Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 16 augusti 2014

Fracking ger minst miljöpåverkan

Hellre ett borrtorn som det här än 87 vindkraftverk
Fracking innebär att djupt liggande skifferlager spräcks för att utvinna gas och olja. I USA hyllas metoden därför att den kan göra landet energioberoende. Men många är också skeptiska på grund av de stora riskerna för miljön. Det har fått den engelske professorn vid Cambridge-universitetet David J.C. MacKay att räkna på miljökonsekvenserna i jämförelse med annan energiproduktion. 

För att borra 10 hål för gasutvinning behöver man endast ta 2 ha mark i anspråk. Själva borriggen med en höjd på ca 27 m kommer att vara synlig inom ett område på 77 ha – men den rivs efter ett par år. För att producera lika mycket energi med hjälp av vinden krävs det 87 turbiner på ca 100 m höjd och ett område som är 1 450 ha stort, säger MacKay.

Den använda arealen uppgår dock till bara 36 ha, inräknat vägar och andra installationer. Men eftersom totalytan för vindfarmen är så stor kommer den att synas inom ett område som kan beräknas till mellan 5 000 och 17 000 ha.

En solcellsanläggning med samma kapacitet skulle kräva 924 ha; av den ytan skulle solcellerna uppta 208 ha.

Den gode professorn har också räknat på transporterna under byggtiden och kommit fram till att det skulle behövas 7 800 lastbilstransporter till vindfarmen och mellan 3 800 och 7 600 fordonsrörelser till solkraftverket. Om erforderligt vatten transporteras via pipeline till frackingsajten minskar antalet lastbilstransporter till 2 900. Men om även vattnet måste köras dit med tankbil krävs 20 000 transporter.

Frackingbolagen hälsar förstås David MacKays analys med glädje och menar att den bekräftar vad de själva hävdat, nämligen att fracking ger mindre påverkan på miljön än de anläggningar som behövs för vind- och solenergi.

Det här är uppgifter som alla de grupper och enskilda som påstår sig värna om miljön och naturen borde ta till sig. Då skulle vi kanske slippa de monstersnurror som förfular landskapet, som inte fungerar mer än halva tiden, som påverkar människors hälsa och som slaktar såväl insekter som fåglar och fladdermöss i tusental.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare