Featured Post

Vem vill leva i en värld utan fossila bränslen?

Hur skulle världen se ut om vi inte hade några fossila bränslen, om politikerna verkligen förbjöd all användning av kol, naturgas och ol...

tisdag 23 augusti 2016

Alarik Vittfarne: Storebror ser dig överalltDet verkar nu vara klart att allt du gör med din dator kan läsas av hackare, bland vilka främst märks NSA, National Security Agency i USA, och motsvarande organ i Ryssland. Men allra värst är att även gangstersyndikat kan göra det.

Häromsistens var jag bjuden på 70-årskalas hos en gammal bekant, Wise Victor. Han kallas så i vänkretsen, eftersom han visat stor förmåga att se vad som verkligen händer i världen, men som inte framgår i de nyheter som förmedlas av okunniga journalister. Han har tjänstgjort i utrikesförvaltningen och varit stationerad i flera länder, så han har många väl placerade kontakter och han kan tala med dem på fem språk. 

När vi bröt upp från middagsbordet, tog han mig i armbågen och ledde mig till ett av småborden med kaffe och avec, där han placerade mig bredvid Silent Seb (Sebastian), som jag bara träffat en gång förut. Han är en tystlåten typ, vilket nog beror på att han jobbat med kryptering för sitt lands försvar. Victor förklarade att Seb kunde berätta om en jätteskandal, som jag borde känna till.

Sebs avslöjanden tog mig så djupt att jag inte riktigt kunde smälta dem. När jag kom hem konsulterade jag därför Data-Anders. Han arbetar på ett företag, som ansvarar för driften av datorer och nätverk på flera stora koncerner, dock inga banker, men kraven på sekretess är inte mindre för det. Han hjälper mig ibland, därför att han växt upp på granntomten och lekt med våra ungar.

Anders hade hört talas om det som Seb berättade, men hans kunder hade aldrig tagit upp det till diskussion. De har antagligen inte förstått allvaret ännu. Efter samtalet förstod jag läget så här:

1.  Praktiskt taget all datatrafik mellan datorer passerar två ”routers”. Den ena ansluter den sändande datorn till nätet och den andra den mottagande datorn. På stora företag med många datorer är dessa anslutna till egna routers eller till en central router, som leder datatrafiken dit den skall. De har ett internt, privat nätverk VPN, Virtual Private Network. Således passerar all datatrafik en router, även om den inte skall ut på nätet. Alla routers har en ”brandvägg”, som skall hindra obehöriga att utifrån nätet sända eller få ut information. Små hemma-nätverk kan klara sig med switchar, utan router.

2. Idag har många routers en radiofunktion, som skapar ett trådlöst nätverk, Wi-Fi, wireless fidelity. Dess radiosignaler kan tas emot av utomstående på avstånd. För att obehöriga inte skall få del av trafiken, är denna krypterad och kräver en nyckel för att läsas.

3. Två amerikanska företag dominerar marknaden för professionella routers: Cisco och Juniper. Bland mindre, men ändå stora företag, märks D-Link, Dell, Huawei, Netgear och ZyXEL. Dessa är hänvisade till standardkretskort för kritiska funktioner, så att deras utrustning har mycket gemensamt med de största tillverkarnas.

4. Redan 2014 påstod Edward Snowden i Der Spiegel att NSA i USA hade kapacitet att varje timme dekryptera tusentals VPN-kanaler med hög säkerhetsklass. Den kapaciteten tycks nu gälla per minut.

http://arstechnica.com/security/2016/08/cisco-firewall-exploit-shows-how-nsa-decrypted-vpn-traffic/

5. Under veckändan den 10/8 läckte ett avancerat verktyg för hackare ut på nätet. En anonym grupp som kallar sig ”Shadow Brokers” hävdar att man därmed kan ta sig in i ett stort antal privata nätverk. Vissa tecken tyder på att de använt verktyg utvecklade av NSA.

http://arstechnica.com/security/2016/08/code-dumped-online-came-from-omnipotent-nsa-tied-hacking-group/ 

6. Anonyma har ingen trovärdighet. Därför har flera säkerhetsföretag, bl.a. Kaspersky, testat verktyget och funnit att det fungerar. Cisco erkänner att de i flera år vetat om säkerhetsluckan i flera av deras gamla produkter.  

7. Wise Victor och Silent Seb tror sig förstå följande: Att det går att hacka sig in i flera olika tillverkares routers på liknande sätt tyder på att säkerhetsluckorna inte beror på slumpvis tillkomna programfel, buggar. De torde utgöra avsiktligt konstruerade ”bakdörrar”. Många indicier tyder på att företagen blivit tvingade att inrätta sådana av NSA. ”Fingeravtryck” i källkoden gör det nästan klart att det är NSA som skrivit verktygen, ex.vis används koefficienter i olika krypteringsalgoritmer, som ingen annan använder. NSA:s ökade kapacitet att hacka sig in beror således på att de inte behöver anstränga sig. De bara promenerar in genom bakdörrarna.

8. Sedan två månader tillbaka uppger tillverkarna att buggen, bakdörren, är tätad i nya routers. Men om det verkligen är så att NSA krävt att bakdörrarna skulle finnas, torde dessa, i någon form, finnas även i de moderna versionerna. 

9. När verktygen för att hacka sig in nu är offentliga, kan ”vem-som-helst“ komma in i nästan alla datorer i världen, d.v.s. även gangsters. Den 15/8 rapporterade 20 hotell i USA att deras system för betalning blivit hackade, så att tusentals kunder fått alla data för sina kreditkort stulna. Genom bakdörrarna kan hackarna komma åt all känslig information: användarnamn och lösenord för olika konton, nycklar till krypterad trafik, ex.vis den med banker, etc.

http://arstechnica.com/security/2016/08/20-hotels-suffer-hack-costing-tens-of-thousands-their-credit-card-information/

10. Victor anmärkte att detta kan betyda en omvälvning för de politiska valen i de länder, som använder datorer för röstningen, ex.vis USA och Spanien. Obehöriga skulle kunna se vad varje väljare röstade på. De skulle t.o.m. kunna ändra på valresultatet. Han påpekade att resultatet av det senaste valet i Spanien varit föremål för diskussion: Det officiella resultatet skiljde sig i betydande grad från de enkäter som gjorts med väljare, då de just lämnat vallokalerna. . .


Detta är en sensation av första graden, men jag har inte sett några löpsedlar om den.


måndag 22 augusti 2016

Hur kan solkraften kosta så mycket när solen är gratis?


Med världen full av billig naturgas, råolja och kol, vem behöver då dyr och intermittent elektricitet från vind och sol?

Frågan ställs av en av Skeppsgossens vänner, dr Klaus L.E. Kaiser vid TerraBase Inc. i Kanada. Han fortsätter:

“Slöseriet med skattebetalarnas pengar på alternativa energislag bleknar i förhållande till de verkliga kostnaderna för de totalt felriktade energiåtgärderna världen över. De flesta av dessa utgår från en enda (FELAKTIG!) idé, nämligen att halten CO2 i atmosfären driver jordens klimat. Denna idé föddes för nästan tvåhundra år sedan och visade sig vara felaktig redan för hundra år sedan.”

“De biljoner dollar som spenderats under de senaste decennierna på alternativa energikällor som vind, sol och biobränslen har inte haft någon påtaglig effekt på den globala konsumtionen av kol, olja och naturgas. Samtidigt och trots de (helt onödiga) katastroferna i Tjernobyl och Fukushima byggs nu nya kärnkraftsreaktorer i många av världens länder, till och med i ett land med så god tillgång till vattenkraft som Schweiz…”

Särskilt besviken är Klaus Kaiser på den tyska politiken som han ser som ett flagrant exempel på hur ett land slösar tid och resurser på en meningslös klimatpolitik. Mellan 1960 och 1990 var Tyskland ett ”Wirtschaftswunder”, ett blomstrande samhälle med billig energi för såväl konsumenter som industri. I stället för att ta tillvara nya generationer tekniker och vetenskapsmän övertalade ”gröna” aktivister och politiker medborgarna att nu måste landet satsa på biobränslen, sol och vind. Det innebär en nedrustning av hela det tyska kunskapssamhället och det  kommer att krävas ännu en generation innan landet får tillgång till den expertis som man hade 1975.

Dr Kaiser citerar ett brev som han fått av en ”välkänd” förespråkare för solenergi: ”Som energiexpert har du gjort den intressanta upptäckten att solen inte skickar någon räkning. Jag kan inte riktigt begripa hur flera hundra tusen hushåll trots detta inte kan betala sina elräkningar och rader av industriföretag emigrerar på grund av höga elpriser. Varför är elpriserna mycket lägre i länder som använder mindre solenergi?”

Klaus Kaiser frågar sig också vilka fördelarna är med den alternativa energin och vem som egentligen tjänar på den. Det kan ju inte vara konsumenterna som ser elräkningarna från vattenkraften stiga… ”Troligen är det inte ens de som driver vind- och solkraftverken – trots alla subventioner. Kvar blir då de företag som tillverkar utrustningen och – vem kunde ha gissat det? – staterna själva. Det bekräftas av att man i vissa länder nu börjat beskatta dem som installerat solcellspaneler för den elektricitet de producerar för eget behov.”  

Skeppsgossen uppmanar alla sina läsare att läsa hela inlägget på https://iceagenow.info/many-people-think-dare-say/söndag 21 augusti 2016

Brunkol, kärnkraft och klimatleda


”Vi i klimatrörelsen behöver ta ett steg tillbaka efter försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet. Hur hamnade vi i en situation där kolet fortsätter bolma i Tyskland?”

Frågan ställs i en debattartikel i Ny Teknik av tre representanter för miljörörelsen: Vide Karlsson, Mikael von Knorring och Elias Rosell. Det är första gången Skeppsgossen har noterat någon form av självkritik från det hållet, vilket naturligtvis är mycket glädjande.

I fortsättningen av artikeln påpekar skribenterna att den stängda kärnkraften i Tyskland lett till ett 40-procentigt fossilberoende år 2050. Till och med elproduktionen kan vara uppe i 20 procent fossil, som tillsammans med kolet ska ge stabilitet i ett elsystem med mycket sol- och vindkraft.  

I fortsättningen av artikeln drivs självspäkningen ännu ett steg längre när skribenterna till och med vågar angripa ”en klok klimatdebattör som Johan Rockström”. Han har kallat Tyskland och Sverige ”världens bästa elever i klimatklassen”. Med all rätt utnämner de tre i stället Tyskland till en av Europas stora klimatskurkar. ”Deras koldioxidutsläpp är 40 procent högre än EU-snittet, en siffra som bara har ökat sedan år 2000. Tyskland har helt fastnat i att stänga kärnkraft.”

”Samma misstag dyker upp igen och igen. Rockström skriver till exempel i en debattartikel att Tyskland har ’världens mest ambitiösa plan för att fasa ut fossila bränslen’. Det är faktiskt absurt. Grannlandet Frankrike har till exempel mycket mindre fossil el i dag än Tyskland planerar för 2050.”

De tre debattörerna anser att miljörörelsen behöver ta ett steg tillbaka för att dra nya, självkritiska slutsatser. De frågar sig vilka krav som egentligen ställdes på Tyskland när de stora besluten fattades? ”Är vi beredda att prioritera fossilfrihet som huvudfråga?”

En som i likhet med Skeppsgossen välkomnar den nya och sent påkomna insikten är Lars Cornell på Nätverket Klimatsans. Så här skriver han i en kommentar:

”Skall vi tro på den illröde politikern och agronomen Rockström så kommer jorden att bli 6 - 8 grader varmare ’om vi inte bättrar oss’. Det han och Romklubben vill är att skrämma skiten ur oss eftersom rädda människor är lättlurade människor. Så vill de erövra den planekonomiska makten över jordens resurser.”

Ska man tolka tecknen i skyn så tycks det som om en viss klimatleda har börjat utbreda sig. Någon har jämfört pratet om den globala uppvärmningen med en epidemi. Till en början blir det ett himla liv, sedan börjar folk bli immuna och till sist klingar intresset av. För tio år sedan gav varenda liten värmepuff sensationsrubriker, idag är det allt färre som tror på påståenden som att det här är det varmaste året någonsin, hur ofta tv-meteorologerna än upprepar det som ett mantra.

Lars Cornells avslutning på sitt inlägg är också värd att citera:

”Illröda politiker som Rockström, Fridolin och Greenpeace har det tufft nu när inte jorden bär sig åt som de vill… Klimathysterins sista dagar är räknade.”


http://www.nyteknik.se/opinion/fossilfritt-viktigare-an-avvecklad-karnkraft-6778054

lördag 20 augusti 2016

Vem vill leva i en värld utan fossila bränslen?


Hur skulle världen se ut om vi inte hade några fossila bränslen, om politikerna verkligen förbjöd all användning av kol, naturgas och olja?

Den frågan har amerikanska nättidningen Daily Signal ställt. Eftersom ungefär 80 procent av all energi i USA kommer från olja, kol och naturgas skulle de direkta konsekvenserna bli att hela samhällsstrukturen brakade ihop. Men det skulle också få en rad andra följder som människor i gemen inte alltid är medvetna om.

Olja och naturgas används t.ex. för att framställa en rad vardagsprodukter som aspirin, tandkräm, solglasögon, skor, bil- och cykeldäck, heltäckningsmattor och tennisbollar för att nu nämna några. Ungefär 20 procent av all olja som raffineras i USA används för plaster, kemikalier och gummiprodukter.

”När man talar om att eliminera konventionella bränslen struntar man helt i det faktum att de – och det gäller framför allt naturgas - är effektiva, allmänt förekommande och miljövänliga energikällor”, skriver Daily Signal. ”Det finns heller ingen risk att de snart kommer att ta slut och hela tiden görs nya fyndigheter tack vare modern teknik.”

Att lämna oljan i jorden är lika idiotiskt som att låta brunkolet ligga kvar där, vilket ju bland annat Gustav Fridolin talat om (men så har han också fribiljett på Narrskeppet tillsammans med en mängd andra likasinnade töntar).
    
Daily Signal framhåller också att grovt räknat 538 000 amerikaner arbetar inom olje- och naturgasindustrin. Inom kolindustrin är siffran 75 000 - det är dessa 75 000 personer som demokraternas presidentkandidat Hilary Clinton kommer att friställa om hon vinner valet. Förutom de som arbetar direkt inom dessa områden finns det miljoner fler som har jobb vilka är beroende av dem.

Ett fossilfritt samhälle skulle innebära inte bara väldiga omställningar för alla vanliga amerikaner, utan också att många skulle förlora arbeten och inkomster. Det gäller för övrigt inte bara amerikanerna – fossila bränslen har bidragit till att människor runtom i världen tagit steget upp ur fattigdom och nu fått en hyggligare tillvaro.

Dessutom – om USA eliminerade alla utsläpp av CO2 skulle det innebära en sänkning av den globala medeltemperaturen med ynka 0,137°C kring år 2100.


Dags för miljönarrarna att tänka om, inte sant?

fredag 19 augusti 2016

Kejsarens nya korallrev

“När någon faller ned död på gatan kommer polisen och undersöker om personen ifråga dog en naturlig död eller inte. När ett korallrev dör vänder vi oss till forskarna… Nu har vi fått deras svar. Den död som drabbat en stor del av jordens korallrev är inte en naturlig tragedi utan ett brott. Kanske det snabbaste och mest omfattande brottet under den globala uppvärmningens era.”

Det skriver notoriske klimatnarren Bill McKibben, förgrundsfigur i 350.org. Skyldig till detta brott är – vilket man kommit fram till under ett intensivt detektivarbete – världens största oljebolag Exxon. Ansvariga inom bolaget visste redan i slutet av 1970-talet allt om klimatförändringarna. Exxons forskare insåg hur mycket och hur fort jordens uppvärmning skulle ske och vilka katastrofala följder den skulle få. Därför började man enligt McKibben ”klimatsäkra” sina egna installationer och t.ex. konstruera oljeriggarna så att de kunde klara de stigande havsnivåerna.

Men all denna kunskap behöll Exxon och deras gelikar inom den fossila industrin för sig själva. På så sätt skapades en armé av “klimatförnekare” och tankesmedjor som försökte få McKibben och andra sanningssägare att tystna. ”Som ett reultat av detta”, skriver han, ”slösade vi bort ett kvartssekel på att bemöta falska argument… i stället för att ägna kraft åt att lösa problemet.”

I ett avseende håller Skeppsgossen med McKibben: världen har slösat alldeles för mycket tid, pengar och resurser på att möta ett klimathot som enligt McKibben är reellt och som enligt min mening är konstruerat av bland andra McKibben och hans gelikar. Att beskylla Exxon och den fossila industrin för att korallreven i en del områden har bleknat är väl att tänja för mycket på sanningen.

Som Skeppsgossen rapporterat i ett flertal andra inlägg är korallblekningen inte alls lika utbredd som de gröna påstår. Så har t.ex. japanska forskare funnit att varmare hav leder till att korallerna utanför Japan flyttar norrut, samtidigt som de gamla reven förblir stabila i den södra delen av kusten. Mätningar har skett ända sedan 1930-talet och hastigheten på utbredningen är imponerande – hela 14 km per år. Detta är ännu ett exempel på att världshavens korallrev inte har några problem att anpassa sig till varmare havsvatten. De växer till och ryktena om deras död är betydligt överdrivna. 

Men Bill McKibben vill förstås inte lyssna till sådana argument. Han, hans 350.org, Greenpeace och alla andra rödgröna som lever på och för att sprida katastroflarm kräver att Exxon ska kompensera ”människorna som är beroende av reven för sitt uppehälle och som skydd mot vågorna, liksom ekonomierna som är beroende av turistdollar”. Därför spärrar de av korallreven med polistejp, därför fotograferar de “offren” med undervattenskameror. ”De ska inte gå fria från mordåtal.”

Amen.torsdag 18 augusti 2016

Vindkraften och fågeldöden: En dyster följetong


Att det pågår en mörkläggning av hur många offer bland fåglar och fladdermöss som vindkraftverken skördar står helt klart. Intresset från allmänhetens sida är minst sagt litet och inte heller ornitologerna tycks bekymra sig.

Från USA finns uppgifter om att anställda vid vindfarmerna fått order om att hålla tyst om t.ex. de kadaver av stora rovfåglar som de påträffar intill kraftverken. Än värre – 1997 skapade Bill Clinton ”Denver Eagle Repository” för att hand om och stuva undan alla de tusentals örnkadaver som hittats vid vindfarmerna. Allt för att inte väcka allmänhetens vrede och låta den vansinniga utbyggnaden fortgå.

Nyhetsbyrån AP ville undersöka påståendena om fågeldöden vid vindkraftverken redan 2013. Man begärde ut statistik från naturvårdsmyndigheten US Fish and Wildlife Service och kunde genom intervjuer med tidigare anställda och andra källor slå fast att 100-tals örnar slaktats av vindsnurrorna i olika stater. Företaget Pacificorp i Portland, Oregon, som äger 13 stora vindfarmer i tre stater, drog AP inför domstol och krävde att statistiken skulle hållas hemlig men fick till slut avslag.    


Det värsta amerikanska exemplet på vad vindkraftverken ställer till med hittar vi i Kaliforniens Altamont Pass öster om San Francisco. Det blev med tiden ett veritabelt slakthus för stora rovfåglar och till slut insåg myndigheterna att något måste göras för att stoppa slakten. Den skylldes på de gamla och små turbinerna med sina torn av fackverkstyp som placerats mitt i ett flyttstråk. Idag är den här typen av vindkraftverk ersatt med maskinhus och propellrar monterade på en pylon som enligt tillverkarna inte utgör samma fara för örnar och andra större rovfåglar (som det var tornen som dödade fåglar och inte propellrarna – Skeppsgossens anm.).

På 1990-talet genomfördes en sju år lång studie av de kungsörnar som häckade i området kring Altamont Pass. Örnarna försågs med radiosändare och enligt studien dödades 100 av dem under perioden. Minst 42 av dem kolliderade med vindkraftverkens propellrar. Antalet var troligen större eftersom sändarna ofta slogs sönder. Tolv av örnarna dog när de flög mot kraftledningar i närheten. Dödligheten på grund av vindkraftverken var alltså 3,5 gånger högre än vid kollisioner med kraftledningar.

Sedan 1997 har ”Denver Eagle Repository” fått in 33 000 kadaver av vithövdade havsörnar och kungsörnar. Om ovanstående beräkningar är riktiga innebär det att 12-13 000 fåglar av dessa har fallit offer för vindkraftverkens propellrar – en förskräckande hög siffra. Det bör tilläggas att båda arterna är fridlysta och att den som dödar en örn kan räkna med ett långt fängelsestraff. Är man icke-indian och har en enda fjäder av en vithövdad havsörn i sin ägo – även om man hittat den på marken – så kan man få böta 5 000 dollar eller dömas till ett års fängelse.

Det gäller dock inte dem som bygger eller äger vindkraftverk. I deras fall har Obama-regimen föreslagit undantagsbestämmelser som ska gälla 30 år framåt! Enligt de naturvårdande myndigheterna som berett förslaget kan man utan risk för stammens fortbestånd ”skörda” mellan 4 200 och 6 300 vithövdade havsörnar per år. Vad gäller kungsörnarna är gränsen satt vid 2 000 individer per år. 

Naturvårdaren Jim Wiegand är den enskilda person som gått till de hårdaste angreppen mot vindkraftskapitalisterna och deras slakt på fridlysta rovfåglar. Han menar att myndigheterna medvetet skriver upp antalet individer och att man t.ex. dubbelräknar de fåglar som migrerar mellan östra Kanada och östra USA. Enligt honom är de officiella siffrorna 5-10 gånger högre än det verkliga antalet.  

Vindkraftslobbyn i USA är som Skeppsgossen skrivit i ett tidigare inlägg en oerhört mäktig påtryckargrupp, uppbackad av hänsynslösa profitörer och storkapitalister. Tyvärr finns det anledning att misstänka att förhållandet är detsamma i många europeiska länder som Spanien, Tyskland och Storbritannien. Och när gjordes en opartisk räkning av alla de rovfåglar och fladdermöss som ”skördats” av vindkraftverken i Sverige? onsdag 17 augusti 2016

Kan ett stort vulkanutbrott rädda jorden från översvämning?

I många år har klimatforskarna försökt hitta en förklaring till att den förväntade höjningen av havsnivåerna har uteblivit. Deras datamodeller har ju visat på en sådan – i stället visar verkligheten att havsnivåerna sjunkit! Under 1990-talet uppmättes enligt vissa källor en årlig minskning på 3,5 mm och på 2000-talet en minskning med 2,7 mm per år.

Kan det månne bero på vulkanism? För 10 år sedan presenterade amerikanska forskare klimatmodeller som visade att Krakatoas utbrott 1883 maskerade en havsnivåhöjning som borde ha ägt rum men uteblev. Sedan dess har klimatdebatten blivit alltmer ovederhäftig och på senare år har det ju pratats mycket om en accelererande nivåhöjning som dock ingen har lyckats bekräfta.     

Nu handlar diskussionerna ombord på Narrskeppet åter om att vulkanutbrott “maskerar” den förväntade höjningen av havsnivåerna. Krakatoa slumrar och kan inte lastas, men 1991 hade ju Pinatubo ett ordentligt utbrott som nu anses vara orsaken till att datamodellerna inte stämmer med verkligheten eller tvärtom.

Det är en forskare vid National Center for Atmospheric Research (NCAR) i Colorado, Steve Nerem, som kommit fram till detta. Nerem och hans kolleger har kört 40 teoretiska klimatmodeller med möjliga scenarion för havsnivåhöjning mot modeller med aerosoler från vulkanutbrott som en del anser har en avkylande effekt på vår upphettade jord.

Som alla rättänkande AGW-proselyter varnar Nerem nu för att en varmare värld kommer att leda till en kraftig höjning av havsnivåerna, smältande polarisar och all annan smörja som klimatforskarna basunerar ut. Men då räknar han tydligen inte med att åtskilliga vulkaner varit mer aktiva än vanligt på senare år – nu senast är det Popocatépetl i Mexiko som bullrar mer än vanligt.

Om man ska tro på NCAR behöver vår jord ett nytt stort vulkanutbrott för att hålla det hotande havet stången.


Ett exempel på hur klimatnarrarna kan förvandla en liten nivåsänkning till en höjning. 


       

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare