Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

torsdag 28 januari 2010

Haiti och de kristna hycklarnaApropå jordbävningen på Haiti hittade Skeppsgossen ett mycket tänkvärt inlägg i tidningen Washington Post av oförtröttlige ateisten Richard Dawkins. Han tar den kristna ärkenarren pastor Pat Robertson i försvar(!) vilket kan te sig rätt besynnerlig vid första anblicken. Men efter att ha läst Dawkins betraktelse håller Skeppsgossen med honom till hundra procent.

Pastor Robertson menar att jordbävningen var Guds sätt att straffa haitierna för den pakt de slöt med Djävulen när de gjorde uppror mot sina franska slavägare för ett par hundra år sen (hämnden är ljuv om också senkommen). Men så får man inte säga om man är en "modern" kristen. Därför har alla moderna kristna präster tagit avstånd från uttalandet.

Hyckleri i kvadrat! utbrister Richard Dawkins. De som säger det förnekar ju själva grunden för sin tro. Enligt den var det Gud som dränkte djur och människor i syndafloden och slängde en gammaldags atombomb på Sodom och Gomorrah – allt för att straffa människorna för deras synder. Och för att råga måttet lät han Jesus lida döden på korset för våra synders skull.

”Ni medelvägsteologer och präster”, skriver Dawkins, ”protesterar mot Pat Robertsons uttalande men predikar om att Jesus botade en sinnessjuk genom att utdriva djävlarna ur hans kropp och låta de ta sin boning i en hjord svin som sedan drevs i döden över ett stup.”

Och han fortsätter: ”Hur vågar ni fälla kristna tårar när hela er teologi inget annat är en lång hyllning till lidandet: lidandet som renar från synd? Ni kan gråta över det som hänt på Haiti medan Pat Robertson inte gör det, men i sin monumentala dumhet återspeglar han i alla fall fulheten i kristendomen.”

Hurra för Dawkins, säger Skeppsgossen som vill göra ett eget tillägg till rapporteringen från Haiti. Många av de räddade tackar Gud för att de lever – vilket direkt leder till två aldrig uttalade följdfrågor.

Den ena är att livet på jorden enligt kristen uppfattning är en vandring genom en jämmerdal och att efter döden väntar det verkliga livet i Paradiset. Varför då inte gråta över att man inte fick dö tillsammans med alla de andra lyckliga där under rasmassorna?

Den andra frågan anknyter till Pat Robertsons påstående om gamla synder. Vem var det egentligen som orsakade jordbävningen? Tektoniska plattor okej. Men vem är det som flyttar plattorna. Den allsmäktige guden däruppe i himlen förstås. Vad har de överlevande då för anledning att tacka samma grymme härskare för att deras liv skonades?

måndag 25 januari 2010

Datormodellerna är inget annat än moderna augurerMänniskans intresse för framtiden är lika gammalt som människan själv. I årtusenden har vi försökt sia om vad som ska hända om en dag, en månad, ett år eller om hundra år. Divination kallas det när man försöker spå framtiden genom att studera hur olja flyter ut i vatten, genom studier av fåglarnas flykt eller hur Jupiters blixtar ser ut när de korsar himlen. Det var sådana iakttagelser som romarnas augurer grundade sina framtidsprognoser på. I senare tider har vi haft kloka lappgubbar som spått sommarens väder i magarna på renar och abborrar – med varierande framgång.

Idag har divinationerna ersatts av datamodeller och prognoser. Ju mer Skeppsgossen tar del av dem, desto tydligare blir det att de i princip inte är ett dyft tillförlitligare än de framtidsscenarion som forna tiders augurer trodde sig kunna utläsa av innehållet i djurmagar eller molnens formationer. Prognoserna om arbetslöshet slår inte in, prognoserna för bilindustrin slår inte heller in etc. Och de märkvärdiga datormodellerna för framtidens klimat har också visat sig totalt uppåt väggarna. Inte ens vädret för tio dagar framåt kan våra meteorologer förutsäga till hundra procent.

Så varför ska vi envisas med att slänga ut miljoner mantimmar och miljoner kronor på en typ av ”vetenskap” som är så osäker som den statistik som baseras på modeller och prognoser. Också de gamla augurerna hade rätt ibland, troligen lika ofta som de hade fel. Är träffsäkerheten större idag? Knappast. Vetenskapen är empirisk, den grundar sig på fakta, och inte på förhoppningar, felaktigheter och rena förfalskningar. Det är ett oerhört slöseri med resurser att försöka spå vad morgondagen bär i sitt sköte, som det så vackert brukar heta.

Därför tycker Skeppsgossen att vi ska dra lärdom av de senaste årens klimatrabalder och göra som en klok person föreslog: om vi stänger av klimatdatorerna behöver vi inte längre bekymra oss för morgondagens klimat. Det är det enda vettiga sättet att stoppa de påstådda klimatförändringarna.

söndag 24 januari 2010

En ärkenarrTitta noga på den här mannen. Så ser en ÄRKENARR ut. Fast de flesta har nog svårt att tro att en farbror som verkar så beskedlig till det yttre bär en stor del av ansvaret för de senaste decenniernas vanvettiga klimatdebatt.

Farbrorn heter James Hansen och är chef för Nasas institut för rymdstudier (GISS). Tro det eller ej, men det är på hans förfalskade temperaturdata och larmrapporter om global uppvärmning som IPCC och andra ”vetenskapliga” kommissioner grundat sina slutsatser.
”Om någon vetenskapsman kan anses bära huvudansvaret för dessa vansinnigheter så är det dr Hansen, som var upphovet till hela klimatskräcken när han 1988 avgav sitt vittnesmål inför en senatskommitté ledd av Al Gore”, säger en bloggare.

Tro inte att Köpenhamnsfiaskot och avslöjandet om fiffel och båg med mätvärdena både i England och nu också i USA har fått dr Hansen att hålla truten. Nej då. Nyligen försvarade han ett gäng Greenpeace-aktivister som stod inför rätta för att de saboterat bygget av ett koleldat kraftverk i Kent i England. ”Den skada aktivisterna orsakat väger lätt i jämförelse med den skada det nya kraftverket åsamkar vår planet”, sa han.

James Hansen har också lovordat en ekofascistisk skräckskildring som skrivits av en viss Keith Farnish och heter ”Time’s Up”. I den kan man bland annat läsa att det enda sättet att förhindra en global ekologisk kollaps och därmed rädda mänskligheten är att göra sig av med den industriella civilisationen. ”… det finns sanningar som är svårare att inse än andra; en av dem är att många många människor kommer att dö när civilisationen kollapsar… Det största hotet mot dem som lever i den industriella civilisationen är människorna själva.”

För att hejda den kommande katastrofen föreslår författaren bland annat följande: ”… avlägsna alla tama betesdjur, jämna storstäderna med marken, spräng dammarna och stäng av maskineriet som släpper ut växthusgaser.”

Så här säger dr Hansen om denna trivsamma framtidsvision på Amazons hemsida: ”Keith Farnish har rätt: tiden har praktiskt taget runnit ut, och ’systemet’ är huvudproblemet. Regeringarna pressas av de specialister som arbetar med fossila bränslen – de bryr sig inte om hur vår planet mår annat än om vi tvingar dem till det, och det kommer att kräva enorma ansträngningar.”

Till sist ett citat av James Delingpole som tagit upp dr Hansens avgörande roll i klimatdiskussionen: ”Det är viktigt att komma ihåg att profetiorna om en global uppvärmning orsakad av människan är en våt dröm för många aktivister och forskare. Dessa vattenmeloner vill absolut inte veta av en motsatt utveckling, för då skulle de inte ha någon ursäkt för att med sådan glöd propagera för förstörandet av de kapitalistiska systemet och en återgång till det gamla jordbrukssamhället.”

Skeppsgossen tycker det är bedrövligt att personer som James Hansen får härja fritt i den offentliga debatten i flera årtionden och att deras åsikter får ett globalt genomslag av sådana dimensioner som det påstådda klimathotet. Å andra sidan är det väl inte värre än att massmördare och förtryckare som Robert Mugabe & Co. får fri lejd till internationella konferenser som klimatmötet i Köpenhamn. Narrskeppet är fullt av den här sortens människor. De solar sig i glansen av andra narrar, dunkar varann i ryggen och räknar varje kväll de kulor som trillat in under dagen.

lördag 23 januari 2010

Lögnen om den sinande oljan
Med jämna mellanrum får vi höra att oljan håller på att ta slut, vilket betyder att bensinen och dieseln till våra bilar blir en bristvara. Bristvaror är av hävd oerhört dyra. Därför måste vi skyndsamt ställa om transporterna från fossila bränslen till miljövänligare sådana.

I Uppsala finns en professor som heter Kjell Aleklett och tillhör en av dem som påstås sitta inne med all världens kunskap om "peak oil", alltså den punkt då oljeproduktionen kulminerat och det bara kan gå utför. Han påstår att peak oil redan är passerad för ett par år sen, andra menar att den kommer någon gång under de närmaste åren.

Allt detta är naturligtvis samma skitprat som koldioxidhotet mot vårt klimat, vilket idag är (eller borde vara) avslöjat som århundradets bluff. Troligen är det också samma dunkla krafter som ligger bakom påståendena om peak oil, alltså den globala miljörörelse som vill inbilla oss att kärnkraften är livsfarlig, att köttproduktion är förkastlig, att vi måste ställa om och leva ”klimatsmart” med ineffektiva vindkraftverk, solpaneler och elbilar.

Hur kan någon – han må vara aldrig så mycket professor – ha mage att påstå att oljeproduktionen i världen har nått sin topp? Jovisst, det handlar om modeller nu också. De fakta som matats in i dessa datormodeller är uppgifter från branschsammanslutningar typ Opec. Självklart ligger det i deras intresse att hålla myten vid liv, dumma vore shejkerna väl annars.

Som bekräftelser på sanningshalten i påståendena anförs bland annat de höga oljepriser vi fått leva med på sistone. Efterfrågan är större än tillgången, brukar det heta. Det skylls förstås på att Kina, Indien och Brasilien börjar komma i kapp och till och med snart går om västerlandet när det gäller konsumtion av fossila bränslen som drivmedel. Vad de som säger det bortser från (eller medvetet döljer) är att en handfull oljehandlare och banker spekulerat i olja och tjänat grova pengar under de senaste åren. Det är den verkliga orsaken till de höga råöjepriserna och inte bristen på olja.

Samtidigt har deras dubbelspel gynnat andra sektorer inom energisektorn, framför allt de som tjänar lika grova pengar på meningslös vindkraft och solkraft – och som i åtskilliga fall faktiskt är samma institutioner och banker som berikar sig på den påstådda oljebristen. President Obama vann valet på dessa lögner och jobbar nu hårt för att få igenom en internationell handel med utsläppsrätter. Vem tror du tjänar på den? Jo, finansbolag och banker förstås.

Pratet om en kommande oljebrist är gammalt. Redan på 1970-talet garanterade den mäktiga Romklubben att det inte skulle finnas någon olja idag. Hur rätt hade de? Med jämna mellanrum har dystra rapporter från olika oljeproducerande länder kablats ut över världen, för att senare dementeras av oberoende forskare när det visat sig att det finns mycket mer olja än prognoserna spått.

Kjell Aleklett och hans medarbetare menar att det kanske finns outforskade oljefyndigheter men att dessa ligger så långt ner i jordskorpan att de blir för dyra att ta tillvara. Likaså avfärdas möjligheterna att öka utvinningen av oljesand – som finns i enorma mängder över hela Nordamerika – som alltför kostsam. Redan idag pågår sådan utvinning i stor skala i Kanada, och där är det inte tekniken som stoppar vidare exploatering utan ”miljövännerna” (bland annat har Greenpeace saboterat arbetet). Det är i och för sig fullt förståeligt: dessa gröna narrar har inget att tjäna på att världen utvinner mer olja, för i deras framtida samhälle finns varken bilar eller kött – bara cyklar, fula vindkraftverk och grönsaksodlingar.

Precis som i fallet koldioxid och klimat är det inget annat än politiska intressen som dikterar både priserna och tillgången på olja och andra fossila bränslen. Det är miljörelsens femtekolonnare som fortsätter att förinta det västerländska samhället inifrån och använder alla upptänkliga lögner för att vrida utvecklingen hundra år tillbaka. Det är vidrigt att dessa ”världsräddare” ska få fortsätta med sitt undergrävande av vår civilisation och att människor som borde veta bättre ställer upp på deras sida.

tisdag 19 januari 2010

Skeppsgossen föreläser om klimatetVill du lyssna till en föreläsare som ”pratar väder” i ordets egentliga mening kan du hyra en känd före detta teve-meteorolog. På hans hemsida räknas det upp en rad ”klimatsmarta” punkter som måste eller bör uppfyllas före ankomsten (återges ordagrant).

Måsten:
Headset med ljudanläggning att prata i, om det inte är en liten lokal.
Ett glas ljummet vanligt lokalt kranvatten.
En PC-projektor med duk. Tar med egen laptop med powerpoint.

Om det behövs:
Pausförtäring till publiken med ekologiska lokala produkter.
Natt på certifierat hotell Choice/Scandic eller motsvarande genomtänkt logi.
OM ni vill ge bort någon present efter föreläsning, undvik snittblommor. Det bästa är något symboliskt och immateriellt som ett antal träd i ett torrt land långt bort.
Eventuell transport från buss eller tågstation bör ske så klimatsmart som möjligt.
Bjuds på middag, låt den bli så ekologisk, lokal och vegetarisk det går.
Innan föreläsningen: skaffa er gärna lite grundkunskap genomatt läsa någon bok om klimatfrågor.

Överkurs:
Köp in LED-teaterlampor att lysa upp scenen med. Byt samtidigt ut alla glödlampor i lokalen till lågenergi.
Forsla publiken till samlingslokalen i klimatsnåla fordon. Biograsdriven buss kanske?
Se över värmesystemet och isoleringen i samlingslokalen. Undvik direktverkande el. Bygg helst om huset till åtminstone passivhus-standard om ni har god framförhållning.

Se där! Inspirerad av ovanstående erbjuder Skeppsgossen också sina tjänster som föreläsare i klimatfrågan. Här är en lista på de krav som bör uppfyllas inför en föreläsning av honom:

Måsten:
I föreläsningslokalen ska det finnas en svart eller grön tavla med tillhörande kritor och torksvamp eftersom Skeppsgossen föredrar att gnissla med krita och svabba framför nymodigheter som laptop och powerpoint. En pekpinne att stöta i golvet vid visningen av skioptikonbilder är önskvärd (medtar egen skioptikonapparat).

I talarstolen måste det finnas en 75:a skotsk whisky av hygglig kvalitet som Skeppsgossen kan svepa i omgångar (eventuellt svammel till följd av whiskyn bjuder jag på eftersom det ändå inte kan överträffa svamlet hos ovanstående föreläsare).

Om det behövs:
Under en eventuell paus bör samtliga åhörare bjudas på en blodig biff av brasilianskt naturkött som lämpligen sköljs ner med chilensk cabernet sauvignon.

Arrangören står för hämtning och lämning av Skeppsgossen vid närmaste flygplats med längsta möjliga limousin (gärna Lincoln eller Cadillac) och gärna med kvinnlig eskortdam.

Arrangören bör också bestå med övernattning på ortens bästa hotell i dubbelrum så att eskortdamen också får en säng att sova i. Porrkanal är ett plus (annars kan filmer hyras i närmaste videobutik).

Eventuell present efter föreläsningen kan med fördel vara symbolisk, exempelvis en isskulptur av Al Gore, en smältande glaciär eller bara en vanlig snögubbe.

Publik som inte själv kan ta sig till och från föreläsningen bör transporteras i turistbussar med högsta komfort på arrangörens bekostnad.

Innan föreläsningen bör publiken informeras om att algoister och ipcc-ianer ej är välkomna. Inte heller kommer några frågor att besvaras utan extra arvode.

Överkurs:
Ersätt gärna scenbelysningen med stämningsskapande fotogenlampor och mysiga stearinljus i stort antal. Dessa värmer också lokalen och kan i värsta fall antända den så att det blir varmt så in i helvete (som en för publiken begriplig illustration till den globala uppvärmningen). Brandkåren bör ligga i beredskap.

Någon ombyggnad av samlingslokalen behövs inte utan vilket Folkets hus som helst duger. I nödfall kan föreläsningen också ske utomhus i form av så kallat torgmöte. Bilden här ovan är tagen vid en utomhusföreläsning för klimatintresserade på Maldiverna.

måndag 18 januari 2010

Hur ska vi kunna stoppa miljöpartiet?

Med förfäran läser Skeppsgossens att miljöpartiet blivit allt populärare bland svenskarna trots att många sympatisörer inte ens vet vad partiet står för och vill åstadkomma. Därför kan det vara på sin plats med en sammanfattning som förhoppningsvis kan öppna ett och annat öga.

Enligt Wikipedia ivrar miljöpartiet för vad de själva kallar ”sinnenas revolution” och ett ekologiskt hållbart samhällssystem. Det låter lagom flummigt, och rörelsens ideologi är också ett mischmasch av kristendom, kommunism och ”rädda världen”-filosofi i största allmänhet.

Eftersom varken MP eller ”de gröna” i andra länder tar officiell ställning till olika religioner sägs det ingenstans rent ut, men en grundpelare i deras lära är ändå bibelns påstående att Gud skapade människan till sin avbild. Med människan på jorden behövde han själv inte slå sig ner där utan kunde på bekvämt avstånd konstatera att mänskligheten lydde hans påbud om att föröka sig och uppfylla jorden. Det har vi som bekant också gjort med besked. Alla de sex miljarderna som idag bebor planeten är oavsett hudfärg och religion Guds barn, satta att ta hand om jorden åt honom.

Trots att Djurrättsalliansen utgör en del av MP är dess medlemmar anti-darwinister som förnekar den berömda tesen om ”survival of the fittest”. Som goda kristna anser de att vi människor ska ta hand om varann och även om allt annat levande. I likhet med kreationisterna betraktar de jorden som en sorts Noaks ark där alla djur alltid har funnits och sett likadana ut. Om någon av alla de djurarter vi känner idag hotas av utdöende är det en katastrof inte bara för arten i sig utan också för människorna (möjligen görs undantag för giftspindlar och krokodiler). Låter vi detta ske har vi inte tagit hand om djuren så som vår himmelske herre befallt oss att göra och vi riskerar ett kännbart straff.

I kristendomen är synden ett centralt begrepp och ett effektivt instrument att hålla människor i andligt slaveri. De gröna påstår att vi människor syndat ända sen den dag vi började utnyttja jordens resurser och att det nu är hög tid att göra bot och bättring. Eftersom de har ett så kort perspektiv på tillvaron utgår de från att det är vår plikt att ta på sig tagelskjortan (trots att vår stund på jorden i geologiskt avseende motsvarar tjockleken på det yttersta färgskiktet högst uppe på Eiffeltornet, för att citera Mark Twain).

Politiskt har miljörörelsen skickligt utnyttjat samma strategi som användes av exempelvis nazisterna och kommunisterna. Man läser av stämningar hos den breda massan och förstärker dem för egna syften. På 1960-talet kom Rachel Carson med sin bok om den tysta våren, och under de följande årtiondena fick vi debatter om exempelvis skogsdöd och kärnkraft. Nu bildades också organisationer som WWF, Greenpeace, Sierrarörelsen i Kalifornien m.fl. vilka idag fungerar som miljörörelsens stormtrupper. Alla dessa organisationer bildar ett globalt nätverk med enorma ekonomiska resurser, samtidigt som de tigger hundralappar av allmänheten till skydd av pandor, isbjörnar, orangutanger och bengaliska tigrar.

Det yttersta målet för miljörörelsen (och därmed också MP) är att skapa ett kontrollsamhälle (nazisterna kallade det ”Gleichschaltung”), där medborgarna är förbjudna att tänka fritt och avvika från de gröna normerna. I princip handlar det om samma typ av samhällssystem som fanns i Östtyskland och Rumänien före Berlinmurens fall.

Enligt Wikipedia hade Miljöpartiet 9 600 medlemmar år 2006. Det är en skrattretande låg siffra för ett parti som numera sitter i både riksdagen och EU (fast de är motståndare till denna institution). Men skrattet fastnar i halsen när man betänker att MP kan få ända upp till kanske tio procent av rösterna i valet 2010 om dagens popularitetssiffror håller i sig. MP i regeringsställning skulle få direkt förödande konsekvenser för det samhälle som tidigare generationer byggt upp.

Det räcker med en kort tillbakablick för att visa vad som väntar. Under en lång period lyckades miljörörelsen stoppa utbyggnaden av kärnkraften i Sverige, vilket lett till att vi nu har brist på energi och att inga nya och moderna reaktorer ersatt de gamla. De gröna förhindrade också utbyggnaden av älvar i Norrland ”för att rädda naturvärden”, medan de idag bidrar till att förstöra naturen och landskapsbilden överallt i Sverige med tusentals ineffektiva vindkraftverk.

Internationellt har de gröna under decennier propagerat för att vi ska sluta köra bil, vilket lett till en global kris för den västerländska bilindustrin med ty åtföljande massarbetslöshet – och även till att tusentals svenskar håller på att förlora sina jobb eller redan har gjort det. I Östtyskland fick invånarna en gång vänta upp till tio år på sin Trabant – i MP:s Sverige kommer ingen att kunna köpa en bil och bensinen att kosta 20–30 kronor litern.

Sedan bluffen om koldioxidhotet mer eller mindre smulats sönder av oberoende klimatforskare, ligger MP lågt inom detta område. I stället talar de nu allt högljuddare om en kommande brist på fossila bränslen, om försurning av haven, om skogsskövling och annat som kan ge vanliga människor dålig nattsömn. Argumenten är lika illa underbyggda som argumenten för den globala uppvärmningen, och som alla propagandister vädjar man till oss att tänka på våra barns och barnbarns framtid. Det är den klassiska censurfilosofin: vi vuxna klarar av att se hemskheter på film men våra barn gör det inte.

Alla sådana skräckscenarion är tacksamt stoff för okritiska dagstidningar. Trots att ingen tänkande människa längre kan tro på den globala uppvärmningen, ses den fortfarande som en etablerad sanning av majoriteten av svenska media. Trots att ingen idag levande person kan med säkerhet förutsäga om eller när oljan och andra fossila bränslen tar slut, ses det som ett ovedersägligt faktum att vi står utan dessa energitillgångar om bara ett par decennier. Trots att koldioxidens inverkan på klimatet är minimal, har de gröna genomdrivit koldioxidskatter
som kan leda till att också vår utandningsluft mäts och beskattas.

Med hjälp av ogrundade påståenden och direkta lögner undergräver miljörörelsen de västerländska demokratierna och kommer på sikt att ersätta dem med ett totalitärt samhällssystem som får Orwells 1984 att blekna. Finns det ännu en möjlighet att stoppa dem?

fredag 8 januari 2010

När ska ni ge upp?
Det här är ett öppet brev till alla narrar som jag tvingas dela fartyg med (också när det ligger i hamn på grund av rådande isläge). När ska ni ge upp ert evinnerliga tjat om den globala uppvärmningen? Jag har sagt det förut men det tål att upprepas: den som tror på Al Gore och IPCC och hela CO2-skiten är lika dum i skallen som världens alla religiösa narrar och egentligen inte värda att spilla ett enda ord på.
Ändå gör jag och många många andra det, kanske därför att vi innerst inne vägrar inse att Klimatdjävulen tagit deras själar.

Nu upplever vi en ovanligt sträng vinter i stora delar av världen. På grund av klimatförändringen! Jodå, det har så kallade forskare påstått på fullt allvar. För en kall vinter förändrar inget i sak. Allra värst var den engelska väderlekstjänsten som i höstas förutspådde en mild vinter. Nu säger meteorologerna där att prognosen inte var fel, den blev bara misstolkad av allmänheten. Slutsats: Om du tycker att det är ovanligt kallt ute så är det ur meteorologisk-vetenskaplig synpunkt en missuppfattning. I realiteten är det ovanligt varmt.

Eller med andra ord: Kallt väder är inget bevis mot den pågående globala uppvärmningen men så fort det blir ovanligt varmt en sommar så är det det. Vad är det för idioter vi har att dela planet med?

Har ni förresten tänkt på att termen "global uppvärmning" sjönk ner i dyn där den hör hemma så fort bevisen började ifrågasättas och de förfalskade temperaturkurvorna rätades ut? Då började narrarna prata om "klimatförändring" i stället. Den lever fortfarande och har på senare tid kompletterats med andra globala hot som bristen på fossila råvaror och världshavens försurning, som leder till koralldöd och fan vet allt.

Även om det är klimatnarrarna jag vänder mig till, kan jag inte låta bli att ta tillfället att slänga en vinterkänga på alla de välmenande bloggare och debattörer som med stora portioner kunskap i naturvetenskapliga ämnen försöker sticka hål på CO2-bubblan. De och deras diskussionsbröder och -systrar ägnar sig enligt min mening åt att kasta pärlor för svin. I stället för att ge narrarna sparkar i aschlet radar de upp vetenskapliga argument och klappar varann i ryggen för varje ny rapport som de fiskat upp på nätet. Alltför mycket inbördes beundran för min smak. Nej, på med boxhandskarna, bröder och systrar, och puckla på klimatidioterna med argument som osar både svavel och CO2!

onsdag 6 januari 2010

Sluta sortera sopor!
Den som sett all skit som kastats runt "återvinningsstationerna" efter julen borde inse att utvecklingen tagit ett långt steg tillbaka sedan sopsorteringen infördes. I stället för att ha människor och fordon som hämtar våra hushållssopor ska vi nu själva gå, cykla, åka skidor eller köra bil med skräpet till en massa fula containrar och som lydiga och ansvarskännande medborgare lägga tidningar och reklam i därför avsedd container (men ej fönsterkuvert), ofärgat glas i ett hål och färgat glas i ett annat, hårda plastförpackningar för sig och mjuka för sig... Och eftersom containrarna ofta är smockfulla så ställer många sina påsar bredvid dem. Det innebär att en särskild lastbil en gång i veckan åker runt och "städar upp" (= tar hand om tvättmaskiner och bildäck och annat som folk lastar av vid återvinningsstationerna).

Har någon satt sig ner och räknat på vad sopsorteringen egentligen kostar kommunen och dess invånare? Eftersom det är för långt för en gammal Skeppsgosse och äldre Kuttersmycken att fotvandra med en massa kassar till stationen, körs det bil dit med ty åtföljande utsläpp av gud vet allt. Kommunens skrala kassa belastas med containerhämtning en och annan gång, plus kostnaden för "städpatrullen" (som i det här fallet kör runt halva Skåne varje vecka). Är verkligen den ekonomiska vinsten så stor att den uppväger kostnaden för gammaldags vecklig sophämtning med en och samma bil? Alla kommuner sätter ju en ära i att spara och detta är förvisso ett område där man kan göra det till allas båtnad.

Men miljön då? Oavsett om allt transporteras till samma deponi eller verkligen tas om hand på olika ställen som det påstås, så måste det ju handla om långa transporter som belastar vårt klimat. Eftersom sophämtningen i vår kommun dessutom sköts av ett franskt företag kan ingen påstå att återbäringen kommer medborgarna till godo. Den kanske till och med hamnar i skumma oljeshejkers fickor...

Skeppsgossen köper inte längre alla dessa miljöstämplade påbud uppifrån. Han uppmanar till civil olydnad som i de flesta sammanhang betraktas som något fint och en demokratisk rättighet. Ge tusan i att sortera dina sopor, packa allt i samma påse eller säck och riv hotbreven från kommunen som kommer med posten säkert som amen i kyrkan. Om en gör det straffes han med böter och till och med fängelse, om tusen gör det blir det väldigt trångt på anstalterna runtom i landet.

måndag 4 januari 2010

GOTT NYTT ÅR!Skeppsgossen hoppas att det nya året inletts utan någon klimatförändring och att vi i framtiden ska slippa besök av klimatinspektörer i gråa rockar som den här stackars mannen har fått. Men det gäller att vara på sin vakt nu när opinionssiffrorna talar för en rödgrön allians...

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare