Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

måndag 26 augusti 2013

Än har ingen dött av höga blodfetter - men hur är det med statinerna?
Diskussionen om den typ av kolesterolsänkande läkemedel som kallas statiner har många likheter med klimatdebatten. Det råder en sorts ”konsensus” i läkarskrået om att höga kolesterolvärden är farliga för hälsan och framför allt en orsak till hjärtinfarkter. Visserligen är kolesterol i likhet med koldioxid en förutsättning för liv (kolesterolet bygger bland annat upp våra celler), men sådana bagateller kan man uppenbarligen bortse ifrån när det gäller att rädda människoliv eller i fallet koldioxid att rädda en hel planet.

De läkare som vågar ifrågasätta denna ”sanning” får sällan komma till tals i media, och när artiklar i ämnet någon gång blir publicerade tigs de ihjäl eller avfärdas av ”experter” som vet bättre.  

Statiner skrivs rutinmässigt ut till alla som haft en hjärtinfarkt eftersom de tros minska risken för en ny infarkt. De har en anti-inflammatorisk effekt som förhindrar blodproppar i hjärtats artärer. Men statiner skrivs också ut till patienter som bara har höga kolesterolnivåer i blodet, eftersom man menar att de också kan förhindra att en i övrigt frisk person drabbas av en hjärtinfarkt.

Det finns massor av undersökningar som visar att statiner har de ovan påstådda effekterna – men det finns nästan lika många som ger vid handen att de inte alls har det. För en patient är det så gott som omöjligt att veta vilken nytta preparaten gör. Däremot drabbas alltför många av de patienter som ordineras statiner av mycket obehagliga biverkningar – som till och med kan vara livshotande.

Många läkare, ja kanske merparten av dem, är så indoktrinerade av läkemedelstillverkarna att de inte kommer på tanken att ifrågasätta statinernas effekter. Lyckligtvis finns det också de som vågar bryta mot den allmänna uppfattningen och sätter patientens välbefinnande före en medicins eventuella nytta. När någon av deras patienter säger att han eller hon mår dåligt av att ta statiner säger de helt enkelt till patienten att sluta ta tabletterna!

En läkare som Skeppsgossen pratat med berättar att i medeltal en av fem statinätande patienter drabbas av otrevliga biverkningar. Han menar med all rätt att i sådana fall gör ju medicinen mer skada än nytta. 

Statiner sänker kolesterolhalten i blodet, okej. Men blir man då friskare av att ha mindre kolesterol i ådrorna? I kliniska tester från 1980-talet framhölls enbart de goda effekterna, medan biverkningarna tonades ner. Resultatet blev en överförskrivning av statiner. Idag äter miljarder människor i Västerlandet kolesterolsänkande piller.

Det anmärkningsvärda är dock att antalet hjärtinfarkter inte har minskat sedan statinförskrivningen infördes. Visst har det i Västvärlden skett en 40 procentig minskning av dödsfallen i hjärtinfarkter – men den beror på att man rutinmässigt använder stentar eller ballonger för att vidga hjärtats kranskärl. Också den minskade rökningen kan vara en bidragande orsak. Mycket nytta gör också de låga doser av trombyl som ordineras patienter efter en infarkt (och i förebyggande syfte också till dem som befinner sig i riskgruppen).

En studie från 1995 tydde på att hjärt-kärlsjukdomarna skulle minska med 30 procent tack vare statinerna. Men i exempelvis Storbritannien har i stället antalet hjärtsjuka ökat från åtta procent av befolkningen 1995 till 12 procent idag.

Min vän läkaren menar att den som äter statiner och inte upplever obehag gott kan fortsätta. Men den som drabbas av muskelsvaghet, magsmärtor och minnesluckor bör sluta ta dem. Gör ett uppehåll på ett par veckor – det gör ingen skada – och känn efter om biverkningarna och obehagen försvinner. Ett alternativ kan vara att sänka dosen. Det finns också farligare biverkningar som att statiner kan ge diabetes!

Vad är då ett normalt kolesterolvärde? Enligt officiella nätsajter anses det ligga under 5,0.  Mellan 5.0 och 6.4 är det lätt förhöjt, mellan 6.5 och 7.9 måttligt förhöjt och över 8.0 uttalat förhöjt. Hur man ser på värden över 5.0 beror på ett antal riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som diabetes, övervikt och högt blodtryck.

Problemet idag är att läkemedelsindustrin vill sälja så mycket blodfettsmedicin som möjligt. Det förklarar maximigränsen 5,0 i kolesterolvärde. Skeppsgossen citerar Kostdoktorn (www.kostdoktorn.se):

”Annars har de medicin, Lipitor, att sälja. Och säljer gör de. Lipitor är världens mest sålda läkemedel, och sålde för ca 90,000,000,000 kr i hela världen år 2007. Du läste rätt: 90 miljarder kronor på ett år.

Försäljningssiffran blir förståelig när man undersöker hur vanligt det är med ett kolesterolvärde över 5. Varannan frisk trettioåring i Sverige har det. Och 95% av alla 60-åringar.

Det ser alltså ut som att kolesterol över 5 är helt normalt. Läkemedelsindustrin vill hävda att det inte är det. Det vore ok om det fanns bevis för att den stora majoritet av friska vuxna svenskar med kolesterol över 5 har nytta av medicin. Några sådana bevis finns inte…”

Man har heller aldrig kunnat visa att mindre kolesterol i kosten ger bättre hälsa. Mediciner som minskar upptaget av kolesterol i tarmen (som Ezetrol) ger inte heller någon positiv effekt på hälsan utan kan tvärtom bidra till uppkomsten av cancer.

Lipitor säljer som smör världen över

Det har visat sig att i runda tal 80% av det kolesterol kroppen behöver nybildas av kroppen själv, framförallt i levern. Äter man mindre kolesterol bildar kroppen mer själv. Äter man mer kolesterol bildar kroppen mindre. Kolesterolet i kosten spelar alltså en marginell roll.”

The Lancet (kanske den mest ansedda tidskriften för liknande vetenskap) publicerade i januari 2007 en analys för personer utan känd hjärtsjukdom. De var baserad på då tillgänglig forskning.

Kvinnor – ingen visad nytta av kolesterolsänkande medicin.

Män över 69 år – ingen visad nytta.

Effekten på män under 69 år med hög risk för hjärtsjukdom är liten – efter fem års behandling är chansen att medicinen skyddat från ett sjukdomsfall (t.ex. hjärtinfarkt) 2 procent. 50 sådana män som äter medicin i fem år vardera resulterar alltså i ett enda mindre sjukdomsfall!

Så här säger den kloka LCHF-doktorn Annika Dahlqvist på sin blogg http://annikadahlqvist.com

”Det finns belägg för att statiner ger en liten (1-2 procentenheter) minskad risk för hjärtinfarkt för dem som haft en hjärtinfarkt och för diabetiker typ 2. Dessa personer får då själva väga den positiva effekten mot den stora risk för statinbiverkningar som finns, framförallt muskelsmärtor och -svaghet.”

En ofta citerad studie av forskare i Lund har kommit fram till att patienter som lagts in för hjärtinfarkt har höga kolesterolvärden. Andra studier säger att det inte alls är så utan att infarktpatienter tvärtom har lägre kolesterolnivåer än personer utan hjärtproblem. Vem ska man tro på? 

Det kan ju också vara så att eventuellt höga kolesterolvärden beror på att kroppen producerar mer kolesterol just för att skydda hjärtat vid en hotande infarkt. Ett sådant resonemang påminner åter igen om frågan ifall koldioxiden har någon inverkan på den globala uppvärmningen eller inte. Vem kom först, hönan eller ägget? 

Skeppsgossen efterlyser en opartisk debatt om höga blodfetter och statiner. Innan vi får den – om någonsin – tror jag att vi kan summera frågan så här: Ingen har bevisat att man dör av höga blodfetter men tyvärr talar mycket för att man i västa fall kan göra det av statiner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare