Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

torsdag 26 april 2012

Glädjetecken i skyn - men surt i havet

Den gångna veckan har bjudit på många goda nyheter för dem som i likhet med Skeppsgossen hoppas på att klimatgalenskapen snart ska gå över. Det finns många vakanta madrasserade celler på Narrskeppet…


Särskilt glad blev jag över att Gaias profet James Lovelock på sin ålders höst insett att han hade alldeles fel när han sällade sig till Al Gores klimatliga. ”Jag tillhörde alarmisterna och det gjorde Gore också. Problemet är att vi inte vet vad klimatet har för sig. Det trodde vi att vi visste för 20 år sen.” Gratulerar till återvunnen mental hälsa!

Glad blev jag också över att Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott sågat vindkraften offentligt i ett inlägg på SvD Brännpunkt. Vindkraften är en katastrof för landet, menar man. Den har heller ingen relevans för klimatet utan allokerar istället pengar bort från mer angelägna projekt.

Bakom inlägget står tretton av Sveriges tyngsta vetenskapsmän inom klimat- och energiområdet, och deras åsikter har förstås lett till en högljudd debatt i media (fast vissa dagstidningar som vindkraftskramande Helsingborgs Dagblad har helt förtigit saken). De tretton har beskyllts för att vara köpta av kärnkraftsindustrin etc. vilket ju är vanligt i de här sammanhangen när man vågar deklarera en politiskt inkorrekt åsikt.

Lika glädjande är att Jonny Fagerström på klimatkritiska The Climate Scam använder klarspråk när han hyvlar av vindkraftsindustrins företrädare. Skeppsgossen har för sin del den största respekt för de akademiska inlägg som Stockholmsinitiativet består med, men Jonny Fagerström och Per Welin står för lite mer jävlaranamma och det tycker jag är bra. De klimattroende är ju lika övertygade som Jehovas vittnen om att jordens undergång är nära, så på dem biter inga rationella argument. Bättre då med en och annan redig kindpust.

Men lite grums i glädjebägaren bör också noteras. Det gäller ett idiotiskt påfund som bl.a. Climate Depot rapporterat om: “Ombud för över 90 stater har vid en konferens i Panama beslutat att skapa en oberoende panel av forskare som får till uppgift att samla in de senaste vetenskapliga rönen om vår planets ekosystem.”

Panelen har fått det ståtliga namnet “The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services” (IPBES). Bland aktuella arbetsområden nämns bl.a. försurningen av världshaven och luftföroreningarna. Årsbudgeten har ännu inte fastställts men föreslås ligga mellan 5 och 13 miljoner dollar. Sekretariatet hamnar i Bonn och första sammanträdet ska äga rum 2013.

Med tanke på IPCC:s ”track record” sänder varje sådant här FN-initiativ kalla kårar längs ryggen på den som hoppats på en internationell tillnyktring efter klimatberusningen. Tyvärr har klimatnarrarna en obehaglig vana att ömsa skinn när det passar och lura politikerna att satsa nya miljarder på nya och totalt meningslösa projekt.

Just den påstådda försurningen av världshaven är ett sådant. Allt tal om att den accelererat på grund av den likaledes påstådda globala uppvärmningen är baserat på medvetet(?) felaktiga kalkyler. En rapport gör t.ex. gällande att pH-värdet i haven minskat (blivit surare) med 0,1 enheter och att detta betyder en 30 procentig ökning av surheten sedan 1750. Men pH-värdet mäts med en logaritmisk skala, varför en förändring med 0,1 enheter inte motsvarar en ökning med 30 procent. De årliga fluktuationerna uppgår till ±0,3 pH enheter eller mer.

Det är inte första gången mätvärden och siffror feltolkas för att skapa nya dystra framtidsscenarion och öppna för dyrbara konferenser och mer global byråkrati, bekostad av oss vanliga människor.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare