Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 27 augusti 2013

Alarik Vittfarne: Narrarna har bitit sig i svansen
Tidningen Handelsblatt berättar flera exempel på vettlösheterna i Tysklands omställning till fossilfri elproduktion. Alla har klart för sig att det blir dyrare med el från väderkvarnar och solceller. Således sysselsätter sig den generation politiker, som växt upp med socialismen som moraliskt riktmärke, med fördelningen av extrakostnaderna, kallat ”die Umlage”.

Men så småningom begrep de att företag, som var beroende dels av mycket ström och dels av en exportmarknad, skulle tvingas flytta utomlands om kostnaderna steg för mycket. De måste ju behållas i landet, så de skulle befrias från pålagan ”die Umlage”.

Familjeföretagaren Berndt Drechsel förklarar: ”Vi investerar sedan decennier i effektivare elanvändning.” Det har gjort att företaget kommit just under den gräns, som satts för användning av ”mycket ström” och blir därför inte befriat från pålagan. ”Vi bestraffas för den effektivisering vi genomfört,” konstaterar han.
Nu börjar man så smått finna att EU gör nästan alla företag beroende av export. Och de flesta har små vinstmarginaler. De frågar sig: Vill Tyskland behålla sina producenter av korv och ost? Narrarna har bitit sig i svansen.

De som befriats från pålagan gillar systemet. Eftersom den ”förnybara” elen har företrädesrätt till nätet, har marknaden för de konventionella kraftverken krympt. En naturlig följd har blivit en prispress på den elen från 50 euro per MWH i fjol till 37 i år. Det innebär förstås en devalvering av det realkapital som de konventionella kraftverken representerar. Sådant kostar något för hela nationen.

Ju fler möllor och solceller som ansluts till nätet, desto högre elpris måste kunderna betala. Producenterna av ”grön el” är ju garanterade ett högt pris för sin ström. Således har överpriset stigit från 2,4 cent per kWh 2010 till 5,3 cent i år och väntas stiga till 6,5 cent nästa år. Nationens direkta merkostnader, oräknat nätproblem och kapitalförstöring, är redan 20 miljarder euro och väntas stiga till 50 miljarder 2020. Med 80 miljoner invånare blir det senare 625 euro per person. För en familj med fyra personer blir det c:a 5.000 svenska kronor om året. Det tycker inte alla att de har råd med. De samlas framför Brandenburger Tor i Berlin för att protestera.

Det känns hoppfullt att inte alla låter sig narras.

Alarik Vittfarne

måndag 26 augusti 2013

Än har ingen dött av höga blodfetter - men hur är det med statinerna?
Diskussionen om den typ av kolesterolsänkande läkemedel som kallas statiner har många likheter med klimatdebatten. Det råder en sorts ”konsensus” i läkarskrået om att höga kolesterolvärden är farliga för hälsan och framför allt en orsak till hjärtinfarkter. Visserligen är kolesterol i likhet med koldioxid en förutsättning för liv (kolesterolet bygger bland annat upp våra celler), men sådana bagateller kan man uppenbarligen bortse ifrån när det gäller att rädda människoliv eller i fallet koldioxid att rädda en hel planet.

De läkare som vågar ifrågasätta denna ”sanning” får sällan komma till tals i media, och när artiklar i ämnet någon gång blir publicerade tigs de ihjäl eller avfärdas av ”experter” som vet bättre.  

Statiner skrivs rutinmässigt ut till alla som haft en hjärtinfarkt eftersom de tros minska risken för en ny infarkt. De har en anti-inflammatorisk effekt som förhindrar blodproppar i hjärtats artärer. Men statiner skrivs också ut till patienter som bara har höga kolesterolnivåer i blodet, eftersom man menar att de också kan förhindra att en i övrigt frisk person drabbas av en hjärtinfarkt.

Det finns massor av undersökningar som visar att statiner har de ovan påstådda effekterna – men det finns nästan lika många som ger vid handen att de inte alls har det. För en patient är det så gott som omöjligt att veta vilken nytta preparaten gör. Däremot drabbas alltför många av de patienter som ordineras statiner av mycket obehagliga biverkningar – som till och med kan vara livshotande.

Många läkare, ja kanske merparten av dem, är så indoktrinerade av läkemedelstillverkarna att de inte kommer på tanken att ifrågasätta statinernas effekter. Lyckligtvis finns det också de som vågar bryta mot den allmänna uppfattningen och sätter patientens välbefinnande före en medicins eventuella nytta. När någon av deras patienter säger att han eller hon mår dåligt av att ta statiner säger de helt enkelt till patienten att sluta ta tabletterna!

En läkare som Skeppsgossen pratat med berättar att i medeltal en av fem statinätande patienter drabbas av otrevliga biverkningar. Han menar med all rätt att i sådana fall gör ju medicinen mer skada än nytta. 

Statiner sänker kolesterolhalten i blodet, okej. Men blir man då friskare av att ha mindre kolesterol i ådrorna? I kliniska tester från 1980-talet framhölls enbart de goda effekterna, medan biverkningarna tonades ner. Resultatet blev en överförskrivning av statiner. Idag äter miljarder människor i Västerlandet kolesterolsänkande piller.

Det anmärkningsvärda är dock att antalet hjärtinfarkter inte har minskat sedan statinförskrivningen infördes. Visst har det i Västvärlden skett en 40 procentig minskning av dödsfallen i hjärtinfarkter – men den beror på att man rutinmässigt använder stentar eller ballonger för att vidga hjärtats kranskärl. Också den minskade rökningen kan vara en bidragande orsak. Mycket nytta gör också de låga doser av trombyl som ordineras patienter efter en infarkt (och i förebyggande syfte också till dem som befinner sig i riskgruppen).

En studie från 1995 tydde på att hjärt-kärlsjukdomarna skulle minska med 30 procent tack vare statinerna. Men i exempelvis Storbritannien har i stället antalet hjärtsjuka ökat från åtta procent av befolkningen 1995 till 12 procent idag.

Min vän läkaren menar att den som äter statiner och inte upplever obehag gott kan fortsätta. Men den som drabbas av muskelsvaghet, magsmärtor och minnesluckor bör sluta ta dem. Gör ett uppehåll på ett par veckor – det gör ingen skada – och känn efter om biverkningarna och obehagen försvinner. Ett alternativ kan vara att sänka dosen. Det finns också farligare biverkningar som att statiner kan ge diabetes!

Vad är då ett normalt kolesterolvärde? Enligt officiella nätsajter anses det ligga under 5,0.  Mellan 5.0 och 6.4 är det lätt förhöjt, mellan 6.5 och 7.9 måttligt förhöjt och över 8.0 uttalat förhöjt. Hur man ser på värden över 5.0 beror på ett antal riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som diabetes, övervikt och högt blodtryck.

Problemet idag är att läkemedelsindustrin vill sälja så mycket blodfettsmedicin som möjligt. Det förklarar maximigränsen 5,0 i kolesterolvärde. Skeppsgossen citerar Kostdoktorn (www.kostdoktorn.se):

”Annars har de medicin, Lipitor, att sälja. Och säljer gör de. Lipitor är världens mest sålda läkemedel, och sålde för ca 90,000,000,000 kr i hela världen år 2007. Du läste rätt: 90 miljarder kronor på ett år.

Försäljningssiffran blir förståelig när man undersöker hur vanligt det är med ett kolesterolvärde över 5. Varannan frisk trettioåring i Sverige har det. Och 95% av alla 60-åringar.

Det ser alltså ut som att kolesterol över 5 är helt normalt. Läkemedelsindustrin vill hävda att det inte är det. Det vore ok om det fanns bevis för att den stora majoritet av friska vuxna svenskar med kolesterol över 5 har nytta av medicin. Några sådana bevis finns inte…”

Man har heller aldrig kunnat visa att mindre kolesterol i kosten ger bättre hälsa. Mediciner som minskar upptaget av kolesterol i tarmen (som Ezetrol) ger inte heller någon positiv effekt på hälsan utan kan tvärtom bidra till uppkomsten av cancer.

Lipitor säljer som smör världen över

Det har visat sig att i runda tal 80% av det kolesterol kroppen behöver nybildas av kroppen själv, framförallt i levern. Äter man mindre kolesterol bildar kroppen mer själv. Äter man mer kolesterol bildar kroppen mindre. Kolesterolet i kosten spelar alltså en marginell roll.”

The Lancet (kanske den mest ansedda tidskriften för liknande vetenskap) publicerade i januari 2007 en analys för personer utan känd hjärtsjukdom. De var baserad på då tillgänglig forskning.

Kvinnor – ingen visad nytta av kolesterolsänkande medicin.

Män över 69 år – ingen visad nytta.

Effekten på män under 69 år med hög risk för hjärtsjukdom är liten – efter fem års behandling är chansen att medicinen skyddat från ett sjukdomsfall (t.ex. hjärtinfarkt) 2 procent. 50 sådana män som äter medicin i fem år vardera resulterar alltså i ett enda mindre sjukdomsfall!

Så här säger den kloka LCHF-doktorn Annika Dahlqvist på sin blogg http://annikadahlqvist.com

”Det finns belägg för att statiner ger en liten (1-2 procentenheter) minskad risk för hjärtinfarkt för dem som haft en hjärtinfarkt och för diabetiker typ 2. Dessa personer får då själva väga den positiva effekten mot den stora risk för statinbiverkningar som finns, framförallt muskelsmärtor och -svaghet.”

En ofta citerad studie av forskare i Lund har kommit fram till att patienter som lagts in för hjärtinfarkt har höga kolesterolvärden. Andra studier säger att det inte alls är så utan att infarktpatienter tvärtom har lägre kolesterolnivåer än personer utan hjärtproblem. Vem ska man tro på? 

Det kan ju också vara så att eventuellt höga kolesterolvärden beror på att kroppen producerar mer kolesterol just för att skydda hjärtat vid en hotande infarkt. Ett sådant resonemang påminner åter igen om frågan ifall koldioxiden har någon inverkan på den globala uppvärmningen eller inte. Vem kom först, hönan eller ägget? 

Skeppsgossen efterlyser en opartisk debatt om höga blodfetter och statiner. Innan vi får den – om någonsin – tror jag att vi kan summera frågan så här: Ingen har bevisat att man dör av höga blodfetter men tyvärr talar mycket för att man i västa fall kan göra det av statiner.

lördag 24 augusti 2013

Mer om vindkraft, hälsorisker och fågelslaktNu blåser det kring vindkraften igen. Och det är inga ljumma vindar precis. Först och främst har några svenska läkare analyserat de skador som vindsnurrorna kan orsaka på människor i deras närhet. ”Det är alltså inte fråga om en buller­skada i traditionell mening utan en ­effekt av att ett konstant pulserande ljudtryck ständigt ändrar trycket i innerörat och retar sinnesorganen där,” heter det i artikeln i Läkartidningen. ”Man kan likna det vid ett pulserande eller flimrande ljus – många besväras inte märkbart medan personer med sensorisk överkänslighet kan få besvär. Flimrande ljus kan som bekant till och med utlösa epilepsi. På samma sätt utlöser det ständigt pulserande, icke hörbara infraljudet från vindkraftverk betydande besvär hos personer med central sensorisk överkänslighet. Dessa besvär kan bli kroniska, invalidiserande och leda till ångest och depression och öka risken för hjärtinfarkt.”

I Storbritannien handlar debatten om hur vindkraftverken påverkar priserna på fastigheter som ligger i deras närhet. Vindkraftslobbyn påstår att det inte finns några bevis för att det är så, men ansvariga myndigheter är av en annan mening och rekommenderar lägre fastighetsskatter för utsatta hus. Oljudet och det flimrande ljuset har i flera fall gjort det omöjligt att få ut marknadspriser för fastigheterna.  I Tyskland har propellrarnas fågelslakt utretts av energimyndigheten själv. Enligt bloggen The Climate Scam visar studien ”att byggandet av landbaserade vindkraftverk strider mot landets egna lagar om att det är förbjudet att döda utrotningshotade arter. Tusentals fåglar och fladdermöss dödas nämligen varje år av Tysklands ’Energiewende’, varav en del med all sannolikhet är just skyddade arter”.
  
För bara några dagar sedan rapporterade nättidningen Kreiszeitung hur många fåglar och fladdermöss som faller offer för turbinerna – det rör sig om hundratals och kanske tusentals. Men resultaten av kontrollräkningarna sopas under mattan och de ansvariga från bland annat Hannoveruniversitet har belagts med munkavle.   

Kreiszeitung räknar med att de 25 000 vindgeneratorerna i Tyskland dödar en kvarts miljon fladdermöss varje år, och fågel- och djurvänner kräver full insyn i rapporten, som skattebetalarna finansierat med 1,1 miljon euro. Hittills har dock inget hänt. Om det skulle innebära att vissa arter utrotas så kommer det bara att heta att det beror på klimatförändringarna, säger en talesman för kritikerna.  

Skeppsgossen har länge tillhört kritikerna av vindkraftens utbyggnad, som är ett skojeri utan motstycke i modern tid. Vindkraftverken förstör våra landskap och flyttar man ut dem i havet för att slippa oljudet kommer konstruktionsarbetena att skrämma bort både valar och sälar. En bloggare summerar: ”Efter vad jag hört står WWF bakom utbyggnaden. De säger att ’klimatförändringarna’ kommer att döda fler fåglar än vindkraftverken. Vilka hönshjärnor!”   
 

Ett sätt att dölja sanningen är de metoder som används för att räkna antalet slaktade fåglar runt en vindfarm. Ju längre turbinblad och ju högre effekt ett vindkraftverk har, desto längre från verket kommer de döda fåglarna att hamna på grund av den högre hastigheten hos bladspetsarna. Så har man t.ex. hittat döda fåglar inom en omkrets på 28,5 m under 24,6 m höga kraftverk. Bilden här ovan ger en uppfattning om hur långt de döda fåglarna kastas allt efter höjden på vindmöllorna. Det här menar kritikerna att vindindustrin är väl medveten om och att man därför begränsat sökandet till 50 m runt ett kraftverk.

Senare genomförda undersökningar på Wolfe Island och vid Criterion-projektet i staten Maryland i USA borde ha utsträckts till ca 200 meter från turbinerna för att man skulle hitta 75-85 procent av de döda fåglarna. Men det gjorde man förstås inte. Nyligen har man också företagit nya undersökningar i ökända Altamont Pass utanför San Francisco enligt samma mall, trots att stickprov längre bort avslöjat betydligt fler slaktoffer. Rovfåglar som hittats utanför ”standardomkretsen” har inte medräknats i statistiken och dödsorsaken har angetts som ”okänd” också när fåglarna blivit halshuggna. Inte heller har man räknat med svårt skadade djur som varit vid liv!

Gång på gång har Skeppsgossen påtalat ointresset från svenska myndigheter och naturvårdande organisationer att göra noggranna undersökningar av den ständigt pågående fågel- och fladdermusslakten kring våra vindkraftverk. Men det har varit att tala för döva öron eftersom negativa siffror skulle kunna innebära att vi slapp se fler vindkraftverk på land och utanför kusterna. Det är mäktiga intressen som ligger bakom industrialiseringen av det svenska landskapet, mäktiga nog att kunna köpa sig fria från all kritik,
hur välgrundad den än må vara.

Detta är en skandal och ett djurplågeri utan all like!

torsdag 22 augusti 2013

Låt dig inte luras av Bauhaus solcellsdrive!
Annonsen ovan är hämtad ur byggmarknaden Bauhaus senaste katalog. Enligt Skeppsgossens mening handlar det om ett ovanligt fult bondfångeri som kan klassas som vilseledande marknadsföring.

Om man tar det billigaste alternativet kan man köpa ett solcellspaket för 64 000 kr. Solcellerna upptar en yta på 26 kvadratmeter och ska enligt reklamen generera 4kW elström.

Under förutsättning att solen skiner dygnet runt stämmer kanske siffran, men i vårt klimat lär effekten sjunka till kanske hälften i årsgenomsnitt. Man brukar säga att normalvillan förbrukar 20 000 kW per år – alltså 10 gånger mer än vad de här solcellerna presterar.

Med dagens elpriser kostar 20 000 kW omkring 20 000 kr per år. Solcellerna kan med sina 2kW leverera en tiondel av totalförbrukningen, motsvarande 2 000 kr i reda pengar. Det är förtjänsten som en villaägare kan göra på ”smart grön el”. Det tar med andra ord runt 30 år för villaägaren att tjäna in kostnaden för solcellerna – och 30 år brukar anses vara den maximala livslängden för solceller!

Exemplet ovan förutsätter att villaägaren själv installerar paketet. Anlitar han Bauhaus installatörer tillkommer i det nämnda exemplet en kostnad på 20 000 kr. I många fall blir den dessutom mycket högre – för arbete på hög höjd över 3 meter(!), håltagning i eternit, skylift etc. debiteras extra. Om vi nöjer oss med 20 000 kr för installationen så hamnar slutnotan på hela 84 000 kr. Och då kommer det alltså att dröja över 40 år innan villaägaren tjänat in kostnaden för sin smarta gröna el! Notera att Skeppsgossen inte heller räknat in kredit- och räntekostnader etc.

Skeppsgossen anser att den här reklamen är rena lurendrejeriet och att den borde anmälas till KO. Men det är naturligtvis omöjligt, eftersom det handlar om att rädda vår miljö. Då är ju alla lögner tillåtna. I varje fall är påståendet ”säg farväl till höga elräkningar” hämtat ur den luft som miljöpartiet och deras gelikar andas i sig varje dag.     

onsdag 21 augusti 2013

Alarik Vittfarne: Med "Energiewende" överträffar narrarna vansinnet

Som bekant skrämdes Angela Merkel så av följderna efter katastrofen i Fukushima att hon i juni 2011 beslöt att alla kärnkraftverk skulle vara stängda 2022, det som kallas ”die Energiewende”. Affärstidningen Handelsblatt har på första sidan av helgbilagan den 17/8 rubrikerna ”Irrsinn” (vanvett) och ”Energiewende”.

Angela Merkel är ju ett unikum bland de mäktiga: Med sin doktorsexamen i fysik och arbete som forskare är hon nog den enda med naturvetenskaplig bakgrund. Hon kan säkert utvärdera fakta och använda logik. Då har hon noterat följande om Fukushima.

Det var en fruktansvärd naturkatastrof, som ödelade hela landskap och bragte 20.000 människor om livet. Men ingen skadades av strålning.

Kraftverket var byggt för att klara stora jordbävningar. En sådan kom och den stod verket emot, men man nödstoppade reaktorerna. Det skulle klara en tsunami på 5 meter, vilket väl var vad man antog skulle vara ett hundraårsfall. Den som kom efter 56 minuter var på 15 meter. Troligen ett tusenårsfall. De 6 meter höga vallarna räckte inte. Reservaggregaten för el stod på 10 meters höjd, vilket inte var tillräckligt. De översvämmades och kunde inte driva kylpumparna för reaktorerna som nödstoppats redan vid jordbävningen. En detaljerad beskrivning finns här:


Hon visste säkert också att inte heller i Harrisburg skadades någon. Samt att Tjernobyl inte kan räknas, eftersom det var en primitiv konstruktion, som missbrukades för regelvidriga experiment. Kärnkraft har visat sig mer säker än något annat slag av el, inklusive vindkraft, som ju kräver arbete på hundra meters höjd.

Således var det knappast följderna i Japan, som skrämde henne. Det var följderna i Tyskland, där media trummade upp en kampanj utan motstycke mot kärnkraft. Redan år 2000 hade De Gröna i socialdemokraternas regering pressat sig till subventionering av ”förnyelsebar” el. Liksom i Sverige var media så ”gröna” att propagandan för ”förnyelsebart” aldrig kunnat kritiseras. Handelsblatt skriver att 82 % av tyskarna fortfarande stöder die Energiewende, men 60 % anser politiken dåligt genomförd. Innan valet nu i september skulle hon inte hinna förklara hur säkert kraftverket i Fukushima egentligen var.

Handelsblatt refererar några vettlösheter: En exponerades den 16 juni, en söndag mitt i sommaren då industrierna var stängda och folket i allmänhet befann sig utomhus utan behov av el. Då sken solen starkt samtidigt som en kraftig vind från nordväst blåste över hela landet. Solceller och vindmöllor levererade rekorderliga 29.600 megawatt. Lagarna ger sol- och vindkraft prioritet för att leverera el. Nätet måste ta emot vad de producerar. Alltså fick gaskraftverk, som kan regleras ner snabbare än kolkraftverk, snabbstänga, i Tyskland, Holland och Tjeckien.

Mellan kl 14 och 15 behövde en kemikoncern inte betala de vanliga 30 à 60 Euro per MWh utan fick mer än 100 Euro för att ta emot strömmen.

Detta behandlades på en halv spalt. Temat fick sex helsidor i numret.

Men Merkel är kanske smartare än vad jag är. Hon vill kanske låta de tyska väljarna erfara vad ”grön el” verkligen för med sig. Sedan vettlösheterna träffat var och en, kan de bli mottagliga för fakta och logik om kärnkraft och vindmöllor. Kanske.Alarik Vittfarne

söndag 18 augusti 2013

Loggboken vecka 33
Jordens sista hopp (enligt Obama själv)


Ärkenarren framför alla andra för tillfället är förstås Barack Obama. Denne mäktige profet har förkunnat att Gaia är vred på oss för våra kolsynder och att den stora floden skall komma – som endast han kan hejda under förutsättning att vi slutar förneka klimatförändringarna. Enligt en amerikansk blogg har han bokat plats på arken för sex par och sin hund så att de kan återbefolka jorden. Bittra människor som tror på vapen och religion är dock inte välkomna…

I The Climate Scam får sig professor David van der Spoel vid Uppsala universitet en välbehövlig avhyvling. Enligt honom är det viktigaste i klimatarbetet att byta ut sin kyl och frys till energisnåla varianter. Det ska ske genom att apparater med hög energiförbrukning ska fasas ut och genom en årlig höjning av beskattningen på fossil energi. Beskattningsdelen kallar han för ”en långsiktig färdplan” och ska återföras till skattebetalarna genom s.k. ”grön skatteväxling”. En ”förändrad livsstil” och att minska förbrukningen av ”ändliga resurser” är också nödvändigt i klimatarbetet.

Klimatproblematik, Förindustriell nivå, Långsiktig färdplan, Grön skatteväxling, Förändrad livsstil och Ändliga resurser.

Ska du skriva en debattartikel om klimatet så använd dessa ord. Sedan kan du bara fylla ut med passande meningar allt efter tycke och smak och gärna en personlig anekdot på det. Sedan är du hemma.

Allt enligt Lena Krantz (http://www.theclimatescam.se).


Backup-diesel för vindkraft 

En officiell hemlighet som det inte skrivits mycket om i media är att britterna löst backup-problemet med vindkraftverken på ett fiffigt sätt. I anslutning till vindfarmer på olika ställen i landet har man bakom diskreta plank placerat ut erforderligt antal dieselgeneratorer i containrar. Generatorerna startar när det börjar bli klent med elström i området. Det känns litet som att gå över ån efter vatten, tycker Skeppsgossen. När man nu ändå (och i bästa fall) måste köra dieslarna under 70 procent av dygnet kunde man väl lika gärna skippa extrakostnaden för vindsnurrorna?

Senast nytt om hybridsportbilstillverkaren Fisker Automotive är att företaget är skyldigt amerikanska staten 192 miljoner dollar och att ingen vill köpa det. Enligt Reuters har Fisker inte tillverkat en bil på över ett år!

Visste du att den påstådda klimatförändringen påverkar smaken och texturen i äpplen? Det vet några japanska forskare som analyserat data från två äppelodlingar i Japan under perioden 1970 till 2010. Förändringarna beror på tidigare blomning och allmänt högre temperaturer.
Ökningen anges till runt 1/3 grad Celsius per årtionde.

The Terminators?
Nu har “The Terminator” alias Arnold Schwarzenegger avslöjat sitt rätta jag. Enligt Huffington Post har han kommit på ett effektivt sätt att övertyga ”klimatförnekare” – ”bind fast dem vid avgasröret på en bil under en timme och sen håller de nog med om att växthusgaser är giftiga”. Tekniken är förvisso inte ny och prövades för en del år sedan i ett land inte långt från Arnolds Österrike. Fast med tanke på hans allmänt tjocka skalle misstänker Skeppsgossen att han förväxlat koldioxid med kolmonoxid, något som i och för sig inte gör uttalandet mindre trevligt.

Att den globala uppvärmningen avstannat sedan snart ett par decennier tillbaka bekymrar inte media, vare sig i Sverige eller i USA. I sistnämnda land har en dam som heter Julia A. Seymor räknat hur många gånger pausen omnämnts i 92 rapporter från tv-bolagen ABC, CBS och NBC… Om du gissade aldrig så gissade du alldeles rätt! Hennes undersökning visar också att reportage om smältande isar och stigande havsnivåer etc. är 8 gånger vanligare än kritiska reportage.

Bloggaren Paul Homewood skriver apropå isutbredningen i Arktis att många har slagit knut på sig själva för att bevisa att den krympande isen kan förklaras av sjunkande temperaturer – men nu har vissa forskare äntligen slagit fast att sjunkande temperaturer tvärtom innebär öka isutbredning!

Den gamle narren Ted Turner deltar i ett toppmöte i Aspen. Colorado, som samlat 90 troende talare. Överanvändning av betesmarker och brist på vatten är ett par ämnen på agendan som borde intressera Turner alldeles särskilt eftersom han är Förenta staternas största privata landägare med sina över 2 miljoner tunnland (acres).
I sitt eget föredrag framhöll han också att det är dags att säga farväl till de fossila bränslena. ”De kommer att förgifta oss om vi inte fasar ut dem”, varnade han.   
Är han månne inne på samma tankegångar som Arnold ovan?

fredag 16 augusti 2013

Alarik Vittfarne: Miljörörelsens vattenmeloner, gröna utanpå, men röda inuti.

Van som jag är att hålla utkik ända till horisonten, fastnade min blick på boken ”Watermelons” av James Delingpole. Han visar hur miljöengagemanget hos de ledande aktörerna oftast är en förklädnad för socialistiska, totalitära idéer. Då Sovjets fall gjorde kommunismen omöjlig, bytte många färg från rött till grönt.


James Delingpole *1965 medverkade länge i The Telegraph, en av Englands ledande tidningar. Han skrev om inkompetens, fusk, vilseledning och rent bedrägeri bland klimatforskarna, vilket gjorde mig intresserad av boken. Men ledningen för tidningen räknade in sig bland narrarna och förvisade Delingpole från spalterna till en blogg, som sedan dess fått många läsare.

Med en skeppsbrutens envishet har han grävt djupt i miljöpolitikens alla fält, särskilt hypotesen om de katastrofala utsläppen av koldioxid: "the Catastrophic Anthropogenic Global Warming" (CAGW). Han torde nu ha ett av världens mest kompletta underlag om klimatforskarnas förljugenhet.

År 2009 och 2011 läckte ett stort antal avslöjande mejl och dokument ut från ledande institutioner, främst East Anglia University, Climategate I och II:

-        Data har manipulerats, harmoniserats, justerats och standardiserats bl.a. genom att temperaturer från direkta mätningar och indirekta via trädens årsringar blandats. De senare påverkas även av andra faktorer än temperaturen.
-        Data som motsäger CAGW har man undanhållit.
-        Bevisen för att medeltiden var varmare än nu är omfattande, men har negligerats. En av de mest prominenta ”klimatforskarna”, Michael Mann, publicerade i en IPCC-rapport ”hockeyklubban”, en graf som visade att temperaturen varit konstant under tusen år fram till 1950-talet och sedan stigit snabbt. ”Lilla istiden” på 1600-talet var alltså inte med. Efter den har det blivit varmare under 200 år innan vi eldade med kol och olja. Det visar att Mann fabulerat och torpederar CAGW-hypotesen.
-        Så sent som den 29/7 i år citeras Mann så här: “Proof is for mathematical theorems and alcoholic beverages. It’s not for science.” Det är delvis en vits eftersom ”proof” dels betyder ”bevis”, och dels är måttet på ölets alkoholhalt, 100 proof betyder 50 %. Det visar hans självgodhet: Hans påståenden skall räcka. Den attityden avslöjades också, då han i fjol kallade sig själv ”Nobelpristagare” med hänvisning till IPCC:s Fredpris.
-        Mest klandervärda är många mejl med intriger för att sabotera kritik. En tidskrift hotades med manusstrejk från hela ”klimatvetenskapen”, vilket förmådde den att avskeda en kritisk medarbetare.
Delingpole är särskilt sarkastisk över de kommissioner som skulle utreda vad som faktiskt hänt, tre olika efter varandra. Deltagarna valdes bland narrar med egna intressen att försvara, vilket gjorde granskningen meningslös. 

Delingpole synar också ”krismånglarna”, de ideella organisationer som växt till globala miljardföretag med tusentals anställda, främst Greenpeace och WWF. De arbetar i ca 100 länder och lever på att skrämma folk: Ju värre katastrofer, desto mera bidrag får de från allmänhet och politiker. För miljöpartierna gäller det antalet röster.

En av dem som grundade Greenpeace 1971, Patrick Moore, skrev i Wall Street Journal: ”Jag märkte att ingen av mina nya styrelsekollegor hade någon vetenskaplig utbildning. De var endera politiska aktivister eller företagare i miljöbranschen. Vetenskaplig objektivitet övergavs för en politisk agenda, varför jag lämnade organisationen 1986.”

Delingpole förklarar: Moore bevittnade den process där den gröna rörelsens ursprungligen idealistiska hippies trängdes ut av fanatiker med främsta intresse att krossa kapitalismen.

WWF hade 2010 omsättningen 4 miljarder kronor. Cheferna i USA och Kanada hade högre löner än respektive nations president. Med smartness erbjöd de sig att ”sköta” 80.000 kvadratkilometer regnskog i Brasilien. Det skulle ge dem utsläppsrätter för 60 miljarder dollar!

En särställning intar Romklubben som bildades 1968 för ledare från politik, akademi och näringsliv av bl.a. David Rockefeller. I en bok 1990 förklaras hur den fann sin målsättning: ”I sökandet efter en ny fiende som kan förena oss människor, kom vi upp med idén att . . . den globala uppvärmningen kan passa precis. . . Demokratin kan inte organisera allt.”

Nyligen utsågs vår EU-parlamentariker Anders Wijkman till en ordförandepost i klubben. Han ingår också i styrelsen för Tällberg Foundation. Tillsammans med dennas grundare, Bo Ekman, skrev han i DN 2010-02-21: ”Lösningen är inte nationell demokrati.”

Båda organisationerna arbetar för ”En Ny Världsordning” som styrs av experter, alltså sådana världsförbättrare som Anders Wijkman. Det betyder diktatur, men de kallar sig demokrater. De tror att vi andra är lättlurade narrar.

Det gäller inte oss som varit ute i riktig blåst.Alarik Vittfarne

tisdag 13 augusti 2013

Hav som inte stiger och några andra häpnadsväckande nyheter
Så liten att den inte finns på kartan

Nu rapporteras om ytterligare “klimatflyktingar” från Alaska. De bor på en sandrevel  utanför kusten och tvingas överge sina hem på grund av de stigande havsnivåerna. Skitsnack, säger Skeppsgossen och de forskare som studerat omständigheterna närmare. Sådana här revlar består av inget annat än sand och deras utbredning och form ändras av strömmar och vindar i det hav som fött dem. Varje dag händer det att en lång revel delas i två, vilket tycks vara fallet med Kivalina som den här bebodda sandreveln heter. Om människorna vill fortsätta bo och leva på den, får de se till att det byggs ett rejält strandskydd, kanske med stora stenblock som bryter vågorna innan de hinner föra ut stora mängder sand som man med framgång gjort vid den skånska kusten.

IPCC ville få länderna i världen att lägga på klimatskatt på “utsläppen av växthusgaser”, främst koldioxid. Hur någon kan komma på idén att beskatta CO2 som är livsviktig för allt liv på jorden är ett mysterium. Orsaken påstods vara att den fångar upp och håller kvar värme. Kardinalfelet i detta påstående är att jorden är en självreglerande mekanism och att en högre CO2-halt i atmosfären gynnar såväl skogar som grödor.

Norrmännen vill inte ha fler turister, i varje fall inte från Tyskland! En norsk studie gör gällande att 90 procent av de klimatförändringar som orsakas av transporter kommer från flyget och vägtransporterna. Och värst är turisterna från Tyskland. Bakom studien står ett forskningscenter i Oslo som heter Cicero. Tyskarna tillhör enligt undersökningen de mest resglada i världen och reser fem gånger så mycket som den genomsnittlige världsmedborgaren. Det mest välbeställda toppskiktet svarar för nästan 20 procent av klimatpåverkan, enligt norrmännen

En narr som lystrar till namnet Jeff Masters påstår att råttorna håller på att ta över jorden tack vare den globala uppvärmningen. Tidningen Washington Post hakade på och skrev att de redan tagit över Washington DC.

Men en herre med namnet John Cook är av motsatt åsikt. Han hävdar att råttorna tvärtom orsakar en global avkylning. Den Lilla istiden berodde enligt honom indirekt på att så många människor dog i pesten att jordbruket förföll. Skogar tog över åkermarkerna och mer koldioxid upptogs ur atmosfären med avkylning som resultat.

Hotas urfolkens framtid av klimatförändringarna? Det påstår i alla händelser ärkebiskopen Anders Vejryd i en debattartikel i DN den 9 augusti. Skeppsgossen saxar följande kommentar från The Climate Scam:

”Han för fram de arktiska urfolkens sak under rubriken Urfolkens framtid hotas av klimatförändringarna.  Det är som oftast rubriksättarna på våra dagstidningar som skapar rubrikerna varför det kanske inte är Vejryd själv som valt den, men hur som helst, det blev ovanligt dumt i detta fall. Den ligger dock i linje med den mediala bild som många tycks vilja skapa om fattiga i utvecklingsländer och urbefolkningar i Arktis, hur deras hela existens hotas av klimatförändringar skapat av våra orättfärdiga utsläpp av koldioxid, trots att de själva är helt oskyldiga... Om vi ser till urfolkens utveckling och status under de senaste 200 åren så tror jag ingen skulle skylla deras problem på klimatförändringarna, då är sannolikt kyrkans mission en större bov i dramat.”

Läs mer om den rättfärdige biskopen på http://theclimatescam.com


Nils-Axel Mörner: "Havet stiger inte!"


När Landskrona firade sina 600 år erbjöds många attraktioner knutna till dess historia med sjöfart och skeppsbyggeri. Som gammal skeppare kunde jag inte motstå frestelsen att samma dag besöka den återuppståndna briggen Tre Kronor och få veta sanningen om den snabbt stigande havsnivån. Om den senare skulle svenske senioren Nils-Axel Mörner berätta. Han torde vara världens mest kunnige auktoritet beträffande haven. Han var under många år ordförande för de vetenskapare i världen, som särskilt studerar havens nivåer och deras verkan på kusterna.

Han talade i Stadshuset och briggen låg förtöjd precis utanför. Jättepraktiskt.

Nils-Axel Mörner utgick från Miljöpartiets program för att skydda Skåne för de kommande översvämningarna när havet stiger, så som det presenterats bl.a. i SR den 4/7. Med skyddsvallar runt kusterna och omgjorda parkeringsplatser m.m. skulle det kosta 5 miljarder kronor.

”Det behövs inget skydd mot havet”, sade han. ”Det är en ren missuppfattning att havet runt Skåne skulle stiga.”

Hela Skandinavien trycktes ner av 3 km tjock is under 100.000 år. När isen försvann började jordskorpan fjädra tillbaka: Landhöjningen. Den pågår fortfarande och uppgår till 10 mm/år längs Höga Kusten i Ångermanland och mellan 1,0 och 1,5 mm/år i Skåne. Landet svänger omkring en noll-linje, ett ”gångjärn”, i Stora Bält (se bilden ovan). Det handlar alltså maximalt om 15 cm på hundra år.

Den beräkningen förutsätter att världshaven inte stiger, vilket faktiskt är vad som gäller, förklarade han. Vid resor under många år hade han kollat mätningarna på de platser, som oftast får stora rubriker om den kommande katastrofen när landet översvämmas: Bangladesh, Maldiverna och Tuvalu. I världens hamnstäder finns det historiska data om havets nivå, för att hålla koll på tidvattnet. De sträcker sig 50, 100 och 200 år tillbaka. På strandlinjernas form med olika kornstorlek på sand och grus samt växtdelar, kan man se havets nivå ännu längre tillbaka.

Han visade de officiella tidvattenloggarna från några av katastrofrubrikernas platser. Ingen visar något som helst tecken på en stigande trend de senaste 50 åren. Havet stiger inte.

Men lokala politiker har hakat på IPCC:s skrämselpropaganda i insikten om att det ger anledning att kräva stora ekonomiska bidrag från industriländerna, vilket media tacksamt sprider för de stora rubrikernas skull: ”Hela länder försvinner”.

I Bangladesh visade man en strand, där havet sades ha stigit 80 cm. Men Mörner noterade att träden i området såg konstiga ut. De hade en krans utstickande, avbrutna grenar på 80 cm höjd. Man hade huggit ner den skog av mangroveträd, som utgjorde skydd för stranden, för att odla jätteräkor. Vågsvall från de regelbundna orkanerna och regntidens skyfall hade sköljt bort jorden. De utstickande grenarna var egentligen det ursprungliga rotsystemet från tiden innan räkodlingarna. Markytan hade alltså sänkts. Problemet var mänsklig dumhet, inte klimatet.

Publiken frågade: ”Hur kan IPCC påstå att havet stiger. De måste väl ha några siffror till grund för det?”

Mörner påpekade att man måste veta vad siffrorna betyder. Han hade därför presenterat de officiella siffrorna på ett annorlunda sätt, se grafen här nedan. Den visar data från alla de officiella stationerna som NOAA samlar in och utgör grunden för IPCC:s bedömningar, alltså IPCC:s egna siffror.


Stationen med minst stigning, negativ sådan, placeras längst till vänster. Sedan placeras deras värden in allt eftersom de visar större stigning. Det blir en S-kurva, vars svans neråt visar de stationer, där en landhöjning pågår och de till höger en svans, där landet sänks. Det senare är vanligt i alla flod-deltan och i hamnområden, som skapats med fyllnadsmassor. Dessa kan fortsätta att sjunka under hundra år.

En kunnig och omdömesgill forskare konstaterar att värden mellan 0 och 2 mm/år motsvarar neutrala tektoniska plattor. IPCC har istället valt värden mellan 2 och 6 mm/år, vilket alltså motsvarar de områden som sjunker ihop, ex.vis de flod-deltan där många miljonstäder finns.

IPCC visar därmed att de endera är så inkompetenta att de inte förstår att landet, de tektoniska plattorna, kan röra sig både upp och ner, eller att de är oärliga. Så gör charlataner och narrar.

Man undrar hur världens media kan fortsätta att sprida deras okunniga påståenden. Svaret är naturligtvis att journalister också är inkompetenta narrar. Den som är hederlig och allvarligt sinnad kan alltid hitta korrekta uppgifter med några mus-klick i dagens IT-värld. Här till exempel.

Alarik VittfarneSkeppsgossen hälsar härmed Alarik Vittfarne välkommen ombord som gästskribent. Så här presenterar han sig själv: Civilingenjör som såväl i österled som västerled gjort affärer i de flesta industriländer och några U-länder. Då har jag lärt mig känna igen ärliga människor, som talar om fakta och resonerar logiskt, ärliga människor, som förleds av sitt önsketänkande till självbedrägeri och halvsanningar samt rena bedragare, som visar stor välvilja för att luras.

 

söndag 11 augusti 2013

Myterna om saltet


En gång var bröd livsviktigt - och Socialstyrelsen backade upp. Idag är det bara surdeg som duger... 

Alla som hunnit bli torra bakom öronen kommer väl ihåg Brödinstitutets kampanj om att vi skulle äta 6-8 skivor bröd om dagen som en väg till ett sundare liv och bättre hälsa. Sedan visade det sig att bröd var ohälsosamt... När ordet kolesterol kom på allas läppar avråddes människor från att äta sitt frukostägg. Sedan var det farligt med fettrik kost fast andra menade att man inte alls blir fet av fet mat utan av alla kolhydrater och allt socker vi numera sätter i oss. För tillfället handlar debatten ofta om salt: vi äter för mycket salt, det höjer blodtrycket etc.

Salt Institute i USA talar förstås – liksom en gång Brödinstitutet – i egen sak, men Skeppsgossen vill ändå vidarebefordra en del av vad institutet kallar “Myterna om salt”. En av dessa myter är att västerlänningar äter mer salt än någonsin, men enligt institutet är konsumtionen bara hälften av vad den var fram till slutet på andra världskriget. Att vårt saltintag skulle stiga varje år är en annan seglivad myt.

För 30 år sedan startades en kampanj mot salt i Finland. Under perioden 1970 till 2000 minskade finnarna sitt dagliga intag av salt från 2,3 teskedar om dagen till 1,3 teskedar per dag. Inga hälsoförbättringar kunde påvisas trots att det ofta skrivs att ett högt saltintag kan leda till för tidig hjärt-kärlsjukdom och död. Tvärtom har det i en del undersökningar visat sig att ju högre saltkonsumtionen är, desto längre lever människor.

Japanerna torde tillhöra världens största saltkonsumenter            


Det påstås att det finns ett klart samband mellan saltintag och blodtryck. Det gör det inte alls, säger Salt Institute. Standarddroppet på sjukhus ger patienten ca 0,9 procent sodiumklorid per dygn, vilket motsvarar 4,5 teskedar salt. Lägg därtill en tesked som finns i maten. Det ger tillsammans 33 gram salt eller fem gånger den rekommenderade dygnsmängden.  Blodtrycket brukar kontrolleras var fjärde eller var sjätte timme hos en inlagd och visar inga förändringar. Så var finns sambandet?

En annan saltmyt som återfinns i den medicinska litteraturen är att det inte gör något om man minskar saltkonsumtionen. Men, säger forskarna vid Salt Institute, för lite salt kan ge allt ifrån diabetes, ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar, yrsel och fallskador hos äldre till olika ämnesomsättningssjukdomar.

Har du andra erfarenheter skriv gärna en kommentar. Skeppsgossen är ingen expert på salt även om han tillbringar mycket av sin tid på det saltstänkta havet, men ju äldre han blir desto mer börjar han ifrågasätta alla de hälsoråd som nutidsmänniskan dagligen matas med. Det är som klimathysterin – tro inte på hälften av vad du hör och helst ännu mindre! 

torsdag 8 augusti 2013

Smått och gott från Narrskeppets salongerEn gamling som stupade framför kameran


En isbjörn som dött av svält på Svalbard är dagens stora samtalsämne här på Narrskeppet. Orsaken till den tragiska händelsen sägs vara att det finns så lite is att isbjörnarna inte kan komma ut och jaga sälar. I april i år undersöktes just den här nallen av norska vetenskapsmän och var då vid god hälsa. Efter bara några månader föll den ihop på grund av CO2-hotet - och påpassligt nog mitt framför en klimatkramares kameraobjektiv!

Skeppsgossen minns en annan isbjörn som låg bland valrossar och inte orkade ta den minsta tugga av dem på grund av utmattning. Vi fick aldrig veta om den var sjuk eller hur gammal den var, bara att den var ett offer för den globala uppvärmningen som det hette på den tiden. Nu visar det sig att den nu aktuella isbjörnen var 16 år gammal då den stupade, vilket bör ses i relation till att medellivslängden för många isbjörnar ligger mellan 15 och 18 år. Det var med andra ord tid för nallen att kila vidare till de sälla isarna, oavsett klimatförändringarna och isens utbredning.

Att det skulle finns så extremt lite is i Arktis att isbjörnarna svälter ihjäl är lögn och förbannad dikt. Jämför med kartan nedan som berättar en helt annan historia. Nej, sanningen bakom den här PR-bilden är att norrmännen redan i våras visste att isbjörnen var dödsdömd men att de lät den leva tills man fick tag i en fotograf som kunde föreviga dess sista timme.

Det är tyvärr på det samvetslösa sättet som Greenpeace, WWF och många andra organisationer arbetar för att sprida sin propaganda.  

När historieforskarna ser tillbaka på vår tid så kommer de med all säkerhet att berätta om alla de miljarder och åter miljarder dollar som människor världen över lurats att betala ”för att rädda världen”.

Det skriver krönikören Charles Adler på bloggen http://www.thegwpf.org/charles-adler-global-warming-scare-dying/

Han konstaterar också att folket ute på den tyska landsbygden äntligen börjar tröttna på alla de mastodontiska vindkraftverk som myndigheterna ständigt ger klartecken åt. Enligt en artikel i Der Spiegel bygger man nu högre än någonsin för att komma bort från turbulensen i närheten av marken och få upp propellrarna i det s.k. Ekmanskiktet ca 100 meter upp.

”Däruppe rasar vindarna fritt och genererar tillräckligt med terrawatt för att försörja hela jordens befolkning hundra gånger om. I varje fall i teorin.”

Just det, ”i teorin”, skriver Charles Adler. Problemet är bara att alla teorier om vind- och solenergi inte har fungerat särskilt bra för tyskarna (eller någon annanstans heller). De betalar skjortan för sin alternativa energi. De enda som uppskattar den är de gröna aktivisterna och de markägare som tjänar på markhyror och arrenden för turbiner och solkraftverk.

Nu är den tyska ekonomin så körd i botten att man inte längre har råd att subventionera eländet. Effekten blir förmodligen att elpriserna kommer att stiga ytterligare i vinter. Spaniens industriminister vet: ”Om vi inte hade gjort något i mitt hemland skulle vi antingen ha gått i konkurs eller tvingats höja elpriserna till konsument med 40 procent.” Nu uppges det att vindkraftsaktörerna i Tyskland ska investera i Piteå i stället, vilket förmodligen innebär att de kan tillgodogöra sig fortsatta subventioner av svenska staten. 

Barack Obama är känd för att slösa pengar på allt som är grönt. Vid en nyligen gjord revision av hans satsning på laddstationer för elfordon visar det sig att han spenderat över 135 miljoner dollar på onödiga anslutningar – onödiga därför att amerikanerna i likhet med de flesta bilköpare med förnuftet i behåll inte är ett dyft intresserade av eldrivna bilar.Och samtidigt inviger duktiga svenska elbolag som Bixia laddstationer som drivs med solenergi.

Apropå bilar och trafik kan Skeppsgossen berätta att de klimat- och miljömedvetna kalifornierna inte alls lever efter den gröna bibeln. Endast 8 procent av dem åker kollektivt till och från jobben, medan 67 procent kör bil. Fyra procent promenerar och 3 procent cyklar. Allt enligt tidningen San Francisco Examiner som nådde Narrskeppet via flaskpost.

Med ambitioner att frälsa oss 
USA:s utrikesminister John Kerry flirtar inte bara med den muslimska världen genom att resa runt i Mellanöstern. Han har också bjudit på ramadanfest på departementet i Washington och citerade i sitt välkomsttal Benjamin Franklins ord om vikten av religiös tolerans: “Även om muftin av Konstantinopel skickade hit en missionär för att predika muhammedanism så skulle han finna en predikstol…” Men det var förstås långt före 9/11, Benghazi och Boston.

Sedan övergick Kerry till klimatet och menade att “våra stora religiösa traditioner” måste arbeta tillsammans för fred, för välstånd, för våra folk och för planetens framtid. Enligt denne store tänkare handlar det om respekt för Guds skapelse, som ”vi fått till uppgift att vårda och ta hand om”.

De fyra roddare som gett sig tusan på att Nordvästpassagen blivit isfri till följd av klimatförändringarna har gått på den ena niten efter den andra. När de låg för ankar härförleden drev ett isberg rakt mot dem och kapade trossen – vilket var tur i oturen för annars hade de kapsejsat. Många människor världen över har både berömt och häcklat dem i sådan utsträckning att de tappra då och då funnit för gott att stänga av GPS:en ett tag. Sedan de gjort det lyckades de på något magiskt sätt ta sig hela 30 km över öppet hav i en styv bris. Skam den som ger sig...

I loggboken skriver en av dem att de inte kommer att ge upp trots motgångarna och att de är inställda på att göra allt för ta sig igenom Nordvästpassagen. De har nu rott i 28 dagar och lyckats behålla sitt goda humör, vilket i och för sig bara det måste vara en bedrift.(Fortsättning följer - kanske...)


På kartan ovan får man en tydlig bild av isläget däruppe i norr. I botten ligger en karta från 1971 som National Geographic publicerat. De gröna partierna visar isområden som inte fanns då men som finns idag 2013 och de röda det motsatta.

Stämningsfull konsert för en döende glaciär

En annan nyhet som passagerarna på Narrskeppet funnit högst förtjusande är den hyllning till Farnham Glacier i British Columbia som femtio musiker nyligen genomförde. De fotvandrade upp till glaciären för att på plats visa sin sorg över avsmältnngen genom framförandet av den specialskrivna kompositionen ”Requiem for a Glacier”.

Konserten dokumenterades med både bild och ljud. Enligt vissa rapporter gillade glaciären inte att violinerna var ostämda och att bassektionen var något för stark. ”Det är ett farväl till en glaciär”, sade violonisten Gerda Crosthwaite, 74. ”Det var en sorgestund för oss alla och vi kom till insikt om att glaciären är bortom all räddning.”

Tro nu inte bara att jippot var särskilt miljövänligt. Utöver musikerna deltog över 50 personer som transporterade upp instrument, generatorer och annan utrustning till glaciären. Allra stiligast var förstås dirigenten Ajtony Csaba i sin traditionella frack – ”en gång i tiden förpassades personer som ägnade sig åt sådana här förlustelser till mentalsjukhus” skriver en iskall bloggare.

Ibland slinter tungan också på höjdarna inom IPCC. Så har dr Ottmar Edenhofer erkänt att det bakom IPCC:s “klimatarbete” döljer sig planer på att omfördela världens rikedomar. Skeppsgossen kan tillägga att samme narr nyligen rådde Världsbanken att använda pengar som avsatts för utvecklingsländerna till kampen mot klimatförändringarna.

 

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare