Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 13 november 2012

Ökande motstånd mot norsk vindkraft

Norskt landskap


Motståndet mot vindkraftens utbyggnad växer också i Norge. Under parollen "Nei til vindmøller og ja til natur" slåss man där mot planerna på vindfarmer i Lister, Eigersund och Dalane.

”I söder är Listaheiene för alltid förstört av Fred Olsens vindmöllor,” kan man läsa på en hemsida. ”Betalningen för ’jobbet’ är 388 miljoner norska kronor som redaren kan stoppa i sin redan tjocka plånbok med hälsningar från oss skattebetalare.” Nu befarar motståndarna att gratisfesten ska fortsätta i övriga delar av området.


De ”gröna” certifikaten kommer att kosta norrmännen mellan 30 och 40 miljarder. Det är pengar som kunde ha satsats på skolor och sjukvård, skriver upprörda motståndare.

Vindkraften bidrar ju heller inte till att minska (de ofarliga) CO2-utsläppen så länge produktionen av kol, olja och gas ökar ute i Europa. Norska Statnett planerar att dra fyra nya kablar till Europa, men varken Tyskland eller andra EU-länder vill köpa den dyra vindkraftströmmen. Däremot vill Tyskland mer än gärna köpa mer gas från Norge allt eftersom de egna kärnkraftverken avvecklas. Men hittills har de tre norska gaskraftverken i Tyskland också haft svårt att bli av med den el de producerar.

Till slut kan man förstås undra varför “forskare” är så pigga på att manipulera data och överdriva olika väderfenomen i syfte att skuldbelägga de fossila bränslena och människan. Den som går tillbaka i historien hittar snart förklaringar som borde få varje tänkande människa att förfäras. Miljörörelsen har konsekvent infiltrerat det demokratiska samhället och målmedvetet arbetat mot upprättandet av en grön diktatur som utgör ett hot mot allt vad västerlandet står för. I en kommentar på The Climate Scam har signaturen ”bom” på ett utmärkt sätt formulerat mp:s agenda::

”Vi måste inse att miljöpartisterna är dom som sov på mattelektionerna och sedan slank in på journalist-socionom-juristbanorna. De kan inte räkna som vi som fick stort A och blev ingenjörer. De kan inte ens laga en punkterad cykelslang. De går på primitivt enkla tumregler ’vinden är ju gratis’ (och solen) och så ’är de de goda’ och så skall de ’rädda oss alla’. Det har de hållit på med nu i trettio år utan att ha lärt sig något nytt. Vi som förstår måste försöka öppna deras ögon och öron men de är förblindade av sin religion och beroende av den politiska rikliga köttgrytan de snaskar i sig av. Se bara på bloggen Fredman på Kvarnberget och dennes analys av utfallet mot både Förbifart Stockholm och Österleden som är ett av deras senaste stolleprov. Miljöpartiet är farligt för Sverige eftersom de i en halv vågmästarroll mellan m och s kan diktera vilkoren för sitt stöd. sd är nu tredje största parti men det finns trots allt fyra till åtta procent som tror på mp. Vi verkar ha tröttnat på Reinfeldts fasoner och börjat luta mot s enligt en ny säkert gravt manipulerande undersökning. En minoritetsregering s+mp 2014 vore verkligen ur askan i elden. Vi får hoppas att vindkraften konkat innan 2014 annars får vi skiten i knäet ännu mer. Måtte bankerna kräva in sina vindkraftslån snarast!”


1 kommentar:

 1. I Norge hade man räknat med att elcertifikaten skulle sätta fart på vattenkraftsutbyggnaden. Där finns många outbyggda vattendrag som är tillåtna att bygga ut. Det är många som blivit förvånade över att det är vindkraftsutbyggnaden som tagit fart när det finns en hel del vattenkraft som får byggas ut.

  Norska Statkraft som äger flera rättigheter för utbyggnad av vattenkraft bygger för närvarande bara ett nytt vattenkraftverk. Övriga projekt är upprustning av bef verk.

  När det gäller de norska elkablarna till kontinenten så är det dessa:

  Till Danmark klar 2014. 700 MW, Bygget pågår.
  Till Tyskland klar 2018. 1400 MW Förstärkning elnät på land påbörjat.
  Till Storbritannien klar 2020. 1400 MW Förstärkning elnät på land påbörjat.
  Till Holland. Endast planerad, beräknas klar 2022-2024.

  Utöver det förstärks överföringskapaciteten till Sverige med Sydvästlänken som är på 1200 MW. Bäräknas klar 2019. Sydvästlänken är en likströmsöverföring med omriktarstationer i norska Tveiten, Jönköping och Hörby. Från Hörby finns förslag på att förlänga ledningen till Tyskland. I Tyskland byggs ett HVDC-nät (högspänd likström)för att öka överföringskapaciteten mellan norra och södra Tyskland, så det vore naturligt att binda samband med den svenska ledningen som har samma spänning, 300 KV.

  När det gäller miljöpartiet så är min uppfattning att det består mest av biologilärare, men vid valet 2010 hade de största andelen civilingenjörer på listorna av alla partier. Många tror moderaterna har störst andel civilingenjörer, men där är ekonomer, jurister och statsvetare dominerande. Folkpartiet hade minst andel civilingenjörer på sina listor. De hade dåligt med naturvetare i allmänhet i partiet och de som fanns var ofta läkare.

  /Jan Eriksson


  SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare