Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

måndag 29 april 2013

Veckorapport: "Warmunister" och fågeldöd


Nyligen har ett nytt begrepp dykt upp i den anglosaxiska klimatdebatten – “warmunist”. Ett par framstående representanter för ”warmunismen” är Michael Mann med hockeyklubban och förstås James Hansen. Miljönarrarna tror i likhet med de gamla kommunisterna att vi människor har full kontroll över miljön och att miljön avgör allt i våra liv (enligt de teorier som Stalinforskaren Lysenko förde fram). ”Warmunismen” har sitt ursprung inte i vetenskap utan i en ideologi precis som kommunismen.


Kommunisterna delade upp industrin i två ideologiska grupper: den goda kooperativa socialistiska industrin och den onda konkurrensbaserade kapitalistiska industrin. På motsvarande sätt skiljer “warmunisterna” mellan den miljömedvetna gröna tekniken och den smutsiga bruna tekniken utan samhällsansvar. ”Warmunisterna” är i likhet med kommunisterna inte intresserade av att ta reda på hur världen fungerar. De har en idé om hur världen borde fungera och med utgångspunkt från den bygger de en modell för hur människorna bör vara.

Kommunisterna ville inte veta av en fri marknad och en naturlig konkurrens. ”Warmunisterna” gör detsamma genom att försöka använda vetenskapen för att skapa en centraliserad samhällsmodell som inte tillåter individuella initiativ utan endast ser deras egen ideologi som nyckeln till ett bättre liv för allt på jorden.

 I april 1938 publicerade en ansedd brittisk tidskrift en artikel med titeln “The artificial production of carbon dioxide and its influence on temperature” (finns som pdf på www.guardian.co.uk). Den var skriven av amatörmeteorologen Guy S. Callendar och baserad på tidigare arbeten av John Tyndall och Svante Arrhenius.

Så här skrev Callendar bland annat:
“Sammanfattningsvis kan sägas att förbränningen av fossila bränslen… troligtvis kommer att visa sig gynnsam för mänskligheten på många sätt, förutom att ge oss värme och kraft. De små ökningar i medeltemperaturen som diskuterats tidigare kan flytta odlingsgränserna norrut, och tillväxten hos många växter är direkt proportionell med koldioxidtrycket (Brown och Escombe, 1905). I vilket fall som helst kommer de dödliga glaciärernas återkomst att försenas inom överskådlig tid… Beträffande bränslereserverna kan dessa vara tillräckliga för att höja koldioxidhalten i luften med minst tio gånger jämfört med idag.”

Idag anses Callendar vara den förste som såg ett samband mellan CO2-halten i atmosfären och användningen av fossila bränslen. Men som framgår av citatet ovan menade han – i motsats till de senaste decenniernas domedagsprofeter – att vi borde elda på för att hålla istiden borta.

Kan bli offer för "warmunisterna" 
När effekterna av den påstådda globala uppvärmningen kommer på tal, tänker man väl först på högre elpriser och andra pålagor som drabbar oss västerlänningar. Men i u-länderna leder klimathysterin till och med till övergrepp mot befolkningen. I ett distrikt i Uganda har en del av invånarna drivits bort från sina byar och sett sina hem och odlingar brännas ned. Det är ett brittiskt företag som heter New Forests som röjer mark för att odla skog på och som företaget sedan kan sälja i form av så kallade “utsläppsrätter” för runt 2 miljoner dollar om året. Enligt rapporter i New York Times och Telegraph of London backas New Forests upp av Världsbanken. New Forests har med regeringens godkännande hyrt in militär för att tvinga bort över 20 000 människor från byarna. När får vi se ett reportage om den här sortens gröna “nykolonialism” i SVT?

Översvämning i Uppsala
Representanter för Australiens regering har på fullt allvar hävdat att havet utanför kommer att stiga med en hel meter till år 2100. Svenske experten på havsnivåer dr Nils-Axel Mörner har bemött påståendena i en rapport där han kommer fram till att havsnivåerna runt Australien och globalt kommer att höjas med endast 1,5 mm per år. Det innebär en förändring med 0,13 meter till nästa sekelskifte. I sammanfattningen av rapporten säger han att det inte finns någon anledning till oro eller till att man vidtar åtgärder för att förhindra översvämningar i kustområdena inom en nära framtid.

Tjatet om den katastrofala isavsmältningen i Arktis tycks aldrig upphöra. Nu har klimatbloggare letat upp noteringar som gjordes av sjöfarare under 1800-talet. Av dem framgår att de dåtida isförhållandena var mycket lika dagens. Sålunda var Nordvästpassagen segelbar och vid flera tillfällen var fartygen bara 150 km från att fullborda passagen. Av 33 expeditioner eller förrådsfartyg som seglade till Lancaster Sound i norra Kanada mellan 1819 och 1859 var det bara två som fastnade i isen.

Vindkraftens offer
I november förra året dog en av Kaliforniens äldsta kondorer på grund av blyförgiftning efter att ha ätit av ett djur som dödats med hagel. Nyligen dog också en havsörn i närheten av Sacramento av blyförgiftning och de båda händelserna har fått miljögrupperna i staten att kräva förbud mot jakt med blyhagel, något som myndigheterna ställer sig positiva till.

Samtidigt rapporterar biologer att 67 havsörnar fått sätta livet till under de tre decennier som gått sedan vindfarmerna i Kalifornien började snurra. Det låter kanske inte så mycket, men enligt biologerna krävs det 167 häckande par för att kompensera för minskningen. ”Och vi har bara 60 par”, suckar chefen för viltvården i området.

Trots detta har guvernör Jerry Brown undertecknat ett beslut om att en tredjedel av Kaliforniens elproduktion ska komma från förnybara energikällor som vind och sol år 2020. Så går det när "warmunisterna" får makten.

torsdag 25 april 2013

Lyckad och lönsam indoktrinering


En miljardär vid rodret

I sin beryktade film “En obekväm sanning” påstår Al Gore att mänskligheten bara har 10 år på sig att avvärja klimatkatastrofen. Nu inser allt fler att snacket om en global uppvärmning mest var ett sätt för Gore själv och ett gäng forskare att berika sig och få publicitet. Ett efter ett har påståendena smulats sönder – men fortfarande finns det tyvärr människor som med hjälp av ”opartiska” media som SVT försöker hålla myterna vid liv. Indoktrineringen har sannerligen lyckats och det tycks vara lika svårt för en troende ”vetenskapsjournalist” att erkänna falsarierna som för en muslim att ifrågasätta koranens ”sanningar”.


Följderna av den gröna miljörörelsens propaganda är märkbara i stort som smått. Dag ut och dag in matas vi med uppmaningar att vara “klimatsmarta”, att odla vår egen mat, att köpa bilar som inte släpper ut CO2 etc. Det har byggts upp en hel industri kring klimatlögnerna som gjort Al Gore till miljardär och som fortsätter att ge extra kassklirr i de företag som “arbetar för miljön”.

Nyligen läste Skeppsgossen om en amerikansk student som bestämt sig för att leva efter miljöbibelns påbud i mesta möjliga mån. Han heter Chris Wynkoop och är rätt typisk för många svenska “miljömuppar” också. Det värsta med dagens samhälle är enligt honom ”det hemska sätt på vilket kött, mjölk och ägg och andra produkter inom det animaliska jordbruket produceras”. Just köttproduktionen anser han vara den största miljöboven och därför bör vi låta bli att äta kött en gång i veckan för att sedan successivt minska konsumtionen.

“Människorna kan inte överleva utan jorden och dess resurser,” säger han (snusförnuftigt). “Jag anser att en av våra uppgifter som människor är att göra jorden ännu bättre än då den kom till (hoppsan!). Det är viktigt för kommande generationer och andra arter att de kan leva av jorden som vi och deras föregångare har gjort (utvinna fossila bränslen?).” (Kommentarerna inom parentes är givetvis Skeppsgossens.)

Bland de stora miljöbovarna nämner Chris Wynkoop särskilt Coca-Cola som förorenar och tömmer vattentäkterna runtom i världen men kommer undan genom att stödja partier och regeringsorgan ekonomiskt. Hela intervjun kan du läsa på www.PressDemocrat.com

En annan miljöaktivist är skådespelerskan Marlos Thomas som tycks vara lika blind och döv som de berömda tre aporna. På sin blogg skriver hon: “Vi ser de smältande glaciärerna och hur antalet isbjörnar minskar, vi ser cyklonerna och översvämningarna i fjärran länder och hur torka och orkaner drabbar oss här i USA – och vi intalar oss själva att vi inget kan göra eller åtminstone skjuta upp det till morgondagen.”

“Idag är det Earth Day, och runtom i världen samlas hundratals miljoner enskilda, företag, regeringar och samhällsgrupper i en önskan om att skydda vår planet. Diskussioner och konferenser kommer att hållas, man kommer att dryfta problem och göra upp planer och sätta in åtgärder. Nej, det finns inga snabba lösningar, men tillsammans kan vi öka vår medvetenhet och för varje litet steg kommer vi närmare målet.” (Ja, nog är det mycket snack och lite verkstad alltid…)

Enligt Marlos Thomas har mänskligheten ändå hunnit en bit på väg. En gång fanns det till exempel inte oblyad bensin eller sopåtervinning, och det var ingen som såg snett på dig för att du lät ljuset vara tänt eller för att du lät vattnet rinna i onödan. ”Nu tillhör sådana frågor vårt dagliga liv och det gör planeten lyckligare.”

Just nu sjunger en koltrast från toppen på Narrskeppets stormast. Kanske gör den planeten och dess invånare lyckligare än både sopåtervinning och elsparande…söndag 21 april 2013

Låt jorden sköta sig själv!


I morgon är det “Earth Day”, jordens egen dag. Jippot arrangerades första gången 1970 och kan sägas vara en global plattform för Den stora lögnen om att CO2 och andra växthusgaser orsakar en global uppvärmning och en massa annan smörja som miljövännerna älskar att kleta in sig själva och oss andra med.


Nu vet vi att CO2-halten i atmosfären har ökat men att jorden likafullt svalnat på grund av minskad solaktivitet. NASA har till och med rapporterat att koldioxiden i atmosfären stoppar 95 procent av solstrålningen från att nå jorden och fungerar som en naturlig ”termostat”.

Enligt Wall Street Journal har den internationella energimyndigheten IEA räknat ut att världen spenderat över 2 biljoner dollar på förnybar energi utan att utsläppen av växthusgaser har minskat märkbart.

De flesta vet att utan CO2 kan inte en enda växt leva och utan växter skulle alla djur och människor dö. Men enligt de gröna utgör människorna det största hotet mot jordens fortsatta existens och tanken med Earth Day är att du ska känna synd och skam för att du använder jordens resurser för att äta och hålla dig varm. Det är en lära som bannlyser all energi, all teknik och all mänsklighet.

Jorden svävar inte i någon fara och inte heller ska den dyrkas som en gudinna. Bakom miljörörelsen döljer sig en massa flummiga idéer som smarta affärsmän utnyttjar för att berika sig. Påståendet om konsensus bland forskarna är en enda stor lögn som ”bekräftats” av förfalskade datamodeller – medan jorden i själva verket befinner sig i en cykel med allt lägre temperaturer sedan 17 år tillbaka. Gå inte på den här gröna propagandan!

Redan för några år sedan berättade Skeppsgossen om en av de religiösa narrar som gått ombord på Narrskeppet. Hon hette Susan Brooks Thistlethwaite och påstod på fullt allvar att Moder Jord var arg på dig. Hon hänvisade till bibeln där det heter att klimatkatastrofer måste ses som en Guds straffdom. I Jesaja säger Gud att han som hämnd för våra synder kommer att torka ut haven, förvandla floderna till öken och låta fiskarna ruttna och dö av törst av brist på vatten. Han till och med jämrar sig som en födande kvinna över människornas dårskap.

Jesaja i all ära, men vi har betydligt nyare profeter som inte står honom efter. Eller vad sägs om Harvardbiologen George Wald som 1970 förklarade att civilisationen kommer att dö ut inom 15 eller 30 år om vi inte omedelbart börjar angripa klimatproblemen. I samband med Earth Day 1970 skrev New York Times i en ledare att “människan måste stoppa nedsmutsningen och ta tillvara resurserna bättre, inte bara för att skapa en bättre värld utan också för att rädda sig själv från en möjlig utrotning”.

Många av dessa rädda-jorden-profeter har gått så långt som att de vill utrota åtminstone stora delar av mänskligheten (utom sig själva och sina anhängare förstås). Så här skrev Steward Brand i Earth Catalog: “Vi har önskat, vi eko-frälsta, att det skulle inträffa en katastrof eller en social revolution där vi bombades tillbaka till stenåldern, så att vi kunde få leva som indianer i vår dal, i ett lokalsamhälle med endast nödvändig teknik, med trädgårdar och enligt vår hemmagjorda religion – äntligen fria från skuldkänslor!”

Till slut ett mycket tänkvärt citat av Paul Watson, en av Greenpeaces grundare:

“Det spelar ingen roll vad som är sant, det enda som betyder något är vad människor tror är sant.”

torsdag 18 april 2013

Veckans nyheter från NarrskeppetEn klimatnarr gör sorti (James Hansen)

Klimatnarrarnas överstepräst, James Hansen, påstår att världshaven alldeles säkert kommer att stiga med flera meter under det här århundradet – men vid universitet i Colorado säger den ledande forskaren Ted Scambos att även enligt det värsta scenariot kommer det att ta 500 år för isen i västra Antarktis att smälta.


För övrigt kan Skeppsgossen meddela att ”evangelisten” Hansen som han ibland har kallats nu avgått från sin tjänst som chef för Goddard Institute for Space Studies, en avläggare till NASA. Förhoppningsvis får vi höra mindre av hans profetior i framtiden.

Guvernören i den amerikanska delstaten Maryland har nyligen godkänt ett beslut att regn som faller på ens fasta egendom ska beskattas. Skatten kallas för ”stormsaneringsavgift” och gäller alla boende i närheten av det naturskyddade Cheasapeake Bay-deltat. Skälet uppges vara att nederbörd som faller på “hustak, asfalterade uppfarter och parkeringsytor ökar riskerna för vattenföroreningar och kostnaderna för sanering”. Med hjälp av bland annat satelliter ska man räkna ut storleken på de skattepliktiga ytorna.

Lancaster i Kalifornien är statens 30:e största stad med över 150 000 invånare. Borgmästaren heter R. Rex Parris och karakteriseras som en “ostoppbar kontrolldåre”. Nu har han stora planer för att göra staden CO2-fri med hjälp av solenergi. Alla nya hus måste utrustas med solceller som producerar minst en kilowatt el. Anledningen är att han ser den globala uppvärmningen som ett överhängande hot. ”Det är den största kris som världen har att möta. Vi kommer att få se miljoner och åter miljoner människor på flykt. Om vi kan överleva de krig som detta kommer att orsaka är en öppen fråga.” Se där en man med visioner!En annan klimatnarr är skådespelerskan Darryl Hannah. Hon har gjort följande intelligenta uttalande värdigt en Annie Lööf eller en Åsa Romson:
“Vi måste få en övergång från dessa livshotande och giftiga energiformer. Ren energi är svaret antingen man tror på klimatkrisen eller inte, för vem kan tro på gifter?” Någon borde upplysa henne om att både vindsnurror och solceller avger stora mängder farliga och giftiga ämnen vid produktionen…

Mera narrspel: Miljoner människor i Afrika och Asien kommer att lida brist på ris och andra stapelfödor när priserna på dem mer än fördubblas till 2050 på grund av extremväder. Det säger en rad forskare som samlats till en konferens för att diskutera framtidens jordbruk. Den globala uppvärmningen – som inte finns – kommer enligt dem att påverka både skördar och boskapsskötsel. Skadedjursangreppen blir fler, bekämpningsmedlen förlorar verkan. Och sist men inte minst, vinindustrin Kalifornien kan komma att krympa med hela 70 procent fram till 2050.

“Den globala uppvärmningen fortsätter men yttrar sig på delvis annorlunda sätt,” säger Kevin Trenberth, vid U.S. National Center for Atmospheric Research. Värmen kan enligt honom tas upp av luften, vattnet eller marken eller till och med smälta is och snö – ”pauserna i jordytans uppvärmning kan vara 15-20 år”.Ett sätt att rädda regnskogen?
“Fuck for Forest” är det trevliga namnet på en miljöorganisation vars medlemmar satsar sina kroppar för att rädda klimatet och därmed så att säga förenar nytta med nöje. Organisationen är ursprungligen norsk och till en början fick den bidrag också av norska staten. Men etiketten ”eko-porr” avskräckte från fortsatt statligt stöd, och inte heller WWF och andra miljösällskap vill ha med Fuck for Forest att göra. Högkvarteret ligger nu i Berlin, där dessa narrar ibland ordnar en och annan offentlig sexshow.


President Obama har nästan blivit en följetong här på Narrskeppet. Hans energipolitik är fokuserad på allt slags “grön” energi som vind- och solkraft, plus elbilar och till och med höghastighetståg. Miljarder dollar i statliga lån och subventioner har satsats på solceller – trots det har det ena solföretaget efter det andra gått i konkurs. Vindkraften i USA lever precis som i Sverige på statliga stödåtgärder. Elbilstillverkaren Fisker har nyligen avskedat 70 procent av sina anställda. Som alltid är det skattebetalarna som i slutändan får betala. Samtidigt stänger Obama lönsamma koleldade kraftverk och struntar högaktningsfullt i de 20 000 jobb som en ny pipeline från Kanada skulle ge. Kan någon agera dummare än så?

Möjligen den svenska alliansregeringens medlemmar - men till de svenska narrarna ska Skeppsgossen be att få återkomma vid ett senare tillfälle.måndag 15 april 2013

Låt oss slippa välsignat kött!


I samband med hästköttsskandalen har diskussionen om våra livsmedel gått hög. Till och med vår jordbruksminister har förfasat sig. Men samma avsky känner han inte för den ritualslakt som numera försiggår också i vårt land. Enligt honom är det en svensk variant av halal där man inte skär halsen av slaktdjuren utan föregående bedövning och då är den okej. Att slaktaren måste vara muslim och troende och ”välsigna” djuret innan pulsådrorna skärs av tycks inte bekymra vare sig jordbruksministern eller det övriga etablissemanget.


Skeppsgossen vill kalla sig djurvän och tycker att de slaktmetoder som används i västerlandet är så humana som det bara är möjligt. Och vad muslimerna, judarna och jordbruksministern än säger så är halal/kosherslakten inte human. Det är en primitiv metod där det levande djuret tappas på blod under det antal minuter som det tar innan det kliniskt dör.

”Muslimerna i Sverige har genom tolkning av de religiösa reglerna kommit fram till att köttet är halal även om det slaktats enligt svensk lag”, säger Mohammad Fazlhashemi, muslim och professor i idéhistoria vid Umeå universitet i en intervju. ”Djuret måste tömmas på blod. Det finns vissa vätskor och annat i kroppen som betraktas som orena, bland annat blod, som djuret måste renas ifrån innan man börjar skära i det. Då spelar det ingen roll om djuret är bedövat eller inte bedövat”.

Enligt Mohammad Fazlhashemi är det en tolkning som delas av de allra flesta praktiserande muslimer i Sverige, vilka uppskattas till drygt 100 000 personer. ”Det finns en grupp ultraortodoxa som inte gör det, men de är väldigt få”, säger han lugnande.

Skeppsgossen tar sig friheten att citera en kommentar på nätet med anledning av en motion om förbud mot ritualslakt till kommunfullmäktige i Växjö. ”Skillnaden på halal-slakt (svensk modell) och vanlig slakt är ytterst marginell på slakterier som följer djurskyddslagarna. På Kronfågel i Kristianstad innebär det att slaktmaskinen är riktad mot Mecka och jag vill minnas att de har en bandspelare som upprepar att det är i herrens namn. Däremot finns mängder av importerat halal-kött som blivit till enligt traditionella metoder, vilket absolut inte överensstämmer med svenska djurskyddslagar. Man behöver knappast vara islamofob för att motsätta sig dessa metoder. Judarna använder begreppet kosher som betyder precis samma sak och slaktmetoderna är nära på identiska ur djurskyddssynpunkt.”

Halalmärkena på kycklingförpackningarna är små och lätta att missa i butikernas frysboxar. De ser olika ut, vanligast är dock att förpackningen är märkt med en symbol som föreställer den för islam heliga byggnaden kaba. Det garanterar att köttet är halal - tillåtet att äta för muslimer.

Ivars kyckling, som ägs av Sveriges största kycklingproducent Lantmännen Kronfågel, säljer halalslaktat. Jenny Fridh är informationschef på Kronfågel: ”Kycklingarna bedövas enligt djurskyddslagar innan själva slakten äger rum. Produktionsbandet vänds mot Mecka och så skärs halspulsådern av och hjärtat pumpar ut allt blod. Processen övervakas av en rättrogen muslim som ber bönen ’I Guds namn, Allah är den störste’”.

Ivars kycklingar slaktas i Danmark och importeras därifrån till Sverige. ”Produkten är populär och säljs över hela Sverige”, förklarar Jenny Fridh, och understryker att Kronfågel inte utför någon halalslakt här i Sverige.

I likhet med Ivars kyckling slaktas Hannes kyckling, Eldorado bröstfilé, Willys kycklingfilé och Coop X-tras kycklingfiléer i Danmark, enligt samma regelverk för djuromsorg och de islamiska religiösa riterna. Samtliga produkter säljs i livsmedelsbutiker över hela Sverige. Även danska Rose kyckling erbjuder halalkyckling i svenska butiker.

Göran Lennartsson, är teologie doktor i exegetik och verksam vid Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium i Uppsala. Han menar att halalslakt är ett arv från judisk kosherslakt och han ser inga teologiska betänkligheter mot att äta halal- eller kosherkött.

Jan Hjärpe är islamolog och prästvigd i Svenska kyrkan. Han ser inte halalslakt som djuroffer.
”Däremot välsignar man djuret och det slaktade köttet i Allahs namn”, säger han.

Enligt Jan Hjärpe råder det oenighet bland muslimer i Sverige. Vissa mindre grupper betraktar inte köttet som halal om djuret är bedövat före slakten.

Det religiösa inslaget i slakten är för en ateist som Skeppsgossen minst lika motbjudande som själva slaktmetoden. På ren svenska (som det brukar heta): Vad fan har Allah eller Jahve med köttet jag äter att göra? Jag tror ju inte på vare sig Gud eller Allah eller Buddha. Jag vill inte ha kött som kontaminerats med religiöst dravel. Inte kosher. Inte halal. Punkt slut.

Det har länge pratats om märkningar av halalslaktade produkter men det tycks vara mest prat. Inte heller livsmedelshandeln verkar bry sig utan blandar friskt. I kycklingdisken hittar vi Kronfågel som inte är halal tillsammans med halalslaktade danska Rose och ICA Basic som har en liten moskésymbol och kommer från Danmark. I köttdisken ligger svenskslaktat kött sida vid sida med importerat dito från Brasilien, Irland och Nya Zeeland, tre länder som numera enbart slaktar på muslimskt sätt. Att de gör det beror förstås på att de då kan tjäna mer pengar och sälja produkterna till Mellanöstern – fast det finns uppgifter om att man inte alltid tar det där med halal så allvarligt vid en del av de här slakterierna och nöjer sig med en märkning.

Vad Skeppsgossen vill se är i första hand en tydlig märkning av alla ritualslaktade köttvaror. Placera dem gärna i en särskild avdelning också, ungefär som butikerna ofta har en sektion för mexikansk mat, thailändskt etc. Frysta halalprodukter kan få ett eget fack i frysarna, det färska placeras lämpligen så långt bort från fläskprodukterna som möjligt. Sådana specialavdelningar för halalprodukter finns enligt uppgift redan ute i Europa i stormarknader som Tesco och Carrefour.

Jag har föreslagit detta i brev till ICA-koncernens kundtidning Buffé men fått ett artigt undvikande svar som hänvisar till att ICA endast säljer nötkött och kycklingar som slaktats enligt svenska bestämmelser. Vilket är en lögn med tanke på allt importerat kött som finns på hyllorna.

Sveriges statsminister i fint sällskap.
Än värre är det ändå att vi nu har ett par halalslakterier i Sverige. Dessa säger sig använda bedövning före strupsnittet, men vem kontrollerar det? Vår mångfaldsvurmande statsminister har till och med besökt ett av de här slakterierna och jordbruksministern har gett det företagarpris.

Som icke-troende konsument har du liten chans att påverka slaktmetoden. Det finns idag över 50 miljoner muslimer i Europa. Enligt en rapport från World Halal Forum 2009 omsatte halalmarknaden 6,7 miljarder dollar per år – men potentialen är mycket större med tanke på att det muslimska medelhushållet i Europa består av 4 – 4,5 personer (jämfört med 1,8 personer för övriga EU-medborgare).

Listor på företag som tillverkar halalcertifierade livsmedel finns på nätet. Här kan nämnas Nestlé SA i Schweiz som är störst i världen på halal och har 75 certifierade fabriker. Försäljningen till muslimska länder uppgick 2009 till 3 miljoner USD. I Danmark är Arla certifierat liksom Tulip och kycklinggrossisten Danpol som levererar till bl.a. McDonalds i hela Skandinavien.

I den nämnda rapporten från WHF heter det: ”Eftersom halalprodukter är till för alla oavsett religion är de perfekta på den europeiska multikulturella marknaden.” I rapporten framhålls också att halalköttet innehåller mindre blod och därmed färre toxiner och bakterier än konventionellt slaktat kött och att metoden trots den negativa kritiken är mindre traumatisk för djuren.

Skeppsgossen tillåter sig betvivla sanningshalten i en sådan partsinlaga. För egen del bojkottar han numera alla de nämnda fabrikaten och uppmanar livsmedelshandeln att betänka att religionsfrihet också innebär frihet från religion.fredag 12 april 2013

Så går läkarna på medicinreklamen

Eftersom diskussionen om sambandet mellan höga blodfetter och infarkter numera tycks ha avsomnat – och alltfler patienter upplever otrevliga biverkningar av de preparat som skrivs ut rutinmässigt – finns det anledning att erinra om läkarnas beroende av läkemedelsindustrins propaganda.


Under rubriken ”De troende kardiologerna gjorde en ’kupp’ med Astras hjälp” skrev distriktsläkaren och debattören Bengt Järhult i Ryd en avslöjande debattartikel om introduktionen av den blodfettssänkande medicinen Crestor. Artikeln publicerades i Dagens Medicin och fick därför inte det genomslag hos allmänheten som den borde ha haft.

Bengt Järhult inleder sin artikel så här: ”I högtidstalen och den offentliga retoriken är svensk sjukvård evidensbaserad. Vi har till och med ett ämbetsverk, SBU, som ska garantera den saken. Men hur är det i praktiken? Hur manipulerar professionella intressen och läkemedelsindustrin begreppet för sina syften?”

Enligt artikelförfattaren bestämde självsvåldigt år 2007 en regional programgrupp med kardiologer att traditionell blodfettsundersökning (lipider) var omodern och skulle ersättas av apolipoproteinbestämning (Apo-kvot). Sydöstra sjukvårdsregionen, speciellt Jönköping, skulle bli först i världen med att använda Apo-kvoten. Detta inte bara för forskning eller för utvalda svårbedömda patienter utan i rutinsjukvården. Primärvården, som har de stora volymerna patienter som ska värderas ur hjärtrisksynpunkt, prackades på dessa nya, dyra, ur många avseenden oprövade laboratorieprover.

De troende kardiologerna gjorde med Astra Zenecas hjälp en ”kupp” i strid med hur nya metoder ska introduceras i landsting. Företaget försåg kardiologerna med partiska enkäter, vinklat bakgrundsmaterial och betalning för sitt deltagande i missionskampanjen i primärvården, skriver Bengt Järhult.

Astra Zenecas intresse styrdes av att dess kolesterolsänkare Crestor påverkar Apo-kvoten kraftigt. Men det är en så kallad surrogatvariabel som inte innebär att detta preparat hjälper patienterna bäst. Tvärtom, Crestor var (och är) en av de sämre dokumenterade statinerna vad gäller klinisk effekt, fem till tio gånger dyrare än det bäst dokumenterade simvastatin.

Det dröjde några år innan det kardiologiska etablissemanget reagerade och rekommenderade återgång till traditionellt blodfettstatus. ”Det finns ingen tendens att andra går över till apolipoproteiner, vare sig nationellt eller internationellt. Detta gör att vi med våra apolipoproteiner står mycket isolerade och inte kan relatera till omgivningen”.

Varför införde man då 2007 dessa dåligt dokumenterade provtagningar i rutinsjukvården? Vem är ansvarig för det som hände? Trots en intensiv debatt, nationellt i Läkartidningen och lokalt i Jönköpings län där hjärtläkarnas obetänksamhet och medverkan kritiserades, har Astra Zeneca skördat stora framgångar genom sin kampanj ihop med den kardiologiska professionen, fortsätter Bengt Järhult.

Han skriver också att i Jönköpings län skedde en explosionsartad förskrivning av Crestor (Allmänmedicin 4/2008) trots debatten. Det säger någonting om kraften i industrins nya strategier för att påverka läkare, mindre via traditionella läkemedelsförsäljare, mer via landstingens egna organisationer och specialister/ämnesföreträdare med intim industrikontakt och beroende vad gäller forskningsstöd.

Kostdoktorns hemsida på nätet innehåller många goda råd, men också här talas det varmt för ”aporna”. De farligaste blodfetterna – små täta LDL – syns enligt texten inte särskilt mycket i ett vanligt LDL-prov och lösningen är att mäta antalet LDL-partiklar, med resultat att de små täta LDL får ett mycket större genomslag i värdet. ”Detta har visat sig vara det bästa testet på blodfetter för att förutse risken för hjärtsjukdom, bättre än alla värden i gamla kolesterolprover.”

Det kan tilläggas att fortfarande redovisas apo-kvoten av laboratoriet i Helsingborg som ett avgörande värde i blodanalysen, ett faktum som behandlande läkare anser vara helt i sin ordning.

Skeppsgossen har i ett tidigare inlägg på den här bloggen refererat en del av de motsägande artiklarna och synpunkterna på blodfetternas betydelse för uppkomsten av infarkter och ifrågasatt den rutinmässiga förskrivningen av mediciner som får patienterna att må illa och som enligt vissa forskare till och med kan ge livshotande skador. Crestor är en av dessa. Jag har själv fått Crestor utskrivet men tvingats avbryta behandlingen på grund av de obehagliga biverkningarna.

Att detta är ett ständigt aktuellt problem bekräftades härom kvällen då SVT sände ett danskt program om socker som en kolesterolhöjande faktor. Lyckliga människor lyckades sänka sina kolesterolvärden genom att sluta äta sockerhaltig mat och genom att sluta dricka Coca Cola - men inget sades om att höga kolesterolvärden inte har ett skit med riskerna för hjärt/kärlsjukdomar att göra...  

måndag 8 april 2013

Dansen kring våra hjärtan

Ombord på Narrskeppet finns inte bara en armé av klimatkramare som gärna ser att människan utplånas från jordens yta – givetvis med undantag för dem själva. Vid en titt i rullorna hittar Skeppsgossen namnet på den ryske läkaren Nikolaj Anitschkow, som en gång utfodrade växtätande kaniner med äggulor och kunde observera åderförfettning hos kaninerna. Av det drog han slutsatsen att även människor skulle drabbas av åderförfettning när de åt ägg. Resultatet blev, trots det ovetenskapliga förfarandet, att kolesterol började betraktas som en riskfaktor för åderförfettning även hos äggätande människor. Och därmed började en lika inkomstbringande som förödande dans kring våra hjärtan.


Den som berättar om detta är tekn.dr Lars Bern i en artikel på Newsmill. Professorn är mest känd för sina klimatkritiska inlägg på The Climate Scam och han jämför också dagens PK-journalistik med den som förhärskade i Sovjetunionen på 1930-talet då ingen fick ifrågasätta auktoriteter som Stalin eller hans fanatiske genforskare Trofim Lysenko som trodde att man kunde lära människor svälta.

”Under efterkrigstiden tog den framstående amerikanska näringsfysiologen Ancel Keys upp tråden och presenterade sin hypotes om ett samband mellan fet kost och hjärt/kärlsjuklighet. Han kom med en studie av sju länder där han påstod sig visa ett sådant samband. Problemet var att han hade plockat ut de 7 länderna ur ett material på totalt 22, där sambanden var betydligt otydligare eller saknades helt. Två pseudovetenskapliga studier etablerade sålunda uppfattningen att fet animalisk kost var skadlig för människors hälsa, trots att människans metabolism sedan flera miljoner år var genetiskt anpassad till animalisk kost. Det var av allt att döma t.o.m. så att vår art Homo Sapiens uppkom när människor började äta animaliskt fett och våra hjärnor blev mer utvecklade.”

Det här passade perfekt för de ambitioner att stötta det amerikanska jordbruket som närdes av politikerna. Animaliskt fett var skadligt enligt de rekommendationer som en kommission lade fram 1977. ”De amerikanska rekommendationerna upphöjdes till statsreligion över hela västvärlden, bl.a. hos svenska Livsmedelsverket”, skriver Lars Bern. ”Minskat fett innebar en gigantisk ny marknad för processad industrimat, baserad på mycket billiga råvaror och där det naturliga innehållet av fett till stor del tagits bort… Vi fick även en enorm marknad för sötade drycker från globala företag som Coca Cola medan normalfet mjölk svartlistades.”

Lärorna omhuldas än idag av framför allt läkemedelsindustrin som tjänar miljarder på kolesterolsänkande läkemedel. Läkarna vågar inte opponera sig och skriver snällt ut de dyra medicinerna. De kolleger som vågar ha en avvikande åsikt tystas i vanlig ordning. Och till och med en margarintillverkare som Becel har hoppat på tåget och fortsätter att lura i människor att deras margarin sänker dina ”farliga” kolesterolvärden (och ger dig ett längre liv).
Lögner i klass med klimatförändringarna - men få ifrågasätter dem!

Lars Bern igen: ”När vi idag kan summera effekterna av dessa politiskt styrda kostrekommendationer, ser vi tydligt hur den epidemi av fetma, diabetes, kärlsjuklighet, Alzheimer och cancer som vi idag kan bevittna tog fart åren direkt efter den amerikanska rapporten. Exempelvis så ökade antalet dödsfall i Alzheimer i USA under åren 1990 till 2010 med 500%! Vi ser liknande utveckling för en rad andra metabola sjukdomar. Med andra ord denna västvärldens egen Lysenkonism är på väg att orsaka världshistoriens största hälsokatastrof”.

Vad det ytterst handlar om politiskt sanktionerad pseudovetenskap à la Stalins Sovjetunionen.

”Det finns idag ingen vetenskaplig evidens för att naturliga animaliska fetter är skadliga för människors hälsa och det finns ingen evidens för att kolesterol är det som orsakar hjärt/kärl-sjuklighet,” skriver Lars Bern och jämför med all rätt kolesterollarmen med klimathotet. Samma manipulerande med statistiska data och samma förtigande av oönskade resultat.

söndag 7 april 2013

Klimathotets politrukerGreenpeace är en miljöorganisation som består av idel vilsekomna och hjärntvättade extremister. För dess medlemmar är människan närmast ett skadedjur på den gudomliga planeten Gaia, och medlemmarnas uppgift är att ”rädda jorden”.


Enligt Greenpeace är jorden en stackars bräcklig himlakropp som behöver en röst (bilden ovan för ju osökt tanken till diverse religiösa föreställningar om himmelriket). Den behöver lösningar. Den behöver förändring. Den behöver ACTION!

“Bräcklig”, frågar sig bloggaren Simon på Australian Climate Madness (http//australianclimatemadness.com). ”Hmm. Den har funnits här i 4,5 miljarder år… Fråga människorna i Pompeji eller på Krakatoa om de trodde att jorden var bräcklig.”

I en av sina publikationer skriver Greenpeace att klimatforskarna under ett par årtionden har varnat för de allvarliga följderna av klimatförändringarna om vi inte minskar utsläppen av växthusgaser. Vi måste hålla den globala temperaturhöjningen under 2°C – vilket i sig är en extremt snabb förändring historiskt sett. Och sedan kom IEA:s och Världsbankens larmrapport om att höjningen kan bli både 3.6°C and 4°C. I de värsta scenarierna nämns en höjning med hela 6°C.

En sådan katastrofal klimatförändring skulle få förödande följder för mänskligheten. I september 2012 kom en rapport undertecknad av 20 regeringar som gav oss alla en inblick i katastrofen. Redan nu kräver klimatförändringarna 5 miljoner liv varje år. År 2030 skulle dödstalet kunna uppgå till 100 miljoner.

Ren och säker förnybar energi och ett bättre utnyttjande av energiresurserna måste till för att vi ska undvika den kommande klimatkatastrofen, skriver Greenpeace och framhåller samtidigt vilka framsteg som gjorts på den förnybara energins område under det senaste decenniet. Vi står vid ett vägskäl – nu måste vi ersätta kol, olja och gas med vind- och solenergi annars går det åt helvete.

Känns resonemangen igen? Alla dessa lögner och hundratals andra liknande har vi svenskar matats med i flera decennier – i skolorna, i statstelevisionen och i tryckta media, av miljöpartiet, av centern och av ”klimatexperter” som Anders Wijkman, Svante Axelsson, Pär Holmgren och Johan Rockström. Priset som allmänheten fått betala är vettlösa investeringar i meningslösa vindkraftverk, subventioner till lika meningslösa solceller och ständigt höjda skatter på fossila drivmedel.

För Australiens del handlar det nu om möjligheten att öka kolexporten så att landet kan få igen lite av de pengar som kastats bort på handeln med utsläppsrätter och andra ”miljöbefrämjande” påfund. Greenpeace påstår i en rapport att en sådan export skulle innebära en ökning av växthusgasutsläppen med 20 procent år 2020.

Greenpeace’s Georgina Woods säger enligt ACM att om planerna på ökad kol- och gasexport skulle realiseras kommer det att värma upp jorden med över två grader.

Hur tom i bollen får man vara när man jobbar för Greenpeace?

Precis som exempelvis SVT har australiska ABC har kravet på sig att vara objektivt i sin rapportering av nyheter och information. Och precis som SVT lever företaget inte alls upp till sin roll som ett public service-företag utan basunerar ut Greenpeacerapporter som denna helt okommenterade.

En av Skeppsgossens vänner i Sverige har gjort tre anmälningar av SVT-program till Granskningsnämnden för att tvivlare på IPCC:s hypotes om koldioxidens katastrofala verkan inte fått något utrymme alls i klimatprogrammen. Det gäller bland annat Aktuellt, där man intervjuat den senaste klimatnarren Shaun Marcott om hans nya ”hockeyklubba”. Någon kritisk granskare fick förstås inte komma till tals.Erika Bjerström presenteras som anställd på SVT med särskilt uppdrag att bevaka klimatfrågan. Hennes uppgift borde då rimligen vara att balansera de påståenden som gjorts tidigare i programmet. Det gjorde hon inte – istället uppträdde hon snarast som lobbyist för de globala miljardföretagen Greenpeace och WWF, som lever på att skrämma politiker och allmänhet till att finansiera deras verksamhet.

Så här har Granskningsnämnden svarat på en anmälan:

”Granskningsnämnden har i tidigare beslut konstaterat att IPCC:s slutsats att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Att SVT sänder program och inslag som utgår från denna grundsyn kan inte i sig anses strida mot kravet på opartiskhet.”

Nu har besked kommit för min anmälan av Aktuellt, berättar Skeppsgossens gode vän. ”Det är så självklart att klagomål avseende klimatdebatten anses obefogade att sådana ärenden inte behöver tas upp till behandling”, heter det i svaret.

Således: Om alla tror att jorden är platt, så skall samhällsordningen inte störas av oansvariga påståenden om att den är rund.lördag 6 april 2013

Filosofiska funderingar

I tidskriften Forbes publicerades härförleden en artikel signerad Harry Binswanger. Harry med det krångliga efternamnet är filosof, och jag tycker att hans funderingar kring klimathysterin är så bra formulerade att jag gärna vill delge dig dem i förkortad form. Vill du läsa hela artikeln i original, gå till www.forbes.com

Jag var 35 år när förutsägelserna om en kommande istid ersattes av AGW-profetiorna. Nu är jag 68 och ännu har jag inte märkt av något varmare väder. Det är ju sådant som får en att fundera över uttryck som ”konsensus inom forskarvärlden”.

I januari 1979 publicerade New York Times en artikel om den smältande isen på Antarktis. ”Om istäcket i västra Antarktis glider ut i havet, vilket somliga glaciärforskare anser möjligt, kommer fartyg att kunna sjösättas från trappan till Capitolium i Washington och en tredjedel av Florida kan hamna under vatten, sade en klimatspecialist idag.”

En och en halv generation senare finns det inte enda plats på jorden där vädret påtagligt skiljer sig från hur det var 1979. Eller 1879. Visst kan kanske känsliga mätinstrument notera en eller annan förändring, men för en vanlig människa är Boston fortfarande Boston, Kairo är Kairo och Sidney är Sidney.

Klimatpaniken är inget annat än ett uttryck för människors rädsla för dramatiska förändringar som påverkar våra liv och inte en diskussion om en tiondels grad hit eller dit. Man säger att vi måste handla nu innan det är FÖR SENT! Det handlar inte om att våren kommer en vecka tidigare eller att sommartemperaturen går upp till 32 grader i stället för 31. Kyotoavtalet, CO2-skatten och miljöbilarna har kommit till för att stoppa en annalkande klimatkatastrof.

Eftersom ingen katastrof har inträffat på 33 år kan man ju undra över vad som ligger bakom olycksprofetiorna. (De flesta ”experter” är nu ense om att det inte skett någon global temperaturhöjning under de senast 16-20 åren.) Forskarna är förstås ute efter ryktbarhet och statliga bidrag, men hur reagerar gemene man? Vad kan förklara alla uteblivna hot årtionde efter årtionde? Kanske rör det sig om en personlig inneboende ångest som hittat ett sätt kanaliseras utåt. ”Planeten hotas av koldioxidutsläpp” är lättare att svälja än ”Mitt eget liv hotas av personliga problem”.

Under tiden får nog vi som längtar efter varmare väder fortsätta längta – eller flytta söderut.torsdag 4 april 2013

Dyrbart och dumt att satsa på sol när istiden närmar sig...


“Tyskarna betalar runt 110 miljarder dollar i subventioner för landets alla solpaneler”, konstaterar den danske klimatforskaren Bjørn Lomborg i en intervju. ”Nettoeffekten av alla dessa investeringar i alternativ energi blir att den globala uppvärmningen uppskjuts med 37 timmar i slutet av detta århundrade.”

På intervjuarens fråga om han tror att det sker en global uppvärmning svarar Lomborg att det gör han. ”Men vi måste komma tillrätta med den på ett smart sätt och inte genom att slösa pengar som vi gör nu. Troligen betalar Tyskland 660 dollar för varje ton CO2 som landet lyckas minska sina utsläpp med.”

Meteorologerna kan inte förklara det, men temperaturhöjningen har pågått i ungefär ett sekel. Skogarna i Alaska vandrar norrut och de flesta av jordens glaciärer smälter fortare än någonsin tidigare.

Så skrev pressen 1950. Skrämskotten har ekat i media många gånger sedan dess. För varje ny generation har det fötts ”forskare” som upprepar vad deras företrädare sagt: ”Lita på oss, vi vet mycket mer nu än förra gången då vi skrämdes med de globala klimatförändringarna”.

Fast 1895 trodde geologerna att världen var på väg mot en ny istid… vilket en och annan nutida forskare också håller för troligt efter denna den kallaste våren i Europa på mer än 200 år. Minusgrader och ett tjockt snötäcke över Brittiska öarna i april kan enligt dem mycket väl vara inledningen på en ny istid som börjar nästa år och varar ett par hundra år framåt.

En av dem som tror det är ryske forskaren doktor Habibullo Abdussamatov vid astronomiska observatoriet i St. Petersburg. Den sista istiden eller Lilla istiden varade mellan 1650 och 1850. Han påpekar att den var mest kännbar i Europa, Nordamerika och Grönland.

“Alla kanaler i Holland var frusna, glaciärerna växte på Grönland och folk tvingades ge sig av från sina gamla samhällen. Varje år frös Thames i London och Seine i Paris. Mänskligheten har alltid gjort framsteg under varma perioder och lidit under kalla. Klimatet har aldrig varit och kommer aldrig att bli stabilt.”

Tidningen Economist uppger att runt 100 miljarder ton kol har tillförts atmosfären mellan år 2000 och 2010, vilket motsvarar en fjärdedel av all koldioxid som mänskligheten producerat sedan 1750. Och ändå har det inte skett någon höjning av temperaturen...

Förvänta dig inte att de troende ska låta omvända sig av verkligheten. Det enda alternativet för dem blir att hitta på en ny kris som hotar mänskligheten så att de får styra samhällsutvecklingen åt det håll de eftersträvar.

Massor av pengar har tjänats på klimatförändringarna. Och massor av jobb har gått förlorade på grund av allt tomt prat om koldioxid.

Förvänta dig inte att Al Gore ska lämna tillbaka sitt Nobelpris eller be om ursäkt för att han skrämt miljoner och åter miljoner skolbarn. Förvänta dig inte att forskare som lever på statliga forskningspengar ska göra avbön. Förvänta dig inte att Pär Holmgren som tjänar en miljon om året på bluffen ska sluta sprida evangeliet eller att statstelevisionen ska dementera.

Det kommer att dröja minst 20 år innan narrarna tyst och stilla “glömmer” alla sina idiotiska uttalanden om den globala uppvärmningen som uteblev och kommer med ett annat och profitabelt skräckscenario för framtiden, säger bloggare.


Ett praktexempel på hur PK-media agerade var rapporterna om det smältande istäcket på Grönland förra sommaren. Vilket väsen det blev när de båda satellitbilderna valsade runt i press och teve. Kanske var det den röda färgen på bilderna som skrämde slag på etablissemanget – mellan den 8 juli (vänstra bilden) och den 12 juli (högra bilden) hade 97 procent av det översta islagret smält bort. Nu visar det sig att det troligen händer vart 150:e år och har gjort så i minst 4000 år.

Det är en forskargrupp under ledning av professor Ralf Bennartz vid University of Wisconsin-Madison som förklarat fenomenet i en artikel i tidskriften Nature. ”Moln på låg höjd reflekterar vanligen solenergin och det gör ju också snötäcket. Men under speciella temperaturförhållanden kan molnen vara både så tunna att de släpper igenom solenergin och så tjocka att de”fångar in” en del av värmen trots reflexionen från isen och snön.” Samtidigt pumpades ovanligt varm luft in över området med vindarna, men det var i huvudsak molnen som orsakade de höga temperaturerna och den kraftiga avsmältningen.

När får vi höra eller läsa något om detta i svenska media? Där fortsätter man att berätta sagan om ”klimatförändringarna” som om de vore en realitet. Och politikerna lyssnar och ser nya möjligheter att suga pengar av rädda medborgare.

Fortsättning följer...tisdag 2 april 2013

Intet nytt under solen


Det pratas en massa om klimatförändringar orsakade av mänsklig aktivitet och utsläpp av alla de slag. Men inget är som bekant nytt under solen, och den som söker efter gamla larmrapporter om värmeböljor, översvämningar, torka och smältande glaciärer hittar åtskilligt med likartad information från gångna epoker. Här är en del som Skeppsgossen plockat från olika nätsajter (de svenska väderhändelserna hittade jag på SMHI:s utmärkta hemsida www.smhi.se).


1623
På grund av svår torka i Providence drabbades de första pilgrimerna av svält.

1649
Olsmässofloden i Östergötland

1677
Kraftig islossning i Torneälven orsakar översvämningar.

1827
Det här året och de två följande utmärktes av mycket svår torka i Australien.

1831
En orkan nära nog förstör hela ön Barbados.

1848
Tobago drabbas av en orkan som ödelägger stora delar av ön.

1885
Detta var ett ovanligt varmt år med temperaturer över 40 grader Celsius i Australien. I New York dog minst 150 personer av värmeslag i juli och sedan spred sig värmeböljan över hela östkusten och skördade många offer. I september upplevde Rom en motsvarande värmebölja.

1889
I december uppmättes de högsta temperaturerna i USA:s historia. I Louisiana låg temperaturen 7 grader Celsius över den normala och i hela USA 5 grader över.
Samma år varnade en meteorolog i Australien för en kommande period med svår torka under flera år framåt.
Pennsylvania drabbades av den värsta översvämningen i USA:s historia räknat i människoliv
På Filippinerna omkommer 7 000 personer i översvämningar.


1900
Galveston: den orkan som krävt mest dödsoffer i USA:s historia.

1901 – 02
Två mycket heta somrar i Sverige medförde svår torka. 1901 var troligen seklets torraste år.

1913
I Death Valley uppmättes de högsta sommartemperaturerna någonsin, +57 grader C. På vintern sjönk temperaturen till -10 grader, också det ett rekord.

1916
Översvämningar i Dalälven

1919
Mellersta Norrlands kusttrakter drabbade av översvämningar.

1922
Under rubriken ”Det förändrade Arktis” rapporterade den amerikanske konsuln i Norge om iakttagelser som gjorts av kapten Martin Ingebrigtsen, en man som seglat i området under 54 år. Han noterade en uppvärmning redan 1918 och efter det går Arktis inte att känna igen, säger han. I stället för väldiga ismassor ser man nu moräner och bar jord. Många glaciärer har helt försvunnit. Sälbeståndet på Spetsbergen har också minskat, vilket inte förvånar kaptenen eftersom vattentemperaturen kan vara så hög som +15 grader Celsius mot ”normalt” 3 grader.

1923
Italien drabbades det här året av en värmebölja i augusti som fått glaciärerna att smälta och människor att dö av värmeslag.


1924
En barkborre med det latinska namnet Dendroctonus breviconis har käkat i sig enorma mängder värdefullt furutimmer i skogarna på den amerikanska västkusten. Härom året slogs larm om att samma borre var i färd med att förstöra väldiga skogsbestånd i samma område, men nu var det den globala uppvärmningen som fick skulden.
Samma år förekom översvämningar i Mälaren, Emån m.fl. vattendrag.

1925
”Tri-State Tornado” kallas den värsta tornadon i USA:s historia med vindstyrkor på över 500 km i timmen.

1927
noterade Röda Korset i USA 29 tornadon, 24 översvämningar, 4 jordbävningar, 9 orkaner plus ett stort antal tågolyckor och epidemier.

1928
Ett förödande tropiskt oväder slog till mot Kapstaden i november. Hus spolades bort och ett par tusen kor dränktes av vattenmassorna. CO2-halten var 310 ppm vid den tiden. Exakt 83 år senare drabbades samma del av Sydafrika av en liknande storm i samband med den stora klimatkonferensen i Durban.
Samma år drabbar en kategori 5 orkan Okeechobee i Florida och dödar 2 500 människor.

1930-talet
Under detta decennium drabbas USA av den värsta torka landet sett (”Dust Bowl”).

1934
I Shanghai ber buddhisterna om regn efter den värsta värmeböljan i mannaminne och svår torka i provinserna Chekiang och Kiangsu.
Lika hett var det i Japan där man tvingades ställa in militärmanövrer i området kring berget Fuji sedan sju soldater dött av värmeslag och många andra måste läggas in på sjukhus.

1935
Temperaturen den 3 januari i London var nästan lika hög som i juni.
Den starkaste orkan som någonsin drabbat USA slår till i Florida.

1938
Svår översvämning i Umeälven (Spölandskatastrofen).

1940-talet
Värsta orkanperioden i USA:s historia.

1940 – 42
Värsta isvintrarna i Sverige.

1951
Södra Sverige drabbas av översvämningar.

1966
Översvämningar i södra Sverige; Dalälven svämmar över.

1968
Torneälven svämmar över.

1977
Översvämningar i Bergslagen, södra Norrland, sydsvenska
Höglandet.

1985
Höga flöden i Voxnan och Österdalälven. Under de tre vintrarna 1985, 86 och 87 var praktiskt taget hela Östersjön och Västerhavet täckta av is.

1989
Luleälven svämmar över.


1993
Översvämningar i Luleälven, Umeälven, Ångermanälven m.fl.

1995
Höga flöden i Vindelälven m.fl. (värst i oreglerade älvar).

1997 – 98
Två heta somrar i Sverige som följdes av häftiga oväder med åska och regn.

1998
Seklets blötaste år enligt SMHI. Ångermanälven m.fl. svämmar över.


Och så vidare...
Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare