Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

onsdag 27 mars 2013

Klimatmyter och klimatfakta


Så här ser den ut, Global Warming Vodka! Rekommenderas inte till sillen i påsk med tanke på isbjörnarna...


På en sida från www.globalwarminghysteria.com har Skeppsgossen hittat den här sammanställningen över myter och fakta om den globala uppvärmningen eller klimatförändringarna som det numera ska heta. Jag tycker att den är bra att den förtjänar att spridas. Tyvärr är det väl mest kloka människor som läser det som skrivs på den här bloggen, men kanske kan en och annan hitta nya fakta som bemöter narrarnas påståenden.


MYT 1: Temperaturerna på jorden stiger fortare än någonsin.

FAKTA: Observationer som gjorts med satelliter och ballonger och på bergstoppar under de senaste 30 åren har inte visat någon signifikant, bestående temperaturhöjning. Markstationer visar en liten uppvärmning på mellan 0,6° och 0,8°C under det senaste århundradet, ett värde som stämmer väl med de naturliga klimatvariationer som förekommit under det senaste årtusendet. Markstationerna ger dock inte helt pålitliga värden eftersom de är ojämnt fördelade över jorden – oftast i städer och industriområden (”värmeöar”) som visar högre temperaturer än kringliggande landsbygd. Ingenstans har katastrofalt höga värden uppmätts.

MYT 2: “Hockeyklubban” visar att temperaturen på jorden ökat stadigt men gradvis under 1000 år, för att sedan plötslig raka i höjden.

FAKTA: Påtagliga förändringar i klimatet har förekommit under alla geologiska perioder. Den medeltida värmeperioden varade exempelvis mellan 1000 och 1200 e.Kr.(när vikingarna bedrev jordbruk på Grönland)och följdes av period som kallas den lilla istiden. Sedan slutet av 1600-talet har den genomsnittliga globala temperaturen långsamt men stadigt ökat. Mellan 1940 och 1970 föll emellertid temperaturerna, något som ledde till teorier om en begynnande global avkylning.
Den temperaturkurva som går under namnet “hockeyklubban” tar inte hänsyn till historiskt belagda klimatsvängningar och har också bevisats vara statistiskt otillförlitlig. Den är helt framställd med hjälp av datakörningar som utförts på ett felaktigt sätt.

MYT 3: Människan har ökat på koldioxidhalten i atmosfären under de senaste 100 åren och bidragit till växthuseffekten som gjort jorden varmare.

FAKTA: Visst har koldioxidhalterna ökat av olika orsaker – och det har de gjort under alla geologiska perioder. Det gäller alldeles särskilt under tiden efter starten på den industriella revolutionen. Även tillväxttakten under denna period har ökat från ca 0,2 procent per år till ungefär 0,4 procent per år, en siffra som varit konstant under 25 år. Men det finns inga bevis för att CO2 är den huvudsakliga orsaken till den globala uppvärmningen. Av prover på iskärnor som visar värden flera tusen år tillbaka framgår att CO2-nivåerna ökar och minskar EFTER det att temperaturen ökat eller minskat och är därför ett resultat av och inte orsaken till uppärmningen. Sedimentprover ger ytterligare bevis för detta samband. När temperaturerna av naturliga orsaker rör sig uppåt och nedåt i cykler som följer bland annat solstrålningen och andra galaktiska skeenden, avger världshavens ytvatten mer CO2.

MYT 4: CO2 är den allra vanligaste växthusgasen.

FAKTA: Växthusgaserna utgör ungefär 3 volymprocent av atmosfären. De består i varierande grad av vattenånga (97 procent) och moln. I de nämnda 3 procenten ingår gaser som CO2, CH4, ozon och kväve. CO2 utgör 0,037 procent av atmosfären. De mindre gaserna är mer effektiva som “växthuspådrivare” än vatten och moln, medan de senare har större påverkan därför att deras volym är större – och anses därför vara ansvariga för 60 procent av ”växthuseffekten”. De som skyller klimatförändringarna på CO2 nämner sällan detta viktiga faktum.

MYT 5: Datormodellerna bekräftar att CO2 kommer att orsaka en påtaglig global uppvärmning.

FAKTA: Datormodeller kan fås att “bekräfta” nästan vad som helst om man ändrar någon av de 5 miljoner inmatade parametrarna eller något av all den positiva eller negativa feedback som ingår i programmet. De ”bevisar” ingenting alls. De klimatmodeller som använts kan inte heller på ett korrekt sätt ta hänsyn till effekterna av solen, den kosmiska strålningen och molnen. Solen är den viktigaste orsaken till temperaturvariationerna på jordytan eftersom den mottagna strålningen växlar hela tiden. Detta sker till stor del i vissa cykler. Antalet solfläckar och deras längd kan korreleras mycket nära med jordens medeltemperaturer under exempelvis Lilla istiden och den medeltida värmeperioden. Variationerna i solstrålningen påverkar havens yttemperaturer och strömmarna. Varmare havsvatten avger gaser, bland dem CO2

MYT 6: FN har bevisat att av människan framkallad CO2 orsakar global uppvärmning.

FAKTA: I en FN-rapport från 1996 finns två påståenden som togs bort i den slutliga versionen:

1) “Ingen av de ovan citerade studierna har entydigt visat att vi kan knyta de observerade klimatförändringarna till ökningarna av växthusgaser”

2) “Ingen studie har hittills entydigt knutit hela eller en del av klimatförändringen till människans påverkan”

Ännu har ingen kunnat lägga fram vetenskapliga bevis för att människans utsläpp av CO2 i väsentlig grad bidrar till global uppvärmning.

MYT 7: CO2 är en luftförorening.

FAKTA: Detta är absolut inte sant. Kväve utgör 80 procent av vår atmosfär. Vi kan inte heller leva i en atmosfär som består av 100 procent kväve. Koldioxid utgör ingen större luftförorening än kväve. CO2 är en förutsättning för livet på jorden. Det är en livsviktig gas för växtlivet och högre koncentrationer i atmosfären stimulerar tillväxten hos många träd och andra växter…

MYT 8: Den globala uppvärmningen leder till fler stormar och andra slags extremväder.

FAKTA: Det finns vare sig vetenskapliga eller statistiska belägg för att så skulle vara fallet i en global skala. Visst kan lokala variationer förekomma. Höjda försäkrings- och reparationskostnader speciellt i kustområden, påstås ibland vara resultatet av en ökad frekvens av stormar, medan de i själva verket förklaras av tätare bebyggelse, ökande taxeringsvärden och intensivare mediabevakning.

MYT 9: Krympande glaciärer och kalvande inlandsis är bevis på den globala uppvärmningen.

FAKTA: Glaciärerna har krympt och växt till i cykler i hundratals år. Avsmältningen idag är en följd av att klimatet återhämtar sig efter den mycket kalla period som kallas Lilla istiden. Inlandsisens kalvning har också noterats under hundratals år. Minst 33 perioder med tillväxt och åtföljande tillbakadragande hos glaciärerna finns dokumenterade. Orsaken är till lika delar nederbörds- och temperaturvariationer.

MYT 10: Polarområdena blir varmare, istäcket bryts upp och smälter och orsakar stigande havsnivåer.

FAKTA: Jorden är inte statisk. Västra delarna av Arktis har blivit något varmare på grund av cykliska skeenden i Stilla havet, men östra Arktis och Grönland har blivit kallare. Den mindre Palmer Peninsula i Antarktis blir varmare, medan den antarktiska kontinenten som helhet blir kallare. Isen blir tjockare både på Grönland och Antarktis.
Mätningar av havsnivåerna i Stilla havet (Tuvalu) och i Indiska oceanen (Maldiverna) visar i stort att det inte förekommer någon havsnivåhöjning.


SKÅL och GLAD PÅSK!

1 kommentar:

  1. Glad Påsk och skål... Sillen kan vi snart plocka upp ur havet färdiginlagd ity det försuras säger alarmisterna...att havet alltid varit basiskt och fortfarande är det, samt att det är den mest kalkbuffrade miljö vi har, hindrar dem icke att kalla det försurat. Skeppsgossen må doppa lackmuspappret i havet och sända till IPCC :-)

    SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare