Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

måndag 8 april 2013

Dansen kring våra hjärtan

Ombord på Narrskeppet finns inte bara en armé av klimatkramare som gärna ser att människan utplånas från jordens yta – givetvis med undantag för dem själva. Vid en titt i rullorna hittar Skeppsgossen namnet på den ryske läkaren Nikolaj Anitschkow, som en gång utfodrade växtätande kaniner med äggulor och kunde observera åderförfettning hos kaninerna. Av det drog han slutsatsen att även människor skulle drabbas av åderförfettning när de åt ägg. Resultatet blev, trots det ovetenskapliga förfarandet, att kolesterol började betraktas som en riskfaktor för åderförfettning även hos äggätande människor. Och därmed började en lika inkomstbringande som förödande dans kring våra hjärtan.


Den som berättar om detta är tekn.dr Lars Bern i en artikel på Newsmill. Professorn är mest känd för sina klimatkritiska inlägg på The Climate Scam och han jämför också dagens PK-journalistik med den som förhärskade i Sovjetunionen på 1930-talet då ingen fick ifrågasätta auktoriteter som Stalin eller hans fanatiske genforskare Trofim Lysenko som trodde att man kunde lära människor svälta.

”Under efterkrigstiden tog den framstående amerikanska näringsfysiologen Ancel Keys upp tråden och presenterade sin hypotes om ett samband mellan fet kost och hjärt/kärlsjuklighet. Han kom med en studie av sju länder där han påstod sig visa ett sådant samband. Problemet var att han hade plockat ut de 7 länderna ur ett material på totalt 22, där sambanden var betydligt otydligare eller saknades helt. Två pseudovetenskapliga studier etablerade sålunda uppfattningen att fet animalisk kost var skadlig för människors hälsa, trots att människans metabolism sedan flera miljoner år var genetiskt anpassad till animalisk kost. Det var av allt att döma t.o.m. så att vår art Homo Sapiens uppkom när människor började äta animaliskt fett och våra hjärnor blev mer utvecklade.”

Det här passade perfekt för de ambitioner att stötta det amerikanska jordbruket som närdes av politikerna. Animaliskt fett var skadligt enligt de rekommendationer som en kommission lade fram 1977. ”De amerikanska rekommendationerna upphöjdes till statsreligion över hela västvärlden, bl.a. hos svenska Livsmedelsverket”, skriver Lars Bern. ”Minskat fett innebar en gigantisk ny marknad för processad industrimat, baserad på mycket billiga råvaror och där det naturliga innehållet av fett till stor del tagits bort… Vi fick även en enorm marknad för sötade drycker från globala företag som Coca Cola medan normalfet mjölk svartlistades.”

Lärorna omhuldas än idag av framför allt läkemedelsindustrin som tjänar miljarder på kolesterolsänkande läkemedel. Läkarna vågar inte opponera sig och skriver snällt ut de dyra medicinerna. De kolleger som vågar ha en avvikande åsikt tystas i vanlig ordning. Och till och med en margarintillverkare som Becel har hoppat på tåget och fortsätter att lura i människor att deras margarin sänker dina ”farliga” kolesterolvärden (och ger dig ett längre liv).
Lögner i klass med klimatförändringarna - men få ifrågasätter dem!

Lars Bern igen: ”När vi idag kan summera effekterna av dessa politiskt styrda kostrekommendationer, ser vi tydligt hur den epidemi av fetma, diabetes, kärlsjuklighet, Alzheimer och cancer som vi idag kan bevittna tog fart åren direkt efter den amerikanska rapporten. Exempelvis så ökade antalet dödsfall i Alzheimer i USA under åren 1990 till 2010 med 500%! Vi ser liknande utveckling för en rad andra metabola sjukdomar. Med andra ord denna västvärldens egen Lysenkonism är på väg att orsaka världshistoriens största hälsokatastrof”.

Vad det ytterst handlar om politiskt sanktionerad pseudovetenskap à la Stalins Sovjetunionen.

”Det finns idag ingen vetenskaplig evidens för att naturliga animaliska fetter är skadliga för människors hälsa och det finns ingen evidens för att kolesterol är det som orsakar hjärt/kärl-sjuklighet,” skriver Lars Bern och jämför med all rätt kolesterollarmen med klimathotet. Samma manipulerande med statistiska data och samma förtigande av oönskade resultat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare