Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 29 augusti 2014

Klimatrörelsens självmordsbombare


Man kan manifestera sitt klimatengagemang på många sätt. En del går med i miljöpartiet, Greenpeace eller någon annan församling där predikanterna svamlar om jordens förestående undergång ifall vi inte slutar äta kött, köra bil eller använda effektiva dammsugare. Sen finns det enstöringar också som med livet som insats försöker övertyga oss klentrogna om att undergången är nära ifall vi inte gör bot och bättring. Med andra ord, en sorts miljörörelsens självmordsbombare.

En sådan knäppgök heter Joseph Boutilier och har använt sommaren till att cykla enhjuling genom södra Kanada för att göra människor medvetna om den globala uppvärmningen som enligt hans egen utsago är “skrämmande hemsk”. Lite otur har han dock haft, eftersom den gångna vintern, våren och sommaren varit en av de kallaste i landet. Men sådana fakta kan förstås inte övertyga en troende som Joseph. För antingen vädret är ovanligt kallt eller ovanligt varmt, antingen det är ovanligt nederbördsrikt eller ovanligt torrt så beror det på den globala uppvärmningen. Om du inte tror på Skeppsgossen kan du väl alltid fråga Gustav Fridolin.


En annan av klimatrörelsens självmordsbombare heter Alex Bellini. Han är en professionell äventyrare som också vill rikta världens uppmärksamhet på nödvändigheten av kraftfulla klimatåtgärder. Det tänker han göra genom att leva ensam på ett smältande isberg utanför Grönland i ett helt år.

För tillfället söker han efter ett passande isberg som han tänker flytta ut på någon gång nästa vår. Han ska bo i en räddningskapsel av den typ som används på oljeriggarna och leva på 300 kg torrfoder. När isberget smält ner åker han kana i kapseln ut i havet och hoppas att något fartyg fiskar upp honom. Elektricitet tänker han själv åstadkomma med hjälp av ett slags roddmaskin kopplad till en generator.

”Syftet är att vetenskapligt undersöka hur ett isbergs livscykel ser ut. Jag vill bevisa hur mycket fortare isberg smälter idag än för några årtionden sedan. Det finns också ett slags symbolik i detta: en ensam människa som flyter omkring på ett isberg kan ju ses som en symbol för hela mänsklighetens situation på en planet som hotas av katastrof.”  

Skeppsgossen kan åtminstone till en del hålla med Alex Bellini. Som mönstrad ombord på Narrskeppet inser man att en förlisning skulle leda till ett sammanbrott för resterna av det vi kallar civilisation och utveckling. I dess ställe skulle vi snart tvingas återvända till den stenålder som de gröna narrarna ser som sitt ideal – och det vore ta mig tusan bra mycket värre än att flyta omkring på ett isberg i en räddningskapsel.


onsdag 27 augusti 2014

Nya lögner om vindkraftens förträfflighet

Händer 10 gånger oftare än industrin erkänner


Vindkraftsindustrin gör ju allt för att mörka alla problem – för vindkraftens renhet får absolut inte solkas. Men i somras kunde Imperial College i London och universitetet i Edinburgh berätta att näst efter sönderblåsta blad så är brand i turbinerna mycket vanligare än vad som rapporterats officiellt.

Vindnarrarna (trevligt ord förresten!) gör gällande att det endast inträffar 12 bränder per år vid de uppskattningsvis 200 000 vindkraftverken världen över. I själva verket handlar det om 120 bränder, alltså minst tio gånger så många! Varje kraftverk kostar över 2 miljoner engelska pund och ger en uppskattad intäkt på över 500 000 engelska pund under sin tivstid.

Dr Guillermo Rein vid Imperial’s institution för mekanik erkänner att bränder är ett stort problem för industrin, eftersom de inte bara påverkar elproduktionen och lönsamheten utan också ger upphov till utsläpp av giftiga ämnen i röken. Orsaken till bränderna uppges vara att eldfarlig hydraulolja och plastmaterial kommer i kontakt med heta lager i växellådorna och elledningar. Starka vindar ger snabbt elden näring och hela skiten brinner upp mycket fort…

Naturligtvis ifrågasätter talesmän för vindkraftsindustrin en rapport som denna. Vindkraftsaggregaten är konstruerade enligt internationell standard, säger man. Och i den ingår förstås brandsäkerhet.

Vare hur som helst med detta – på Youtube finns åtskilliga filmer av brinnande vindkraftverk i Storbritannien och på andra håll. En tekniker som arbetat med turbinerna erkänner också att det är lagren som inte klarar påfrestningarna. Och det räcker inte med att byta ut dem, för enligt samma sagesman behöver man lager tillverkade av något material som är tio gånger starkare än dagens. Siemens är en av de tillverkare som erkänt att just lagren är den svaga punkten i en turbin (http://www.offshorewind.biz/2014/05/07/siemens-energy-division-profit-down-54-pct)

Skeppsgossen frågar sig i likhet med många andra hur mycket mer av våra skattepengar som ska satsas på att hålla drömmen om vindkraften vid liv? Hur länge till ska vindkraftsskojarna få fortsätta att ljuga om alla de dolda kostnader som varje nytt vindkraftverk för med sig? Och framför allt – hur länge ska miljöfascisterna få fortsätta sin propaganda för den ”förnybara” energin?


måndag 25 augusti 2014

Vem fan vill ha vindkraft?


“Älska vind!” uppmanade elbolaget Bixia i en reklamkampanj för några år sen (och senare kom motsvarande uppmaningar att älska sol- och vattenkraft). Skeppsgossen, som i likhet med de flesta vettiga människor tycker att vindkraften är ett meningslöst påfund, har som framgått av tidigare inlägg sökt efter ett elbolag som inte levererar vindkraft – men det tycks vara stört omöjligt att hitta ett sådant. Återigen har svenska konsumenter förlorat sin valfrihet på bekostnad av klimatlögner, miljöprofit och lurendrejeri.

Australiske debattören Viv Forbes är en av dem som granskat idiotsatsningen på vindkraft ur både miljö- och kostnadssynpunkt. Han konstaterar att vindkraftverk inte är några enkla ”väderkvarnar” utan komplexa maskiner som kräver mycket energi och många dyrbara material att tillverka: stål för tornen, betong för fundamenten, glasfiber för kåporna, sällsynta jordartsmetaller för elektromagneterna, stål och koppar i maskineriet, högkvalitativa oljor för smörjningen, glasfiber eller aluminium för rotorbladen, titan i den väderbeständiga färgen, koppar, aluminium och stål i ledningarna och stolparna…
För framställningen av vart och ett av dessa material går det åt mycket energi i form av fossil diesel och elkraft. Därtill kommer ofta långa transporter till och från gruvor och fabriker som ger stora utsläpp av växthusgaser. 

Och så är vi då framme vid anläggningsarbetena. De kräver vägdragning i obanade områden, grundläggning och gjutning av fundamenten och dragning av ofta långa elledningar. Det mesta av anläggningsarbetena utförs med dieseldrivna maskiner som alla ger större eller mindre CO2-utsläpp. Markskadorna kan också vara betydande när skog huggs ner och jordlagren skalas av, friläggs och oxiderar.

När vindkraftverken väl är på plats erfordras regelbundna inspektioner som innebär många transporter med ytterligare CO2-utsläpp. Vindsnurrorna konsumerar energi från elnätet också när de står stilla – för smörjning, för belysning och för att hålla bladen i långsam rotation så att de inte blir skeva. En studie under en månad av ett vindkraftverk i Australien visade att verket drog mer elström än det producerade under 16 procent av den undersökta tiden, och en amerikansk studie visade att 8,3 procent av den totala vindenergin gick åt till hålla vindsnurran igång.

“Entreprenörer och konsumenter som väljer vindkraft”, skriver Vic Forbes, “ska naturligtvis få göra det, men skattebetalare och konsumenter ska inte tvingas subventionera deras val. Människor som påstår att vindkraften är en välsignelse för klimatet bör avkrävas bevis för detta i form av detaljerade analyser av kostnader, utsläpp etc. under kraftverkets hela livstid… Annars slänger vi bara ut en massa skattepengar till ingen nytta.”

Det är precis vad Skeppsgossen hävdat vid många tillfällen och det är därför han återigen begär av svenska elleverantörer att de ska kunna leverera vindkraftsfri elström. Men i dagens Sverige får man liksom i det forna statarsamhället stå med mössan i hand och bocka när patron kommer förbi – och vara glad för att man överhuvudtaget får någon ström till torpet.

lördag 23 augusti 2014

Mer om den gröne hycklaren DiCaprio


Skådespelaren Leonardo DiCaprio har på kort tid seglat upp som en av stora klimatnarrarna. Han har nu producerat och bekostat en serie “miljödokumentärer” som uppmanar västerlandet att rusta ned, att straffskatta alla fossila energislag och stödja “förnybara” energikällor som vind- och solkraft. Hur dum får man vara för att lyckas I Hollywood?

I filmerna får åskådaren bland annat veta att 97 procent av klimatforskarna är ense om att det sker en klimatförändring som orsakats av mänsklig aktivitet. Det är ju en lögn som avslöjats säkert hundra gånger vid det här laget, men DiCaprio tillhör fortfarande de troende. I en film sägs det också att vi måste hålla kvar kolet i marken. Javisst kan vi göra det, men hur ska vårt samhälle då fungera? Med idel ”förnybar” energi hamnar hela västerlandet till slut i samma sits som Spanien och Portugal som har 50 procent arbetslöshet bland de unga (och Sverige är väl snart där också). För att nu inte tala om den tyska ekonomin som fräts sönder inifrån av en vansinnig satsning på ”förnybart”.

Enligt egen utsago har DiCaprio redan från ungdomen varit medveten om miljöförstöringen i form av skövling av regnskogarna och utrotandet av olika arter. Nu försöker han med sina filmer engagera människor i bevarandet av den biologiska mångfalden. ”Den globala uppvärmningen är den största miljöutmaningen idag,” säger han och i bakgrunden kan vi höra svenska stollar som Fridolin och Romson applådera.

Men som vanligt i miljökretsar lever DiCaprio inte som han lär. Han har fem lyxbostäder, i ett tidigare inlägg har Skeppsgossen visat en bild på hans jakt och han flyger oftast i privata jetplan. "Jag vill göra världen lite bättre och flyger runt i världen för miljöns skull,” har han sagt i en intervju.

I likhet med många andra miljöaktivister är Leonardo DiCaprio en hycklare av stora mått. Hans dubbelliv får Skeppsgossen att tänka på svenska miljöpartister som i valrörelsen kuskat runt med en oljeläckande veteran-Scania och numera hyrt in en buss från Tyskland för att sprida sin lögnaktiga propaganda (som om det inte fanns svenska bussar att hyra). En liten strimma av hopp är dock de krympande siffrorna för MP i senare opinionsundersökningar som antyder att alltfler börjar genomskåda bluffen. Kan detta inlägg bidra till detta så är ingen gladare än eder Skeppsgosse.

torsdag 21 augusti 2014

Den livsfarliga hamburgaren
Har du märkt att kött blivit allt farligare att äta på sistone? Åtminstone enligt statstelevisionens förljugna och vinklade ”Vetenskapens värld” och andra propagandaprogram. Man får cancer, man blir tjock och allt möjligt annat hemskt. Tyvärr är det inte bara i duktiga Sverige som miljönarrarnas senaste måltavla ägnas uppmärksamhet utan i exempelvis USA sker samma slags indoktrinering. Där har det nyligen släppts en dokumentär med den vitsiga titeln ”Cowspiracy”. Regissören till denna presumtiva Oscarsvinnare säger: ”Många av oss har vaknat och insett att vi kan välja att antingen skydda livet på den här planeten eller att döda allt liv på den här planeten bara genom att välja vilken typ av mat vi ska äta varje dag.”

Den som berättat för Skeppsgossen om detta heter Jayson Lusk. Han är professor i lantbruksekonomi och har skrivit ett inlägg i Wall Steet Journal. Han citerar en kolumnist i New York Times som skrev att ”köttpriserna inte speglar de yttersta konsekvenserna [av köttätandet] nämligen koldioxidutsläppen och övervikten”. Men – som Lusk skriver – det här med låga köttpriser är en överraskning, eftersom köttfärsen i USA kostar 14 procent mer än den gjorde för ett år sedan och 29 procent mer än för två år sedan enligt officiell statistik. Orsaken anges vara torkan och de höga priserna på majs, de senare delvis beroende på etanolframställningen.

Jayson Lusk har också synpunkter på hållbar uppfödning, närproducerat och ekologiskt. Han påminner om att alla dessa fina modeord i praktiken betyder lägre avkastning, användning av större arealer och mer vatten och därmed också större klimatpåverkan. Han förvånas över att även välrenommerade hälso- och kostexperter på fullt allvar kan påstå att en hamburgare mer eller mindre får polarisarna att smälta och att vi kan spara miljarder dollar inom sjukvården genom att äta mindre kött. ”Då bortser man från att kött innehåller nyttigt protein, vitaminer och järn. Det finns studier som visar att en minskad köttkonsumtion leder till både järnbrist och blodbrist.”

Vi ska ju inte heller glömma att idisslande djur omvandlar för oss oätligt gräs till en proteinpackad föda som de flesta människor gillar. Vad händer om vi slaktar alla kor? Vilka ska då hålla efter marken och stoppa sly och förbuskning? Och vad ska jordbrukarna leva på? Sallads- och spenatodlingar?

Nu har Skeppsgossen lagt pannan i djupa veck och kommit fram till följande:

Gräs binder CO2 när det växer. Korna äter gräset och rapar och fiser CO2. Om vi låter gräset växa utan att mulbetas kommer det att vissna ner på vintern. Då tar mikroberna över och rapar och fiser CO2. Likaså andas insekter och andra smådjur ut CO2. Slutsatsen kan bara bli att om vi helt vill slippa CO2 så bör vi asfaltera alla åkrar och ängar och grönytor. Självfallet kommer miljövännerna att försöka hindra maskinerna som gör jobbet men det är förmodligen en välgärning att lägga asfalt över dem också.  


Sluta köpa vindkraftsproducerad el!

Vindfarmen Walney Offshore utanför England stod i vägen för ett
danskt fartyg. Krocken ledde till ett oljeutsläpp... Miljövänligt?
Det är väl bara enögda miljöpartister och likställda som vid det här laget inte inser att vindkraften aldrig kommer att kunna konkurrera på en fri energimarknad. Men likt förbannat fortsätter t.ex. Bixia i Sverige att tvinga på sina elkunder en mix där vindkraft ingår. Skeppsgossen har länge haft just Bixia som elleverantör och bett att få slippa ingrediensen vindkraftsel. Det går inte, så nu byter jag till Vattenfall som åtminstone ger valmöjligheter: vattenkraft, kärnkraft eller vindkraft. Tack för det! Naturligtvis hoppas jag att fler vindkraftmotståndare gör detsamma. Aktiva val är det enda som kan sätta stopp för den här kostsamma och totalt onödiga energikällan.

Färska siffror från USA bekräftar det vansinniga slöseriet med skattemedel för att subventionera vindkraften. Bara under perioden 2009 till 2013 sköt amerikanska staten till 14 miljarder dollar för att ge vindkraften draghjälp. Enligt Forbes åtnjuter vind- och solkraft mer än 50 gånger så stora subventioner per megawattimme som vanligt kol, och över 20 gånger så mycket om man ser till den genomsnittliga mängden el genererad av kol och naturgas.

Vindindustrin i USA hotar med att 37 000 arbetstillfällen går förlorade om subventionerna upphör. Forbes skriver att varje jobb inom vindkraften kostar skattebetalarna 15 gånger mer än motsvarande arbeten inom t.ex. oljeindustrin – från 32 900 dollar för en genomsnittlig arbetare ända upp till 1,1 miljoner dollar per arbetstillfälle om man räknar in alla statliga bidrag.

Satsningarna på vindenergi påstås ju skapa en massa jobb inom olika sektorer och gynna den inhemska ekonomin. Ett projekt i Indiana ägs av Horizon Wind Energy som fått 276 miljoner dollar i statsbidrag för detta. Horizon är emellertid inte så amerikanskt som det låter utan ägs av EDP Renovaveis i Portugal. Turbinerna tillverkas av Vestas i Danmark och monteras på 100 m höga torn som importerats från Vietnam. Trots alla sådana stimulanspaket har Vestas meddelat att företaget måste friställa 800 personer i USA och Kanada på grund av en minskning i orderingången på ca 25 procent.

Som vanligt vilseleder också vindindustrin allmänheten när de uppger maximal kapacitet (i MW) och inte hur många kWh ett visst vindkraftverk på en viss plats kan förväntas producera. I USA tillämpas systemet med ”negativ prissättning” vilket innebär att en producent får sin skattereduktion för varje kWh kraftverket genererar också när det finns ett överskott på el. I Tyskland har man som bekant skickat överskottet till grannländerna till reapriser trots att dessa egentligen inte vill ha det. Och häromdagen såg Skeppsgossen att den brittiska vindkraften nådde upp i fantastiska 1 procent av den totala elproduktionen i landet!

Skeppsgossen råder dig som läser detta att se över ditt elavtal och kontrollera att du inte får en mix där el från vindkraft ingår. Säg i så fall upp det och gör klart för leverantören att det beror på att du inte vill subventionera det mest vansinniga energislag människan kommit på. Må vara att det kan liknas vid en västanfläkt, men i bästa fall kan många sådana leda till en liten storm...

lördag 16 augusti 2014

Fracking ger minst miljöpåverkan

Hellre ett borrtorn som det här än 87 vindkraftverk
Fracking innebär att djupt liggande skifferlager spräcks för att utvinna gas och olja. I USA hyllas metoden därför att den kan göra landet energioberoende. Men många är också skeptiska på grund av de stora riskerna för miljön. Det har fått den engelske professorn vid Cambridge-universitetet David J.C. MacKay att räkna på miljökonsekvenserna i jämförelse med annan energiproduktion. 

För att borra 10 hål för gasutvinning behöver man endast ta 2 ha mark i anspråk. Själva borriggen med en höjd på ca 27 m kommer att vara synlig inom ett område på 77 ha – men den rivs efter ett par år. För att producera lika mycket energi med hjälp av vinden krävs det 87 turbiner på ca 100 m höjd och ett område som är 1 450 ha stort, säger MacKay.

Den använda arealen uppgår dock till bara 36 ha, inräknat vägar och andra installationer. Men eftersom totalytan för vindfarmen är så stor kommer den att synas inom ett område som kan beräknas till mellan 5 000 och 17 000 ha.

En solcellsanläggning med samma kapacitet skulle kräva 924 ha; av den ytan skulle solcellerna uppta 208 ha.

Den gode professorn har också räknat på transporterna under byggtiden och kommit fram till att det skulle behövas 7 800 lastbilstransporter till vindfarmen och mellan 3 800 och 7 600 fordonsrörelser till solkraftverket. Om erforderligt vatten transporteras via pipeline till frackingsajten minskar antalet lastbilstransporter till 2 900. Men om även vattnet måste köras dit med tankbil krävs 20 000 transporter.

Frackingbolagen hälsar förstås David MacKays analys med glädje och menar att den bekräftar vad de själva hävdat, nämligen att fracking ger mindre påverkan på miljön än de anläggningar som behövs för vind- och solenergi.

Det här är uppgifter som alla de grupper och enskilda som påstår sig värna om miljön och naturen borde ta till sig. Då skulle vi kanske slippa de monstersnurror som förfular landskapet, som inte fungerar mer än halva tiden, som påverkar människors hälsa och som slaktar såväl insekter som fåglar och fladdermöss i tusental.

fredag 15 augusti 2014

Vindkraftverken som tortyrredskap

Skottland är ett av de länder vars landskapsbild håller på att förstöras av tusentals meningslösa vindkraftverk. Men ju fler monsterpropellrar som sätts upp desto starkare blir kritiken från allmänheten. Fler och fler närboende klagar over illamående, huvudvärk och andra problem orsakade av det lågfrekventa buller som vindsnurrorna orsakar. Enligt tidningen Scottish Express handlar det om totalt 33 500 familjer som bor närmare än tre kilometers avstånd från 10 vindkraftfarmer.

Som bekant kan man inte höra så lågfrekventa ljud som propellrarna alstrar. Därför har myndigheterna lätt kunnat avfärda kritikerna. Men nu träder en före detta kapten i brittiska armén, Andrew Vivers fram och berättar att infraljud använts som hjälpmedel vid militära förhör.

”När vitt brus förbjöds övergick militären till infraljud”, säger han i en intervju. ”Om man riktar det mot en person kommer denne att känna det som att både hjärnan och kroppen vibrerar. Det är alldeles åt helsike att man inte gör mätningar av infraljud före och efter byggandet av vindkraftverk.”

Ett exempel är den ökade och bevisade frekvensen av sömnproblem, yrsel och huvudvärk som noterats i staden Dundee efter det att två stora vindkraftverk uppförts i området år 2006. Ett annat exempel är ett par stora vindfarmer i Ayrshire och Mark Hill med 60 resp. 28 turbiner. Just nu mår invånarna där bättre än på länge, vilket beror på att myndigheterna ägnar sig åt underhållsarbeten av elnätet och att verken stoppats under tiden.

Det står helt klart att det finns ett “vindkraftssyndrom”. En kvinna i Massachusetts i USA diagnostiserades för detta redan 2011 av en läkare utbildad vid Harvard. Patienten ifråga, Sue Hobart, förstod inte själv varför hon drabbats av huvudvärk, tinnitus, sömnsvårigheter och yrsel, förrän hon åkt på semester. Hon bodde ett par kilometer från två stora vindgeneratorer. Också andra boende i trakten var drabbade, men ett förslag framlagt av staten New Jersey om större ”säkerhetsavstånd” röstades ner av s.k. miljövänner.
 
Myndigheterna lite varstans i världen gör sitt bästa för att dölja problemet. De menar att besvären orsakas av en kombination av själva ljudet, att man inte tycker om att se vindkraftverk i sin närhet och att man generellt är mot allt vad vindkraft heter. Rena inbillningssjukan med andra ord.

Skeppsgossen tänker fortsätta att rapportera om vindkraftens skadeverkningar på människor, miljö och djurliv. Han är övertygad om att vindkraften är ett lika onödigt som vansinnigt energislag, lukrativt för dem som upplåter mark och något slags statussymbol för de kommunpolitiker som under pompa och ståt inviger nya vindfarmer runtom i vårt land, påhejade av sinnesförvirrade miljöpartister och naturvänner som skiter i fågel- och fladdermusslakten i vindkraftverkens skugga.

Hela artikeln i original kan du läsa på www.dailycallernewsfoundation.org

  

onsdag 13 augusti 2014

Nu går metanlarmet (igen)

Fuckad av metan

Just som många narrar slutat tvivla på koldioxidens inverkan på klimatet och gått i land för att ägna sig åt viktigare forskning kommer ett nytt larm. Det handlar om all metan som bland annat finns lagrad i havsbottnarna, den sibiriska tundran och så naturligtvis i kornas magar. Metangasen är som vi vet 20 gånger potentare än CO2 när det gäller att lagra värme i atmosfären, och för inte så länge sen rapporterades det om försök att utfodra korna med pruttbegränsande foder så att vi människor inte blir kokta i framtiden. 
 
Mannen bakom det nya metanlarmet är dr Jason Box som håller till vid universitetet i Stockholm, ett ställe som annars är känt för måttfullhet i klimatfrågor. Nåväl, tidigare har det sagts att metanet på havsbottnarna var relativt ofarligt i och med att det hinner lösas upp innan det når ytan. Men vår Jack-in-the-box har funnit att man nu kan se “stora plymer av dödlig metan” i vattnen runt Arktis. Och det beror förstås på att havsvattnet blivit varmare vilket i sin tur beror på att vi människor eldar med fossila bränslen och kör bil och …ja ni kan hela refrängen vid det här laget. 


”Om bara en liten del av det lagrade kolet i havsbottnen i Arktis kommer upp i atmosfären så är vi alla ’fuckade’ (som det numera tydligen heter i internationella forskarkretsar)” säger Jason Box. ”Jag slipper kanske uppleva det, men inte min dotter. Hon är tre år.”


Hans forskarkolleger har varit lite försiktigare i ordvalet och kallat upptäckten ”något överraskande”. Men det är värre än så enligt dr Box: ”Vi står mitt i ett scenario med global uppvärmning och vi måste se till att det ändras”, säger han i en intervju med nätblaskan Motherboard. ”Vi är fuckade till en viss punkt, inte sant? Det håller på att bli omöjligt att kontrollera. Klimatdraken är irriterad, och kanske blir draken så förbannad att den gör slut på allt och alla.”


Visserligen har metanutsläppen minskat med 11 procent sedan 1990 trots den ökade användningen av naturgas, men Obamas kunniga rådgivare räknar med att de kommer att stiga med motsvarande över 620 miljoner ton CO2 till år 2030 – om vi inte gör något.


Dr Box använder samma argumentation som klimatnarrarna gjort i flera årtionden nu. Klimathotet är verkligt och överhängande, kanske inte så mycket för oss som för kommande generationer – men det finns fortfarande tid att göra något åt det. Skeppsgossen slår för sin del dövörat till för sådana fuckade påståenden.  tisdag 12 augusti 2014

En tablett Lipitor varannan dag räcker

Trots att det inte finns några bevis för sambandet mellan blodfetter och hjärt-kärlsjukdomar fortsätter läkarna att skriva ut kolesterolsänkande statiner till miljoner och åter miljoner patienter. Allt medan läkemedelstillverkarna gnuggar händerna och ser kassakistorna fyllas till bredden. Och i vanlig ordning tystas kritikerna…

Redan 1999 presenterades en rapport som om den uppmärksammats mer kunde ha fått många patienter att slippa en del av de biverkningar som statinerna ger i form av muskelvärk och allmän svaghet. Enligt studien visade det sig nämligen att en tablett Lipitor 10 mg hade samma effekt på sänkningen av kolesterolvärdena om den togs varannan dag i stället för varje dag. Studien omfattade dock endast 69 patienter och resultatet har därför ifrågasatts.

Följderna av en övergång till varannandagsintag är självfallet stora. Läkemedelstillverkarna skulle få sälja bara hälften så många tabletter. Troligen skulle patienterna slippa en del av biverkningarna också. Skeppsgossen veterligt gjordes en enda uppföljning av studien 2001 men där manades till försiktighet i utvärderingen och att en tablett varannan dag kanske inte passade alla patienter.

Med andra ord locket på. Precis som i fallet CO2 och klimatförändringarna handlar kolesterolfaran mest om pengar. Även om patenten på en del av statinpreparaten har gått ut så fortsätter läkemedelsbolagen att dra in miljarder på vad som egentligen är ett icke-problem. Det är direkt skamligt!


måndag 11 augusti 2014

De privilegierade hycklarna


Enligt en artikel från Climate News Network kan en flygbiljett bli 100 gånger dyrare än idag om de gröna narrarna fortsätter att kräva beskattning av trafikflygets CO2-utsläpp! Det är ett forskarlag vid universitetet i Southampton som räknat fram det. Flygindustrin anser att deras bidrag till de globala utsläppen av CO2 bara utgör ett par procent idag - men i och med att det har blivit så mycket billigare att flyga så kommer trafiken att fortsätta öka och koldioxidutsläppen med den.

I likhet med exempelvis MP i Sverige vill de gröna i andra civiliserade länder se en kraftig beskattning på flygresorna för att tvinga vanligt folk att sluta flyga på semester. Självfallet motsätter sig flygindustrin och flygbolagen en sådan skatt och hänvisar till de åtgärder som hela tiden vidtas för att nedbringa utsläppen. Den internationella organisationen ICAO räknar med en 2-procentig minskning av bränsleförbrukningen per år fram till 2050, vilket skulle innebära att CO2-utsläppen kan bibehållas på samma nivå som 2020.

Att kraftigt höjda biljettpriser skulle få oerhörda ekonomiska och sociala konsekvenser inser de flesta med undantag för alla rabiata miljönarrar. Men att dessa långtifrån lever som de lär, det får vi ständiga bevis på. En av dem som predikar att vi alla måste köra mindre bil och flyga mindre är engelsmannen Lord Prescott, tidigare vice premiärminister. Sedan februari i år har han flugit över 6000 mil till olika klimatkonferenser - men det räknas förstås inte eftersom han flyger för att rädda klimatet åt oss alla. Andra exempel är våra egna Brysselpendlare och ökända klimatpredikanter som Al Gore, Harrison Ford och Leonardo DiCaprio, vilka alla far jorden runt titt som tätt samtidigt som de vill begränsa vanliga människors möjligheter att fara på semester...

Som alla "världsräddare" är Lord Prescott & Co ett sällskap hycklare av värsta sort. Skeppsgossen frågar sig varför de själva inte ändrar sin bekväma livsstil och börjar arbeta på åkrarna under de väldiga vindkraftverken från tidig morgon till sen kväll i det lågenergi-utopia som ju är alla ekofascisters våta  dröm?

lördag 9 augusti 2014

Islam som fredens religion?


Skeppsgossen har på sistone blivit alltmer medveten om att det nog finns viktigare saker att skriva om än klimatförändringarna, som vi får lära oss leva med vad de gröna narrarna än säger. Med tanke på muslimernas blodiga härjningar i Mellanöstern, Afrika, Pakistan etc. upplever jag och många andra islam som ett avsevärt mycket större hot än en eller annan grad högre eller lägre medeltemperatur på jorden. 

Samma känsla har Simon som driver den alltid läsvärda bloggen Australian Climate Madness (www.australianclimatemadness.com). Hans inlägg om hotet från islam är i hög grad läsvärt och jag tar mig friheten att återge delar av det i sammandrag. Vill du läsa hela texten ska du naturligtvis gå in på originalet. 

Simon börjar med att referera till några av de många ursäkter vi fått och får höra så fort "islamisternas" våldsdåd kommer på tal: 
"Islam är en fredens religion"
"Det handlar bara om en liten minoritet av extremister"
"Koranen säger..."
"Du är bara en rasist och islamofob..."
Skitsnack! konstaterar han. Islam är en fredsreligion bara när hela världen blivit islamsk och sharia införts. Till dess gäller jihad som vi varje dag ser förfärande prov på .     

"På motsvarande sätt", skriver Simon, "har alla problem i Mellanöstern sin grund i islams aggression. Konflikten mellan Israel, Gaza och Västbanken handlar in om gränser eller territorier eller ockupation eller någonting annat. Den handlar bara om att enligt islam ska alla judar utrotas" (i koranen kallas de 'ättlingar till apor och grisar' och det är vad skolbarnen i de islamska nationerna runt Israel ständigt får sig itutade). "Därför kan det aldrig bli en förhandlingslösning i Mellanöstern, och den som inbillar sig det har en mycket missvisande moralisk kompass.”

Förvisso finns det muslimer i Västerlandet som anpassat sig till vår kultur, men vi ska akta oss för att göra skillnad mellan vad PK-media kallar moderata muslimer och islamister. Så länge någon tillber Allah är han eller hon ändå muslim, och Turkiets nye president Erdogan har själv sagt: ”Begreppet ’moderat muslim’ är fult och motbjudande – islam är islam.”

Simon påpekar också att muslimerna i Västerlandet är väldigt tysta i diskussionen om de ogärningar som deras trosfränder begår i islams namn. Inte heller hör vi från dem när det handlar om Hamas’ ständiga raketanfall mot Israel eller morden på kristna i Irak. ”Man tycker att ’moderata’ muslimer borde ta kraftfullt avstånd från IS och Boko Haram… Men nej, allt debatten handlar om är ett gapande och skrikande om islamofobi.”

I media framhålls ständigt att vi västerlänningar inte tolkar koranen på rätt sätt eller stödjer oss på lösryckta citat. Om det är så, varför gör då så många muslimska lärda imamer gång på gång hätska utfall mot Västerlandet och mot judarna och andra otrogna? De lärda bör ju kunna koranen och haditherna utantill och de bör väl om några framhålla islam som en fredlig religion. 

“Det enkla svaret,” skriver Simon, “är att de vet vad islam står för och att det är vi andra som lurar oss själva därför att det känns bättre än att inse sanningen – att islam är en våldsideologi där folkmord accepteras. Den står i direkt strid mot alla västerländska demokratiska värderingar och den hotar hela vår civilisation”. 

Bevis för det är att största delen av alla terrordåd begås av muslimer. Det är ett faktum. Varför? Därför att deras religion uppmanar till dödande av otrogna. Kristna, buddhister, sikher, hinduer och judar kan vanligen leva i fred tillsammans. Det är bara islam som kräver omvändelse eller död av dem som inte tror – det är en tidsmaskin som förflyttar anhängarna tillbaka till 600-talet.  

Simon igen: “Och innan vi får höra det vanliga tjafset om korstågen och hur grymma de kristna var en gång, vill jag bara framhålla att korstågen var ett försvarskrig där man ville ta tillbaka land som invaderats av muslimerna. Visst finns det våldsamma verser i bibeln, men hur många terrorister ser man hålla upp biblar och kalashnikovs och använda andra mosebok för att rättfärdiga terrorhandlingar i början på 2000-talet?”

Till sist ställer Simon samma fråga som Skeppsgossen ställt sig – klimatet är egentligen en så trivial fråga jämfört med de verkliga faror vi står inför att det knappast känns värt att slösa energi på. Det finns faktiskt större slag att utkämpa. Frågan är bara om alla självgoda passagerare på världens narrskepp inser det?
  

Islams rätta ansikte

Tiggarbössorna


Röda Korset vill ju gärna framstå som en räddande hand för alla nödställda. Men efter de interna skandalerna i Sverige – nu senast fick en mångårig medarbetare sparken efter att ha ifrågasatt nyttan av att hjälpa flyktingar här i Sverige i stället för på plats – har organisationens verksamhet då och då satts  ifråga. Vart tar alla de pengar som stoppas i bössorna vägen?

Det är en fråga som den amerikanska journalisten Sharyl Attkisson ställt sig. Efter orkanen Sandy samlade Röda Korset i USA in 300 miljoner dollar och det var väl inte mer än rimligt att allmänheten fick veta hur alla dessa pengar användes. Men när en annan journalist bad om en redovisning blev svaret (via advokat) att det var ”en branschhemlighet”. New Yorks statsåklagare lyckades få fram några siffror men amerikanska media – som i motsats till vår PK-press fortfarande ägnar sig åt undersökande journalistik - har inte fått någon djupare insyn i Röda Korsets ekonomi.

Redan 2010 rapporterade Sharyl Attkisson i CBS News om hur fem stora hjälporganisationer, bland dem Röda Korset, fyra månader efter katastrofen använt insamlade medel avsedda för jordbävningsoffren på Haiti. Hon kom fram till att det handlade om så stora summor att varje hemlös familj kunde ha fått  en check på 37 000 dollar. ”Men fortfarande”, konstaterade hon, ”gick tusentals människor hungriga och bodde under presenningar”. När hon begärde en redovisning svarade samtliga organisationer att de inte kunde specificera hur de använt donationerna. De nöjde sig med att säga att de levererat 10 000 mål mat eller 10 000 flaskor med vatten.

”Det minsta man kan begära”, skriver Sharyl Attkisson, ”är väl att det finns uppgifter om hur många mål mat och hur många flaskor vatten som delats ut till varje flyktingläger och när det skett.” Sanningen tycks vara att hjälporganisationerna får in så mycket pengar att de inte riktigt vet vad de ska göra med dem. Och lika säkert finns det många rymliga fickor i ledningen.

Ett annat exempel är den blodgivarverksamhet som Röda Korset i USA ägnar sig åt. Blodgivarna får inte en cent men Röda Korset säljer blodet för runt 240 dollar halvlitern. Ingen tycks veta vart förtjänsten tar vägen. Och precis som hos svenska Röda Korset utsattes den amerikanska motsvarigheten för en förskingring 2012, då ett par anställda roffade åt sig över en miljon dollar.

I Sverige har vi ju en sorts kontrollmyndighet för insamlade medel som ska se till att pengarna används för avsett ändamål. Men historien med Johan af Donner visar ju att det alltid finns vägar runt kontrollsystemen. Nåja, Bengt Westerberg tvingades i alla fall avgå som ordförande och det var förstås en välsignelse. När toppstyrningen tar sig sådana uttryck som i det senaste fallet och en hängiven volontär sparkas för att hon deklarerat en avvikande åsikt, då borde det finnas anledning att åter igen undersöka vad svenska Röda Korset ägnar sig åt. ”Branschhemligheter” hör definitivt inte hemma i en sådan organisation!
     

I väntan på att det görs en oberoende utredning av verksamheten råder Skeppsgossen dig och andra som läser detta att sluta ge pengar till hjälporganisationer överhuvudtaget. Tiggarbössorna med röda kors på verkar tyvärr lika skumma som de rumänska pappmuggarna. 

Förnybar energi = nykolonialism

Effektivare än solceller

Det tycks som om förnuftet börjar få råda när det gäller den framtida energiförsörjningen i Afrika, trots miljövännernas motstånd mot all traditionell och storskalig energiproduktion. Redan nästan år startar bygget av världens största vattenkraftverk i Kongofloden tack vare lån från Världsbanken. Denna damm, kallad Inga 3, kommer att kunna försörja 90 procent av befolkningen i Demokratiska Republiken Kongo med elektricitet och får en kapacitet som är dubbelt så stor som det hittills största kraftverket i världen, Three Gorges i Kina. 

Men miljövännerna protesterar i vanlig ordning och menar att de som får nytta av projektet är storstadsbor, gruvbolag och exportföretag. De vill i stället se satsningar på små decentraliserade anläggningar, läs solceller. Nu får de mothugg också av sina röda kamrater i t.ex. Kalifornien, där den aktade Alex Trembath skriver att solceller och annan ”klimatsmart” teknik är ”nykolonialistisk, moraliskt förkastlig och i allt större utsträckning passé”. 

Kenya har redan satsat på solceller och i landet finns nu 300 000 installationer på taken till privata hem. En stor framgång som säkert fru Romson och herr Fridolin kommer att citera i framtida energipropositioner. ”Inte ska väl Sverige vara sämre än Kenya på energiområdet” eller hur de nu uttrycker det. Problemet är bara att inte ens i soliga Kenya klarar solcellerna mer än att ladda mobilen, mata teven och hålla ett par glödlampor lysande. De räcker inte ens till att koka en kopp te. Som en afrikansk expert sagt: ”Afrika behöver den senaste och mest effektiva tekniken och inte en teknik som andra nationer anser tillräcklig för afrikanska förhållanden.”

I tidskriften New Scientist skriver Fred Pearce: ”Vi måste till varje pris undvika att Afrikas framtid utgörs av dels billigt kol som ger städerna elkraft och dels billiga solpaneler ute på landsbygden. Med tanke på att alltfler afrikaner redan nu flyttar från landet in till storstäderna låter inte detta som en bra lösning.”
 


måndag 4 augusti 2014

Efter 30 år är det väl ändå dags att begrava både vind- och solkraft?New York Times rapporterade för en tid sedan att vindkraften i USA fortfarande är 50 procent dyrare än elektricitet som framställs av gammaldags kolkraftverk. Och till och med landets gröne energiminister Stephen Chu erkänner att solenergin måste bli fem gånger effektivare för att kunna konkurrera på dagens energimarknad. 

Förkämparna för vind- och solenergi har i ett par tre decennier hävdat att nu kan de båda energislagen snart “stå på egna ben” – om de bara får lite mer ekonomisk draghjälp av stat och konsumenter. Trots det förblir den elström de genererar mycket dyrare och bidragen till den totala energiproduktionen är försumbar i de flesta länder. I USA svarade vindkraften för 1,3 procent av totalproduktionen och solenergin för ynka 0,02 procent (2008).

I en sammanställning på nätet kan man läsa hur förespråkarna för förnybar energi svävat ut i prognoser som verkar sprungna ur opiumrus (eller i varje fall för stort nyttjande av liknande medel). Här är några exempel från Amerika.

1986 räknade en forskare vid Rocky Mountain Institute med såväl vind- som solenergi skulle vara konkurrenskraftiga ”inom ett eller högst tre år”. 1990 sa ett par energianalytiker vid Worldwatch Institute att vi inom ett par decennier skulle vara helt oberoende av fossila bränslen för energiproduktion. Fördelningen skulle bli 30 procent solkraft, 20 procent vattenkraft, 20 procent vindkraft, 10 procent biomassa. 10 procent geotermisk energi och 10 procent naturgaseldade kraftverk (Christopher Flavin and Nicholas Lenssen, Beyond the Petroleum Age: Designing a Solar Economy (Washington: Worldwatch Institute, 1990).

Den ovannämnde Christopher Flavin har varit en sann förespråkare för vindkraften ända sedan 1980-talet. Då räknade han med lönsamhet inom några år… En sann drömmare är också hans kollega Barry Commoner som 1987 skrev att ”efter år 2000 kommer mellan 10 och 20 procent av energin att komma från solteknologi”.

Både vind- och solenergi sjunger enligt Skeppsgossens mening på sista versen, vad miljönarrarna och deras gröna anhängare än gör gällande. Om de båda energislagen varit livskraftiga och levt upp till alla de fagra löften som deras förespråkare rapat upp, så skulle de inte längre behöva några subventioner, det borde vilken tänkande varelse som helst inse. Det handlar inte längre om ”ny” teknik utan om en flera decennier gammal teknik som gång på gång bevisat att den inte fungerar i verkligheten. Stora svenska energibolag som Bixia borde skämmas när de utmålar de här energislagen som en ”framtidssatsning”!

Den stundande klimatkatastrofen
Det är inte klokt vilka följder den stundande klimatkatastrofen kommer att få! Skeppsgossen har i likhet med andra skeptiker roat sig med att sammanställa en del av de olyckor som förväntas drabba jorden - om vi inte tar oss samman och rustar ner tillvaron till stenåldersnivå som de gröna tokarna vill. Här är en liten lista på ett antal gräsligheter som väntar runt hörnet i klimatförändringarnas värld.  

Inga fler rödhåriga i framtiden 
Förra månaden fick vi veta att det inte kommer att födas några fler rödhåriga skottar. Det förklaras med att generna för rött hår och blek hy bildats på grund av det kalla och mulna vädret i Skottland och Irland. Till och med de mest radikala vänsterflummarna ifrågasatte dock påståendet.

Fler UFO:s
Experter på UFO:s säger att det ökande antalet iakttagelser under 2008 kan ha berott på den globala uppvärmningen. Förklaringen skulle vara att utomjordingarna var bekymrade över vårt sätt att ”ta hand om” jorden.

Fara för tillväxten av nya ishockeyspelare
En amerikansk senator är orolig för att ett varmare klimat skulle göra det svårare för kommande barn och ungdom att hitta tillfrusna dammar och sjöar där de kan lära sig åka skridskor och spela hockey. Han tycks aldrig ha hört talas om ishallar.

Jorden kommer att snurra fortare
En tysk meteorolog påstod på fullt allvar att uppvärmda hav skulle orsaka en förskjutning av havsvattnet från ekvatorn till polerna – hela 0,12 millisekunder på 200 år. Till och med Scientific American publicerade varningen med en brasklapp om att andra faktorer som tidvattnet eventuellt skulle motverka effekten.

Italiens pasta i fara
Redan 2020 kan durumodlingarna i Italien drabbas av missväxt och så gott som helt utplånas före nästa sekelskifte. Det var brittiska Met Office som slog larm, men givetvis kunde andra faktorer skjuta upp katastrofen.

Fler njurstensanfall 
Förekomsten av njurstenar har ökat påtagligt under den senaste 30 åren, enligt amerikanska forskare. Förklaringen tros vara allt högre temperaturer över större områden, något som kan bevisas med lämplig statistik. Ett varmare klimat leder till att allt fler människor drabbas av uttorkning, vilket leder till mer koncentrerad urin med högre innehåll av kalcium och andra mineral som bildar njurstenar.

Brittiska vadare hotas
Medan njurstenarna ökar har vadarfåglarna i England starkt decimerats på senare år, vilket enligt expertisen självfallet beror på klimatförändringarna. Ingen har ännu sett något samband mellan fågeldöden och myriaderna av vindkraftverk som smyckar de brittiska öarna. Fågelslakt orsakad av vindkraft är som bekant något gott…


En karta över det aktuella isläget i norra Kanada
Den här sommaren blir Nordvästpassagen isfri
Det har självaste Al Gore sagt och ett kryssningsfartyg är redan på väg för att bevisa det. Om kaptenen besvärade sig med att studera kartorna över den aktuella isutbredningen borde han lägga om kursen och segla söderut i stället. Som vanligt blir det den kanadensiska kustbevakningen som får skynda till undsättning.

Kyrkan tror mer på klimatförändringen än på Gud
Även de kristna biskoparna sällar sig nu till den exklusiva skara som hellre förkunnar klimatförändringarnas domedagsprofetior än Kristi evangelium. Senaste har det gått ut ett biskopsbrev i vilket gudsmännen påstår att ”klimatförändringarna är den största utmaningen för mänskligheten”. Skeppsgossen för sin del att den allsmäktige guden borde kunna undanröja en sådan fara hur lätt som helst – men det är förstås djävulen själv som lurar bakom koldioxiden och de  andra växthusgaserna.

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare