Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 27 oktober 2012

Veckans nyheter från Narrskeppet

Under de senaste veckorna har Skeppsgossen varit upptagen med sysslor som åligger en skeppsgosse, varför det har blivit dåligt med skrivandet i loggboken. På grund av fortsatt tidsbrist kommer jag från och med nu att göra veckliga resuméer av händelserna på Narrskeppet i stället för långa dagboksanteckningar (som ingen ändå orkar läsa). 

Till att börja med gläder det mig stort att Miljöpartiet backar i opinionsmätningarna, och jag håller med Per Welander som skrivit så här om partiet på www.http://theclimatescam.se.


”Granskar man Miljöpartiets program förutom energi- och klimatpolitiken blir man skrämd. De står för en extremt flummig vänsterpolitik. Mellan språkrörens försiktiga ord i gammelmedia och det skrivna partiprogrammet verkar avståndet vara stort. Miljöpartiet vill i programmet avskaffa försvaret, avskaffa betygen, slå sönder mamma-pappa-barn familjen, inte sätta folk i fängelse, helt fri invandring, ha HBTQ- och genuskommissarier överallt i samhället, betala folk för att anmäla hatbrott, uppmana till lagstridig civil olydnad, avskaffa nationerna o.s.v.

Miljöpartiet låtsas naturligtvis att vi i Sverige kan påverka klimatet. Sveriges utsläpp per capita tillhör de lägsta i den utvecklade världen. Detta fast vi har ett kallt klimat där bostäderna måste värmas en stor del av året. Globala uppvärmningen har avstannat de senaste 16 åren. Men Miljöpartiet struntar i osäkerheterna och vetenskapen – här gäller det att uppnå politiska mål. Om man verkligen ville minska utsläppen av koldioxid skulle pengarna satsas utomlands och inte i Sverige. Men då tappar man den politiska effekten.

Även koldioxidskatten behöver öka för att motverka klimatförändringarna, och det ökar priset på bensin och diesel.

Miljöpartiet är ett bilfientligt parti. Folk ska åka kollektivt och helst tåg. Att det blir samhällsekonomiskt olönsamt spelar ingen roll för Miljöpartiet. Gärna fler Botniabanor. Miljöpartiet är numera glesbygdens största folkfiende för att låna ett ord från de gamla kommunisterna.”

Har Al Gore levt förgäves? lyder en återkommande fråga på de nätsajter som behandlar klimatförändringarna. Detta med anledning av att varken Obama eller Romney ägnat många ord åt ämnet i de tre presidentdebatterna. Det sägs att Gore twittrat mer än någonsin för att väcka Obama, men utan resultat. Å andra sidan har ju Gore blivit miljardär på CO2-skojet så alldeles förgäves har han väl inte levt?

För övrigt har vi fått veta att högre CO2-halter än 8 000 ppm inte är farliga – det innebär 20 gånger mer CO2 i luften än vi har idag. Just     8 000 ppm är det värde man försöker hålla sig under i de amerikanska atomubåtarna. Vi kan med andra ord fortsätta att andas lugnt.

Jordens Vänner har meddelat att de är beredda att överge motståndet mot kärnkraft. I Storbritannien har de i all tysthet dragit tillbaka kravet på en omedelbar stängning av kärnkraftverken och backar nu upp en fortsatt drift. När ska Miljöpartiet komma ut ur sin garderob?

William Ruckelshaus heter den direktör inom det amerikanska miljödepartementet EPA som genomdrev förbudet mot DDT. I början på 1970-talet skrev EPA ihop en rapport på 9 000 sidor med bevis för farligheten hos DDT. Ruckelshaus inväntade inte kongressens godkännande av ett förbud och såg till att det exporterades till den övriga världen. Det ledde till att miljontals människor dog och fortsätter att dö. Någon har kallat William Ruckelshaus för ”1990-talets siste överlevande massmördare”. Tro nu inte att han ångrar något när han sett resultatet av sitt beslut, nej han är inte en bit bättre än Milosevic, Karadcic eller de andra massmördarna som ju också förnekar all skuld.

I det senaste nyhetsflödet om vindkraften hittar Skeppsgossen en notis om att de styrande i norra Holland (tyvärr inte Halland) inte kommer att uppföra några nya vindkraftverk. Orsaken är att stora vindsnurror inte passar in i landskapet i området, heter det. Därmed skrotas planerna på en vindkraftpark på tjugotalet turbiner.

I ett par år har en ingenjör i mekanik analyserat vindkraften i Victoria i Australien. Inte oväntat kommer Hamish Cumming fram till utsläppen av CO2 inte minskat ett dyft trots att hundratals miljoner pumpats in i projekten. Och det beror förstås på att de brunkolseldade reservkraftverken måste köras så ofta. Kraftverksoperatörerna hävdar också att det är mer ekonomiskt och effektivt att låta kolkraftverken gå under längre tid än att starta och stoppa dem alltefter vindförhållandena.

Som de flesta kloka människor menar Cumming att vindkraften kräver ständiga subventioner för att kunna överleva. För varje ”grönt jobb” som den skapar försvinner 2-4 andra arbetstillfällen. Den förfular landskapet, både genom vindsnurrorna själva och genom servicevägar och kraftledningar. Och i Kina, som levererar merparten av de sällsynta jordmetallerna, ödeläggs stora områden och ger dem som arbetar med brytningen svåra hälsoproblem.

Vindkraftverken i Amerika bidrar till utrotningen av många sällsynta fågelarter: örnar, hökar, falkar, ugglor, tranor, kondorer, hägrar, snögäss m.fl. De inte bara slaktar dem med sina propellerblad, de tvingas också bort från sina naturliga miljöer. Det har nu gått så långt att myndigheterna vill ålägga vindkraftföretagen att förse snurrorna med radarsystem, som ska kunna upptäcka flyttfågelsträck i så god tid att turbinerna hinner stoppas – för att sedan startas igen när ”faran” är över.

Men det tar åtskilliga minuter innan den väldiga propellern står stilla och kostnaderna för radarsystemen bidrar givetvis till att minska lönsamheten för vindenergin. I Sverige har vi ju inte alls de här problemen, säger sakkunskapen – Skeppsgossen menar att det nog snarare är så att myndigheter, fågelvänner och andra ger blanka tusan i hur många fåglar, fladdermöss och insekter som möter döden på grund av dessa totalt meningslösa monument över mänsklighetens dårskap.

torsdag 11 oktober 2012

Ingen ko på isen!

Eyjafjellajökull smälter inte
Den sydafrikanske kärnfysikern dr Kelvin Kemm skriver på sin blogg att han förvånas över hur totalt ologiska slutsatser ifråga om klimatförändringarna sväljs av allmänheten utan minsta blinkning. Nu är det i och för sig så, fortsätter han, att det finns krafter i samhället som avsiktligt matar allmänheten med falsk information som ett led i propaganda.


Som ett praktexempel på vad det handlar om nämner Kemm påståendena att smältande glaciärer och smältande is i allmänhet skylls på den globala uppvärmningen. Så här skriver han bland annat:

”Till och med den mest förkättrade klimatkramare håller med om att uppvärmningen under det senaste århundradet har varit mindre än 1ºC.
Vi vet att is börjar smälta vid 1ºC. Om temperaturen i luften runt en glaciär är låt oss säga –10ºC eller –20ºC, så skulle en höjning med 1ºC öka temperaturen till –9ºC eller –19ºC. Självfallet kan isen inte börja smälta vid en så låg lufttemperatur.

Tyvärr tror många människor att bara det blir lite varmare så börjar glaciärisarna vips att smälta!

Vad händer då om lufttemperaturen ovanför glaciären blir t.ex. 2ºC. Då kan ju isen börja smälta. Förvisso, men på natten sjunker temperaturen vanligen igen och då fryser isen på nytt. Ett par ynka plusgrader under dagen påverkar helt enkelt inte glaciärisen.

Men det finns de facto glaciärer som krymper, exempelvis i Himalaya. En indisk forskare som heter R K Chaujer kom fram till att de flesta glaciärer på norra och södra halvkloten började krympa under mitten på 1700-talet, då Lilla istiden tog slut. Det var alltså då som klimatförändringarna började. Den ökande temperaturen under slutet på 1900-talet har alltså inget alls att göra med krympande glaciärer, enligt Chaujer.

Så vad är det då som händer? Vi vet alla att glaciärerna drar sig tillbaka på somrarna – det har de alltid gjort. Orsaken tycks vara solljuset. Ytlagret smälter när solen gassar, smältvattnet rinner ner i sprickorna och når så småningom glaciärens botten. Där smörjer det utrymmet mellan is och berg så att isen kan glida lättare. Det är alltså solljuset som påverkar isen, inte luftens temperatur.

”Videofilmer av kalvande glaciärer visar hur väldiga isblock stora som hus bryts loss och störtar ner i havet. Det är inte isen som smälter – utan isen som bryts av på grund av tyngdkraften när den når klippkanten… Chaujer har rätt: det är solen som sätter glaciärerna i rörelse. När molntäcket är tjockt stannar processen upp.”

Märkligare än så är det säkert inte, säger er förbundne Skeppsgosse där han sitter på däck och ser solen gå ner över en av världens många glaciärer. I natt när det är minusgrader ska både den och jag sova lugnt.Ingen fara med Stora Barriärrevet


Nu är Stora Barriärrevet illa ute igen. I pressen har vi kunnat läsa att hälften av alla koraller dött under de senaste 27 åren. I första hand är det stormar och glupska sjöstjärnor som gjort slut på reven.


Men är det nu verkligen så illa som media påstår? I rapporterna framhålls visuella undersökningar som exakta, ned till bråkdelar av en procent, trots att korallrevens utbredning varierar mycket vid t.ex. olika årstider. Av nödvändighet kan varje sådan här undersökning bara täcka ett mindre område. Det är sant att svåra stormar skadade vissa delar av reven 2009 och 2011, men det är också ett faktum att andra delar förblev opåverkade.

I den senaste publicerade studien sägs det att vi får fler cykloner på grund av höjda havstemperaturer. Det finns ingen grund för ett sådant påstående, tvärtom har de tropiska cyklonerna blivit färre och inte så kraftiga som under förra seklet. Det finns det tillförlitlig statistik på.

Men det räcker inte med det. Nej då, växthusgaserna har också medfört en kraftigare korallblekning än tidigare, heter det. De flesta klimatforskare är emellertid överens om att det är exempelvis El Niño-händelser som främst påverkar ytvattentemperaturen och då särskilt de lugna perioderna mellan dessa händelser.

I studien påstås också att den globala uppvärmningen ger upphov till större regnmängder som bland annat får floderna att svämma över och ta med sig större mängder sediment och näringsämnen ut i havet. Det är också fel enligt kritikerna, som menar att översvämningar i Queensland var betydligt oftare förekommande och mycket svårare under 1800-talet än under 1900-talet.

Sammantaget finns det ingenting som tyder på att människan haft ett finger med i spelet. Skadorna på Stora Barriärrevet har helt naturliga orsaker. Och tidigare studier har visat att revet inte skadats alls sedan 1995. Så nu kan vi lugnt lägga ännu en larmrapport från klimatnarrarna åt sidan.

onsdag 10 oktober 2012

Många eluttag men få elbilar på Irland - också!

På Irland finns det numera fler laddningsstationer än elbilar
Endast 121 elektriska bilar har inregistrerats i Irland under 2012! Det är ändå nära nog en sexdubbling sedan 2011... För att ge siffrorna lite perspektiv bör det påpekas att det totala antalet registrerade bilar i år uppgår till 71 619 stycken. Merparten av dessa är dieselbilar.


Även i Irland har de optimistiska prognoserna för en elektrifiering av bilbeståndet kommit på skam. Enligt dessa skulle det rulla 6 000 elbilar på de irländska vägarna i slutet av 2012. Därför började staten bygga en massa elstolpar för elbilisterna, så många att det nu finns flera hundra mer laddningsstationer än det finns bilar att ladda vid dem.

Ointresset hos allmänheten går igen världen över. GM och Nissan ligger på minus i USA, Toyota stoppar satsningen på eQ-modellerna och Honda kommer inte att släppa fler än 1 100 FitEV på den amerikanska marknaden. Lite bättre ser det ut för hybriderna som Toyota Prius.

Norge brukar pekas ut som ett föregångsland när det gäller elbilar. Kanske svalnar intresset där också sedan forskare vid NTNU i Trondheim undersökt hur miljövänlig elbilen egentligen är. Man har analyserat hur “giftig” tillverkningen av en elbil är jämfört med produktionen av en konventionell bensin/dieselbil. Det visar sig då att “den globala uppvärmningspotentialen” är dubbelt så stor för elbilsproduktionen.

I likhet med vad som skrivits i flera tidigare studier framhåller de norska forskarna att elbilar som laddas med el från kolkraftverk är helt meningslösa ur miljösynpunkt. Faktum är att de då totalt sett förorenar mer än konventionella bilar. Men med den blandproduktion av elektricitet som vi har i Norden bidrar elbilar tveklöst till att skapa en bättre miljö, sägs det i rapporten.

Batterierna är som bekant den svaga komponenten hos alla elbilar. Nyligen har en amerikansk konsument stämt Nissan för ovederhäftig marknadsföring av elbilen Leaf. Tillverkaren anger en genomsnittlig körsträcka per laddning till 150 km. Men den är grundad på att batterierna är uppladdade till 100 procent – och så mycket får man inte ladda batterierna står det i Nissans handböcker!tisdag 9 oktober 2012

Oblgatorisk läsning för miljöpartister och andra gröna narrar

Obama-administrationen avsatte 2009 ungefär 90 miljarder dollar i så kallade stimulansbidrag till “gröna” initiativ. Det handlade om lånegarantier till företag som arbetade med grön energi, bidrag till isolering av egnahem, tillskapandet av gröna jobb etc.


Nu har Department of Labor rapporterat att de gröna jobben totalt uppgår till 1 336 stycken och att de tillsammans kostat 163 miljoner dollar. Varje jobb har med andra ord kostat nästan 122 000 dollar.

Så kan det gå om man i likhet med vårt eget miljöparti inbillar sig att gröna jobb är lösningen på arbetslösheten. Varje miljöpartist som är läskunnig bör ta sig en noggrann titt på följande förteckning över företag som Obama & Co. satsat på och som nu alla är på väg att gå i konkurs:

- SunPower, fick 1.5 miljarder dollar och permitterar nu för fullt.

- First Solar, gör detsamma.

- Solyndra, fick 535 miljoner dollar och är försatt i konkurs,

- Ener1, 118.5 miljoner och är försatt i konkurs.

- Evergreen Solar, i konkurs med miljonskulder.

- SpectraWatt, i konkurs.

- Beacon Power, fick 43 miljoner dollar och är försatt i konkurs.

- Abound Solar, 400 miljoner, i konkurs.

- Amonix, dito med låneskulder på “bara” 5.9 miljoner.

- Babcock & Brown (ett australiskt företag) fick178 miljoner och är nu försatt i konkurs.

- A123 Systems, fick 279 miljoner för att tillverka batterier till elbilar och har i princip lagt ner verksamheten.

- Solar Trust for America, fick en lånegaranti på 2,1 miljarder dollar och är ni konkursmässigt.

- Nevada Geothermal, har fått 98,5 miljarder i lånegaranti och varnar för ekonomiska problem.


I Sverige, Danmark, Tyskland och andra länder med liknande gröna projekt börjar man nu märka hur vanvettiga alla sådana här satsningar är. Det är inte särskilt många jobbtillfällen som t.ex. den massiva propagandan för vindkraft har skapat i vårt land. Kostnaden för dem är förstås hemlig – om svenska folket fick veta hur stor den är så finns ju risk för att de röstar på SD…

söndag 7 oktober 2012

Va, stiger haven? Det ser inte ut så...


Havsnivåerna sjönk med 5 mm under 2011 enligt en artikel i Geophysical Research Letters. Det är tvärtemot vad vi fått höra till leda från klimathysterikernas håll. Enligt dem skulle vi ju få se början till en katastrofal höjning. Men uppenbarligen har den uteblivit.


Under de senaste 20 åren har havsytan ökat med 3 mm om året eller 1,7 mm per år under de 130 år som vi haft säkra mätningar. Men, varnar författarna till artikeln, trenden är bara tillfällig och snart stiger haven igen.

För Skeppsgossen betyder ju några millimeter upp eller ner inte så mycket eftersom Narrskeppet flyter ovanpå, men för alla utsatta människor som byggt lyxvillor och sommarhus vid havsstränderna är ju detta ett stort problem. Nu kan de emellertid lugnt vänta med att sälja fastigheterna till början på 3000-talet för först då beräknas nivåerna ha stigit med 1 meter.

tisdag 2 oktober 2012

Sladden ur för elbilarna

Det blir inget, säger Toyota.

Nu faller elbilsindustrin samman som ett korthus. Efter skandalerna med strömförande Chevy Volt och brinnande Fisker Karma kommer nu nästa: det är brittiska Smith Electric Vehicles, som lurat till sig 32 miljoner dollar av amerikanska staten som bidrag till en fabrik i Kansas City.


Under 2009 uppgick förlusterna till “blygsamma” 17,5 miljoner dollar. Sedan dess har de ökat stadigt till över 52 miljoner 2011 och över 27 miljoner första halvåret 2012. De statliga pengarna var avsedda att stimulera företag att satsa på eldrivna lastbilar. Efter ytterligare påfyllning av kassan lyckades Smith Electric mer eller mindre skänka bort demobilar för lokaldistribution till Coca-Cola och Frito-Lay.

Smith Electric ingår i den brittiska företagsgruppen The Tanfield Group. Smith-U.S. etablerade sig i Kansas City 2009 i ett försök att rädda huvudägaren från konkurs.

Obama-administrationen ställde förstås upp med garantier och premier. Verksamheten inleddes med att företaget startade ett “demonstrationsprojekt” som innebar att penningstarka kunder som Coca-Cola och Frito-Lay fick ett antal provfordon mer eller mindre gratis.

Historien är typisk för Obamas vanvettiga gröna politik som gått ut på att skapa en marknad för produkter som ingen vill ha – ens om man får dem till skänks. Samtidigt har man lurat investerare att satsa eftersom amerikanska staten gjort det.

Vem var det då som tog död på elbilen? Toyota har stor skuld, inte tu tal om den saken. För några år sen gjorde japanerna ett stort nummer av sin minimodell kallad eQ (se bilden ovan). Nu har man lagt ner hela projektet. Orsaken är först och främst att det inte finns batterier med tillräcklig kapacitet för att en elbil ska kunna konkurrera. Nu pratar man i stället om naturgas som ett alternativ, och Toyota har aviserat hela 21 gas-el-hybridmodeller till 2015.

Chevy Volt, “den stora framtidssatsningen” från GM, är alltjämt en stor flopp och har än en gång stoppat produktionen. Inte ens skatterabatter hjälper.

I Storbritannien har en grupp parlamentsledamöter konstaterat att rabatterna i huvudsak hjälper rika engelsmän att skaffa en andrabil för stadsbruk. Vanliga människor vill helt enkelt inte ha dem.

Också hårt drabbade Fiat ser en ljusning i övergången till fordon som drivs av naturgas och gasol. Efterfrågan har ökat med 90 procent på den typen av bilar, som nu har en marknadsandel på nära 12 procent mot knappa 5 procent för ett år sen. Amerikanerna uppskattar att det kommer att rulla 25 miljoner fordon som drivs med naturgas år 2019 och att man också där kan räkna med en årlig ökning i försäljningen på ca 10 procent.

Förhoppningsvis ger sådana här rapporter NEVS-folket i Trollhättan något att tänka på innan företaget drar igång en satsning som bara kan sluta med katastrof.

Till sist vill Skeppsgossen gärna hänvisa till en utmärkt summering av hela den förnybara energisektorn på www.theclimatescam.semåndag 1 oktober 2012

Sista israpporten från Skeppsgossen


Rapporterna om polarisens utbredning har utvecklats till en följetong. Med det här inlägget tänker dock er Skeppsgosse avsluta den för sin del – narrarna ombord har ju så många andra saker att oroa sig över. Så här kommer fakta som vi inte får läsa eller höra om i PK-media:


Havsisen i Antarktis täcker nu en yta på 19,454,000 km². Så mycket is har aldrig konstaterats vid någon av polerna. Det är en lika stor yta som Förenta staterna och Europa tillsammans. Utbredningen innebär att kungspingvinerna nu får promenera 160 svenska mil för att hitta öppet vatten!

Solen står för närvarande 30 grader över horisonten vid iskanten. Eftersom den mesta isen finns mellan 60:e och 70:e breddgraden reflekteras massor av sol ut i rymden och kyler av jorden.

Hur står det då till med Arktis? Där påstås ju isen smälta fortare än klimatmodellerna förutsagt. Okej, isen i norr har minskat under de sista 30 åren, men samma satellitdata visar att Antarktis i gengäld fått enorma mängder mer is under samma period. Arktis is utgör bara 1-2 procent av all is på jorden, medan isen i Antarktis svarar för 90 procent. Det står det inget om i tidningarna!

Hela snacket om människans inverkan på klimatet är och förblir ett enda stort bedrägeri. Endast fyra av varje 10 000 luftmolekyler är koldioxid och vårt tillskott under mänsklighetens hela historia har beräknats till en bråkdel av en enda sådan molekyl.

Sug på den, du som fortfarande tror på alla de lögner som världens narrar hasplat ur sig!

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare