Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

måndag 21 juli 2014

Döden i långbänk


Följande text har sammanställts och publicerats av The Carbon Sense Coalition i USA. Skeppsgossen tycker att den väl speglar hur dagens miljögalningar resonerar och sätter ljuset på deras försök att bromsa alla tekniska framsteg. Jag har gjort vissa förkortningar och strukit en del av de punkter som direkt berör amerikanska förhållanden. 

Det var en gång när vi kände stolthet över det som byggare, tillverkare och innovatörer uträttade. Ute på landsbygden gladdes man över en telefonlinje, en traktor, en asfalterad väg eller anslutning till elnätet. Ett oljefynd eller upptäckten av en guldåder gav rubriker i pressen, och människor välkomnade nya företag, nya järnvägslinjer och nya upptäckter. Vetenskap och ingenjörskonst hölls högt och människor kunde njuta av dess frukter och få mer fritid och möjlighet att ägna sig åt sina intressen.

Sen kom en grön orm in i Edens lustgård.

Många av dem som var medlemmar i de ursprungliga miljöorganisationerna ersattes av politiska extremister som kände sig vilsna när Kamratsamhällena brakade ihop och Kina blev en viktig spelare inom världshandeln.

De nya miljöfanatikerna var i huvudsak intresserade av att skicka ut larmsignaler och på så sätt kunna etablera en universell agenda för kontroll av produktion, distribution och pengaflöden - en ny global utopi styrd av icke folkvalda men allvetande personer av samma sort som de själva.

Ett välkänt exempel på en sådan person är Michail Gorbatjov. Hollywood ställde också upp med både råd och dåd, liksom statsstyrda media och byråkrater.

De gamla röda blev de nya gröna.

De nya gröna utnyttjade alla plausibla skräckscenarior för att vinna anhängare - oljebrist, surt regn, ozonhål, global avkylning, arter hotade av utrotning, brist på livsmedel, hot mot Stora barriärrevet, global uppvärmning eller extremväder som krävde globala kontrollinsatser och internationella skatter som begränsade mänskliga aktiviteter. Varje sådant område födde nya skaror av aktivister.

Men allmänheten har med tiden tröttnat på alla de negativa och människofientliga profetiorna. Därför använder sig profeterna av en ny taktik - att dra döden i långbänk och på så sätt skjuta upp och på sikt avliva alla projekt som inte passar deras agenda.

“Vi är inte emot all utveckling, men vi vill försäkra oss om att alla miljöaspekter är genomlysta innan nya projekt godkänns."

Det är en omskrivning för att man vill döda projekt med hjälp av kostsamma regleringar, utredningar och förseningar. Tekniken används för att ta kontroll över byråkratiska institutioner och få dem att fortlöpande utfärda rader av nya bestämmelser. Ett exempel är den föreslagna oljeledningen från Kanada till den amerikanska gulfkusten - som det tagit amerikaska myndigheter och de gröna förståsigpåarna nio år att utreda.

Nu har kanadensarna förlorat tålamodet och godkänt en annan dragning av ledningen till landets västkust, varifrån oljan kan skeppas till Asien i stället. I Europa är det inte bättre. Skiffergasutvinningen i England har fördröjts i sju långa år och i Frankrike är all sådan prospektering förbjuden.


Det är sannerligen inte att undra på att Indien nyligen anklagade Greenpeace och andra "uppskjutare" för att utgöra ett hot mot den nationella ekonomiska säkerheten. 

Skeppsgossen vet inte vad för sorts svensk regering som i likhet med den i Australien skulle avskaffa koldioxidskatten. Men så länge vänstern och miljöpartiet har minsta inflytande på politiken kommer definitivt inget att hända, den saken är säker.  

söndag 13 juli 2014

Moncktons lista över klimatlögner

Just nu pågår det en klimatkonferens i Las Vegas som självfallet inte rapporteras i svenska media, eftersom deltagarna tillhör dem som tvivlar på pratet om global uppvärmning. Många kända namn återfinns bland de hundratals deltagarna, till exempel Patrick Moore som hoppade av Greenpeace och den alltid lika stridbare Lord Christopher Monckton. I år har många av talarna på konferensen påtalat att nästan alla de myter om klimatet som “klimatkommunisterna” överöser oss med är lögn och förbannad dikt.

På sin blogg har lord Monckton listat några av dem:

“Den globala uppvärmningen är ett faktum.” Nej. Enligt satellitmätningarna har det inte skett någon uppvärmning på 17 år och 10 månader.

“Uppvärmningen går fortare än vi trott.” Nej. Klimatmodellerna från 1990 visade på en uppvärmning som skulle ske två gånger snabbare än den har gjort.

“Det finns en 97 procent konsensus bland forskarna.” Nej. Endast 0,5 procent av de forskare som skrivit sammanlagt 11 944 rapporter om klimatet under de senaste 21 åren anser att vi människor har orsakat en betydande del av uppvärmningen sedan 1950.

“Torrperioderna blir värre.” Nej. Av en ny rapport publicerad i fackpressen framgår det att allt mindre delar av världen har drabbats av torka under de gångna 30 åren.

“Översvämningarna blir allt fler.” Nej. FN:s klimatpanel har i två nyligen publicerade rapporter konstaterat att antalet översvämningar i världen inte har ökat eller blivit värre.

“Havsisen smälter.” Nej. Den har växt rekordmycket i Antarktis, medan det skett en liten avsmältning i  Arktis under sommaren.

“Havsnivåerna stiger oroväckande.” Nej. Vissa satelliter visar på en liten höjning, andra på en sjunkande nivåer.

“Orkanerna blir allt värre.” Nej. Antal, styrka och varaktighet ligger på den lägsta nivån som uppmätts av satelliterna under de 35 år de varit uppe.

“Den globala uppvärmningen har orsakat den senaste tidens extremväder.” Nej. Eftersom det inte skett någon uppvärmning kan den knappast ha orsakat något extremväder.

“Den globala uppvärmningen kommer att minska antalet rödhåriga.” Nej. Det är en ny skräckhistoria som cirkulerar för att skrämma upp människor. För egen del föredrar jag blondiner.

“Haven blir allt surare.” Nej. Havsvattnet förblir alkaliskt och kommer att förbli det eftersom eventuell försurning kompenseras av de alkaliska basaltbottnarna.

“Det är billigare att agera nu än att vänta.” Nej. Det är 10-100 gånger dyrare att idag försöka hejda en eventuell global uppvärmning än att se tiden an och betala eventuella följder när de kan påvisas.

“Extremisterna i klimatrörelsen består numera av en liten klick domedagsprofeter,” skriver Lord Monckton. “Deras mål är att få till stånd ett bindande och permament klimatavtal vid konferensen i Paris nästa år. Därmed har man i tysthet tagit ännu ett steg mot ett världsstyre…”


fredag 11 juli 2014

Myten om den nödvändiga återvinningen

Redan på dagis och i skolan indoktrineras ungarna av de rödgröna: "Att sortera sina sopor är att ta till vara våra begränsade naturresurser och därför skall allt som kan återvinnas sorteras skilt".

“Sopsortering är auktoritärt, förnedrande och ett oerhört slöseri med tid, energi och pengar. Därför kommer det inte som någon överraskning att EU planerar att tvinga sina lydstater till att göra mycket mycket mer på området.”

Orden är inte Skeppsgossens (som önskar att han skrivit dem) utan ett citat av brittiske samhällskritikern och journalisten James Dellingpole. De fälldes med anledning av att EU-kommissionen fram till 2030 planerar att förbjuda alla typer av soptippar och användningen av sopor som fyllnadsmassa. Det betyder att i princip alla sopor måste sorteras och återvinnas.

I Storbritannien sker sorteringen idag i fackindelade behållare med vanligen fyra fack. Men i kommuner där de gröna narrarna får härja fritt förekommer sju och ända upp till nio fack för olika typer av hushållsavfall! Enligt amerikanska mätningar tar det ungefär 45 minuter i veckan för ett genomsnittshushåll att sortera soporna. Det betyder att amerikanerna spenderar 90 miljoner timmar varje vecka med att sortera grönt glas från brunt glas från papp från aluminium från papper från plast etc., konstaterar James Dellingpole. Tid som kunde användas till något nyttigare.

I Storbritannien har man på sina håll också genomfört “sorteringskontroll” och gett kommunerna möjlighet att bötfälla den som bryter mot bestämmelserna och sorterar fel. Som ett led i övervakningen har man också utvecklat soptunnor med inbyggda kameror. "Sopspioner" förekom visst också i Sverige men tycks numera vara ett utdött släkte, tack och lov. 

James Dellingpole refererar också till en artikel i Spectator med rubriken ”Den stora återvinningsmyten”. Enligt författaren till denna – som själv arbetar i branschen – kan sopsorteringen göras både fortare och bättre och mer ekonomiskt med hjälp av maskiner. Det är fullt möjligt att utveckla en enkel maskin som separerar glas från plåt, papper från plast etc. Och redan idag finns det en maskin som med hjälp av reflekterat ljus kan känna igen olika typer av plast och skilja mellan plastföremål med olika färg.

Men så länge medborgarna låter sig hunsas av kommunistvurmande miljögrupper och tror på Greenpeaces och Världsnaturfondens lögner, så länge sorterar majoriteten av oss snällt och underdånigt hushållsavfallet och far iväg till återvinningsstationerna som ofta liknar de öppna soptippar EU nu vill totalförbjuda.   


“Återvinning har inget att göra med att vi måste rädda planeten”, slutar James Dellingpole. ”Den handlar om asketism, kontrollbehov och underkastelse till den gröna religionen.”

onsdag 9 juli 2014

Tecken i skyn


Någon gång – när Narrskeppet känns för instängt med allt prat om människors lika värde och andra aktuella diskussionsämnen – spanar också Skeppsgossen mot himlen. Han väntar sig inte att se någon gudomlighet däruppe men han gillar alla vackra molnformationer, inklusive de långa kondensstrimmorna efter flygplanen. Med dagens ständigt ökande lufttrafik är det inte så underligt att strimmorna ofta korsar varandra där flyglederna möts. Ändå dyker det titt som tätt upp kommentarer om dessa vita streck på Facebook och i andra sociala media, författade av mer eller mindre öppet paranoida personer (för att citera läkaren Mats Reimer som skrivit om fenomenet ”chemtrails” på sin blogg http://www.dagensmedicin.se).

Dessa skribenter gör gällande att det inte alls handlar om vanlig simpel vattenånga utan om en systematisk besprutning med kemikalier i syfte att förändra klimatet – eller till och med att strimmorna utgörs av smittoämnen som sprids för att vi ska bli allt sjukare… ”Att myndigheter, piloter, meteorologer med flera förnekar att kondensstrimmorna är något annat än just kondens ser bara chemtrails-förespråkarna som ännu ett tecken på den stora konspirationen”, konstaterar Mats Reimer med all rätt.

Konspirationsteorier förekommer som bekant i många olika sammanhang. Forskningsanläggningen HAARP i Alaska uppges vara en del i just den här teorin, som för övrigt omhuldas av många miljöpartister och andra människor som tror på tecken, under, homeopatmediciner och hokuspokus i största allmänhet. Frågan har faktiskt förts upp på det politiska planet av allt från miljöpartister till centerpartister.

En av de senare är skånska centerpartisten Åsa Runander som i Almedalen försökte väcka opinion kring chemtrails. Enligt henne består aerosolerna av en cocktail av olika kemikalier som påstås ska förhindra global uppvärmning och som är väldigt bra för det mobila nätet! ”Kontrollerar du vädret så kontrollerar du världen.” På en lunch diskuterade hon ämnet med Annie Lööf som menade att det här var en kontroversiell fråga… 

För tillfället pågår ett upprop mot ”chemtrails” på nätet. Bakom det står en skum organisation som heter Blueshift. Företrädare för den har varit i kontakt med SMHI och redovisar sin kritik på hemsidan (www.blueshift.nu)  I svaret från SMHI sägs inledningsvis att det inte finns några belägg för existensen av chemtrails ur ett vetenskapligt perspektiv samt att SMHI inte bedriver någon utredning eller forskning kring detta. Skribenten på Blueshift ser självfallet det som ”en medlöpares brasklapp eller brottslings försvarstal”.

SMHI ger också fakta: från 1975 till 2011 har antalet flygpassagerare ökat fem gånger och antalet passagerarkilometer sju gånger under samma period (källa Trafikanalysmyndigheten). I och med det alltmer krympande luftrummet flygs det också mer frekvent över platser där man sällan såg trafikflygplan tidigare.

Tro nu inte att sådana fakta biter på dem som hyllar Gaia, mångudinnan eller andra liknande storheter. Aerosolbesprutningsprogrammet påstås ha inletts vid millennieskiftet så vad som hände tidigare är enligt de troende irrelevant. Det ökade flygresandet betyder inte heller något utan det som räknas är endast antalet flygplan på himlen. Och för att bevisa att de inte yrar i nattmössan har dessa narrar lagt ut filmer av sprutande flygplan som de kallar ovedersägliga bevis – men som varje nykter människa direkt ser är så fejkade som någon filmsekvens kan bli.

Mats Reimer igen: ”Memet chemtrails muterar och utvecklas till nya varianter. Chemtrails sprider morgellons. Chemtrails innehåller mykoplasma. Chemtrails orsakar bidöden. Man kan försvara sig och lösa upp chemtrails genom att sätta ut fat med ättika. Man kan köpa detoxkurer mot chemtrailsförgiftning. Så knasigt att det är omöjligt att parodiera.”

Får man tro de här knasbollarna är vi människor numera så förgiftade att vi redan borde vara döda. Skeppsgossen misstänker för sin del att de påstådda gifterna i chemtrails endast drabbar personer som redan har defekter i hjärnkontoret och därför är särskilt mottagliga för tecken i skyn. 

måndag 7 juli 2014

Mot en grönare värld?

En rå tomat som skriker av smärta när den delas?
När “kändisar” leker världsförbättrare kan man förvänta sig de mest absurda förslag och idéer. Filmregissören James Cameron har länge försökt övertyga mänskligheten om att dess framtid är grön och utan koldioxid, fast hans egna filmgubbar de facto var blå. Nåväl, nu tänker samme Cameron med fru Suzy starta en global kampanj med syftet att lära oss alla att endast äta grönsaker. Detta för att minska utsläppen av CO2 och som en extra bonus för att vi ska bli friskare…

Herr och fru Cameron har nämligen upptäckt att kött- och mejeriindustrin är den stora elefanten i rummet när det gäller klimatfrågor. Kanske har de också fått inspiration från en studie från Oxford, där man undersökt skillnaderna i utsläpp av växthusgaser mellan människor som äter kött, fisk etc. och mellan veganer och vegetarianer. En slutsats av studien är att köttätare släpper ut dubbelt så mycket växthusgaser som grönsaksätare (vilken väg gaserna väljer talas det inte om och inte heller hur man mätte dem).
   
Och som alltid i sådana här sammanhang är det framtida generationer som paret Cameron vill rädda från undergång. “Vi vill göra människor medvetna om sambandet mellan boskapsskötsel/köttproduktion och vår miljö så att vår planet är i bättre skick för kommande generationer.” Halleluja!

Men det finns andra aspekter på en allmän övergång till en mathållning baserad på enbart grönsaker. Ett par forskare som heter Cocroft och Appel har mätt hur växter reagerar på att bli tuggade på av larver. Av deras rapport framgår bland annat att växterna då försvarar sig på kemisk väg och producerar en för larver illasmakande senapsolja. Forskarna mätte också de ljudvibrationer som uppstår när en larv äter middag på en växt. Sedan larven plockats bort spelade man upp inspelningen för den hemsökta växten som då genast började producera all senapsolja den var mäktig, medan en annan referensväxt som sluppit larvbesök inte alls reagerade.

Av detta kan vi människor lära att växter har minne och att de definitivt ogillar att bli tuggade på, något som får en att tänka på de elektromagnetiska foton som ryssen Kirlian tog på 1940-talet. Enligt dem kan det göra ont i ett salladsblad när vi sätter tänderna i det. Därför föredrar Skeppsgossen mat framställd av döda djur (som dock absolut inte får vara halalslaktade) framför de grönsaker som James Cameron nu ska försöka truga på oss.

fredag 4 juli 2014

Nytt dödsdatum för planeten

Sveriges ledande miljönarrar uppträdde på Gotland
Nyligen har miljönarrarna Romson och Fridolin visats i full frihet på scenen i Almedalen och predikat evangeliet om den globala uppvärmningen som det inte synts skymten av på snart 18 år. Men när hjärnan drabbats av kortslutning betyder nya fakta inte det minsta: blir det varmare så blir det även om alla världens termometrar visar på motsatsen. 

Nu har dessa Gore-beundrare fått sällskap av en professor vid universitetet i Honolulu som heter Camilo Mora. Han har liksom Åsa Romson en doktorsgrad i ekologi, vilket bara bevisar att också akademiskt skolade personer tänker med andra delar av kroppen än hjärnan (Skeppsgossen är för finkänslig för att närmare precisera kroppsdelens namn). Nåväl, denna Mora har använt två månader av sitt dyrbara liv för att ta reda på hur det egentligen ligger till med klimatet och ytterligare två månader för att formulera sina tankar i ord - på 40 sidor!

"Vi kan förvänta oss klimatförändringar utan motstycke," skriver professor Mora. "Extremväder som ingen kunnat föreställa sig, och gamla värmerekord kommer att ersättas av gamla köldrekord. Miljarder människor kommer att drabbas och det finns ingen väg tillbaka."

Med hjälp av klimatmodeller som nog inte ens en superintelligent ekologidoktor som Åsa Romson begriper har denne professor Mora kommit fram till att 2047 händer det. Troligen börjar eländet i södra Indonesien 2020 och sedan blir det bara värre och värre. Det är helt enkelt kört! "Vi vet inte vilka följderna blir. Om någon ramlar från tredje våningen kan man inte förutsäga vilka skador fallet ger, men skador blir det."

Tidigare yrade Moras kolleger om 2012 som "dödsdatumet", men nu har det alltså flyttats fram några decennier. Det enda glädjande i prognosen är väl att det inte längre finns någon återvändo för mänskligheten och att den stora katastrofen enligt Camilo Mora inträffar vare sig vi försöker hejda den eller inte. Men kanske ändå inte - för i vanlig ordning bifogar Mora en brasklapp:

"Med en sådan här rapport vill vi öka medvetenheten hos vanliga människor och politiker och få dem att handla", skriver han. Och det är ju just vad hans kamrater inom miljörörelsen också vill göra. Termen "handla" innebär som väl de flesta tänkande människor numera inser ökade skatter på all sorts energi, en teknisk nedrustning inom alla samhällssektorer och ett samhällsstyre modell Nordkorea eller DDR.

När Kamrat Romson och Kamrat Fridolin slår ihop sina påsar med Kamrat Sjöstedt (och kanske Kamrat Schyman), då finns det faktiskt risk för att "dödsdatumet" 2047 rycker ännu närmare, åtminstone för Sveriges del. Det är nästan så att Skeppsgossen hoppas på en liten istid redan i morgon.  

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare