Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

torsdag 29 oktober 2015

Från utkiken vecka 44


En av Greenpeacegrundarna, dr Patrick Moore, har som bekant kommit till insikt om att människan inte kan påverka klimatet ett dyft, vad påven och Obama och Greenpeace än säger. Nu reser han runt i världen och berättar sakligt om jordens varma och kalla perioder och vad de inneburit.

“Temperaturkurvor från de senaste 65 miljoner åren visar att jorden upplevt en lång period med allt kallare väder ända sedan slutet på eocen för 50 miljoner år sedan. Under eocen var det i genomsnitt 16°C varmare, med en koncentration till de nordligare latituderna. Hela planeten var isfri och Arktis och Antarktis täckta med skog.”

Moore anser också CO2-höjningen i atmosfären varit enbart till fördel för vår jord och ett viktigt bidrag till att planeten blivit grönare under de två senaste årtiondena. Han understryker också att då livet uppkom och utvecklades var jorden mycket varmare än idag.

“Glaciärer bildades i Antarktis för 30 miljoner år sedan och kring norra polcirkeln för 3 miljoner år sedan. Trots att vi idag befinner oss i en mellanistid så är detta en av de kallaste perioderna i jordens historia.”

Dr Patrick Moore framhåller att det naturligtvis varit extremt kalla perioder långt tidigare. ”För mellan 800 och 600 miljoner sedan finns det till exempel  bevis för att jorden upplevde en istid så kall att inte bara polerna var istäckta utan att isen nådde ända ner till havet runt ekvatorn.”I National Geographic, som en gång var en trovärdig vetenskaplig publikation, arbetar man numera i huvudsak för den kapitalstarka klimatmaffian och fortsätter att vilseföra läsarna med bilder som denna. Foton av skorstenar som släpper ut vattenånga photoshoppas så att den rena vita ångan förvandlas till rena helveteseldar. Snacka om att lura läsarna! Tyvärr är det inte bara bilderna som manipuleras, det är lika illa ställt med många av reportagen.

En av Mexikos delegater i “förkonferensen” till COP21 i Berlin, Roberto Dondisch, hade just fått höra om orkanen Patricia när han med tårar i ögonen och darr på rösten avslutade dagens session. “Om fyra timmar kommer orkanen Patricia att träffa den mexikanska kusten. Därför ber jag er alla att lägga argumenten för och emot åt sidan så att vi kan börja arbeta.”

Det är närmast patetiskt att höra en delegat visa så mycken tilltro till sina kollegers och världssamfundets förmåga att stoppa en orkan. Men Patricia tappade i alla fall orken så kanske är inte undrens tid förbi. Eller hade möjligen påven ett finger med i spelet?

Så här i Halloween-tider dyker spökena upp. Nu senast Paul R. Ehrlich 83 år fyllda och biolog vid Stanforduniversitet. Hans bok från 1968 om “befolkningsexplosionen” visade att mänskligheten stod på avgrundens rand och sålde i miljoner exemplar. Den inleddes med en rejäl käftsmäll: “Kampen om att kunna föda hela mänskligheten är över”.

När han utvecklade resonemanget spådde han att hundratals miljoner skulle svälta ihjäl under 1970-talet och att 65 miljoner av dessa skule vara amerikaner. Indien var förstås redan dödsdömt och England skulle inte existera år 2000.

Historien har ju visat hur fel han hade på alla punkter. När boken skrevs fanns det runt 3,5 miljarder människor på jorden, idag är vi dubbelt så många. Tro nu bara inte att den gamle misantropen erkänner sina fel ens efter 47 år. I en kommande dokumentär säger han att tidtabellerna för undergången inte har någon betydelse och att de kan tolkas på ett helt annat sätt av fackfolket.

Inte heller tar han avstånd från jämförelsen med att låta kvinnor få så många barn de vill med att låta vem som helst slänga alla sina sopor på grannens tomt – ett uttalande som självklart retade gallfeber på kvinnorörelsen och som förmodligen hade lett till offentlig kastration av Paul Ehrlich om han sagt det idag.

Men Ehrlich fick snart mothugg av mer sansade forskare. En av dem var framlidne ekonomen Julian L. Simon, som hävdade att ”människans villkor kommer att förbättras inom alla områden”. Han sade också att hur mycket och hur fort befolkningen i världen än ökar, visar historien att tillgången på mat ökar lika fort, om inte fortare. Det finns också de som med rätta menar att den ökande levnadsstandarden i utvecklingsländerna och den allt snabbare urbaniseringen automatiskt leder till lägre födelsetal (”Flickor som aldrig blivit födda kan inte få barn" skriver den brittiske miljöjournalisten Fred Pearce i sin bok “The Coming Population Crash and Our Planet’s Surprising Future”).

Paul Ehrlichs halsstarrighet får väl närmast betraktas som en ålderskrämpa. Den liknar det envisa förfäktandet av katastrofala klimatförändringar som framför allt Al Gore ger uttryck för – fast å andra sidan tjänar ju Gore storkovan på sina dystopier. Vem sågar frivilligt på guldgrenen som man sitter på? 

Dagens sansade klimatdebattörer häpnar över hur någon verkligen tror att USA ska kunna nolla sina utsläpp till 2040. De menar att landet i så fall måste genomföra en ekonomisk nedrustning utan motstycke. Klimatforskaren Kevin Anderson har i en artikel skrivit att enda sätten att nå detta mål är att a) vi utvecklar negativ utsläppsteknik eller att b) vi stryper den ekonomiska tillväxten helt. Det innebär en permament depression som får nödåren på 1930-talet att blekna.

Till slut en riktigt värmande nyhet.

Enligt en rapport från dem som vet kommer kuststäder från Dubai till Bandar Abbas i Iran att i framtiden få uppleva sommartemperaturer och så hög  luftfuktighet att inte ens de starkaste kan uthärda mer än ett par timmar utomhus. Mecca ligger också I farozonen. Allt enligt tidskriften Nature Climate Change.  I sammanfattningen av artikeln heter det: “Hoten mot vår hälsa kan vara mycket allvarligare än vi trott och kan bli verklighet redan under innevarande århundrade.” Så nu gäller det dra ner på utsläppen och sluta köra suvar (som ju shejkerna gillar så högt och rent) och återgå till kamelerna.söndag 25 oktober 2015

Det absurda klimatkorståget


Idag hade Skeppsgossen tänkt rapportera något från utkiken. Men någon av mina vänner stack i stället åt mig en alldeles ny fransk vitbok om klimatvansinnet som måste få företräde. Bakom boken står Mathematical Calculation Society, SA, en organisation som pysslar med avancerade matematiska modeller och bland annat anlitats av franska staten. Redaktör för boken är sällskapets grundare Dr. Bernard Beauzamy, tidigare professor vid universitetet i Lyon.

I den franska vitboken - som borde studeras från pärm till pärm av klimatnarrar och miljödårar världen över - sägs bland annat “att det inte finns några fakta, några kurvdiagram eller någon observation som pekar på att världens klimat är på något sätt onormalt. Det varierar som det alltid gjort, men för närvarande i mindre utsträckning än under vissa tidsperioder eller geologiska eror… CO2-koncentrationen varierar också som den alltid gjort, men de siffror som publiceras är friserade eller ohederliga. Att havsnivåerna stiger och sjunker är ett naturligt fenomen som inte har något att göra med den så kallade globala uppvärmningen. Inte heller är extrema väderhändelser mer vanliga nu än tidigare.”

Under kapitelrubriken “Korståg kostar pengar” refererar vitboken till franska riksrevisionen som kommit fram till att direktstöd till ”nyttig” industri som ägnar sig åt solceller och vindkraftverk – vilka anses tillhöra framtiden – kostar landet miljarder euro. Men ännu mer kostar energisparandet som ju  anses särskilt nyttigt och eftersträvansvärt i alla västländer. ”Eftersom ingen civilisation kan utvecklas samtidigt som den sparar energi, har vår egen slutat utvecklas,” skriver författarna. ”Frankrike har nu mer än tre miljoner arbetslösa – det är priset vi får betala för vår godhet. Vi vill begränsa utsläppet av CO2 till varje pris, som ett sätt att visa upp för världen hur duktiga vi är. Priset är neddragningar av industrin och färre arbetstillfällen.”
   
Men vi har ju ändå reducerat CO2-utsläppen, inte sant? Uppenbarligen inte, blir svaret. Globalt fortsätter utsläppen att öka. Det beror bland annat på att Frankrike och andra industriländer lokaliserat ut sin miljöfarliga industri till länder där man inte är så noga med vad man släpper ut. Samtidigt som vi förlorat en massa arbetstillfällen på hemmaplan.

Vitboken igen: “Människan kan inte överhuvudtaget påverka klimatet. Om vi i Frankrike skulle stanna all industriell aktivitet (den intellektuella har ju avstannat för länge sedan), om vi skulle utradera varje spår av djurliv så skulle atmosfärens sammansättning inte förändras det minsta. Vi kan göra jämförelsen med jordens rotation som saktar av. För att kompensera för detta skulle vi kunna be alla Kinas invånare att springa österut. Men hur stort Kina än är och hur många kineser det än finns, skulle det inte mätbart påverka jordens rotation.”

Allt detta vansinne började med Kyotoprotokollet som idag får allt färre undertecknare och nu omfattar endast 15 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. ”Det avslöjar vad alltsammans handlar om: vi utkämpar en fullständigt meningslös strid mot CO2-utsläppen som bara vi tror på och som vi inte påverka. Vi måste förmodligen gå väldigt långt tillbaka i mänsklighetens historia för att hitta en motsvarighet till denna vansinniga besatthet.”
  

Hela den 195 sidor tjocka vitboken kan läsas på engelska här: http://www.scmsa.eu/archives/SCM_RC_2015_08_24_EN.pdf

tisdag 20 oktober 2015

Hård vinter väntar i England


Den amerikanske geologen James Kamis menar att "motsägelsefulla temperaturtrender” i världshaven och jordatmosfären kan avliva myten om att vi människor gör jorden varmare genom vår eldning med fossila bränslen och en massa annat. Enkelt uttryckt har temperaturen i atmosfären varit stabil i snart 19 år, samtidigt som Atlanten blivit kallare.

Det förklarar vissa forskare med att den globala uppvärmningen har lett till att floderna av smältvatten från den grönländska inlandsisen kylt ner Atlanten.

"Det är ett ovedersägligt faktum att vattnet i Atlanten blivit kallare,” säger James Kamis. ”Men avkylningen gäller hela Atlantens vattenmassa och inte bara Nordatlanten som gränsar till Grönland. Det är bevis nog för att det inte alls är avsmältningen av sommarisen på Grönland som är orsaken.”

"Nasas undersökningar visar också tydligt att det bara är i områden som ligger i direkt anslutning till havet som det sker en påtaglig isavsmältning. Störst är den ovanför geologiska sprickbildningar på havsbottnen som släpper upp geotermisk värme till istäcket. De inre delarna av den grönländska iskalotten är opåverkade.”
På kartan syns tydligt hur det bildats en kallvattenreservoar uppe i
norra Atlanten som kan komma att påverka Europavädret direkt och indirekt.

Om avkylningen av Atlanten kan starta en ny liten istid vet förstås ingen. Men att Storbritannien kommer att få ta första smällen hur det än blir, det är man ense om. Det är en hel rad faktorer som kommer att inverka på klimatet på öarna. Runt kusterna har det nu samlats kolossala isvattenmassor, troligen på grund av förändringar i luftströmmarna och salthalten i vattnet. Sammantaget kan detta leda till lägre årsmedeltemperatur för öriket. Redan nu befarar man att den kommande vintern kommer att bli ovanligt kall och snörik.

På längre sikt kan det också leda till att andra delar av Nordeuropa drabbas av dramatiskt sjunkande temperaturer.  

Även om sänkningen av temperaturen i Atlanten kan verka obetydlig kan den påverka och ändra Golfströmmens riktning och därmed bidra till en ytterligare avkylning av Atlanten. Också jetströmmarna från Arktis ner mot Bermuda och Azorerna kan förskjutas på ett ogynnsamt sätt. Lägg därtill den dramatiska minskningen av antalet solfläckar och vi står inför ett dramatiskt väderscenario, säger en meteorolog. Kanske får Storbritannien till och med uppleva en ny istid under det här seklet.

En som tror att de isiga vattnen i Atlanten kan ge upphov till väderförändringar under många år framöver är brittiske meteorologen Alex Sosnowski. ”En lätt förskjutning av Golfströmmen och andra strömmar i Atlanten kan få ödesdigra konsekvenser för klimatet i hela Västeuropa under lång tid. Klimatet i delar av Europa inklusive områdena runt London, Amsterdam, Paris och Lissabon kan blir några grader kallare jämfört med andra delar av klotet. ”

Till och med officiella Met Office gick för några månader sedan ut med en varning att Storbritannien kan stå inför ett ”Maunder Minimum”, alltså en liten istid liknande den som fick Themsen att frysa till för 300 år sedan. Met Office sade också att den globala uppvärmningen (som man tror på) i viss mån kan kompensera för temperaturfallet, men att vintrarna kommer att bli kalla framöver är det ingen tvekan om.

Förutom den kalla Atlanten och den låga solaktiviteten som vi inte sett motsvarighet till på flera århundraden finns det en annan riskfaktor, nämligen en ovanligt stark El Nino. Exakt hur den påverkar vädret i Storbritannien är något oklart, men tidigare har den bidraget till att kyla av temperaturen.

Med tanke på hur illa ställt det är med uppvärmningen i en stor del av de engelska husen och utfasningen av koleldningen skulle en sträng vinter med all säkerhet leda till 1000-tals dödsfall, framför allt bland pensionärerna. I och med övergången till ”förnybar” energi sitter ju John Bull på pottkanten redan idag. Enligt en rapport i tidningen The Telegraph kan brittiska fabriker tvingas stoppa produktionen på vardagskvällar i vinter. Anledningen är förstås att den förnybara elproduktionen inte klarar av att leverera. Så här illa har det inte varit sedan vintern 2007/2008. Man försöker nu förbereda uppstart av gamla gaskraftverk men i förlängningen hotar alltså ransonering. Reservkapaciteten kommer att vara endast 5,1 procent, men utan nödåtgärderna skulle marginalen ligga på bara 1,2 procent, den lägsta på 10 år.

Många har varnat för en sådan utveckling utan att inse konsekvenserna av en övergång till ”grön energi”. Må det dra snålt kring öronen på alla miljövänner inte bara i Storbritannien utan också här i kalla Nord. Skeppsgossen hoppas på ett sammanbrott i miljöförhandlingarna i Paris i december så att vi äntligen kan använda miljarderna till att skapa drägliga villkor för människorna även under en kommande liten istid.  


torsdag 15 oktober 2015

Ur Narrskeppets loggbok

Nu rullar huvudena inför Parismötet. Den som inte tror på 2-gradersmålet, havshöjningen och de smältande polarisarna måste tystas. Helst för gott, i alla fall tillfälligt. Dagordningen är fastlagd, utgången likaså. Inte heller denna gång gick det att få bindande beslut från de stora aktörerna. Hurra!

I många år har Philippe Verdier varit ansvarig för väderrapporterna i statliga tv-kanalen France2. Nu har den populäre meteorologen försvunnit från rutan sedan han gett ut en bok där han läser lusen av världens ledande klimatexperter. Boken heter “Climat Investigation” och i den påstår han bl.a. att klimatforskare och politiker tagit världen som gisslan genom att presentera missvisande data. “Vi är gisslan i en global skandal om klimatförändringarna – en krigsmaskin vars syfte är att hålla oss i schack.”

Så får man inte skriva idag, i varje fall inte om man som Philippe Verdier är anställd i ett statligt bolag. Därför har han tvingats ta en oplanerad semester, en metod som var flitigt använd i det forna Sovjet.

Vad är det då för kontroversiella påståenden han gör i sin bok? Philippe Verdier ser positivt på eventuella klimatförändringar för Frankrikes del. Landet till hör dem som kommer att påverkas minst av stigande temperaturer. ”Det är politiskt inkorrekt och tabu att framhålla fördelarna med en klimatförändring,” skriver han och räknar upp några faktorer som ökad turisttillströmning, lägre dödstal och lägre elräkningar tack vare mildare vintrar – samt bättre viner.
   
Han berättar också vad det var som fick honom att börja skriva. I juni 2014 vände sig den franske utrikesministern Laurent Fabius till landets välkända väderpresentatörer och uppmanade dem att ta upp klimatkaoset i sina rapporter. ”Det gjorde mig skräckslagen,” skriver han, och än värre var det när samme Fabius låtsades vara tv-meteorolog  och prydde omslaget på en tidskrift under rubriken ’500 dagar att rädda planeten’.

”Om en minister kan utge sig för att vara tv-meteorolog då kan väl också en tv-meteorolog ha rätt att uttrycka sin åsikt i frågan.”

Klimatförändringarna och folkvandringen som sveper över Europa är frågor som inte får diskuteras längre. Våra tv-meteorologer ser ut som kopior av Gustav Fridolin och har hittills varit strikt neutrala i klimatfrågan. Kan det bero på att de inte heller hyser minsta tvivel om att världen är på väg att koka eller törs de inte ha någon åsikt så att de tvingas ta ofrivillig semester som den franske kollegan?

En svensk klimatforskare som gjort sig ett namn i världen är Johan Rockström, utbildad agronom och numera professor klimatvetenskap vid Stockholms universitet och en klimatpessimist av guds nåde. Men enligt färska rapporter i utlandspressen ser denne Dysterkvist nu litet ljusare på tillvaron och framtiden, och det får väl betecknas som ett tecken på tillfrisknande…

Hans oväntade optimism grundar sig på med vilken fart vindsnurrorna numera snurrar och hur solcellerna breder ut sig på hustaken. Det har skett på bara några år och kostnaderna för den el dessa manicker producerar har sjunkit till nivåer som är jämförbara med elproduktion från fossila bränslen. Ja, det finns till och med brittiska beräkningar som påstås visa att kostnaden för elektricitet producerad av landbaserade vindkraftverk är billigare än fossilenergi (fan tro’t, säger Skeppsgossen, för siffertricksandet i klimatbranschen är numera drivet till fulländning).

I en intervju i The Independent konstaterar Rockström: ”Detta betyder att vi nu snabbt kan börja få ned utsläppen av växthusgaser. Visserligen har världen redan passerat gränserna för ett stopp på den globala uppvärmningen, men nu finns i alla fall chanser att vi kan ta ett steg tillbaka.”

Men heter man Johan Rockström får man inte vara alldeles glad. ”De negativa faktorerna kvarstår. Världens korallrev håller nära nog på att kollapsa, samtidigt som isläget i Arktis och Antarktis försämras så snabbt att vi kan nå en punkt när det inte finns någon återvändo… Det är nu eller aldrig som vi kan rädda världen… Jag intar en nykter, optimistisk position i det fallet.”

Skeppsgossen kan redan höra applåderna från den frälsta församlingen i Paris. Tyvärr tycks det som om denne herr Rockström svårt att läsa kartor och rekommenderas en lustresa genom Nordvästpassagen för att på ort och ställe kolla isläget. Helst bör resan ske med isbrytare, för enligt kanadensiska myndigheter blir leden inte segelbar på så där en 30 år framåt.

Henrik Arnstad
Till sist har Skeppsgossen äran att presentera ännu en ny passagerare på Narrskeppet. Denne man har krupit upp ur det lastrum där forskare som Henrik Arnstad trivs allra bäst. Arnstad är måhända mest berömd för sin totala brist på historiska kunskaper, medan den nu aktuelle Timothy Snyder faktiskt är professor i historia vid universitetet i Yale. Enligt denne historiker kan klimatförändringarna leda till att Hitlers geopolitiska teorier väcks till liv igen.

I en debattartikel i New York Times nyligen skriver han: “Förintelsen kan tyckas vara en fasa som ligger långt tillbaka och som vi redan dragit lärdom av. Ledsamt nog
Timothy Snyder
kan vår tids rädslor skapa samma sorts syndabockar och inbillade fiender, medan vår tids miljöstress också kan uppmuntra till nya versioner av Hitlers idéer, särskilt i länder som är angelägna om att kunna föda sina växande befolkningar eller bibehålla uppnådd levnadsstandard.”  

Snyder har i likhet med Hitler skrivit en bok. Den heter förstås inte ”Mein Kampf” utan istället “Svart jord: Förintelsen som historia och varning” (titeln fritt översatt av Skeppsgossen). I boken skriver han att Hitler invaderade Sovjetunionen för att komma åt den bördiga jorden i Ukraina – och samtidigt passade han på att mörda de judar som levde där. Det är för övrigt en rätt märklig variant av historien, i varje fall för att komma från en historieprofessor.
 
Ännu märkligare blir det när Snyder påstår att pressen från klimatförnekare inom den amerikanska politiken påminner om Hitlers attityd mot vetenskapen. Hitler trodde att krig var nödvändigt för att säkra tillgång till nya landområden för produktion av livsmedel åt den tyska befolkningen och att han vägrade tro att konstbevattning, hybridgrödor och konstgödselmedel var bättre lösningar. ”Förnekandet av klimatförändringarna kan komma att ge upphov till en ny liknande världskonflikt,” skriver han och fortsätter:

“Genom att förgifta atmosfären med växthusgaser har Förenta Staterna bidragit mer än någon annan stat till att skapa nästa ekologiska panik, och ändå är USA det enda land där en del av eliten inom politiken och finansvärlden intar en negativ attityd till klimatvetenskapen. Dessa förnekare betraktar empiriska forskningsresultat som en konspiration och ifrågasätter vetenskapens värde – en intellektuell hållning som ligger obehagligt nära Hitlers.”

Infallsvinkeln är enligt kritikerna (och till dem hör förstås Skeppsgossen) smått galen. Däri ligger likheten med Henrik Arnstads förvirrade paralleller till nazitidens Tyskland i alla sammanhang. Samtidigt kan Skeppsgossen inte låta bli att undra hur en sketen korpral utan egentlig utbildning ännu 70 år efter sin död blivit så omhuldad av s.k. historiker och blivit en sorts ikon inom hela forskarvärlden. Är det inte dags att begrava gubben snart och hitta nyare argument?


tisdag 13 oktober 2015

Inget att skratta åt

Vi har väl hört det förut, men nu aktualiseras ännu ett hot mot klimatet: Lustgasen. Koldioxidfaran börjar bli uttjatad och då måste klimatnarrarna fokusera på något annat. Det blev lustgasen. Så här motiverar de det:

Lustgas är en enkel kemikalie som består av två kväveatomer N och en syreatom O (formeln blir följaktligen N2O). Den kanadensiske forskaren Klaus L.E. Kaiser skriver att andelen lustgas i atmosfären utgör ca 330 ppb eller 0,00003 procent. Vilket hot mot mänskligheten! Lustgas produceras naturligt av främst bakterier i jorden, och den lustgas vi människor framställer används i t.ex. bränsletillsatser för dragster, men också som drivgas i burkarna med färdigvispad grädde.

Men lustgasen är en ”växthusgas” och sådana ska vi akta oss för trots att det inte finns några bevis för deras farlighet. Enligt change.org står våra kossor för 65 procent av alla utsläpp av kväveoxid – och enligt dem är det en växthusgas som är 296 gånger så potent som CO2. Inte nog med det, den blir kvar i atmosfären i hela 150 år har något snille räknat ut.

”Det är direkt löjligt att påstå något sådant” skriver Klaus Kaiser. ”Lustgas oxiderar lätt och reagerar med många andra spårämnen i luften. Det förklarar att koncentrationen varit i stort sett oförändrad i årtionden.” 
Skälet till att klimatnarrarna nu drar upp lustgasen igen är att man med ljus och lykta letar efter nya ”klimatbovar” inför mötet i Paris.

Redan 2013 kom en FN-rapport om boskapsuppfödningens inverkan på klimatet genom utsläppen av växthusgaser. I rapporten heter det bland annat: ”Då det krävs förnyade internationella ansträngningar för att hejda utsläppen av växthusgaser kan boskapsuppfödningen bidra i väsentlig grad. … Att förändra den globala efterfrågan på kött och mjölkprodukter är centralt för att uppnå klimatmålen.”

Det är helt uppenbart att avsikten med påhoppet på pruttande kor och lustgas är att minska konsumtionen av animaliskt protein. Då handlar det inte bara om nötkött och fläsk utan också om kyckling – och i förlängningen också om fisk och fiskmjöl som ju används i kycklingfoder.
  
Dr Kaiser framhåller att FN med sina många underorganisationer, paneler och kommittéer arbetar hand i hand med en hel armé klimatnarrar över hela jorden. ”Deras gemensamma mål är att förvandla världen till en enda stat med en världsregering där alla har det lika eländigt. De har gett sig blanka fan på att göra dig till vegan, om inte idag så i morgon. Efter det kommer din diet av fullkorn, grönsaker och nötter att ransoneras ytterligare, kanske till trädrötter och bark. Det är Agenda-21 i ett nötskal. För din egen och för dina barns skull, gå inte på propagandan!” 

Skeppsgossen håller förstås helt med dr Kaiser. De grönas sammansvärjning har med åren antagit sådana proportioner att ingen längre går säker. Visst kan man kosta på sig ett leende när man hör vuxna politiker yra om ”klimatutmaningarna” som vore de ett faktum, men det kusliga är att dessa politiker är så hjärndöda att de helt tappat kontakten med verkligheten. Skrattet fastnar säkert i halsen också på ”la vache qui rit”.


söndag 11 oktober 2015

De nya puritanerna


Dr Tim Ball är en av de bloggare Skeppsgossen sätter allra främst. Med stor auktoritet och kunskap bemöter han den falska information och de direkta lögner som vi dagligen kan ta del av i media. Eftersom jag inte vet hur mycket läst han är i Sverige har jag tagit mig friheten att återge valda delar av hans senaste inlägg ”Environmentalists Are The New Puritans” på http://drtimball.com/

”Det är inget fel på religion, men problemen börjar när den påtvingas andra. Att försöka omvända människor är puritanism, vilket H. L. Mencken definierade som ’den malande rädslan för att någon någonstans har det roligt’. Hans ord gällde traditionellt religiösa extremister men de gäller i lika hög grad extremisterna inom den nya religion som kallas miljörörelsen. De flesta är trötta på att mobbas av människor som påstår att de själva är de enda som bryr sig om miljön. …”

Miljövännerna överdrev farorna redan från start och kom med en massa falska förutsägelser om miljöförstörelse och människans ovilja att bry sig om sin egen planet. Rachel Carsons ”Tyst vår” var en viktig startpunkt. Carson skyllde makens cancer och död på DDT. Några hållbara bevis för detta hade hon emellertid inte. 

“När jag gick igenom några av de referenser som Carson citerade kom jag snabbt underfund med att de inte stödde hennes påståenden om bekämpningsmedlens skadeverkningar,” skriver Tim Ball. ”När ledande forskare började publicera hård kritik av hennes metoder och beskyllningar, gick det långsamt upp för mig att Rachel Carson inte var intresserad av att ta reda på sanningen om dessa medel och att jag i likhet med miljoner andra amerikaner hade låtit mig luras.”

Att DDT-förbudet lett till miljoner onödiga dödsoffer är välkänt. Antalet offer för malaria överträffar t.ex. vida antalet som dött i aids i Afrika. Enligt Tim Ball ligger siffran på minst 90 miljoner. Lite tillspetsat kan man därför kalla henne historiens värsta massmördare (Skeppsgossens kommentar).     

Dr Tim Ball igen: “Tusentals falska historier har gett rubriker under senaste 40 åren. Gemensamt för dem är att de innehåller ord som ’kan’ och ’kanske’, men allmänheten minns bara rubrikernas påståenden. När det visat sig att historierna var felaktiga publiceras sällan några rättelser. Kommer ni ihåg rapporterna om att får och kaniner blev blinda i Chile på grund av det uttunnade ozonskiktet? Forskarna vid Johns Hopkins visade att det berodde på en lokal infektionssjukdom. Vi har hört om grodor som fötts missbildade på grund av luftföroreningar. Biologen Stan Sessions visade att orsaken var en naturlig parasit. Varje vecka presenteras något naturligt fenomen som onaturligt, underförstått orsakat av oss människor. Frågan blir vad ska vi tro på?”

Det senaste falska påståendet finns i påven Franciskus Encyklika. ”Jorden, vårt hem, börjar mer och mer se ut som en jättestor avskrädeshög.” Det är också lögn eftersom större delen av världen är obebodd, skriver Tim Ball. Till och med ”befolkningsexperten” Paul Ehrlich har noterat att den genomsnittliga befolkningstätheten på jorden är mindre än 4 människor per kvadratkilometer.  

“Miljökämparna tog över miljörörelsen och predikade att de visste bäst och att de var de enda som brydde sig… Sanningen är att allt har blivit bättre och att människorna lever längre och friskare än någonsin. Varje år upptäcks tusentals nya arter. Den globala temperaturen har inte stigit på 19 år. Världen är långt ifrån överbefolkad hur man än mäter. Mellan 1990 och 2013 har den genomsnittliga livslängden ökat med hela 6 år.”

Tim Ball framhåller också att allt detta beror på tillgång till bättre näring, rent vatten och effektiva läkemedel. Men, säger han också, 85 procent av de faktorer som förkortar våra liv och försämrar vår hälsa är följden av vår livsstil och därför framkallade av oss själva. 

“Ironiskt nog intar miljörörelsens företrädare ståndpunkter som går stick I stäv med de trossatser de påstår sig omhulda. De tror på Darwins teorier om evolutionen. I sjätte utgåvan av ’Om arternas uppkomst’ introducerade och hyllade Darwin Herbert Spencers fras om att naturen handlade om ’den starkares överlevnad’, alltså de arter som var mest anpassningsbara. Människan är utan tvekan den mest anpassningsbara varelsen på vår planet. Människan har med andra ord lika stor – om inte större – rätt att  leva här än någon annan art.”

Trots det kan en amerikansk biolog som heter David Graber påstå följande:

”Människans lycka och absolut inte hennes fruktsamhet är inte lika viktiga som en vild och frisk planet. Visst finns det forskare som hävdar att vi människor är en del av naturen, men det är inte sant. Någonstans på tidslinjen – för ungefär en miljard år sedan – bröt vi kontraktet och blev en cancer. Vi har blivit en pest för oss själva och för jorden. Det är kosmiskt(?)   osannolikt att den utvecklade världen frivilligt väljer att upphöra med sin orgie i fossil energianvändning och att den tredje världen upphör med sin ödesdigra konsumtion av landskapet. Tills den dag Homo sapiens bestämmer sig för att bli ett med naturen kan vi bara hoppas på att rätt sorts virus dyker upp.”

Tim Ball kommenterar: ”Vi lever och frodas, vilket bevisar att vi aldrig lämnat naturen. Vi fortsätter att utvecklas, men det passar inte miljöpuritanernas tro och därför struntar de i Darwin”.


torsdag 8 oktober 2015

Slipper vi fler klimatmöten efter COP21?

Klimatpilgrimer på väg till Paris

Du vet väl att också kyrkan mobiliserat inför klimatmötet i Paris? Det gör man genom en pilgrimsvandring och ”vattenbudkavle” från Norge och Sverige. Den 10 september nådde pilgrimerna Lund och välsignades av KG Hammar som skickade en av vandrarna vidare till Paris. I Flensburg ansluter hon till pilgrimer från hela Europa, som tillsammans vandrar till Paris, ledda av filippinen Yeb Saño som med sitt följe knallar från Rom.

-  Klimatfrågan och flyktingsituationen hör samman. Ekovandringen till Paris är ett sätt att väcka uppmärksamhet kring det viktiga klimattoppmötet COP21, säger Anna Alebo, som numera tituleras pilgrimspräst(?).

Noteras bör att Skeppsgossen veterligt så deltar inga muslimer i vandringen, utan de fortsätter att gå mot Mecka...

I maj 2014 förklarade den franske utrikesministern Laurent Fabius under John Kerrys besök att "vi har 500 dagar på oss att undvika klimatkaos”. Nu har det gått över 500 dagar sen dess och något ”klimatkaos” har vi inte sett röken av.

Men katastrofvarningarna fortsätter att dugga tätt. Den gröna sajten Star-Ledger upplyser oss om att hamburgaren du äter till lunch (i USA gör ju många det) släpper ut lika mycket växthusgas som din suv under 1,5 mils körning. Det är ett faktum, heter det, att köttet i vår mat är en större miljöbov än transporterna och industrin. Och så citerar man klimatoraklet påven Franciskus och hans ord om vår moraliska skyldighet att stoppa klimatförändringarna.

De stigande världshaven är ett återkommande ”klimathot” som inte existerar men som vi ändå måste gardera oss för. Det spelar ingen roll att ledande forskare avfärdar nivåhöjningen som minimal när 97 procent anser att den existerar (vilket är ännu en lögn). Nåja, nu har vi fått ytterligare mått på att havshöjningen är ”måttlig”. En av världens äldsta tidvattenmätare finns i Sidneys hamn på Fort Denison. Den har funnits där i 128 år och visar att havsnivån har höjts med 6,5 cm under den tiden.

En av dem som anser att det kommande klimatmötet i Paris redan är kört är den brittiske journalisten Christopher Booker på ansedda Telegraph. Det är 2 graders-målet som spökar – men något bindande avtal lär inte komma, skriver han. Det beror inte bara på att vi inte har sett nånting av alla de katastrofer vi blivit varnade för utan framför allt på att de stora utvecklingsländerna Indien och Kina inte vill se ett sådant. De tar gärna emot av Västvärlden utlovade 100 miljarder dollar om året fram till 2020, om nu Västvärlden skulle kunna hosta upp så mycket pengar vilket inte heller är troligt.

Indien som ligger trea på topplistan över världens stora CO2-bovar planerar som Skeppsgossen tidigare berättat att fördubbla sin kolproduktion till 2020. Etta på utsläppslistan ligger Kina som tänker bygga 363 nya koleldade kraftverk och därmed öka elproduktionen från kolkraftverk med hela 50 procent. De och många andra utvecklingsländer inser att löftena om miljardbidrag till solceller och vindkraft aldrig kommer att infrias och att det är viktigare att invånarna har tillgång till stabil elström. Intressant är också att EU börjat backa. Enligt dr Benny Peiser vid Global Warming Policy Foundation är EU berett att utlova en 40-procentig minskning av utsläppen till 2030, men bara under förutsättning att en eventuell Paris-överenskommelse blir lagligt bindande för alla de 196 deltagande nationerna.

Christopher Booker igen: “Alltså kommer de misslyckade försöken att få till stånd ett klimatavtal att markera ytterligare en betydelsefull förskjutning i maktbalansen mellan Väst och Öst (inklusive Ryssland). Men den goda nyheten är att detta inte kommer att ha minsta effekt på världens klimat, som varierar av orsaker som inga av världens stora och goda börjar förstå”.

Bloggaren Andrew Stanglen är inne på samma linje. Han noterar att det alltid imponerar när man mobiliserar en hop vetenskapsmän i vita rockar som levererar ett ton förutsägelser, framtagna med hjälp av den senaste datatekniken. Men egentligen är det enda vi får en massa gissningar grundade på historiska data som vi inte kan veta om de har minsta giltighet för framtidens klimat. Vem bestämmer vilka väderstationer vi ska använda för datainsamlingen, var de ska vara placerade och hur många de bör vara för att ge en representativ bild av det globala klimatet? Det finns ju så många variabler i vädret och en temperaturmätning på ett håll kan ge ett helt annat värde på en annan plats. Tänk bara på hur mätaren för yttertemperaturen i bilen skiftar medan du kör beroende på hur varm eller kall vägbanan är, hur fort du kör, vinddraget från andra fordon m.m. Överför det till mätvärden som ska gälla för hela jorden och du inser hur osäkra alla förutsägelser blir.

Skeppsgossen hoppas att det kommande klimattoppmötet i Paris blir det sista. Efter 25 års ihärdig skräckpropaganda borde människor ha fått nog. I likhet med många andra ser han alla dystopiska profetior raseras en efter en. Trots höjda CO2-halter i atmosfären sjunker temperaturen på jorden långsamt, havsnivåerna ökar mycket sakta och odramatiskt, havsisen i Arktis och Antarktis växer etc. Om FN och deras politruker trots det skulle få igenom ett avtal, skulle det betyda slutet för medlemsnationernas självbestämmanderätt ifråga om energiresurser och energianvändning med katastrofala följder för hela mänskligheten.


måndag 5 oktober 2015

Vindkraftbolag i USA vill mörka fägelslakten

Australisk syn på vindkraftens "välsignelser"


I likhet med Skeppsgossen har nog du som läser detta noterat att det varit ganska tyst om vindkraften i Sverige på senare tid. Nyhetsflödet inom energiområdet har i stället mest handlat om de välsignade solpanelerna och alla pengar den enskilde villaägaren kan tjäna på dem genom att sälja överbliven ström till kraftbolagen. Planerade vindkraftsinstallationer i större skala har mötts av kraftigt lokalt motstånd, inte minst från samerna som inte vill se renbetesmarkerna nedlusade med allt större och allt högre vindsnurror. Och försvaret fortsätter att blockera utbyggnaden på flera håll.  

I ett öppet brev till riksdagens ledamöter skrev Föreningen Svenskt Landskapsskydd nyligen bland annat:

”De negativa konsekvenserna av vindkraftsutbyggnaden ser man tydligt
runt om i hela landet, och inte minst i Markbygden väster om Piteå. Där
vill Svevind och Markbygden Vind med hjälp av regeringsbeslut exploatera
ett område om 10 x 50 km med 1.101 vindkraftverk. Området kommer
att bli i praktiken obeboeligt, och 150 personer berörs.
Det gör ont på landsbygden. Ljudet plågar många. Horisonter bryts
sönder. Stora områden ödeläggs. Subventionshungrande projektörers
fagra löften om vindkraftens förträfflighet visar sig gång på gång vara
vackra sagor.”

Läs hela brevet på http://www.klimatupplysningen.se/2015/09/06/det-folkliga-vindkraftsmotstandet/

Diskussionen ute i världen har i allt högre grad kantrat mot de skador på djurlivet som vindkraftverken orsakar. I många år nu har bland annat Skeppsgossen framhållit turbinbladens slaktande av fåglar och fladdermöss, massmord som dock avfärdats som olycksfall i arbetet av vindkraftsprofitörerna och deras lobbyister. Det gäller framför allt i Sverige där ju icke politiskt korrekta sanningar inte längre får offentliggöras.

Nyligen har det amerikanska vindkraftsföretaget Pacificorp i Oregon gått till domstol för att hindra inrikesdepartementet från att offentliggöra en rapport om just fågel- och fladdermusdöden kring vindkraftverken. Förra året läckte det ut en studie som visade att 573 000 fåglar och 888 000 fladdermöss varje år föll offer för de vassa turbinbladen, siffror som var över 30 procent högre än tidigare uppskattningar. När Pacificorp nu vill stoppa fortsatt publicering av sådana siffror tyder det på att de är rädda för sanningen. I ansökan heter det enligt AP att det ligger i allmänhetens intresse att hålla siffrorna hemliga så att bolaget och amerikanska staten kan fortsätta att ha ”en öppen dialog”.

Demokratin i USA är numera lika utsatt som i andra västländer, men ännu finns det en liten skrubb för fri debatt i åsiktskorridoren. En ny undersökning visar i alla fall att över 600 000 fladdermöss dödades av vindkraftverken under förra året, de flesta i Appalacherna. Det är inte bara själva bladen som dödar utan fladdermössen dör också av förändringar i lufttrycket runt turbinerna. Siffran 600 000 är försiktigt låg, säger Mark Hayes vid universitetet i Colorado, den kan vara minst 50 procent högre.

I staterna längs USA:s västkust drabbas framför allt rovfåglarna hårt, bland dem den vithövdade havsörnen som ju är Amerikas nationalfågel. Enbart i september förra året räknade forskarna till 67 dödade örnar vid vindkraftverken. En annan studie har visat att minst 80 000 falkar och hökar dödats av turbinerna.    

Rapporterna har dock inte fått amerikanska staten att minska satsningen på vindkraft. Energidepartementet skriver i en rapport att kapaciteten i Amerika ökat med 2 200 procent sedan början av 2000-talet. Idag uppger samma källa att vindkraften svarar för 4 procent av USA:s elenergiproduktion.

Från Storbritannien meddelas att 2/3 av världens alla havssulor häckar runt Englands kuster. Den här arten är skyddad, och därför har brittiska forskare undersökt hur nära vindkraftverken fåglarna flyger på vägen till eller från sina jaktplatser. Det visade sig att turbinerna dödar 12 gånger fler havssulor än vad tidigare uppskattningar gett vid handen.

Andra utsatta djur är knubbsälarna när alltfler vindkraftverk byggs ute till havs. I detta fall handlar det om det farliga infraljudet. Människor påverkas av det i form av bland annat huvudvärk, men nu visar undersökningar att sälarnas hörsel kan bli nedsatt när de utsätts för infraljud under jakten på byte i närheten av fundamenten.

Vindkraften svarar alltså idag för 4 procent av USA:s energiproduktion, jämfört med 8 procent i Sverige. Vindkraftsligan i Europa toppas av Tyskland och Danmark, två länder som av en tillfällighet(?) också har världens högsta elpriser.


lördag 3 oktober 2015

Klimathicka

I klass med Mengele

Desperationen ökar bland dem som inbillar sig att jordens klimat blir allt varmare ju närmare vi kommer COP21, klimatmötet i Paris i november-december. Svensk tv har i Rapport meddelat att klimatmålet med högst 2 graders temperaturhöjning fram till sekelskiftet inte kan hållas. Troligen får vi räkna med en höjning på 3 grader, säger en klimatforskare i Uppsala. Vilka konsekvenser det kan få för Uppsala med omnejd säger han dock inte. Skeppsgossen gissar att Fyrisån kommer att stiga med en halv meter och ge ökad risk för vattenplaning på Östra Ågatan.

Redan 2012 tog en annan forskare till orda och tyckte på fullt allvar att vi människor skulle krympa för att spara energi och resurser. Denne man heter Matthew Liao och kallas för professor och filosof (å andra sidan kallas ju Henrik Arnstad för historiker, så varför inte). Den här Liaos område kallas ”bioetik”, vilket låter som något dr Mengele kan ha sysslat med i koncentrationslägren. Men att åstadkomma denna reducering av kroppsmassan tycks vara lika svårt som att göra brunögda blåögda. Enligt de senaste rönen är det inte mindre än 697 gener inbIandade enbart för kroppslängden.

Ett annat förslag från denne ”filosof” är att man ska göra framtidens människor allergiska mot kött – detta för att minska runt 15 procent av växthusgaserna som kommer från de pruttande korna. Enligt Liao går det att åstadkomma genom justering av ett par proteiner. Men dessa finns också i mjölk, ägg och fläsk så riskerna med sådana experiment är att folk får allergichocker.

Som om det inte skulle räcka med dessa vanvettiga påfund tycker Liao att man på artificiell väg ska göra oss mer empatiska. Hans idé går ut på att mata folk med hormoner som serotonin och oxytocin och kanske minska mängden testosteron. Skeppsgossen tror inte på någon gud överhuvudtaget men kan ändå inte låta bli att kommentera med ett ”må gud beskydda mänskligheten från sådana dårar som Matthew Liao”.

En om möjligt ännu större dåre är förstås Al Gore som nu går på högvarv för att mobilisera hela horder av nya klimatnarrar. Under de senaste 18 månaderna har han drillat mer än 5000 män och kvinnor, som nu får antas marschera i perfekt takt ungefär som Kim Jong-uns bataljoner. Vid det senaste frälsningsmötet i Florida samlade denne apostel 1000 personer från 80 länder, rapporteras det. Deras uppgift blir att missionera om klimatförändringarna i hemländerna (och ytterligare berika skojaren Gore).  

Till hjälp i indoktrineringen har han sin gamla film plus nya videofilmer som visar hur världen går under. Här är några talande citat:
“Luften är så het att landningsbanorna smälter, översvämningar förstör vägar och broar, metan sprutar upp ur väldiga hål i Sibirien och luftföroreningarna i Kina förkortar medellivslängden med flera år…”

"Inbilla er inte att vi ska kunna fara till Mars och leva i hermetiskt slutna byggnader,” varnade han. ”Vi kunde ju inte ens evakuera New Orleans när orkanen drabbade staden.” Tur som en tokig hade han också, för i samband med mötet var det både supermåne och högt tidvatten, vilket fick en del gator i Miami att översvämmas. ”Forskarna har i många år manat oss att ändra våra vanor, nu talar Moder Natur om det genom att dränka gatorna.” Så talar en man som fått ett delat Nobelpris och därför blir trodd av miljoner dumhuvuden över hela världen.

Men Skeppsgossen har också några positiva nyheter att förmedla den här veckan. Bland annat visar en studie från Arizona State University att ökade regnmängder över Västafrika har räddat hundratusentals afrikaner från hungersnöd och för tidig död. Under 1970- och 1980-talen rådde extrem torka i området som kallas Sahel och sträcker sig från Atlanten till Röda havet. Nu grönskar den här landremsan söder om Sahara, förmodligen på grund av höjda CO2-halter och kraftig nederbörd.

Detta är egentligen en gammal nyhet som går tillbaka till 2011. Men då tystades den ner av de gröna eftersom den inte stämde med deras förutsägelser om ett växande Sahara. Då kallades grönskan för ”en tillfällighet” – vänta bara, snart kommer öknen tillbaka, sade man. Tji fick ni, säger Skeppsgossen nu och dansar regndansen.


I åratal har vi också med matats med falska eller tillrättalagda rapporter om polarisarna som enligt klimatnarrarna bara smälter och smälter. Enligt ett meddelande från Kanada i slutet av förra månaden förblir emellertid havsisen i Nordvästpassagen så tjock och förrädisk att den inte kommer att kunna öppnas för fartyg på flera årtionden framöver. ”Medan alla bara tittar på isutbredningen som lätt kan kontrolleras från satelliter studerar vi isens tjocklek,” förklarar professor Christian Haas vid Yorkuniversitetet. ”Tjockleken är viktig om man vill uppskatta isvolymen och ger oss också en uppfattning om var sommaravsmältningen kan bli som störst.” Istjockleken kan enligt mätningarna variera mellan 1,8 m och 4 m. Det kan tilläggas att forskarna befarar att om det sker en större avsmältning i Arktis så kommer mer havsis att driva in i passagen och proppa till den ytterligare.

Eftersom Narrskeppet ännu befinner sig till havs på väg mot Paris vill Skeppsgossen avsluta med ännu en havsnyhet. Den handlar om de mest fruktade varelserna i djupen – hajarna. Ett australiskt forskarteam har kommit fram till att just hajarna spelar en viktig roll för att hejda (de obefintliga) klimatförändringarna!

Förklaringen ligger i att hajarna sätter i sig mängder av bottenlevande varelser som krabbor, stingrockor och havssköldpaddor och att de därigenom håller dessa populationer i schack. När de här bottenlevande varelserna tillåts föröka sig i stort antal kommer de att virvla upp stora mängder kolföreningar som sedan letar sig upp i atmosfären.

Detta faktum har fått en och annan av Narrskeppets observatörer att dra på smilbanden och fara ut i skämtsamma kommentarer i stil med: ”Tänka sig att hajarna kyler av planeten och sätter stopp för stormar, översvämningar och torka. Vem kunde väl tro det? Krabbor och sköldpaddor däremot förgiftar jorden som de värsta kolbolag. Någon kan väl kontakta Greenpeace och berätta för dem att sköldpaddsäggen tar död på vår planet!”

En och annan drar sig kanske också till minnes att 2008 varnade forskarna för att klimatförändringarna ledde till ett ökat antal hajattacker. Nu räddar i stället dessa vackra rovdjur planeten och dyker kanske till och med upp i Seine för att bli klappade av klimatnarrarna (eller kanske få sig en munsbit).

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare