Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

måndag 29 april 2013

Veckorapport: "Warmunister" och fågeldöd


Nyligen har ett nytt begrepp dykt upp i den anglosaxiska klimatdebatten – “warmunist”. Ett par framstående representanter för ”warmunismen” är Michael Mann med hockeyklubban och förstås James Hansen. Miljönarrarna tror i likhet med de gamla kommunisterna att vi människor har full kontroll över miljön och att miljön avgör allt i våra liv (enligt de teorier som Stalinforskaren Lysenko förde fram). ”Warmunismen” har sitt ursprung inte i vetenskap utan i en ideologi precis som kommunismen.


Kommunisterna delade upp industrin i två ideologiska grupper: den goda kooperativa socialistiska industrin och den onda konkurrensbaserade kapitalistiska industrin. På motsvarande sätt skiljer “warmunisterna” mellan den miljömedvetna gröna tekniken och den smutsiga bruna tekniken utan samhällsansvar. ”Warmunisterna” är i likhet med kommunisterna inte intresserade av att ta reda på hur världen fungerar. De har en idé om hur världen borde fungera och med utgångspunkt från den bygger de en modell för hur människorna bör vara.

Kommunisterna ville inte veta av en fri marknad och en naturlig konkurrens. ”Warmunisterna” gör detsamma genom att försöka använda vetenskapen för att skapa en centraliserad samhällsmodell som inte tillåter individuella initiativ utan endast ser deras egen ideologi som nyckeln till ett bättre liv för allt på jorden.

 I april 1938 publicerade en ansedd brittisk tidskrift en artikel med titeln “The artificial production of carbon dioxide and its influence on temperature” (finns som pdf på www.guardian.co.uk). Den var skriven av amatörmeteorologen Guy S. Callendar och baserad på tidigare arbeten av John Tyndall och Svante Arrhenius.

Så här skrev Callendar bland annat:
“Sammanfattningsvis kan sägas att förbränningen av fossila bränslen… troligtvis kommer att visa sig gynnsam för mänskligheten på många sätt, förutom att ge oss värme och kraft. De små ökningar i medeltemperaturen som diskuterats tidigare kan flytta odlingsgränserna norrut, och tillväxten hos många växter är direkt proportionell med koldioxidtrycket (Brown och Escombe, 1905). I vilket fall som helst kommer de dödliga glaciärernas återkomst att försenas inom överskådlig tid… Beträffande bränslereserverna kan dessa vara tillräckliga för att höja koldioxidhalten i luften med minst tio gånger jämfört med idag.”

Idag anses Callendar vara den förste som såg ett samband mellan CO2-halten i atmosfären och användningen av fossila bränslen. Men som framgår av citatet ovan menade han – i motsats till de senaste decenniernas domedagsprofeter – att vi borde elda på för att hålla istiden borta.

Kan bli offer för "warmunisterna" 
När effekterna av den påstådda globala uppvärmningen kommer på tal, tänker man väl först på högre elpriser och andra pålagor som drabbar oss västerlänningar. Men i u-länderna leder klimathysterin till och med till övergrepp mot befolkningen. I ett distrikt i Uganda har en del av invånarna drivits bort från sina byar och sett sina hem och odlingar brännas ned. Det är ett brittiskt företag som heter New Forests som röjer mark för att odla skog på och som företaget sedan kan sälja i form av så kallade “utsläppsrätter” för runt 2 miljoner dollar om året. Enligt rapporter i New York Times och Telegraph of London backas New Forests upp av Världsbanken. New Forests har med regeringens godkännande hyrt in militär för att tvinga bort över 20 000 människor från byarna. När får vi se ett reportage om den här sortens gröna “nykolonialism” i SVT?

Översvämning i Uppsala
Representanter för Australiens regering har på fullt allvar hävdat att havet utanför kommer att stiga med en hel meter till år 2100. Svenske experten på havsnivåer dr Nils-Axel Mörner har bemött påståendena i en rapport där han kommer fram till att havsnivåerna runt Australien och globalt kommer att höjas med endast 1,5 mm per år. Det innebär en förändring med 0,13 meter till nästa sekelskifte. I sammanfattningen av rapporten säger han att det inte finns någon anledning till oro eller till att man vidtar åtgärder för att förhindra översvämningar i kustområdena inom en nära framtid.

Tjatet om den katastrofala isavsmältningen i Arktis tycks aldrig upphöra. Nu har klimatbloggare letat upp noteringar som gjordes av sjöfarare under 1800-talet. Av dem framgår att de dåtida isförhållandena var mycket lika dagens. Sålunda var Nordvästpassagen segelbar och vid flera tillfällen var fartygen bara 150 km från att fullborda passagen. Av 33 expeditioner eller förrådsfartyg som seglade till Lancaster Sound i norra Kanada mellan 1819 och 1859 var det bara två som fastnade i isen.

Vindkraftens offer
I november förra året dog en av Kaliforniens äldsta kondorer på grund av blyförgiftning efter att ha ätit av ett djur som dödats med hagel. Nyligen dog också en havsörn i närheten av Sacramento av blyförgiftning och de båda händelserna har fått miljögrupperna i staten att kräva förbud mot jakt med blyhagel, något som myndigheterna ställer sig positiva till.

Samtidigt rapporterar biologer att 67 havsörnar fått sätta livet till under de tre decennier som gått sedan vindfarmerna i Kalifornien började snurra. Det låter kanske inte så mycket, men enligt biologerna krävs det 167 häckande par för att kompensera för minskningen. ”Och vi har bara 60 par”, suckar chefen för viltvården i området.

Trots detta har guvernör Jerry Brown undertecknat ett beslut om att en tredjedel av Kaliforniens elproduktion ska komma från förnybara energikällor som vind och sol år 2020. Så går det när "warmunisterna" får makten.

1 kommentar:

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare