Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

måndag 5 oktober 2015

Vindkraftbolag i USA vill mörka fägelslakten

Australisk syn på vindkraftens "välsignelser"


I likhet med Skeppsgossen har nog du som läser detta noterat att det varit ganska tyst om vindkraften i Sverige på senare tid. Nyhetsflödet inom energiområdet har i stället mest handlat om de välsignade solpanelerna och alla pengar den enskilde villaägaren kan tjäna på dem genom att sälja överbliven ström till kraftbolagen. Planerade vindkraftsinstallationer i större skala har mötts av kraftigt lokalt motstånd, inte minst från samerna som inte vill se renbetesmarkerna nedlusade med allt större och allt högre vindsnurror. Och försvaret fortsätter att blockera utbyggnaden på flera håll.  

I ett öppet brev till riksdagens ledamöter skrev Föreningen Svenskt Landskapsskydd nyligen bland annat:

”De negativa konsekvenserna av vindkraftsutbyggnaden ser man tydligt
runt om i hela landet, och inte minst i Markbygden väster om Piteå. Där
vill Svevind och Markbygden Vind med hjälp av regeringsbeslut exploatera
ett område om 10 x 50 km med 1.101 vindkraftverk. Området kommer
att bli i praktiken obeboeligt, och 150 personer berörs.
Det gör ont på landsbygden. Ljudet plågar många. Horisonter bryts
sönder. Stora områden ödeläggs. Subventionshungrande projektörers
fagra löften om vindkraftens förträfflighet visar sig gång på gång vara
vackra sagor.”

Läs hela brevet på http://www.klimatupplysningen.se/2015/09/06/det-folkliga-vindkraftsmotstandet/

Diskussionen ute i världen har i allt högre grad kantrat mot de skador på djurlivet som vindkraftverken orsakar. I många år nu har bland annat Skeppsgossen framhållit turbinbladens slaktande av fåglar och fladdermöss, massmord som dock avfärdats som olycksfall i arbetet av vindkraftsprofitörerna och deras lobbyister. Det gäller framför allt i Sverige där ju icke politiskt korrekta sanningar inte längre får offentliggöras.

Nyligen har det amerikanska vindkraftsföretaget Pacificorp i Oregon gått till domstol för att hindra inrikesdepartementet från att offentliggöra en rapport om just fågel- och fladdermusdöden kring vindkraftverken. Förra året läckte det ut en studie som visade att 573 000 fåglar och 888 000 fladdermöss varje år föll offer för de vassa turbinbladen, siffror som var över 30 procent högre än tidigare uppskattningar. När Pacificorp nu vill stoppa fortsatt publicering av sådana siffror tyder det på att de är rädda för sanningen. I ansökan heter det enligt AP att det ligger i allmänhetens intresse att hålla siffrorna hemliga så att bolaget och amerikanska staten kan fortsätta att ha ”en öppen dialog”.

Demokratin i USA är numera lika utsatt som i andra västländer, men ännu finns det en liten skrubb för fri debatt i åsiktskorridoren. En ny undersökning visar i alla fall att över 600 000 fladdermöss dödades av vindkraftverken under förra året, de flesta i Appalacherna. Det är inte bara själva bladen som dödar utan fladdermössen dör också av förändringar i lufttrycket runt turbinerna. Siffran 600 000 är försiktigt låg, säger Mark Hayes vid universitetet i Colorado, den kan vara minst 50 procent högre.

I staterna längs USA:s västkust drabbas framför allt rovfåglarna hårt, bland dem den vithövdade havsörnen som ju är Amerikas nationalfågel. Enbart i september förra året räknade forskarna till 67 dödade örnar vid vindkraftverken. En annan studie har visat att minst 80 000 falkar och hökar dödats av turbinerna.    

Rapporterna har dock inte fått amerikanska staten att minska satsningen på vindkraft. Energidepartementet skriver i en rapport att kapaciteten i Amerika ökat med 2 200 procent sedan början av 2000-talet. Idag uppger samma källa att vindkraften svarar för 4 procent av USA:s elenergiproduktion.

Från Storbritannien meddelas att 2/3 av världens alla havssulor häckar runt Englands kuster. Den här arten är skyddad, och därför har brittiska forskare undersökt hur nära vindkraftverken fåglarna flyger på vägen till eller från sina jaktplatser. Det visade sig att turbinerna dödar 12 gånger fler havssulor än vad tidigare uppskattningar gett vid handen.

Andra utsatta djur är knubbsälarna när alltfler vindkraftverk byggs ute till havs. I detta fall handlar det om det farliga infraljudet. Människor påverkas av det i form av bland annat huvudvärk, men nu visar undersökningar att sälarnas hörsel kan bli nedsatt när de utsätts för infraljud under jakten på byte i närheten av fundamenten.

Vindkraften svarar alltså idag för 4 procent av USA:s energiproduktion, jämfört med 8 procent i Sverige. Vindkraftsligan i Europa toppas av Tyskland och Danmark, två länder som av en tillfällighet(?) också har världens högsta elpriser.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare