Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

onsdag 28 december 2011

Hur många människooffer krävs det?

I likhet med aztekerna tror många klimatnarrar att endast människooffer kan stabilisera klimatet på jorden. Men det finns viktiga skillnader.

1. Aztekerna trodde helt riktigt att klimatet styrdes av solen. Det är en insikt som dagens klimatforskare ännu inte nått fram till.

2. Aztekernas präster trodde att man bara behövde offra en liten procent av befolkningen för att blidka solen. För att avvärja missväxt, översvämningar och hungersnöd räckte det med att man erbjöd solen mellan 20000 och 80000 människooffer per år. Det var faktiskt ett av de tidigaste försöken att "styra" klimatet.

Dagens klimatalarmister nöjer sig inte med sådana småsmulor. Nu krävs det offer av hela jordens befolkning och Nordkorea framstår alltmer som en modell för framtiden.

På utmärkta sajten The Climate Scam finns skrämmande framtidsvisioner dolda i torra tabeller som jämför Nord- och Sydkorea på flera punkter. Där kan vi utläsa att CO2-utsläppen per person är 3,2 ton per år i Nord och 10,5 ton per år i Syd. Den genomsnittliga livslängden är 68,4 år i Nord mot 80,3 år och barnadödligheten 26,3 procent jämfört med 4,2 procent i Sydkorea.

Nästa gång hoppas Skeppsgossen kunna komma med gladare funderingar inför det nya året.

onsdag 14 december 2011

Den grå och lättledda massan
Johan Rockström är en av de mest stridbara klimatnarrarna i vårt land. Nu efterlyser han ännu mer vulgärpropaganda i media för att få allmänheten att inse vi lever på randen till en katastrof. I DN har han och vapendragaren László Szombatfalvy presenterat en Sifoundersökning som ytterligare befäster de Gaulles uttalande om att svenskarna är ett lättstyrt, lättlurat och lättindoktrinerat folk. Läs och häpna!

1. Majoriteten (av svenskarna) tror att den pågående klimatförändringen är människans verk. 75 procent av svenskarna tror att den globala uppvärmningen främst beror på mänsklig påverkan.

2. Majoriteten har insett vilka risker klimatförändringen innebär. 82 procent av svenskarna anser att klimatförändringen är ett allvarligt hot mot mänskligheten, medan 70 procent tror att risken är stor att vi kommer att drabbas av allvarliga klimatkatastrofer även om temperaturökningen begränsas till 2 grader. Nästan varannan person, 48 procent, tror att risken för att klimatförändringen på lång sikt leder till en obeboelig jord är stor eller mycket stor.

3. Majoriteten är beredd på betydliga uppoffringar, som exempelvis en ändrad livsstil. 75 procent av svenskarna anser att människor bör acceptera stora eller mycket stora uppoffringar för att inte utsätta framtida generationer för stora klimatrisker.

4. Majoriteten accepterar tvingande internationella överenskommelser om klimatåtgärder. 76 procent av svenskarna anser att de politiska besluten i världen är otillräckliga för att avvärja risken för klimatkatastrofer, medan 84 procent anser att det bör fattas tvingande internationella beslut mot klimatförändringen.

Till och med i USA, där en majoritet av folket tror att jorden skapades för 6 000 år sedan, är åsikterna om klimatet väsentligt nyktrare. Kommentarerna till Rockströms och Szombatfalvys debattinlägg inger dock Skeppsgossen hopp. Så här lyder en av dem:

”När man läser dessa herrars inlaga i debatten så går mina tankar till forna tiders Sovjet. Om nu det vore så att JR är en klimatexpert som tidningarna påstår, varför tillgodogör han sig inte all information utan bara den som han verkar bedöma ger klirr i kassan och betalar lönen. Efter att ha läst hans debattinlägg under några år så kan jag bara konstatera att i min värld känns denne man inte seriös och jag upplever att han handskas oerhört oförsiktigt med sanningen.”

måndag 12 december 2011

Internationell klimatdomstol

Den gamle kämpen mot klimatdiktatur och FN-förtryck Lord Monckton har nagelfarit alla de idiotiska förslag som ingår i ”ramverket” till den plan för att rädda jorden som blev resultatet av konferensen i Durban. Så här skriver han om det nya temperaturmålet på under 1,5°C och den internationella klimatdomstol som man tänker upprätta. ”I Köpenhamn och Cancun påtog sig de deltagande länderna den grannlaga uppgiften att förändra vädret så att temperaturen på jorden inte skulle stiga till mer än 2°C över ”den förindustriella nivån”. De brydde sig dock inte om att förklara vad de menade med ”förindustriell”. Centrala England är en bra likare för de globala temperaturerna och av data härifrån ser vi att mellan 1695 och 1745 steg temperaturen med 2,2°C. Därefter följde en ytterligare höjning med 0,8°C – alltså till totalt 3°C. Målet att ”tillåta” max. 2°C temperaturhöjning var med andra ord direkt snurrigt. Ännu snurrigare är det att man nu talar om en maximal höjning med 1°C ”eller i alla fall under 1,5°C” över ”förindustriella värden”. Det betyder alltså att temperaturhöjningen ska tillåtas ligga på mindre än hälften av den höjning som redan inträffat under den förindustriella perioden. Allt detta är förstås rent nonsens. Genom historien har de styrande klasserna – druider, faraoner, maya- och inkapräster – inbillat sig att de kunde styra vädret. Det kunde de inte, och vi kan det inte heller. Men försök säga det till dagens styrande ”elit”. I tal efter tal under konferensen i Durban yrade de om att ”vi är de utvalda som vid denna historiska vändpunkt har viljan och förmågan att rädda planeten från Thermageddon och rädda mänskligheten från sig själv (på er bekostnad förstås)”.
Därför tänker dessa galningar sätta upp en speciell klimatdomstol som har befogenhet och makt att tvinga de västerländska nationerna att betala allt större summor till tredje världens länder för att gälda en påstådd ”klimatskuld”. Någon makt över tredje världen har inte denna domstol. Det är endast västvärlden som ska lätta på penningspungen. Ovanstående är bara en del av det ”ramverk” som blev resultatet av Durban-konferensen. Även om det aldrig kommer att fyllas är det mycket illavarslande i sig. Människor med förmåga att tänka själva måste därför fortsätta att bekämpa vår tids druider och klimatkvacksalvare!

söndag 11 december 2011

Nu kan bara Stålmannen rädda jorden!

Än en gång har narrarna i Durban skämt ut sig. Tänk att de - trots en hel dags övertid - inte kunde rädda vår planet! Det framgår med all önskvärd tydlighet av ingressen här intill som hämtats ur dagens Helsingborgs Dagblad. Så nu får vi sätta vårt hopp till Stålmannen som ju har lång erfarenhet av att rädda Metropolis från alla upptänkliga hot.

lördag 10 december 2011

Hur dum får man bli?

Det har skrivits väldigt lite om de extra kostnader klimatvansinnet har kostat bilägarna i västvärlden. Det finns inga bevis för att koldioxidutsläppen från trafiken har den minsta inverkan på klimatet på jorden. Men likafullt har bilindustrin anammat ”hotet” och lydigt följt de grönas diktat. Motorjournalisterna har stämt in i kören och för varje ny bil de testar preciserar de samvetsgrant de halter koldioxid som den aktuella modellen släpper ut. Vem tjänar på detta dravel? Inte bilköparna i alla fall. De betalar ju redan nu en massa onödiga slantar för påfund som katalysatorer, datorstyrda start-stopp-motorer och dyrbara alternativbränslen som etanol och biogas. Men staterna fortsätter att dra in skatter och göda sina folkvalda medan miljönarrarna applåderar och tacksamt tar emot smulorna. Vid horisonten hägrar ju det bilfria samhälle som de drömmer om. Där folk minsann får ta sig fram per apostlahäst och cykel (fast inte ens människorna i deras föregångsland Kina vill ju fortsätta att cykla in framtiden). CO2-skräcken – som startades av Al Gore och hans anhang – är numera så etablerad att inte ens ett eller annat havererat klimatmöte kan ta död på den. Bilindustrin har ställt om så att den nu kan tjäna pengar på folks dumhet. Miljoner västerlänningar är fortfarande övertygade om att oljan och de andra fossila bränslena håller på att ta slut, att polarisarna smälter och att världshaven stiger trots belägg för att allt sånt prat är ren gallimatias. Håller majoriteten av världens befolkning på att fördummas och förvandlas till idel narrar? Redan nu är narrskeppen överbokade – som Skeppsgosse fasar jag för framtiden och har skäl att göra det.

En enkel fråga till dem som påstår sig veta

När nu Durbankalaset håller på att gå till historien av klimatfloppar kan det vara på sin plats att ställa en enkel fråga: Kan någon av världens alla ”klimatexperter” tala om för Skeppsgossen vad som borde vara normal temperatur? Geologerna räknar med att jorden är så där en 4,6 miljarder år gammal och att livet existerat här under ca en fjärdedel av den tiden. Människan har bara funnits på jorden i ca 100 000 år. Att då säga att en uppvärmning hotar jordens framtid visar bara på hur fåfänga vissa människor är. Vad klimatlögnerna handlar om är att skaffa sig makt och pengar genom att beskatta allt och alla som andas. Det borde vara mycket lättare att avsätta maktens män och kvinnor än att åstadkomma en temperatursänkning på jorden!

fredag 9 december 2011

Orandig zebra?

Enligt en rapport som lagts fram av dr Ap Rhyl leder den globala uppvärmningen till att zebrans ränder blir allt smalare, i genomsnitt med uppåt 6 procent per år. Orsaken är att zebrans hårrem därmed kommer att reflektera mer av solstrålningen (jämför bilden som visar att zebrans buk- och bakparti redan saknar ränder av just denna anledning). Om 50–70 år kommer zebran att vara en enfärgad skimmel, säger doktorn, och det är väl inte så kul.

Vem älskar vindkraften?"Låt oss ta vara på naturens krafter. Tillsammans." Så inleds en pamflett från energibolaget Bixia som vill få oss kunder att förstå hur fint det är med bl.a. vindkraft. Det är så fint att privatkunderna (utan att ha blivit tillfrågade förstås) bidrar med 45 öre per månad till Bixia Miljöfond. Dessutom subventionerar vi som bekant vindkraften med 6 öre per kilowatt, också det utan att ha blivit tillfrågade. Ytterligare ett bevis på det lurendrejeri som vi drabbas av när vi betalar elräkningarna.

Hur fint det är med vindkraft har bevisats i Skottland som drabbades av rena orkanbyarna igår. Femton vindsnurror måste stängas sedan man sett vad som kan hända när det blåser så här hårt. En turbin exploderade och ett annat aggregat blåste omkull. Kostnaden för det totalkvaddade vindkraftverket har beräknats till 2 miljoner pund.

Skeppsgossen håller med en av dem som kommenterat eländet så här: "När det inte blåser levererar vindkraften ingenting. När det blåser måste den stängas av. Vad tusan ska man med dem till? Vindkraften är världens största bluff."

söndag 4 december 2011

De tre apornaSäkert har du sett en del av detta förut. Men i mitt tycke är det förskräckande när våra ”folkvalda” fäller sådana här yttranden i den alltmer infekterade debatten om invandringen till Sverige och allt det goda den påstås föra med sig i form av ”mångkultur”.


”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”
Fredrik Reinfeldt (m)

”Jag tror att det är det som gör svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommar och sådana töntiga saker.”
Mona Sahlin (s)

”Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige, det var människor som kom utifrån.”
Maud Olofsson (c)

Skeppsgossen undrar vilka skolor herrn och damerna gått i och vad de egentligen tillgodogjort sig av historieundervisningen. Att den svenska identiteten håller på att gå förlorad till följd av den vansinniga flyktingpolitiken är tydligen helt i sin ordning. I stället får vi ju moskéer, niquab och halal som uppenbarligen är mycket mer värda än midsommarstång, Lucia och jultomten.

Att det inte var ”vi svenskar” som byggde Sverige är en nyhet för Skeppsgossen, som alltid trott att det var den svenske bonden och industriarbetaren som tillsammans skapade det forna mönsterlandet Sverige. Men så står det tydligen inte i Maud Olofssons historiebok. Kanske kan hon ändå hålla med om att det absolut inte var afrikaner, somalier och folk från Balkan och Mellanöstern som byggde det svenska folkhemmet?

fredag 2 december 2011

Stackars Jultomten!


Supernarrarna Al Gore och Rajendra Pachauri håller för tillfället låg profil, men bananflugforskaren David Suzuki skäms inte för att lura miljöhysteriska föräldrar och deras barn att satsa på ”gröna” julklappar.

Det gör han på sin hemsida med bilden ovan och en text som berättar att tomten inte kan bo på Nordpolen längre på grund av klimatförändringarna och det försämrade isläget. För att rädda hans hemvist säljer han tomteluvor och annat krafs tillverkat av miljöcertifierade råvaror.
    Ett ovanligt fult geschäft, tycker Skeppsgossen som lånat satellitfotot nedan från Climat Depot. Det visar isens utbredning på Nordpolen den 30 november 2011. Vidare kommentarer torde vara överflödiga.

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare