Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

torsdag 28 januari 2010

Haiti och de kristna hycklarnaApropå jordbävningen på Haiti hittade Skeppsgossen ett mycket tänkvärt inlägg i tidningen Washington Post av oförtröttlige ateisten Richard Dawkins. Han tar den kristna ärkenarren pastor Pat Robertson i försvar(!) vilket kan te sig rätt besynnerlig vid första anblicken. Men efter att ha läst Dawkins betraktelse håller Skeppsgossen med honom till hundra procent.

Pastor Robertson menar att jordbävningen var Guds sätt att straffa haitierna för den pakt de slöt med Djävulen när de gjorde uppror mot sina franska slavägare för ett par hundra år sen (hämnden är ljuv om också senkommen). Men så får man inte säga om man är en "modern" kristen. Därför har alla moderna kristna präster tagit avstånd från uttalandet.

Hyckleri i kvadrat! utbrister Richard Dawkins. De som säger det förnekar ju själva grunden för sin tro. Enligt den var det Gud som dränkte djur och människor i syndafloden och slängde en gammaldags atombomb på Sodom och Gomorrah – allt för att straffa människorna för deras synder. Och för att råga måttet lät han Jesus lida döden på korset för våra synders skull.

”Ni medelvägsteologer och präster”, skriver Dawkins, ”protesterar mot Pat Robertsons uttalande men predikar om att Jesus botade en sinnessjuk genom att utdriva djävlarna ur hans kropp och låta de ta sin boning i en hjord svin som sedan drevs i döden över ett stup.”

Och han fortsätter: ”Hur vågar ni fälla kristna tårar när hela er teologi inget annat är en lång hyllning till lidandet: lidandet som renar från synd? Ni kan gråta över det som hänt på Haiti medan Pat Robertson inte gör det, men i sin monumentala dumhet återspeglar han i alla fall fulheten i kristendomen.”

Hurra för Dawkins, säger Skeppsgossen som vill göra ett eget tillägg till rapporteringen från Haiti. Många av de räddade tackar Gud för att de lever – vilket direkt leder till två aldrig uttalade följdfrågor.

Den ena är att livet på jorden enligt kristen uppfattning är en vandring genom en jämmerdal och att efter döden väntar det verkliga livet i Paradiset. Varför då inte gråta över att man inte fick dö tillsammans med alla de andra lyckliga där under rasmassorna?

Den andra frågan anknyter till Pat Robertsons påstående om gamla synder. Vem var det egentligen som orsakade jordbävningen? Tektoniska plattor okej. Men vem är det som flyttar plattorna. Den allsmäktige guden däruppe i himlen förstås. Vad har de överlevande då för anledning att tacka samma grymme härskare för att deras liv skonades?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare