Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 28 februari 2014

Den förnybara energin förstör vår miljö

Ofta sanerar vindkraftverken sig själva - till de omkringboendes stora lycka Hur miljövänliga är egentligen biobränslena? Frågan ställs i en intressant artikel i ”Breakthrough Journal” av miljödebattören Will Boisvert. Han menar att de förnybara energislagen överlag är direkt förkastliga ur miljösynpunkt. De kräver en katastrofal omvandling av natur och landskap till en industrimiljö, där naturen fungerar som en integrerad maskin för produktion av energi. “Om vi värnar om naturen så måste vi överge alla tankar på ekosystem”, skriver han.

Han får medhåll av ”eko-pragmatikerna” Michael Shellenberger och Ted Nordhaus på Breakthrough Institute som menar att miljörörelsen hamnat i en riskabel återvändsgränd, där satsningarna på förnybara alternativ skapar stora miljöproblem. De tar upp exempel som etanol tillverkad av majs, en process som påskyndat både jorderosion och föroreningar av vattendrag i den amerikanska mellanvästern utan att utsläppen minskat nämnvärt. Ett annat exempel är satsningen på biobränslen i Europa, vilken lett till en palmoljeboom som förstört regnskogar i Indonesien och Malaysia och nära nog utrotat orangutangerna.    

Det finns många som tillstår att vissa delar av den växtbaserade förnybara energin har sina avigsidor, men efter en total övergång till förnybara energislag kommer de att tillsammans med sol- och vindkraft vara bra för miljön. Nej, säger Will Boisvert (bilden), båda energiformerna sätter stora avtryck i naturen och kräver dessutom backup i form av kraftverk som eldas med biomassa eller kol. Sedan Tyskland helt satsat på förnybar energi och stängt kärnkraftverken har konsumtionen av brunkol ökat till rekordnivåer.
 
Vi får inte heller bortse från de ideologiska motiven för satsningarna på en grön elproduktion. Tack vare dessa menar miljövännerna att mänskligheten på nytt integreras i jordens naturliga energiflöden. Men är det verkligen så? “Tyvärr inte”, säger Will Boisvert. “Under större delen av vår historia har biomassa – som bränsle eller som foder åt boskapen – varit den största energikällan och vår jakt på den har fått allvarliga följder för miljön i form av kraftig avskogning och omvandling av landskapet.”

Redan den berömde biologen John James Audubon noterade miljöförstöringen på de brittiska öarna när han besökte England 1826. Så här skriver han i sin dagbok: ”Nu ligger Wales för om vårt fartyg… Men hur kalt ter sig inte landskapet, nästan helt och hållet utan skogar. Våra fina skogar med tallar, ekar, kraftiga valnötsträd, enorma magnoliabestånd, hickory och ask har här ersatts av enstaka små skogsdungar…” Iakttagelserna gjordes över sekel efter det att engelsmännen börjat övergången från eldning med biobränslen till koleldning.

Är det ett sådant industrilandskap de eftersträvar, alla de narrar som reser vindsnurror runtom i Sverige som ett slags monument över sin egen förträfflighet – ”titta vilket fint och miljövänligt vindkraftverk vi har uppfört här i vår framåtsträvande kommun på den skånska slätten!”  Den som ifrågasätter nyttan av ännu en förfulande propeller när Sverige har en överproduktion av vatten- och kärnkraft beskylls för att vara reaktionär och ”klimatförnekare”. Men som Skeppsgossen ofta noterat biter inga argument på dessa uppblåsta kommunpaddor, inte ens alla de styckade fågelkadaver som omsorgsfullt städas bort inför en invigning.

Tack och lov börjar andra civiliserade nationer bromsa den vanvettiga utbyggnaden av vindkraften. Planerna på att utöka världens största havsbaserade vindfarm, London Array, har nyligen lagts på is. Konsortiet som står bakom eländet hade tänkt sig 65 jättestora vindsnurror till, men nu skyller de på att det kommer att ta tre år innan en studie om vindkraftverkens påverkan på fågellivet blir klar. Placeringen i närheten av Thames delta är ju också den sämsta tänkbara. Det här är för övrigt det femte stora vindfarmsprojektet i England som fått nobben under de senaste tre månaderna.

I Sverige har vi inte kommit så långt ännu. Tvärtom pladdras det oförtrutet om förnybar energi. Riktmärket är att ”Sverige ska år 2050 vara ett land utan fossila bränslen.”Gröna drömmar och floskler som upprepas av Stefan Löfvén i Almedalen. ”Alla jobb ska bli gröna” och ”en miljard till klimatinnovationer” sade han bland annat, och med en sådan politik lär det snart inte finnas någon industri kvar. Och hans expert på klimatfrågor Magdalena Andersson mässade för inte så länge sedan i teve om gröna jobb, grön export och att Sverige ska ligga i framkant.

En socialdemokratisk seger med miljöpartiet som stödtrupp bäddar för ett ”nykommunistiskt” samhälle styrt av miljöbyråkrater, som i stället för åt miljövård ägnar sig åt avancerad miljöförstöring.

onsdag 26 februari 2014

Galna engelsmän rustar för den slutliga katastrofen

Visserligen inga engelsmän utan amerikaner, men armborst gillar de...

Det myckna regnandet och stormandet över de brittiska öarna har fått en del galna engelsmän att förbereda sig på en ny syndaflod. De kallas ”preppers” och skaffar sig ryggsäckar som de fyller med mat. Sen tänker de ge sig ut i skogarna i norra England och leva av vad naturen ger. Och ger inte naturen tillräckligt är en del beredda att äta upp sina anförvanter!

Klimatgalenskapen känner inga gränser numera. Ingen kan förneka att särskilt södra England drabbats av svåra översvämningar, men det har hänt förr. Att de drabbat byarna hårdare nu  beror till stor del på att myndigheterna slutat dika ut lågt liggande områden (kanske för att bevara den biologiska mångfalden i kärren). Värre kommer det att bli i framtiden, kraxar olyckskorparna, som ritat upp ett ”Noak-scenario”.

”Min enda chans till räddning är att packa ryggsäcken och ge mig av,” säger Steve som driver sajten www.ukpreppersguide.co.uk. ”Men det är inte så lätt att ställa om till ett vildmarksliv. Och det gäller att smita iväg om natten så att du inte blir förföljd.”

Vad tar då en “prepper” med sig upp i bergen? Vatten, ficklampor, redskap för jakt och överlevnad, kokmöjligheter, mediciner, kartor, vapen och så sovsäck förstås. Helst bör man vara ett litet sällskap som flyr civilisationen tillsammans så att vikten av förnödenheterna och utrustningen kan fördelas på flera händer eller ryggar. Frystorkad mat för en eller ett par veckor rekommenderas, men sen blir det till att jaga. Alla har ju inte tillgång till skjutvapen, men, säger Steve, “i nödfall kan det gå bra att skjuta kaniner med slangbella”. Helst bör det också finnas en eller annan äng i närheten av gömstället där man på sikt kan odla potatis och andra nyttigheter.

Men att jaga småvilt med primitiva vapen är inte så lätt och sen ska exempelvis en kanin flås och tas ur innan den kan tillagas. Det är det nog inte alla stadsmänniskor som klarar. Så den gode Steve tycker att man bör träna på det, liksom på att laga kläder eller en reva i tältet. Betydligt svårare är det enligt denne Noak att hålla tyst om förberedelserna så att man inte får med sig alla grannar upp i bergen om syndafloden kommer. Enligt Steve gäller det att noga välja sitt sällskap och slå sig ihop med pålitliga människor som kan laga mat, fiska och ta hand om trasig utrustning.

Apropå det sistnämnda bör man också (på allvar) diskutera vad som gäller i en absolut katastrofsituation. ”Om du kan lita på din familj så låt den följa med, men först sedan ni i hemlighet kommit överens om vilken av familjemedlemmarna som måste offras ifall det inte finns något alls att äta. Finns det barn i familjen, lär varken du eller din fru vara beredd att offra dem.” Allt enligt vad Steve berättat för Leo Benedictus på tidningen The Guardian.

Skeppsgossen trodde i sin oskuld att hela artikeln var ett skämt men icke. På nätet finns det åtskilliga sajter som ägnas åt ett kommande Harmageddon (googla ”uk preppers”). Riktigt hur stor rörelsen är vet väl ingen, för de här människorna får ju inte avslöja sina egna planer. Under alla förhållanden visar intervjun med Steve att narrar, dårar och idioter inte sällan slår sig samman och tror sig kunna överleva till och med dåligt väder…

fredag 21 februari 2014

En betraktelse över "rasism" och "främlingsfientlighet"
Ateisten Richard Dawkins har alldeles rätt - en ras kan man inte konvertera till.
Ombord på Narrskeppet talas det alltmer om den nu i stort sett okontrollerade invandringen till Sverige. I diskussionerna dyker det ständigt upp ord som ”främlingsfientlighet” och ”rasism” – uttryck som blivit en sorts modeord och nu är så slitna att de tappat sin ursprungliga innebörd.

Detta har fått Skeppsgossen att fundera lite närmare över vad de här orden egentligen står för. Lättast att avfärda i en diskussion är beskyllningar om rasism hos den som vågar ifrågasätta den förda politiken. Rasbegreppet skrotades ju för länge sen, i varje fall officiellt, men i den infekterade invandringsdebatten har det kommit till heders igen. Om det har någon relevans idag så är det väl i stort sett bara för att beteckna människor med olika särdrag, exempelvis hudfärg: den vita (europida) rasen, den svarta (negroida) och den gula (mongolida).

Den som kallas ”rasist” idag tar dock sällan avstånd från människor som lever i Japan eller Eldslandet, utan mest handlar det om folk som kommit hit från länderna kring Medelhavet och som även i den gamla utskällda rasläran räknades till den europida gruppen. Det är sannerligen svårt att vara rasist på den grunden, för i så fall är man ju också rasist mot sin egen ras – och det är en ekvation som Skeppsgossen har svårt att få ihop.

Diskussionen handlar mestadels om invandrare från MENA (länderna kring Medelhavet och norra Afrika) vilka till största delen är muhammedaner. Islam är en religiös lära som vi som gått i den gamla skolan mest betraktat som ett historiskt hot mot kristendomen och som kristna i Europa under långliga tider försökt värja sig mot. Nu sker en ny invasion av muslimer och Europa står lika handfallet inför den, fast nu kommer som muslimerna som flyktingar och inte som soldater.

Alltså: tala gärna om ”islamofobi” men kom inte dragandes med ”rasism”! Det bevisar bara din egen okunskap. Eller som den amerikanske författaren D. Koontz skriver i boken “The Face”: “Det fanns emellertid folk som såg rasister i varje buske. De måste helt enkelt tro att det var så för att deras egna liv skulle ha ett ändamål och en mening, och för att ha någon att hata.”

Hur är det då med ”främlingsfientligheten”? Det är liksom begreppet ”rasism” en klyscha som passar bra på löpsedlar och i den vulgärpolitiska debatten och som därför undgår noggrannare analys. Skeppsgossen menar för sin del att begreppet ”misstänksamhet mot främlingar” bättre täcker in vad det egentligen handlar om. Och misstänksamhet mot främlingar är en egenskap som vi säkert nedärvt från grottförfäderna, ett slags inbyggd försvarsmekanism mot allt nytt och okänt.

I varje något så när homogent samhälle accepteras främlingar eller ”utsocknes” inte omedelbart av dem som redan lever där. ”Man vet ju aldrig vad det är för folk som flyttat hit och vad de har i sinnet.” I åtskilliga byar och även i större samhällen kan det ta månader och till och med år innan inflyttare betraktas som delaktiga i gemenskapen. I Skåne förblir en inflyttad från Norrland "en norrlänning", i Norrland blir han/hon "en skåning". Konstigare än så är det inte.

Då är det väl inte heller så underligt att invandrare med annorlunda utseende, annat språk, andra traditioner och en annan religion inte tas emot med öppna armar när de bussas till flyktingförläggningar på små orter? Och inte förbättras relationerna av att många av invandrarna begår allt från småbrott till direkta överfall på ”värdfolket”. Inga idiotiska politiker och inga integrationskurser med powerpoint kan få vanliga människor utanför storstäderna (och knappast i dem heller) att omedelbart inlemma ”de utsocknes” i bygemenskapen.

”Grannsamverkan” anses fortfarande vara något fint och eftersträvansvärt. Men för att den ska fungera krävs det att alla inblandade håller ögonen öppna och är misstänksamma mot främlingar som rör sig i ett område. Är det egentligen någon större skillnad mellan begreppen ”främlingsmisstänksamhet” och ”grannsamverkan”? Varför är det ena fult och det andra fint?


tisdag 18 februari 2014

Isen på Mars smälter också - kan det bero på oss människor?


En riktig Mars-suv

I lördags sköt NASA upp en riktig suv till Mars. Fordonet är stort som en bil och väger runt 950 kilo. Det är atomdrivet och landar förhoppningsvis i augusti intill ett berg i kratern Gale. Själva landningen genomförs på känt NASA-manér med hjälp av luftkuddar (och inte med t.ex. fallskärmar och raketer). Det är för övrigt första gången ballongkuddar används för ett så tungt fordon.

Ett mindre uppmärksammat problem är dock att även Mars södra polarishätta har börjat krympa på grund av en planetär uppvärmning – ungefär som vissa glaciärer på jorden. Tack och lov har en  klok forskare sett avsmältningen på den röda planeten som ett bevis för att våra mänskliga aktiviteter inte har ett dyft med temperaturhöjningen på jorden att göra. Fast som vanligt avfärdas en sådan slutsats av klimatmaffian som en ren tillfällighet.

Återstår då frågan om vilken skada Marslandaren kan åstadkomma på klimatet därborta. Vi har ju länge fått höra att jordiska terrängsuvar borde förbjudas. I värsta fall skulle den här maskinen alltså kunna leda till att klimatet på Mars blir ännu varmare…

måndag 17 februari 2014

Vinteridrottare bordar Narrskeppet

Uppvärmningspredikanterna blir alltmer desperata ju längre jordens avkylning fortgår. En motbjudande kampanj riktad till barn med budskapet ”det är för er skull vi måste stoppa klimatförändringarna” pågår som bäst i USA. Och nu senast har en organisation med namnet ”Protect Our Winters” (POW) lurat 105 deltagare i vinter-OS att skriva på en uppmaning till världens ledare att ta sitt ansvar till Parismötet 2015.

Hon borde skämmas...
Det är i huvudsak de amerikanska skidåkarna med Andrew Newell i spetsen som skrivit under brevet, men bland undertecknarna märks också Bettina Gruber från Schweiz, norska Astrid Jacobsen och svenska Anna Haag (skidspårets egen lilla sexbomb).

Som alla egotrippade idrottsmän är det de egna träningsmöjligheterna som undertecknarna vill värna om och ”snöbristen” har blivit ett allt större problem för dem i både Centraleuropa och Skandinavien. ”Vi förlorar våra vintrar” heter det bland annat i uppropet. Skeppsgossen undrar för sin del om merparten av invånarna i Förenta staterna tycker det också, när alla stater utom Florida har snö på marken. Men de här skidnarrarna tror på fullt allvar att världens ledare ska kunna ändra klimat till deras fördel genom att sitta i Paris och snacka väder. Hur insnöad får en idrottsman vara?

Tack och lov är det bara lite över 100 deltagare som skrivit på uppropet. Det betyder att de minst 1000 andra deltagarna i Sotji inte gjort det, så hoppet är väl inte alldeles ute trots allt. Vill du se hela namnlistan, gå in på http://protectourwinters.org/newell-2890

Apropå Sotji har det ju klagats på det varma vädret, vilket fått Marc Morano på www.climatedepot.com att lämna följande kommentar:

”De ser palmer utanför hotellfönstren. De befinner sig i Rysslands sydligaste stad. Om den här olympiaden hållits i Michigan – under januari var övre Michigan kallast på hela jorden – hade de fått nog med snö. Olympiaden kunde ha hållits i Iran också, där man inte haft så  mycket snö som nu på 50 år… Eller kanske i Italien där man också har rekordmycket snö. Hade vinter-OS hållits i USA finns det många platser att välja mellan där det slagits över 4000 köld- och snörekord under den gångna månaden. Det är något lurt med att man valt en stad i södra Ryssland och använder värmen där som en förevändning att kräva åtgärder mot klimatförändringarna…”   

söndag 16 februari 2014

Nytt larm från korallvärlden


Kirurgfiskar opererar inte i för varma vatten


Ett internationellt forskarteam har kommit fram till att de allt snabbare klimatförändringarna hotar fiskbestånden runt ekvatorn. Så här skriver den ansvariga för studien, dr Jodie Rummer vid James Cook University: ”Våra studier visar det finns en fiskart som inte kan överleva eller fortplanta sig vid en temperaturhöjning så liten som tre grader.”

Teamet har studerat sex vanliga fiskarter som lever kring korallreven vid ekvatorn. Där uppges temperaturväxlingarna vara extremt små. Om världshaven blir två eller tre grader varmare vid nästa sekelskifte som de klimattroende påstår, då hotar en katastrof det här beståndet. 

Dr Rummer menar att många populationer kommer att minska när de söker sig till områden med mer förlåtande temperaturer. Och det i sin tur kommer förstås att påverka fisket, särskilt i områden som Papua Nya Guinea och Indonesien där befolkningen är beroende av fångsterna.

För sin del ifrågasätter Skeppsgossen hur de lärda forskarna burit sig åt för att komma fram till dessa nedslående resultat. Kan det möjligen ha gått till så att de aktuella fiskarterna håvats upp ur havet och flyttats till ett akvarium, i vilket temperaturen gradvis ökats? Sedan har forskarna räknat hur många fiskar som dött och kommit fram till att de stressade fiskarna uppenbarligen inte klarar av en anpassning till en varmare miljö – vilket skulle bevisas och härmed offentligen kungörs så att vi alla ska bli än mer övertygade om farorna med den globala uppvärmningen. 

Inget är ju omöjligt i klimatnarrarnas lögnaktiga värld. fredag 14 februari 2014

Lord Monckton: "Godnatt, dyre prins"Som Skeppsgossen berättat tidigare har brittiske tronföljaren prins Charles gjort bort sig igen genom att kalla dem som inte tror på människans påverkan på klimatet för ”huvudlösa kycklingar”. Uttalandet har fått Lord Monckton att ryta till med eftertryck och råda prinsen att redan nu abdikera!

Så här skriver han, med en ironisk underdånighet som väl bäst uppskattas på originalspråket:

“Ers Kunglig Höghets uttalande nyligen, i vilket personer som har vetenskapliga och ekonomiska skäl att ifrågasätta etablerade åsikter om klimatets apokalyps beskrivs i nedsättande och för en kunglighet opassande ordalag som ’huvudlösa kycklingar’, markerar slutet på vår konstitutionella monarki och en återgång till den kungliga familjens direkta inblandning i politiken – i och med att Ni är vår blivande kung.   

Nu när Ers Kunglig Höghet har utsett sig själv till lovligt villebråd på den politiska arenan, är jag fri att erbjuda två möjligheter. Jag behöver inte längre hålla tand för tunga som så många andra har gjort, med tanke på att Ers Kunglig Höghets inblandning i politiken har blivit allt vanligare och allt mindre acceptabel såväl vad beträffar uttryckssätt som innehåll.  

Möjlighet 1. Ers Kungliga Höghet avsäger sig tronen framöver och för evärderlig tid. Uttalandena var oförblommerat partipolitiska och avsedda att såra dem som fortfarande tror, vilket Ers Kunglig Höghet uppenbarligen inte gör, att Storbritannien skall vara och förbli ett fritt land, där varje undersåte kan studera vetenskap och ekonomi, kan dra sina egna slutsatser av sin forskning och kan publicera resultaten, hur omstridda de än må vara.

Denna gräns har nu överträtts. Ingen som så burdust blandat sig i politiken kan kräva att få överta tronen. Ers Kunglig Höghets arroganta och nedvärderande omdöme om de nästan 50 procent av undersåtarna som inte längre följer Den nya religionen måste likställas med en förtida abdikation. God natt dyre prins. Aldrig mer ’Ers Kunglig Höghet’.”

I fortsättningen av det öppna brevet raljerar Lord Monckton vidare och kallar prinsen “Chazza” – för nu är han ju en vanlig brittisk medborgare som inte har förmånen att ha med sig sina egna monogramförsedda toalettstolsskydd. Lorden framhåller också att till och med IPCC har tagit emot råd av honom och hans experter när dessa påtalat hur opålitliga datormodellerna som skulle förutsäga klimatet har varit. Tack vare det, skriver lorden, har man nu ”justerat” sina uppskattningar och halverat uppvärmningen under de kommande 30 åren.

”Nästa gång du pratar med dina växter, fråga dem om de vill ha mer CO2 i luften som de andas. Svaret kommer att bli Ja.”

Till slut avslöjar Lord Monckton den andra möjligheten för avsuttne Charles. Och det är en debatt med Lord Monckton själv kring ämnet ”Global uppvärmning är en global kris”. Charles säger att den är det. Lorden säger att den inte är det. Lämplig plats är Cambridge där båda studerat och debatten ska sändas i teve i så många länder som möjligt. Båda får ta med sig ett par experter som delar deras respektive uppfattningar. Debatten ska vara i två timmar och därefter får tevetittarna rösta.

”Om din ståndpunkt vinner får du behålla tronen. Gör den inte det, ses vi på puben. Cheers, mate!”

Läs hela originalbrevet på http://tallbloke.wordpress.com

söndag 9 februari 2014

Smått och gott i veckan som gåttVid flera tidigare tillfällen har Skeppsgossen refererat till koldioxidskatterna i Australien som ett bevis för hur illa det kan gå när miljövännerna får sin vilja igenom. Nu har klimatkritiska Joanne Nova på sin blogg http://joannenova.com.au presenterat facit av ett års vansinnig beskattning med det ädla syftet att rädda klimatet.

Under förra året kostade koldioxidbeskattningen australiensarna 7 miljarder australiska dollar. Eller 350 dollar per person. Eller 1 350 dollar per hushåll om fyra personer. För alla dessa pengar fick man en minskning av utsläppen från 543,9 miljoner ton till 542,1 miljoner ton. Eller 0,3 procent!

“Australien har ett av de mest aggressiva utsläppsprogrammen i världen. Om det alls ledde till någon reell utsläppsminskning kan diskuteras. Kanske minskade man lite av CO2-utsläppen genom att suga 7 miljarder dollar ur landets ekonomi… Industrin slutade i alla fall att producera nyttigheter och tvingades ägna mer tid åt att fylla i papper.”


Tidiga jordbrukssamhällen höjde jordens medeltemperatur med 0,9 grader över en period på 8000 år. ”Det är nästan lika mycket som den globala uppvärmningen under de senaste 150 åren,” säger Feng He som är klimatforskare vid University of Wisconsin i Madison och som är ansvarig för studien. ”Det betyder också att det tidiga jordbruket påverkat temperaturen lika mycket som hela den industriella revolutionen.”

Även om Feng He tillhör de troende ger hans rön en ny aspekt på om och hur människan påverkat klimatet på jorden. Vi har ju fått lära oss av hans trosfränder att denna påverkan i princip började kring 1850, medan det har talats mycket lite om tidigare aktiviteter som just avskogning och svedjebruk. Enligt borrkärnor från inlandsisen har klimatet växlat starkt under de senaste 8000 åren och utsläppen av växthusgaser har inte oväntat ökat med befolkningstillväxten.

Kommer torkan i Kalifornien (som redan har jämförts med “The Dust Bowl” i Oklahoma på 1930-talet) att orsaka en massmigration till Kanada? I tidningen Vancouver Sun har sådana farhågor framförts. Hur många migranter det rör sig om är dock oklart – i skräckscenariot talas det om 350 miljoner, alltså hela USA:s befolkning. Men, menar andra bedömare, antalet klimatflyktingar från USA stannar kanske vid de miljoner som bor i Kalifornien och i värsta fall Mexiko. Så det tål vid att Kanada mobiliserar fler ”mounties” framöver.


På väg ner i containern
Till slut kan Skeppsgossen konstatera att en del miljönarrar i alla fall omsätter sina barocka idéer i praktiken. Dr Jeff Wilson som undervisar i miljövetenskap vid Huston-Tillotson University i Austin, Texas, tänker bosätta sig i en sopcontainer på ca 9 kvadratmeter under ett helt år. Med det vill han bevisa att det går att leva snålare i allt. ”Min hypotes är att mitt liv kommer att bli bättre”, säger han, ”att jag får ett rikare liv genom att leva ett mindre liv.”

Vi får väl se hur Professor Dumpster som han nu kallas kommer att lyckas. Men visst vore det skönt om ett större antal miljövänner följde hans exempel och kröp ner i varsin sopcontainer i stället för att gasta om resursslöseri och profetera om jordens undergång?


onsdag 5 februari 2014

Mer snö, mindre snö... allt är klimatförändringarnas fel

En av världens ledande och mest högljudda klimatskeptiker heter Marc Morano och driver sidan The Climate Depot (www.climatedepot.com) Med anledning av den senaste tidens vinterväder och köld på den amerikanska kontinenten har han haft anledning att läxa upp pratshow-värden Neil Cavuto på Fox News, som menar att vi nu fått bevis på hur den globala uppvärmningen vänder upp och ned på vädret.

“Principiellt orsakar den globala uppvärmningen mindre snö, utom när den orsakar mer snö”, sa Mark Morano i programmet. ”Och den leder också till mindre kyla, utom när den leder till mer kyla. Varje värmebölja är ett bevis på global uppvärmning, men nu när det är rekordkallt och rekordmycket snö… då beror det på den globala uppvärmningen.”

I USA har det diskuterats om förskjutningarna av jetströmmarna beror på global uppvärmning. Obamas vetenskaplige rådgivare i klimatfrågor John Holdren har kommenterat vintervädret så här: “Om någon påstår att köldperioder som den vi nu upplevt är ett bevis för att det inte finns någon global uppvärmning, tro dem inte. Faktum är att ingen enstaka väderhändelse kan vare sig bevisa eller motbevisa de globala klimatförändringarna.”

Morano replikerar: “De fortsätter att påstå att jorden blir varmare fast den inte blir det. Ingen elev i grundskolan har upplevt global uppvärmning. De lite äldre eleverna har i stället upplevt en svag global avkylning under sin livstid… I brist på argument kommer man nu med påståenden som att brottsligheten, antalet våldtäkter och prostitutionen ökar på grund av klimatförändringarna. Det finns faktiskt akademiska forskare som ägnar sin tid åt sådana påstådda samband. Det handlar inte om vetenskap längre, bara om olika sätt att förfalska verkligheten.”


tisdag 4 februari 2014

Prinsen som röt

Narrarna står fortfarande på rad och hoppas få en minut i rampljuset. Nu ger Skeppsgossen plats på scen för en kunglig narr, prins Charles. I ett tal nyligen inför unga miljöentreprenörer kallade han alla klimatförnekare för ”huvudlösa kycklingar”.
”Det är märkligt att vi i vår moderna värld litar så blint på vetenskap och teknik att vi tar varje påstående från det hållet för sant – utom när det handlar om klimatvetenskap. Plötsligt dyker det upp en massa förnekare som säger att klimatforskarna har fel och att vi inte alls ska tro på deras bevis för den pågående klimatförändringen. Så tack gode Gud för alla er unga entreprenörer som står upp för det som ni vet håller på att hända och försöker göra något saken i stället för att bry er om den huvudlösa kycklingbrigaden.”
Prinsen har ju tidigare stuckit ut hakan i klimatdebatten och gjort en massa idiotiska uttalanden, men sansade bedömare menar att det här var det dummaste han kläckt ur sig hittills. Samtidigt påminner kritikerna om att han spottar i motvind: brittiska kungahuset tjänar till exempel enorma pengar på vindkraftverk i kustnära områden. Dessutom är engelsmännen idag så förbannade på de allt högre elpriserna att de ger katten i vad som händer om hundra år.
Och, tillägger en skribent, kungahusets popularitet är till stor del beroende av att familjen aktat sig för att gå in i debatter av den här typen. Frågan är nu hur sådana här påhopp påverkar opinionen.
Läs mer om den kungliga narren som röt på   

måndag 3 februari 2014

Skillnaden mellan "ond" och "god" koldioxid“Skillnaden mellan av människan skapad (‘ond’) och naturlig (‘god’) CO2… är en produkt av tänkandet hos politiker, byråkrater och forskare som inser betydelsen av att sätta dollartecken före varje tal.”

Denna sanning levererar dr Klaus L. E. Kaiser, som bland annat skrivit boken “Convenient Myths, the green revolution”. På nätet har han publicerat en mycket tänkvärd artikel med titeln “Hur man skiljer mellan god och ond CO2” – alltså något i stil med påståendena om att det finns både god och ond kolesterol som Skeppsgossen skrivit om vid ett flertal tillfällen. Men nu handlar det alltså om koldioxid och klimat.

Dr Kaiser konstaterar inledningsvis att allt liv på jorden är beroende av CO2 i atmosfären. Idag är koncentrationen ca 400 ppm – skulle den minska till hälften, 200 ppm, skulle livet upphöra i och med att växterna inte längre kunde ta upp CO2 och omvandla den.

”Men”, skriver dr Kaiser, ”säger inte staten att CO2 är den största boven i modern tid? Är det inte så att mer CO2 leder till livshotande klimatförändringar?”

Naturlig CO2 har funnits i alla tider och för många miljoner år sen var koncentrationen 10 till 100 gånger högre än nu. Naturen fortsätter att producera CO2 i vulkaner, också när vulkanerna ”sover”.  Den CO2 människan producerar kommer från förbränning av olja, kol och gas. Det är den ”onda” koldioxiden, som FN och andra organ vill stoppa genom bland annat skattepålagor. Men kemiskt sett, menar dr Kaiser, är det ingen skillnad mellan naturlig och människoskapad koldioxid. Tar man bort CO2 ur luften råkar hela näringskedjan i obalans och hotet mot de varelser som befinner sig högst upp i den ökar.

Det handlar alltså inte om ”ond” och ”god” koldioxid annat än i politikernas värld. Några dollartecken förekommer inte i samband med naturlig CO2 och den kan följaktligen inte beskattas eller regleras. Mänskliga utsläpp av CO2 kan byråkraterna däremot påverka så egentligen borde de definieras som ”goda”.

”Det, kära läsare, är den enda skillnaden mellan ’god’ och ’ond’ CO2!” slutar dr Kaiser.    

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare