Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

onsdag 28 december 2011

Hur många människooffer krävs det?

I likhet med aztekerna tror många klimatnarrar att endast människooffer kan stabilisera klimatet på jorden. Men det finns viktiga skillnader.

1. Aztekerna trodde helt riktigt att klimatet styrdes av solen. Det är en insikt som dagens klimatforskare ännu inte nått fram till.

2. Aztekernas präster trodde att man bara behövde offra en liten procent av befolkningen för att blidka solen. För att avvärja missväxt, översvämningar och hungersnöd räckte det med att man erbjöd solen mellan 20000 och 80000 människooffer per år. Det var faktiskt ett av de tidigaste försöken att "styra" klimatet.

Dagens klimatalarmister nöjer sig inte med sådana småsmulor. Nu krävs det offer av hela jordens befolkning och Nordkorea framstår alltmer som en modell för framtiden.

På utmärkta sajten The Climate Scam finns skrämmande framtidsvisioner dolda i torra tabeller som jämför Nord- och Sydkorea på flera punkter. Där kan vi utläsa att CO2-utsläppen per person är 3,2 ton per år i Nord och 10,5 ton per år i Syd. Den genomsnittliga livslängden är 68,4 år i Nord mot 80,3 år och barnadödligheten 26,3 procent jämfört med 4,2 procent i Sydkorea.

Nästa gång hoppas Skeppsgossen kunna komma med gladare funderingar inför det nya året.

onsdag 14 december 2011

Den grå och lättledda massan
Johan Rockström är en av de mest stridbara klimatnarrarna i vårt land. Nu efterlyser han ännu mer vulgärpropaganda i media för att få allmänheten att inse vi lever på randen till en katastrof. I DN har han och vapendragaren László Szombatfalvy presenterat en Sifoundersökning som ytterligare befäster de Gaulles uttalande om att svenskarna är ett lättstyrt, lättlurat och lättindoktrinerat folk. Läs och häpna!

1. Majoriteten (av svenskarna) tror att den pågående klimatförändringen är människans verk. 75 procent av svenskarna tror att den globala uppvärmningen främst beror på mänsklig påverkan.

2. Majoriteten har insett vilka risker klimatförändringen innebär. 82 procent av svenskarna anser att klimatförändringen är ett allvarligt hot mot mänskligheten, medan 70 procent tror att risken är stor att vi kommer att drabbas av allvarliga klimatkatastrofer även om temperaturökningen begränsas till 2 grader. Nästan varannan person, 48 procent, tror att risken för att klimatförändringen på lång sikt leder till en obeboelig jord är stor eller mycket stor.

3. Majoriteten är beredd på betydliga uppoffringar, som exempelvis en ändrad livsstil. 75 procent av svenskarna anser att människor bör acceptera stora eller mycket stora uppoffringar för att inte utsätta framtida generationer för stora klimatrisker.

4. Majoriteten accepterar tvingande internationella överenskommelser om klimatåtgärder. 76 procent av svenskarna anser att de politiska besluten i världen är otillräckliga för att avvärja risken för klimatkatastrofer, medan 84 procent anser att det bör fattas tvingande internationella beslut mot klimatförändringen.

Till och med i USA, där en majoritet av folket tror att jorden skapades för 6 000 år sedan, är åsikterna om klimatet väsentligt nyktrare. Kommentarerna till Rockströms och Szombatfalvys debattinlägg inger dock Skeppsgossen hopp. Så här lyder en av dem:

”När man läser dessa herrars inlaga i debatten så går mina tankar till forna tiders Sovjet. Om nu det vore så att JR är en klimatexpert som tidningarna påstår, varför tillgodogör han sig inte all information utan bara den som han verkar bedöma ger klirr i kassan och betalar lönen. Efter att ha läst hans debattinlägg under några år så kan jag bara konstatera att i min värld känns denne man inte seriös och jag upplever att han handskas oerhört oförsiktigt med sanningen.”

måndag 12 december 2011

Internationell klimatdomstol

Den gamle kämpen mot klimatdiktatur och FN-förtryck Lord Monckton har nagelfarit alla de idiotiska förslag som ingår i ”ramverket” till den plan för att rädda jorden som blev resultatet av konferensen i Durban. Så här skriver han om det nya temperaturmålet på under 1,5°C och den internationella klimatdomstol som man tänker upprätta. ”I Köpenhamn och Cancun påtog sig de deltagande länderna den grannlaga uppgiften att förändra vädret så att temperaturen på jorden inte skulle stiga till mer än 2°C över ”den förindustriella nivån”. De brydde sig dock inte om att förklara vad de menade med ”förindustriell”. Centrala England är en bra likare för de globala temperaturerna och av data härifrån ser vi att mellan 1695 och 1745 steg temperaturen med 2,2°C. Därefter följde en ytterligare höjning med 0,8°C – alltså till totalt 3°C. Målet att ”tillåta” max. 2°C temperaturhöjning var med andra ord direkt snurrigt. Ännu snurrigare är det att man nu talar om en maximal höjning med 1°C ”eller i alla fall under 1,5°C” över ”förindustriella värden”. Det betyder alltså att temperaturhöjningen ska tillåtas ligga på mindre än hälften av den höjning som redan inträffat under den förindustriella perioden. Allt detta är förstås rent nonsens. Genom historien har de styrande klasserna – druider, faraoner, maya- och inkapräster – inbillat sig att de kunde styra vädret. Det kunde de inte, och vi kan det inte heller. Men försök säga det till dagens styrande ”elit”. I tal efter tal under konferensen i Durban yrade de om att ”vi är de utvalda som vid denna historiska vändpunkt har viljan och förmågan att rädda planeten från Thermageddon och rädda mänskligheten från sig själv (på er bekostnad förstås)”.
Därför tänker dessa galningar sätta upp en speciell klimatdomstol som har befogenhet och makt att tvinga de västerländska nationerna att betala allt större summor till tredje världens länder för att gälda en påstådd ”klimatskuld”. Någon makt över tredje världen har inte denna domstol. Det är endast västvärlden som ska lätta på penningspungen. Ovanstående är bara en del av det ”ramverk” som blev resultatet av Durban-konferensen. Även om det aldrig kommer att fyllas är det mycket illavarslande i sig. Människor med förmåga att tänka själva måste därför fortsätta att bekämpa vår tids druider och klimatkvacksalvare!

söndag 11 december 2011

Nu kan bara Stålmannen rädda jorden!

Än en gång har narrarna i Durban skämt ut sig. Tänk att de - trots en hel dags övertid - inte kunde rädda vår planet! Det framgår med all önskvärd tydlighet av ingressen här intill som hämtats ur dagens Helsingborgs Dagblad. Så nu får vi sätta vårt hopp till Stålmannen som ju har lång erfarenhet av att rädda Metropolis från alla upptänkliga hot.

lördag 10 december 2011

Hur dum får man bli?

Det har skrivits väldigt lite om de extra kostnader klimatvansinnet har kostat bilägarna i västvärlden. Det finns inga bevis för att koldioxidutsläppen från trafiken har den minsta inverkan på klimatet på jorden. Men likafullt har bilindustrin anammat ”hotet” och lydigt följt de grönas diktat. Motorjournalisterna har stämt in i kören och för varje ny bil de testar preciserar de samvetsgrant de halter koldioxid som den aktuella modellen släpper ut. Vem tjänar på detta dravel? Inte bilköparna i alla fall. De betalar ju redan nu en massa onödiga slantar för påfund som katalysatorer, datorstyrda start-stopp-motorer och dyrbara alternativbränslen som etanol och biogas. Men staterna fortsätter att dra in skatter och göda sina folkvalda medan miljönarrarna applåderar och tacksamt tar emot smulorna. Vid horisonten hägrar ju det bilfria samhälle som de drömmer om. Där folk minsann får ta sig fram per apostlahäst och cykel (fast inte ens människorna i deras föregångsland Kina vill ju fortsätta att cykla in framtiden). CO2-skräcken – som startades av Al Gore och hans anhang – är numera så etablerad att inte ens ett eller annat havererat klimatmöte kan ta död på den. Bilindustrin har ställt om så att den nu kan tjäna pengar på folks dumhet. Miljoner västerlänningar är fortfarande övertygade om att oljan och de andra fossila bränslena håller på att ta slut, att polarisarna smälter och att världshaven stiger trots belägg för att allt sånt prat är ren gallimatias. Håller majoriteten av världens befolkning på att fördummas och förvandlas till idel narrar? Redan nu är narrskeppen överbokade – som Skeppsgosse fasar jag för framtiden och har skäl att göra det.

En enkel fråga till dem som påstår sig veta

När nu Durbankalaset håller på att gå till historien av klimatfloppar kan det vara på sin plats att ställa en enkel fråga: Kan någon av världens alla ”klimatexperter” tala om för Skeppsgossen vad som borde vara normal temperatur? Geologerna räknar med att jorden är så där en 4,6 miljarder år gammal och att livet existerat här under ca en fjärdedel av den tiden. Människan har bara funnits på jorden i ca 100 000 år. Att då säga att en uppvärmning hotar jordens framtid visar bara på hur fåfänga vissa människor är. Vad klimatlögnerna handlar om är att skaffa sig makt och pengar genom att beskatta allt och alla som andas. Det borde vara mycket lättare att avsätta maktens män och kvinnor än att åstadkomma en temperatursänkning på jorden!

fredag 9 december 2011

Orandig zebra?

Enligt en rapport som lagts fram av dr Ap Rhyl leder den globala uppvärmningen till att zebrans ränder blir allt smalare, i genomsnitt med uppåt 6 procent per år. Orsaken är att zebrans hårrem därmed kommer att reflektera mer av solstrålningen (jämför bilden som visar att zebrans buk- och bakparti redan saknar ränder av just denna anledning). Om 50–70 år kommer zebran att vara en enfärgad skimmel, säger doktorn, och det är väl inte så kul.

Vem älskar vindkraften?"Låt oss ta vara på naturens krafter. Tillsammans." Så inleds en pamflett från energibolaget Bixia som vill få oss kunder att förstå hur fint det är med bl.a. vindkraft. Det är så fint att privatkunderna (utan att ha blivit tillfrågade förstås) bidrar med 45 öre per månad till Bixia Miljöfond. Dessutom subventionerar vi som bekant vindkraften med 6 öre per kilowatt, också det utan att ha blivit tillfrågade. Ytterligare ett bevis på det lurendrejeri som vi drabbas av när vi betalar elräkningarna.

Hur fint det är med vindkraft har bevisats i Skottland som drabbades av rena orkanbyarna igår. Femton vindsnurror måste stängas sedan man sett vad som kan hända när det blåser så här hårt. En turbin exploderade och ett annat aggregat blåste omkull. Kostnaden för det totalkvaddade vindkraftverket har beräknats till 2 miljoner pund.

Skeppsgossen håller med en av dem som kommenterat eländet så här: "När det inte blåser levererar vindkraften ingenting. När det blåser måste den stängas av. Vad tusan ska man med dem till? Vindkraften är världens största bluff."

söndag 4 december 2011

De tre apornaSäkert har du sett en del av detta förut. Men i mitt tycke är det förskräckande när våra ”folkvalda” fäller sådana här yttranden i den alltmer infekterade debatten om invandringen till Sverige och allt det goda den påstås föra med sig i form av ”mångkultur”.


”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”
Fredrik Reinfeldt (m)

”Jag tror att det är det som gör svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommar och sådana töntiga saker.”
Mona Sahlin (s)

”Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige, det var människor som kom utifrån.”
Maud Olofsson (c)

Skeppsgossen undrar vilka skolor herrn och damerna gått i och vad de egentligen tillgodogjort sig av historieundervisningen. Att den svenska identiteten håller på att gå förlorad till följd av den vansinniga flyktingpolitiken är tydligen helt i sin ordning. I stället får vi ju moskéer, niquab och halal som uppenbarligen är mycket mer värda än midsommarstång, Lucia och jultomten.

Att det inte var ”vi svenskar” som byggde Sverige är en nyhet för Skeppsgossen, som alltid trott att det var den svenske bonden och industriarbetaren som tillsammans skapade det forna mönsterlandet Sverige. Men så står det tydligen inte i Maud Olofssons historiebok. Kanske kan hon ändå hålla med om att det absolut inte var afrikaner, somalier och folk från Balkan och Mellanöstern som byggde det svenska folkhemmet?

fredag 2 december 2011

Stackars Jultomten!


Supernarrarna Al Gore och Rajendra Pachauri håller för tillfället låg profil, men bananflugforskaren David Suzuki skäms inte för att lura miljöhysteriska föräldrar och deras barn att satsa på ”gröna” julklappar.

Det gör han på sin hemsida med bilden ovan och en text som berättar att tomten inte kan bo på Nordpolen längre på grund av klimatförändringarna och det försämrade isläget. För att rädda hans hemvist säljer han tomteluvor och annat krafs tillverkat av miljöcertifierade råvaror.
    Ett ovanligt fult geschäft, tycker Skeppsgossen som lånat satellitfotot nedan från Climat Depot. Det visar isens utbredning på Nordpolen den 30 november 2011. Vidare kommentarer torde vara överflödiga.

onsdag 30 november 2011

Klimathotet som religion

Apropå klimatbönemötet i Durban kommer här en redigerad översättning av en i Skeppsgossens tycke utmärkt sammanfattning av ”klimatläran”. Artikeln är skriven av Bret Stephens och publicerad i Wall Street Journal 29 november. Läs och begrunda.

Hur dör religioner? Det gör de i allmänhet inte, vilket kan förklara att det finns så lite skrivet i ämnet. Eller som ateisterna hävdar: Man kan inte ta död på det som aldrig har funnits.
    Zeus och Apollo finns i alla fall inte längre hos oss och inte heller Oden och Tor. Av de sekulära gudarna är Marx så gott som död och Freud både död och begraven. Hur står det då till med den globala uppvärmningen som ju är en annan sorts domedagsprofetia och tro på företeelser som ingen sett.  
    På samma sätt som religiösa rörelser styrs den av en grupp ovanligt osympatiska personer som påstår sig sitta inne med hemlig kunskap om hur man ska få haven att sjunka och vindarna att mojna. Liksom religionerna innehåller deras lära en utförlig lista med dygder, förbud och påbud. Och liksom religionerna får lärorna inte ifrågasättas. De som vågar göra det betecknas som kättare och ”förnekare”.
    Just nu samlas konklaven av den globala uppvärmningens kardinaler i Durban. Industriländernas finansiella problem har trängt klimatfrågorna i bakgrunden och nya avslöjanden om fusket bakom IPCC-rapporterna har ytterligare minskat trovärdigheten i förutsägelserna.
    De stora religionerna undviker visligen att slå fast ett datum för världens undergång. Men de som tror på en kommande klimatkatastrof är som anhängarna av mayakalendern som säger att världen ska gå under den 21 december 2012. Med den skillnaden att för de klimattroende är det årtalet 2017 som gäller.
    Vad händer när det visar sig att ingen av dessa profetior slår in? Förhoppningsvis kan vi då konstatera att klimathysterin äntligen gått i graven.tisdag 29 november 2011

Klimatkramarnas julafton

Jag hörde idag på radions P1 om människor som oroar sig så mycket för klimatet att de knappt vågar handla mat längre. Hur dum får man bli? Förhoppningsvis svälter en del av dem ihjäl på lite sikt men än är som bekant den siste idioten inte född så det kommer säkert fler klimtkramare.

    Sveriges Radio är ju så vinklat i sin nyhetsrapportering att det är ren och skär skam. I samma program yrade några dumskallar om att Maldiverna fortsätter att ligga i farozonen för en höjning av havsnivåerna. Ack ja! Hur skulle det vara om miljöjournalisterna lärde sig läsa de aktuella klimatrapporterna?
    Samtidigt får man höra att över 20 000 av dessa klimatkramare är på plats i Durban och att de beräknade intäkterna för staden ligger kring en halv miljard. Men det är tydligen helt okej att flyga över halva jorden och att festa i fjorton dagar om syftet är att rädda jorden.
    Vet ni förresten att en bank i Schweiz har räknat ut att handeln med utsläppsrätter inom EU har kostat 287 miljarder dollar under de senaste sex åren? Utan att de förskräckliga CO2-utsläppen minskat det minsta. Och vilka har betalat för detta gigantiska slöseri med pengar – jo skattebetalarna förstås!
     Skeppsgossen hoppas att de 20 000 i Durban får snacka skit så att fradgan står om käften på dem, att de får käka och dricka och prutta tills de mår illa och att en eller annan vithaj dyker upp och mumsar i sig åtminstone några av dem. Helst ombud för WWF och Greenpeace.

Två skitstövlar
På flygplatsen Heathrow i England har den stora andelen muslimska anställda börjat mobba kristna invandrare från t.ex. Libanon som också arbetar där. Bland annat har muslimerna kallat Jesus för en stor skitstövel. Det kan väl ligga något i det, tycker den antireligiöse Skeppsgossen, men i jämförelse med Muhammed är han ändå en mindre skitstövel. För att friska upp minnet publiceras här två porträtt av två skitstövlar.   

måndag 28 november 2011

Räcker det med tro?

Narrskeppet har nu lagt till i Durban och några hundra narrar har gått i land för att delta i den stora klimatkonferensen och festa om för att rädda klimatet.

    När vi lade till stod många av världens mest berömda narrar på kajen. Naturligtvis var klimatpanelens ständige ordförande Rajendra Pachauri där, en man som blir mer och mer lik Rasputin för var dag som går. Han sitter säkert i sadeln, för gör IPCC sig av med honom förlorar hela panelen sin trovärdighet.
   Vid hans sida dansade ärkebiskop Desmond Tutu och ropade ”We have faith!” Kunde vi avskaffa apartheid så ska vi också kunna stoppa klimatförändringarna, lyder ett av hans hoppingivande uttalanden som ytterligare bekräftar att klimatdiskussionen är en frälsningslära och inget annat.
    Sen kan man ju undra varför inte Gud ställer sig på Tutus sida och ger oss den avkylning av jordklotet som klimatnarrarna eftersträvar. Kanske är Tutu ändå inte så stark i tron som han ger sken av. Vi får väl se på den internationella ”klimatbönedag” som denne narrbiskop utlyst till den 4 december.

fredag 25 november 2011

Vindkraften är en skam

Apropå tidigare inlägg om vindkraften gläder sig Skeppsgossen åt att prins Philip kallat satsningen på vindkraft för ”helt värdelös, helt beroende av subventioner och en skam”. Hans ord bekräftas av verkligheten. I Kalifornien står 14 000 vindkraftverk stilla för gott. De har övergetts när subventionerna upphörde och kostnaderna för att riva dem är för höga för att någon ska göra det.
    Men i Sverige fortsätter satsningen på vindkraft ohämmat. På varenda kilowatt vi förbrukar går över 6 öre till stöd åt vindkraften. Maud Olofsson och hennes familj tillhör de som fortsätter att sko sig på eländet. Åter igen har demokratin satts ur spel för snöda politiska och ekonomiska intressen.

Narrarnas aftonblad

Aftonbladet tar priset bland våra tidningar när det gäller att sprida lögner och allmän dynga. Skeppsgossen råkade läsa igenom torsdagens nummer (24 november) och häpnade än en gång över vilka narrar som idag kallar sig journalister.
    Låt mig börja med ledaren signerad Anders Lindberg. Den har rubriken ”Åkesson leder enfaldens parti”. Anledningen är att partiet vill kalla sig ”socialkonservativt”. Men det är ett begrepp som enligt skribenten har ”etnisk slagsida”.
    ”I det rena Sverige partiet drömmer om fanns inga muslimer. Det var ett etniskt homogent land… Men det är ett Sverige som aldrig har funnits. Vi har genom hela historien varit ett mångetniskt och mångreligiöst samhälle.”
    Uppenbarligen är Anders Lindberg född på 1970- eller 80-talet och lika historielös som de flesta moderna journalister. Till och med Tage Erlander talade om att vi borde slå vakt om vårt folkhem. Skeppsgossen växte upp på 1940- och 50-talet och han kan liksom andra i sin generation intyga att bluddret om mångetnicitet etc. är rakt igenom lögn. På den tiden såg vi inga damer i slöja annat än i Cocktail, Top Hat och Kavalkad.
    Kampanjen mot Carl Bildt är också ett påhitt som Aftonbladet borde skämmas för. Insamlingen av pengar till äventyrarna Johan och Martin är också en skam – deras oskuld har ju ifrågasatts av många och dumskallar är de oavsett motiven.
     Ruben Östlunds film ”Play” som handlar om hur fem svarta killar rånar tre killar i tioårsåldern på deras mobiltelefoner får fasta skribenten Åsa Linderborg att gå i taket. Filmen rör vid ett stort samhällsproblem, senast aktualiserat i veckan när ett par nioåringar blev överfallna i Ödåkra utanför Helsingborg av tre maskerade ”män”.
    Men Åsa Linderborg tar på sig narrmössan och hemfaller åt snyftsymboler för förtrycket av svart, från slavskepp till Obama och Idi Amin. Och hon tar för säkerhets skull med Tintin i Kong och familjen Cosby också! Helt fantastiskt!
    Nu är den här narren inte ensam om att fördöma ”Play ” för dess påstått otydliga buskap. Kulturberikaren Jonas Hassem Khemiri har t.ex. lagt fram ett 47-punktsprogram om gråt som debattinlägg (stackars ensamkommande flyktingbarn) medan Anneli Jordahl skrivit att ”tårögdhet är en känsla som tagit sig in på kultursidorna”.
    Skeppsgossen gråter också en skvätt över journalistikens förfall men inte av empati med busar och slödder.

                                                   Slöja modell 1941 - obs! ej heltäckande

onsdag 23 november 2011

En liten men tänkvärd dikt om narrar av Alf Henriksson

Den jävla jäveln jävlas varenda jävla da

ja jävlar vilket jävelskap men jävlar säjer ja

ja jävlas lika jävligt ja jävlas lika bra

å dej din jävla jävel ska själva jäveln ta.


Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare