Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 27 oktober 2012

Veckans nyheter från Narrskeppet

Under de senaste veckorna har Skeppsgossen varit upptagen med sysslor som åligger en skeppsgosse, varför det har blivit dåligt med skrivandet i loggboken. På grund av fortsatt tidsbrist kommer jag från och med nu att göra veckliga resuméer av händelserna på Narrskeppet i stället för långa dagboksanteckningar (som ingen ändå orkar läsa). 

Till att börja med gläder det mig stort att Miljöpartiet backar i opinionsmätningarna, och jag håller med Per Welander som skrivit så här om partiet på www.http://theclimatescam.se.


”Granskar man Miljöpartiets program förutom energi- och klimatpolitiken blir man skrämd. De står för en extremt flummig vänsterpolitik. Mellan språkrörens försiktiga ord i gammelmedia och det skrivna partiprogrammet verkar avståndet vara stort. Miljöpartiet vill i programmet avskaffa försvaret, avskaffa betygen, slå sönder mamma-pappa-barn familjen, inte sätta folk i fängelse, helt fri invandring, ha HBTQ- och genuskommissarier överallt i samhället, betala folk för att anmäla hatbrott, uppmana till lagstridig civil olydnad, avskaffa nationerna o.s.v.

Miljöpartiet låtsas naturligtvis att vi i Sverige kan påverka klimatet. Sveriges utsläpp per capita tillhör de lägsta i den utvecklade världen. Detta fast vi har ett kallt klimat där bostäderna måste värmas en stor del av året. Globala uppvärmningen har avstannat de senaste 16 åren. Men Miljöpartiet struntar i osäkerheterna och vetenskapen – här gäller det att uppnå politiska mål. Om man verkligen ville minska utsläppen av koldioxid skulle pengarna satsas utomlands och inte i Sverige. Men då tappar man den politiska effekten.

Även koldioxidskatten behöver öka för att motverka klimatförändringarna, och det ökar priset på bensin och diesel.

Miljöpartiet är ett bilfientligt parti. Folk ska åka kollektivt och helst tåg. Att det blir samhällsekonomiskt olönsamt spelar ingen roll för Miljöpartiet. Gärna fler Botniabanor. Miljöpartiet är numera glesbygdens största folkfiende för att låna ett ord från de gamla kommunisterna.”

Har Al Gore levt förgäves? lyder en återkommande fråga på de nätsajter som behandlar klimatförändringarna. Detta med anledning av att varken Obama eller Romney ägnat många ord åt ämnet i de tre presidentdebatterna. Det sägs att Gore twittrat mer än någonsin för att väcka Obama, men utan resultat. Å andra sidan har ju Gore blivit miljardär på CO2-skojet så alldeles förgäves har han väl inte levt?

För övrigt har vi fått veta att högre CO2-halter än 8 000 ppm inte är farliga – det innebär 20 gånger mer CO2 i luften än vi har idag. Just     8 000 ppm är det värde man försöker hålla sig under i de amerikanska atomubåtarna. Vi kan med andra ord fortsätta att andas lugnt.

Jordens Vänner har meddelat att de är beredda att överge motståndet mot kärnkraft. I Storbritannien har de i all tysthet dragit tillbaka kravet på en omedelbar stängning av kärnkraftverken och backar nu upp en fortsatt drift. När ska Miljöpartiet komma ut ur sin garderob?

William Ruckelshaus heter den direktör inom det amerikanska miljödepartementet EPA som genomdrev förbudet mot DDT. I början på 1970-talet skrev EPA ihop en rapport på 9 000 sidor med bevis för farligheten hos DDT. Ruckelshaus inväntade inte kongressens godkännande av ett förbud och såg till att det exporterades till den övriga världen. Det ledde till att miljontals människor dog och fortsätter att dö. Någon har kallat William Ruckelshaus för ”1990-talets siste överlevande massmördare”. Tro nu inte att han ångrar något när han sett resultatet av sitt beslut, nej han är inte en bit bättre än Milosevic, Karadcic eller de andra massmördarna som ju också förnekar all skuld.

I det senaste nyhetsflödet om vindkraften hittar Skeppsgossen en notis om att de styrande i norra Holland (tyvärr inte Halland) inte kommer att uppföra några nya vindkraftverk. Orsaken är att stora vindsnurror inte passar in i landskapet i området, heter det. Därmed skrotas planerna på en vindkraftpark på tjugotalet turbiner.

I ett par år har en ingenjör i mekanik analyserat vindkraften i Victoria i Australien. Inte oväntat kommer Hamish Cumming fram till utsläppen av CO2 inte minskat ett dyft trots att hundratals miljoner pumpats in i projekten. Och det beror förstås på att de brunkolseldade reservkraftverken måste köras så ofta. Kraftverksoperatörerna hävdar också att det är mer ekonomiskt och effektivt att låta kolkraftverken gå under längre tid än att starta och stoppa dem alltefter vindförhållandena.

Som de flesta kloka människor menar Cumming att vindkraften kräver ständiga subventioner för att kunna överleva. För varje ”grönt jobb” som den skapar försvinner 2-4 andra arbetstillfällen. Den förfular landskapet, både genom vindsnurrorna själva och genom servicevägar och kraftledningar. Och i Kina, som levererar merparten av de sällsynta jordmetallerna, ödeläggs stora områden och ger dem som arbetar med brytningen svåra hälsoproblem.

Vindkraftverken i Amerika bidrar till utrotningen av många sällsynta fågelarter: örnar, hökar, falkar, ugglor, tranor, kondorer, hägrar, snögäss m.fl. De inte bara slaktar dem med sina propellerblad, de tvingas också bort från sina naturliga miljöer. Det har nu gått så långt att myndigheterna vill ålägga vindkraftföretagen att förse snurrorna med radarsystem, som ska kunna upptäcka flyttfågelsträck i så god tid att turbinerna hinner stoppas – för att sedan startas igen när ”faran” är över.

Men det tar åtskilliga minuter innan den väldiga propellern står stilla och kostnaderna för radarsystemen bidrar givetvis till att minska lönsamheten för vindenergin. I Sverige har vi ju inte alls de här problemen, säger sakkunskapen – Skeppsgossen menar att det nog snarare är så att myndigheter, fågelvänner och andra ger blanka tusan i hur många fåglar, fladdermöss och insekter som möter döden på grund av dessa totalt meningslösa monument över mänsklighetens dårskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare