Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

torsdag 29 november 2012

Narrfesten i Doha


Havsnivåerna höjs 60 procent fortare än vad FN-experterna räknat med i sina prognoser och nu hotas alla låga kuster från Miami till Maldiverna!


Sådana lögner pumpas ut från dårhuset i Doha i Qatar, där klimatnarrarna gör allt för att övertrumfa varann med nya påhittade faror för mänskligheten.

Hur är det då med havens höjning i verkligheten? Enligt IPCC skulle den uppgå till max. 59 cm år 2100. Också den siffran var minst sagt rundligt tilltagen, eftersom t.ex. Coloradouniversitet som gärna spär på statistiken anger höjningen till 3,1 mm om året.

Lika mörk ser framtiden ut när det gäller klimatförändringarna i övrigt. Temperaturen ökar snabbare än beräknat, heter det, fast alla klimatforskare utanför FN-maffian är överens om att den inte stigit alls under de senaste 15-16 åren. Och CO2-hotet är större än nånsin, trots att denna arma gas inte har ett dyft att göra med planetens temperatur eftersom det är solen som driver klimatet och inget annat!

I motsats till vid tidigare konferenser i FN-regi läcker det inte ut så mycket information från dårhuset i Doha. Ytterst handlar det ju om att överföra pengar från industriländerna till tredje världen – “och tjuvar föredrar att arbeta i mörker” konstaterar bloggaren Alan Caruba. Vad man nu försöker göra är att skapa en ny ”grön klimatfond” av samma modell som i Kytoto 1997.

Som samme Alan Caruba så riktigt påpekar är koldioxiden nödvändig för livet på jorden. Utan CO2 skulle allt levande förgås och i 4,5 miljarder år har jorden upprätthållit den nödvändiga balansen mellan CO2-utsläppen genom upplagring av överskottet i kolsänkor. “Om det funnes någon sanning i påståendena att CO2 värmer upp jorden måste man bortse från alla istider och de efterföljande varmare perioderna, inklusive den senaste lilla istiden från ca 1300 – 1850.

All den goja som vi matas med i teve och media under rubrikerna “nu måste vi rädda jorden” har inget annat syfte än bryta ner den tekniska standard vi uppnått och förflytta oss tillbaka till stenåldern. Många kritiker har kallat hela CO2-vansinnet för tidernas största bedrägeri – och förvisso är det många som sett och ser till att berika sig.

En av dem är regissören och skådespelaren Robert Redford, som nyligen pratat en massa klimatsmörja i en intervju med tidningen The Hollywood Reporter. Han hävdar bland annat att de som inte tror på den globala uppvärmningen är ideologiska och trångsynta extremister. Det är inte första gången han vädrar sin klimatövertygelse. Den här gången drar han sig inte för att kasta skit på alla som tvivlar på klimatalarmen.

”Det tar tid för världen att fatta, särskilt som det fortfarande finns personer med åsikter som hör hemma på 1950-talet. De är så förstockade och så ideologiskt drivna att vi knappast kan förvänta oss några förändringar i deras ställningstaganden.”

Självklart finns det inga ideologiska drivkrafter hos dem som tror på klimatförändringarna. De tror att en snörik vinter eller en het sommar beror på klimatförändringarna. Detsamma gäller kraftiga stormar – och en snöfattig vinter eller en värmebölja i augusti. Allt beror på människans inverkan på klimatet.

Men redan för några år sen fick Robert Redford på skallen av en grupp färgade präster för att han motsatte sig fortsatt borrning efter olja och gas i Utahs vildmarker. De klistrade etiketten ”de fattigas fiende” på honom och demonstrerade utanför den biograf i Salt Lake City där Redford håller sin Sundance Festival! Ett stopp för fortsatt prospektering leder till ökade värmekostnader för statens låginkomsttagare, menade prästerskapet.

De påpekade också att det är lätt för en man som Redford att lägga sig i sådant som inte drabbar hans egen välfyllda plånbok och kallade till och med hans agerande för rasism. ”Robert Redford har råd att värma upp sin 1300 kvadratmeter stora herrgård hur mycket energikostnaderna än stiger”, sa en av prästerna.

Det där med att leva som man lär är lika svårt för mr Redford som för mr Gore och de andra profeterna. ”Missionärernas” utsläpp ska av någon anledning inte räknas.Att matpriserna stiger vet vi men alla vet kanske inte att en viktig orsak till detta är satsningen på biobränslen. I en intervju från i somras som knappast gett eko i svenska media säger Nestlés styrelseordförande Peter Brabeck-Letmathe rent ut: “Om inte födoämnen användes för att framställa fordonsbränsle skulle matpriserna helt klart sjunka igen.”Han framhöll också att biobränslena aldrig skulle kunna hävda sig på marknaden utan kraftiga subventioner eller olika typer av skattelättnader. Enligt Nestlé-chefen fattar inte politikerna att mat- och oljemarknaden egentligen är en och samma – båda handlar med kalorier. Enda skillnaden är att det krävs 2 500 kalorier per person och dag av födoämnen, medan energimarknaden kräver 50 000 kalorier per person och dag.

När politikerna sa att de ville ersätta 20 procent av de fossila bränslena med biobränslen, betydde det enligt Brabeck-Letmathe att skördarna måste tredubblas. Redan nu går större delen av världens sockerproduktion till produktion av biobränslen.

En annan viktig aspekt är vattenanvändningen vid produktionen av biobränslen. Jordbruket står för 70 procent av vattenkonsumtionen i världen och allmänheten måste inse sambandet, tillade Brabeck-Letmathe. Det går åt cirka 4 600 liter vatten för att tillverka en liter ren etanol från sockerrör och 1 900 liter om man utgår från palmolja.

Så nog finns det viktigare och mer närliggande problem att diskutera än klimatet där borta i dårarnas Doha.

måndag 26 november 2012

Hoppfullt för de svenska örnarna

Ingen havsörn men lika majestätisk

Vindkraften orsakar enorma miljöskador. Den kräver stora mängder råmaterial och mark för turbiner, den kräver backup och långa kraftledningar. Enbart utvinningen av de sällsynta jordmetallerna förstör värdefull jordbruksmark och leder till hälsoproblem för dem som arbetar med brytningen, särskilt i Kina.


Här i Väst hotar vindkraftverken många fågelarter och fladdermöss som vi under årtionden har försökt rädda från utrotning med stora ansträngningar och till stora kostnader. Det handlar inte om sparvar och duvor som våra katter tar utan om fladdermöss som äter insekter och skyddar våra skördar. Det handlar om ståtliga rovfåglar, hägrar, tranor och svanar.

Enligt den amerikanska fågelskyddsorganisationen American Bird Conservancy (ABC) dödas varje år över 500 000 fåglar och ett oräkneligt antal fladdermöss av vindkraftverken i USA.

De stora örnarna är särskilt utsatta. Det finns uppskattningar som säger att närmare 1 000 örnar slaktas varje år. Altamont Pass öster om San Francisco var en gång ett viktigt habitat för örnar, men på de senaste 20 åren har inga par häckat i området. På andra håll finns det en verklig risk att stammen av prärietranor decimeras och måste söka sig andra häckningsplatser.

Vindkraftsindustrin ser till att de officiella dödssiffrorna hålls på en “acceptabelt låg” nivå genom att bara söka under stillastående turbiner eller i direkt anslutning till vindsnurrorna. På så sätt kommer inte fåglar som orkat flaxa en bit innan de störtat till marken med i statistiken. Vidare sker inventeringen med två till fyra veckors mellanrum så att de döda fåglarna hinner tas om hand av rävar och andra rovdjur. Hundar används inte vid söken och skadade fåglar räknas inte med i statistiken.

Mottot tycks vara ”hugg sönder, skyffla iväg och håll käften”.

ABC:s vindenergispecialist Kelly Fuller framhåller också att det ofta är omöjligt att komma nära en större vindfarm på grund av de höga stängslen, varför oberoende analyser inte kan göras. De siffror som offentliggörs är tillrättalagda och manipulerade.

Fish and Wildlife Service åtalade tillsammans med justitiedepartementet ett oljebolag för 28 dödade fåglar i North Dakota, och ExxonMobil har fått böta 600 000 dollar för att de oavsiktligt orsakat 85 fåglars död. Men hittills har inte ett enda vindkraftsbolag åtalats i USA. Det har nu gått så långt att myndigheterna tillåter att ett visst antal örnar ”offras” för nya vindfarmer.

I Sverige har Skeppsgossen och andra fågelvänner försökta skapa opinion mot tillkomsten av nya vindkraftverk. Siffror som de som anges ovan bemöts tyvärr med skepsis eller kallas direkt lögnaktiga av motståndarna som hänvisar till en gammal undersökning från Naturvårdsverket. Inte heller de ornitologiska föreningarna verkar särskilt intresserade av den pågående slakten och har i varje fall inte tagit några initiativ till egna undersökningar.

Ett litet glädjande tecken är emellertid att Oskarshamns kommun på rekommendation av Naturvårdsverket stoppat bygget av tre vindkraftverk på Ävrö. Dessa skulle utgöra ett hot mot de havsörnar som häckar i området (det finns bara 500 par i hela Sverige). Men hur många glador, hökar, ugglor och andra fåglar och hur många fladdermöss som slaktas av de redan byggda vindkraftverken runtom i landet, det tycks vi aldrig få veta.fredag 23 november 2012

Ömsom varmt, ömsomt kalltLarmrapporterna om mänsklighetens och jordens förväntade undergång fortsätter att strömma in. Antingen kommer vi att kokas ihjäl eller också är det stora frysrummet som väntar. 

Skeppsgossen har vid åtskilliga tillfällen framhållit att klimatalarmismen alltmer fått smak av religion. Nu har de katolska biskoparna haft ett symposium i USA, där de enligt en kalifornisk biskop ”har sett de skador som klimatförändringarna åstadkommer både ute i världen och hemma i Amerika”. Självaste påven har ju uppmanat sina anhängare att ta det moraliska ansvaret att mildra effekterna på miljön. Och biskopen av Papua Nya Guinea talade förstås med darr på rösten om invånarna på Carteret Islands som har kallats ”världens första klimatflyktingar” (en lika tveksam benämning som ”ensamkommande flyktingbarn” enligt Skeppsgossens syn på saken).

Barack Obama hann knappt bli varm i kläderna efter omvalet innan han började yra om alla de klimatåtgärder som står på hans agenda. Vid en presskonferens härförleden påstod han utan att rodna att ”vi vet att den globala temperaturen ökar snabbare än vad som förutsågs för 10 år sen”. Tydligen har det gått honom (liksom Världsbanken) spårlöst förbi att temperaturhöjningen avstannat sen 16 år tillbaka. Det förstärker ju bara bilden av denne narr som en notorisk lögnare.

”Jag tror helt och fullt på klimatförändringarna, att de beror av våra aktiviteter och utsläppen av koldioxid. Därför anser jag att vi är skyldiga kommande generationer att göra något åt dem.”      

Så talar en sann statsman. Samtidigt har Obama tvingats(?) protestera mot EU:s föreslagna skatt på flygets utsläpp – tillsammans med Indien, Kina och en rad andra länder. Risken för ett globalt handelskrig tycks nu emellertid vara undanröjd i och med att EU-narrarna vikt sig. ”Jag har rekommenderat EU:s medlemsstater att stoppa nedräkningen”, förklarade Connie Hedegaard i en intervju.

Men bara tillfälligt. Om inte FN godkänner en plan som ska begränsa flygtrafikens utsläpp till nästa årsskifte så kommer skatten att återinföras, varnade hon.

Klimatnarren nr 1, Al Gore, har vaknat till liv igen och börjat ”höra röster”, rapporterar en bloggare. ”Moder Natur talar starkt och tydligt”, säger han. ”Fysikens lagar gäller och när vi varje dag släpper ut 90 miljoner ton föroreningar i atmosfären så binds en väldig massa värme.” Skeppsgossen undrar: Gäller fysikens lagar också för allt skitsnack som den mannen levererar?

Nu över till en positiv nyhet. Arktis håller på att frysa till igen, helt enligt tidtabellen. Isbjörnar strosar omkring i trakterna kring samhällena Ulukhaktok och Clyde River där det ännu finns öppet vatten. Men inom några veckor fryser vattnet till där också och då lufsar björnarna ut på isarna igen. Till allas glädje får man hoppas, för i Ulukhaktok och Clyde River bor det med all säkerhet inga WWF-vänner.

Meddelas kan också att solen fortsätter att lysa över Sahara men att den planerade jätteanläggningen för solenergi nu lagts i malpåse. Siemens, Bosch och andra intressenter i  Desertec har dragit sig ur.Kallt kommer det i alla fall att bli över hela jorden om man får tro en viss doktor Norman Page. “Jorden är på väg in i kallare fas som troligen kommer att vara runt 30 år eller kanske mer”, skriver han och grundar förutsägelsen på geologiska data. Han säger också att det inte skett någon nettouppvärmning sedan 1997 trots att CO2-innehållet i atmosfären ökat med 8,5 procent.

Vad som driver klimatet är havsytans temperatur (SST) som i sin tur bestäms av solen, hävdar doktor Page. Det finns en god korrelation mellan solcyklerna och SST, men det finns också en fördröjning på 10-12 år innan ändringarna märks.

“Ett tecken på att en klimatförändring är på gång ’gungbrädeseffekten’ mellan havsisens utbredning i Arktis resp. Antarktis. I Arktis ser vi fortfarande reminiscenser av uppvärmningen i den låga isutbredningen under sommaren. Första indikationen på en kommande avkylning utgör det faktum att isen runt Antarktis växt till kraftigt.”


torsdag 22 november 2012

Hör Gud världsbanken?

När Världsbanken, Romklubben och Johan Rockström m.fl. kucklar ihop ett nytt katastrofscenario ger det ett öronbedövande eko över hela Narrskeppet.

Jordens klimat håller på att bli fyra grader varmare och därmed dränks halva världen (medan Narrskeppet med passagerare givetvis kommer att klara sig). ”Vi talar inte om en framtid som är farlig för mänskligheten, utan om en framtid som är katastrofal för mänskligheten”, säger miljöprofessorn Johan Rockström till Ekot.


Som vanligt hugger miljönarrarna i media direkt på betet, trots att författarna till rapporten reserverar sig för att det där med temperaturhöjningen ännu så länge bara är spekulationer. Avsikten är förstås att skrämma människor inför det stundande klimatmötet i Doha.

Professor Rahmstorf tar sig ett dopp i det stigande världshavet...

Författare till rapporten är för övrigt supernarren Stefan Rahmstorf vid Potsdaminstitutet, en riktig domedagsprofet modell Gore som påstod att Golfströmmen skulle stanna för så där en tio år sen. Bara det borde ju få journalisterna att ifrågasätta trovärdigheten i hans profetior, men icke. De dreglar över alla nyheter av den här sorten och sväljer dem okritiskt.

Till hyllningskören har nu sällat sig FN:s klimatchef Christiana Figueres, som säger att vi står inför en revolution lika stor som den industriella – men med den väsentliga skillnaden att nu väntar en övernationellt styrd förändring, ”som kommer att göra tillvaron för alla och envar mycket annorlunda”. Det luktar Romklubbens universalfascism lång väg, inte sant?

Men de kritiska rösterna är många. Ingen global uppvärmning har skett under de senaste 15-16 åren. I USA Today skriver en kommentator att “den här rapporten är ovetenskaplig”. Världsbankens rekommendation att ge ytterligare pengar till sol- och vindenergi avfärdas också och kan göra mer skada än nytta i utvecklingsländerna.

David Kreutzer, ekonom vid Heritage Foundation, skriver: "Att föreslå växande ekonomier att de ska satsa på grön teknik är som att råda en hungrig att börja banta därför att han eller hon riskerar att bli överviktig om 90 år.”

Några viktigare överenskommelser lär det väl inte bli den här gången heller. Intressant är att överste klimatnarren själv, järnvägsingenjören Rajendra K. Pachauri, och hans IPCC inte har inbjudits till COP18 i Doha. Varför säger han sig inte veta. Ett gott tecken är det i alla fall, fast det kanske också förebådar att andra onda krafter med direktlinjer till Romklubben har ”tagit över” klimatet.torsdag 15 november 2012

Hör Gud bön?


Efter att ha blivit vald till president förra gången lovade Barack Obama att hejda översvämningarna och rädda hela vår jord. Det lyckades som bekant dåligt till och med på hemmaplan.


Annat var det på Bushs tid. När orkanen Katrina slog till mot New Orleans var det många som menade att skadorna åtminstone delvis berodde på Bushadministrationens brist på miljöpolitik. ”Bush struntar i internationellt beslutade klimatåtgärder därför att han anser att det skulle få negativa konsekvenser för den amerikanska ekonomin,” skrev Tysklands gröna miljöminister Jürgen Tritten. ”Han blundar för de kostnader i människoliv och förstörd egendom som både det egna landet och hela världsekonomin åsamkas av naturkatastrofer som Katrina.”

Filmregissören Oliver Stone tror (på fullt allvar) att orkanen Sandy var Guds straff för att Amerika inte gjort några allvarliga försök att stoppa klimatförändringarna. ”Moder Natur får inte nonchaleras”, upplyser han oss om. ”Gör vi det så straffar Gud mänskligheten med katastrofer som Sandy.”

”Och jag som trodde att fint väder var Guds belöning till mig för att jag inte är homosexuell”, skriver en besviken bloggare.

”Dessa idioter kommer snart att kräva att vi offrar några jungfrur för att kontrollera klimatet”, skriver en annan.

Kontrollera klimatet – hör inte narrarna själva hur vansinnigt det låter? Vilken knapp ska man trycka på för att hejda klimatförändringarna, undrar Skeppsgossen. Eller hjälper det inte längre att be till Gud som man gjort i några tusen år – med klent resultat? Jag håller med en annan bloggare som nyktert konstaterar att Sandy var Guds sätt att påpeka för människorna att de byggt sina hus för nära vattnet.

Apropå Sandy så har internationell press inte gjort något stort nummer av att 16 elektriska Fisker Karma-bilar dränktes i hamnen i Newark – och fattade eld! Riktigt hur det gick till vet man inte, för enligt tillverkaren var bilarnas batterier inte laddade vid tillfället. Rätt skumt verkar det i alla fall vara, särskilt som det inte är första gången elbilar brinner. Tål de inte vatten heller?

Enligt en ny rapport var solaktiviteten mot slutet av 1900-talet den högsta på 9 400 år. Vem som helst utom pundhuvuden som Al Gore et consortes bör vid det här laget inse att just solen är den viktigaste klimatstyrande faktorn.

Jag har vid åtskilliga tillfällen framhållit att klimatalarmismen alltmer fått smak av religion. Nu har de katolska biskoparna haft ett symposium i USA, där de enligt en kalifornisk biskop ”har sett de skador som klimatförändringarna åstadkommer både ute i världen och hemma i Amerika”. Självaste påven har ju uppmanat sina anhängare att ta det moraliska ansvaret för att mildra effekterna på miljön. Och biskopen av Papua Nya Guinea talade förstås med darr på rösten om invånarna på Carteret Islands som har kallats ”världens första klimatflyktingar” (en lika tveksam benämning som ”ensamkommande flyktingbarn” enligt Skeppsgossens syn på saken).

Barack Obama hann knappt bli varm i kläderna efter omvalet innan han började yra om vilka klimatåtgärder som står på hans agenda. Vid en presskonferens i veckan påstod han utan att rodna att ”vi vet att den globala temperaturen ökar snabbare än vad som förutsågs för 10 år sen”. Tydligen har det gått honom spårlöst förbi att temperaturhöjningen avstannat sen 16 år tillbaka. Det förstärker ju bara bilden av denne narr som en notorisk lögnare.

”Jag tror helt och fullt på klimatförändringarna, att de beror av våra aktiviteter och utsläppen av koldioxid. Därför anser jag att vi är skyldiga kommande generationer att göra något åt dem.”

Så talar en sann statsman. Samtidigt har Obama i alla fall protesterat mot EU:s föreslagna skatt på flygets utsläpp – tillsammans med Indien, Kina och en rad andra länder. Risken för ett globalt handelskrig tycks nu emellertid vara undanröjd i och med att EU-narrarna vikt sig. ”Jag har rekommenderat EU:s medlemsstater att stoppa nedräkningen”, förklarade Connie Hedegaard i en intervju.

Men bara tillfälligt. Om inte FN godkänner en plan som ska begränsa flygtrafikens utsläpp till nästa årsskifte så kommer skatten att återinföras, varnar hon.

Klimatnarren nr 1, Al Gore, har vaknat till liv igen och börjat ”höra röster”, rapporterar en bloggare. ”Moder Natur talar starkt och tydligt”, säger han. ”Fysikens lagar gäller och när vi varje dag släpper ut 90 miljoner ton föroreningar i atmosfären så binds det en väldig massa värme.”

I tidningen The Nation har kolumnisten och förkämpen för global rättvisa Naomi Klein medgett att klimatskeptikerna har rätt när de ser socio-politiska motiv bakom klimatalarmismen.

”Klimatförnekarna har inte kommit fram till att klimatförändringarna är en vänsterkonspiration genom att avslöja någon hemlig socialistisk komplott. De har kommit fram till det genom att noggrant studera vilka åtgärder som måste till för att minska de globala utsläppen så drastiskt och så hastigt som klimatforskarna kräver. Detta skulle i så fall enligt dem innebära att vi måste ändra våra ekonomiska och politiska system bort från tron på ’den fria marknaden’. Den brittiske bloggaren James Delingpole har formulerat det så här: ‘Den moderna miljörörelsen lyfter fram många av vänsterns hjärtefrågor som omfördelning av rikedomarna, högre skatter och större makt åt staten’.

Vilket får Skeppsgossen att erinra sig detta citat av Winston Churchill: “Socialismen är en misslyckandets filosofi, en okunnighetens lära och ett avundens evangelium, vars enda medfödda dygd är en jämn fördelning av elände.”

Bloggaren Steven Goddard har gett oss receptet för hur man bäst lurar allmänheten att tro på alla de klimatlögner som virvlar runt i media. Om den globala temperaturen inte vill öka så kan man:

1. Se till att det var svalare förr och göra det varmare idag.

2. Förklara för folk att det var bättre väder förr.

3. Berätta för folk att vädret kan bli bättre igen om de ger upp sin frihet och betalar.

4. Stjäla så mycket pengar man kan från allmänheten och säga att man gör det för deras eget bästa.

5. Skapa en generation av drönare som inte kan tänka själva.

Dessa åtgärder, tillägger Steven Goddard, är formulerade och godkända av den amerikanska staten. Skeppsgossen vill gärna vara lite mer internationell och hävdar att receptet är giltigt också inom EU.

Med de orden återgår Skeppsgossen till den stillsamma sysslan att skura däck.tisdag 13 november 2012

Ökande motstånd mot norsk vindkraft

Norskt landskap


Motståndet mot vindkraftens utbyggnad växer också i Norge. Under parollen "Nei til vindmøller og ja til natur" slåss man där mot planerna på vindfarmer i Lister, Eigersund och Dalane.

”I söder är Listaheiene för alltid förstört av Fred Olsens vindmöllor,” kan man läsa på en hemsida. ”Betalningen för ’jobbet’ är 388 miljoner norska kronor som redaren kan stoppa i sin redan tjocka plånbok med hälsningar från oss skattebetalare.” Nu befarar motståndarna att gratisfesten ska fortsätta i övriga delar av området.


De ”gröna” certifikaten kommer att kosta norrmännen mellan 30 och 40 miljarder. Det är pengar som kunde ha satsats på skolor och sjukvård, skriver upprörda motståndare.

Vindkraften bidrar ju heller inte till att minska (de ofarliga) CO2-utsläppen så länge produktionen av kol, olja och gas ökar ute i Europa. Norska Statnett planerar att dra fyra nya kablar till Europa, men varken Tyskland eller andra EU-länder vill köpa den dyra vindkraftströmmen. Däremot vill Tyskland mer än gärna köpa mer gas från Norge allt eftersom de egna kärnkraftverken avvecklas. Men hittills har de tre norska gaskraftverken i Tyskland också haft svårt att bli av med den el de producerar.

Till slut kan man förstås undra varför “forskare” är så pigga på att manipulera data och överdriva olika väderfenomen i syfte att skuldbelägga de fossila bränslena och människan. Den som går tillbaka i historien hittar snart förklaringar som borde få varje tänkande människa att förfäras. Miljörörelsen har konsekvent infiltrerat det demokratiska samhället och målmedvetet arbetat mot upprättandet av en grön diktatur som utgör ett hot mot allt vad västerlandet står för. I en kommentar på The Climate Scam har signaturen ”bom” på ett utmärkt sätt formulerat mp:s agenda::

”Vi måste inse att miljöpartisterna är dom som sov på mattelektionerna och sedan slank in på journalist-socionom-juristbanorna. De kan inte räkna som vi som fick stort A och blev ingenjörer. De kan inte ens laga en punkterad cykelslang. De går på primitivt enkla tumregler ’vinden är ju gratis’ (och solen) och så ’är de de goda’ och så skall de ’rädda oss alla’. Det har de hållit på med nu i trettio år utan att ha lärt sig något nytt. Vi som förstår måste försöka öppna deras ögon och öron men de är förblindade av sin religion och beroende av den politiska rikliga köttgrytan de snaskar i sig av. Se bara på bloggen Fredman på Kvarnberget och dennes analys av utfallet mot både Förbifart Stockholm och Österleden som är ett av deras senaste stolleprov. Miljöpartiet är farligt för Sverige eftersom de i en halv vågmästarroll mellan m och s kan diktera vilkoren för sitt stöd. sd är nu tredje största parti men det finns trots allt fyra till åtta procent som tror på mp. Vi verkar ha tröttnat på Reinfeldts fasoner och börjat luta mot s enligt en ny säkert gravt manipulerande undersökning. En minoritetsregering s+mp 2014 vore verkligen ur askan i elden. Vi får hoppas att vindkraften konkat innan 2014 annars får vi skiten i knäet ännu mer. Måtte bankerna kräva in sina vindkraftslån snarast!”


måndag 12 november 2012

Elbils-eländetAv president Obamas vision om en miljon elbilar på de amerikanska vägarna år 2015 bidde det bara en tumme. I mars 2009 försökte han rättfärdiga satsningen och den generösa kreditgivningen genom att säga att det inte bara handlade om att göra Amerika oberoende av importerad olja utan också om att skapa nya jobb för amerikanerna.


Tre år senare, med facit i hand som det brukar heta, sticker kongressens budgetkontor hål på bubblan och säger att alla satsade miljarder inte kommer att påverka den totala bensinanvändningen och utsläppen under många år framåt. I rapporten kom man också fram till att elbilarna trots alla subventioner är dåliga köp för konsumenterna, med betydligt högre driftskostnader än bensinbilarna.

Som Skeppsgossen tidigare berättat har Toyota, världens största biltillverkare, insett detta och nöjt sig med en provserie på 100 exemplar av redan mycket omskrivna modellen iQ. Vice verkställande direktören Takeshi Uchiyamada säger: “Dagens elektriska bilar fyller inte samhällets behov varken i fråga om körsträcka eller kostnader eller hur lång tid det tar att ladda batterierna.”

Kvar för Toyotas del blir nu helelektriska RAV4 som ska tillverkas i USA av Tesla Motors. De räknar med att kunna sälja 2 600 bilar under de kommande tre åren! Tesla har redan fått ett lån på 465 miljoner dollar av energidepartementet men har nyligen begärt omförhandling av villkoren – för andra gången!

Lite bättre har det gått för Toyotas hybrider. I USA har tillverkaren sålt ca 178 000 sådana. På hemmamarknaden har det varit så mycket trögare. Av beräknade 40 000 Prius plug-in hybrider har försäljningen uppgått till knappa 10 000.

Under de kommande tio åren räknar analytikerna med att elbilsförsäljningen globalt kommer att stanna en bra bit under 10 procent av totalförsäljningen. Det är bara Nissan som envisas med att påstå att 2020 så kommer en tiondel av alla sålda bilar att vara eldrivna. Modellen Leaf har dock bara sålts i 38 000 exemplar sedan tillverkningen började i slutet av 2010 och kurvorna pekar inte uppåt. Lanseringen i Sverige i höst lär inte hjälpa upp försäljningsstatistiken med tanke på hur dålig räckvidden är i kalla klimat.

Lite bättre har det gått för Chevrolet Volt med sin bensinmotor som backup. Siffrorna för första halvåret 2012 innebär en tredubbling jämfört med 2011, men färre än 22 000 bilar har sålts sedan produktionsstarten 2010. Prognosen var 40 000 sålda bilar i år men i verkligheten har man sålt knappt 15 000. Inte ens de desperat leasingerbudandena har lyckats övertyga amerikanerna att köra Volt.

Enligt Reuters förlorar GM 49 000 dollar på varje Volt som säljs för 40 000 dollar. Fast det vill GM-topparna inte riktigt erkänna. ”Visst förlorar vi pengar på Volt, men det kommer att vända och när vi får ut Gen 2 får vi tillbaka pengarna.” Men det är något som många analytiker betvivlar – ”GM kommer aldrig att få tillbaka sina pengar på den modellen”.

Nu spelar det vl inte så stor roll eftersom det är de amerikanska skattebetalarna som står för gungorna. General Electric har visserligen sagt att bolaget tänker köpa 50 000 bilar, men de kommer att generera stora pengar åt GE som tänker bygga vind- och soldrivna laddningsstationer – naturligtvis kraftigt subventionerade av skattebetalarna de också!

En direkt skandal är Fisker-affären. USA:s vicepresident Joe Biden såg till att elbilstillverkaren Fisker fick ett lån på 529 miljoner dollar mot att de övertog den nedlagda GM-fabriken  i Delaware. En dag skulle de 2 000 permitterade bilarbetarna få jobb vid fabriken igen. Nu har Fisker avskedat och sagt upp avtal med ett stort antal underleverantörer. Orsaken är att man måste omförhandla de statliga lånen och de 850 miljoner man lånat av privata investerare.

Nu vet vi att Fisker Karma aldrig var tänkt att tillverkas i Delaware utan i Finland. Den modell som skulle byggas i GM-fabriken hette Atlantic. Men sedan energidepartementet frusit de 336 miljoner dollar som Fisker inte gjort av med har företaget meddelat att det nog inte blir någon tillverkning av Atlantic heller i USA.

Fiskerskandalen har lett till batterileverantören A123 permitterat och ansökt om rekonstruktion. Och Fisker skyller på att A123 levererat undermåliga batterier som lett till uppmärksammade bränder.

För att kunna prångla ut fler elbilar som ingen vill köpa och rädda ansiktet skärper Obama kraven på bensindrivna bilar. Inte ens hybriderna kommer att kunna klara dem, men det skiter myndigheterna i och håller fast vid att 2025 ska medelförbrukningen ligga på 54,5 miles per gallon. Det kräver enligt experterna så lätta och små bilar att det inte blir plats för en familj.

Uppgifterna i den här artikeln har Skeppsgossen hämtat ur tidskriften Forbes. Där ställs till slut denna fråga:

”Är det inte något som är alldeles galet när våra skattepengar används till att muta konsumenterna att köpa fordon som staten vill att vi ska köpa men som inte motsvarar kundernas krav eller önskemål…och när statliga bestämmelser och reglementen avgör vad som ska tillverkas snarare än de fria marknadskrafterna”.

Uppenbarligen är det så det nya Obama-Amerika vill ha det. Annars kunde de faktiskt ha rösta för en helt annan politik.

lördag 10 november 2012

I orkanen Sandys spår
Orkanen Sandy fortsätter att förfölja amerikanska media, presidentvalet till trots. Det hjälper föga att sansade meteorologer och klimatforskare förklarar att Sandy bara var ett exempel på vad som händer när Stilla havet kyls av och Atlanten fortfarande är varm. Så var fallet på 1950-talet då ovädren avlöste varandra i Nordamerika. Det handlar helt enkelt om naturliga cykler. Och eftersom uppvärmningen nu stannat av kan det ju inte bildas sådana här oväder längre, vilket också bevisas av att den tropiska cyklonaktiviteten avtagit påtagligt. Det började den för övrigt göra kort efter det att Al Gore och hans hejdukar fått Nobelpriset!


Det finns faktiskt “experter” som kopplar ihop Sandys framfart med det krympande istäcket i Arktis. Men 1974 års förödande storm i Berings hav ansågs tvärtom bero på att istäcket var för stort! Hela området kring Nome i Alaska drabbades den gången av enorma översvämningar, med vattendjup på över 1,5 meter i de lågt liggande delarna av staden.

En gång trodde ”befolkningsgurun” Paul Ehrlich att jordens avkylning skulle innebära att England blev obeboligt år 2000. Mycket riktigt inträdde en period av kallare klimat, men tråkigt nog för honom lever människor i England fortfarande. Under tiden har samme Paul Ehrlich övergått till gänget som förutspår en global uppvärmning... Hans senaste förutsägelse är att en ökning av den globala temperaturen med 2°C innebär miljarder döda på jorden!

När Moder Natur bestämde sig för att bli varmare 1980, föddes en ny religion med sin egen kyrka FN, sitt påvedöme IPCC och ett gäng kardinaler som kallade sig “klimatforskare”. Rika och själviska människor i de länder som smutsade ner världen skulle tvingas att köpa avlatsbrev. Om de inte gjorde det så skulle våra barn och barnbarn få uppleva helvetet på jorden. På så sätt kunde fundamentalisterna kassera in miljarder och åter miljarder från naiva regeringar som anammat den nya tron.

Den ”gröna” ekonomin ingår som en väsentlig del i den nya läran. Tråkigt nog är det de fattiga som drabbas av kostnaderna för planetens räddning. Välståndet blir en fråga för de välbesuttna, och de svaga som eventuellt stryker med blir lärans martyrer. För övrigt, till vem ska de klaga? Alla politiska partier bekänner sig ju till den nya religionen.

På senare tid har dock så många profetior visat sig osanna att läran skakats i grunden. Många av anhängarna har förlorat sina jobb och i värsta fall sina rikedomar också. Och än värre är det förstås att kättare inom vetenskapen har avslöjat lögnerna i den nya IPCC-bibeln. Som alla heliga skrifter kan den visserligen tolkas på olika sätt; skeptikerna har nog tolkat den fel. När temperaturen i atmosfären sjunkit i stället för ökat hänvisas tvivlarna till att världshaven blivit lite varmare och stiger några millimeter om året.

Trots allt börjar nu intresset för “klimatfrågan” avta hos gemene man och det måste till uttalanden som det ovan citerade av Paul Ehrlich för att få folk att vakna igen och kanske börja bränna skeptikerna på bål. Vilket skapar nya problem, eftersom varje häxbål måste anses öka CO2-utsläppen…

Men vad alla klimatlögner ytterst handlar om har egentligen väldigt lite med just klimatet att skaffa. De är till stor fabricerade med ett enda syfte: att skapa en ny världsordning karakteriserad av politisk och ekonomisk kontroll över alla länder på jorden. Det låter som en dårhusdröm, men dagens narrar är maktgalna och beredda att ljuga sig blåa i synen om det tjänar ett högre syfte.  

Maurice Strong, rådgivare till Kofi Annan, och en av männen bakom det numera ökända Kyotoprotokollet från 1992 års Riokonferens, erkänner utan omsvep:
“Vi kommer kanske till en punkt där enda sättet att rädda världen blir att låta den industriella civilisationen kollapsa... är det inte vår uppgift att se till att det blir så?”

Eller läs det här uttalandet från Romklubben där “miljökämpen” Anders Wijkman spelar en framträdande roll:

“I sökandet efter en ny gemensam fiende kom vi upp med idén att nedsmutsning, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, hungersnöd ochsådant skulle passa bra… Alla dessa faror är orsakade av människan... och följaktligen är ‘den verkliga fienden’ mänskligheten själv… tror att mänskligheten behöver en samlad motivation, nämligen en gemensam motståndare för att det ska kunna skapas världsstyre. Det spelar ingen roll om denna fiende är ‘verklig eller uppfunnen för att tjäna ändamålet.”

Eller till slut det här citatet av medgrundaren av Greenpeace Paul Watson: “Det spelar ingen roll vad som är sanning, det enda som betyder något är vad människor tror är sant.”

Ack ja, narrarna här ombord förnekar sig inte. I en intervju i samband med G20-mötet sa den italienske riksbankchefen att ”världsbanken nu återtagit kommandot över klimatet. Under en viss period från 2001 släppte vi taget”.

fredag 2 november 2012

Många narrar och en riktig hjälte
Självklart har miljörörelsen i USA utnyttjat Sandy och kallat superstormen för ett resultat av “klimatförändringarna”. På så sätt hoppas de kunna hålla liv i de alltmer urvattnade påståendena om att vi människor höjer temperaturen på jorden och på sikt förstör livsbetingelserna. En röst i kören var Bill Clinton, som hånade Mitt Romney för att han hånat Barack Obamas kamp mot den globala uppvärmningen, en kamp som för övrigt kostat amerikanska skattebetalare runt 90 miljarder dollar hittills.


En bloggare har undrat hur mycket mindre skadeverkningarna blev tack vare Obamas insatser och en annan menar att nu fick New York-borna uppleva flera dagars Earth Hour…

Några dagar innan Sandy slog till tog den gamle klimatnarren David Attenborough till orda. Han sa sig på fullt allvar hoppas på att Nordamerika ska drabbas av en naturkatastrof så att den mäktigaste nationen i världen vaknar och tar itu med klimatet.

”Katastrof. Det är hemskt att behöva säga det. Men inte ens katastrofer tycks kunna få folk att ändra sig. De fortsätter att hävda att det som händer inte har något med klimatförändringara att göra. Det är klart att det har det.”

Visserligen har den lätt senile ex-darwinisten förklarat att han numera tror att det kan finnas en gud; uppenbarligen är det en hämnande gammaltestamentlig gud för någon kristlig medkänsla kan ju den som uttrycker sig så inte besitta.

Brittiska Met Office erkänner till slut att medeltemperaturen på jorden inte har höjts under de senaste 15 åren. Men tillägger att sådana pauser inte är ovanliga. Det ökända IPCC-gänget påstod att mänsklighetens utsläpp av växthusgaser började påverka klimatet under perioden 1960 till 1980. Perioden före var det enligt samma “experter” enbart naturliga faktorer som påverkade temperaturen. Och till yttermera visso – mellan 1940 och 1980 tog klimatförändringarna också en paus. Efter 1980 skedde en uppvärmning fram till 1996.

Den gröna energipolitiken slår hårt runtom i Europa. Tyskland har exempelvis nu det näst högsta energipriset efter Danmark. Uppgifter finns om att 800 000 tyska hushåll inte längre har råd att betala sina elräkningar – och nästa år beräknas energinotan i landet öka med hela 47 procent på grund av utbyggnaden av sol- och vindkraft!

Till månadens svenska klimatnarr utser Skeppsgossen vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt. Hans parti ser Tyskland som ett föredöme och vill satsa stort på solenergi i Sverige. Så här säger han i en intervju:

”Solen strålar lika mycket över Sverige som i Danmark och Tyskland…Vi vill att ett planeringsmål för 9 TWh solel och solvärme sätts till 2020.”

Jonas Sjöstedt har tydligen inte minsta aning om hur få soltimmar vi har i det här landet på vintern. I januari handlar det för Stockholms del normalt om 39 timmar av 744. Den s.k. instrålningen uppgår till ca 700 Whm2 per dag in i övre atmosfären medan Tyskland ligger på typiskt 2000 Whm2, alltså tre gånger så mycket. Molnigheten dämpar instrålningen ytterligare. När vi behöver som mest el kan vi med andra ord glömma solen som energikälla.

Den brittiske energiministern John Hayes har insett de verkliga kostnaderna för vindbluffen och bestämt att det inte får byggas några nya landbaserade vindkraftverk i Storbritannien. Därmed slopas målet om nästan en tredjedel förnybar energi fram till 2020, det mesta från 10 000-tals vindsnurror.

Uttalandet har förstås fått alla vindkapitalister att tugga fradga. Moratoriet gäller visserligen endast landbaserade vindkraftverk men John Hayes har också sagt att behovet av vindkraft nu får anses mättat för Storbritanniens vidkommande, vilket innebär att engelsmännen förhoppningsvis slipper se en massa nya snurror utanför kusterna också.

Naturligtvis har John Hayes fått skit också av de liberala miljökramarna som var drivande i den ursprungliga överenskommelsen. Så här har han bemött kritiken: “För mig ter det sig märkligt att vindkraftverken har fått växa upp ohämmat runtom i landet utan hänsyn till vad lokalbefolkningen tycker och tänker… Storbritanniens energipolitik får inte baseras på den borgerliga vänsterns trosartiklar. Det handlar om vad folket önskar och jag är folkvald minister.”

Flera ledande skribenter har länge och ofta kallat den brittiska satsningen på vindkraft “det största misstaget i vår historia”. Christopher Booker på Daily Mail skriver att vindkraftverken måste vara det mest ineffektiva sättet att producera elektricitet som någon hittat på.

Idag finns det 3 500 vindsnurror i Storbritannien och de ger tillsammans inte mer elenergi än ett enda medelstort gaseldat kraftverk, som inte kostar tillnärmelsevis så mycket att driva. Vindkraftsmaffian lurade politikerna genom att ange installerad effekt, alltså hur mycket el ett verk kunde generera om det blåste jämnt 24 timmar om dygnet. Sanningen är att varje kraftverk producerar knappt en fjärdedel av denna effekt.

Tyvärr fortsätter vindlobbyn i Sverige att slå samma blå dunster i ögonen på våra politiker. Kommunpåvar i söder och norr reser vindkraftverk som ett slags monument över sin framsynthet, när dessa monster i stället bara är bevis på de styrandes dumhet och förakt för skattebetalarna som ska betala notan. När får Sverige en energiminister med lika mycket stake som John Hayes i Storbritannien?

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare