Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

söndag 11 oktober 2015

De nya puritanerna


Dr Tim Ball är en av de bloggare Skeppsgossen sätter allra främst. Med stor auktoritet och kunskap bemöter han den falska information och de direkta lögner som vi dagligen kan ta del av i media. Eftersom jag inte vet hur mycket läst han är i Sverige har jag tagit mig friheten att återge valda delar av hans senaste inlägg ”Environmentalists Are The New Puritans” på http://drtimball.com/

”Det är inget fel på religion, men problemen börjar när den påtvingas andra. Att försöka omvända människor är puritanism, vilket H. L. Mencken definierade som ’den malande rädslan för att någon någonstans har det roligt’. Hans ord gällde traditionellt religiösa extremister men de gäller i lika hög grad extremisterna inom den nya religion som kallas miljörörelsen. De flesta är trötta på att mobbas av människor som påstår att de själva är de enda som bryr sig om miljön. …”

Miljövännerna överdrev farorna redan från start och kom med en massa falska förutsägelser om miljöförstörelse och människans ovilja att bry sig om sin egen planet. Rachel Carsons ”Tyst vår” var en viktig startpunkt. Carson skyllde makens cancer och död på DDT. Några hållbara bevis för detta hade hon emellertid inte. 

“När jag gick igenom några av de referenser som Carson citerade kom jag snabbt underfund med att de inte stödde hennes påståenden om bekämpningsmedlens skadeverkningar,” skriver Tim Ball. ”När ledande forskare började publicera hård kritik av hennes metoder och beskyllningar, gick det långsamt upp för mig att Rachel Carson inte var intresserad av att ta reda på sanningen om dessa medel och att jag i likhet med miljoner andra amerikaner hade låtit mig luras.”

Att DDT-förbudet lett till miljoner onödiga dödsoffer är välkänt. Antalet offer för malaria överträffar t.ex. vida antalet som dött i aids i Afrika. Enligt Tim Ball ligger siffran på minst 90 miljoner. Lite tillspetsat kan man därför kalla henne historiens värsta massmördare (Skeppsgossens kommentar).     

Dr Tim Ball igen: “Tusentals falska historier har gett rubriker under senaste 40 åren. Gemensamt för dem är att de innehåller ord som ’kan’ och ’kanske’, men allmänheten minns bara rubrikernas påståenden. När det visat sig att historierna var felaktiga publiceras sällan några rättelser. Kommer ni ihåg rapporterna om att får och kaniner blev blinda i Chile på grund av det uttunnade ozonskiktet? Forskarna vid Johns Hopkins visade att det berodde på en lokal infektionssjukdom. Vi har hört om grodor som fötts missbildade på grund av luftföroreningar. Biologen Stan Sessions visade att orsaken var en naturlig parasit. Varje vecka presenteras något naturligt fenomen som onaturligt, underförstått orsakat av oss människor. Frågan blir vad ska vi tro på?”

Det senaste falska påståendet finns i påven Franciskus Encyklika. ”Jorden, vårt hem, börjar mer och mer se ut som en jättestor avskrädeshög.” Det är också lögn eftersom större delen av världen är obebodd, skriver Tim Ball. Till och med ”befolkningsexperten” Paul Ehrlich har noterat att den genomsnittliga befolkningstätheten på jorden är mindre än 4 människor per kvadratkilometer.  

“Miljökämparna tog över miljörörelsen och predikade att de visste bäst och att de var de enda som brydde sig… Sanningen är att allt har blivit bättre och att människorna lever längre och friskare än någonsin. Varje år upptäcks tusentals nya arter. Den globala temperaturen har inte stigit på 19 år. Världen är långt ifrån överbefolkad hur man än mäter. Mellan 1990 och 2013 har den genomsnittliga livslängden ökat med hela 6 år.”

Tim Ball framhåller också att allt detta beror på tillgång till bättre näring, rent vatten och effektiva läkemedel. Men, säger han också, 85 procent av de faktorer som förkortar våra liv och försämrar vår hälsa är följden av vår livsstil och därför framkallade av oss själva. 

“Ironiskt nog intar miljörörelsens företrädare ståndpunkter som går stick I stäv med de trossatser de påstår sig omhulda. De tror på Darwins teorier om evolutionen. I sjätte utgåvan av ’Om arternas uppkomst’ introducerade och hyllade Darwin Herbert Spencers fras om att naturen handlade om ’den starkares överlevnad’, alltså de arter som var mest anpassningsbara. Människan är utan tvekan den mest anpassningsbara varelsen på vår planet. Människan har med andra ord lika stor – om inte större – rätt att  leva här än någon annan art.”

Trots det kan en amerikansk biolog som heter David Graber påstå följande:

”Människans lycka och absolut inte hennes fruktsamhet är inte lika viktiga som en vild och frisk planet. Visst finns det forskare som hävdar att vi människor är en del av naturen, men det är inte sant. Någonstans på tidslinjen – för ungefär en miljard år sedan – bröt vi kontraktet och blev en cancer. Vi har blivit en pest för oss själva och för jorden. Det är kosmiskt(?)   osannolikt att den utvecklade världen frivilligt väljer att upphöra med sin orgie i fossil energianvändning och att den tredje världen upphör med sin ödesdigra konsumtion av landskapet. Tills den dag Homo sapiens bestämmer sig för att bli ett med naturen kan vi bara hoppas på att rätt sorts virus dyker upp.”

Tim Ball kommenterar: ”Vi lever och frodas, vilket bevisar att vi aldrig lämnat naturen. Vi fortsätter att utvecklas, men det passar inte miljöpuritanernas tro och därför struntar de i Darwin”.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare