Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

måndag 21 november 2016

Den kokande havsbottnen


 ”Vi har lärt oss mycket under de senaste 25 åren, särskilt ifråga om undervattensvulkaner”, skriver Robert W. Felix på sin blogg Ice Age Now. ”När jag började forska och skriva min bok ’Not by Fire but by Ice’ 1991, uppskattades antalet undervattensvulkaner i hela världen till 10 000 stycken.”

Men bara två år senare upptäcktes ytterligare 1 133 undervattensvulkaner utanför Påskön - en del av dem reste sig hela 2 400 m över havsbottnen. Trots det hade de lika långt kvar till havsytan.

Vi har ingen aning om hur många vulkaner det kan finns i djupen, men vi vet att de pumpar upp enorma mängder glödande lava som håller en temperatur på ca 1 200°C. När Robert Felix skrev sin bok lade han fram en hypotes om att de här undervattensvulkanerna kunde bidra till uppvärmningen av världshaven. Men det trodde klimatnarrarna inte på, futtiga 11 000 vulkaner kunde absolut inte värma upp några hav!

År 2005 höjde NASA radikalt antalet från 11 000 till ”kanske en miljon”, fast alla var kanske inte aktiva. Nej, inte ens en miljon vulkaner kan värma upp oceanerna som ju täcker över 70 procent av jordens yta, menade klimatnarrarna.

Idag beräknar ett par forskare som heter Andrew Fisher och C. Geoff Wheat antalet till mellan 100 000 och 10 miljoner!

De båda framhåller också att det rör sig om jättekratrar med en diameter på över 7 km och en höjd på ett par tusen meter. Och det finns också andra ”hetvatten”-utsläpp på havsbottnarna, skorstenar som kan vara 100 m höga.

“Så vad pratar vi egentligen om?” frågar Robert Felix. ”Minst en miljon undervattensvulkaner högre än Mount Washington och kanske tio miljoner som är lika höga som 30-våningshus och utan uppehåll pumpar upp 1 200-gradig magma i vattnet – och ändå finns det klimatexperter som förnekar att de skulle kunna påverka temperaturen i världshaven! Jag tror det är dags för många att tänka om.”

För egen del drar sig Skeppsgossen till minnes en gammal filosofisk fråga: Om det nu bubblar upp en massa hetvatten från havsbottnen och ingen har någon termometer till hands, blir då havet verkligen varmare?

Alltså en parallell till biskop George Berkeleys klassiska och hittills obesvarade fundering: ”Om ett träd faller i en skog och ingen finns som kan höra det, låter det då något när trädet faller?”Flytande magma på havsbottnen

söndag 20 november 2016

Modiga män i Marrakech


Avslutningen på klimatpartyt i Marrakech i Marocko sände svallvågor som fick Narrskeppet att gunga betänkligt. Inte så att det var någon fara för säkerheten ombord, men en majoritet av klimatnarrarna blev sjösjuka och sågs kasta upp icke-köttprodukter över relingen.

Vad var det då som utlöste denna kollektiva orgie i spyor? Tro det eller ej, men det var tre internationellt erkända forskare som ”fått tillstånd” att framföra sina avvikande åsikter om den globala uppvärmningen. Otroligt generöst av FN-politrukerna… som djupt ångrade sig när alla tre i sina anföranden uttryckte förhoppningar om att Donald Trump kommer att sätta stopp för FN:s politiserade klimatagenda.

De tre modiga männen var dr Albrecht Glatzle från Paraguay, dr Nils Axel Mörner från Sverige och professor Jan-Erik Solheim från Norge.

Mest frispråkig var kanske dr Glatzle som uppmanade Donald Trump att genomföra sina planer, stoppa utbetalningarna till klimatfonden och se till att vetenskapen åter kan inta sin rättmätiga plats i klimatagendan. ”Jag hoppas att han bryter Parisöverenskommelsen, som är baserad på inget annat än en illusion. Man kan inte justera klimatet genom bara vrida på CO2-reglaget.”

Han var heller inte nådig mot de korrupta politiker som skor sig på klimatpengarna från FN. ”De finns också i mitt hemland”, sade dr Glatzle, ”och de accepterar FN:s klimatpåståenden så länge de får betalt.”

Den världsberömde svenske geologen Nils Axel Mörner konstaterade att Donald Trump är en smart person. I en intervju med sajten Climate Depot sade han efter sitt tal att han hoppas att Trump ska kunna befria världen från ”konsensus-tänkandet” som FN fört fram i tid och otid.  

“Studier som inte stämmer med den officiella linjen publiceras inte. Nu kan det bli en ändring så att avvikande åsikter inte längre diskrimineras. Trumps seger i presidentvalet innebär att forskningen återvinner sitt oberoende och sin frihet.” Han tillade att FN har totalt fel om CO2-hotet och att enorma summor kastas i sjön på grund av något som inte finns.

Professor Solheim delade de övrigas uppfattning och poängterade att Trump kan bli mannen som sätter stopp för censuren mot oliktänkande och det enorma resursslöseriet.

En av dem som inte talade på mötet var brittiske astrofysikern och meteorologen Piers Corbyn. I en intervju kallade han Trumps åsikter om klimatförändringarna ”excellent”. Han sade också att Parisöverenskommelsen var Obamas dummaste initiativ och han försvarade Trumps omdiskuterade tweet att det var Kina som ”hittat på” klimatförändringarna. ”Jag tror att vad Trump ville ha sagt är att Kina tjänar en massa pengar på alla vindkraftverk som vi får betala.”

När Skeppsgossen klättrar upp i utkiken igen känns vinden friskare än på länge.lördag 19 november 2016

Debatten om en ny istid allt hetareOmbord på Narrskeppet pratas det allt oftare om en annalkande “liten” istid. Somliga säger att bristen på solfläckar är ett tydligt tecken och att vi ganska snart kan räkna med en minst 15 år lång istid på norra halvklotet – redan om fyra år, säger en del. Dessutom finns det ett olycksbådande samband mellan solaktivitet och seismiska händelser, vilket skulle kunna betyda kraftiga och förödande vulkanutbrott.

Allt detta rimmar ju illa med ”varmisternas” budskap om isavsmältning och stigande oceaner. Ibland har det inte varit långt till knytnävarna när de båda lägren drabbat samman, men hittills har i alla fall ingen kölhalats på grund av obekväma åsikter.De som tror på istiden framhåller att antalet solfläckar minskat snabbare än någonsin i historien, hur de nu kan veta det. Men då och då är solen helt utan fläckar, det står klart, och det är illavarslande, säger de som vet.  

Det är för övrigt inte bara Europa som kommer att drabbas av en 15 år lång framtida vinter utan även Nordamerika, delar av Sydamerika och Nya Zeeland. Det värsta är dock att Space and Science Research Center i Florida har upptäckt en stark koppling mellan låg solaktivitet och seismiska händelser. Man har helt enkelt tittat på den vulkaniska aktiviteten mellan 1650 och 2009 och på registrerade jordskalv under samma period och jämfört med data om solfläckarna. Resultatet är entydigt: ju färre solfläckar desto fler vulkanutbrott och jordskalv.

Den amerikanska rapporten bekräftas av forskare vid Institutet för kosmisk strålning i Japan. Där har man jämfört 11 utbrott av fyra vulkaner under perioden 1700-2005 och kommit fram till att vid nio av dessa uppvisade solen liten eller ingen magnetisk aktivitet.

Antalet solfläckar beräknas sjunka mycket fort under de kommande fyra åren och nå minimum mellan 2019 och 2020. Därmed kan man förutskicka att den kommande istiden inleds redan om några år.

Solexperten Piers Corbyn (www.weatheraction.org) förklarar att solens magnetiska aktivitet påverkar jetströmmarna så att dessa rör sig söderut, vilket betyder mycket kallt väder på norra halvklotet. Så kallt till och med att vi enligt honom kommer att få se havsvattnet frysa längs kusterna och tjock is på stränderna. Han menar också att kopplingen till jordbävningar orsakas av att styrkan hos magnetfälten runt jorden avtar på grund av den låga solaktiviteten. Detta leder i sin tur att de tektoniska plattorna slutar röra på sig med påföljd att det byggs upp ett enormt tryck under jordskorpan.

”Vi får räkna med färre jordbävningar, men i riskzonerna kan de i gengäld bli extremt kraftiga”, säger Piers Corbyn. ”Det kan betyda att t.ex. Tokyo och Los Angeles kommer att drabbas.

En annan solforskare, David Hathaway, vid NASA:s Marshall Space Flight Centre, är också oroad av den låga solaktiviteten. “Solminimum kommer och det kommer fortare än vi förväntat oss.”


Vad betyder en fläckfri sol?

torsdag 17 november 2016

Vindkraften är varken förnybar eller hållbar

50 000 tunnland förstörd åkermark

Vindkraften påstås ju vara “förnybar”, ett påstående som med fog kan diskuteras. Skeppsgossen har tagit del av en undersökning från USA som visar på vilka enorma mängder material av olika slag som går åt för att tillverka och installera ett vindkraftverk. Här är några av de viktigaste punkterna.

Nu används uttryck som ”miljömässig hållbarhet” allt oftare i debatten. Vind och andra förnybara energikällor betecknas som ”hållbara” i motsats till olja, gas och kol. Det kunde man kanske säga för några år sedan när ”forskarna” påstod att världens fossila reserver snart var uttömda. Nu vet vi att tillgången på olja, kol och naturgas är så stor att reserverna räcker minst ett hundra år till, kanske till och med två.   

Tack vare metoder som frackning kan vi pumpa upp naturgas för att driva kraftverk som släpper ut förhållandevis små mängder koldioxid och genererar billig elenergi. Vindkraften däremot leder till högre elpriser och gör inget för att minska CO2-utsläppen, eftersom den kräver backup i form av gasdrivna generatorer.

Vindkraftparken Fowler Ridge i Indiana är ett typexempel som tas upp i undersökningen. Till en enda turbin på 1,7 MW går det åt 365 ton material till själva turbinen och pylonen, plus 1 000 ton betong och armering för grundläggningen. Hela vindparken i Fowler består av 315 turbiner; sammantaget handlar det alltså om 515 000 ton material av de mest skilda slag.

Vindparker kräver också stora landytor som kunde användas bättre för odling, och den havsbaserade vindkraften förstör unika miljöer i mycket större utsträckning än traditionella kraftverk.

Kärnkraftverket Palo Verde i Arizona genererar 3 750 MW och upptar en yta på ca 16 km². Det moderna koleldade John Turk-kraftverket i Arkansas upptar 11 km² för att ta några exempel. Båda levererar tillförlitlig el under 90-95 procent av året.

Jämför det med vindparken på Fowler Ridge som levererar 600 MW när det blåser och upptar 200 km² eller 50 000 tunnland jordbruksmark… Andra och värre exempel är ”världens största vindpark” Shepherds Flat i Oregon med 338 jättestora 2,5 MW turbiner som har en märkeffekt på 845 MW och brer ut sig på en yta på över 300 km².

Vem som helst inser att det går åt enorma mängder råmaterial för att producera vindkraftverk: stål, koppar, sällsynta jordmetaller, glasfiber, betong etc. Till allt detta kommer nya kraftledningar till både vindkraftverken och de gaseldade generatorerna som enligt vissa beräkningar kan gå 17-20 timmar per dygn när det inte blåser.

Det finns energiexperter som säger att det krävs mer energi att tillverka och installera ett vindkraftverk än vindsnurran kommer att generera under sin livstid. Men med tanke på de myter om vindkraftens förträfflighet som cirkulerar i media har det aldrig gjorts några riktiga analyser av de faktiska kostnaderna.
  
Miljöförstöring innebär inte bara nedskräpning av naturen och okontrollerade utsläpp – det handlar också om den förfulning och industrialisering av vår miljö som vindkraftverken skapar. Slakten på rovfåglar och fladdermöss uppmärksammas inte heller i den utsträckning den borde och vindkraftsbolagen hindrar i de flesta fall oberoende undersökningar av hur stort det verkliga antalet offer är.

Vindkraften är och förblir en styggelse i alla avseenden. Mycket långsamt har detta börjat gå upp för gemene man åtminstone i Europa. Nyligen har ju både Danmark och Tyskland stoppat vidare utbyggnad och danska Bornholm har röstat mot ett förslag om fler vindkraftverk på ön.   


onsdag 16 november 2016

Nya klimatlögner från MarrakechNu var det dags igen – klimatnarrarnas sandwichman gick omkring hela förmiddagen igår med ett plakat på bröstet där det stod att man redan nu kan säga att 2016 blir det varmaste året hittills.

Läser man det finstilta står det att forskarna kan påstå det med 90 procent sannolikhet. Vilka forskare, undrar du kanske. Jo, dataförvanskarna på WMO (World Meteorological Organization). Under januari-september i år var det enligt dem 1,2°C varmare än under motsvarande tid i den “förindustriella” världen.

Att vi får reda på det redan nu hänger förstås samman med det pågående klimatpartyt i Marrakech.  

"Ännu ett år. Ännu ett rekord. De höga temperaturerna vi såg 2015 kommer att bli ännu högre 2016”, förkunnade generalsekreteraren i WMO Petteri Taalas. Med visst sorgflor på rösten fortsatte han: ”I delar av det arktiska Ryssland har temperaturerna i år legat hela 6-7°C över genomsnittet. Många andra områden på norra halvklotet  har noterat 3°C över medelvärdet.”

Dessa alarmerande siffror beror förstås på att vi idag släpper ut ännu mer koldioxid än tidigare. En viss inverkan kan också årets ovanligt starka El Niño ha haft – men den har enligt dessa väderspåmän inte stått för mer än  0,2 graders höjning.

Samme Petteri Taalas har också mage att påstå att den globala uppvärmningen lett till att extrema väderfenomen blivit vanligare – ett påstående som ju motsägs av all statistik utom den som WMO:s datorer plockar fram. Havet stiger, vi har fler förödande stormar, ja kanske är det klimatförändringarnas fel att Donald Trump valdes till president också.

Åren 2005, 2010 och 2015 har tidigare utnämnts till de varmaste. Men den som gör sig besväret att närmare undersöka vad dessa påståenden bygger på kommer att finna att skillnaderna år från år rör sig om några hundradelar av en grad – skillnader som ligger inom felmarginalen!

Sanningen är att de globala temperaturerna i princip har legat väldigt stilla utan någon tendens till ökning. Till och med ex-NASA-klimatoraklet James Hansen har erkänt att de här deklarationerna om de varmaste åren inte är särskilt intressanta. Dr Richard Lindzen vid MIT tycker att de är rent löjliga och kallar dem nonsens. ”Om man kan justera temperaturerna med 2/10-delar av en grad, då kan man inte heller påstå att det handlade om en ökning med 2/10-delar av en grad.”


tisdag 15 november 2016

Musks Master-Plan 2 - ett nytt pr-jippo?

Musks drömhus - kan det bli verklighet?
Entreprenören Elon Musk är tvivelsutan en visionär och samtidigt en pr-man av guds nåde. Vissa skribenter har jämfört honom med Edison som utmanövrerade konkurrenten Tesla - utan att i slutänden bli rik på alla sina projekt.

Nu har Musk presenterat vad han själv kallar “Master plan part deux”. Den inbegriper en helt ny strategi för marknadsföringen av bilar och solceller. Hans företag SolarCity ska expandera och sätta upp en kedja av butiker där miljömedvetna konsumenter kan köpa både elbilar och solpaneler och Teslas Powerwall för lagring av strömmen från solcellerna.

På det sättet kan Tesla-kunderna bli helt oberoende av de konventionella nätföretagen. Ännu har Musk själv inte gett några kostnadsuppgifter, men det pratas om en månadskostnad på 900 dollar. För de pengarna skulle kunden få en bil, ett Tesla solcellstak och en Powerwall mot ett kontrakt på 20 år. Och som grädde på moset ingår en rättighet för kunden att uppgradera sin Tesla-bil två gånger under kontraktstiden.

Frågan är nu om Elon Musk har kapital nog att genomföra projektet. Idag är endast ungefär en miljon av världens 2,5 miljarder bilar eldrivna och bara en procent av hemmen i USA utnyttjar solenergi. Inte heller Powerwall-konceptet har blivit den framgång man hoppats på, vilket Musk själv skyller på produktionsproblem. Nu satsar företaget på utrustningar för kraftbolag, och nyligen har SolarCity slutit avtal med Southern California Edison om installation av industriellt anpassade Powerwalls. Med en kapacitet på 20 megawatt blir det enligt Musk ”det största litium-jon-batteriprojektet i världen”.

Experterna tvivlar dock på om Tesla verkligen kan bygga upp en sådan världsomspännande säljorganisation. De frågar sig också hur många som är beredda att gå till sin lokala Tesla-butik och köpa in sig i Musks dröm?

En faktor som inte diskuterats är att 63 procent av enfamiljshusen i USA inte ägs av dem som bor i dem utan av enskilda hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. Varken de boende eller ägarna lär vara särskilt intresserade av stora investeringar i solenergi.

Officiell statistik visar att av världens 2,5 miljarder bilar är hittills bara en miljon eldrivna och endast 1 procent av de amerikanska hemmen har solpaneler på taken. Elon Musk och hans Tesla har med andra ord en lång väg kvar till målet.

Det behövs inte heller mer än ett par stora misstag för att strålglansen runt företaget ska blekna. Teslabilarna som självantände och dödsolyckan i Florida med Autopilotsystemet är ett par sådana omskrivna exempel. Det är nog tjusigt att framstå som en teknisk pionjär, men Musk gillar inte att skynda långsamt och då får man räkna med en och annan "olyckshändelse".  

Men Elon Musk är som sagt bra på att göra pr för sig och sina projekt. Svenska journalister faller i farstun när de berättar om hans planer. Så här skriver en av dem efter att ha lyssnat till elgurun: ”Det Elon har gjort med elbilen är egentligen att ha gjort den sexig och bättre än bilen som går på olja. Den fart som han har fått på bilindustrin och den acceptans som han har fått folk att ha för elbilar är faktiskt betydande. Nu vill han göra samma sak för solceller.”

Avsiktligt utelämnar Skeppsgossen namnet på skribenten. Så att han slipper skämmas för överdrifterna.måndag 14 november 2016

Strandpromenaderna växer i storlek

Sandhammaren i Skåne


Då och då kommer någon fram till Skeppsgossen och frågar om jag har noterat att havet stigit under den tid jag seglat på Narrskeppet (det är en mansålder). Svaret på frågan blir ett bestämt ”Nej!” Sedan berättar jag för frågaren att havsnivåhöjningen varit i stort sett konstant med några millimeter per år. När jag i nästa andetag tillägger att landmassorna på jorden växer, brukar frågaren inse att av mig får han inte de svar han hoppats på. Då hänvisar jag honom till första klass och Al Gore.

Det finns till och med siffror på hur mycket mer land vi fått att gå torrskodda på under de senaste 30 åren. Enligt en holländsk studie som publicerats nyligen rör det sig om ca 277 000 km². Av dessa utgör andelen kustremsor hela 54 000 km². Detta betyder att kontinenterna växer påtagligt.    

Studien visar också att jorden bara förlorat knappt 184 000 km² land under samma period, inberäknat ca 32 000 km² kust. Det rimmar förstås illa med katastrofrapporterna om att smältande polarisar skulle drabba jordens kustområden hårt. Inte minst i Sverige har man ju satsat pengar på att förstärka strandskyddet mot stigande havsnivåer.

Studien, som publicerats tidskriften Nature Climate Change, har letts av  Gennadii Donchyts vid Deltares, ett oberoende institut som specialiserat sig på bl.a. vattenmiljöfrågor. I en BBC-intervju uttyckte han sin förvåning över att landmassan växer mer än vad havet äter upp. Sedan den senaste istiden för 15-20 000 år sedan har havsnivån höjts med ca 2-3 mm per år utom inom områden med termisk expansion där man uppmätt så mycket som 7 mm per år.

Säkert är det många som minns Al Gore’s larmrapporter om att haven redan 2006 skulle sluka väldiga landmassor. Det var som det mesta den mannen kläckt ur sig en enda stor lögn. Seriösa forskare anser att den oväntade tillväxten av Antarktis is och snötäcke med hela 33 procent kan vara en bidragande orsak till att havsnivåerna förblivit så stabila.


söndag 13 november 2016

Patrick Moore: Fakta om CO2Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore, den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace men lämnade organisationen när den blev alltmer anti-vetenskaplig och alltmer anti-kapitalistisk. Moores sammanfattning borde kopieras av alla som tror på koldioxidens inverkan på klimatet och sättas upp på anslagstavlor i alla skolor. För fortfarande förträngs dessa fakta i pk-media.

    1. Koncentrationen av CO2 i den globala atmosfären är lägre idag, oavsett utsläpp från mänskliga aktiviteter, än den har varit under större delen av den tid det har funnits liv på jorden.   

    2. Klimatet på jorden har varit mycket varmare än det är idag under större delen av den tid det har funnits liv på jorden. Idag lever vi i en mellanistid under den pleistocena istiden som började för 2,5 miljoner år sedan och inte har slutat.

    3. Det fanns en istid för 450 miljoner år sedan under vilken CO2 var omkring 10 gånger högre än det är idag.

    4. Människan utvecklades i tropikerna nära ekvatorn. Vi är en tropisk art och kan endast överleva i kallare klimat tack vare elden, kläder och olika typer av skydd.

    5. CO2 är den viktigaste födan för allt liv på jorden. Alla gröna växter använder CO2 för att tillverka de sockerarter som ger dem och oss energi att växa. Utan CO2 i atmosfären skulle det kolbaserade livet aldrig ha kunnat utvecklas.

    6. Optimala CO2 nivån för de flesta växter är ungefär 1 600 miljondelar, fyra gånger högre än dagens nivå. Det är av det skälet som växthusodlarna skickar in CO2 från sina gas- och vedeldade uppvärmningsanordningar och därmed får en 40-80 procentig ökning av tillväxten.

    7. Om mänskliga utsläpp av CO2 leder till en påtaglig uppvärmning (vilket inte är säkert) kan det bli möjligt att odla spannmål i norra Kanada och Ryssland, enorma områden som idag är för kalla för jordbruk.

    8. Oavsett om höjda CO2 nivåer orsakar en påtaglig uppvärmning eller inte, så kommer de höjda CO2 nivåerna i sig själva att resultera i en kraftig höjning av tillväxttakten hos alla växter, inklusive de som vi odlar för att äta och skogarna.

    9. Det har inte registrerats någon ytterligare global uppvärmning i nästan 18 år trots att 25 procent av all den CO2 som mänskligheten tillfört har fyllt på atmosfären. Hur länge kommer kurvan att vara utjämnad och kommer den att vända uppåt eller nedåt nästa gång? Nu har vi inga fakta att hålla oss till längre utan endast spekulationer.

lördag 12 november 2016

Helvetesklimat att vänta?”Det är en vision av en framtid så apokalyptisk att vi inte kan föreställa oss den ens i vår värsta fantasi. Men om ledande forskare som skriver i en av de mest aktade akademiska publikationerna har rätt, kan jorden vara på väg att värmas upp med över sju grader inom en livstid.”

Citatet är hämtat ur en artikel i tidningen The Independent som också upplyser sina stackars läsare om att det inte finns någon återvändo – särskilt inte sedan klimatförnekaren Donald Trump är på väg in i Vita huset.

Tidningen berättar också om ”ny forskning” som kommit fram till att IPCC:s gamla förutsägelser om en temperaturhöjning på mellan 2,6 och 4,8°C fram till 2100 ifall vi ”eldar på” som tidigare kan vara tilltagna i underkant. Internationella experter tror nämligen nu att klimatet blir känsligare för växthusgasernas påverkan när det är varmare. I en artikel i tidskriften ”Science Advances” befarar man att det enligt vissa beräkningar kan handla om temperaturer i storleksordningen 4,78 – 7,36°C.

Dr Tobias Friedrich, en av författarna till rapporten, säger: “För närvarande befinner sig vår planet i en varm fas – en mellanistid – och vi måste räkna med den ökade värmekänsligheten. Det enda sättet att kompensera för den är att minska utsläppen av växthusgaser så fort som möjligt.”

Också gamla ”hockeyklubban” Michael Mann har väckts till liv av presidentvalet och skriver i ett mejl till tidningen att den här studien verkar väl underbyggd. Med Donald Trump vid makten kan det blir “game over” för klimatet.

Greenpeace UK säger att de nya siffrorna ger ytterligare belägg för att vi måste handla snabbt om inte jorden ska börja koka över. Deras  vetenskapsöverste dr Doug Parr är oroad över klimatets nyupptäckta känslighet för högre temperaturer, ”något som inte motsäger de högre medeltemperaturer vi sett detta år”. Enligt honom innebär det att Parismålet på under 2°C inte kommer att kunna uppnås.

Den svenska klimatrörelsens företrädare hänvisade åtminstone tidigare ofta till Mark Lynas, som med sin bok ”Sex grader : vår framtid på en varmare jord” skrämde slag på media över hela världen. Han kommenterar de nya uppgifterna så här:

“Det låter verkligen oroväckande men är realistiskt i dagens situation med en Trump som vill fortsätta utbyggnaden av olje- och gasledningar… och göra hela USA fossilberoende igen… Sex graders temperaturhöjning är liktydigt med slutet för livet på vår jord, som i så fall kommer att förvandlas till en Venus.”

NASA nickar instämmande och säger att Venus en gång kan ha varit beboelig. Sedan slog den globala uppvärmningen till och förvandlade planeten till ett riktigt helvete med temperaturer över 460°C, nästan inget vatten och en atmosfär som i huvudsak består av koldioxid med moln av svavelsyra.

Skeppsgossen tar de nya uppgifterna med en stor portion skepsis. Häruppe i utkiken känns det som om det 10 000-hövdade klimatetablissemanget – som för tillfället festar i Marrakech – behövde nytt bränsle nu när en icke-troende ska ta över makten i USA. Faktum är också att en del av de mer sansade skråmedlemmarna har lagt in sedvanliga brasklappar i stil med att ”vi tror att det kan bli så, men ingen kan säkert veta…”

Tänk om även klimatforskare hade förstånd nog att hålla käften innan de har hållbara bevis för sina teorier.

Men i Marrakech sitter de räddande änglarma 

fredag 11 november 2016

80 000 fladdermöss slaktas varje år - bara i StorbritannienVindkraftverk slaktar troligen 10 000-tals fladdermöss varje år, också i områden där man försökt skydda de små djuren.

Det slås fast i en studie från universitetet i Exeter. Till hjälp vid inventeringen har forskarna använt sökhundar för att spåra upp kadaver och rester av sådana. Sammanlagt 29 vindfarmer har undersökts och antalet offer har beräknats till 194 stycken per månad. Mörkertalet är dock stort eftersom asätare snabbt tar hand om de döda djuren.

Om den här dödssiffran extrapoleras till samtliga landbaserade vindfarmer i Storbritannien, betyder det att omkring 80 000 fladdermöss dödas varje år av turbinbladen. Forskarna har också kommit fram till att risken för att fladdermöss ska träffas och dö ökar med 18 procent för varje extra meter bladlängd.

Dr Fiona Matthews, som lett forskningsprojektet, säger att vindkraftbolagen bör uppmanas att stänga av kraftverken när fladdermössen har sin parningstid, framför allt under sommarnätterna.

Studien ger också en möjlig förklaring till att så många fladdermöss dödas av turbinerna. Det kan bero på att de små djuren stänger av sin sonar på högre höjd eftersom de inte längre räknar med några hinder. De tycks också som om de dras till de insekter som rör sig kring bladen. Öppna fält brukar anses ”säkra”, men när det reses höga pyloner på dem lockas både insekter och fladdermöss till dem.

”Det kan faktiskt vara så”, säger dr Matthews, ”att fladdermössen ändrar sitt beteende när vindkraftverken har rests.”

Hon påminner också om att fladdermöss funnits på jorden i minst
30 miljoner år och att de under denna långa tidrymd har kunnat flyga fritt utan att riskera att krocka med snurrande föremål. De arter som oftast faller offer är de små pipistrellerna, men kadaver av den stora fladdermusen (Noctule) har också påträffats.

Men enligt dr Paul Lintott (ja han heter faktiskt så) måste vi räkna med lite spill kring vindkraftverken (han uttrycker det förstås inte så) eftersom den förnybara energin minskar utsläppen av växthusgaser och följaktligen bidrar till den globala mångfalden. Skeppsgossen anser dock att 80 000 offer på det gröna altaret enbart i Storbritannien är ett fruktansvärt högt pris för redan hotade fladdermuspopulationer att betala.   
   

torsdag 10 november 2016

Ny studie beskyller vattenkraften för enorma metanutsläpp

Världens största kraftverksdamm: De Tre Ravinernas damm i Yangtzefloden 

Vattenkraften har sedan länge en egen nisch i energidiskussionen. Den tas på något sätt för given, den bara levererar och den ger inga utsläpp.

Men riktigt så enkelt är det inte, det visar en studie från Washington State University. Enligt den släpper de stora kraftverksdammarna i världen ut lika mycket metan som hela Kanada. Och metan är som vi vet 34 gånger mer potent än koldioxid. Eftersom ingen tycks ha uppmärksammat detta tidigare räknas dessa utsläpp inte med i den globala statistiken över utsläppen av växthusgaser.    

Studien har letts av ekologen Bridget Deemer. Hon framhåller att man i framtiden inte får bortse från utsläppen från denna förnybara energikälla. Hon ifrågasätter också det kloka i att bygga fler vattenkraftverk när man vill komma bort från beroendet av fossila bränslen. I studien uppskattas antalet planerade kraftverksdammar till 3 700 stycken.

Men Bridget Deemer har fått mothugg av branschen. ”Att fokusera på vattenkraften på det här sättet är oansvarigt och felaktigt”, säger LeRoy Coleman som är talesman för National Hydropower Association. ”Utan vattenkraft kan vi inte möta uppsatta mål för framtida ren energi.”

Idag svarar vattenkraften för 6 procent av USA:s elproduktion (i Sverige är motsvarande siffra ca 45 procent). Den totala kostnaden för att bygga vattenkraft i Amerika anges till 68 dollar per megawattimme. Det är ungefär lika mycket som kostnaden för solenergi, lite dyrare än vindkraft och billigare än både kol och naturgas. Vattenkraften räknas ju vanligen till den förnybara energin – inom det området svarar vattenkraften för hela 52 procent.

LeRoy Coleman säger också att endast 3 procent av reservoarerna i USA används som magasin för vattenkraft. Andra är vanliga magasin för exempelvis reglering av vattenflödet i floder. Han menar att många av dem utan större problem skulle kunna användas för kraftstationer ungefär som man gör i Sverige och Norge.    

onsdag 9 november 2016

Hurra för Donald Trump! Nu kan Clexit bli verklighet.
Efter Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet känner Skeppsgossen en försiktig optimism inför USA:s framtida hållning i klimatfrågan. Det är jag långt ifrån ensam om. Marc Morano, ansvarig för klimatsajten Climate Depot skriver: “Klimatklokskapen har återtagit sin ställning i USA. Nu behöver vi inte längre höra i övrigt intelligenta personer i Washington babbla om hur FN-avtal eller miljöregler kommer att kontrollera jordens temperatur eller stormar."

Ja, vi var många ombord på Narrskeppet som smålog åt varandra och nickade bekräftande när Trumps seger var ett faktum. Samtidigt steg klagolåten från förstaklassalongerna och inga champagneglas höjdes. Man kunde nästan tro att hela det politiska etablissemanget och dess svans av journalister proklamerat universell landssorg. 

Marc Morano igen: "Vad de (demokrater & de som tror på den globala uppvärmningen) är så rädda för är detta - Trump är den första republikanska presidentkandidaten som intagit en vetenskapligt grundad och starkt skeptisk ställning till inte bara påståendena om klimatförändringarna utan också de så kallade lösningarna på dem."

Nu är det tid för Clexit, alltså att USA bryter Parisöverenskommelsen. I maj 2016 förklarade Donald Trump att detta stod på hans agenda som president. Han ironiserade också över "drakoniska klimatregler" och lovade att han skulle dra in allt ekonomiskt bistånd till de många program som FN sjösatt för att hejda den påstådda globala uppvärmningen.

PK-blaskan Washington Post har tidigare konstaterat att Trump skulle kunna förstöra FN:s klimatöverenskommelse med ett pennstreck "och med det allt hopp om att världen kan hålla planetens temperatur inom de gränser som forskarna anser vara säkra". Till yttermera visso kan det få andra nationer att följa USA:s exempel, skrev tidningen. Och tillfogade följande skräckvision: "Planeten skulle bli varmare, världshaven surare, korallerna blekare, havsnivåerna skulle stiga, vi skulle få uppleva fler dödliga extremtemperaturer, arter skulle dö ut, landskapen förändras, hamnarna förvandlas till träskmarker och klimatflyktingar drivas bort från sina hem."

Herre du store, tänk vad ett pennstreck kan åstadkomma i de grönas förvirrade fantasi!

Australiensaren Eric Worrall brukar skriva gästinlägg på sajten Watt's Up With That. Efter valsegern säger han att den är en gåva inte bara till Amerika utan till hela världen. "Den inre kärnan i klimatrörelsen som nu festar i Marrakech på skattebetalarnas bekostnad har fått sina värsta farhågor besannade."

Det har gått många år sedan Lord Monckton förutsade att Amerika skulle leda världen till frihet från den anti-humanistiska girighet som är den gröna rörelsens kännemärke. Så blev han då sannspådd.tisdag 8 november 2016

Ny studie: GMO minskar utsläppen av växthusgaser


De grönas rödaste skynke är genmanipulerade grödor och livsmedel, GMO. Så vad ska de göra nu när forskare vid Purdue University kommit fram till att GMO-grödor är ett effektivt sätt för jordbruket att minska sina CO2-utsläpp?

Den som ställer frågan är Anthony Watts på sin vanligen välinformerade blogg https://wattsupwiththat.com/. Han refererar till en nyligen publicerad studie som kommit fram till att ett förbud mot genmodifierade grödor skulle höja livsmedelspriserna i världen och tillföra atmosfären motsvarande nästan en miljard ton koldioxid. 

Som alltid numera bygger studien på datormodeller varför det inte finns någon anledning att betvivla resultatet. Jordbruksekonomer har med hjälp av dessa kommit fram till att om man ersatte genmodifierad majs, soja och bomull med konventionella sorter, så skulle det innebära en ökning av livsmedelskostnaderna med mellan 0,27 och 2,2 procent, beroende på region. Värst drabbade skulle de fattigare länderna bli.

För miljön skulle ett förbud betyda att nya stora områden måste tas i anspråk för att kompensera för den lägre produktiviteten hos konventionella grödor. Det skulle i sin tur leda till ännu större utsläpp av växthusgaser.

Enligt studien skulle en ökad användning av GMO-grödor kunna sänka utsläppen motsvarande 0,2 miljarder ton växthusgaser, samtidigt som jordbruksarealen skulle kunna minskas med 0,8 miljoner hektar.

”Ofta är det samma grupper som vill minska utsläppen av växthusgaser som vill ha ett förbud mot GMO”, kommenterar professor Wally Tyner som lett studien. ”Tyvärr inser de inte att GMO-grödorna är ett effektivt sätt för jordbruket att minska sina ekologiska fotavtryck.”

Tyner säger också att han inte blev förvånad över de ekonomiska konsekvenserna av ett förbud mot GMO, men att de skulle vara så stora överraskade honom.

“Det är gott och väl att människor bildar sig en uppfattning om GMO”, menar Tyner. ”Det är deras rättighet, även om det inte finns några vetenskapliga belägg för att de skulle påverka miljön eller oss konsumenter negativt. Men inte många känner till hur stor betydelse GMO har för utsläppen av växthusgaser. Det är en viktig faktor som inte får glömmas bort i diskussionerna.”måndag 7 november 2016

Klimatförändringar en välsignelse för Etiopien

Blir svält och missväxt ett minne blott?

Kan det komma något gott av en eventuell uppvärmning av jorden? Jo, säger ett forskarteam från Virginia Tech som studerat Blå Nilens tillrinningsområde i Etiopien och konstaterat att vattenmängderna där kommer att öka betydligt om det blir varmare. Det innebär ett lyft för hela landet, större skördar, bevattningsmöjligheter och kanske till och med förutsättningar för vattenkraftverk.

“Det ligger något ironiskt i att klimatförändringarna kan visa sig vara motorn som Etiopien behöver för att gå från svält till ett livsmedelsexporterande land”, säger professor Zach Easton vid Virginia Tech.

Nu väntar Skeppsgossen bara på stora rubriker i stil med ”Bränn mer olja och hjälp Etiopien grönska!”

En av Skeppsgossens rapportörer undrar hur Jordens vänner, Greenpeace och de andra miljöorganisationerna tar emot nyheten. Tror de kanske inte på klimatmodellerna eller struntar de i de svältande svarta barnen? 

söndag 6 november 2016

En tjuvtitt in i den ekosexuella världen

Ett sätt att hylla jorden?

I förra veckan kunde den som befann sig i Sydney ha sex med självaste Jorden eller Gaia. En installation under konstfestivalen i staden kallades “Ecosexual Bathhouse”. I badhuset kunde man smeka orkidéer, kyssa mossa och ägna sig åt en del andra liknande utsvävningar.

För denna interaktiva installation svarade Loren Kronemyer och Ian Sinclair, båda tilhörande konstnärsgruppen Pony Express i San Francisco (var annars?). I en intervju förklarade de båda att de med badhuset ville “upplösa barriärerna mellan arterna innan vi försvinner in i glömskan” till följd av den globala miljökrisen. De berättade också att det finns en världsomspännande ekosexuell rörelse.

En koll på nätet bekräftar detta. Anledningen till att vi inte hört så mycket talas om den sägs vara att den fokuserar på våra personliga preferenser snarare än på politiska protestaktioner. Därför har miljörörelsen inte velat ha med den att göra. Men de ekosexuella aktivisterna själva säger att de ska tas på fullaste allvar. ”Betraktar man jorden som en älskare eller älskarinna har man tagit det första stora steget mot ett högre miljömedvetande”, säger en representant för rörelsen.

Alla sätt är väl bra utom de dåliga. Sex säljer och vill du smygtitta lite i badhuset och vad som utspelades där, kan du göra det här:

http://www.vice.com/read/ecosexuals-believe-having-sex-with-the-earth-could-save-it

lördag 5 november 2016

Något om medias ensidiga rapportering om "klimathotet"

Skräckbild 1


Dagens journalister är väldigt dåligt informerade om vad koldioxid är – eller också mutade att framställa denna harmlösa och livsviktiga gas som ett hot mot hela mänskligheten. Att svenska journalister med ”examen” från Södertörns högskola inte kan skilja mellan koldioxid och koloxid är väl bara vad man kan vänta sig, men tyvärr är det illa ställt också bland dem som verkar i andra länder.

En morgontidning i Kina publicerade en bild med “svart” rök från kolkraftverk som illustration till att landet skrivit på Paris-överenskommelsen. Eco News i Australien valde en bild av smogen i Beijing och liknande foton stöter vi på titt som tätt i media när klimatförändringarna avhandlas.
 
Skräckbild 2
Det råder inga tvivel om att Kina har stora problem med luft och vatten. Men det är inte på grund av koldioxiden som man ser kineser gå och cykla med ansiktsmasker. Häromdagen publicerade Skeppsgossen en experts avfärdande av ”ozonhålet” och de oerhörda kostnader denna bluff medfört.  Det utökade Montrealprotokollet kommer enligt många bedömare att göra det ekonomiskt omöjligt för många svaga konsumenter att skaffa sig de nya ”godkända” luftkonditioneringsaggregaten.   
 
Även i Afrika behövs elektricitet
men det talas det inte så mycket om
På motsvarande sätt kommer det påhittade hotet om den globala uppvärmningen med ty åtföljande restriktioner att drabba alla – men framför allt utvecklingsländerna där miljarder människor ännu inte har tillgång till elektricitet. Så varför publicerar media inte bilder från Indien av den 1,5 miljard människor som är hänvisade till stearinljus och fotogenlampor eller från Nordkorea, där elförbrukningen per person uppgår till 739 kWh per år (i grannen Sydkorea är den 10 162 kWh per person och år).
 
Miljövännernas idealstat - Nordkorea från satellit

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare