år beräknas energinotan i landet öka med hela 47 procent på grund av utbyggnaden av sol- och vindkraft!

Till månadens svenska klimatnarr utser Skeppsgossen vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt. Hans parti ser Tyskland som ett föredöme och vill satsa stort på solenergi i Sverige. Så här säger han i en intervju:

”Solen strålar lika mycket över Sverige som i Danmark och Tyskland…Vi vill att ett planeringsmål för 9 TWh solel och solvärme sätts till 2020.”

Jonas Sjöstedt har tydligen inte minsta aning om hur få soltimmar vi har i det här landet på vintern. I januari handlar det för Stockholms del normalt om 39 timmar av 744. Den s.k. instrålningen uppgår till ca 700 Whm2 per dag in i övre atmosfären medan Tyskland ligger på typiskt 2000 Whm2, alltså tre gånger så mycket. Molnigheten dämpar instrålningen ytterligare. När vi behöver som mest el kan vi med andra ord glömma solen som energikälla.

Den brittiske energiministern John Hayes har insett de verkliga kostnaderna för vindbluffen och bestämt att det inte får byggas några nya landbaserade vindkraftverk i Storbritannien. Därmed slopas målet om nästan en tredjedel förnybar energi fram till 2020, det mesta från 10 000-tals vindsnurror.

Uttalandet har förstås fått alla vindkapitalister att tugga fradga. Moratoriet gäller visserligen endast landbaserade vindkraftverk men John Hayes har också sagt att behovet av vindkraft nu får anses mättat för Storbritanniens vidkommande, vilket innebär att engelsmännen förhoppningsvis slipper se en massa nya snurror utanför kusterna också.

Naturligtvis har John Hayes fått skit också av de liberala miljökramarna som var drivande i den ursprungliga överenskommelsen. Så här har han bemött kritiken: “För mig ter det sig märkligt att vindkraftverken har fått växa upp ohämmat runtom i landet utan hänsyn till vad lokalbefolkningen tycker och tänker… Storbritanniens energipolitik får inte baseras på den borgerliga vänsterns trosartiklar. Det handlar om vad folket önskar och jag är folkvald minister.”

Flera ledande skribenter har länge och ofta kallat den brittiska satsningen på vindkraft “det största misstaget i vår historia”. Christopher Booker på Daily Mail skriver att vindkraftverken måste vara det mest ineffektiva sättet att producera elektricitet som någon hittat på.

Idag finns det 3 500 vindsnurror i Storbritannien och de ger tillsammans inte mer elenergi än ett enda medelstort gaseldat kraftverk, som inte kostar tillnärmelsevis så mycket att driva. Vindkraftsmaffian lurade politikerna genom att ange installerad effekt, alltså hur mycket el ett verk kunde generera om det blåste jämnt 24 timmar om dygnet. Sanningen är att varje kraftverk producerar knappt en fjärdedel av denna effekt.

Tyvärr fortsätter vindlobbyn i Sverige att slå samma blå dunster i ögonen på våra politiker. Kommunpåvar i söder och norr reser vindkraftverk som ett slags monument över sin framsynthet, när dessa monster i stället bara är bevis på de styrandes dumhet och förakt för skattebetalarna som ska betala notan. När får Sverige en energiminister med lika mycket stake som John Hayes i Storbritannien?

lördag 27 oktober 2012

Veckans nyheter från Narrskeppet

Under de senaste veckorna har Skeppsgossen varit upptagen med sysslor som åligger en skeppsgosse, varför det har blivit dåligt med skrivandet i loggboken. På grund av fortsatt tidsbrist kommer jag från och med nu att göra veckliga resuméer av händelserna på Narrskeppet i stället för långa dagboksanteckningar (som ingen ändå orkar läsa). 

Till att börja med gläder det mig stort att Miljöpartiet backar i opinionsmätningarna, och jag håller med Per Welander som skrivit så här om partiet på www.http://theclimatescam.se.


”Granskar man Miljöpartiets program förutom energi- och klimatpolitiken blir man skrämd. De står för en extremt flummig vänsterpolitik. Mellan språkrörens försiktiga ord i gammelmedia och det skrivna partiprogrammet verkar avståndet vara stort. Miljöpartiet vill i programmet avskaffa försvaret, avskaffa betygen, slå sönder mamma-pappa-barn familjen, inte sätta folk i fängelse, helt fri invandring, ha HBTQ- och genuskommissarier överallt i samhället, betala folk för att anmäla hatbrott, uppmana till lagstridig civil olydnad, avskaffa nationerna o.s.v.

Miljöpartiet låtsas naturligtvis att vi i Sverige kan påverka klimatet. Sveriges utsläpp per capita tillhör de lägsta i den utvecklade världen. Detta fast vi har ett kallt klimat där bostäderna måste värmas en stor del av året. Globala uppvärmningen har avstannat de senaste 16 åren. Men Miljöpartiet struntar i osäkerheterna och vetenskapen – här gäller det att uppnå politiska mål. Om man verkligen ville minska utsläppen av koldioxid skulle pengarna satsas utomlands och inte i Sverige. Men då tappar man den politiska effekten.

Även koldioxidskatten behöver öka för att motverka klimatförändringarna, och det ökar priset på bensin och diesel.

Miljöpartiet är ett bilfientligt parti. Folk ska åka kollektivt och helst tåg. Att det blir samhällsekonomiskt olönsamt spelar ingen roll för Miljöpartiet. Gärna fler Botniabanor. Miljöpartiet är numera glesbygdens största folkfiende för att låna ett ord från de gamla kommunisterna.”

Har Al Gore levt förgäves? lyder en återkommande fråga på de nätsajter som behandlar klimatförändringarna. Detta med anledning av att varken Obama eller Romney ägnat många ord åt ämnet i de tre presidentdebatterna. Det sägs att Gore twittrat mer än någonsin för att väcka Obama, men utan resultat. Å andra sidan har ju Gore blivit miljardär på CO2-skojet så alldeles förgäves har han väl inte levt?

För övrigt har vi fått veta att högre CO2-halter än 8 000 ppm inte är farliga – det innebär 20 gånger mer CO2 i luften än vi har idag. Just     8 000 ppm är det värde man försöker hålla sig under i de amerikanska atomubåtarna. Vi kan med andra ord fortsätta att andas lugnt.

Jordens Vänner har meddelat att de är beredda att överge motståndet mot kärnkraft. I Storbritannien har de i all tysthet dragit tillbaka kravet på en omedelbar stängning av kärnkraftverken och backar nu upp en fortsatt drift. När ska Miljöpartiet komma ut ur sin garderob?

William Ruckelshaus heter den direktör inom det amerikanska miljödepartementet EPA som genomdrev förbudet mot DDT. I början på 1970-talet skrev EPA ihop en rapport på 9 000 sidor med bevis för farligheten hos DDT. Ruckelshaus inväntade inte kongressens godkännande av ett förbud och såg till att det exporterades till den övriga världen. Det ledde till att miljontals människor dog och fortsätter att dö. Någon har kallat William Ruckelshaus för ”1990-talets siste överlevande massmördare”. Tro nu inte att han ångrar något när han sett resultatet av sitt beslut, nej han är inte en bit bättre än Milosevic, Karadcic eller de andra massmördarna som ju också förnekar all skuld.

I det senaste nyhetsflödet om vindkraften hittar Skeppsgossen en notis om att de styrande i norra Holland (tyvärr inte Halland) inte kommer att uppföra några nya vindkraftverk. Orsaken är att stora vindsnurror inte passar in i landskapet i området, heter det. Därmed skrotas planerna på en vindkraftpark på tjugotalet turbiner.

I ett par år har en ingenjör i mekanik analyserat vindkraften i Victoria i Australien. Inte oväntat kommer Hamish Cumming fram till utsläppen av CO2 inte minskat ett dyft trots att hundratals miljoner pumpats in i projekten. Och det beror förstås på att de brunkolseldade reservkraftverken måste köras så ofta. Kraftverksoperatörerna hävdar också att det är mer ekonomiskt och effektivt att låta kolkraftverken gå under längre tid än att starta och stoppa dem alltefter vindförhållandena.

Som de flesta kloka människor menar Cumming att vindkraften kräver ständiga subventioner för att kunna överleva. För varje ”grönt jobb” som den skapar försvinner 2-4 andra arbetstillfällen. Den förfular landskapet, både genom vindsnurrorna själva och genom servicevägar och kraftledningar. Och i Kina, som levererar merparten av de sällsynta jordmetallerna, ödeläggs stora områden och ger dem som arbetar med brytningen svåra hälsoproblem.

Vindkraftverken i Amerika bidrar till utrotningen av många sällsynta fågelarter: örnar, hökar, falkar, ugglor, tranor, kondorer, hägrar, snögäss m.fl. De inte bara slaktar dem med sina propellerblad, de tvingas också bort från sina naturliga miljöer. Det har nu gått så långt att myndigheterna vill ålägga vindkraftföretagen att förse snurrorna med radarsystem, som ska kunna upptäcka flyttfågelsträck i så god tid att turbinerna hinner stoppas – för att sedan startas igen när ”faran” är över.

Men det tar åtskilliga minuter innan den väldiga propellern står stilla och kostnaderna för radarsystemen bidrar givetvis till att minska lönsamheten för vindenergin. I Sverige har vi ju inte alls de här problemen, säger sakkunskapen – Skeppsgossen menar att det nog snarare är så att myndigheter, fågelvänner och andra ger blanka tusan i hur många fåglar, fladdermöss och insekter som möter döden på grund av dessa totalt meningslösa monument över mänsklighetens dårskap.

torsdag 11 oktober 2012

Ingen ko på isen!

Eyjafjellajökull smälter inte
Den sydafrikanske kärnfysikern dr Kelvin Kemm skriver på sin blogg att han förvånas över hur totalt ologiska slutsatser ifråga om klimatförändringarna sväljs av allmänheten utan minsta blinkning. Nu är det i och för sig så, fortsätter han, att det finns krafter i samhället som avsiktligt matar allmänheten med falsk information som ett led i propaganda.


Som ett praktexempel på vad det handlar om nämner Kemm påståendena att smältande glaciärer och smältande is i allmänhet skylls på den globala uppvärmningen. Så här skriver han bland annat:

”Till och med den mest förkättrade klimatkramare håller med om att uppvärmningen under det senaste århundradet har varit mindre än 1ºC.
Vi vet att is börjar smälta vid 1ºC. Om temperaturen i luften runt en glaciär är låt oss säga –10ºC eller –20ºC, så skulle en höjning med 1ºC öka temperaturen till –9ºC eller –19ºC. Självfallet kan isen inte börja smälta vid en så låg lufttemperatur.

Tyvärr tror många människor att bara det blir lite varmare så börjar glaciärisarna vips att smälta!

Vad händer då om lufttemperaturen ovanför glaciären blir t.ex. 2ºC. Då kan ju isen börja smälta. Förvisso, men på natten sjunker temperaturen vanligen igen och då fryser isen på nytt. Ett par ynka plusgrader under dagen påverkar helt enkelt inte glaciärisen.

Men det finns de facto glaciärer som krymper, exempelvis i Himalaya. En indisk forskare som heter R K Chaujer kom fram till att de flesta glaciärer på norra och södra halvkloten började krympa under mitten på 1700-talet, då Lilla istiden tog slut. Det var alltså då som klimatförändringarna började. Den ökande temperaturen under slutet på 1900-talet har alltså inget alls att göra med krympande glaciärer, enligt Chaujer.

Så vad är det då som händer? Vi vet alla att glaciärerna drar sig tillbaka på somrarna – det har de alltid gjort. Orsaken tycks vara solljuset. Ytlagret smälter när solen gassar, smältvattnet rinner ner i sprickorna och når så småningom glaciärens botten. Där smörjer det utrymmet mellan is och berg så att isen kan glida lättare. Det är alltså solljuset som påverkar isen, inte luftens temperatur.

”Videofilmer av kalvande glaciärer visar hur väldiga isblock stora som hus bryts loss och störtar ner i havet. Det är inte isen som smälter – utan isen som bryts av på grund av tyngdkraften när den når klippkanten… Chaujer har rätt: det är solen som sätter glaciärerna i rörelse. När molntäcket är tjockt stannar processen upp.”

Märkligare än så är det säkert inte, säger er förbundne Skeppsgosse där han sitter på däck och ser solen gå ner över en av världens många glaciärer. I natt när det är minusgrader ska både den och jag sova lugnt.Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare