Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

söndag 22 juli 2012

Öppet brev om vindkraftssatsningar i Kanada

Tranor i farlig närhet av vindfarmerna i Tarifa i Spanien

För någon vecka sen fick Skeppsgossen en kopia av ett öppet brev angående nya vindkraftssatsningar som skrivits av en orolig invånare i provinsen Quebec i Kanada. Adressat är premiärministern. Eftersom Quebec har många likheter med Sverige och är självförsörjande med "ren" vattenkraft tycker jag att brevskrivarens synpunkter är värda att beakta också i vårt land. Om ett sådant här brev har någon inverkan eller inte på beslutsprocessen återstår förstås att se.


Till the Right Honorable Jean Charest, premiärminister i Quebec

16 juli 2012

Högt ärade Mr Charest:

Eftersom byggandet av vindkraftverk på landsbygden orsakar påvisbara skador på djurlivet och djurens habitat, vill The World Council for Nature (WCFN) fästa er uppmärksamhet på att planerade vindfarmer inte kommer att få några positiva effekter vare sig för invånarna i Quebec eller för vår planets hälsa. Vi producerar redan mer ren energi än vi behöver och tvingas ofta sälja den med förlust till våra grannar som egentligen inte har behov av den. Det är därför absurt att göra stora investeringar med offentliga medel för att producera ännu mer el till ett fyra gånger så högt pris som andra energikällor.

Det är ingen hemlighet att Hydro Quebec får det allt svårare att sälja sin överskottselektricitet, som uppgår till ca 8.700.000.000 kWh per år. Bolaget betalar också närmare 150 miljoner dollar varje år för värmekraftverket i Becancour, trots att den inte producerar någon ström alls. Hittills har 900 miljoner dollar betalats till ingenting. Vilken felräkning! Vilket slöseri!

Ändå fortsätter ni att investera stora summor i vindfarmer som Quebecs invånare inte behöver. Det är rena vanvettet. Vindkraftverken gör inte Quebec ”grönare”, tvärtom. Provinsen ligger i framkant på detta område och producerar all den elektricitet människorna behöver med hjälp av vattenkraft som är “ren”.

Vad ni gör är helt enkelt att ersätta en ren och billig energiform som inte har några negativa effekter på vare sig människor eller fåglar och fladdermöss (vattenkraft) med en annan som orsakar en rad problem och skador och kostar fyra gånger så mycket (vindkraft).

Vindkraftverken förstör landskapsbilden och dödar miljoner fåglar och nyttiga fladdermöss utan att ge några ekonomiska eller andra vinster. De ger ifrån sig infraljud som förstör nattsömnen för boende, ljud som hörs så långt som 10 km för de större modellerna (på 3 MW och däröver). De är inte det minsta miljövänliga och de innebär att miljarder av skattebetalarnas pengar slängs bort i subventioner.

Vindfarmer i Quebec är en totalt överflödig investering med tanke på att provinsen redan har ett överskott på energi, därtill ren och billig. De är lika överflödiga i resten av världen, men allra tydligast är det i Quebec.

Jag bor i Spanien, ett land som tekniskt sett är konkursmässigt, delvis till följd av alla subventioner till förnybar energi, något som har drivit upp statsskulden till 30 miljarder dollar och kommer att öka den med 8 miljarder per år eftersom subventionerna garanterats för 20 år framåt. I Spanien produceras samma mängd elenergi som tidigare, men den kostar mycket mer. Här finns 18 000 vindkraftverk, men de har inte minskat användningen av fossila bränslen på grund av problemen med reservkraft.

Har ni alls tagit i beaktande hur stora fastighetsvärden som förloras när dessa industriella installationer sätts upp? Här talar vi om samlade förluster på miljarder dollar, som drabbar hela provinsen Quebec, plus att invånarna får högre elräkningar och att turisterna tvekar att komma på besök.

Sist men inte minst har ekonomer räknat ut att stora subventioner och höga energipriser bidrar till att höja arbetslösheten överlag. Vindfarmerna skapar ytterst få fasta jobb. Spanien är ett bra exempel, med en arbetslöshet på över 25 procent.

Vi ber er, Mr Charest, förstör inte la Belle Province, dess natur och dess framtid.

Kontakt :

Mark Duchamp
President

3 kommentarer:

 1. Lite fakta om kraftvärmeverket Becancour.

  Det är egentligen ett värmekraftverk där en liten del av kondenskylvattnet kan tas tillvara för uppvärmning. En intilliggande fabrik behöver processånga i storleksordningen 0,1 MW.

  Det är ett gaskombikraftverk på 550 MWe
  Vid full effekt får man ut 350 MW värme, men fjärvärmeätet i Becancour är bara utbyggt så att några tiotal MW kan utnyttjas.

  Sedan verket var färdigställt år 2010 så har det används väldigt lite för att det varit överskott på el från produktion med billigare driftskostnader. Det har varit mycket nederbörd vilket gjort att vattenkraften producerat mer än beräknat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för kompletteringen. Tyvärr ändrar den inget i sak. Kraftvärmeverket är en felsatsning och kostar Quebecs skattebetalare en massa pengar utan att ge något tillbaka. Visst finns det klara paralleller med Sverige?

   Radera
 2. Att kraftvärmeverket inte används så mycket beror nog mest på gaspriset och att man inte kan utnyttja överskottsvärmen fullt ut.

  Parallellen med Sverige är väl E-On:s gaskombikraftvärmeverk i Malmö. Elpriset måste vara en bit över 50 öre/kWh kostnaden för gas inkl energiskatt skall täckas.

  Med mer vindkraft och annan elproduktion med låga driftskostnader blir det allt färre timmar som det kraftverket är i produktion. E-On själva säger att förutsättningarna förändrats sedan de började bygga kraftverket. Gaspriset har stigit mer än förväntat och vindkraftsutbyggnaden har varit mycket större än någon kunnat förutse.
  Gaspriset kan sjunka något nu när Nordstream är klar.

  Det kan vara samma sak med kraftverket i Becancour.

  Gaskombiverket i Malmö ger 440 MWe och 250 MW värme. Det är något mindre än i Becancour. Dock är Malmö en något större stad med ungefär 20 ggr så många innevånare, så det finns större möjligheter att få nytta av spillvärmen i Malmö än i Becancour. Malmö har även ett stort kraftvärmeverk som eldas med sopor.

  SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare