Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 31 juli 2012

"Förnekare" bekräftar

Knappt har Skeppsgossen hunnit smälta israpporten om Grönland förrän ”klimatforskningen” slår till med nästa larmrapport. Den betecknas som en ny omfattande studie om människors klimatpåverkan, till stora delar finansierad och genomförd av så kallade klimatskeptiker. ”Trots det bekräftar studien vad klimatforskare världen över redan är överens om, att temperaturer på jorden ökar på grund av koldioxidutsläpp.”


Hoppla!

Bakom denna revolutionerande studie står ett privatfinansierat projekt kallat BEST och  lett av fysikern Richard Muller vid Berkeley-universitetet i Kalifornien. I studien har forskarna använt mätningar från fem gånger så många väderstationer som tidigare studier, och tittat på längre tid – ända tillbaka till mitten av 1700-talet, ungefär 100 år längre än i de tidigare stora klimatstudierna.

”Och fastän projektets grundare Richard Muller tidigare såg sig själv som klimatskeptiker, så har resultaten alltså bekräftat tidigare analyser, och slutsatsen är att det är mänskliga koldioxidutsläpp som är orsak till att jordens medeltemperatur ökar.”

Hoppla igen!

Denne Richard Muller har genom åren sett till att han skapat rubriker åt sig själv och har kort uttryckt ett ganska dåligt rykte i branschen. Typiskt för honom är att han presenterat resultatet i New York Times, USA:s motsvarighet till Dagens Nyheter, och inte i någon av de vetenskapliga tidskrifterna.

Men så har han fått några rejäla mothugg av etablerade klimatforskare som William Connolley som på sin blogg avfärdat Mullers BEST-projekt som “goja”. Judith Curry vid Georgia Institute of Technology skriver att data är intressanta och korrekta men att slutsatserna om människans påverkan är minst sagt tveksamma. Därför tackade hon je till erbjudandet att stå som medförfattare till studien.

I PK-media i Sverige har man förstås gett studien status av Helig Skrift. Colin Jones, chef för SMHI:s klimatforskningsavdelning Rossby center, säger:

”Det bara bekräftar igen att klimatet har påverkats av människor och vi behöver göra nånting relativt snabbt för att minska effekten. Det har funnits, och finns, invändningar mot FN:s klimatpanel IPCC och de rapporter som kommit därifrån om den globala uppvärmningen. Det handlar om de negativa effekter som utsläpp av växthusgaser, som koldioxid, har på jordens klimat. Men de senaste resultaten från projektet BEST stöder de tidigare analyserna.

Ack ja, nu har vi alla svart på vitt igen på att CO2 driver klimatet. Trots att det skett en tydlig avkylning globalt under de senaste 10 åren. Så länge herrar som Jim Hansen, Richard Muller och Rajendra Pachauri fortsätter att skapa rubriker världen över kan miljöorganisationerna, politikerna och de gröna exploatörerna fortsätta sitt idoga och inkomstbringande arbete i medvind.

Inget annat än ett plötsligt utbrott av istid skulle kunna stoppa dem! Och det finns faktiskt de som anser att sannolikheten för ett sådant är rätt stor.

En millimeter smältvatten


Den uppmärksammade Nasa-rapporten om isavsmältningen på Grönland 8 – 12 juli har fått åtskillig kritik. Enligt andra källor handlar det om en töperiod med några timmars plusgrader mitt på dagarna – vilket resulterade i 1 (en) millimeter vatten ovanpå isen i ett område på ett par tre kilometer.


Det har säkert hänt förut men för t.ex. 30 år sen fanns det inga satelliter som höll koll på Grönlandsisen. En och annan påminner också om att det nu faktiskt är sommar också på Grönland. På vintern är det i gengäld både 50 och 60 grader kallt!

Nåja, risken för att allt detta smältvatten skulle hinna rinna ner i havet torde ha varit minimal. Och Nasa har heller inte gjort någon affär av de mätningar som visar att havsnivåerna runt Grönland har sjunkit med runt 5 mm både 2010 och 2011. Fast det kunde vi förstås inte läsa i media eftersom det inte stämmer med idiotpropagandan om ett varmare klimat.

Med tanke på hur liten yta Grönland egentligen upptar på jordklotet lär det inte heller ha någon betydelse för havsnivåerna om det inträffade en verklig avsmältning, men så var alltså inte fallet den här gången heller!
lördag 28 juli 2012

Mer om vindkraften och fågelslakten

"Inventering" nedanför ett vindkraftverk i Navarra i Spanien
Det är glädjande att människor i allt större utsträckning uppmärksammar de skador som vindkraftsutbyggnaden åsamkar djurlivet. Hittills är det mest sällsynta fladdermusarter som kunnat stoppa propellrarna. Nu senast har det hänt i norra Skåne. Massmorden på fåglar har däremot kommit i bakgrunden trots att det faktiskt är ett ännu större problem.Från Tyskland och Spanien finns förskräckande siffror på hur många rovfåglar som faller offer för de vassa propellerbladen. I Tyskland, med 17 000 MW vindkraft, beräknas fågeldödligheten per år till ca 1,5 miljoner individer, medan dödstalen för Spanien med sina 18 000 vindkraftverk uppgår till mellan 6 och 18 miljoner fåglar per år! Och lika illa är det i Storbritannien, Holland och Belgien.

Det är framför allt större fåglar som drabbas: örnar, hökar, glador, tranor och storkar. Antalet fridlysta kungsörnar har t.ex. decimerats kraftigt under det senaste decenniet. Amerikanska naturvårdsverket räknar med att minst 100 örnar varje år skärs sönder av propellrarna i Altamont Pass i Kalifornien.

I Sverige diskuteras sällan den fågelslakt som sker i skuggan av vindkraftverken. En undersökning gjord 2011, då antalet svenska vindkraftverk var 1 661 stycken, anger dödstalen till 4 000 fåglar av alla arter per år. I undersökningen sägs dock att turbinblad med stor svepyta når högre upp i luften och därmed utgör ett ännu större hot än de mindre installationerna (hastigheten på bladspetsarna uppgår till hela 358 km/tim för 50-metersbladen).

Ett vanligt argument från vindkraftföretagen är att fler fåglar dödas i trafiken och av höga byggnader och katter(!) än av vindsnurrorna. Vad som inte sägs är att det mestadels handlar om stadsfåglar som duvor, kajor och gråsparvar och inte om örnar och storkar. Argumentet att kraftledningar är en lika stor fara för fågellivet håller inte heller – ju mer vindkraften byggs ut desto fler kraftledningar behövs.

Skeppsgossen efterlyser en opartisk utredning och kommentarer från t.ex. Sveriges Ornitologiska Förening, en organisation som varit oroande tyst i sammanhanget. För att få fram rättvisande siffror krävs en löpande inventering av områdena runt vindfarmerna, kanske varje dag och varje vecka under minst en månads tid och under olika årstider – och inte bara ett och annat stickprov. Mellan stickproven hinner ju kadavren ätas upp eller släpas iväg av rovdjur. Det finns kritiker som menar att marken runt ett vindkraftverk är mjuk av ruttnande fåglar…

Till slut hoppas jag att någon representant för våra naturvårdande organisationer uppmärksammar det här inlägget och ger en trovärdig kommentar till denna masslakt på fåglar världen över.

Hej alla klimatzombier!


Nedanstående kommentar av klimatdebattören Steven Goddard har Skeppsgossen hittat på nätet och vidarebefordrar den till sina läsare med en önskan om mera sommarväder och mera is i drinkarna.”Vädret är troligen människans äldsta samtalsämne. För det mesta kan det ses som en harmlös företeelse, men ibland tar vidskepelsen överhand och man skyller vädrets växlingar på arga gudar, våra egna gärningar eller häxor.

Nu lever vi tyvärr i en tid när de styrande har insett att de kan dra in pengar på idéerna om att människor kan förändra vädret (som de själva dessutom har orsakat) – genom att betala mer skatt. Denna fullkomligt vansinniga tanke har bankats in i skallarna på ett par generationer, med resultat att vi nu har en viss procent människor som kan betecknas som ’klimatzombier’”.fredag 27 juli 2012

Australien snart på dekis


Det kom ett vykort från Australien som berättar om vad som händer när de gröna får makten. Från 1 juli tar staten ut en koldioxidskatt som redan lett till att priserna på el stigit med upp till 20 procent. Den som vill göra sig av med sopor och fyllnadsmassor får betala så där en 30 procent mer än tidigare. Största ökningen har dock drabbat kylmedia, som blivit hela 300 procent dyrare. Eftersom avstånden är stora måste stora mängder kött, fågel och fisk transporteras i kylbilar, och vem som helst utom eventuellt en vegetarian kan räkna ut att de högre priserna slår igenom på matpriserna. Vi förstör långsamt vår ekonomi, suckar avsändaren och tillägger: ”De gröna tjatar om att vi människor förstör jorden, men idag är det de gröna som förstör Australien.” Allt medan statsskulden bara växer och växer…
torsdag 26 juli 2012

Nu smälter hela Grönland bort!


De senaste dagarnas samtalsämne i bloggvärlden och media är rapporterna om den plötsliga snösmältningen på Grönland – som i rubrikerna betecknades som ”massiv issmältning”. Det var Nasas mätningar som visade att under en knapp vecka i juli så ökade smältgraden på ytskiktet från 40 procent till hela 97 procent… Gott im Himmel, ve och fasa, nu har vi fått ytterligare bevis för den globala uppvärmningen!Nåja, Nasas talespersoner lugnade en skräckslagen allmänhet med att man bara har mätt avsmältningen på isens yta i 30 år, att det parkerat högtryck över området och att det tycks som om liknande perioder med kraftig avsmältning inträffar så där vart 150:e år. Det är som med isbjörnspopulationen, ibland är den större och ibland mindre oavsett hur mycket CO2 vi släpper ut. Tyvärr hittade man den uppgiften längre ner i artiklarna och risken är uppenbar att många nöjt sig med rubrikerna och nickat och mumlat och fått sina värsta farhågor bekräftade.

”Det är förvånande att inte universal-idioter som t.ex. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon flugit upp till Grönland och uttalat sig i stil med ’I am very worried, very worried… give me more power to rule the world’”, skriver bloggaren Peter Harold.

Klimatnarren Seth Borenstein var en av dem som någon vecka tidigare uppmärksammade att ett isberg ”dubbelt så stort som Manhattan” dråsade i havet från en av Grönlands största glaciärer, kallad Petermann. Nasa har hållit ögonen på sprickan under åtta år och så hände det till slut och klimatalarmisterna kunde fira med champagne och isbjörnsleverpastej.

Skeppsgossen undrar ifall världen går under även om en glaciär kalvar och ingen neurotisk vänstervriden klimatkramare upptäcker det på en satellitbild?

Flera sansade personer har påpekat att det var ett isberg från Grönland som sänkte Titanic och att det vid den tiden inte fanns några suvar och andra otyg som släppte ut CO2. Andreas Münchow – som är havsmiljöforskare – räknar dock med att glaciären ska hålla sig lugn ett tag nu och reser för säkerhets skull till området för att mäta vattentemperaturer och annat. Av någon obegriplig anledning har han enligt egen utsago köpt en enkelbiljett för 3000 dollar, hur man nu ska tolka det uttalandet.onsdag 25 juli 2012

En handfull klimatnarrar och vad de tycker

Jag har länge tänkt låta en samling klimatnarrar av den värsta sorten komma till tals, med det enda syftet att visa hur många förvirrade hjärnor det finns inom det här området. Så håll till godo med denna första bukett tokstollar, alla aktiva på nätet.Vi börjar med en amerikansk akademiker som heter Shoshana Zuboff. Hon och hennes familj flydde för åtskilliga år sen storstaden för en idyllisk tillvaro på landet i staten Maine. Allt tycks ha varit frid och fröjd ända till blixten en dag slog ner i huset och antände det. Hela Tomtebo brann ner och jag förstår hur bittert det kändes att se sin dröm gå upp i rök. Men Shoshona skyllde inte på slumpen utan drog slutsatsen att det var klimatförändringarnas fel att trakten drabbades av ett så häftigt åskoväder. Försäkringsbolaget bekräftade och påstod att antalet oväder ökat under de senaste åren, vilket var precis vad Shoshona ville höra.


Tror man på gud så tror man också på klimathotet, i varje fall om man är pastor och heter Susan Brooks Thistlewaite. Hon citerar bland annat bibeln och menar att Moder Jord nu har fått nog. “Moder Jord är förargad på dig” skriver hon och påminner om att en orättvis behandling av henne är en oförlåtlig synd som gud straffar skoningslöst. ”Enligt profeten Jesaja hotar Gud med att torka ut havet och förvandla floderna till öknar så att fisken ruttnar och dör av törst. Nu är Gud arg på oss för att vi missköter vår planet. Ja, han till och med stönar och gråter ’som en födande kvinna’”, skriver Susan.Bland de manliga tokstollarna intar den amerikanske frilansskribeten Dion Rabouin en framträdande plats. Han hävdar att den globala uppvärmningen kommer att drabba den afroamerikanska befolkningen i storstäderna extra hårt och jämför med orkanen Katrina som slog till mot New Orleans. Och detta är bara början, skriver han. ”Alla vetenskapsmän med den högt respekterade klimatpanelen IPCC i spetsen har ju slagit fast att vi står inför enorma klimatutmaningar med stigande havsnivåer som kommer att uppsluka hela städer och stater… Vi står mitt uppe i en global katastrof och vi ser redan nu tydliga tecken på att den närmar sig.”
Ingen överträffar dock James Hansen, som ju också gör anspråk på att vara vetenskapsman och har förstört åtskilligt av Nasa:s rykte genom sina uttalanden. Han har liknat klimatförändringarna vid en jättelik asteroid på väg mot jorden. Han har hävdat att de extrema värmeböljorna i Ryssland och Texas de senaste åren orsakades av den globala uppvärmningen. Han har påstått att havsnivåerna kommer att stiga med 5 meter under detta århundrade (i verkligheten stiger de med ca 3 mm per år). 1988 sade han att Manhattan skulle ligga under vatten 2010, och 2040 skulle det vara 5°C varmare än på 1990-talet. Numera är de flesta överens om att James Hansen endast talar i nattmössan och fäster inget avseende vid vad han säger (utom en och annan svensk meteorolog förstås).En lika stor stolle som Hansen är Michael Mann, “mannen med hockeyklubban” som sorterade bort alla data som inte stämde in på hans kurvor över den globala uppvärmningen. Mann sägs vara nr 2 efter Pappa Gore, och oavsett om klimatbluffen går till historien som en bluff eller inte så kommer han att bära martyrkronan för att han Ville Världen Väl. Han vill vara Johannes Döparen eftersom Al Gore redan iklätt sig rollen som Jesus Kristus – och kanske kommer han att överleva Gore och få sin mantel uppifrån som en bloggare skriver. Nu senast har han meddelat att han tänker dra en av sina arga kritiker inför domstol…Ovanstående var bara en handfull av de tusentals klimatnarrar som bordat Narrskeppet och dess systerfartyg. Eftersom polarisarna inte smälter som de borde är risken för att något av Narrskeppen ska förlisa efter ett möte med ett isberg som en gång Titanic synnerligen liten – fast nog vore det väl rätt skönt?

söndag 22 juli 2012

Öppet brev om vindkraftssatsningar i Kanada

Tranor i farlig närhet av vindfarmerna i Tarifa i Spanien

För någon vecka sen fick Skeppsgossen en kopia av ett öppet brev angående nya vindkraftssatsningar som skrivits av en orolig invånare i provinsen Quebec i Kanada. Adressat är premiärministern. Eftersom Quebec har många likheter med Sverige och är självförsörjande med "ren" vattenkraft tycker jag att brevskrivarens synpunkter är värda att beakta också i vårt land. Om ett sådant här brev har någon inverkan eller inte på beslutsprocessen återstår förstås att se.


Till the Right Honorable Jean Charest, premiärminister i Quebec

16 juli 2012

Högt ärade Mr Charest:

Eftersom byggandet av vindkraftverk på landsbygden orsakar påvisbara skador på djurlivet och djurens habitat, vill The World Council for Nature (WCFN) fästa er uppmärksamhet på att planerade vindfarmer inte kommer att få några positiva effekter vare sig för invånarna i Quebec eller för vår planets hälsa. Vi producerar redan mer ren energi än vi behöver och tvingas ofta sälja den med förlust till våra grannar som egentligen inte har behov av den. Det är därför absurt att göra stora investeringar med offentliga medel för att producera ännu mer el till ett fyra gånger så högt pris som andra energikällor.

Det är ingen hemlighet att Hydro Quebec får det allt svårare att sälja sin överskottselektricitet, som uppgår till ca 8.700.000.000 kWh per år. Bolaget betalar också närmare 150 miljoner dollar varje år för värmekraftverket i Becancour, trots att den inte producerar någon ström alls. Hittills har 900 miljoner dollar betalats till ingenting. Vilken felräkning! Vilket slöseri!

Ändå fortsätter ni att investera stora summor i vindfarmer som Quebecs invånare inte behöver. Det är rena vanvettet. Vindkraftverken gör inte Quebec ”grönare”, tvärtom. Provinsen ligger i framkant på detta område och producerar all den elektricitet människorna behöver med hjälp av vattenkraft som är “ren”.

Vad ni gör är helt enkelt att ersätta en ren och billig energiform som inte har några negativa effekter på vare sig människor eller fåglar och fladdermöss (vattenkraft) med en annan som orsakar en rad problem och skador och kostar fyra gånger så mycket (vindkraft).

Vindkraftverken förstör landskapsbilden och dödar miljoner fåglar och nyttiga fladdermöss utan att ge några ekonomiska eller andra vinster. De ger ifrån sig infraljud som förstör nattsömnen för boende, ljud som hörs så långt som 10 km för de större modellerna (på 3 MW och däröver). De är inte det minsta miljövänliga och de innebär att miljarder av skattebetalarnas pengar slängs bort i subventioner.

Vindfarmer i Quebec är en totalt överflödig investering med tanke på att provinsen redan har ett överskott på energi, därtill ren och billig. De är lika överflödiga i resten av världen, men allra tydligast är det i Quebec.

Jag bor i Spanien, ett land som tekniskt sett är konkursmässigt, delvis till följd av alla subventioner till förnybar energi, något som har drivit upp statsskulden till 30 miljarder dollar och kommer att öka den med 8 miljarder per år eftersom subventionerna garanterats för 20 år framåt. I Spanien produceras samma mängd elenergi som tidigare, men den kostar mycket mer. Här finns 18 000 vindkraftverk, men de har inte minskat användningen av fossila bränslen på grund av problemen med reservkraft.

Har ni alls tagit i beaktande hur stora fastighetsvärden som förloras när dessa industriella installationer sätts upp? Här talar vi om samlade förluster på miljarder dollar, som drabbar hela provinsen Quebec, plus att invånarna får högre elräkningar och att turisterna tvekar att komma på besök.

Sist men inte minst har ekonomer räknat ut att stora subventioner och höga energipriser bidrar till att höja arbetslösheten överlag. Vindfarmerna skapar ytterst få fasta jobb. Spanien är ett bra exempel, med en arbetslöshet på över 25 procent.

Vi ber er, Mr Charest, förstör inte la Belle Province, dess natur och dess framtid.

Kontakt :

Mark Duchamp
President

lördag 21 juli 2012

Ett icke-hot som vägrar att låta sig begravas

När ska vi kunna begrava den korrupta klimatdebatten för alltid?
“Medan nationens media fortsätter att göra propaganda för denna svindel, vad finns det för hopp om att vi ska få veta sanningen?”Citatet är hämtat ur Alan Carubas blogg Warning Signs och gäller amerikanska PBS nya programserie om klimatförändringarna. Men uttalandet kunde lika gärna gälla för svenska PK-media som envist håller fast vid att vi människor förstör klimatet på jorden och att en förhöjd CO2-halt innebär en katastrof för allt liv.

Enligt Alan Caruba är det Rockefeller Foundation som betalat produktionen av teveserien – “landets ledande stiftelser har pumpat in pengar i klimatsvindeln i årtionden och fortsätter att göra det”.

Det tragiska med historien är att lögnerna lett till så enorma merkostnader inom alla samhällsområden. I USA har Obamas regim slösat miljarder dollar på meningslös sol- och vindkraft i stället för att bygga fungerande och levererande kolkraftverk – ”eftersom växthusgaserna hotar livet på jorden”.

Bakom svindlerierna och lögnerna står FN:s numera beryktade klimatpanel IPCC. Den mest kände av dess propagandister är förstås Al Gore som har tjänat åtskilliga miljoner dollar på att handla med ”utsläppsrätter”. I de flesta länder får vanligt folk nu betala ”miljöskatter” som ska kompensera för CO2-utsläppen från drivmedel och annat.

Ett av de mest bisarra exemplen på detta är den miljöavgift på begravningar som införts i Australien. Inte ens de döda slipper CO2-skatt trots att det bara handlar om att gräva en grav och skotta igen den. Idén överlämnas härmed till miljöpartiets språkrör för närmare analys och en kommande motion. Kan Australien så kan väl Sverige...

Media ifrågasätter inte längre klimatsvindeln och rapporterar endast nyheter och forskningsrapporter som ligger i linje med IPCC:s gamla och vid det här laget rätt uttjatade skräckscenario. Det som inte stämmer med propagandan förtigs. Så har Skeppsgossen till exempel inte sett en rad om de rapporter som Inter-Academy Council (IAC = en arbetsgrupp sammansatt av världens vetenskapsakademier vars syfte är att ge råd till internationella organ) lämnat till IPCC redan 2010 och som klimatpanelen nu studerat och lovar att beakta för framtiden.

På en rad punkter har IAC kommit fram till att många av de påståenden som IPCC gjort under de senare åren är rena och skära lögner. Någon kontroll har inte gjorts av de rapporter som lämnats annat än av författarna själva och pratet om “konsensus” i forskarvärlden är taget ur luften.

IPCC:s plenarmöten som levererar slutrapporterna pågår i flera dagar och avslutas mestadels med en nattlig session. Av det följer att bara de mest uthålliga ledamöterna eller de länder som skickat stora delegationer blir de tongivande. Hur kan man tala om “konsensus” när kanske hälften av delegaterna packat sina väskor och åkte tillbaka hem? 

Många av de intervjuade forskarna anser också att IPCC:s slutrapporter varit “alltför politiska”. Det rimmar illa med den uppfattning miljöpartister, reportrar, politiker och ”kändisar” försökt bibringa oss – att arbetet inom FN:s klimatorganisation handlar om vetenskap och inte om politik.

Den 27 juni i år, alltså nästan två år efter det att kritiken från IAC publicerades, erkänner nu IPCC att den är befogad och att organet ska bättra sig på alla punkter. I grunden erkänner alltså Pachauri & Co. att de ljugit i sin rapportering. Om detta får vi inget veta i media som babblar vidare om klimatförändringar som orsaken till en taskig sommar.

“Om inte all den skada som skett i den globala uppvärmningens namn kan repareras, kommer vi alla att förbli offer för IPCC och alla andra organ som försöker ta kontroll över alla aspekter av våra liv”, säger Alan Caruba och tillägger: ”Polarisarna smälter inte, glaciärerna växer, världshaven stiger med några ynka millimeter per århundrade och för tillfället går vi mot ett kallare globalt klimat.”

Vi kan med andra ord känna oss rätt lugna, tycker Skeppsgossen. Som är beredd att stå för sin del av begravningsavgiften den dag världen kommer till insikt om att vår jord inte står inför någon klimatkatastrof.

tisdag 17 juli 2012

Nu finns bevis för att Asiens glaciärer växer

Franska glaciärforskare har nyligen konstaterat att glaciärerna i Karakoram mellan norra Pakistan och västra Kina börjat växa lite, tvärtemot vad som tidigare sagts. Det har Skeppsgossen läst i ansedda tidskriften Nature Geoscience, så det finns ingen anledning att betvivla uppgifterna.Till sin hjälp har fransmännen haft två GRACE-satelliter som inte bara kan mäta avstånd ned till en mikron (en 100-del av tjockleken på ett hårstrå) utan också beräkna mängderna is och vatten med hjälp av gravitationsfälten. Enligt rapporten har isen ökat i tjocklek runt 0,11 meter per år mellan 1999 och 2008.

Det stämmer förstås rätt dåligt med IPCC:s påståenden att glaciärerna i Himalaya skulle ha förlorat en femtedel av sin massa till 2035, med torka och havsnivåhöjning som resultat.

”En förklaring till de felaktiga beräkningarna är att de utgått från mätningar som gjorts i de lägre och lättare åtkomliga glaciärerna i Asien”, säger professor John Wahr vid universitetet i Boulder, Colorado. ”Resultaten från dessa har sedan extrapolerats för att gälla alla glaciärer i området.Men till skillnad från de lägre glaciärerna är många av de högre fortfarande för kalla för att förlora massa, oavsett om det sker en global uppvärmning eller inte.”

Det kan tilläggas att bara något hundratal av jordens alla 200 000 glaciärer har kontrollerats under ett decennium eller längre, så skräckscenariot är som vanligt när det gäller IPCC ett rent påhitt. När ska människorna sluta tro på allt det struntprat (eller skitprat) som Pachauri & Co fortsätter att sprida och som okritiskt rapporteras av PK-media världen över? När ska tidningsläsare och tevetittare inse att vi inte har någon global uppvärmning, att regn- och torrperioder har funnits i alla tider och att havsnivåerna höjs så lite att det är försumbart?

Och när ska våra självutnämnda klimatprofeter vid SMHI lära sig något så elementärt som att klimat och väder är två vitt skilda ting? Eller som en brittisk bloggare formulerat saken:

Väder står för det som är normalt och vänligt, i stil med en trevlig dag på stranden. Klimat är något destruktivt, väldigt otrevligt och olycksbådande. Ofta blandas begreppen ihop när vädret ger upphov till det senare – annars är väder bara väder.”måndag 16 juli 2012

Heja Moore!


Ibland kan det vara klokt för en klimatforskare att lämna studerkammaren och datormodellerna och göra ett besök i ett växthus där man odlar tomater eller något annat gott. Det har uppenbarligen den gamle Greenpeace-grundaren dr Patrick Moore gjort. Han är inte nådig mot dem som fortsätter att tjafsa om att en stigande CO2-halt i atmosfären är av ondo.


Bakgrunden är en ny studie som säger att “en plötslig ökning” av CO2-upptaget hos växter och djur har saktat ner den globala uppvärmningen. Enligt samma studie började denna plötsliga ökning 1988 och den ska ha tagit forskarna på sängen (eller fått dem att vakna, stryk det som ej önskas).

Ekologen dr Patrick Moore skräder inte orden när han kommenterar upptäckten i en intervju som publicerats på nätsajten Climate Depot: “Antingen är de här människorna totalt naiva i sin uppfattning om samspelet mellan CO2 och växterna eller också försöker de förklara bort det faktum att vi inte haft någon global uppvärmning under de senaste 15 åren”, säger han.

Moore fortsätter: "Växter växer mycket fortare när CO2-halten ökar. Idealet för dem ligger mellan 1500 och 2000 ppm så det är långt kvar tills de blir riktigt lyckliga. Och trots att växterna suger åt sig mer CO2 nu så har halten i atmosfären fortsatt att öka. Mot den bakgrunden kan man ju undra vad som är så sensationellt med den här studien.”

"Vi borde få forskarna att erkänna att CO2 är den viktigaste näringskällan för allt liv på jorden och att experiment visar att alla växter skulle växa fortare ifall CO2-halterna var 4-5 gånger högre i atmosfären än de är idag. Det är av det skälet som växthusodlarna pumpar tillbaka CO2 från sina uppvärmningsanläggningar in i växthusen. Genom att höja nivåerna 3-5 gånger ökar tillväxten med 50-100 procent. Därtill bör forskarna erkänna att CO2-halten aldrig har varit så låg på jorden som den är idag.”

"Det finns ingen ‘plötslig’ ökning av CO2-upptaget, utan vad det handlar om är en gradvis ökning av CO2-halten och att växterna nu har blivit mindre stressade av de låga CO2-halterna. Vid 150 ppm CO2 skulle alla växter dö och därmed indirekt också livet på jorden.”

"Tack och lov kom vi människor in i bilden och vände den 150 miljoner år gamla trenden mot minskande CO2-halter i atmosfären. Så länge leve mänskligheten!”

söndag 15 juli 2012

Ett par som pratar väder
Enligt “klimatredaktionen” på tidningen The Guardian har klimatforskarna för första gången lyckats knyta den senaste tidens extremväder till mänsklig aktivitet – “ett stort steg framåt för klimatforskningen”.

“Kanske kommer vi att redan inom några år kunna fastställa om den extremt våta och kalla våren och sommaren i Storbritannien inte är en slump utan orsakad av oss människor.”

Fjolårets rekordvarma november – den näst varmaste i landet sedan mätningarna började 1659 – var minst 60 gånger troligare en följd av klimatförändringarna än av naturliga variationer i jordens vädersystem, uppger amerikanska NOAA och brittiska Met Office. Värmeböljan i Texas förra året anses med 20 gånger större sannolikhet ha berott på klimatförändringar än på naturliga variationer.

Enligt artikeln i The Guardian har klimatforskarna länge försökta finna bevis för ett samband mellan enskilda väderhändelser som översvämningar och värmeböljor och klimatförändringarna. Men det har hittills varit svårt att fastställa sambandet. Nu tycks det emellertid bli möjligt och därmed blir det också lättare för forskarna att utfärda varningar för kommande oväder.

Peter Stott (bilden) på Met Office i Storbritannien säger: "Vi är mycket säkrare på att väderhändelserna är resultatet av klimatförändringarna. Sammantaget blir bilden av människans inverkan på klimatet allt tydligare."

Men forskarna skyller inte alla extrema väderhändelser på klimatförändringarna. Så beror enligt dem den “vita” vintern 2010-11 med snö i hela England på variationer i havssystemen och luftströmmarna. Så kalla vintrar kommer dock att bli betydligt sällsyntare än för ett antal decennier sedan till följd av den globala uppvärmningen. Inte heller översvämningarna i Thailand anses vara ett resultat av klimatförändringarna utan på lokala utbyggnader i flodsystemen.

Englands – och Sveriges – väder hittills beror enligt Met Office på att jetströmmen flyttat sig till en lägre latitud än normalt vid den här tiden, något som ger både regn och låga sommartemperaturer. Det finns forskning som tyder på att det är den kraftiga avsmältningen av isen i Arktis som orsakat denna förskjutning – genom att förändra mönstren hos de varmare och kallare vindarna i den övre atmosfären.

”Men nyckelfrågan – om människans påverkan på klimatet  försämrar de brittiska somrarna kommer vi inte att kunna lösa förrän om åtskilliga år”, säger Stott.

Skeppsgossen fortsätter som många andra tänkande människor att förundras över hur effektiv klimatpropagandan har varit. Och än värre är det väl att människor i gemen sväljer alla dessa påståenden från ”experterna”.

Ingemar Nordin har på The Climate Scam gjort samma iakttagelse. Så här skriver han bland annat: ”Världens medborgare, inte minst de svenska, är helt enkelt utsatta för lurendrejeri. Och många av våra journalister, meteorologer och klimatforskare, borde skämmas för att de understödjer detta simpla bondfångeri. De drar sina respektive yrkeskårer i smutsen.”

Tänk bara på hur mycket skada meteorologerna på SVT har åstadkommit – nu senast är det Helen Tronstad (bilden) som gör oblyg reklam för med skattemedel subventionerade solceller på sitt sommartorp. Inte ett ord sägs om att det är en fullkomligt idiotisk installation som aldrig kommer att betala sig…

Härom dagen berättade hon också att hon drömde om ett eget vindkraftverk “fast det blåser för lite här” och passade på att skryta med att hon slängt bort pengar på andelar i andra vindkraftverk, förmodligen på Pär Holmgrens rekommendation.


Narrskeppet får snart slagsida om alla meteorologer, journalister och grönskallar som inte kan skilja mellan väderhändelser och klimat ska rymmas ombord.

En gudsman om elbilar

Nytillverkad brittisk mjölkbil med eldrift

Den brittiske prästen(!) Philip Foster har på nätet summerat sina tankar om elbilar. Han har som så många andra kommit fram till att de inte har någon plats i vårt samhälle annat än som kuriositeter.1. Förhållandet mellan genererad effekt och vikt för “elbränsle” jämfört med bensin är ungefär 1:10, vilket innebär att batterivikten och volymen är tio gånger så stor som för en bränsletank med samma kapacitet (sträcka).

2. I ett bensindrivet fordon minskar inte effekten allteftersom bränslet går åt, vilket är oundvikligt när det gäller elektriska fordon.

3. Tänk dig en elbil en vinterkväll när det är snöstorm på hedarna uppe i Yorkshire (jag bor i England, det måste vara ännu besvärligare i t.ex. Kanada). Batterispänningen har sjunkit på grund av kölden och reducerat kraften till motorn. Det går inte att ha någon värme påslagen eftersom det skulle dra ännu mer kraft ur batteriet; vindrutan isar igen och det blir allt kallare i kupén. Framför väntar en brant backe och troligen kommer bilen inte att orka upp för den. Någon laddning är inte att tänka på eftersom närmaste gård ligger ett par, tre kilometer bort. Och även om det funnits ett eluttag på närmare håll skulle det ha tagit flera timmar att ladda batterierna. Såvida bilen inte har en portabel generator med tillräcklig effekt och bensin att driva den med, alternativt ett nytt och fulladdat reservbatteri för så där en 10 000 pund, sitter bilföraren där och kan kanske inte ens få kontakt med civilisationen via sin mobiltelefon. Risken för förfrysning är stor och enda sättet att komma därifrån blir att vandra ett par kilometer i full snöstorm. Jämför detta med en bensin- eller dieseldriven bil. Visst kan en snöstorm ställa till besvär också för den som kör en sådan bil – men han kan förlita sig på värmeanläggningen även om bilen går på tomgång. Och skulle bränslet ta slut har han i de flesta fall en reservdunk att ta till.

4. Batterierna till ett elfordon kostar runt 10 000 pund och är lätta byten för tjuvar. Det gäller också i verkstäder där man enligt förslag ska kunna byta ut batterierna.

5. Vid en kollision utgör batterierna en stor brandfara och kan också orsaka kroppsskador om vatten läcker in under en regnskur.

Att betala 25 000 pund för en småbil som bara kan användas i närtrafik och bra väder är rena rama slöseriet. Det kräver också att du har en bil till för all annan körning. Påståendet att kostnaden för 150 km körning ligger på ett par pund är lika absurt som skönmålningen av sol- och vindkraft. Kostnaden för en backup – i det här fallet ett annat fordon med konventionell drift – blir så hög att all eventuell vinst äts up med råge. Exemplet från Yorkshire ovan kan tyvärr lätt överföras till London en sträng vinter. Om en Nissan Leaf eller någon annan elbil blir stående i tät trafik bildas snabbt köer… och andra elbilar kör slut på sina batterier medan de väntar på fri väg!

6. Hybridbilar är dyra men har vissa fördelar. På samma sätt som dieselelektriska tåg kan de maximera effektiviteten hos förbränningsmotorn som genererar ström till de elektriska motorerna. Men tekniken är ännu inte färdigutvecklad när det gäller bilar, vilket bevisas av att Toyota Prius inte är lika bränslesnål som den kunde vara.

Det heter ofta att elbilarna bygger på ny teknik och att man måste ge dem tid att bli bättre. Men det är en myt. Elektriska bilar är lika gamla som – om inte äldre än – fordon med explosionsmotorer. De användes i storstäderna under många år kring förra sekelskiftet men klarade inte konkurrensen, inte ens som mjölkbilar. (Som framgår av bilden finns det dock företag i branschen som envist håller på traditionerna och tillverkar nya eldrivna bilar för mjölkdistribution. Vilket dock knappast motsäger den kloke gudsmannens argument mot eldriften som sådan... Skeppsgossens kommentar.)onsdag 11 juli 2012

Tre glada nyheter

För ovanlighetens skull kommer här ett knippe GODA NYHETER – annars är det ju mest elände och katastrofer media talar om.


Först Afrika. En ny tysk studie som publicerats i tidskriften Nature uppger att den globala uppvärmningen mer eller mindre automatiskt kommer att förvandla Afrikas förbrända savanner till grönskande skogar redan till 2100. Det kan vi tacka den ökande koldioxidhalten för. Forskarna har kommit fram till att gräs och träd reagerar fundamentalt olika på temperatur, CO2 och bränder och att de hela tiden försöker ta över savannerna.

Om vi tar ett kliv norrut så hamnar vi till slut i Arktis. I Nunavut i Kanada skrattar inuiterna gott åt larmrapporterna om isbjörnarnas snara utdöende. I deras trakter finns det på en del håll fler björnar än människor. Inuiterna menar också att forskarna som dundrar fram i helikoptrar och skjuter bedövningspilar på dem utgör ett större hot mot beståndet än den regelrätta jakt som är tillåten. Och ändå fortsätter WWF att producera skräckfilmer med stackars utrotningshotade isbjörnar som tvingas rota i städernas soptunnor!

Mer Kanada. Vi som gillar hummer kan glädja oss att det varmare vattnet runt Nova Scotia lett till större fångster än någonsin. Vilket lett till att priserna sjunkit en hel del, medan priserna på andra livsmedel gått upp. Maine-humrarna är ute på marknaden en månad tidigare än normalt, eftersom det varit en så varm vår.

Varmare eller inte – grönt blir det, isbjörnarna trivs och humrarna blir fler… Än finns det hopp om en bättre värld.


måndag 9 juli 2012

Klimathäxornas fel att det regnar i Småland?
Under perioden 1520 till 1770 sammanföll topparna i antalet häxprocesser i världen med kalla väderperioder. När skördarna frös bort eller förstördes av regn sökte människorna efter syndabockar. I en bulla från 1484 skrev påven Innocentius VIII: “Det har på senare tid kommit till vår kännedom… att många personer av båda könen… har förstört jordens gröda, vinrankorna och fruktträden.”


”Ersätt begreppet häxor med skeptiker och snabbspola fram till 2012”, skrev Steven Goddard på sin blogg Real Science för ganska exakt ett år sen. ”Det är precis vad dagens klimatalarmister gör. De skyller cykliska förändringar i vädret på alla dem som inte ser världen med deras förvirrade ögon. Det komiska är att dessa vidskepliga knäppisar betraktar sig själva som intelligenta och kloka.”

Det finns all anledning att reprisera hans jämförelse idag, när vi har en socialdemokratisk partiledare som vill kasta miljarder i sjön på ”klimatinnovationer” och media som segervisst basunerar ut att klimatförändringarna måste stoppas bara för att Småland drabbats av ett skyfall.

Skeppsgossen erinrar sig också vad meteorologen Art Horn skrev efter klimatjippot i Mexico 2012:

“Även om vi kunde eliminera all användning av fossila bränslen i hela världen så skulle det inte ha någon egentlig effekt på jordens medeltemperatur. Att försöka minska de mänskliga koldioxidutsläppen är direkt meningslöst och dömt att misslyckas… ja, jag borde tillägga: om syftet är att ändra klimatet i framtiden. Om man däremot är ute efter tjäna pengar på utsläppsrätter är det hur klokt som helst.”

Art Horn ger också andra exempel på klimatprofitörer som exploatörerna av alternativ energi, vilka naturligtvis har ett starkt intresse av att bekämpa koldioxiden. Plus de hundratals organisationer som ser som sin mission att till varje pris rädda vår planet och bland annat vill suga pengar ur de rika länderna och ge till de fattiga länderna som inte längre får använda fossila bränslen för att skapa välstånd...

“Jordens tjocka atmosfär skapar en värmande växthuseffekt som utgör själva förutsättningen för allt liv på jorden och i haven", fortsätter Art Horn. "Om vi inte hade denna effekt skulle jorden förvandlas till ett isklot utan liv… Vattenånga och moln svarar för 90 procent av innehållet i atmosfären och koldioxiden för ca 8 procent… Av dessa 8 procent kommer enligt IPCC endast 3 procent från mänskliga aktiviteter som användning av fossila bränslen… Av detta följer därmed att endast 0,2 procent av CO2-tillskottet i atmosfären kan lastas på människans konto.”

Det är märkligt att lögnerna och skrämselpropagandan om vår klimatpåverkan fortsätter att frodas i Almedalen. Men politikerna använder dem utan att rodna för sitt röstfiske och svensken i gemen sväljer gladeligen betet, som kostar ”hen” både dyrare transporter och dyrare energi och som förstör kulturlandskapet med miljöreligionens egna minareter.

fredag 6 juli 2012

Ännu en grön avbön
Oljeskiffer - varuprov

”Fakta har förändrats, nu måste vi också ändra oss. Under de senaste tio åren har en osannolik koalition av geologer, oljeprospektörer, bankfolk, militära strateger och miljökämpar varnat för att 'peak oil'– den tidpunkt då jordens oljereserver börjar sina - ligger strax om hörnet. Allt talade för att det var så: produktionen hade gått ner, priserna hade ökat markant..."Så inleder den välkände gröne förkämpen George Monbiot sin “avbön” i The Guardian. Han erkänner också att miljökämparna själva inte riktigt visste om detta var något önskvärt eller inte. Skeppsgossen minns att han jublade å Kjell Aleklett och de andra ”oil peak”-alarmisternas vägnar – ”så bra då, då löser sig ju problemet med CO2-utsläppen från trafiken av sig självt!”

Men Monbiot menade att bristen på olja i framtiden skulle kunna leda till nya katastrofer och en “växling” till ännu miljöfarligare bränslen som biobränslen och bensin framställd ur kol.


”Vi hade fel allihop”, skriver Monbiot. Alla förutsägelser om minskande utvinning har kommits på skam. ”Peak oil” har inte inträffat och kommer troligen inte att inträffa på mycket lång tid. I stället menar forskare att vi nu står inför en ny oljeboom och att senaste tio årens produktionsminskning har mer med pengar än med geologi att göra. De låga oljepriserna före 2003 fick investerarna att vänta med nya satsningar medan de senaste årens höga priser ändrat inställningen.

George Monbiot citerar en oljedirektör som heter Leonardo Maugeri och som säger att världen står inför den största ökningen av oljekapacitet sedan 1980-talet. För detta krävs ett stadigt oljepris på 70 dollar per fat (idag är priset ca 95 dollar fatet). Irak anses vara det land som kommer att toppa ligan, men USA:s satsningar på skifferolja har enligt Maugeri en enorm potential. Redan nu utvinns motsvarande 550 000 fat skifferolja per dag i Bakkenfältet i North Dakota.

“Problemet vi står inför”, skriver Monbiot, “är inte att det finns för lite olja utan att det finns för mycket... Det finns tillräckligt med olja i jorden för att fritera oss alla och ingen anledning för regeringar och industri att låta den ligga oanvänd. Tjugo års ansträngningar att förhindra en klimatkatastrof med moraliska argument har misslyckats, vilket senast demonstrerats i Rio de Janeiro förra månaden.”

Att George Monbiot ser på framtiden med två ögon i stället för ett är uppenbart. Redan för ett år sen väckte
han viss uppståndelse i de gröna leden då han tog kärnkraften i försvar och nu handlar det alltså om olja.
Skeppsgossen hoppas att fler enögda miljökämpar sällar sig till hans skara och att vi någon gång ska kunna lägga det meningslösa och improduktiva AGW-rabaldret bakom oss.

torsdag 5 juli 2012

Sol- och vindkraftföretag på dekis

Men i gråmulna Sverige fortsätter kraftbolagen att satsa på solenergi... 
Ännu ett USA-företag i den gröna energibranschen har klappat ihop. Det är Abound Solar i Colorado. För bara fyra månader sen sparkade företaget 70 procent av sina anställda, i väntan på investeringar i ny utrustning för tillverkning av ännu effektivare solpaneler. Nu förlorar de återstående 125 medarbetarna jobben.


Och som vanligt är det skattebetalarna som får stå för fiolerna. Energidepartementet har lämnat Abound Solar en lånegaranti på 400 miljoner dollar. Då hette det att pionjärföretag som detta kommer att hjälpa USA att återta ledningen inom området förnybar energi och på sikt skapa tusentals jobb. Känns snacket igen?

Inte blir affären snyggare av att filantropen Pat Stryker är inblandad. Det är en kvinna som enligt pressuppgifter ekonomiskt stött Barack Obama under presidentkampanjen och genom åren bidragit med miljontals dollar till det demokratiska partiet. Så går det till i politiken, åtminstone i USA.

I sammanhanget vill Skeppsgossen gärna nämna att det danska vindkraftföretaget Vestas inte bara permitterat flera tusen anställda i början på året. Nu är tydligen marknaden för sådana här vansinnessnurror mättad och aktievärdet har rasat betänkligt. Dags för en ny smäll kanske?

“Så nästa gång ett företag i branschen grön energi meddelar att det avsiktligt srar ned produktionen för att hinna genomföra viktiga förändringar eller att ett tekniskt genombrott väntar runt hörnet eller att ett litet extra tillskott av statliga pengar är allt som behövs – tro det inte”, skriver bloggaren Paul Chesser.

P.S. Jag hittade ett intressant inlägg om solenergi i Sverige på alltid läsvärda www.theclimatescam.se


Enligt detta har Mölndals Energi satsat 81 000 kr på solceller för att producera beräknat 2 000 kWh/år. Underhållskostnaderna ligger på ca 9 000 kr. Livslängden för installationen är beräknad till 20 år.
Riktigt så mycket som man hoppats ut blev det dock inte utan årsproduktionen stannade vid
1 600 kWh (det regnar ju mycket och ofta på Sveriges framsida).
En kalkyl kan se ut så här: 90 000 : 20 = 4 500 kr + räntekostnader 3% = 2 500 kr/år.
Det ger en kostnad för elproduktionen från solceller på 3.50 kr/kWh.

Som hittat! D.S.

onsdag 4 juli 2012

Åsa Romsson är ute och cyklar

Miljöpartister från Södermalm

Under den här veckan ligger Narrskeppet förtöjt i Visby hamn – för övrigt inte så långt från ett annat narrskepp med destination Gaza. Som alltid när politiker och tyckare träffas gör de sitt bästa för att överträffa varandras pajaskonster, i hopp om att kunna sälja förköpsbiljetter till Den Stora Föreställningen 2014.


Veckans mästare på kullerbyttor måste vara miljöpartiets Åsa Romson som bör tilldelas ett inramat diplom för sin logiska akrobatik. Hon brukar prata väder och den här gången hade hon sällskap av en som pratar ännu mera väder, nämligen hedersdoktorn Pär Holmgren. Om det här narrparet lyckades övertyga den församlade publiken om faran med för mycket koldioxid det vet inte Skeppsgossen, men SVT och andra PK-media refererade högaktningsfullt i vanlig ordning.

Så till Åsa Romsons eget paradnummer. Ett viktigt politiskt förslag som trillade ur hennes mun var att reducera momsen på reparationer av cyklar, kläder och skor… Just det: CYKLAR, KLÄDER och SKOR! Och se på sjutton – även detta idiotförslag refererades i pressen som om miljöpartiets språkrör hittat nyckeln till en koldioxidfri framtid i Sverige. Kraven på vederhäftighet är sannerligen inte så stora numera.

Skeppsgossen undrar i vilken värld miljöpartiet lever. För världen är ju ändå något större än Södermalm och större än till och med Stockholm. Där kan man ju cykla, fast det verkar onödigt krångligt med tanke på att det finns en fungerande T-bana till både Tensta och Rinkeby för den som vill se andra delar av världen.

Kanske har Åsa Romson & Co upptäckt att det blir många punkteringar på arbetsresorna per cykel och därmed för sena ankomster till viktiga partimöten och riksdagsvoteringar. Alltså behöver hon slå ett slag för cykelreparatörernas numera nästan utdöda skara. Som tur var finns det en sådan i Visby som fick fungera som illustrationsexempel.

Men hur är det då med skräddarna som sitter med benen i kors och lagar våra kläder från H&M, Dressman och Kapp-Ahl? Är det månne cykelsadlarna som sliter så hårt på den indiska bomullen att den här gamla yrkeskategorin går mot en renässans? Är månne jeansmodet på väg ut i mp-kretsar såsom varande alltför USA-kapitalistiskt?

För att nu inte tala om skor. När lämnade någon av Narrskeppets läsare in ett par skor för halvsulning senast? Idag springer ju till och med miljöpartisterna omkring i Adidas, Converse, Reebok och allt vad de heter och Skeppsgossen har aldrig sett någon skomakare som halvsular träningsskor. Men kanske finns det fortfarande hårdföra mp:are som kör med näbbstövlar, och det är förmodligen dem som Åsa Romson ömmar för.

Hennes tal i Almedalen var ett riktigt bottennapp som visar hur tomt det är under cykelhjälmarna hos våra politiker, kvinnliga såväl som manliga.

söndag 1 juli 2012

Ett par som har tänkt om

“I många år var jag en aktiv anhängare till IPCC och dess CO2-teori. Färska erfarenheter av FN:s klimatpanel har emellertid fått mig att omvärdera min inställning. I februari 2010 inbjöds jag att granska en IPCC-rapport om förnybar energi. Jag insåg snart att utkastet till rapporten var allt annat än vetenskapligt utfört. Rapporten var full av felaktigheter och den slutliga versionen redigerades av en medlem i Greenpeace. Insikterna chockade mig. Jag tänkte att om sådant kan hända i den här rapporten då måste det kunna hända med andra IPCC-rapporter också.”


Den som säger det här är ingen mindre än professor Fritz Vahrenholt, en av den tyska miljörörelsens fäder och chef för ett av Europas största företag inom förnybar energi. Han var inbjuden att föreläsa om klimatet vid Royal Society i London och gav en lång och intressant förklaring till varför han bytt sida i klimatdebatten.

En av hans referenser är de sedimentkärnor från Nordatlanten som maringeologen Gerard Bond analyserat. Bond – som dog 2005 – upptäckte att 1000-års klimatcykler och solcykler i stort sett är parallella. Enligt honom är det alltså solen som format temperaturkurvorna under de senaste 10 000 åren. Och det har den säkert gjort också efter 1850 när människan började pumpa ut stora mängder koldioxid från kol, olja och gas i atmosfären.

”Men”, säger Vahrenholt, ”baserat på historiska data bör solaktiviteten också ha ökat sedan 1850. Solens magnetfält har mer än fördubblats under de senaste 100 åren. Både tidsmässigt och storleksmässigt stämmer den påvisade höjningen av den globala temperaturen med 1°C väl med klimatcyklerna.”

Vahrenholt håller för troligt att både mänsklig aktivitet och naturliga processer påverkar klimatet – men hur stor roll spelar CO2? I sina datamodeller har IPCC överhuvudtaget inte räknat med solens inverkan. ”Oavsett om vi förstår denna mekanism eller inte, så kan IPCC:s klimatmodeller inte förklara 10 000 års klimathistoria. När de inte kan det, hur ska de då kunna användas för att förutsäga framtiden?”

Vahrenholt konstaterar till slut att solens magnetfält minskat under de senaste 10 åren och att det nu är svagare än på 150 år. Detta kan förklara att den globala uppvärmningen avstannat. Han gissar att uppvärmningen inleds igen 2030/2040 – vilket skulle innebära att den globala temperaturen som mest skulle öka med 1°C till 2100, alltså betydligt mindre än vad IPCC siat om.

“Hotet om en klimatkatastrof borde ha avskrivits och rädslan för en farligt överhettad planet borde ha förpassats till historiens klassiska vetenskapliga misstag… Valet står inte längre mellan en global katastrof och ekonomisk tillväxt utan mellan ekonomisk katastrof och klimatförnuft.”

En annan grön guru, 92-årige James Lovelock, skapade Gaia-teorin och brukar kallas ”den globala uppvärmningen gudfader”. En gång profeterade han världens undergång, men nu erkänner han att ha haft fel på många punkter ifråga om det framtida klimatet. Världshavens höjning är en: kanske stannar den vid endast 60 cm till sekelskiftet, säger han nu. Och för inte så länge sen retade han gallfeber på de gröna genom att deklarera att vindsnurrorna hör hemma på 1200-talet och borde ha fått förbli där.

“Det är så människorna fungerar”, säger han i en intervju i The Guardian. ”Om de hittar ett större ändamål av något slag skapas det snart en religiös rörelse omkring det. Nu råkar det vara den gröna religionen som tar över efter kristendomen. Jag vet inte om folk har märkt det, men de gröna använder ofta samma termer som de religiösa. Ett favorituttryck är skuld. Du kan inte vinna anhängare genom att säga att de gjort sig skyldiga till att CO2-halten i luften ökar.”

Lovelock tar också avstånd från dem som inte accepterar klimatvetenskapen. Men att debatten spårat ur skyller han framför allt på FN. Så fort de blandar sig i debatten ställer de till elände.

2012 är ett märkligt år. Engelsmännen har förlorat Lovelock och tyskarna Vahrenholt. Tänk om självaste överhovnarren Al Gore gjorde avbön på samma sätt, då skulle framtiden se bra mycket ljusare ut. Men det är han både för snål och för dum för – han har ju blivit mångmiljonär på en lögn och han tycks fortfarande tro att han har rätt. På nätet har det föreslagits att han borde ställas inför Haagdomstolen för brott mot mänskligheten, och det är inte utan att Skeppsgossen håller med.Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare