Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 28 april 2012

En kättare om klimathotet
Den här bilden är lånad från Alan Carubas blogg ”Warning Signs”. Han skriver: ”Det finns s.k. forskare som mäter mängden metan i ko-pruttar för att rädda världen på ett eller annat sätt. Vid ett närmare skärskådande inser man att nästan allt som miljövännerna pratar om har ungefär samma tyngd som ko-pruttar.”


En av de amerikanska akademiker som analyserat läran om den globala uppvärmningen och dess orsaker är dr W.A. Beatty, före sin pension verksam vid Florida State University. Så här skriver han i ett blogginlägg:


Det är ingen slump att pratet om den globala uppvärmningen eller som det heter numera klimatförändringarna började när Sovjetunionen upplöstes. Det här var sista chansen för en centralmakt att kontrollera massorna. Och i likhet med andra former av socialistisk filosofi är det också en religiös rörelse.

Människans klimatpåverkan är en religion som dyrkar Jorden. Det handlar om en tro som inte får ifrågasättas eller kan motbevisas. Och som i de flesta religioner är dess profeter utsatta för jordiska frestelser som pengar, makt, politik, arrogans och bedrägeri.

De som omfattar tron på en global uppvärmning är övertygade om att växthusgaserna kommer att ge oss ett klimat som leder till olika slags naturkatastrofer. Det är inget som kan bevisas vetenskapligt utan allt handlar om tro. Här finns alla de gamla religionernas ingredienser:

• Arvssynden: Människan är orsaken till framtida katastrofer, särskilt de av oss som lever i förorter och kör i suvar till köpcentra för att handla.

• Botgöring och ånger: Vi måste belastas med miljöskatter och liknande, som leder till högre priser för alla varor och tjänster och hejdar den ekonomiska tillväxten.

• Ritualer: Vi återvinner och firar både Earth Hour och Earth Day.

• Avlat: Personer som Al Gore som flyger i privata jetplan och andra flygresenärer kan köpa sig fria från sina synder genom att ”klimatkompensera” resorna.

• Profetior och hot: De troende säger att vi måste handla nu innan det är för sent.

De troende har samlats till konferenser i Durban, Rio de Janeiro, Kyoto och Köpenhamn, där prästerskapet predikar Jordens undergång. Rika länder måste betala 100 miljarder dollar per år för att hjälpa de fattiga länderna att klara klimatförändringarna. Det är alldeles nödvändigt eftersom “katastrofen är oundviklig efter 2017”.

Läran om den globala uppvärmningen har inget förbarmande med dem som är skeptiska, kätterska eller ”förnekar” sanningshalten i budskapet. Många klimatforskare har skrämts till tystnad eller frysts ut av det akademiska etablissemanget. Så mycket står på spel att en del forskare som lever på statliga anslag nedlåtit sig till att manipulera klimatdata (“Climategate”).

Idén om att vi måste räkna med en drastisk klimatförändring om 70 eller 90 år har lett till att vi omedelbart måste åsamka vår ekonomi allvarliga skador. De flesta större religioner är kloka nog att inte ge något exakt datum för det oundvikliga slutet, men det gäller inte för läran om den globala uppvärmningen. Vad kommer att hända om den globala uppvärmningen visar sig vara varken en katastrof eller oundviklig år 2017?

Den amerikanske författaren H.L. Mencken (1880-1956) skrev en gång: “Målet för all praktisk politik är att skrämma allmänheten – och få den att böna om vägledning till säkerheten – genom att hota den med en oändlig radda troll och monster, allesammans rena fantasifoster.”torsdag 26 april 2012

Glädjetecken i skyn - men surt i havet

Den gångna veckan har bjudit på många goda nyheter för dem som i likhet med Skeppsgossen hoppas på att klimatgalenskapen snart ska gå över. Det finns många vakanta madrasserade celler på Narrskeppet…


Särskilt glad blev jag över att Gaias profet James Lovelock på sin ålders höst insett att han hade alldeles fel när han sällade sig till Al Gores klimatliga. ”Jag tillhörde alarmisterna och det gjorde Gore också. Problemet är att vi inte vet vad klimatet har för sig. Det trodde vi att vi visste för 20 år sen.” Gratulerar till återvunnen mental hälsa!

Glad blev jag också över att Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott sågat vindkraften offentligt i ett inlägg på SvD Brännpunkt. Vindkraften är en katastrof för landet, menar man. Den har heller ingen relevans för klimatet utan allokerar istället pengar bort från mer angelägna projekt.

Bakom inlägget står tretton av Sveriges tyngsta vetenskapsmän inom klimat- och energiområdet, och deras åsikter har förstås lett till en högljudd debatt i media (fast vissa dagstidningar som vindkraftskramande Helsingborgs Dagblad har helt förtigit saken). De tretton har beskyllts för att vara köpta av kärnkraftsindustrin etc. vilket ju är vanligt i de här sammanhangen när man vågar deklarera en politiskt inkorrekt åsikt.

Lika glädjande är att Jonny Fagerström på klimatkritiska The Climate Scam använder klarspråk när han hyvlar av vindkraftsindustrins företrädare. Skeppsgossen har för sin del den största respekt för de akademiska inlägg som Stockholmsinitiativet består med, men Jonny Fagerström och Per Welin står för lite mer jävlaranamma och det tycker jag är bra. De klimattroende är ju lika övertygade som Jehovas vittnen om att jordens undergång är nära, så på dem biter inga rationella argument. Bättre då med en och annan redig kindpust.

Men lite grums i glädjebägaren bör också noteras. Det gäller ett idiotiskt påfund som bl.a. Climate Depot rapporterat om: “Ombud för över 90 stater har vid en konferens i Panama beslutat att skapa en oberoende panel av forskare som får till uppgift att samla in de senaste vetenskapliga rönen om vår planets ekosystem.”

Panelen har fått det ståtliga namnet “The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services” (IPBES). Bland aktuella arbetsområden nämns bl.a. försurningen av världshaven och luftföroreningarna. Årsbudgeten har ännu inte fastställts men föreslås ligga mellan 5 och 13 miljoner dollar. Sekretariatet hamnar i Bonn och första sammanträdet ska äga rum 2013.

Med tanke på IPCC:s ”track record” sänder varje sådant här FN-initiativ kalla kårar längs ryggen på den som hoppats på en internationell tillnyktring efter klimatberusningen. Tyvärr har klimatnarrarna en obehaglig vana att ömsa skinn när det passar och lura politikerna att satsa nya miljarder på nya och totalt meningslösa projekt.

Just den påstådda försurningen av världshaven är ett sådant. Allt tal om att den accelererat på grund av den likaledes påstådda globala uppvärmningen är baserat på medvetet(?) felaktiga kalkyler. En rapport gör t.ex. gällande att pH-värdet i haven minskat (blivit surare) med 0,1 enheter och att detta betyder en 30 procentig ökning av surheten sedan 1750. Men pH-värdet mäts med en logaritmisk skala, varför en förändring med 0,1 enheter inte motsvarar en ökning med 30 procent. De årliga fluktuationerna uppgår till ±0,3 pH enheter eller mer.

Det är inte första gången mätvärden och siffror feltolkas för att skapa nya dystra framtidsscenarion och öppna för dyrbara konferenser och mer global byråkrati, bekostad av oss vanliga människor.lördag 21 april 2012

Jordens dag 2012

Var rädd om jorden!
Så här på Earth Day 22 april kan det vara på sin plats att återge några av de olycksprofetior som diverse klimatnarrar levererat sedan Jordens Dag instiftades 1970.


“Civilisationen kommer att dö inom 15 eller 30 år om vi inte omedelbart tar itu med de problem som hotar mänskligheten.” - George Wald, biolog, Harvard

“Människan måste sluta att förgifta sin omvärld och spara på resurserna, inte bara för att göra jorden till en bättre plats utan också för att hejda miljöförstöringen och en tänkbar utplåning.” - New York Times, dagen efter den första Earth Day

“Befolkningsökningen kommer aldrig att kunna kompenseras av en ökning i livsmedelsproduktionen. Under de kommande tio åren kommer minst 100-200 miljoner människor att svälta ihjäl varje år.” - Paul Ehrlich, biolog, Stanford University

“Det är redan för sent att undvika massvält.” - Denis Hayes, huvudansvarig för Earth Day 1970.

“För att kunna spara energi måste vi utnyttja debatten om den globala uppvärmningen. Även om denna teori är felaktig så har den fått oss att inse att vi måste spara energi och då har den i alla fall gjort oss medvetna om vikten av en genomtänkt energi- och miljöpolitik.” – Timothy Wirth, f.d. senator

“Det spelar ingen roll vad som är sant eller inte, det enda som betyder något är vad folk tror är sant.” – Paul Watson, en av grundarna till Greenpeace.

“Genom att fasa ut den mänskliga rasen kan vi lösa alla problem på jorden, såväl sociala som miljömässiga.” - Dave Forman, grundare av Earth First

“Det var nog fel att utrota smittkopporna. Det var en sjukdom som betydde mycket för balansen i ekosystemen.” - John Davis, redaktör för Earth First Journal

“Utrotningen av människan blir kanske inte bara oundviklig utan också något positivt… Därmed inte sagt att framväxten av den mänskliga civilisationen saknar betydelse, men inget tyder på att den kommer att vara till mycket nytta för världen i det långa loppet.” – Ledare i The Economist.

Till slut en varning från den tjeckiske presidenten Vaclav Klaus: “De hatar oss, människorna, de anser att vi är själviska syndare som måste kontrolleras av dem. Jag har levt i en liknande värld – kallad kommunism – och jag vet att den ledde till den värsta miljöförstörelse världen någonsin utsatts för.”

onsdag 18 april 2012

Än är han inte uträknad

På filmfestivalen i Toronto visades härom dagen en dokumentärfilm med titeln “The Island President”, hälsad med “stående ovationer” av de röd-gröna filmälskarna. Den är gjord av Jon Shenk och är en enda lång hyllning till den avsatte presidenten Mohamed Nasheed och hans kamp för att "rädda" Maldiverna från drunkningsdöden. Något för STV:s "vetenskapsredaktion" att köpa in...


Skeppsgossen trodde att Nasheed satt i fängelse eller åtminstone i husarrest efter fifflet med pengarna från den internationella katastrofhjälpen, men nu har han dykt upp som gubben ur lådan. Han fanns på plats i Toronto och höll ett anförande, som var en ren snyftorgie uppblandad med grova beskyllningar mot världssamfundet om folkmord. Och fortfarande talar han om landets invånare som ”mitt folk” fast de avsatte honom i februari (se Skeppsgossens kommentar 8 februari).

Det här är ett utdrag ur hans anförande: ”Vi är så små och mobbade. Det är fel att mobba. Men vi är inte arga. Vad som än händer, om vi så alla dör, får vi inte visa vrede mot de människor som mördat oss. Vi kan inte driva kampanjer mot klimatförändringarna med vrede som bränsle. Jag kan inte säga till mitt folk att det finns andra länder som försöker mörda oss. De tror att de verkar för vårt bästa och förstår inte bättre. Det enda vi kan göra är att försöka vara vänliga och fortsätta samtalet.”

Den förvirrade presidentnarren Nasheed gör uppenbarligen sitt yttersta för att bli kvar i rampljuset, påhejad av världens troende klimatdårar. Allt medan Maldiverna växer och frodas som aldrig förr (se Skeppsgossens inlägg 12 april). 

Hälsning från Stora Barriärrevet: Korallerna lever och frodas
Med gårdagens flaskpost anlände följande hälsning från Stora Barriärrevet:


Varmare hav behöver inte betyda att korallerna i Stora Barriärrevet utanför Australien dör som klimatalarmisterna hävdat i åratal. Det visar en ny forskningsrapport, enligt uppgift den största som hittills gjorts.

Forskarna har studerat över 35 000 korallkolonier på 33 rev i syfte att ta reda på vad som händer vid en eventuell (och ännu ej inträffad) uppvärmning av vattnet. De blev “förvånade” över resultatet. Det visade sig nämligen att vissa arter decimerades medan andra i stället växte till.

Det finns alltså anledning att glömma skitsnacket om att döende korallrev fungerar som någon sorts varningsklocka för pågående klimatförändringar. Blekning och försurning drabbar vissa arter men långt ifrån alla, heter det i rapporten.

Först den oväntade isutbredningen i Antarktis, sedan räkningen av kejsarpingvinerna, sedan den växande isbjörnspopulationen i Arktis och nu de motståndskraftiga korallreven – framtiden ser betydligt ljusare ut för Moder Jord än vad de senaste årtiondenas klimatnarrar försökt få oss att tro!

Vad ska de nu hitta på att skrämma oss med?måndag 16 april 2012

En gång hybridbil, det får räcka!

Hybridbilar säljer fortfarande i USA, men enligt en enkät som gjorts av Polkinstitutet visar det sig att de flesta som köpt en sådan bil inte kommer att göra det igen. Bara 35 procent av hybridbilägarna valde en likadan bil när de bytte in sin gamla.


Om man räknar bort de superlojala köparna av Toyota Prius så sjunker suget efter en ny hybridbil till under 25 procent.

Särskilt intressant är det att konsumenterna i södra Kalifornien och Seattle i staten Washington, där försäljningen av hybridbilar varit störst, inte visar större benägenhet att köpa ännu en hybridbil än bilköparna i landet i övrigt.

Det finns enligt experterna många förklaringar till det svala intresset för hybridbilar. Många av dem som investerade i rena elbilar har lämnat hybridbilar i inbyte. Osann reklam är ett annat skäl. Honda har till exempel stämts för att bränsleförbrukningen för Civic-hybriden är högre än reklamen säger. Andra källor pekar på att intresserade bilköpare jämför de dyra hybriderna med konventionella bränslesnåla modeller och till slut hellre väljer dem.

Hybridbilar utgör nu bara 2.4% av den totala nybilsmarknaden i USA, en minskning från 2,9% år 2008. Toyota är fortfarande det mest sålda fabrikatet med över 136 000 bilar förra året. Ford Fusion sålde bara 11 000 bilar.

För de eldrivna bilarna går det som Skeppsgossen tidigare rapporterat ännu sämre. Chevrolet Volt tillverkas inte längre, lyxbilen Fisker Karma (made in Finland) slutade fungera vid en testkörning och någon ekonomiskt försvarbar lösning på batteriproblemen finns ännu inte.
Redan 1906 insåg bilisterna att elbilar var opålitliga. Den här mannen tog det säkra före det osäkra efter att ha blivit stående på hemvägen då batterierna i hans Columbia gav upp. Han spände helt enkelt hästibus framför elbilibus...    Vykort från kejsarpingvinerna

Med flaskposten i veckan kom det ett vykort från Happy Feet i Antarktis.
Hej Skeppsgossen!

Det här är en hälsning från oss kejsarpingviner i Antarktis. Tack vare en satellit som fotograferat oss vet vi nu att vi är 595 000 stycken och inte 270 000–350 000 som forskarna tidigare trodde. Det känns jättebra för oss att få veta det exakta antalet, för tidigare var vi ju så hotade att Världsnaturfonden sålde pingvinandelar för några hundralappar i månaden till folk som trodde att pengarna skulle tillfalla oss.
Men riktigt bra är det förstås inte. Nu befarar nämligen expertisen att våren ska komma tidigare än normalt och smälta havsisen. Som om vi skulle bo ute på den! Just nu är det mer is än nånsin i våra trakter och vi skulle gärna se att lite av den försvann, för då slipper vi kuta så långt för att hitta öppet vatten.
Al Gore och hans gäng var visst här och hälsade på för några månader sen. De ville väl kolla den globala uppvärmningen, men de såg tydligen inget av den för sen blev det alldeles tyst.  

P.S. Vi hörde att isbjörnarna på andra sidan klotet också mår bra och blir fler och fler. Hälsa till dem från oss. D.S.

Happy Feet

fredag 13 april 2012

Solen vill inte lysa på Angela och Barack

Hur länge till ska hon kunna sola sig?


Alla gynnas av vad som i Tyskland kallas ”Energiewende”, heter det i Angela Merkels och de grönas beslut för bara ett drygt ett år sedan att skrota kärnkraften långt snabbare än planerat. Istället ska vindkraften – till havs och till land – inom tio år svara för 25 procent av Tyskland installerade kraftverkskapacitet. Solkraft står för nästan lika mycket. Kol fortsätter att spela en viktig roll men andelen minskar från idag 31 procent till 21 procent 2022 och till bara 14 procent 2032, enligt regeringens huvudscenario.Så är det tänkt men verkligheten vill inte riktigt vara med. Hur politikerna än försöker dölja misslyckandena i omställningen läcker det ut uppgifter som pekar på ett stort fiasko. Aktuell just nu är den tyska solcellsindustrin, som kämpar i motvind. För någon vecka sedan kastade Solarhybrid AG in handsken, efter bara några års verksamhet. Tidigare har ett par andra företag i branschen, Solon och Solar Millennium, tagit ner skyltarna.

Den tyska solkraftindustrin har drabbats av den globala överkapaciteten på området och krympande subventioner. I april minskades t.ex. de statliga subventionerna i Tyskland med ytterligare 20 procent.


Hälften av världens solkraft är installerad i Tyskland, ett land som har ungefär lika mycket sol som Alaska. Den tyska regeringen har lovat bidra till en fortsatt utbyggnad under de kommande 20 åren med över 100 miljarder euro!


Andra tyska solföretag som jättarna Conergy och Q-Cells uppges också ligga i dödsryckningar. En av de ledande talesmännen för denna industri, Frank Asbeck, har börjat tvivla. ”Om subventionerna skärs ned kommer hela branschen att tvingas sälja sina produkter till underpriser. I hela branschen finns det inte ett enda företag som uppvisar vinst. Och detsamma gäller de kinesiska tillverkarna.”


Klaus-Dieter Maubach, teknisk chef för Eon, ser ännu mörkare på framtiden. ”Konkurrensen från Kina betyder att den tyska solindustrin kommer att vara helt borta inom fem år. Inte en enda person kommer att vara anställd i ett tyskt branschföretag, eftersom alla har gått i konkurs.”


I USA kommer också bakslagen tätt. Efter Solyndra-skandalen är det dags för Genesis. Det är en del av Obamas solsatsning i södra Kalifornien. Runt 825 miljoner av skattebetalarnas pengar har satsats, men nu stoppas bygget av – en gammal indiansk kyrkogård och fridlysta ökenrävar!


För en totalkostnad av en miljard dollar skulle Genesis Solar Energy Project vara prototypen för ett dussin stora solfarmer i öknen. Effekten är satt till 250 megawatt.


Problemen hotar hela projektet, säger en av direktörerna för Floridabaserade NextEra Energy Resources, som ska bygga Genesis och ha det klart 2014. Om solkraftverket måste krympas ytmässigt så finns stor risk att det blir oekonomiskt.


torsdag 12 april 2012

Maldiverna bygger ut

Holländske arkitekten Koen Olthius med en bit av den växande ögruppen 

För inte så länge sedan hette det att Maldiverna skulle dränkas på grund av stigande havsnivåer. Idag är det annat ljud i skällan. Nu håller nämligen de styrande i öriket på att bygga en jättestor internationell flygplats och en 18-håls flytande golfbana!


Waterstudio heter en holländsk arkitektfirma som presenterat en rad lösningar för kuststäder och öar som ligger i farozonen när den påstådda globala uppvärmningen slår till på allvar. För Maldiverna har arkitekten Koen Olthius ritat på ett helt nätverk med flytande öar som inte bara ger plats för en golfbana utan också för hotell, kongresscenter, båthamn och lyxvillor.

De konstgjorda ”öarna” består av en sorts betongpontoner med flytelement av skumplast. De kan sammanfogas som Legobitar och hålls på plats av stålkablar. Också golfbanan är uppbyggd på detta sätt med två eller tre hål på varje ”ö” och förbundna med undervattenstunnlar. Hela härligheten kostar så där en 500 miljoner dollar – och pengarna kommer från staten och privata investerare.

Det var ju inte så länge sedan den nu avsatte presidenten Mohamed NilsNasheed påstod att öriket var dödsdömt och letade efter ett land dit befolkningen kunde flytta. För det behövdes förstås en massa pengar som han hoppades att det internationella samfundet skulle bestå med.

Sedan Nasheed försvann har tydligen pengarna strömmat till ändå och Maldiverna satsar nu på en fortsatt framtid i havet. Den svenske experten på havsnivåer dr Nils-Axel Mörner har därmed fått en indirekt bekräftelse på att han hade rätt när han sade att det inte fanns någon risk för att öriket skulle dränkas.

måndag 9 april 2012

Det gröna slaveriet
Stalin mördade miljoner människor för att industrialisera Sovjetunionen. Den nya vänstern och de gröna kommer också att ta död på miljoner människor när de avindustrialiserar Västerlandet. De har redan många liv på sitt samvete. I Europa dog tusentals människor av köld, direkt eller indirekt, under den gångna vintern. Därför att de inte hade råd att värma sina bostäder längre.


Så skriver den alltid läsvärde Daniel Greenfield i ett inlägg på sin blogg ”Sultan Knish”. Det låter kanske överdrivet och fränt i svenska öron, men i grunden har han rätt. Läran om den förnybara energin har blivit den nya kommunismen, ett ideologiskt program som aldrig kan bli verklighet men som vi vanliga människor ändå måste vara beredda att offra livet för.

Storbritannien har blivit ett föregångsland för alla som tror att vi måste ställa om till ett energisnålare samhälle. Där kommer två av tre bostäder att få betydligt högre värme- och elräkningar under de närmaste åren. Det är lätt att skylla höjningarna på energibolagen, men faktum är att det är den gröna politiken som är boven. Konsumenterna får betala för vindfarmerna och andra voodootekniker som anses kunna bromsa klimatförändringarna.

Amerikanerna gnäller över bensinpriser som är 50 procent lägre än vad vi får betala i Europa. De höga bensinpriserna är ingen tillfällighet, varken i USA under Obama eller i Sverige under Reinfeldt. De är en del i de grönas strategi, det framgår av alla uttalanden av ansvariga ministrar.

Konstigt nog fanns det en tid när folk kunde värma sina hus, köra sin bilar och ha råd att äta, skriver Daniel Greenfield. Denna gyllene period raserades av ”arbetarklassens vänner”, som insåg hur angeläget det var att göra livet hårt och eländigt för den stora massan och som nu försöker hitta sätt att göra tillvaron ännu svårare för en ännu större massa.

Naturligtvis görs allt detta för allas bästa. I varje fall någons bästa. Förnybar energi sägs göra varje land självförsörjande, men sedan den gröna politiken antagits har Storbritannien blivit en nettoimportör av energi. Skottland och Wales väntas komma efter.

När allt annat går åt pipan kan man alltid fiffla med siffrorna. Lova omöjliga energibesparingar genom ökad effektivitet. Lova nya jobb… Det har man sagt i USA och härhemma men inget av Obamas eller Reinfeldts löften har infriats. Däremot har som vanligt de rätta människorna i de rätta gröna företagen tjänat storkovan.

Daniel Greenfield igen: ”Grönt är för stort för att skrotas, sak samma om människorna fryser sig blåa. De gröna politikerna tutar i oss att vi måste minska vår inverkan på klimatet. Priset har hittills var så där en 10 000 ihjälfrusna pensionärer under den gångna vintern.”

Västerlandet är inte så rikt som vänstern försöker inbilla oss. Det är bara rikt på resurser, kunskaper och teknologi. Om allt detta tas bort blir Västerlandet snart mycket fattigt. Det är vad som håller på att ske nu när den gröna inhumana ideologin vinner alltmer mark och allt större inflytande i Västvärlden.

söndag 8 april 2012

Ett par påskkärringar mellanlandarNu har ytterligare två påskkärringar öppnat munnarna i klimatdebatten. I DN skriver Anna-Karin Hatt och Lena Ek att ”vi behöver en strategi för miljöbilar även efter 2013”. Ty efter detta magiska datum på vägen mot ett globalt sammanbrott upphör nämligen skattebefrielsen för förnybara drivmedel.Fortsättningen är den självklara: nya regleringar och nya skatter. De motiveras av dessa experter med att orsaken till klimatförändringarna är förbränningen av fossila bränslen. ”Trots att vi känt till detta sedan länge har den globala utvecklingen fortsatt i fel riktning.” Men det går för långsamt eftersom målet är att Sverige år 2050 ”inte ska orsaka några nettoutsläpp av klimatgaser över huvud taget”.

Klimatgaser – det var ett nytt begrepp. Troligen innefattar det inte bara koldioxid utan också metan från boskap (men inte skitsnack från center- och miljöpartister). E85 och fordonsgas lovordas i artikeln, trots att etanolen leder till en minskning av åkerareal som hellre borde användas för spannmålsproduktion och trots att fordonsgasen redan nu orsakat flera svåra bussbränder i Sverige.

Den som inte har råd att köpa en miljövänlig kvast – ursäkta, bil ska det naturligtvis vara – straffas med nya avgifter som ska betala superpremierna åt dem som har råd att visa hur klimatsmarta de är. Målet är ”en fossiloberoende svensk fordonsflotta” meddelade de båda klimathäxorna innan de klev upp på sina gasdrivna kvastar och ställde in GPS:arna på Blåkulla.tisdag 3 april 2012

Skicka Romson till Blåkulla med enkel biljett

Så här i påsktider landar häxorna. En av dem heter Åsa Romson.
I DN Debatt skriver hon att hon nu kommer att jobba hårt för att Sverige ska stifta en klimatlag. För att Sverige ska kunna sänka klimatutsläppen till nära noll år 2050 behövs en plan. Miljöpartiet vill införa ett självständigt klimatpolitiskt råd som följer den vetenskapliga utvecklingen och föreslår utsläppstak. Detta råd ska också bestämma beräkningsmodeller och redovisningsmetoder samt agera rådgivande och granskande.


”Mycket makt i händerna på några som vi inte väljer alltså”, kommenterar den kloka Lena Krantz på The Climate Scam.

Miljöhäxan Romson menar att Reinfeldt och Borg sköter klimatpolitiken som den grekiska regeringen sköter ekonomin. Det håller inte. Precis som ett budgettak var nödvändigt för att klara den ekonomiska krisen på 1990-talet, är ett utsläppstak nödvändigt för att möta klimathotet. Mänskligheten är i full färd med att spränga planetens gränser för vad som är hållbart. Vår miljöförstöring och våra ökande utsläpp leder till global uppvärmning, att djur- och växtarter utrotas, att haven stiger och försuras, samt att färskvatten och jordbruksmark tar slut. Risken att vi överskrider gränsvärden som medför oåterkalleliga effekter är överhängande.
Det är stora ord språkröret basunerar ut. ”För att möta klimathotet och begränsa den globala uppvärmningen till max två grader måste världens utsläpp börja minska de närmaste åren. 2050 måste utsläppen vara nära noll. Först då har vi 50 procents chans att undvika en klimatkatastrof. Om detta är vetenskapen överens.”

Jaså. Vilken vetenskap? Vilket klimathot?

Miljöpartiet föreslår därför att riksdagspartierna på allvar diskuterar hur ett klimatpolitiskt ramverk kan införas i Sverige. Inspirationen till ett sådant ramverk kan hämtas från Storbritannien som 2008 antog motsvarande Climate Change Act. Lagen drevs fram av miljörörelsen tillsammans med allmänheten, facken och näringslivet. Lagen togs fram under Tony Blair och fortsätter att gälla under David Cameron.

I Storbritannien har allmänheten, näringslivet och politikerna insett att långsiktigt klimatansvar är en möjlighet och en nödvändighet för livskvalitet, nya jobb och tryggad välfärd.

Det var det jävligaste… det hade jag inte en aning om!

Ett värre exempel än Storbritannien får man ju faktiskt leta efter. Där talar tillskyndarna om införandet av ett ransoneringssystem liknande det som fanns under andra världskriget.

Det innebär att användningen av el begränsas så att folk tvingas sänka inomhusvärmen, släcka lampor och byta ut gamla vitvaror mot nya “energieffektiva”. Import av varor från avlägsna länder begränsas och varor som kräver mycket energi att tillverka förbjuds.

Satsningen på vindkraft leder till att engelsmännen kan glömma bekvämligheter som att slå på lamporna med strömbrytare. Det är nämligen inte alls säkert att det finns el att tillgå när de vill titta på teve eller laga mat. I stället används ”smart grid”-tekniken som automatiskt förser de användare som staten prioriterar för tillfället med elström, medan andra användare blir utan.

Fast det är klart: När teven plötsligt slocknar blir det tid till annat. Exempelvis till att tillverka barn. Men det är ju å andra sidan lika miljöfarligt som att köra bil eller äta kött, så på det området måste de gröna kvickt komma med nya klimatsmarta lösningar.

Vad de gröna vill åstadkomma, inte bara i Storbritannien utan överallt där det finns idioter som tror på dem, är en återgång till ett kontrollsamhälle uppbyggt av små lokala enheter, där invånarna tvingas arbeta hårt för brödfödan och grönsakerna. Hade det funnits ”gröna” på stenåldern så skulle vi fortfarande ha levt på stenåldern – och de gröna skulle ha varit fulla av lovord över människans framsteg. I botten på deras lära finns en filosofi som säger att ”mänskligheten är ond och måste straffas”. Det handlar om synd, om människans arvssynd. Det är rent ut sagt vidrigt att sådana tankar frodas i en modern värld!

För Åsa Romsom och hennes gelikar i miljöpartiet har det ännu inte gått upp att den uppblåsta klimatballongen sköts ner i Köpenhamn 2009 och dödförklarades i Durban 2011. Det är bara begravningen som är uppskjuten tills vidare.

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare