Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 13 augusti 2013

Hav som inte stiger och några andra häpnadsväckande nyheter
Så liten att den inte finns på kartan

Nu rapporteras om ytterligare “klimatflyktingar” från Alaska. De bor på en sandrevel  utanför kusten och tvingas överge sina hem på grund av de stigande havsnivåerna. Skitsnack, säger Skeppsgossen och de forskare som studerat omständigheterna närmare. Sådana här revlar består av inget annat än sand och deras utbredning och form ändras av strömmar och vindar i det hav som fött dem. Varje dag händer det att en lång revel delas i två, vilket tycks vara fallet med Kivalina som den här bebodda sandreveln heter. Om människorna vill fortsätta bo och leva på den, får de se till att det byggs ett rejält strandskydd, kanske med stora stenblock som bryter vågorna innan de hinner föra ut stora mängder sand som man med framgång gjort vid den skånska kusten.

IPCC ville få länderna i världen att lägga på klimatskatt på “utsläppen av växthusgaser”, främst koldioxid. Hur någon kan komma på idén att beskatta CO2 som är livsviktig för allt liv på jorden är ett mysterium. Orsaken påstods vara att den fångar upp och håller kvar värme. Kardinalfelet i detta påstående är att jorden är en självreglerande mekanism och att en högre CO2-halt i atmosfären gynnar såväl skogar som grödor.

Norrmännen vill inte ha fler turister, i varje fall inte från Tyskland! En norsk studie gör gällande att 90 procent av de klimatförändringar som orsakas av transporter kommer från flyget och vägtransporterna. Och värst är turisterna från Tyskland. Bakom studien står ett forskningscenter i Oslo som heter Cicero. Tyskarna tillhör enligt undersökningen de mest resglada i världen och reser fem gånger så mycket som den genomsnittlige världsmedborgaren. Det mest välbeställda toppskiktet svarar för nästan 20 procent av klimatpåverkan, enligt norrmännen

En narr som lystrar till namnet Jeff Masters påstår att råttorna håller på att ta över jorden tack vare den globala uppvärmningen. Tidningen Washington Post hakade på och skrev att de redan tagit över Washington DC.

Men en herre med namnet John Cook är av motsatt åsikt. Han hävdar att råttorna tvärtom orsakar en global avkylning. Den Lilla istiden berodde enligt honom indirekt på att så många människor dog i pesten att jordbruket förföll. Skogar tog över åkermarkerna och mer koldioxid upptogs ur atmosfären med avkylning som resultat.

Hotas urfolkens framtid av klimatförändringarna? Det påstår i alla händelser ärkebiskopen Anders Vejryd i en debattartikel i DN den 9 augusti. Skeppsgossen saxar följande kommentar från The Climate Scam:

”Han för fram de arktiska urfolkens sak under rubriken Urfolkens framtid hotas av klimatförändringarna.  Det är som oftast rubriksättarna på våra dagstidningar som skapar rubrikerna varför det kanske inte är Vejryd själv som valt den, men hur som helst, det blev ovanligt dumt i detta fall. Den ligger dock i linje med den mediala bild som många tycks vilja skapa om fattiga i utvecklingsländer och urbefolkningar i Arktis, hur deras hela existens hotas av klimatförändringar skapat av våra orättfärdiga utsläpp av koldioxid, trots att de själva är helt oskyldiga... Om vi ser till urfolkens utveckling och status under de senaste 200 åren så tror jag ingen skulle skylla deras problem på klimatförändringarna, då är sannolikt kyrkans mission en större bov i dramat.”

Läs mer om den rättfärdige biskopen på http://theclimatescam.com


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare