Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

onsdag 21 augusti 2013

Alarik Vittfarne: Med "Energiewende" överträffar narrarna vansinnet

Som bekant skrämdes Angela Merkel så av följderna efter katastrofen i Fukushima att hon i juni 2011 beslöt att alla kärnkraftverk skulle vara stängda 2022, det som kallas ”die Energiewende”. Affärstidningen Handelsblatt har på första sidan av helgbilagan den 17/8 rubrikerna ”Irrsinn” (vanvett) och ”Energiewende”.

Angela Merkel är ju ett unikum bland de mäktiga: Med sin doktorsexamen i fysik och arbete som forskare är hon nog den enda med naturvetenskaplig bakgrund. Hon kan säkert utvärdera fakta och använda logik. Då har hon noterat följande om Fukushima.

Det var en fruktansvärd naturkatastrof, som ödelade hela landskap och bragte 20.000 människor om livet. Men ingen skadades av strålning.

Kraftverket var byggt för att klara stora jordbävningar. En sådan kom och den stod verket emot, men man nödstoppade reaktorerna. Det skulle klara en tsunami på 5 meter, vilket väl var vad man antog skulle vara ett hundraårsfall. Den som kom efter 56 minuter var på 15 meter. Troligen ett tusenårsfall. De 6 meter höga vallarna räckte inte. Reservaggregaten för el stod på 10 meters höjd, vilket inte var tillräckligt. De översvämmades och kunde inte driva kylpumparna för reaktorerna som nödstoppats redan vid jordbävningen. En detaljerad beskrivning finns här:


Hon visste säkert också att inte heller i Harrisburg skadades någon. Samt att Tjernobyl inte kan räknas, eftersom det var en primitiv konstruktion, som missbrukades för regelvidriga experiment. Kärnkraft har visat sig mer säker än något annat slag av el, inklusive vindkraft, som ju kräver arbete på hundra meters höjd.

Således var det knappast följderna i Japan, som skrämde henne. Det var följderna i Tyskland, där media trummade upp en kampanj utan motstycke mot kärnkraft. Redan år 2000 hade De Gröna i socialdemokraternas regering pressat sig till subventionering av ”förnyelsebar” el. Liksom i Sverige var media så ”gröna” att propagandan för ”förnyelsebart” aldrig kunnat kritiseras. Handelsblatt skriver att 82 % av tyskarna fortfarande stöder die Energiewende, men 60 % anser politiken dåligt genomförd. Innan valet nu i september skulle hon inte hinna förklara hur säkert kraftverket i Fukushima egentligen var.

Handelsblatt refererar några vettlösheter: En exponerades den 16 juni, en söndag mitt i sommaren då industrierna var stängda och folket i allmänhet befann sig utomhus utan behov av el. Då sken solen starkt samtidigt som en kraftig vind från nordväst blåste över hela landet. Solceller och vindmöllor levererade rekorderliga 29.600 megawatt. Lagarna ger sol- och vindkraft prioritet för att leverera el. Nätet måste ta emot vad de producerar. Alltså fick gaskraftverk, som kan regleras ner snabbare än kolkraftverk, snabbstänga, i Tyskland, Holland och Tjeckien.

Mellan kl 14 och 15 behövde en kemikoncern inte betala de vanliga 30 à 60 Euro per MWh utan fick mer än 100 Euro för att ta emot strömmen.

Detta behandlades på en halv spalt. Temat fick sex helsidor i numret.

Men Merkel är kanske smartare än vad jag är. Hon vill kanske låta de tyska väljarna erfara vad ”grön el” verkligen för med sig. Sedan vettlösheterna träffat var och en, kan de bli mottagliga för fakta och logik om kärnkraft och vindmöllor. Kanske.Alarik Vittfarne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare