Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

måndag 12 december 2011

Internationell klimatdomstol

Den gamle kämpen mot klimatdiktatur och FN-förtryck Lord Monckton har nagelfarit alla de idiotiska förslag som ingår i ”ramverket” till den plan för att rädda jorden som blev resultatet av konferensen i Durban. Så här skriver han om det nya temperaturmålet på under 1,5°C och den internationella klimatdomstol som man tänker upprätta. ”I Köpenhamn och Cancun påtog sig de deltagande länderna den grannlaga uppgiften att förändra vädret så att temperaturen på jorden inte skulle stiga till mer än 2°C över ”den förindustriella nivån”. De brydde sig dock inte om att förklara vad de menade med ”förindustriell”. Centrala England är en bra likare för de globala temperaturerna och av data härifrån ser vi att mellan 1695 och 1745 steg temperaturen med 2,2°C. Därefter följde en ytterligare höjning med 0,8°C – alltså till totalt 3°C. Målet att ”tillåta” max. 2°C temperaturhöjning var med andra ord direkt snurrigt. Ännu snurrigare är det att man nu talar om en maximal höjning med 1°C ”eller i alla fall under 1,5°C” över ”förindustriella värden”. Det betyder alltså att temperaturhöjningen ska tillåtas ligga på mindre än hälften av den höjning som redan inträffat under den förindustriella perioden. Allt detta är förstås rent nonsens. Genom historien har de styrande klasserna – druider, faraoner, maya- och inkapräster – inbillat sig att de kunde styra vädret. Det kunde de inte, och vi kan det inte heller. Men försök säga det till dagens styrande ”elit”. I tal efter tal under konferensen i Durban yrade de om att ”vi är de utvalda som vid denna historiska vändpunkt har viljan och förmågan att rädda planeten från Thermageddon och rädda mänskligheten från sig själv (på er bekostnad förstås)”.
Därför tänker dessa galningar sätta upp en speciell klimatdomstol som har befogenhet och makt att tvinga de västerländska nationerna att betala allt större summor till tredje världens länder för att gälda en påstådd ”klimatskuld”. Någon makt över tredje världen har inte denna domstol. Det är endast västvärlden som ska lätta på penningspungen. Ovanstående är bara en del av det ”ramverk” som blev resultatet av Durban-konferensen. Även om det aldrig kommer att fyllas är det mycket illavarslande i sig. Människor med förmåga att tänka själva måste därför fortsätta att bekämpa vår tids druider och klimatkvacksalvare!

2 kommentarer:

  1. Jag har just läst en krönika med titeln "Den helvetiska klimatkomedin" i Helsingborgs Dagblad. Den är skriven av en ung klimatkramare som heter Emil Schön. Han ondgör sig bland annat över det misslyckade Durbanmötet. Det enda positiva han kan finna är att man efter 2020 öppnar för ett "frivilligt" program för utsläppsminskningar som ska gälla för både fattiga och rika länder. Tyvärr (enligt denne Schön) innehåller programmet "inga skrivningar om de industrialiserade ländernas historiska skuld". Han måste ha läst på dåligt, för det är ju just denna "historiska skuld" som de västerländska nationerna ska tvingas ersätta sedan de dragits inför klimatdomstolen! Det enda vi kan hoppas på är nu att USA får en president som skiter i EU-byråkraternas påfund och att hela klimatbygget vittrar sönder inifrån.

    SvaraRadera
  2. "Druider, faraoner, maya- och inkapräster" har rätt när de mässar GLOBAL MEDELTEMPERATUR. Ingenstans i de internationella avtalen står att medeltemperaturen i centrala England inte får överstiga 2 grader. Naturligtvis stiger temperaturen mer närmare polerna när medeltemperaturen stiger.

    Vänligen
    Emil Schön

    SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare