Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 23 januari 2010

Lögnen om den sinande oljan
Med jämna mellanrum får vi höra att oljan håller på att ta slut, vilket betyder att bensinen och dieseln till våra bilar blir en bristvara. Bristvaror är av hävd oerhört dyra. Därför måste vi skyndsamt ställa om transporterna från fossila bränslen till miljövänligare sådana.

I Uppsala finns en professor som heter Kjell Aleklett och tillhör en av dem som påstås sitta inne med all världens kunskap om "peak oil", alltså den punkt då oljeproduktionen kulminerat och det bara kan gå utför. Han påstår att peak oil redan är passerad för ett par år sen, andra menar att den kommer någon gång under de närmaste åren.

Allt detta är naturligtvis samma skitprat som koldioxidhotet mot vårt klimat, vilket idag är (eller borde vara) avslöjat som århundradets bluff. Troligen är det också samma dunkla krafter som ligger bakom påståendena om peak oil, alltså den globala miljörörelse som vill inbilla oss att kärnkraften är livsfarlig, att köttproduktion är förkastlig, att vi måste ställa om och leva ”klimatsmart” med ineffektiva vindkraftverk, solpaneler och elbilar.

Hur kan någon – han må vara aldrig så mycket professor – ha mage att påstå att oljeproduktionen i världen har nått sin topp? Jovisst, det handlar om modeller nu också. De fakta som matats in i dessa datormodeller är uppgifter från branschsammanslutningar typ Opec. Självklart ligger det i deras intresse att hålla myten vid liv, dumma vore shejkerna väl annars.

Som bekräftelser på sanningshalten i påståendena anförs bland annat de höga oljepriser vi fått leva med på sistone. Efterfrågan är större än tillgången, brukar det heta. Det skylls förstås på att Kina, Indien och Brasilien börjar komma i kapp och till och med snart går om västerlandet när det gäller konsumtion av fossila bränslen som drivmedel. Vad de som säger det bortser från (eller medvetet döljer) är att en handfull oljehandlare och banker spekulerat i olja och tjänat grova pengar under de senaste åren. Det är den verkliga orsaken till de höga råöjepriserna och inte bristen på olja.

Samtidigt har deras dubbelspel gynnat andra sektorer inom energisektorn, framför allt de som tjänar lika grova pengar på meningslös vindkraft och solkraft – och som i åtskilliga fall faktiskt är samma institutioner och banker som berikar sig på den påstådda oljebristen. President Obama vann valet på dessa lögner och jobbar nu hårt för att få igenom en internationell handel med utsläppsrätter. Vem tror du tjänar på den? Jo, finansbolag och banker förstås.

Pratet om en kommande oljebrist är gammalt. Redan på 1970-talet garanterade den mäktiga Romklubben att det inte skulle finnas någon olja idag. Hur rätt hade de? Med jämna mellanrum har dystra rapporter från olika oljeproducerande länder kablats ut över världen, för att senare dementeras av oberoende forskare när det visat sig att det finns mycket mer olja än prognoserna spått.

Kjell Aleklett och hans medarbetare menar att det kanske finns outforskade oljefyndigheter men att dessa ligger så långt ner i jordskorpan att de blir för dyra att ta tillvara. Likaså avfärdas möjligheterna att öka utvinningen av oljesand – som finns i enorma mängder över hela Nordamerika – som alltför kostsam. Redan idag pågår sådan utvinning i stor skala i Kanada, och där är det inte tekniken som stoppar vidare exploatering utan ”miljövännerna” (bland annat har Greenpeace saboterat arbetet). Det är i och för sig fullt förståeligt: dessa gröna narrar har inget att tjäna på att världen utvinner mer olja, för i deras framtida samhälle finns varken bilar eller kött – bara cyklar, fula vindkraftverk och grönsaksodlingar.

Precis som i fallet koldioxid och klimat är det inget annat än politiska intressen som dikterar både priserna och tillgången på olja och andra fossila bränslen. Det är miljörelsens femtekolonnare som fortsätter att förinta det västerländska samhället inifrån och använder alla upptänkliga lögner för att vrida utvecklingen hundra år tillbaka. Det är vidrigt att dessa ”världsräddare” ska få fortsätta med sitt undergrävande av vår civilisation och att människor som borde veta bättre ställer upp på deras sida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare