Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

torsdag 8 oktober 2015

Slipper vi fler klimatmöten efter COP21?

Klimatpilgrimer på väg till Paris

Du vet väl att också kyrkan mobiliserat inför klimatmötet i Paris? Det gör man genom en pilgrimsvandring och ”vattenbudkavle” från Norge och Sverige. Den 10 september nådde pilgrimerna Lund och välsignades av KG Hammar som skickade en av vandrarna vidare till Paris. I Flensburg ansluter hon till pilgrimer från hela Europa, som tillsammans vandrar till Paris, ledda av filippinen Yeb Saño som med sitt följe knallar från Rom.

-  Klimatfrågan och flyktingsituationen hör samman. Ekovandringen till Paris är ett sätt att väcka uppmärksamhet kring det viktiga klimattoppmötet COP21, säger Anna Alebo, som numera tituleras pilgrimspräst(?).

Noteras bör att Skeppsgossen veterligt så deltar inga muslimer i vandringen, utan de fortsätter att gå mot Mecka...

I maj 2014 förklarade den franske utrikesministern Laurent Fabius under John Kerrys besök att "vi har 500 dagar på oss att undvika klimatkaos”. Nu har det gått över 500 dagar sen dess och något ”klimatkaos” har vi inte sett röken av.

Men katastrofvarningarna fortsätter att dugga tätt. Den gröna sajten Star-Ledger upplyser oss om att hamburgaren du äter till lunch (i USA gör ju många det) släpper ut lika mycket växthusgas som din suv under 1,5 mils körning. Det är ett faktum, heter det, att köttet i vår mat är en större miljöbov än transporterna och industrin. Och så citerar man klimatoraklet påven Franciskus och hans ord om vår moraliska skyldighet att stoppa klimatförändringarna.

De stigande världshaven är ett återkommande ”klimathot” som inte existerar men som vi ändå måste gardera oss för. Det spelar ingen roll att ledande forskare avfärdar nivåhöjningen som minimal när 97 procent anser att den existerar (vilket är ännu en lögn). Nåja, nu har vi fått ytterligare mått på att havshöjningen är ”måttlig”. En av världens äldsta tidvattenmätare finns i Sidneys hamn på Fort Denison. Den har funnits där i 128 år och visar att havsnivån har höjts med 6,5 cm under den tiden.

En av dem som anser att det kommande klimatmötet i Paris redan är kört är den brittiske journalisten Christopher Booker på ansedda Telegraph. Det är 2 graders-målet som spökar – men något bindande avtal lär inte komma, skriver han. Det beror inte bara på att vi inte har sett nånting av alla de katastrofer vi blivit varnade för utan framför allt på att de stora utvecklingsländerna Indien och Kina inte vill se ett sådant. De tar gärna emot av Västvärlden utlovade 100 miljarder dollar om året fram till 2020, om nu Västvärlden skulle kunna hosta upp så mycket pengar vilket inte heller är troligt.

Indien som ligger trea på topplistan över världens stora CO2-bovar planerar som Skeppsgossen tidigare berättat att fördubbla sin kolproduktion till 2020. Etta på utsläppslistan ligger Kina som tänker bygga 363 nya koleldade kraftverk och därmed öka elproduktionen från kolkraftverk med hela 50 procent. De och många andra utvecklingsländer inser att löftena om miljardbidrag till solceller och vindkraft aldrig kommer att infrias och att det är viktigare att invånarna har tillgång till stabil elström. Intressant är också att EU börjat backa. Enligt dr Benny Peiser vid Global Warming Policy Foundation är EU berett att utlova en 40-procentig minskning av utsläppen till 2030, men bara under förutsättning att en eventuell Paris-överenskommelse blir lagligt bindande för alla de 196 deltagande nationerna.

Christopher Booker igen: “Alltså kommer de misslyckade försöken att få till stånd ett klimatavtal att markera ytterligare en betydelsefull förskjutning i maktbalansen mellan Väst och Öst (inklusive Ryssland). Men den goda nyheten är att detta inte kommer att ha minsta effekt på världens klimat, som varierar av orsaker som inga av världens stora och goda börjar förstå”.

Bloggaren Andrew Stanglen är inne på samma linje. Han noterar att det alltid imponerar när man mobiliserar en hop vetenskapsmän i vita rockar som levererar ett ton förutsägelser, framtagna med hjälp av den senaste datatekniken. Men egentligen är det enda vi får en massa gissningar grundade på historiska data som vi inte kan veta om de har minsta giltighet för framtidens klimat. Vem bestämmer vilka väderstationer vi ska använda för datainsamlingen, var de ska vara placerade och hur många de bör vara för att ge en representativ bild av det globala klimatet? Det finns ju så många variabler i vädret och en temperaturmätning på ett håll kan ge ett helt annat värde på en annan plats. Tänk bara på hur mätaren för yttertemperaturen i bilen skiftar medan du kör beroende på hur varm eller kall vägbanan är, hur fort du kör, vinddraget från andra fordon m.m. Överför det till mätvärden som ska gälla för hela jorden och du inser hur osäkra alla förutsägelser blir.

Skeppsgossen hoppas att det kommande klimattoppmötet i Paris blir det sista. Efter 25 års ihärdig skräckpropaganda borde människor ha fått nog. I likhet med många andra ser han alla dystopiska profetior raseras en efter en. Trots höjda CO2-halter i atmosfären sjunker temperaturen på jorden långsamt, havsnivåerna ökar mycket sakta och odramatiskt, havsisen i Arktis och Antarktis växer etc. Om FN och deras politruker trots det skulle få igenom ett avtal, skulle det betyda slutet för medlemsnationernas självbestämmanderätt ifråga om energiresurser och energianvändning med katastrofala följder för hela mänskligheten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare