Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

söndag 7 april 2013

Klimathotets politrukerGreenpeace är en miljöorganisation som består av idel vilsekomna och hjärntvättade extremister. För dess medlemmar är människan närmast ett skadedjur på den gudomliga planeten Gaia, och medlemmarnas uppgift är att ”rädda jorden”.


Enligt Greenpeace är jorden en stackars bräcklig himlakropp som behöver en röst (bilden ovan för ju osökt tanken till diverse religiösa föreställningar om himmelriket). Den behöver lösningar. Den behöver förändring. Den behöver ACTION!

“Bräcklig”, frågar sig bloggaren Simon på Australian Climate Madness (http//australianclimatemadness.com). ”Hmm. Den har funnits här i 4,5 miljarder år… Fråga människorna i Pompeji eller på Krakatoa om de trodde att jorden var bräcklig.”

I en av sina publikationer skriver Greenpeace att klimatforskarna under ett par årtionden har varnat för de allvarliga följderna av klimatförändringarna om vi inte minskar utsläppen av växthusgaser. Vi måste hålla den globala temperaturhöjningen under 2°C – vilket i sig är en extremt snabb förändring historiskt sett. Och sedan kom IEA:s och Världsbankens larmrapport om att höjningen kan bli både 3.6°C and 4°C. I de värsta scenarierna nämns en höjning med hela 6°C.

En sådan katastrofal klimatförändring skulle få förödande följder för mänskligheten. I september 2012 kom en rapport undertecknad av 20 regeringar som gav oss alla en inblick i katastrofen. Redan nu kräver klimatförändringarna 5 miljoner liv varje år. År 2030 skulle dödstalet kunna uppgå till 100 miljoner.

Ren och säker förnybar energi och ett bättre utnyttjande av energiresurserna måste till för att vi ska undvika den kommande klimatkatastrofen, skriver Greenpeace och framhåller samtidigt vilka framsteg som gjorts på den förnybara energins område under det senaste decenniet. Vi står vid ett vägskäl – nu måste vi ersätta kol, olja och gas med vind- och solenergi annars går det åt helvete.

Känns resonemangen igen? Alla dessa lögner och hundratals andra liknande har vi svenskar matats med i flera decennier – i skolorna, i statstelevisionen och i tryckta media, av miljöpartiet, av centern och av ”klimatexperter” som Anders Wijkman, Svante Axelsson, Pär Holmgren och Johan Rockström. Priset som allmänheten fått betala är vettlösa investeringar i meningslösa vindkraftverk, subventioner till lika meningslösa solceller och ständigt höjda skatter på fossila drivmedel.

För Australiens del handlar det nu om möjligheten att öka kolexporten så att landet kan få igen lite av de pengar som kastats bort på handeln med utsläppsrätter och andra ”miljöbefrämjande” påfund. Greenpeace påstår i en rapport att en sådan export skulle innebära en ökning av växthusgasutsläppen med 20 procent år 2020.

Greenpeace’s Georgina Woods säger enligt ACM att om planerna på ökad kol- och gasexport skulle realiseras kommer det att värma upp jorden med över två grader.

Hur tom i bollen får man vara när man jobbar för Greenpeace?

Precis som exempelvis SVT har australiska ABC har kravet på sig att vara objektivt i sin rapportering av nyheter och information. Och precis som SVT lever företaget inte alls upp till sin roll som ett public service-företag utan basunerar ut Greenpeacerapporter som denna helt okommenterade.

En av Skeppsgossens vänner i Sverige har gjort tre anmälningar av SVT-program till Granskningsnämnden för att tvivlare på IPCC:s hypotes om koldioxidens katastrofala verkan inte fått något utrymme alls i klimatprogrammen. Det gäller bland annat Aktuellt, där man intervjuat den senaste klimatnarren Shaun Marcott om hans nya ”hockeyklubba”. Någon kritisk granskare fick förstås inte komma till tals.Erika Bjerström presenteras som anställd på SVT med särskilt uppdrag att bevaka klimatfrågan. Hennes uppgift borde då rimligen vara att balansera de påståenden som gjorts tidigare i programmet. Det gjorde hon inte – istället uppträdde hon snarast som lobbyist för de globala miljardföretagen Greenpeace och WWF, som lever på att skrämma politiker och allmänhet till att finansiera deras verksamhet.

Så här har Granskningsnämnden svarat på en anmälan:

”Granskningsnämnden har i tidigare beslut konstaterat att IPCC:s slutsats att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Att SVT sänder program och inslag som utgår från denna grundsyn kan inte i sig anses strida mot kravet på opartiskhet.”

Nu har besked kommit för min anmälan av Aktuellt, berättar Skeppsgossens gode vän. ”Det är så självklart att klagomål avseende klimatdebatten anses obefogade att sådana ärenden inte behöver tas upp till behandling”, heter det i svaret.

Således: Om alla tror att jorden är platt, så skall samhällsordningen inte störas av oansvariga påståenden om att den är rund.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare