Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

måndag 14 november 2016

Strandpromenaderna växer i storlek

Sandhammaren i Skåne


Då och då kommer någon fram till Skeppsgossen och frågar om jag har noterat att havet stigit under den tid jag seglat på Narrskeppet (det är en mansålder). Svaret på frågan blir ett bestämt ”Nej!” Sedan berättar jag för frågaren att havsnivåhöjningen varit i stort sett konstant med några millimeter per år. När jag i nästa andetag tillägger att landmassorna på jorden växer, brukar frågaren inse att av mig får han inte de svar han hoppats på. Då hänvisar jag honom till första klass och Al Gore.

Det finns till och med siffror på hur mycket mer land vi fått att gå torrskodda på under de senaste 30 åren. Enligt en holländsk studie som publicerats nyligen rör det sig om ca 277 000 km². Av dessa utgör andelen kustremsor hela 54 000 km². Detta betyder att kontinenterna växer påtagligt.    

Studien visar också att jorden bara förlorat knappt 184 000 km² land under samma period, inberäknat ca 32 000 km² kust. Det rimmar förstås illa med katastrofrapporterna om att smältande polarisar skulle drabba jordens kustområden hårt. Inte minst i Sverige har man ju satsat pengar på att förstärka strandskyddet mot stigande havsnivåer.

Studien, som publicerats tidskriften Nature Climate Change, har letts av  Gennadii Donchyts vid Deltares, ett oberoende institut som specialiserat sig på bl.a. vattenmiljöfrågor. I en BBC-intervju uttyckte han sin förvåning över att landmassan växer mer än vad havet äter upp. Sedan den senaste istiden för 15-20 000 år sedan har havsnivån höjts med ca 2-3 mm per år utom inom områden med termisk expansion där man uppmätt så mycket som 7 mm per år.

Säkert är det många som minns Al Gore’s larmrapporter om att haven redan 2006 skulle sluka väldiga landmassor. Det var som det mesta den mannen kläckt ur sig en enda stor lögn. Seriösa forskare anser att den oväntade tillväxten av Antarktis is och snötäcke med hela 33 procent kan vara en bidragande orsak till att havsnivåerna förblivit så stabila.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare