Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 24 augusti 2013

Mer om vindkraft, hälsorisker och fågelslaktNu blåser det kring vindkraften igen. Och det är inga ljumma vindar precis. Först och främst har några svenska läkare analyserat de skador som vindsnurrorna kan orsaka på människor i deras närhet. ”Det är alltså inte fråga om en buller­skada i traditionell mening utan en ­effekt av att ett konstant pulserande ljudtryck ständigt ändrar trycket i innerörat och retar sinnesorganen där,” heter det i artikeln i Läkartidningen. ”Man kan likna det vid ett pulserande eller flimrande ljus – många besväras inte märkbart medan personer med sensorisk överkänslighet kan få besvär. Flimrande ljus kan som bekant till och med utlösa epilepsi. På samma sätt utlöser det ständigt pulserande, icke hörbara infraljudet från vindkraftverk betydande besvär hos personer med central sensorisk överkänslighet. Dessa besvär kan bli kroniska, invalidiserande och leda till ångest och depression och öka risken för hjärtinfarkt.”

I Storbritannien handlar debatten om hur vindkraftverken påverkar priserna på fastigheter som ligger i deras närhet. Vindkraftslobbyn påstår att det inte finns några bevis för att det är så, men ansvariga myndigheter är av en annan mening och rekommenderar lägre fastighetsskatter för utsatta hus. Oljudet och det flimrande ljuset har i flera fall gjort det omöjligt att få ut marknadspriser för fastigheterna.  I Tyskland har propellrarnas fågelslakt utretts av energimyndigheten själv. Enligt bloggen The Climate Scam visar studien ”att byggandet av landbaserade vindkraftverk strider mot landets egna lagar om att det är förbjudet att döda utrotningshotade arter. Tusentals fåglar och fladdermöss dödas nämligen varje år av Tysklands ’Energiewende’, varav en del med all sannolikhet är just skyddade arter”.
  
För bara några dagar sedan rapporterade nättidningen Kreiszeitung hur många fåglar och fladdermöss som faller offer för turbinerna – det rör sig om hundratals och kanske tusentals. Men resultaten av kontrollräkningarna sopas under mattan och de ansvariga från bland annat Hannoveruniversitet har belagts med munkavle.   

Kreiszeitung räknar med att de 25 000 vindgeneratorerna i Tyskland dödar en kvarts miljon fladdermöss varje år, och fågel- och djurvänner kräver full insyn i rapporten, som skattebetalarna finansierat med 1,1 miljon euro. Hittills har dock inget hänt. Om det skulle innebära att vissa arter utrotas så kommer det bara att heta att det beror på klimatförändringarna, säger en talesman för kritikerna.  

Skeppsgossen har länge tillhört kritikerna av vindkraftens utbyggnad, som är ett skojeri utan motstycke i modern tid. Vindkraftverken förstör våra landskap och flyttar man ut dem i havet för att slippa oljudet kommer konstruktionsarbetena att skrämma bort både valar och sälar. En bloggare summerar: ”Efter vad jag hört står WWF bakom utbyggnaden. De säger att ’klimatförändringarna’ kommer att döda fler fåglar än vindkraftverken. Vilka hönshjärnor!”   
 

Ett sätt att dölja sanningen är de metoder som används för att räkna antalet slaktade fåglar runt en vindfarm. Ju längre turbinblad och ju högre effekt ett vindkraftverk har, desto längre från verket kommer de döda fåglarna att hamna på grund av den högre hastigheten hos bladspetsarna. Så har man t.ex. hittat döda fåglar inom en omkrets på 28,5 m under 24,6 m höga kraftverk. Bilden här ovan ger en uppfattning om hur långt de döda fåglarna kastas allt efter höjden på vindmöllorna. Det här menar kritikerna att vindindustrin är väl medveten om och att man därför begränsat sökandet till 50 m runt ett kraftverk.

Senare genomförda undersökningar på Wolfe Island och vid Criterion-projektet i staten Maryland i USA borde ha utsträckts till ca 200 meter från turbinerna för att man skulle hitta 75-85 procent av de döda fåglarna. Men det gjorde man förstås inte. Nyligen har man också företagit nya undersökningar i ökända Altamont Pass utanför San Francisco enligt samma mall, trots att stickprov längre bort avslöjat betydligt fler slaktoffer. Rovfåglar som hittats utanför ”standardomkretsen” har inte medräknats i statistiken och dödsorsaken har angetts som ”okänd” också när fåglarna blivit halshuggna. Inte heller har man räknat med svårt skadade djur som varit vid liv!

Gång på gång har Skeppsgossen påtalat ointresset från svenska myndigheter och naturvårdande organisationer att göra noggranna undersökningar av den ständigt pågående fågel- och fladdermusslakten kring våra vindkraftverk. Men det har varit att tala för döva öron eftersom negativa siffror skulle kunna innebära att vi slapp se fler vindkraftverk på land och utanför kusterna. Det är mäktiga intressen som ligger bakom industrialiseringen av det svenska landskapet, mäktiga nog att kunna köpa sig fria från all kritik,
hur välgrundad den än må vara.

Detta är en skandal och ett djurplågeri utan all like!

6 kommentarer:

 1. Hej Narren

  Istället för att lyssna på Stockholmsinitiativets åsikter om hur fåglar skadas av vindkraft så är det bättre att läsa resultatet av den forskning som faktiskt gjorts.

  http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6467-9.pdf

  Här är en sammanfattning av Martin Green som ledde forskningsarbetet.

  http://cvi.se/uploads/pdf/Temaseminarium%20Visby2010/Martin%20Green%2020101013%20[Compatibility%20Mode].pdf

  Åsikter från Stockholmsinitiativet måste tas med en nypa salt. De har t ex påstått att 15 döda örnar har hittats vid enbart Näsudden. Ornitologerna på Gotland hävdar att det hittats 6 havsörnar som dött av kollision med vindkratverk och ingen kungsörn på hela Gotland.

  Det kan vara så att Stockholmsinitiativet råkat lägga till de örnar som hittats döda efter kollision med elledningar. Då kan det vara ungefär 15 örnar i trakten av Näsudden under de senaste 30 åren.

  Jan Eriksson

  SvaraRadera
 2. Om jag inte missminner mig har vi haft den här diskussionen förut i samband med ett tidigare inlägg om vindkraft och rovfågeldöd. Du accepterar uppenbarligen "lite svinn" under vindkraftverken och du tror på vad Naturvårdsverket och andra myndigheter säger. Men det känns som du missat själva poängen med de undersökningar som refereras i den här artikeln, nämligen att vi inte kan lita på officiella siffror. Det är ju t.ex. oförklarligt få örnar som fallit offer för svenska vindsnurror under de gångna tre decennierna, medan andra länder rapporterar minst 100 gånger så många i USA, England, Spanien m.fl. länder. Antingen har vi väldigt få rovfåglar i Sverige (och då är 15 st 15 st för många)eller också är våra örnar förbaskat skickliga på att undvika vindkraftverk. Kan du ge en rimlig förklaring till det? Nej, vad som krävs är opartiska undersökningar, men sådana kan vi som sägs i artikeln inte förvänta oss och våra ornitologiska föreningar tycks inte våga gå ut och räkna alla döda fåglar som förvisso ligger halshuggna runt omkring kraftverken.

  SvaraRadera
 3. Visst intresse finns av ljusskygga konservatorer som hittat en ny plats att tillfredsställa marknaden för uppstoppade fridlysta rovfåglar. De rapporterar inte till nån och ägarna till snurrorna polisanmäler nog inte stölden. En win win situation för de skumma elementen i den gröna branchen.

  SvaraRadera
 4. Nu är det ju inte så lätt att stoppa upp fridlysta fåglar och hitta en marknad för dessa. I alla fall om man ska sälja den lagliga vägen. För att få sälja en uppstoppad fridlyst rovfågel krävs intyg om dess uttag ur naturen samt chipmärkning.Därefter ska man ansöka hos Naturvårdsverket om ett så kallat CITES-intyg som sedan skall åtfölja fågeln. Ska man exportera den utanför sverige måste ett exporttillstånd skaffas hos samma myndighet. Många rovfåglar blev fridlysta redan på 1960-talet så hur man får en fågel att se ut som den stoppades upp för 50 år sedan lämnar jag därhän. Denna ljusskygga verksamhet torde i Sverige vara ytterst begränsad då alla upphittade döda fridlysta rovfåglar är Statens vilt och därmed skall lämnas in. Man får alltså inte ens stoppa upp och GE bort en kungsörn till tex skolor eller privatperson.

  SvaraRadera
 5. Det finns en otrolig svart marknad sen länge för
  denna vara...äggplundrare hade vi stora problem med länge, det fick vaktas vid varje rovfågel bo dygnet runt. Givetvis sker denna verksamhet helt utanför lagar och regler och statistik. Marknaden och priset för en uppstoppad örn eller sällsynt rovfågel är hur stor somhelst. Att det är olagligt driver bara upp priserna rejält.

  SvaraRadera
 6. Vad jag vet så är äggplundringen inte särskilt stor då man utomlands har tillåtelse att föda upp rovfåglar för falkenering numera. Något som också borde vara bra för rovfågelbestånden. Om det nu är så att man kan stoppa upp o sälja en vindkraftsdödad rovfågel så är det ju nån som tjänar på galenskaperna med vindkraftverk. Jag har själv försökt att sälja mina ärvda uppstoppade rovfåglar men ingen vill ens fråga efter priset. Känner personligen en konservator som på min fråga sa att intresset för uppstoppade rovfåglar, lagligt eller ej lagligt, är tämligen litet. Så mina fåglar fick gå i en papplåda till förbränning, i stället för att någon kunde få njuta av dem som uppskattar sådant.

  SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare