Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

torsdag 17 november 2016

Vindkraften är varken förnybar eller hållbar

50 000 tunnland förstörd åkermark

Vindkraften påstås ju vara “förnybar”, ett påstående som med fog kan diskuteras. Skeppsgossen har tagit del av en undersökning från USA som visar på vilka enorma mängder material av olika slag som går åt för att tillverka och installera ett vindkraftverk. Här är några av de viktigaste punkterna.

Nu används uttryck som ”miljömässig hållbarhet” allt oftare i debatten. Vind och andra förnybara energikällor betecknas som ”hållbara” i motsats till olja, gas och kol. Det kunde man kanske säga för några år sedan när ”forskarna” påstod att världens fossila reserver snart var uttömda. Nu vet vi att tillgången på olja, kol och naturgas är så stor att reserverna räcker minst ett hundra år till, kanske till och med två.   

Tack vare metoder som frackning kan vi pumpa upp naturgas för att driva kraftverk som släpper ut förhållandevis små mängder koldioxid och genererar billig elenergi. Vindkraften däremot leder till högre elpriser och gör inget för att minska CO2-utsläppen, eftersom den kräver backup i form av gasdrivna generatorer.

Vindkraftparken Fowler Ridge i Indiana är ett typexempel som tas upp i undersökningen. Till en enda turbin på 1,7 MW går det åt 365 ton material till själva turbinen och pylonen, plus 1 000 ton betong och armering för grundläggningen. Hela vindparken i Fowler består av 315 turbiner; sammantaget handlar det alltså om 515 000 ton material av de mest skilda slag.

Vindparker kräver också stora landytor som kunde användas bättre för odling, och den havsbaserade vindkraften förstör unika miljöer i mycket större utsträckning än traditionella kraftverk.

Kärnkraftverket Palo Verde i Arizona genererar 3 750 MW och upptar en yta på ca 16 km². Det moderna koleldade John Turk-kraftverket i Arkansas upptar 11 km² för att ta några exempel. Båda levererar tillförlitlig el under 90-95 procent av året.

Jämför det med vindparken på Fowler Ridge som levererar 600 MW när det blåser och upptar 200 km² eller 50 000 tunnland jordbruksmark… Andra och värre exempel är ”världens största vindpark” Shepherds Flat i Oregon med 338 jättestora 2,5 MW turbiner som har en märkeffekt på 845 MW och brer ut sig på en yta på över 300 km².

Vem som helst inser att det går åt enorma mängder råmaterial för att producera vindkraftverk: stål, koppar, sällsynta jordmetaller, glasfiber, betong etc. Till allt detta kommer nya kraftledningar till både vindkraftverken och de gaseldade generatorerna som enligt vissa beräkningar kan gå 17-20 timmar per dygn när det inte blåser.

Det finns energiexperter som säger att det krävs mer energi att tillverka och installera ett vindkraftverk än vindsnurran kommer att generera under sin livstid. Men med tanke på de myter om vindkraftens förträfflighet som cirkulerar i media har det aldrig gjorts några riktiga analyser av de faktiska kostnaderna.
  
Miljöförstöring innebär inte bara nedskräpning av naturen och okontrollerade utsläpp – det handlar också om den förfulning och industrialisering av vår miljö som vindkraftverken skapar. Slakten på rovfåglar och fladdermöss uppmärksammas inte heller i den utsträckning den borde och vindkraftsbolagen hindrar i de flesta fall oberoende undersökningar av hur stort det verkliga antalet offer är.

Vindkraften är och förblir en styggelse i alla avseenden. Mycket långsamt har detta börjat gå upp för gemene man åtminstone i Europa. Nyligen har ju både Danmark och Tyskland stoppat vidare utbyggnad och danska Bornholm har röstat mot ett förslag om fler vindkraftverk på ön.   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare