Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

torsdag 10 november 2016

Ny studie beskyller vattenkraften för enorma metanutsläpp

Världens största kraftverksdamm: De Tre Ravinernas damm i Yangtzefloden 

Vattenkraften har sedan länge en egen nisch i energidiskussionen. Den tas på något sätt för given, den bara levererar och den ger inga utsläpp.

Men riktigt så enkelt är det inte, det visar en studie från Washington State University. Enligt den släpper de stora kraftverksdammarna i världen ut lika mycket metan som hela Kanada. Och metan är som vi vet 34 gånger mer potent än koldioxid. Eftersom ingen tycks ha uppmärksammat detta tidigare räknas dessa utsläpp inte med i den globala statistiken över utsläppen av växthusgaser.    

Studien har letts av ekologen Bridget Deemer. Hon framhåller att man i framtiden inte får bortse från utsläppen från denna förnybara energikälla. Hon ifrågasätter också det kloka i att bygga fler vattenkraftverk när man vill komma bort från beroendet av fossila bränslen. I studien uppskattas antalet planerade kraftverksdammar till 3 700 stycken.

Men Bridget Deemer har fått mothugg av branschen. ”Att fokusera på vattenkraften på det här sättet är oansvarigt och felaktigt”, säger LeRoy Coleman som är talesman för National Hydropower Association. ”Utan vattenkraft kan vi inte möta uppsatta mål för framtida ren energi.”

Idag svarar vattenkraften för 6 procent av USA:s elproduktion (i Sverige är motsvarande siffra ca 45 procent). Den totala kostnaden för att bygga vattenkraft i Amerika anges till 68 dollar per megawattimme. Det är ungefär lika mycket som kostnaden för solenergi, lite dyrare än vindkraft och billigare än både kol och naturgas. Vattenkraften räknas ju vanligen till den förnybara energin – inom det området svarar vattenkraften för hela 52 procent.

LeRoy Coleman säger också att endast 3 procent av reservoarerna i USA används som magasin för vattenkraft. Andra är vanliga magasin för exempelvis reglering av vattenflödet i floder. Han menar att många av dem utan större problem skulle kunna användas för kraftstationer ungefär som man gör i Sverige och Norge.    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare