Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

torsdag 3 november 2016

När det förnybara inte förslår

Tyskt kolkraftverk i Neurath

För tillfället är flera av Frankrikes kärnkraftverk stängda för översyn och underhållsarbeten. Ett resultat av detta är en fördubbling av produktionen i kol- och naturgaskraftverken. I september lär Frankrike ha producerat mer fossilel än på 32 år samtidigt som kärnkraften inte gett ett så litet tillskott sedan 1998. Med de högsta elpriserna sedan 2009 som resultat.

Under 2015 svarade kärnkraftverken i Frankrike för nästan 80 procent av den producerade elen. Vattenkraften stod för 10 procent och fossilkraften för 7,5 procent. “Förnybart” gav ett bidrag på 6,1 procent.

Nu ska snart en del av underhållsarbetena vara klara så att åtminstone sex reaktorer av de 18 som kontrollerats kan startas igen. Under arbetena på dessa sjönk produktionen av vattenkraft till rekordlåga nivåer på grund av små nederbördsmängder, vilket självfallet förvärrade läget.

Det är för övrigt inte bara Frankrike självt som drabbats av den minskade totalproduktionen. Tyskland köper stora mängder el av sin granne och har fått se kostnaderna för den importerade elkraften öka med uppåt 20 procent. Den intermittenta vind- och solkraften förslår inte långt och kräver som känt kontinuerlig baskraft, vilket lett till att landet på senare tid ökat det fossila tillskottet till över 50 procent (medan ”förnybart” står för 27 procent). Under de senaste 5 åren har Tyskland öppnat kolkraftverk med en sammanlagd kapacitet på över 10 gigawatt.

Idag har Tyskland – trots omskrivna ”Energiewende” – över 20 gigawatt brunkolseldad elkraft. Brunkol är som de flesta numera vet det fossila bränsle som ger de högsta CO2-utsläppen per ton – en tredjedel mer än stenkol och tre gånger mer än naturgas. Men brunkol är ett billigt bränsle och tyskarna exporterar sitt elöverskott till Österrike, Nederländerna, Frankrike och Schweiz. Experter menar att trots den kraftiga utbyggnaden av sol- och vindkraft kommer Tyskland inte att kunna leva upp till 2020 års mål att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent under 1990 års nivåer. I stället sker en liten ökning av CO2-utsläppen. 

Det tycks alltså som om både Frankrike och Tyskland kommer att vara beroende av kolet för lång tid framåt.

Artikeln bygger på analyser från BP och Bloombergs.

BP Statistical Review, http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-18/france-burns-coal-like-its-1984-as-prices-jump-on-atomic-woes

1 kommentar:

  1. Du är beundransvärd som hittar och förmedlar så här drastisk och viktig information.

    Tack för det !

    SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare