Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 29 mars 2013

Håller papegojan äntligen på att dö?

Den här stridbare översteprästen börjar kanske tvivla...

Håller klimatalarmisterna på att planera för det stora nederlaget? Det är en fråga som en och annan av oss har anledning att ställa sig, nu när till och med översteprästen James Hansen erkänt att CO2-halten i atmosfären minskat – på grund av vi eldar fler kolkraftverk vilket ökar andelen aerosolpartiklar. Men han vidhåller att det handlar om en tillfällig maskering av uppvärmningen och att de tidigare domedagsprofetiorna fortfarande gäller.


Det tycks trots allt som att han inte längre kan vara blind för verkligheten. Nu pratar han också om en ”gödning av biosfären” som förhindrar våra CO2-utsläpp från att nå atmosfären. Det är väl ingen som ifrågasatt att biosfären lever på koldioxid, oavsett varifrån den kommer.

Att skaffa sig bakdörrar som man kan smita ut igenom när det börjar brännas är ju inget nytt. Politiker gör det ofta så att de slipper ”pudla” men det är ovanligare bland ideologiska eller religiösa ledare. Men som en bloggare skriver ”också sådana tvingas byta färg ibland”. Till skillnad från fanatiker som förväntas dö för sin tro…

Nyzeeländaren Barry Brill är f.d. energiminister och har i en artikel jämfört den sega debatten om människans påverkan på klimatet med Monty Pythons sketch om ”den döda papegojan”. Så här skriver han bland annat: “När man talar om en ‘paus’ i den globala uppvärmningen missbrukar man grovt språket. En ’paus’ förutsätter en obevisad profetia om att den avdöda trenden en dag kommer att återuppstå. Det är inget annat än ett freudianskt önsketänkande. Sedan mätningarna började har vi kunnat noter tre tydliga värmeepisoder – 1860-80, 1912-40 och 1978-96 – men ingen av dessa perioder har betecknats som någon ’paus’… Det är ett statistiskt faktum att uppvärmningen under slutet av förra århundradet nu är historia. Den är väck helt enkelt. Och som Monty Python så övertygande illustrerar med sin sketch är det en väldig skillnad mellan begreppen ”vila” och ”vara död”.

Men inte minst svenska media med SVT i spetsen fortsätter sin klimatpropaganda som om inga nya vetenskapliga rön har gjorts sedan IPCC slog larm om den globala uppvärmningen. Nu påstår narrarna att all kyla och all snö som drabbat hela norra halvklotet i vinter beror på att ismängderna i Arktis har minskat. Som vanligt yrar de i nattmössan (en vanlig företeelse bland passagerarna på Narrskeppet). Den kallaste vintern i USA:s historia var 1978-79 – och just den vintern hade Arktis rekordmycket is!

Den sena och kalla våren med all snö över hela Europa har faktiskt inte lett till de tidningsrubriker som man kunde ha förväntat sig. Ett undantag är den välkände tyske journalisten Ulli Kulke i Die Welt, som härom dagen publicerade en artikel med rubriken “Forskarna varnar för en kommande istid”. I allt fler vetenskapliga tidskrifter avfärdas nu den förenklade endimensionella CO2-förklaringen, skriver han och tillägger att inte ens en fördubbling av CO2-koncentrationen till 2050 skulle få någon dramatisk effekt på klimatet.

Kulke frågar sig om rekordkylan och snön på norra halvklotet “bara är en tillfällighet”. Han menar att oddsen för att det inte är det ökar och att forskarna äntligen börjar inse att andra faktorer som solens magnetiska aktivitet driver klimatet på jorden. Så har nyligen ett par ryska forskare, Basjkin och Galiulin, sammanställt data från en rad vetenskapliga områden och kommit fram till att en kommande istid måste ses som ett alternativt scenario.

Den som känner oro inför klimatförändringarna – och det gör ju majoriteten av världens miljönarrar – får väl fortsätta att ”röka på” för att lugna sinnena. Tro nu inte bara att det är hälsosamt för klimatet! Enligt en rapport från San Francisco skulle en fri marijuanaodling innebära en kraftig ökning av CO2-utsläppen, inte bara på grund av den ökade utandningen från rökarna utan främst därför att det krävs så mycket ljus för att odla plantorna. Enbart i USA svarar inomhusodlingarna för en procent av elförbrukningen i landet, vilket kan översättas till 17 miljoner ton koldioxid per år.

De nödvändiga växthuslamporna drar mer än 500 gånger så mycket el som vanliga läslampor, heter det i rapporten. Lägg därtill förbrukningen hos t.ex. ventilationssystem och luftfuktare. Enbart i Kalifornien, som har runt 400 000 auktoriserade odlare, går ca 3 procent av elströmmen till deras odlingar, vilket motsvarar förbrukningen i hela en miljon hushåll utan maijuanaodlingar.

onsdag 27 mars 2013

Klimatmyter och klimatfakta


Så här ser den ut, Global Warming Vodka! Rekommenderas inte till sillen i påsk med tanke på isbjörnarna...


På en sida från www.globalwarminghysteria.com har Skeppsgossen hittat den här sammanställningen över myter och fakta om den globala uppvärmningen eller klimatförändringarna som det numera ska heta. Jag tycker att den är bra att den förtjänar att spridas. Tyvärr är det väl mest kloka människor som läser det som skrivs på den här bloggen, men kanske kan en och annan hitta nya fakta som bemöter narrarnas påståenden.


MYT 1: Temperaturerna på jorden stiger fortare än någonsin.

FAKTA: Observationer som gjorts med satelliter och ballonger och på bergstoppar under de senaste 30 åren har inte visat någon signifikant, bestående temperaturhöjning. Markstationer visar en liten uppvärmning på mellan 0,6° och 0,8°C under det senaste århundradet, ett värde som stämmer väl med de naturliga klimatvariationer som förekommit under det senaste årtusendet. Markstationerna ger dock inte helt pålitliga värden eftersom de är ojämnt fördelade över jorden – oftast i städer och industriområden (”värmeöar”) som visar högre temperaturer än kringliggande landsbygd. Ingenstans har katastrofalt höga värden uppmätts.

MYT 2: “Hockeyklubban” visar att temperaturen på jorden ökat stadigt men gradvis under 1000 år, för att sedan plötslig raka i höjden.

FAKTA: Påtagliga förändringar i klimatet har förekommit under alla geologiska perioder. Den medeltida värmeperioden varade exempelvis mellan 1000 och 1200 e.Kr.(när vikingarna bedrev jordbruk på Grönland)och följdes av period som kallas den lilla istiden. Sedan slutet av 1600-talet har den genomsnittliga globala temperaturen långsamt men stadigt ökat. Mellan 1940 och 1970 föll emellertid temperaturerna, något som ledde till teorier om en begynnande global avkylning.
Den temperaturkurva som går under namnet “hockeyklubban” tar inte hänsyn till historiskt belagda klimatsvängningar och har också bevisats vara statistiskt otillförlitlig. Den är helt framställd med hjälp av datakörningar som utförts på ett felaktigt sätt.

MYT 3: Människan har ökat på koldioxidhalten i atmosfären under de senaste 100 åren och bidragit till växthuseffekten som gjort jorden varmare.

FAKTA: Visst har koldioxidhalterna ökat av olika orsaker – och det har de gjort under alla geologiska perioder. Det gäller alldeles särskilt under tiden efter starten på den industriella revolutionen. Även tillväxttakten under denna period har ökat från ca 0,2 procent per år till ungefär 0,4 procent per år, en siffra som varit konstant under 25 år. Men det finns inga bevis för att CO2 är den huvudsakliga orsaken till den globala uppvärmningen. Av prover på iskärnor som visar värden flera tusen år tillbaka framgår att CO2-nivåerna ökar och minskar EFTER det att temperaturen ökat eller minskat och är därför ett resultat av och inte orsaken till uppärmningen. Sedimentprover ger ytterligare bevis för detta samband. När temperaturerna av naturliga orsaker rör sig uppåt och nedåt i cykler som följer bland annat solstrålningen och andra galaktiska skeenden, avger världshavens ytvatten mer CO2.

MYT 4: CO2 är den allra vanligaste växthusgasen.

FAKTA: Växthusgaserna utgör ungefär 3 volymprocent av atmosfären. De består i varierande grad av vattenånga (97 procent) och moln. I de nämnda 3 procenten ingår gaser som CO2, CH4, ozon och kväve. CO2 utgör 0,037 procent av atmosfären. De mindre gaserna är mer effektiva som “växthuspådrivare” än vatten och moln, medan de senare har större påverkan därför att deras volym är större – och anses därför vara ansvariga för 60 procent av ”växthuseffekten”. De som skyller klimatförändringarna på CO2 nämner sällan detta viktiga faktum.

MYT 5: Datormodellerna bekräftar att CO2 kommer att orsaka en påtaglig global uppvärmning.

FAKTA: Datormodeller kan fås att “bekräfta” nästan vad som helst om man ändrar någon av de 5 miljoner inmatade parametrarna eller något av all den positiva eller negativa feedback som ingår i programmet. De ”bevisar” ingenting alls. De klimatmodeller som använts kan inte heller på ett korrekt sätt ta hänsyn till effekterna av solen, den kosmiska strålningen och molnen. Solen är den viktigaste orsaken till temperaturvariationerna på jordytan eftersom den mottagna strålningen växlar hela tiden. Detta sker till stor del i vissa cykler. Antalet solfläckar och deras längd kan korreleras mycket nära med jordens medeltemperaturer under exempelvis Lilla istiden och den medeltida värmeperioden. Variationerna i solstrålningen påverkar havens yttemperaturer och strömmarna. Varmare havsvatten avger gaser, bland dem CO2

MYT 6: FN har bevisat att av människan framkallad CO2 orsakar global uppvärmning.

FAKTA: I en FN-rapport från 1996 finns två påståenden som togs bort i den slutliga versionen:

1) “Ingen av de ovan citerade studierna har entydigt visat att vi kan knyta de observerade klimatförändringarna till ökningarna av växthusgaser”

2) “Ingen studie har hittills entydigt knutit hela eller en del av klimatförändringen till människans påverkan”

Ännu har ingen kunnat lägga fram vetenskapliga bevis för att människans utsläpp av CO2 i väsentlig grad bidrar till global uppvärmning.

MYT 7: CO2 är en luftförorening.

FAKTA: Detta är absolut inte sant. Kväve utgör 80 procent av vår atmosfär. Vi kan inte heller leva i en atmosfär som består av 100 procent kväve. Koldioxid utgör ingen större luftförorening än kväve. CO2 är en förutsättning för livet på jorden. Det är en livsviktig gas för växtlivet och högre koncentrationer i atmosfären stimulerar tillväxten hos många träd och andra växter…

MYT 8: Den globala uppvärmningen leder till fler stormar och andra slags extremväder.

FAKTA: Det finns vare sig vetenskapliga eller statistiska belägg för att så skulle vara fallet i en global skala. Visst kan lokala variationer förekomma. Höjda försäkrings- och reparationskostnader speciellt i kustområden, påstås ibland vara resultatet av en ökad frekvens av stormar, medan de i själva verket förklaras av tätare bebyggelse, ökande taxeringsvärden och intensivare mediabevakning.

MYT 9: Krympande glaciärer och kalvande inlandsis är bevis på den globala uppvärmningen.

FAKTA: Glaciärerna har krympt och växt till i cykler i hundratals år. Avsmältningen idag är en följd av att klimatet återhämtar sig efter den mycket kalla period som kallas Lilla istiden. Inlandsisens kalvning har också noterats under hundratals år. Minst 33 perioder med tillväxt och åtföljande tillbakadragande hos glaciärerna finns dokumenterade. Orsaken är till lika delar nederbörds- och temperaturvariationer.

MYT 10: Polarområdena blir varmare, istäcket bryts upp och smälter och orsakar stigande havsnivåer.

FAKTA: Jorden är inte statisk. Västra delarna av Arktis har blivit något varmare på grund av cykliska skeenden i Stilla havet, men östra Arktis och Grönland har blivit kallare. Den mindre Palmer Peninsula i Antarktis blir varmare, medan den antarktiska kontinenten som helhet blir kallare. Isen blir tjockare både på Grönland och Antarktis.
Mätningar av havsnivåerna i Stilla havet (Tuvalu) och i Indiska oceanen (Maldiverna) visar i stort att det inte förekommer någon havsnivåhöjning.


SKÅL och GLAD PÅSK!

onsdag 20 mars 2013

Earth Hour: Idioti i kvadrat


Den 24 mars är det dags igen för Greenpeacejippot Earth Hour. Då uppmanas vi släcka ljuset under en timme för att uppmärksamma politikerna på klimatförändringarna. Vilket jävla trams, tycker Skeppsgossen. För det första har jordens temperatur stått stilla i 16-17 år nu och för det andra lär det inte finnas någon politiker i hela världen som kan göra ett skvatt åt klimatet om det nu skulle behövas!


Som en bloggare skriver: “Sitt där i mörkret och begrunda att det är så här de gröna, Greenpeace, WWF och alla andra nyttiga idioter vill att det ska vara. Det är inte bara elektriciteten de vill stoppa utan också det fria ordet så att vi inte ens tillåts tvivla.”

Skeppsgossen kan i och för sig begripa att lättpåverkade barn, sopsorterande föräldrar och sinnesförvirrade personer i största llmänhet tycker att det är tjusigt med sådana här initiativ avsedda att ”rädda” jorden – men att människor som kallas tänkande och välutbildade faller för reklamen av den här sorten förblir en gåta. Likaså att en mängd företag världen över hänger på. I botten ligger förstås företagens önskan att tjäna pengar på jippot genom att visa hur miljömedvetna de är. För egen del undviker Skeppsgossen konsekvent att handla hos dessa företag.

Klimatskeptikern Bjørn Lomborg påpekar mycket riktigt att det bara är ljuset som ska släckas, medan alla andra bekvämligheter som ingår i det moderna livet kan vara inkopplade som vanligt, alltså teve, datorer och mobiltelefoner. ”Om de här romantikerna stängde av dem också skulle de kanske inse elektricitetens betydelse. Och samtidigt skulle de till och med kunna minska utsläppen av växthusgaser lite grand.”

Som det nu är minskar CO2-utsläppen med en mängd motsvarande vad Kina släpper ut på mindre än fyra minuter, även om alla hushåll på jorden släckte sina lampor. I själva verket leder Earth Hour faktiskt till en ökning av utsläppen.

Mätningar som gjorts i Storbritannien visar att lika mycket elektricitet som vanligt pumpas ut på nätet under Earth Hour. Den lilla besparing Earth Hour innebär äts upp när kol- och gaseldade kraftverk startas igen.

Lomborg igen: “Och de hemtrevliga stearinljusen som många tänder och som verkar så miljövänliga är i realiteten att beteckna som fossilt bränsle och nästan 100 gånger ineffektivare som belysningskällor än vanliga glödlampor. Ett tänt stearinljus för varje släckt glödlampa utjämnar också den teoretiska minskningen av CO2 – och två ljus innebär att man släpper ut mer CO2 i atmosfären.”

Vad Earth Hour ytterst handlar om är ännu ett smutsigt försök att manipulera godtrogna människor (se förra inlägget). Eller som någon skriver på www.theclimatescam.se apropå häxprocesserna i Ångermanland:

” Ofta vittnade barn mot sina mödrar som i tidens anda kom att fantisera vilt om färder till Blåkulla. Det kanske är något att tänka på i dessa dagar när olika organisationer, vetenskapsjournalister och politiker skrämmer barnen att tro på något som ingen ännu har varken sett eller bevisat... Earth Hour kan mot den bakgrunden ses som ett väckelsemöte där den som inte faller i bön/släcker blir utpekad och kanske dömd av grannen som släcker. Nog finns det anledning att besinna sig.”

Visa lite civilikurage och tänd varenda lampa du har under Earth Hour, säger Skeppsgossen.tisdag 19 mars 2013

Att tjäna pengar på människors godtrogenhet


Journalisten Mark Lynas på brittiska The Observer var en gång en ivrig förespråkare för miljörörelsen men har nu kommit på andra och bättre tankar. Nyligen har han gjort en kritisk granskning av hur ”de gröna” världen över ställer sig till frågorna om kärnkraft och genmodifiering – och ju mer ingående han granskat deras organisationer desto mer förvånad har han blivit över de resurser som exempelvis Greenpeace förfogar över.


“Anti-kärnkraftrörelsen är delvis skyldig till den globala uppvärmningen,” säger han. ”Så gott som överallt där man planerat ett kärnkraftverk har det i stället byggts ett koleldat kraftverk, mycket på grund av kärnkraftsmotståndet. Och i många delar av världen har miljörörelsen lyckats uppnå förbud mot GMO.”

Kommunikationsforskaren och bloggaren Matthew Nisbet i USA har undersökt vilka finansiella resurser som Greenpeace International/Worldwide har till sitt förfogande och hur dessa använts till stoppa den tekniska utvecklingen i framför allt utvecklingsländerna. På plussidan noterar han att Greenpeace i motsats till många andra gröna organisationer publicerar sina bokslut och årsredovismingar på nätet.

Greenpeace International samordnar verksamheten hos nationella avdelningar som Greenpeace USA, Greenpeace Tyskland och Greenpeace Indien. Årsbudgeten 2011 för denna del av verksamheten uppgick till 83 miljoner dollar och intäkterna kommer i huvudsak från medlemsavgifter, gåvor och donationer.

Greenpeace Worldwide, vars budget utgörs av dels Greenpeace Internationals budget och dels budgeten hos de nationella avdelningarna, belöper sig till imponerande 336 miljoner dollar, Av den summan används ca 221 miljoner dollar till aktiviteter och 77 miljoner dollar till insamlingar m.m. I toppen av organisationen sitter välavlönade tjänstemän – så välavlönade att de ibland har kritiserats för att sko sig på godtrogna medlemmars bekostnad.

Många tror att andra liknande organisationer som Världsnaturfonden WWF har en större budget, men så är det inte. WWF drar in 238 miljoner dollar och spenderar 202 miljoner dollar på aktiviteter. Greenpeace har också en betydligt större budget än t.ex. USA:s handelskammare och det amerikanska petroleuminstitutet.

Antalet Greenpeace-anställda uppgår till nära 2 200 personer – av dem finns 1 039 i Europa och 314 i USA och Kanada. Mest pengar drar organisationen in i USA, Holland och Schweiz. Antalet medlemmar anges till ca 2,8 miljoner.

Gör inte det!
Det är dessa penningmaskiner som lurar en massa godtrogna och välmenande människor att satsa på projekt som att stoppa oljeutvinning och förbjuda GMO eller att rädda isbjörnar, tigrar och pandor… Men alla ni som skänker pengar till WWF – har ni någonsin funderat över att istäcket i Arktis nu är så stort att varje isbjörn har en yta motsvarande hela Manhattan att jaga på? Eller att Indien är ett av världens rikaste länder som mycket väl har råd att skydda sina tigrar med egna pengar? Detsamma gäller självklart för Kina och dess pandor.måndag 18 mars 2013

Si, istiden kommer (kanske)


“Nu är det slut med CO2-hysterin”, konstaterar astrofysikern Piers Corbyn på sin blogg. “Den har vilselett oss alldeles för länge och fått oss att blunda för den kommande lilla istiden.”


“Den 10 mars 1947 började snön töa efter den osedvanligt kalla vintern och i solskivans centrum fanns en jättelik grupp av solfläckar. I år – tre magnetiska solcykler senare (22 år) – har solaktiviteten varit allmänt låg och i England har vi haft häftiga snöstormar precis som jag förutsåg på min blogg för tre veckor sedan.”

“Detta utgör ytterligare bevis för att vi nu är på väg mot den nya mini-istid (MIA) som jag varnade för redan för några år sedan. Det betyder också att historien om CO2 är till ända. I stället för att prata om uppvärmning måste världsekonomin under de kommande 25 till 35 åren inriktas på följderna av en MIA som rycker allt närmare.”

“CO2-fanatikerna har bollat med sina data i många år nu. Men vilka data de än åberopar så svalnar världen samtidigt som CO2-halten i atmosfären ökar.”

Piers Corbyn sammanfattar:

CO2-historien är över

Det står klart att jorden håller på att kylas av

Den genomsnittliga solaktiviteten är på väg att minska

Jetströmmen rör sig allt oftare söderut

Jetströmmen ger upphov till vilda vågrörelser som orsakar extremväder som hagel, åska, översvämningar etc.

fredag 15 mars 2013

Det geologiska perspektivet


Vetenskapliga fakta tolkas mycket olika av oss människor. Men det är minst sagt förskräckande när forskare vill styra våra liv efter sina tolkningar av klimatet och dess betydelse för framtiden. Man kan med fog fråga sig om de överhuvudtaget ägnat en tanke åt jordens historia i ett geologiskt perspektiv.


På en geologisk tidsskala är ju människans historia bara en blinkning jämfört med de 4,5 miljarder år som jorden existerat. Den senaste istiden för ungefär 12 000 år sedan kan för geologen lika väl ha inträffat för en vecka sedan – och den kan ju absolut inte skyllas på människan. Men det är sällan eller aldrig som dagens påstådda uppvärmning ställs i relation till denna händelse, utan klimatforskarna verkar mer intresserade av avvikelser i vädermönstren och minimala temperaturförändringar i vår egen tid.

En annan fråga som ingen tagit sig tid att diskutera är vad som skulle ha hänt utan den påstådda globala uppvärmningen. Hur kallt skulle det då ha varit? Hur stora delar av vår värld skulle då ligga istäckta? (Vid bara några graders lägre genomsnittstemperatur skulle världen dessutom ha stått inför en livsmedelsbrist utan like.) Och om det nu är så att människans aktiviteter lett till ökade CO2-halter i atmosfären, hur varmt eller kallt skulle det ha varit utan människans antagna påverkan under låt oss säga 1900-talet?

En man som funderat i liknande banor är Lars Jonsson, ornitolog och konstnär och medarbetare i The Climate Scam (www.theclimatescam.se) Jag tar mig friheten att citera ett stycke ur ett av hans inlägg:

”Sedan klimatdiskussionen kom igång på allvar för ca tio år sedan har vi upparbetat en sensibilitet för just väderrekord, något som egentligen inträffar hela tiden på någon plats under något dygn eller period. Återkommande rekord är snarare regel än undantag, men under senare tid har de tolkats som tecken i tiden, för just klimatförändringar. Media har generellt uppmärksammat alla rekord runt om i världen som uppfattas som tecken på den pågående ”antropogena uppvärmningen” och diskuterat dessa utifrån ett sådant perspektiv. Köldrekord i mer avlägsna trakter… blir oftast bortglömda eller figurerar som en kort notis. Några braskande kommentarer om att den globala uppvärmningen hävts eller åtminstone bromsats in i samband med rapporteringen av ovanlig kyla och snö har åtminstone inte jag noterat, något som ju trots allt inte borde vara helt verklighetsfrämmande som slutsats. När kraftiga snöfall drabbar vårt närområde och upplevs direkt av medborgarna fogas dessa istället elegant in i den stora katastroffamilj som våra utsläpp orsakar, så skedde t.ex under snöstormen i östra Sverige den femte december förra året. Ibland kan man fråga sig hur mycket vädret utanför fönstret påverkar oss svenskar i vår inställning till klimathotet.”torsdag 14 mars 2013

Genmodifierat ris ger de här ungarna en chans


Genetikern professor Alan McHughen vid UC Riverside i Kalifornien är mest känd för sin bok om genmodifierade livsmedel med titeln ”Pandora’s Picnic Basket” (ej översatt till svenska). I den diskuterar han på ett sakligt sätt möjligheterna och riskerna med GMO (genmodifierade organismer). Genomslaget kunde dock ha varit större, för fortfarande är det Greenpeaceaktivisterna som dominerar debatten och gör allt för att smutskasta Monsanto och andra företag i GMO-branschen.


Skeppsgossen är inte ensam om att undra vad det är som får alla dessa ”jordens vänner” att börja kasta skit på den som talar väl om GMO. Så här skriver Greenpeace på sin svenska hemsida:

”Hållbara och ekologiska jordbruksmetoder gör det möjligt för oss att reparera skadorna av det industriella jordbruket och minska överdriven användning av gödningsmedel, bekämpningsmedel och andra kemikalier i vår mat och miljön. Genmodifierade organismer är inte lösningen på problemen. De genmodifierade grödorna borde inte släppas ut i naturen eftersom det inte finns tillräcklig forskning om vad de har för konsekvenser för miljön och oss människor.”

Professor McHughen skriver i en artikel att rädslan för GMO bygger på kvasivetenskapliga påståenden som människor matats med under många år. Bakom dessa påståenden står ofta individer som tjänar stora pengar på att skrämma upp folk – syftet är i grunden att angripa kapitalismen och det moderna jordbruket. Konsumenterna sväljer lögnerna eftersom de sprids av både press, tv och sociala media. Det man hör och läser i media måste ju helt enkelt vara sant.

På Internet kan vem som helst publicera vad skit som helst. Men när forskare utvecklar en sorts ris som innehåller extra vitamin A och som kan rädda miljoner barn från att bli blinda, då är det ”miljövänner” som får komma till tals och förkasta framstegen. Först efter tolv år har till exempel Filippinerna gett klartecken för användning av detta ”gyllene ris” som ett led i en förbättring av folkhälsan!

Parallellen med FN:s misskrediterade IPCC-panel är uppenbar – och det egentliga skälet till att Skeppsgossen tar upp ämnet. ”FN:s jordbrukspanel menar…att lösningen (på världssvälten) ligger i ett hållbart jordbruk och anpassning till effekter av klimatförändringarna, inte i GMO”, skriver Greenpeace på sin hemsida. I nästa stycke ger man Monsanto en känga: ”90 procent av världens GMO-utsäde kontrolleras av ett enda företag, kemiföretaget Monsanto, som genom patent och kontrakt har övertagit jordbrukares rätt att spara fröer”.

Idag står det helt klart att ekologisk odling mest är en hobby för övervintrade gröna-vågare. Avkastningen är minst sagt ”skitdålig”, vilket leder till ohemult höga priser i konsumentledet. Det är egentligen bara medias överbetalda klimatkramare som har råd att äta ekologiskt och framför allt dricka ekologiskt vin, som ytterligare förvirrar deras intellekt.

Det råder ingen svält i deras kretsar och deras ungar lider inte brist på A-vitamin som gör dem blinda. Därför borde de hålla truten och låta experter som Alan McHughen komma till tals.måndag 11 mars 2013

Nu skräms de igen, domedagspredikanterna!

Klimatföreställningen fortsätter...Som Skeppsgossen berättat tidigare har media jublat i högan sky över den studie som tidskriften Science publicerat, eftersom den påstår att jorden inte har varit så varm på 4000 år som den är nu. Studien, som gjorts av forskare vid bl.a. universitetet i Oregon, är baserad på “rekonstruerade data” från 73 mätpunkter runt jorden och den motsäger alla tidigare undersökningar, vilka kommit fram till att både den romerska perioden och den medeltida perioden var minst lika varma och troligen varmare än dagens temperaturer.


Peter Clark heter en av medförfattarna till artikeln. Han menar att skillnaden mellan den här studien och de som gjorts tidigare är att denna ger en bredare bild av klimatet, tack vare att data samlats in från så många håll. ”När man bara analyserar en del av världen kan temperaturhistorien påverkas av regionala klimatprocesser som El Niño eller monsunvariationer.”

Clark framhåller också att andra studier som de senaste IPCC-rapporterna anger mänskliga aktiviteter som den främsta orsaken till uppvärmningen under de senaste 50 åren – och inte påverkan av solen eller andra naturliga faktorer.

Undersökningen baseras i huvudsak på fossil ur kärnor från havssediment och jordarkiv. Michael Mann har genom sin ”hockeyklubba” dragit ungefär samma slutsatser som nu presenteras, men dessa har bokstavligen smulats sönder av andra forskare. Och ingen av de här studierna markerar till exempel den medeltida värmeperioden, som numera anses ha varit global och troligen varmare än dagens. Dessutom varade den betydligt längre. Bakom dessa påståenden står 700 forskare vid 400 institutioner i 40 länder.

I den nya omskrivna studien sägs heller inget om att borrkärnor från den grönländska isen visar att Arktis faktiskt var isfritt en gång och att dagens uppvärmning i området ännu inte nått upp till samma temperaturer som rådde i området för 70 år sedan. Sediment från Kamtchatka bekräftar också att sommartemperaturerna i Sibirien en gång var betydligt högre än idag under långa perioder. Mellan 3 700 och 2 800 f.Kr. låg sålunda genomsnittstemperaturen på hela +16,8°C eller 3,8°C högre än idag.

Inte ens Phil Jones vid universitet i East Anglia accepterar de nya kurvorna. Inget som människorna företagit sig för 150 år sedan förklarar temperaturökningen. Halten CO2 i atmosfären började inte stiga förrän långt senare. Den påvisade uppvärmningen under perioderna 1860-1880 och 1910-1940 måste ha haft naturliga orsaker, exempelvis solen.

Nåja, klimatalarmisterna har i alla fall fått nytt bränsle. Redan ser Skeppsgossen vådeldarna tändas – eller är det kanske häxbål för de klentrogna?


De olika värmeperioderna och lilla istiden inte så konstigt att det blir varmare efter en istid!

lördag 9 mars 2013

Den oförtröttlige Lord Monckton


Just som Skeppsgossen dansade en jig på Narrskeppets däck i glädjen över att den globala uppvärmningen avstannat sedan 17 år, så kommer en av IPCC:s underleverantörer med bud om att det aldrig varit så varmt på jorden sedan istidens slut. SVT och dess klimatkorrespondent Erika Bjerström skyndade sig förstås att basunera ut denna lögn från den kommande IPCC-rapporten.


Till och med IPCC-bossen, f.d. järnvägsingenjören och numera miljönären Rajendra K. Pachauri har nyligen erkänt att temperaturhöjningen stannat upp. Men han sade samtidigt att man inte kunde veta något säkert förrän efter 30–40 år. Det stämde inte alls med vad hans egna modellmakare påstod 2008 – då sade de att mer än 14 år utan uppvärmning måste ses som ”en avvikelse” mellan deras förutsägelser och verkligheten.

Under sin pågående föredragsturné i Australien påpekade Lord Monckton att ”klimatkommissarien” Tim Flannery därstädes måste ha haft fel då han sade att värmeböljan i Sydney hade förutsagts för flera årtionden sedan.

”Utan någon statistiskt bevisad uppvärmning under nästan två årtionden kan ju det extrema vädret inte skyllas på någon global uppvärmning… En uppvärmning som förutsågs igår men som inte inträffat på närmare 20 år kan väl inte vara orsaken till gårdagens torka och skyfall?”

Inte heller har klimatnarrarna kommenterat det faktum att norra halvklotet upplevt en av sina kallaste vintrar på 100 år. Nya köldrekord har noterats på löpande band, snön har vräkt ner, efter en ovanligt isfri sommar i Arktis finns det nu mer is än normalt vid den här tiden på året och i Antarktis fortsätter havsisen att breda ut sig som den gjort i tre årtionden.

”Vi kommer att få se mer av extremväder under de kommande årtiondena”, säger Lord Monckton. ”Och det oavsett om jorden blir varmare eller kallare. Men extremväder är inte det nya normalvädret. Det är det gamla normalvädret – men med en ny etikett.”

Lord Monckton menar att vi säkert kan förvänta oss en viss uppvärmning av jorden under det här århundradet, men den blir inte stor. IPCC hävdar att den kommer att bli 3°C och orsakad av oss människor. Sedan 1950 har uppvärmningen varit en tredjedel av detta värde, och sedan 1850 har temperaturen per årtionde maximalt höjts med mindre än motsvarande 2 grader per sekel. 1990 kom den första av fem rapporter som påstod att jordens medeltemperatur skulle höjas med 0,3°C per årtionde. I verkligheten har temperaturökningen varit mindre än hälften.

Lord Monckton igen:

”En polisman här i Australien som arbetar med organiserat bedrägeri upplyste mig om att det som en handfull klimatforskare påstått skulle kunna rubriceras som organiserat bedrägeri. När celldörren slår igen om den förste storljugaren så kommer de andra forskarna att ta skydd illa kvickt. Först då kommer klimatskrämselpropagandan att upphöra...”

Till slut en liten fråga: 2005 uppgav FN att det skulle finnas 50 miljoner klimatflyktingar på grund av de stigande havsnivåerna och andra effekter av den globala uppvärmningen redan år 2010. Var håller de hus?torsdag 7 mars 2013

Du sköna nya gröna värld...Greenpeace fortsätter sin propaganda mot allt som kan föra utvecklingen framåt och göra tillvaron drägligare för gemene man. Ett av organisationens amerikanska högdjur, Phil Radford, har nyligen sagt att den omdiskuterade oljeledningen från Kanada genom USA kommer att få “en katastrofal påverkan på vårt klimat”.


Men om Obama mot förmodan får igenom ett nej till Keystone Pipeline så kommer det att endast obetydligt påverka produktionen av oljesand. Någon har jämfört den vunna utsläppsminskningen med utsläppen från USA:s 74 miljoner tamkatter. De uppges producera 196 gånger så stor mängd växthusgaser som man kan spara genom att inte bygga ledningen. Här har vi en ny uppgift för Greenpeace – att bekämpa kattägandet!

Så vad händer då om ledningen inte byggs? Då kommer transporten till raffinaderierna att ske med lastbil eller tåg – eller också bygger kanadensarna egna pipelines. I februari köpte för övrigt ett kinesiskt oljebolag Nexen, som är en av de större oljeproducenterna i Kanada, för 15 miljarder dollar. Ingen inbillar sig att de hade gjort det om de inte fått garantier för fortsatt utvinning av den kanadensiska staten.

Tysklands ”Energiewende”, alltså omställningen till klimatvänlig energi, går som bekant inget vidare. De gröna påstår att landet nu får hälften av sin el från solkraft (vilket är en lögn) medan kärnkraftens vänner säger att omställningen lett till att CO2-utsläppen rakat i höjden (vilket inte heller är sant). Sanningen ger det diagram som visas här.

Dåligt med sol och vind i Tyskland som sätter sin lit till kolet
Vindkraften i Tyskland har inte heller infriat förväntningarna. Trots att det under förra året byggdes 1000 nya vindkraftverk i landet låg elproduktionen på samma nivå som 2011. Enligt vice ordföranden i den tyska vindkraftföreningen Sylvia Pilarsky-Grosch berodde det inte oväntat på att det blåste för lite.

Den globala uppvärmningen (som uteblivit de senaste sexton åren) fortsätter att diskuteras i de mest omöjliga sammanhang. Så har till exempel en amerikansk organisation skyllt den arabiska våren på den globala uppvärmningen. Liksom dess följder. Att Mursi skjuter ihjäl landsmän som protesterar beror på den globala uppvärmningen och att folk protesterar beror förstås också på den globala uppvärmningen. Någon har föreslagit att den inledande raden i skapelseberättelsen borde ändras till ”På den första dagen skapade den globala uppvärmningen himmel och jord…”

Tidningen New York Times har tryckt varenda klimatlögn som den fått serverad ända sedan 1980-talet (i likhet med Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Helsingborgs Dagblad och annan vänsterorienterad svensk dagspress). Men nu har ”klimatredaktörerna” fått andra uppgifter sedan det visat sig att läsarintresset svalnat.

Bloggaren Alan Caruba är en av dem som jublar över beslutet. ”NY Times läsare har fått nog av denna ångande hög med hästgödsel”, skriver han och räknar med att fler PK-tidningar ska ta sitt förnuft till fånga. ”Begreppet ’klimatförändringar’ får ju inte längre läsarnas hjärtan att klappa fortare.”

Som Skeppsgossen skrivit flera gånger tidigare är svenska tidningsläsare mycket trögare än sina amerikanska motsvarigheter. I vårt land tror man ju fortfarande på ”förnybar energi” och är beredd att betala dyra pengar för den. Det är sannerligen en märklig symbios mellan vänsterkrafter och kapitalister som formats i klimatförändringens namn. Telge Energi – som Skeppsgossen skrivit om tidigare – får sig nu en rejäl känga på www.theclimatescam.se

“Miljörörelsen har aldrig handlat om vetenskap eller ens om att rädda jorden”, skriver Alan Caruba. ”Judi Bari på Earth First uttryckte det med all önskvärd tydlighet när hon sade att om vi inte gör oss av med kapitalismen så har vi inte en chans att rädda världen ekologiskt. Och Michael Oppenheimer på Environmental Defense Fund har sagt: ‘Enda hoppet för världen är att förhindra tillkomsten av nya Förenta stater. Vi kan inte låta andra länder få lika många bilar och lika mycket industri som USA har. Vi måste stoppa Tredje världens länder på det stadium de nu befinner sig.’”

Tillbaka till Greenpeace. Organisationen vurmar för vår jord men föraktar oss människor och tycker att det är lika bra att vi dör ut fortast möjligt. Länge har man till exempel propagerat mot genmodifierade grödor trots att de kan rädda miljoner liv. Efter 12 års(!) diskuterande hit och dit har Filippinernas styrande äntligen gett klartecken för GMO ris eller ”Golden Rice” som det också kallas. Det har man gjort eftersom 4,4 miljoner barn i landet lider av brist på vitamin A, som gör att uppemot 500 000 barn blir blinda. I GMO-riset finns bland annat just vitamin A.

Är det inte på tiden att vi alla inser att det mesta av den smörja som de gröna och deras organisationer matat oss med i decennier inget annat är än en bluff som fyllt skojarnas kassakistor med våra skattepengar?tisdag 5 mars 2013

Folk som inser bluffen och narrar som inte gör detForskare från Australien, USA och Storbritannien skriver i en artikel i Trends in Ecology and Evolution att vi inte behöver räkna med plötsliga ekologiska förändringar (”tipping points”) utan att sådana förändringar liksom tidigare följer ett mjukare mönster.


”Detta är goda nyheter eftersom de avfärdar katastrofscenarierna och ger oss tid att koncentrera arbetet på att rädda hotade arter i stället för att uppgivet konstatera att det redan är för sent”, säger en av författarna.

Ekosystemen på olika kontinenter har inte heller några starkare kontakter, utan klimatförändringar och liknande måste ses som lokala företeelser med olika effekter på miljön. Professor Erle Ellis vid universitet i Maryland konstaterar: “Så mycket som fyra femtedelar av biosfären har under årtusenden påverkats av mänskliga aktiviteter på ett eller annat sätt.”

En annan glädjande nyhet som Skeppsgossen läst i tidningen The Independent: “Frågor som CO2-utsläpp, luft- och vattenföroreningar, hotade djurarter och vattenbrist anses inte längre ‘lika allvarliga’ av den breda allmänheten som för ett par årtionden sedan. Det framgår av en undersökning som gjorts i 22 västländer.” Idag är det sålunda bara 49 procent som tycker att den globala uppvärmningen är ett allvarligt hot.

Av undersökningen framgår också att övertron på förnybar energi börjar försvinna allteftersom fler människor blir medvetna om att alla subventioner maskerar de verkliga kostnaderna för exempelvis vindenergin. Arbetet för att minska CO2-utsläppen bedöms också som allt mindre viktigt, med tanke på att Kinas elförsörjning är till 70 procent baserad på koleldade kraftverk och att landet idag släpper ut mer koldioxid än alla västländer tillsammans.

Lägg därtill de officiella erkännandena att det inte skett någon egentlig uppvärmning av jorden under de senaste 15 åren. Det tycks som om alltfler vanliga människor inser att hela klimathysterin med sina domedagsprofetior är en för gemene man mycket kostsam bluff.


Veckans Klimatnarr 1
 Tyvärr gäller ovanstående inte för svenskarna som fortsätter att inbilla sig att det här lilla landet kan bli en föregångare när det gäller att hejda klimatförändringarna. Till stor del beror det förstås på Sveriges vänstervridna media, som samarbetar med miljökapitalisterna och gärna sprider deras propaganda. Ett skräckexempel bland dessa propagandaorgan är Helsingborgs Dagblad, vars kulturchef(!) Gunnar Bergdahl i en krönika utan att skämmas kläcker ur sig ett påstående som att ”klimathotet är verkligt”.

Skeppsgossen undrar förstås vad Bergdahl grundar ett så kategoriskt uttalande på? Al Gore, Pachauri, Per Holmgren, Johan Rockström eller någon annan "auktoritet" på området? 


Än värre är samma tidnings krönikör Ola Olofsson som vill indoktrinera våra barn. Under mottot ”Lär barnen att leva klimatsmart” skriver han: ”Min generation är den sista som kommer undan med att flyga på flera utlandssemestrar varje år utan att källsortera därhemma, och dessutom åker många av oss runt till olika köpcentrum i törstiga bensinbilar och spenderar ohyggliga summor – på skit…”

Vad han menar med ”skit” vet inte Skeppsgossen, men jag utgår från att varken Helsingborgs Dagblad eller hans egna skriverier räknas till den kategorin. Så länge sådana klimatnarrar får hållas lär det emellertid inte finnas mycket hopp om tillnyktring i den svenska klimatdebatten.

Låt mig sluta det här inlägget med en glad nyhet i form av ett inlägg i Göteborgsposten om vindkraftsdårskapen. Det är undertecknat av Marian Radetzki, Jonny Fagerström och Björn Törnvall, tre oförtröttliga kämpar på det här området.

“Vi ser inte någon ljus framtid för vindkraften i Sverige. Det finns inget behov av storskalig vindel, och ingen kommersiell lönsamhet i branschen, ens i ett längre perspektiv. Vi är upprörda över att svenska hushåll ska tvingas subventionera vindkraftexport till andra länder samtidigt som vår egen miljö tar stryk. De närmast ofattbara mångmiljardbelopp vi kastar bort på detta onödiga experiment med landsbygdsbefolkningen, hushållens ekonomi och landskapet, behövs för betydligt mer angelägna ändamål i Sverige i dag.”

Till slut noterar Skeppsgossen att man i februari noterade -71,2 grader i Ojmjakon i Sibirien, den hittills lägsta temperaturen i världen. Det verkar var en lämplig plats för en kommande klimatkonferens, eller hur?.

fredag 1 mars 2013

Vindkraften är inte oändlig!

Förstört landskap - och ingen miljövinst heller!

Medan svenska folket till 80 procent gått på bluffen om vindkraftens effektivitet och samhällsnytta, hävdar David Keith vid Harvarduniversitet i USA att det finns en ”peak” också för vindkraften.


“Många tror att vindkraften är oändlig”, skriver han. ”Men så är det inte. Varje vindturbin skapar en ’skugga’ i vilken luftströmmarna bromsats upp av turbinbladen. För att minska effekten av denna uppbromsning måste turbinerna placeras på stora avstånd från varandra.”

Särskilt viktigt är det ifråga om vindkraftparker med många generatorer. När en resurs som vinden utnyttjas i stor skala blir det enligt Keith svårt att avgöra hur stor resursen verkligen är. Det finns därför anledning att analysera det här problemet i detalj innan man försöker göra prognoser för hur mycket vindkraft som kan utvinnas inom ett visst område.

En intressant analys har för övrigt gjorts i Skottland, där forskarna försökt räkna fram ”återbetalningstiden för koldioxiden” hos vindfarmer placerade på torvjordar. I Skottland, England och Wales placeras två tredjedelar av alla landbaserade vindfarmer på jordar av denna typ. Men torv lagrar också stora mängder organiskt kol och har kallats Europas motsvarighet till regnskogarna.

Minst 3,2 miljarder ton kol ligger lagrade i de brittiska jordarna, säger forskarna. Vindfarmerna med tillhörande nya vägar och kraftledningar skadar eller förstör torven som då avger det bundna kolet som koldioxid.

Det är en grupp forskare vid universitet i Aberdeen som varnat för detta i en artikel i tidskriften Nature. ”Vår slutsats blir att vindfarmer på torvjordar förmodligen inte minskar CO2-utsläppen… och att vindkraftverk alltid bör placeras på mark av annan typ.” En forskare säger till och med att vi i första hand inte ska värna om regnskogen utan om torvjordarna i vår närhet. ”Torvjordarna i världen binder faktiskt fyra gånger så mycket koldioxid som jordens alla regnskogar.”

Men de gör det bara så länge de får förbli fuktiga. När de torkar ut – och det gör de vid vägbyggen och liknande – så avger de det lagrade kolet. Ett skräckexempel på felaktig placering av ett vindkraftverk är på en dalsida där grundläggningen för vindfarmen etc. bidrar till att vattenhalten i torven dräneras. Först efter 23 år skulle ett sådant vindkraftverk ge någon vinst ur CO2-synpunkt (och som bekant brukar 25 år anges som den maximala livslängden för ett verk).

I Sverige hamnar väl de flesta vindfarmer på berggrund, men såvitt jag vet har det här problemet överhuvudtaget inte diskuterats härhemma. Kanske är det på tiden med en utredning?Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare